Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLING. JGL Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - VEDR. UTFØRELSE AV SPESIALPEDAGOGISK HJELP I PRIVATE BARNEHAGER I KARMØY KOMMUNE Aski AS RHO 15/03332-340 2017/08/17
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV ARBEIDSSTED VID Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING VID Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 15/01759-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U TEK 11/319 - MYRAVEGEN, MANNES - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - TILLATELSE TIL ENDRING - 11/319 - MYRAVEGEN, MANNES - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE Halvor Eriksen KHM 14/03866-010 2017/08/17
U HSE PERSONALMAPPE - KORRIGERING AV SLUTTDATO RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U HSE PERSONALMAPPE - NYTT VIKARIAT LIF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV VIKARIAT JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMAPPE RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I TEK PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE SØKNAD OM UNNTAK FRA ARBEIDSGIVERANSVAR FOR SYKEPENGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U TEK 13/575 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM. 17/3405 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 13/575 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Reidar Bjelland EDH 17/03051-003 2017/08/17
U SKU ANSKAFFELSE - FARGEUNDERSØKELSE SKUDENESHAVN - FARGEUNDERSØKELSE SKUDENESHAVN Ek Vekst AS AAL 16/01191-031 2017/08/17
U TEK 19/24 - LIKNESSTIEN, ØVRE LIKNES, TILBYGG BOLIG, GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 19/24 - TILLATELSE Henry og Gunn Runa Våge EDH 17/03362-002 2017/08/17
I TEK 141/203 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3587-3591 - 141/203 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Byggdetalj AS EDH 17/03377-001 2017/08/17
I TEK 86/7 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - PARKERINGPLASS - 86/7 - REDEGJØRELSE VARIGHET MIDLERTIDIG Petter J. Rasmussen AS KHM 17/01847-011 2017/08/17
U SKU PERSONALMAPPE - FORELDREPERMISJON - FEDREKVOTE SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I TEK 15/768 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - OMBYGGING BOLIG - 15/768 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Mh Byggtjenester AS JKV 15/02613-003 2017/08/17
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 17/02932-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I TEK 141/171 OG 142/744 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 141/171 OG 142/744 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted HAS 17/03379-001 2017/08/17
U TEK 147/681 - MOKSHEIM, NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOENHETER - BYGG 5 - 147/681 - FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS KMY 14/00029-014 2017/08/17
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02932-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U TEK 147/700 - MOKSHEIM - NYBYGG REKKEHUS - BYGG 2 - 147/700 - FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS KMY 14/01742-008 2017/08/17
I TEK 119/441 - MYKJE. TILBYGG ENEBOLIG - 119/441 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JKV 10/00831-026 2017/08/17
U TEK 148/134 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM, INNGLASSING AV EKSISTERENDE TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 148/134 - TILLATELSE Sissel Helen Yrkje EDH 17/02946-004 2017/08/17
I TEK STARTLÅN - INNESTÅELSESERKLÆRING Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS RBE08 17/02316-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I TEK 108/10 OG 108/17 - HELLEVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 108/10 OG 108/17 - HELLEVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Trygve J Sjøen AS ALA04 17/03382-001 2017/08/17
I SKU FJORD MOTORPARK - VURDERING AV REVIDERT STØYRAPPORT - FJORD MOTORPARK Sweco Norge AS OFL 12/00328-191 2017/08/17
U TEK 40/14 - HAVNAVÅGEN, NEDRE RISDAL, RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 40/14 - HAVNAVÅGEN, NEDRE RISDAL, MANGELFULL SØKNAD Sv Betong AS KHM 17/03046-003 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-151 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-152 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-153 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-154 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-155 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-156 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-157 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-158 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-159 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-160 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-161 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-354 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-355 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-356 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-357 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-113 25 Offl §25 2017/08/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-080 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-081 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-082 25 Offl §25 2017/08/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-083 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-084 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-085 25 Offl §25 2017/08/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-086 25 Offl §25 2017/08/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-042 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-043 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-044 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-045 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-046 25 Offl §25 2017/08/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-047 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-048 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-049 25 Offl §25 2017/08/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-050 25 Offl §25 2017/08/17
