Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3503 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 15/153 - ÅKRA - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Nina Mjølhus EDH 17/02395-005 2017/08/23
U TEK 42/39 - BRANNSYN/FEIERTILSYN - RAPPORT ETTER TILSYN MED FYRINGSANLEGG (BOLIGTILSYN) HÅLANDSDALEN 83 Rune Grov BSO02 17/03260-001 2017/08/23
U TEK ÅKRA BLÅ KORS - 15/1983, 2080 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN ÅKRA BLÅ KORS - 15/1983, 2080 Stiftelsen Åkra Blå Kors JHN 12/01095-008 2017/08/23
U TEK 43/287- FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 43/287- SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Sigrid Ingebjørg Sløk BSO02 17/01431-002 2017/08/23
U TEK 88/171 - FRITAK - FEIEAVGIFT - SVAR - 88/171 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT MYKLEBUST, ROLF MAGNUS Rolf Magnus Myklebust BSO02 17/02966-002 2017/08/23
U TEK 128/6 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE - BRUKSENDRING FRA SKOLE TIL HYBELHUS/INTERNAT - 128/6 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 16/02097-012 2017/08/23
U TEK 20/16 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 20/16 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT SIVERTSEN, SJUR Sjur Sivertsen BSO02 17/02870-002 2017/08/23
U TEK 71/188 - FRITAK - FEIEAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Oddbjørn Austevik BSO02 17/03021-002 2017/08/23
U TEK 142/703/29 - FRITAK - FEIEAVGIFT - SVAR - 142/703/29 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Tine Isberg Hansen BSO02 17/03134-002 2017/08/23
U TEK 68/366 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 68/366 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Didrik Hereid BSO02 17/03185-002 2017/08/23
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT PRESTAVEGEN 25 - UTBEDRING AV KLOAKK Ragnar Løfstrøm MAHA1 13/00434-036 2017/08/23
U TEK 119/20 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 119/20 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Eilert Haugstad BSO02 17/03271-003 2017/08/23
U TEK 4/38 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 4/38 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Ingleiv Lund BSO02 17/03272-002 2017/08/23
U TEK 142/675 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 142/675 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Hege Storesund Andersen BSO02 17/03273-002 2017/08/23
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT PRESTAVEGEN 15 - UTBEDRING AV KLOAKK OG OVERVANN Siv Steinkjellå MAHA1 13/00434-037 2017/08/23
U TEK 114/295 - BERMINGÅ, EIKE, NORDRE. FLYTEBRYGGE OG MIDLERTIDIG REDSKAPSBOD - 114/295 - FERDIGATTEST - FLYTEBRYGGE Malvin Roard Eide JKV 06/01585-009 2017/08/23
U TEK 112/273 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/273 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG Hellvik Hus Karmøy AS JKV 12/05447-014 2017/08/23
U TEK 121/20 - SOLDALVEGEN, ØSTHUS - PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - 121/20 - FERDIGATTEST - PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG Arnfinn Knutsen JKV 15/04761-006 2017/08/23
U TEK 15/768 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - OMBYGGING BOLIG - 15/768 - FERDIGATTEST - OMBYGGING BOLIG Mh Byggtjenester AS JKV 15/02613-004 2017/08/23
U TEK 115/182 - EIKE, SØNDRE, PÅBYGG GARASJE - 115/182 - FERDIGATTEST - PÅBYGG GARASJE Omega Areal AS JKV 11/02464-006 2017/08/23
U TEK 85/258 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - BRUKSENDRING TIL KAFÉ - 85/258 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 17/01609-006 2017/08/23
U TEK 148/947 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG LAGERBYGG MED KONTOR, SKILT OG GJERDE - 148/947 - IGANGSETTINGSTILLATELSE 2. Petter J. Rasmussen AS KMY 17/02410-010 2017/08/23
U TEK 15/1034 OG 15/2444 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3505-3508 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 15/1034 OG 15/2444 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/02854-005 2017/08/23
U TEK 15/577 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG - 15/577 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Amanda Olsen JKV 12/04873-007 2017/08/23
U TEK 64/8 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRTNING STD:17/1713 - 64/8 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER STD:17/1713 Hanne Nærland Ånensen ALA04 17/02148-046 2017/08/23
U TEK 32/87 - FYRVEGEN, VIKRA - INNGLASSERING AV TERRASSE OG TAKOPPLETT GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 32/87 - FYRVEGEN, VIKRA - TILLATELSE Margaret Ferkingstad EDH 17/03400-002 2017/08/23
I TEK 11/186, MANNES. NYBYGG GARASJE - 11/186 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Per Magnus Mannes JKV 12/01755-008 2017/08/23
