Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PLAN 1015-1 - DETALJREGULERING FOR FERKINGSTAD HAVTUN - 22/35 MFL - ENDRING - GODKJENT 20.8.2017 - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PLAN 1015-1 - DETALJREGULERING FOR FERKINGSTAD HAVTUN - 22/35 M.FL. - MINDRE ENDRING Rh Oppmåling Rune Hemnes YSL 17/01523-002 2017/08/22
U TEK RETTING I MATRIKKELKART - 51/5 SKYLDDELINGSBESKRIVELSEN - RETTING I MATRIKKELKART - 51/5 SKYLDDELINGSBESKRIVELSEN Erik Vikre XXI 13/03868-003 2017/08/22
U TEK 71/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET GEORG SIGVE MAGNUSSEN / TORHILD MAGNUSSEN LEKNES - SVAR - 71/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET GEORG SIGVE MAGNUSSEN / TORHILD MAGNUSSEN LEKNES Torhild Magnussen Leknes BJP01 17/03313-002 2017/08/22
U TEK 13/438 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG BOLIG NR. 3 - 13/438 - SVAR VEDR. FRADELING OG OVERSKJØTING AV LEKEPLASS TIL KOMMUNEN Hans J Rasmussen AS JKV 16/01266-021 2017/08/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FEDREKVOTE VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U TEK PLAN 2085-1 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - ENDRING - § 34 - GODKJENT 17.8.2017 - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PLAN 2085-1 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - ENDRING BESTEMMELSE § Fylkesmannen I Rogaland YSL 17/02415-007 2017/08/22
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03392-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/01315-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02550-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U TEK STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - UTBETALING - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 16/03740-007 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U TEK 95/28 - HÅVIKVEGEN, KLAFTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 95/28 - HÅVIKVEGEN, KLAFTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT Eskild Kvala AS KIS 17/03289-002 2017/08/22
U SEN PERSONALMAPPE - PERMISJON TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I TEK 75/48 - KALSTØVEGEN, KVALAVÅG - OPPFØRING AV MIDLERTIDIG BRAKKERIGG - 75/48 - VARIGHET FOR MIDLERTIDIG BRAKKERIGG Vassbakk & Stol AS KIS 17/02754-005 2017/08/22
I TEK 64/28, 648 - DISPOSISJONSRETT - BMX-BANE - 64/28, 648 - SØKNAD OM DISPOSISJONSRETT - BMX-BANE Stangeland velforening SKM 17/03452-001 2017/08/22
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/03782-020 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Svein Ådland SALF 17/00009-043 2017/08/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 31/3 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Eskild Kvala AS GEL 17/00012-392 2017/08/22
U SEN ÅKRAHALLEN - ÅKRAHALLEN - TRENINGSTIDER SOM UTGÅR - 24. OG 25.08.2017 Tor Inge Grindhaug TVI 12/00077-152 2017/08/22
I TEK 73/80 - BORGAREDALEN, SUND - RIVING OG NYBYGG KONTOR- OG GARDEROBEBYGG - 73/80 - BORTFALLELSE AV ANSVARSRETT Vikanes Bungum Arkitekter AS KMY 15/03692-009 2017/08/22
I SEN GRÜNDERSTIPEND - SØKNAD OM GRÜNDERSTIPEND Gro Gjengedal Navelsaker De-Martine PVE01 12/01026-085 2017/08/22
I TEK PLAN 2106 - DETALJREGULERING FOR ENDRING AV FORMÅL TIL BOLIG I REGULERING FOR ÅRABROTSHOLMEN M/ SMÅBÅTHAVN - 15/1637, 1811 - OPPSTART AV REGULERINGSARBEID PLAN 2106 - DETALJREGULERING FOR ENDRING AV FORMÅL TIL BOLIG I REGULERING FOR ÅRABROTSHOLMEN M/ SMÅBÅTHAVN - 15/1637, 1811 Prohus Jørgensen MAA05 17/02629-005 2017/08/22
I SKU FOLKEPULSEN - ANMODNING OM UTBETALING AV MIDLER TIL FOLKEPULSEN KARMØY Karmøy idrettsråd OFL 14/03827-023 2017/08/22
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - SNIKVEGEN 73 Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-031 2017/08/22
I TEK 11/16 - MANNES. FASADEENDRING, VEDLIKEHOLDSARBEID OG ETTERISOLERING PÅ BOLIG, INSTALLASJON VANN/AVLØP - 11/16 - ARBEIDET PÅGÅR Vedavågen Rør AS JKV 12/03846-009 2017/08/22
I TEK 15/681 - SKULEVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG - 15/681 - MOTTATT MANGLER, BEKREFTELSE PÅ FRAKOBLET STRØM OG FOTO Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/03152-003 2017/08/22
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT - SKUDENES MATFESTIVAL 2017 Skudenes Matfestival JHN 17/00127-061 2017/08/22
I TEK 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/619 - KOMMENTAR TIL NABOPROTEST Hans J Rasmussen AS IGR 17/02094-012 2017/08/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 38/6, 225 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Eskild Kvala AS GEL 17/00012-393 2017/08/22
I TEK 58/345 - RØRLEGGERMELDING: MIDLERTIDIG BRAKKE - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGESAK 16/1697 - 58/345 - RØRLEGGERMELDING: MIDLERTIDIG BRAKKE - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGESAK 16/1697 Vedavågen Rør AS MHV 17/03469-001 2017/08/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 88/147 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Jan Arne Sund GEL 17/00012-394 2017/08/22
