Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 66/128 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MERINE BYGGESAK 17/2843 - 66/128 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MERINE BYGGESAK 17/2843 VEDAVÅGEN RØR AS ORO01 17/02996-002 2017/08/18
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/01015-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
U TEK 146/89 - BØ UNGDOMSSKOLE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN 146/89 - BØ UNGDOMSSKOLE Bø Ungdomsskole JHN 12/01577-009 2017/08/18
U TEK TEKNISK PLAN - KLOAKKANLEGG SANDANE - TEKNISK GODKJENNING TEKNISK PLAN - KLOAKKANLEGG SANDANE Karmøy kommune, VAR-avd. BTH04 17/03199-003 2017/08/18
I HSE PERSONALMAPPE - KARAKTERUTSKRIFT TIL TILKALLINGSAVTALE Alise Aase Totland MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.09.17 T.O.M 31.08.18 Silje Salvanes ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
U TEK 147/631 - SKUGGABERG, MOKSHEIM - TILBYGG TERRASSETAK - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 147/631 - TILLATELSE Asbjørn Larsen EDH 17/03009-004 2017/08/18
U TEK 66/128 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM - RIVING EKSISTERENDE BYGNING OG NYBYGG BOLIG MED HYBEL OG GARASJE - RAMMETILLATELSE - 66/128 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM - RIVING EKSISTERENDE BYGNING OG NYBYGG BOLIG MED HYBEL OG GARASJE Hellvik Hus Karmøy AS KIS 17/02843-004 2017/08/18
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.08.18 Elvar Solheim ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 17.08.17 T.O.M 31.08.18 Berit Ferkingstad ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
U TEK 15/606 - PRESTAVEGEN, ÅKRA, FASADEENDRING BOLIG, LEVEGG/GJERDE OG STEINGARD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 15/606 - TILLATELSE M/DISPE Odd Kåre og Kristin Norbø Øygarden EDH 17/03354-002 2017/08/18
I TEK BRENNING, BÅL, FYRVERKERI - SØKNAD OM AVFYRING AV FYRVERKERI - 24.08.17 - FESTPLASSEN I KOPERVIK Pyroteknikk.no AS TSC 12/00424-034 2017/08/18
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN KOPERVIK SENTRUM - HYDRO-KONSERT 24.08.17 Khv AS HPE 17/00247-029 2017/08/18
U TEK STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 16/03740-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
U SKU TRAFIKKSIKKER SKOLE - REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPEN TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEI - 17. AUGUST Ingrid Lea Mæland JASO 17/02743-003 2017/08/18
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER PERSONTILSKUDD - UTBETALT 14.08.2017 STATSBUDSJETTET 2017 - KAP. 497, POST 60 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet BNO 12/00773-185 2017/08/18
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - SVAR - REFUSJON VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP - PURRING Pbl (private Barnehagers Landsforbund) CBE02 16/01128-252 2017/08/18
I SEN ARBEIDSGRUPPE - BEHOV OG MULIGHET FOR Å ETABLERE EN KULTURELL STORSTUE I KARMØY KOMMUNE - INNKALLING TIL ARBEIDSGRUPPEMØTE - 22.08.2017 Odd Henry Dahle KTV 17/03404-001 2017/08/18
I TEK 119/206 - SNIKVEGEN, MYKJE - TILBYGG BOLIG - 119/206 - MERKNAD TIL NABOVARSEL Jarle Ingmar Fatland KHM 17/03397-001 2017/08/18
I TEK 115/182 - EIKE, SØNDRE, PÅBYGG GARASJE - 115/182 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Omega Areal AS JKV 11/02464-005 2017/08/18
I TEK 109/1 OG 109/29 - FOSEN - RIVING BOLIG OG DRIFTSBYGNING, NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 109/1 OG 109/29 - FOSEN - RIVING BOLIG OG DRIFTSBYGNING, NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG Eskild Kvala AS OHA 17/02329-003 2017/08/18
I TEK 148/983 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING OG FASADEENDRING - 148/983 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Eskild Kvala AS IGR 15/02752-020 2017/08/18
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - AREALOPPLYSNINGER NÅR DET GJELDER SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I OKTOBER 2017. Storesund Gardsdrift LKS 12/01731-076 2017/08/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-014 25 Offl §25 2017/08/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - INTERVJU ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-108 25 Offl §25 2017/08/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - INTERVJU ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-109 25 Offl §25 2017/08/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - INTERVJU ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-110 25 Offl §25 2017/08/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - INTERVJU ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-111 25 Offl §25 2017/08/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-087 25 Offl §25 2017/08/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-088 25 Offl §25 