I TEK 68/14 - AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE - FYLLING I SJØ - 68/14 - INNMÅLINGSDATA FOR FYLLING I SJØ Petter J. Rasmussen AS ALA04 16/02155-017 2017/08/23
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV OMSORGSBOLIG BMV 17/03203-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03203-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U TEK 11/126 - MANNESVEGEN, MANNES. TERRASSE - 11/126 - FERDIGATTEST - TERRASSE Roger Bruvik JKV 12/01973-006 2017/08/23
U TEK 15/496 - HAUGEBERGVEGEN, ÅKRA. NYBYGG HAGESTUE - 15/496 - FERDIGATTEST - HAGESTUE Erik Hatløy Einarsen JKV 12/02169-006 2017/08/23
U TEK 15/577 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ENEBOLIG - 15/577 - FERDIGATTEST - PÅBYGG ENEBOLIG Amanda Olsen JKV 13/03824-006 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGEHJEMMEL VED AVALDSNES LEGESENTER - BEKREFTELSE FASTLEGEHJEMMEL VED AVALDSNES LEGESENTER, 2 GANGS UTLYSING MSTA 17/02665-013 25 Offl §25 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGEHJEMMEL VED AVALDSNES LEGESENTER - BEKREFTELSE FASTLEGEHJEMMEL VED AVALDSNES LEGESENTER, 2 GANGS UTLYSING MSTA 17/02665-014 25 Offl §25 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGEHJEMMEL VED AVALDSNES LEGESENTER - BEKREFTELSE FASTLEGEHJEMMEL VED AVALDSNES LEGESENTER, 2 GANGS UTLYSING MSTA 17/02665-015 25 Offl §25 2017/08/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-105 25 Offl §25 2017/08/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-106 25 Offl §25 2017/08/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-074 25 Offl §25 2017/08/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-075 25 Offl §25 2017/08/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-076 25 Offl §25 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST ARO07 17/03239-006 25 Offl §25 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST ARO07 17/03239-007 25 Offl §25 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - BEKREFTELSE VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-014 25 Offl §25 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - BEKREFTELSE VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-015 25 Offl §25 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - BEKREFTELSE VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-016 25 Offl §25 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - BEKREFTELSE VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-017 25 Offl §25 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - BEKREFTELSE VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-018 25 Offl §25 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - BEKREFTELSE VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-019 25 Offl §25 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - BEKREFTELSE VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-020 25 Offl §25 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - BEKREFTELSE VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-021 25 Offl §25 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - BEKREFTELSE VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-022 25 Offl §25 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - BEKREFTELSE VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-023 25 Offl §25 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80% - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 80% AGB 17/03242-008 25 Offl §25 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80% - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 80% AGB 17/03242-009 25 Offl §25 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR - BEKREFTELSE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR NFE 17/03243-009 25 Offl §25 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR - BEKREFTELSE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR NFE 17/03243-010 25 Offl §25 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR - BEKREFTELSE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR NFE 17/03243-011 25 Offl §25 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR - BEKREFTELSE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR NFE 17/03243-012 25 Offl §25 2017/08/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR - BEKREFTELSE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR NFE 17/03243-013 25 Offl §25 2017/08/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 22/24 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILBYGG Kjøkken & Bolig Design AS GEL 17/00012-397 2017/08/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/1319 - BESTILLING AV NABOLISTE - DISPENSASJON Lars Inge Alvseike GEL 17/00012-399 2017/08/23
U TEK 71/134 - VEITEBORBAKKEN, BREKKE - NYBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - 71/134 - FERDIGATTEST Systembygg Haugesund AS KMY 14/04185-004 2017/08/23