I TEK 38/217 - SYREVÅGVEGEN, SYRE. SKYTING AV FJELL OG PLANERING - 38/217 - VEDR. FERDIGATTEST - TILTAK UTGÅR Reidar Hodne JHE05 11/00472-006 2017/08/17
I TEK 119/1 OG 119/7 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1745-1749 - 119/1 OG 119/7 - KLAGE PÅ VEDTAK OM DELING AV TILLEGGSJORD, FRADELING AV GÅRDSTUN Fylkesmannen i Rogaland HHU 16/02406-027 2017/08/17
I TEK 19/30 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS FAGERLAND - 19/30 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS FAGERLAND S O Lund AS MHV 17/03383-001 2017/08/17
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL HYDRO-ARRANGEMENT I KOPERVIK 24. AUGUST 2017 Playroom Event AS HPE 17/00127-060 2017/08/17
I TEK 119/623 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - NYBYGG HAGESTUE - 119/623 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL BYGGESØKNAD Bosse Andre Sahl EDH 17/03386-001 2017/08/17
I TEK 122/31 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GERD LAURITZEN - 122/31 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GERD LAURITZEN Inge Vaaga AS ALS06 16/00823-003 2017/08/17
I TEK 128/6 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE - BRUKSENDRING FRA SKOLE TIL HYBELHUS/INTERNAT - 128/6 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE OG ENDRET SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 16/02097-010 2017/08/17
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 7, UKE 32 - DATO: 09.08.17 TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE Block Watne AS BTH04 15/04907-021 2017/08/17
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FISKERIDAGENE I ÅKREHAMN V/ STIFTELSEN ÅKREHAMN KYSTMUSEUM Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum EVI1 16/05163-101 2017/08/17
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U TEK 142/729 - HÅLANDVEGEN, STORASUND - BYGGETILSYN - 142/729 - VARSEL OM PÅLEGG Erna Grønningen Aa KMY 17/03363-001 2017/08/17
U TEK 106/31 - FOSNANES - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 106/31 - PÅLEGG OM FJERNING Jan Sigurd Dommersnes KMY 16/01061-010 2017/08/17
U TEK 33/61 - MJØLHUSVEGEN, SANDVE - FASADEENDRING ENEBOLIG, NYBYGG GARASJE - 33/61 - FERDIGATTEST Knut Hjeltnes Sivilarkitekter Mnal AS JHE05 13/02855-009 2017/08/17
U TEK 38/310 - TJØSTELVIK, SYRE - SØKNAD OM RIVING AV NAUST OG OPPFØRING AV NYTT - 38/310 - FERDIGATTEST Sandve Trelast AS JHE05 13/02534-006 2017/08/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 15/02219-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U TEK TEKNISK PLAN - ØYAVEGEN - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK ØYAVEGEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/02923-005 2017/08/17
U TEK 4/469 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RIGMOR OG ØYSTEIN STRØMØ - 4/469 - AVSLAG PÅ RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG S O Lund AS JHE05 17/03295-003 2017/08/17
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03288-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U TEK 75/8 - KVALAVÅG - BYGNINGSKONTROLL - 75/8 - KVALAVÅG - VARSEL OM PÅLEGG Ole Inge Thorsen KMY 17/01161-004 2017/08/17
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03388-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/03392-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 119/553 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HARALD A. ANDREASSEN LEGGING AV STRØMKABLER, VVA-ANLEGG I GRØFT I SNIKVEGEN Cowi AS SKM 17/00008-108 2017/08/17
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VRIKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I SEN PERSONALMAPPE - EVALUERING AV GJENNOMFØRT TILTAK GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I SKU ELEVSAK - VEDR. SAK OM KRAV BNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/08/17
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/02909-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/03200-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U TEK HELGANES MOTORSPORTSENTER - SVAR - GJELDER STØYBEREGNING Karmøy Motocrossklubb KIS 12/02181-046 2017/08/17
I TEK PLAN 2106 - DETALJREGULERING FOR ENDRING AV FORMÅL TIL BOLIG I REGULERING FOR ÅRABROTSHOLMEN M/ SMÅBÅTHAVN - 15/1637, 1811 - GJELDER FORLENGELSE AV FRIST FOR UTTALELSE (KOPIMOTTAKER) PLAN 2106 - DETALJREGULERING FOR ENDRING AV FORMÅL TIL BOLIG I REGULERING FOR ÅRABROTSHOLMEN M/ SMÅBÅTHAVN - 15/1637, 1811 Rogaland Fylkeskommune MAA05 17/02629-003 2017/08/17
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/03380-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I TEK 148/25 MFL. - NORHEIM - TERRENGINNGREP IFB. OMLEGGING AV SAKKESTADBEKKEN - 148/25 MFL. - NORHEIM - TERRENGINNGREP I FBM OMLEGGING AV SAKKESTADBEKKEN Cowi AS IGR 17/03389-001 2017/08/17