2017/08/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-089 25 Offl §25 2017/08/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-090 25 Offl §25 2017/08/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - TILBUD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-051 25 Offl §25 2017/08/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-052 25 Offl §25 2017/08/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - TILBUD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-053 25 Offl §25 2017/08/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-054 25 Offl §25 2017/08/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-055 25 Offl §25 2017/08/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-056 25 Offl §25 2017/08/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-057 25 Offl §25 2017/08/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - TILBUD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-058 25 Offl §25 2017/08/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-059 25 Offl §25 2017/08/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - TILBUD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-060 25 Offl §25 2017/08/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-061 25 Offl §25 2017/08/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR NFE 17/03243-005 25 Offl §25 2017/08/18
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03414-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/619 - PRESTANESVEGEN 19C - RØRINSPEKSJON AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ABU01 13/00434-029 2017/08/18
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/647 - PRESTAVEGEN 13 - RØRINSPEKSJON AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ABU01 13/00434-030 2017/08/18
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/03380-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
U TEK 141/203 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3587-3591 - 141/203 - LITLASUND - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Kolnes Boligfelt AS EDH 17/03377-003 2017/08/18
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/610 - PRESTAVEGEN 14 OG 22 - RØRINSPEKSJON FRA PRIVATE KLOAKKLEDNINGER. Ragn Sells AS ABU01 13/00434-031 2017/08/18
U TEK 93/141 - RYGJEHAUGVEGEN, KOLSTØ - PÅBYGG TIL ENEBOLIG - 93/141 - RYGJEHAUGVEGEN, KOLSTØ - MANGELFULL SØKNAD Leif Malvin Knutsen KHM 17/03233-003 2017/08/18
I TEK BOLIGTILSKUDD HUSBANKEN - INFORMASJON OM ÅRLIG RAPPORTERING PÅ BRUK AV TILSKUDD TIL UTLEIEBOLIGER Husbanken TES02 14/00816-011 2017/08/18
U TEK 66/2 M.FL. - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - PER SIVLES VEG 20 (66/2, 66/18, 66/929, 66/930, 66/931, 66/932, 66/933, 66/934, 66/935, 66/936, 66/937, 66/938, 66/939) - SVAR - 66/2 M.FL. - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - PER SIVLES VEG 20 (66/2, 66/18, 66/929, 66/930, 66/931, 66/932, 66/933, 66/934, 66/935, 66/936, 66/937, 66/938, 66/939) Meglerhuset Rele AS BJP01 17/03398-002 2017/08/18
U TEK PLAN 408-2 - REGULERINGSPLAN FOR HUSØY-TRETHOLMANE - ENDRING - GODKJENT 18.11.2008. - SPØRSMÅL - GJELDER PLAN 408-2 - REGULERINGSPLAN FOR HUSØY-TRETHOLMANE Vierdal Advokatfirma AS YSL 08/01586-035 2017/08/18
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/605 - PRESTAVEGEN 17B - RØRINSPEKSJON AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ABU01 13/00434-032 2017/08/18
U TEK 66/128 - TEKNISK PLAN - BOLIGTOMT ØSTREMBRUVEGEN - TEKNISK GODKJENNING 66/128 - TEKNISK PLAN - BOLIGTOMT ØSTREMBRUVEGEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/03223-005 2017/08/18
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM MIDLERTIDIG BYTTE AV ARBEIDSPLASS PÅ GRUNN AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I TEK 32/87 - FYRVEGEN, VIKRA - INNGLASSERING AV TERRASSE OG TAKOPPLETT GARASJE - 32/87 - FYRVEGEN, VIKRA - INNGLASSERING AV TERRASSE OG TAKOPPLETT GARASJE Margaret Ferkingstad EDH 17/03400-001 2017/08/18
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/610 - PRESTAVEGEN 18 OG 20 - RAPPORT FRA KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ABU01 13/00434-033 2017/08/18
U TEK 145/31 OG 145/81 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 145/31 OG 145/81 - MANGEL - SAMMENSLÅING Erlend Kvinnesland HAS 17/03368-001 2017/08/18
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/610 - PRESTAVEGEN 26 OG 28 - RØRINSPEKSJON AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ABU01 13/00434-034 2017/08/18
U TEK BOLIGTILSKUDD HUSBANKEN - SVAR - INFORMASJON OM ÅRLIG RAPPORTERING PÅ BRUK AV TILSKUDD TIL UTLEIEBOLIGER Husbanken TES02 14/00816-012 2017/08/18
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/721 - PRESTAVEGEN 29 - RØRINSPEKSJON AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ABU01 13/00434-035 2017/08/18
U TEK 145/67 OG 145/82 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 145/67 OG 145/82 - MANGEL - SAMMENSLÅING Per Risom Jensen HAS 17/03369-001 2017/08/18