I TEK STARTLÅN - INNESTÅELSESERKLÆRING Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS RBE08 17/02550-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SKU ANDRE KULTURMINNER - 120/7 - INNVILGELSE AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR GRAVING AV GRØFT I SIKRINGSSONEN, JF. KULTURMINNELOVEN § 8 FØRSTE LEDD (KOPIMOTTAKER) Rogaland Fylkeskommune AAL 13/01604-037 2017/08/23
I TEK BORGAREDALEN AVFALLSANLEGG - RAPPORT ETTER SØKNAD OM FØRSTEGANGSVERIFIKASJON AV MÅLEINSTRUMENT - TKO1518 Justervesenet MHV 12/00680-052 2017/08/23
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MELDING OM TILDELT OG MOTTAK AV BOLIG BMV 17/03201-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03440-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/03217-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - INNVILGELSE AV SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03438-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U SEN OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL - HAUGALAND KRAFT AS OG HAUGALAND NÆRINGSPARK AS - ENDRET EIERSTRUKTUR I HAUGALAND NÆRINGSPARK AS Eierkommunene i Haugaland Kraft AS KTV 16/02671-004 2017/08/23
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MELDING OM TILDELT OG MOTTATT BOLIG BMV 17/03204-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK 58/220 - KARMØY FOLKEBIBLIOTEK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING PÅ RAPPORT ETTER BRANNTILSYN 58/220 - KARMØY FOLKEBIBLIOTEK Karmøy Folkebibliotek JHN 12/00685-007 2017/08/23
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELT OG TATT IMOT OMSORGSBOLIG BMV 17/03202-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MELDING OM TILDELT OG MOTTATTT BOLIG BMV 17/03203-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MELDING OM TILDELT OG MOTTATT OMSORGSBOLIG BMV 17/03205-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MELDING OM TILDELT OG MOTTATT OMSORGSBOLIG BMV 17/03212-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MELDING OM TILDELT OG MOTTATT OMSORGSBOLIG BMV 17/03211-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO BREV ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MELDING OM TILDELT OG MOTTATT OMSORGSBOLIG BMV 17/03210-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT PRESTAVEGEN 14,16,18,20,22,24,26 OG 28 - KLOAKKSANERING Magnhild Vea MAHA1 13/00434-038 2017/08/23
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MELDING OM TILDELT OG MOTTATT OMSORGSBOLIG BMV 17/03207-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/00424-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MELDING OM TILDELT OG MOTTATT OMSORGSBOLIG BMV 17/03208-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - AVSLAG PÅ SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON SFO GKH01 17/03422-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U TEK PERSONALMAPPE - FORELDREPERMISJON - 80% LØNNSDEKNING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MELDING OM TILDELT OG MOTTATT OMSORGSBOLIG BMV 17/03209-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - 64/1548 - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENTNUMMER 2017/897112/200 - HANS J. RASMUSSEN AS - GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE Statens Kartverk SKM 16/04490-032 2017/08/23
I HSE TILLEGGSSAK - REFERAT FRA TELEFONKONTAKT OG OPPFØLGING I ETTERKANT MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/08/23
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED STOKKASTRAND SKOLE Anne Brit Ånensen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03453-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 66/128 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED ØSTREMBRUVEGEN. Jose Jean Merine BFH 17/00007-074 2017/08/23
I HSE TILLEGGSSAK - E-POST VEDR. SMS LOGG MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/08/23
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03472-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK 148/210 OG 148/1018 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - EIKELAND, LEIV ANDREAS - 148/210 OG 148/1018 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - EIKELAND, LEIV ANDREAS Leiv Andreas Eikeland HAS 17/03475-001 26 Off.l.26 2017/08/23
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U TEK 106/77 - VARANESVEGEN, FOSNANES - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING OG GRENSEUTSETT 106/77 I KARMØY KOMMUNE Grønnevik Siv ALA04 17/03179-002 2017/08/23
U TEK 106/77 - VARANESVEGEN, FOSNANES - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING OG GRENSEUTSETT 106/77 I KARMØY KOMMUNE Vaaga Øyvind ALA04 17/03179-003 2017/08/23
U TEK 106/77 - VARANESVEGEN, FOSNANES - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING OG GRENSEUTSETT 106/77 I KARMØY KOMMUNE Vaaga Inge ALA04 17/03179-004 2017/08/23