I SKU ELEVMAPPE - SVAR PÅ SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 15/00784-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM RETT TIL SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/01972-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETNING TIL KLAGER - ANMELDELSESNUMMER:14106199 IBR 17/00629-049 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I SKU MÅLFORM - SØKNAD OM BYTTE AV MÅLFORM EEH 17/03381-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 16/02979-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 17/02423-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 15/03493-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE GKH01 17/03349-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I TEK PLAN 2106 - DETALJREGULERING FOR ENDRING AV FORMÅL TIL BOLIG I REGULERING FOR ÅRABROTSHOLMEN M/ SMÅBÅTHAVN - 15/1637, 1811 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 17.08.17 (KOPIMOTTAKER) PLAN 2106 - DETALJREGULERING FOR ENDRING AV FORMÅL TIL BOLIG I REGULERING FOR ÅRABROTSHOLMEN M/ SMÅBÅTHAVN - 15/1637, 1811 Fylkesmannen i Rogaland MAA05 17/02629-004 2017/08/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03384-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03384-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP - PURRING Pbl (private Barnehagers Landsforbund) CBE02 16/01128-251 2017/08/17
I TEK 15/638 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET TOLLESEN, ANDREW KRISTOFFER - 15/638 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - TOLLESEN, ANDREW KRISTOFFER Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/03385-001 2017/08/17
U TEK 13/575 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM. 17/3405 - 13/575 - VEDR. DELINGSSØKNAD Reidar Bjelland EDH 17/03051-004 2017/08/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING SOM MILJØTERAPEUT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - INDRE EIDE - SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - INDRE EIDE Remi Olsen ALI 17/03170-002 2017/08/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 15/03505-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U TEK 38/217 - SYREVÅGVEGEN, SYRE. SKYTING AV FJELL OG PLANERING - 38/217 - RETUR AV SØKNAD Reidar Hodne JHE05 11/00472-007 2017/08/17
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØTERAPEUT VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - RUSVIKVEGEN 3B/C Nils Arne Stave Wareberg JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 20.08.17 T.O.M 20.08.18 Sunniva Larsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I TEK 5/155 OG 5/528 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - NES, HENRY KONRAD/NES, TONE DAHL - 5/155 OG 5/528 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - NES, HENRY KONRAD/NES, TONE DAHL Olav Dahl BJP01 17/03387-001 2017/08/17
I SKU ELEVMAPPE - RESSURSAVTALE MED ENKELTVEDTAK OM SPEISALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM EKSTRA RESSURSER Rusvik Naturbarnehage SA RHO 15/03332-351 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U TEK 96/39 - EVENTYRHAGEN BARNEHAGE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 96/39 - EVENTYRHAGEN BARNEHAGE Stiftelsen Kf Ansattes Barnehage TEA01 12/01449-012 2017/08/17
I TEK 12/25 OG 12/24 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 12/25 OG 12/24 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER LARSEN, DAGFINN Dagfinn Larsen AMJ 16/03036-002 26 Off.l.26 2017/08/17
U SKU PERSONALMAPPER - VIDEREFØRING AV VIKARIAT KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U SKU MÅLFORM - SVAR - SØKNAD OM BYTTE AV MÅLFORM EEH 17/03381-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U TEK 147/681 - MOKSHEIM, NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOENHETER - BYGG 5 - 147/681 - MOKSHEIM, NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOENHETER Berge Sag og Trelast AS KMY 14/00029-015 2017/08/17
I TEK 145/69 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JON INGE ØVREBØ - 145/69 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JON INGE ØVREBØ Storesund Rør AS MHV 17/03399-001 2017/08/17
I SKU ELEVMAPPE - ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I TEK 128/6 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE - BRUKSENDRING FRA SKOLE TIL HYBELHUS/INTERNAT - 128/6 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 16/02097-011 2017/08/17
I SKU ELEVMAPPE - UTGIFTSDEKNING OG ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I SKU ELEVMAPPE - ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDRØRENDE FRIVILLIG AVTALETREKK - BMV 16/04584-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I TEK 64/382 OG 64/795 - AUSTRE KARMØYVEG, STANGALAND, BRUKSENDRING BOLIG - 64/382 OG 64/795 - AUSTRE KARMØYVEG, STANGALAND, BRUKSENDRING BOLIG Marlena Bernadetta Wisniewska IGR 17/03390-001 2017/08/17
U TEK 87/62 - SLÅTTÅVEGEN, NORDRE VELDE - TILBYGG BOLIG- HAGESTUE OG LEVEGGER - 87/62 - NORDRE VELDE - BYGNINGKONTROLL Endre Harald Wiken JHE05 16/04312-002 2017/08/17
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT - BMV 16/04584-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMAPPE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 16/03585-006 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U TEK RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - ETTERSPØRRING AV DOKUMENTASJON Nord Rogaland Blikk og Ventilasjon AS TES02 16/03129-002 2017/08/17