U SEN TILSYN I KOMMUNEN - NYTT FJERNARKIV I KARMØY KOMMUNE Statsarkivet I Stavanger MBB 12/00140-200 2017/08/18
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/03352-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03388-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - OVERSENDER REVIDERTE TEGNINGER - BOLIGFELT SLETTAVIK - ESKILD KVALA AS Ing. John Alvseike - rådgivende ingeniørfirma BTH04 17/01567-011 2017/08/18
I TEK 148/709 OG 148/1020 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 148/709 OG 148/1020 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - ESPELAND OG NORHEIM Ranveig Desiree Norheim HAS 17/03401-001 26 Off.l.26 2017/08/18
U HSE TILLEGGSSAK - INNKALLING TIL MØTE VEDR. FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/08/18
U TEK 66/128 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2688 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING P1 66/128 66/128 I KARMØY KOMMUNE Tech And Invest As ALA04 17/03130-003 2017/08/18
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM EKSTRA RESSURSER Rusvik Naturbarnehage SA RHO 15/03332-352 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - AVSLUTNING AV UTLEGG CEM01 16/04537-244 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I TEK 88/62 - TEKNISK PLAN - NY AVKJØRSEL, NYGÅRDVEGEN - OVERSENDER DOKUMENTER 88/62 - TEKNISK PLAN - NY AVKJØRSEL, NYGÅRDVEGEN Øygarden Eiendom AS BTH04 17/03417-001 2017/08/18
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - SLETTING AV UTLEGGSPANT CEM01 16/04537-245 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I TEK 148/1020 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - ESPELAND, ARNE/NORHEIM RANVEIG DISIREE - 148/1020 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - ESPELAND, ARNE/NORHEIM RANVEIG DISIREE Ranveig Desiree Norheim BJP01 17/03402-001 26 Off.l.26 2017/08/18
I TEK 15/120 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG TILTAKSHAVER: GRINDHAUG BYGGESAK: 17/3335 - 15/120 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, TILTAKSHAVER: GRINDHAUG BYGGESAK: 17/3335 S O Lund AS MHV 17/03408-001 2017/08/18
I TEK 29/66 - VESTRE KARMØYVEG, HEBNES. TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 29/66 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS JHE05 11/02356-004 2017/08/18
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/03288-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
U SKU PERSONALMAPPE - VIDERE PERMISJON UTEN LØNN ETTER MAKSDATO FOR SYKEPENGER KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I TEK 142/786 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - PEDERSEN, BRIT - 142/786 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - PEDERSEN, BRIT Brit Pedersen BJP01 17/03403-001 26 Off.l.26 2017/08/18
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-188 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/02123-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I TEK 108/10 OG 108/17 - HELLEVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 108/10 OG 108/17 - MOTTATT MANGLER - SITUASJONSKART Trygve J Sjøen AS ALA04 17/03382-002 2017/08/18
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - ENDRET SKJENKEOMRÅDE -UTVIDELSE AV SKJENKEBEVILLING I FORBINDELSE MED HYDROS MARKERING AV PILOTPROSJEKT - FESTPLASSEN, KOPERVIK Inventum Servering AS EVI1 16/05163-102 2017/08/18
U SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGEÅRSAKER I DELER AV STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I TEK 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/619 - KOPI AV NABOPROTEST, ØNSKE OM UTSIKKING I TERRENG FOR Å VISE HØYDE Advokatfirma Trond Hjelde AS IGR 17/02094-011 2017/08/18
I TEK 64/1221 - STANGALANDSTØLEN, STANGALAND, NYBYGG GARASJE - 64/1221 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON, SITUASJONSKART OG TEGNINGER Elisabeth Kvilhaug KHM 17/02337-008 2017/08/18
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT TORFÆUSGATA 6 - UTBEDRING AV KLOAKK OG OVERVANN Osmund Fosen HDO 15/04311-056 2017/08/18
U TEK 42/223 - SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 42/223 - STIKNING OG BELIGGENHETSKONTROLL Pds Protek AS GER01 16/04859-009 2017/08/18
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I TEK 148/371 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/208 - 148/371 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - ERKLÆRING STD: 17/208 Statens Kartverk Tinglysingen GER01 17/00969-019 2017/08/18
U SKU PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02316-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I TEK 58/326 OG 58/273 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - KARMØY KOMMUNE - 58/326 OG 58/273 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune ALA04 17/03406-001 2017/08/18