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGET SØKNAD OM FRITAK FRA Å BETALE SYKEPENGER I ARBEIDSGIVERPERIODEN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03471-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED KOPERVIK SKOLE Benedicte Kristoffersen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03466-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK PROSJEKT SAKKESTADBEKKEN - 148/1020 - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENTNUMMER - 2017/895001/200 - ESPELAND, ARNE/NORHEIM, RANVEIG DESIREE - PROSJEKT SAKKESTADBEKKEN Statens Kartverk SKM 12/00079-045 2017/08/23
I HSE TILLEGGSSAK - LOGG MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/08/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - AVSLAG PÅ SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 17/03467-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/03486-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED HJEMMETJENESTEN MIDT - NATTJENESTE Gro-Helen Selliken ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SEN HØRINGER - 2016-2017 - HØRING AV EUS DIREKTIV OM TILGJENGELIGHET AV NETTSIDER OG MOBILAPPLIKASJONER Kommunal- og moderniseringsdepartementet SEI04 16/00007-187 2017/08/23
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3503 - 15/153 - VEDR. DELINGSSØKNAD Nina Mjølhus EDH 17/02395-008 2017/08/23
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING- ANSIENNITET OG LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM TILLEGGSTIMER - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03476-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK 42/25 OG 42/61 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - KARMØY KOMMUNE - 42/25 OG 42/61 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune XXI 17/03477-001 2017/08/23
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETNING TIL KLAGER - ANMELDELSESNR.:14062148 IBR 17/00629-052 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - GARANTI 00935-02-1784455 - NOK 500 000 Dnb Bank ASA KMY 15/04024-024 2017/08/23
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETNING TIL KLAGER - ANMELDELSESNR.:14053939 IBR 17/00629-053 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT PÅ FELLESPRIVAT STIKKLEDNING SEVERIN LARSENVEG 10 OG 12 SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND GNR 58 BNR 230 OG GNR 58 BNR 233 Leon Dale HDO 15/04311-059 2017/08/23
I TEK 57/630 - SKUDENESHAVN - BYGNINGSKONTROLL - 57/630 - FYLKESMANNENS VEDTAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 15/03852-016 2017/08/23
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/03478-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U TEK 64/1252 - STANGALAND - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING - 64/1252 - MANGEL - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING Karmøyadvokatene DA HAS 17/03150-002 2017/08/23
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/03499-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK 4/360 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - TORKELLSEN, TROND - 4/360 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - TORKELLSEN, TROND Trond Torkellsen BJP01 17/03479-001 26 Off.l.26 2017/08/23
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U TEK 15/1034 OG 15/2444 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3505-3508 - 15/1034 OG 15/2444 - VEDR. DELINGSSØKNAD Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/02854-006 2017/08/23
I SEN LEDSAGERBEVIS - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE TVI 17/03481-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK 4/388 OG 4/266 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - TORKELLSEN, BENT - 4/388 OG 4/266 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - TORKELLSEN, BENT Bent Torkellsen BJP01 17/03482-001 26 Off.l.26 2017/08/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/03466-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE. ANKO 17/03483-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03484-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - OM BEFARINGEN OG SPØRSMÅL OG SVAR Axiell Danmark A/S CBE02 17/01154-022 2017/08/23
U TEK 71/33 - REVURVEGEGN, BREKKE, TILBYGG ENEBOLIG - 71/33 - REVURVEGEGN, BREKKE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL BOLIG Ingvard Birger Rasmussen BFH 11/02584-005 2017/08/23
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV STILLINGSKODE OG LØNNSRAMME MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM TILLEGGSTIMER - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM TILLEGGSTIMER - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U TEK 4/360 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - TORKELLSEN, TROND - SVAR - 4/360 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - TORKELLSEN, TROND Trond Torkellsen BJP01 17/03479-002 2017/08/23