I SEN GRAVESØKNAD - SPANNAVEGEN 989 - GRAVESØKNAD - SPANNAVEGEN 989 Telenor ASA/M.Lindhom AS TOG 17/03459-001 2017/08/22
I TEK 25/83 - BERØA LANGÅKER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - OVERSENDER EGENKONTROLLSKJEMA BRANNVERN 25/83 - BERØA LANGÅKER Ragnar Langåker TEA01 12/00907-007 2017/08/22
I TEK 4/49 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KURT MUNKEJORD - 4/49 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KURT MUNKEJORD S O Lund AS MHV 17/03457-001 2017/08/22
I TEK 4/383 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELLEN GERHARDSEN - 4/383 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELLEN GERHARDSEN S O Lund AS MHV 17/03461-001 2017/08/22
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSBEKREFTELSE Martin Johannessen IBR 17/00132-949 2017/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03446-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-058 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03447-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-059 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I TEK 72/204 - SKÅRSHAGEN, SKÅR, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE BYGG A - 72/204 - SØKNAD OM FERDIGATTEST John Magne Lundegaard KMY 11/01523-012 2017/08/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03413-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/01443-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U SEN 15/2443 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/2443 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - MELDING OM BEFARING Garvik Prosjekt AS EDA 17/01281-010 2017/08/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 17.08.17 T.O.M 31.08.18 Berit Ferkingstad ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 15/03582-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - KLAGE PÅ VEDTAK GKH01 16/03143-007 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.09.17 T.O.M 31.08.18 Silje Salvanes ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I TEK 15/466 OG 15/789 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: SKUDE BYGG EIENDOM BYGGESAK 17/999 - 15/466 OG 15/789 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: SKUDE BYGG EIENDOM BYGGESAK 17/999 Aibel AS MHV 17/03449-001 2017/08/22
U TEK PERSONALMAPPE - TILBUD OM ANSETTELSE I VIKARIAT - EIENDOMSAVDELINGEN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - TRUKKET AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST ARO07 17/02398-010 25 Offl §25 2017/08/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST ARO07 17/02398-011 25 Offl §25 2017/08/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGEHJEMMEL VED AVALDSNES LEGESENTER - SØKNAD FASTLEGEHJEMMEL VED AVALDSNES LEGESENTER, 2 GANGS UTLYSING MSTA 17/02665-009 25 Offl §25 2017/08/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGEHJEMMEL VED AVALDSNES LEGESENTER - SØKNAD FASTLEGEHJEMMEL VED AVALDSNES LEGESENTER, 2 GANGS UTLYSING MSTA 17/02665-010 25 Offl §25 2017/08/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% - SØKNAD AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% HGR 17/03073-005 25 Offl §25 2017/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-100 25 Offl §25 2017/08/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-101 25 Offl §25 2017/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-102 25 Offl §25 2017/08/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-103 25 Offl §25 2017/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-104 25 Offl §25 2017/08/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-069 25 Offl §25 2017/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-070 25 Offl §25 2017/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-071 25 Offl §25 2017/08/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-072 25 Offl §25 2017/08/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-073 25 Offl §25 2017/08/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST ARO07 17/03239-003 25 Offl §25 2017/08/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - SØKNAD VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-008 25 Offl §25 2017/08/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - SØKNAD VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-009 25 Offl §25 2017/08/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - SØKNAD VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-010 25 Offl §25 2017/08/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - SØKNAD VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-011 25 Offl §25 2017/08/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80% - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER 80% AGB 17/03242-004 25 Offl §25 2017/08/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80% - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER 80% AGB 17/03242-005 25 Offl §25 2017/08/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR NFE 17/03243-006 25 Offl §25 2017/08/22
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 22.08.17 PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/23 Fylkesmannen i Rogaland YSL 17/01396-004 2017/08/22