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT M/TILLEGG Ingrid Vestvik Nilsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I TEK 48/10 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - 48/10 - NYDYRKING - MARKSLAG OVERSIKTSKART Henning Langåker HHU 17/02805-003 2017/08/18
U SKU PERSONALMAPPE - PERMISJON UTEN LØNN KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - KLAGE PÅ VEDTAK GKH01 16/03143-006 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01972-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - BEVEGELSESHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR BEVEGELSESHEMMEDE NJO 17/03409-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
U SKU PERSONALMAPPE - PERMISJON UTEN LØNN ETTER MAKSDATO FOR SYKEPENGER KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Aimee Renee Stava SALF 17/00009-042 2017/08/18
U TEK 142/786 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - PEDERSEN, BRIT - SVAR - 142/786 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - PEDERSEN, BRIT Brit Pedersen BJP01 17/03403-002 2017/08/18
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML § 14-4A FRDE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM FAST STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I SKU OPPLEVELSEKORT FOR BARN OG UNGE - OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/03410-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML § 14-4A FRDE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED BYGNES VITEN BHG. BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I TEK SKUDENESHAVN SKOLE, UNIVERSELL UTFORMING - KONTRAKT - NY LØFTEPLATTFORM TKS Heis Kverneland AS MAJ02 17/02502-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/08/18
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA EVALUERINGSMØTE ARBEIDSUTPRØVING I TOMASVEIEN 16 18.08.17 RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I TEK 66/239 - AUSTREIM - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 66/239 - (KOPIMOTTAKER) PROTEST PÅ NABOVARSEL Eide Terrasse Velforening v/Stian Hemnes KIS 16/04988-003 2017/08/18
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED NORHEIM BBH Mimi Yohannes Ayalew HLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML § 14.9 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I SEN EKTESKAPSLOVEN - KOMMUNALE VIGSLER - INFORMASJON OM ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN - KOMMUNALE VIGSLER Barne- og likestillingsdepartementet KTV 17/03411-001 2017/08/18
U SKU PERSONALMAPPE - OVERFØRING TIL SKUDENESHAVN SKOLE KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE Vassbakk & Stol AS STNY 15/02071-025 2017/08/18
U TEK 144/23 OG 144/28 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 144/23 OG 144/28 - MANGEL - SAMMENSLÅING Kjell Kaspersen HAS 17/03370-001 2017/08/18
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03413-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - BETALING - KOMMUNALE GEBYRER 2. TERMIN 2017 IMK 16/04537-246 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT- HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I TEK 119/623 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - NYBYGG HAGESTUE - 119/623 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - NYBYGG HAGESTUE Susan Marie Undheim EDH 17/03386-002 2017/08/18
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/01443-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 15/03582-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I TEK STARTLÅN - AVTALE OM TILSKUDD TIL ETABLERING - RBE08 17/02550-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
U TEK TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER - FERDIGBEFARING VED TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER - ARKITEKTFAG Vikanes Bungum Arkitekter AS KEB 14/03865-122 2017/08/18
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/03418-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV/LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING - RBE08 17/02550-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT TORFÆUSGATA 5 - VÅGEN/STANGALAND Thor Magnus Odland HDO 15/04311-057 2017/08/18
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FEDREKVOTE VED FØDSEL SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18
U TEK TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER - REFERAT FRA FERDIGBEFARING VED TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER Grunnaleite & Lindstrøm Prosjektservice AS KEB 14/03865-123 2017/08/18
I SKU TILSYN - BARNEHAGER 2012-2018 - AVSLUTNING AV TILSYN Fylkesmannen I Rogaland RHO 12/02112-063 2017/08/18
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT TORFÆUSGATA 7 - GNR 58 BNR 332 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Torfæusgaarden Utbygging AS HDO 15/04311-058 2017/08/18
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP - NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/18