U TEK 4/388 OG 4/266 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - TORKELLSEN, BENT - SVAR - 4/388 OG 4/266 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - TORKELLSEN, BENT Bent Torkellsen BJP01 17/03482-002 2017/08/23
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SVAR - TILBAKEMELDING FRA LYNGSOE SYSTEMS AS Lyngsoe Systems A/S CBE02 17/01154-024 2017/08/23
I SEN KOMPETANSEUTVIKLING - TILSAGN OU-MIDLER - KARMØY KOMMUNE - LÆRINGSNETTVERKET NYTT BLIKK Ks LEI 12/00434-087 2017/08/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON OG/ ELLER STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK 5/440 - KARMØY STORSENTER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - ETTERSENDER TEGNINGER ETTER BRANNTILSYN 5/440 - KARMØY STORSENTER Håkon Haga TEA01 12/01458-013 2017/08/23
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 16.08.17 T.O.M 16.08.18 Lilly Bårdsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - PERMISJONSØKNAD SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK 21/16, 17 - RETTING I MATRIKKELEN, STAVAVEGEN - 21/16, 17 - BER OM RETTING I MATRIKKELEN - STAVAVEGEN Marton Stava AMJ 17/03497-001 2017/08/23
U TEK PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK 15/2451 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - 15/2451 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS Garvik Tomteutvikling AS BJP01 17/03485-001 2017/08/23
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.08.17 T.O.M 31.01.18 Ine Strømsnes Dahl ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SKU SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI GUDVANGEN, MAGNE B. - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI GUDVANGEN, MAGNE B. Randi Bårdsen Gudvangen EEH 17/03487-001 2017/08/23
I SEN TILLEGGSSAK - TILSVAR TIL BEGJÆRING OM FRATREDEN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS KMV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK 64/1548 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - KARMØY KOMMUNE - 64/1548 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune BJP01 17/03488-001 2017/08/23
I TEK 139/128 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE - NYBYGG GARASJE - 139/128 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggmester Arne Haldorsen KMY 16/00134-011 2017/08/23
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SKU ELEVMAPPE - MELDING OM BESLUTNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-189 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U TEK 1/36 - OSPØY, VEDØY, ETABLERING AV KAIANLEGG - 1/36 - OSPØY, VEDØY, MANGELFULL SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited KHM 17/03280-002 2017/08/23
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Aimee Renee Stava SALF 17/00009-045 2017/08/23
I TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/03509-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/03491-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 14/02572-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Astrid Vela Bårdsen SALF 17/00009-046 2017/08/23
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.O.M 30.06.18 Kennet Kvilhaugsvik Tangen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I HSE PERSONALMAPPE - MØTEREFERAT - NÆRVÆRSUTVALG 16.08.2017 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STUDENTAVTALE VED VEA SYKEHJEM SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING VED HJEMMETJENESTEN NORD - AVD.NORHEIM Sunniva Larsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK 63/251 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - VÅG, TINA/JAKOBSEN, KNUT JØRGEN - 63/251 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - VÅG, TINA/JAKOBSEN, KNUT JØRGEN Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/03490-001 2017/08/23
I TEK 5/8 - VEA SJOARVEG, VEA, REHABILITERING/UTVIDELSE AV BRYGGE/KAI - 5/8 - VEA SJOARVEG, VEA, REHABILITERING/UTVIDELSE AV BRYGGE/KAI I K Gabrielsen IGR 17/03492-001 2017/08/23
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.08.17 T.O.M Charlotte Marie Kristiansen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STUDENTAVTALE VED VEA SYKEHJEM SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STUDENTAVTALE VED VEA SYKEHJEM SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK FORVALTNINGSKONTROLL I KARMØY - LANDBRUKSKONTORET - VARSEL OM FORVALTNINGSKONTROLL I KARMØY - LANDBRUKSKONTORET Fylkesmannen I Rogaland KBG 17/03493-001 2017/08/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STUDENTAVTALE VED VEA SYKEHJEM SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U TEK 12/429 - SEVLAND - BYGGETILSYN - 12/429 - GJERT BREIDFJORDS VEG 6 - BYGGETILSYN Andrea Beate Fjellheim JKV 17/03364-001 2017/08/23