U TEK 148/709 OG 148/1020 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 148/709 OG 148/1020 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Ranveig Desiree Norheim HAS 17/03401-002 2017/08/22
U TEK 70/19 - FLESLANDVEGEN, YTRE EIDE - RIVING OG NYBYGG LAGER/GARASJE - 70/19 - YTRE EIDE - BYGGETILSYN Jan Hognaland KMY 17/03450-001 2017/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03453-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV VELFERDSGRUNNER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I SKU OPPLEVELSESKORT OG MEDLEMSKAP I ALLIDRETT - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I ALLIDRETT ANKO 17/03454-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U TEK RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - VALG AV LEVERANDØR - VENTILASJON OG KULDEARBEID Nord Rogaland Blikk og Ventilasjon AS TES02 16/03129-003 2017/08/22
I TEK FJORD MOTORPARK - KORRIGERING/FEILRETTING AV REVIDERT STØYRAPPORT - FJORD MOTORPARK Sweco Norge AS SMO02 12/00328-193 2017/08/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 58/192 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-395 2017/08/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/03455-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I TEK KOPERVIK UNGDOMS- OG ALDERSSENTER - VURDERING OM OVERTAKELSE - OPPDRAGSBEKREFTELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS JHK 12/02092-015 2017/08/22
U TEK RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - VALG AV LEVERANDØR GK Inneklima AS TES02 16/03129-004 2017/08/22
U TEK RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - VALG AV LEVERANDØR Apply TB AS TES02 16/03129-005 2017/08/22
U TEK 114/334 - BJØRKEVEGEN, NORDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 114/334 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hus28 AS JKV 16/04074-009 2017/08/22
U TEK RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - VALG AV LEVERANDØR - VENTILASJON OG KULDEARBEID Hamstad AS TES02 16/03129-006 2017/08/22
U TEK 86/81 - SEAGARDEN AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 86/81 - SEAGARDEN AS - TILFREDSSTILLENDE TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT Seagarden AS TSC 12/00315-022 2017/08/22
I HSE KLAGE PÅ VENTETID - KLAGE PÅ VENTETID AMH04 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/08/22
U TEK RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - VALG AV LEVERANDØR Energi & Miljø AS TES02 16/03129-007 2017/08/22
U TEK RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - VALG AV LEVERANDØR Haugesund Ventilasjonsservice AS TES02 16/03129-008 2017/08/22
U TEK 122/6 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING STD: 16/1196 - 122/77 OG 122/224 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD: 16/1196 Gunnar Nernes MAH 16/01746-024 2017/08/22
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 15/1637 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Lmk Energi AS SKM 17/00008-109 2017/08/22
U TEK PERSONALMAPPE - TILBUD OM FØDSELSVIKARIAT FOM 01.09.2017 TOM 31.07.2018 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 66/239 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KARMSUND MARITIME EIDE AS Hans J Rasmussen AS SKM 17/00008-110 2017/08/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 42/224 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - INGEBJØRG OG PHILIP KJENSMO Hans J Rasmussen AS SKM 17/00008-111 2017/08/22
I HSE KLAGE PÅ SAKSGANG - KLAGE PÅ SAKSGANG JBR03 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/08/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - KLAGE - AVSLAG PÅ VEDTAK GKH01 16/03082-006 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - ANMELDELSESNR. 14180571 SKADEVERK MOTORKJØRETØY Sør-Vest Politidistrikt IBR 17/00629-051 2017/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03462-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U TEK 38/30, 38/19 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 38/30, 38/19 - UNDERRERTTING AV RETTING SAK 17/3245 Kjell Harald Haugen XXI 17/03245-003 2017/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03462-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - MERKNADER FRA LARS VEDØY - 14.08.17 - PLAN 2089 DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 M.FL. Lars Vedøy YSL 15/03655-075 2017/08/22
U TEK 138/27 - NORDRE HÅLAND, NYBYGG, RIVING AV EKSISTERENDE BYGG. - 138/27 NORDRE HÅLAND. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. RIVING AV EKSISTERENDE BYGG/OPPFØRIG AV NYTT GARDEROBEBYGG. A. Utvik Entreprenør AS BFH 11/02279-009 2017/08/22
U TEK 143/7 - STORASUNDVEGEN, GUNNARSHAUG, TIL/PÅBYGG BOLIG - 143/7 - STORASUNDVEGEN, GUNNARSHAUG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Jimmy Valentin Olsen EDH 17/03278-002 2017/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03464-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I SKU ANSKAFFELSE - FARGEUNDERSØKELSE SKUDENESHAVN - AVTALE - TILLATELSE TIL Å GJENNOMFØRE FARGEUNDERSØKELSER I SKUDENESHAVN VEIBELLSBAKKEN Elsa Kristine Røinaas AAL 16/01191-032 2017/08/22
I SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORLENGELSE AV PERMISJON GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I TEK 5/3 OG 5/7 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 5/3 OG 5/7 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN David Hansen Vea HAS 17/03465-001 26 Off.l.26 2017/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/03486-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I TEK 16/181 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN EINAR DALSVÅG - 16/181 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN EINAR DALSVÅG Vedavågen Rør AS ALS06 17/01347-003 2017/08/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR -INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 14/01295-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I SKU ELEVMAPPE - ANGÅENDE SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U TEK 64/180 - KALVATREVEGEN, STANGELAND. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 64/180 - KALVATREVEGEN, STANGELAND. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL BOLIG - HAGESTUE. Rolf Grimstvedt BFH 11/02349-006 2017/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03466-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U TEK 2/396 - SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG - TOMT 3 - RETUR UTGÅTT GARANTI, NR. 420173 Skudenes & Aakra Sparebank IBR 16/02487-017 2017/08/22
I TEK SEPTIKTANKER - KVARTNESVEGEN - DIVERSE SPØRSMÅL - GJELDER KVARTNESVEGEN Solbjørg Lauritzen ETS 17/03022-003 2017/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 17/03467-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U TEK 66/578 - NORNESVEGEN, AUSTREIM. TILBYGG GARASJE - 66/578 - NORNESVEGEN, AUSTREIM. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL BOLIG-GARASJE. Kjell Arne Sveinsvold BFH 11/02557-003 2017/08/22
I TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/74 - AVTALE OM VANNLEDNING OVER EIENDOM Steinar Olsen Eiendom AS ETS 16/03513-056 2017/08/22
I TEK 60/29 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM SØKER: HANS GEORG JELSA - 60/29 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Hans Georg Jelsa BJP01 17/03470-001 2017/08/22
U TEK 118/32 - MYKLABUST - GJENOPPBYGGING AV NAUST - ANMODNING OM UTTALE 118/32 - MYKLABUST - GJENOPPBYGGING AV NAUST Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen OHA 17/01963-003 2017/08/22
U HSE PERSONALMAPPE - FERIE / OMSORGSPERMISJON UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I SKU HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - REVIDERING AV LOKAL INNTAKS- OG FORMIDLINGSFORSKRIFT Rogaland Fylkeskommune GAU02 16/00007-186 2017/08/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 2/322 - 2/322 - ENDRET SKATTEFASTSETTING MSA 15/01308-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I TEK MELDINGER FRA SKATTEETATEN - 64/1022-MELDING OM ENDRET SKATTEFASTSETTING MSA 15/00998-120 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/02341-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I SEN PERSONALMAPPE - VEDR. PERMISJON TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR NCC - EIKJEVEGEN, KOLNES - ASFALTERING Khv AS KSU01 17/00247-032 2017/08/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U TEK HELGANES MOTORSPORTSENTER - SVAR - BEGJÆRING OM INNSYN/SPØRSMÅL Gaute Emil Sanson KIS 12/02181-047 2017/08/22
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I HSE PERSONALMAPPE - BEREGNING AV AFP ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I TEK PERSONALMAPPE - VEDR. PENSJON BNE Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - LORENTZ STORESUND & SØNNER AS - UTFYLLENDE KLAGE OVER VEDTAK OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER TNO05 15/02096-017 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/22
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Susanne Abrahamsen Wisnæs SALF 17/00009-044 2017/08/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 1/2 - BESTILLING AV NABOLISTE Thomas Olai Boge GEL 17/00012-396 2017/08/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON AGB Pe Ofl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
U TEK 115/243 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE. NYBYGG GARASJE - 115/243 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, GARASJE. Kjell Rossebø BFH 11/02583-003 2017/08/22
I TEK ANALYSERESULTATER - OLJE-/BENSIN UTSKILLERE - 66/424 - ANALYSERESULTATER - PRØVEDATO 19.06.17 Als Laboratory Group Norway AS ELO 17/03549-001 2017/08/22
I SEN DIALOGMØTER - ANDRE KOMMUNER/ROGALAND FYLKESKOMMUNE - MØTEREFERAT - ARBEIDSUTVALG KARMØY - HAUGESUND 11.08.2017 Haugesund kommune KTV 16/02083-008 2017/08/22
U SEN PERSONALMAPPE - KORRIGERT P2 - FORLENGELSE SOM HOVEDTILLITSVALGT OG DELVIS PERMISJON OPPRINNELIG STILLING GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03471-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03472-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON - UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/22