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 16/03088-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 17/03188-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD ETTER KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE SOM FØRER NJO 17/02494-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM UTGIFSDEKNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03391-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 16/03107-007 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I HSE BEKYMRINGSMELDING - BEKYMRINGSMELDING MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/08/17
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I IDRETTSLAG ANKO 17/03395-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/03394-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I TEK 58/131 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV UTHUS/HAGESTUE - 58/131 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON, AVSTANDSERKLÆRING, FOTO Arild Tønnesen EDH 17/02176-003 2017/08/17
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I TEK 15/120 OG 15/225 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 15/120 OG 15/225 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Aase Dahl Grindhaug ALA04 17/03396-001 26 Off.l.26 2017/08/17
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - TV-INSPEKSJON AV TORFÆUSGATE 8 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Lars Thorvald Worre HDO 15/04311-055 2017/08/17
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN SØR Nina Merethe Sletten MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV VELFERDSGRUNNER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I TEK 64/815 - JOHAN LARSENS VEG, STANGALAND. NYBYGG GARASJE OG HAGESTUE. - 64/815 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jakob og Norman Moldestad ANS KMY 12/03599-005 2017/08/17
U HSE BEKYMRINGSMELDING - FORELØPIG SVAR - BEKYMRINGSMELDING MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/08/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 15/00394-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U TEK EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - SVAR - EIENDOMSSKATTEVEDTAK FOR PILOTPROSJEKT UNDER UTBYGGING - ANMODNING OM BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET JMJ03 17/00261-014 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/17
I TEK 58/406 - SEVERIN LARSENSVEG, KOPERVIK. FASADEENDRING OG REHABILITERING AV BAD - 58/406 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ane Steingildra Alvestad KMY 11/00474-006 2017/08/17
I TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3804-3807, 3809-3815 - 69/71 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SØKNADSKJEMA, SPESIFISERING AV PARSELLER OG FULLMAKTER Sigbjørn Stange Eiendom AS HHU 17/02308-005 2017/08/17
U TEK 15/638 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET TOLLESEN, ANDREW KRISTOFFER - SVAR - 15/638 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - TOLLESEN, ANDREW KRISTOFFER Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/03385-002 2017/08/17
I SKU VIKINGGARDEN PÅ BUKKØY - LEIEKONTRAKT MELLOM VIAFILM AS OG KARMØY KOMMUNE - "TV-SERIEN "VIKINGANE SESONG 2" Viafilm AS JAH 12/01530-009 2017/08/17
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/03270-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U SKU SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI ØKLAND, ISABEL STANGE - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ AVSLAG OM FRI SKOLESKYSS ØKLAND, ISABEL STANGE Laila Merete Økland EEH 17/02597-004 2017/08/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01941-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U TEK 5/155 OG 5/528 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - NES, HENRY KONRAD/NES, TONE DAHL - SVAR - 5/155 OG 5/528 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - NES, HENRY KONRAD/NES, TONE DAHL Olav Dahl BJP01 17/03387-002 2017/08/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01941-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U TEK 79/8 OG 82/208 - VISNES/HINDERAKER - OPPMÅLINGSFORRETNING, DELING OG SAMMENFØYING AV TIDLIGERE FRADELT PARSELL - 82/208 OG 79/210 - MANGEL -SAMMENSLÅING Arvid Louis Handeland HAS 14/03610-023 2017/08/17
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-057 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U TEK GNR. 79, BNR. 6, VISNESGARDEN, VISNES DELING AV GRUNNEIENDOM MED KARTFORRETNING JNR.396/05 (STD.SAK 05/00104) - 79/135 OG 79/205 - MANGEL- SAMMENSLÅING Jan Roald Jonassen HAS 05/03335-002 2017/08/17
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED SKUDENES BBH Anne Reiersen Torsheim HLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 15/01445-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
I TEK 66/2 M.FL. - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - PER SIVLES VEG 20 (66/2, 66/18, 66/929, 66/930, 66/931, 66/932, 66/933, 66/934, 66/935, 66/936, 66/937, 66/938, 66/939) - 66/2 M.FL. - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - PER SIVLES VEG 20 (66/2, 66/18, 66/929, 66/930, 66/931, 66/932, 66/933, 66/934, 66/935, 66/936, 66/937, 66/938, 66/939) Meglerhuset Rele AS BJP01 17/03398-001 2017/08/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 15/01445-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/17
U TEK 85/1, UTVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED KARTFORRETNING JNR.90/09 - STD.SAK 09/425 - 85/28 OG 85/328 - MANGEL - SAMMENSLÅING Karmsund Abr Eiendom AS HAS 09/01326-001 2017/08/17
U TEK 4/53 - HAPALØKHOLMEN - RETTING I MATRIKKELEN - SVAR - SVARBREV - KOMMENTARER TIL KLAGE - HAPALØKHOLMEN Kurt Even Mesøy ALA04 16/03127-012 2017/08/17