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-354 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.O.M 14.08.18 Brit-Julie Tanche-Larsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Camilla Hansen SALF 17/00009-047 2017/08/23
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Silje Therese Ingebrigtsen SALF 17/00009-048 2017/08/23
I TEK 42/39 - BRANNSYN/FEIERTILSYN - 42/39 - GJELDER TILSYNSRAPPORT - TILBAKEMELDING Rune Grov BSO02 17/03260-002 2017/08/23
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER U/GODKJ. OG MILJØARBEIDER VED MYKJE SKOLE Anna Sofie Kongshavn Aksdal BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 61,03 % STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SEN KIRKETUNET BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - VEDRØRENDE MILJØRETTET HELSEVERN Åkra Kirketunet Barnehage BAN01 14/04706-005 2017/08/23
I TEK 59/39 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - TILBYGG , PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 59/39 - REVIDERTE TEGNINGER MM Eskild Kvala AS KIS 17/00834-016 2017/08/23
U TEK 13/609 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2893 - 13/609 - BREV M/KARTVEDLEGG TIL IKKE MØTT PART STD 17/2893 Karl Ludvig Ådland MNE02 17/03006-007 2017/08/23
U TEK 63/251 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - VÅG, TINA/JAKOBSEN, KNUT JØRGEN - SVAR - 63/251 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - VÅG, TINA/JAKOBSEN, KNUT JØRGEN Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/03490-002 2017/08/23
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 16.08.17 T.O.M 31.05.18 Miriam Tang Wa Ferking AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/03494-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U TEK 71/70 - HØGESTØLVEGEN, BREKKE. TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 71/70, HØGESTØLVEGEN, BREKKE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL BOLIG-GARASJE. Jan Mikal Gundersen BFH 11/02565-003 2017/08/23
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SEN PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.17 T.O.M 08.09.17 Erica Østebøvik GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U TEK 15/2451 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - SVAR - 15/2451 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS Garvik Tomteutvikling AS BJP01 17/03485-002 2017/08/23
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Malin Andersen Sunde ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U SKU INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG 2012 - 2018 - INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG 2017 Torvastad IL OFL 12/00070-021 2017/08/23
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETNING TIL KLAGER - ANMELDELSESNR. : 14180571 IBR 17/00629-054 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SEN GRAVESØKNAD - MØLLEHAUGEN, SEVERIN LARSENS VEG - GRAVESØKNAD - MØLLEHAUGEN, SEVERIN LARSENS VEG T Halleland AS TOG 17/03498-001 2017/08/23
I TEK STARTLÅN - TINGLYST PANTEDOKUMENT :889977 RBE08 17/02572-011 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLINGEN SOM FAGARBEIDER VED BORGAREDALEN MILJØSTASJON Fernandez David Leonardo Huanca BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/04286-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE FOR DELER AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U TEK 47/252 - VIK. TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - 47/252 - VIK. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG BOLIG, HAGESTUE. Alf Bjarne Dahl BFH 11/02267-006 2017/08/23
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 100% FAST STILLING SOM VERNEPLEIER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.12.17 T.O.M 01.02.18 Ingrid Konstanse Vikøren ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER U/GODKJENNING VED ÅKRA SKOLE Andre Hermansen Fiskum BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.08.18 Mona Næss ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN MIDT - NATTTJENESTE Mette Vedøy Olsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 16.08.17 T.O.M 31.05.18 Miriam Tang Wa Ferking AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Ida Hauge ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 16.08.17 T.O.M 16.08.18 Lilly Bårdsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN MIDT - NATTJENESTE Edith Hervik Sæbø ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/23
I TEK 8/22 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - FRIBERG, LARS MARTIN TANGJERD/HAGEN, LEIF OLAV TANGJERD/HAGEN, TOM KRISTIAN TANGJERD/FRIBERG, KAI TANGJERD - 8/22 - LARS MARTIN TANGJERD FRIBERG - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - FRIBERG, LARS MARTIN TANGJERD/HAGEN, LEIF OLAV TANGJERD/HAGEN, TOM KRISTIAN TANGJERD/FRIBERG, KAI TANGJERD Kaia Tangjerd Friberg BJP01 17/03496-001 2017/08/23