Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER christian delgado ETS 16/03513-051 2017/08/16
U HSE FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNTJENESTEN - OPPFØLGING AV DELOITTE-RAPPORT HØSTEN 2017 - FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNTJENESTEN - OPPFØLGING AV DELOITTERAPPORT - HØSTEN 2017 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS JBR03 17/03158-001 2017/08/16
U TEK 88/255 - SØNDRE VELDE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - 88/255 - SØNDRE VELDE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - TILSVAR TIL BREV AV 31.07.17 Øygarden Eiendom AS KHM 16/02063-011 2017/08/16
U TEK 15/2453 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 15/2453 - FERDIGATTEST - ENEBOLIG M/GARASJE Garvik Prosjekt AS JKV 15/04759-014 2017/08/16
U TEK GRAVESØKNAD - PRESTAVEGEN, ÅKREHAMN - SVAR - GRAVESØKNAD - PRESTAVEGEN, ÅKREHAMN Vassbakk & Stol AS HPE 17/03333-002 2017/08/16
U HSE EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 30.08.2017 - SVAR - OVERSENDELSESSAK FRA HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG OM DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS SGJ 17/02863-003 2017/08/16
U TEK 15/732 - SEKSJ.NR 15, ÅKRAVEGEN, ÅKRA, TILBYGG, INNGLASSING AV TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/732 - SEKSJ.NR 15, ÅKRAVEGEN, ÅKRA, TILBYGG, INNGLASSING AV TERRASSE Liv Audhild Waage KHM 17/03292-002 2017/08/16
I TEK 33/61 - MJØLHUSVEGEN, SANDVE - FASADEENDRING ENEBOLIG, NYBYGG GARASJE - 33/61 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Knut Hjeltnes Sivilarkitekter Mnal AS JHE05 13/02855-008 2017/08/16
U TEK GRAVESØKNAD - BLEIKMYRVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - BLEIKMYRVEGEN Telenor ASA/M.Lindhom AS HPE 17/03330-002 2017/08/16
U TEK 123/156 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF03-1 - 123/156 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BF03-1 Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02621-007 2017/08/16
U TEK 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/443 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RIVING AV EKSISTERENDE BYGNING Eskild Kvala AS JKV 17/00860-011 2017/08/16
U TEK 72/201, SUNDVEGEN, SKÅR. NYBYGG 2-MANNSBOLIG BYGG 2 - 72/201 - FERDIGATTEST Geir Torskedal KMY 09/01248-031 2017/08/16
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/720 - PRESTAVEGEN 27 - RØRINSPEKSJON AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ABU01 13/00434-025 2017/08/16
I TEK 148/947 - NORHEIM - SKRÅNING OG GJERDE/MUR MOT VEG - 148/947 - NORHEIM - SKRÅNING OG GJERDE/MUR MOT VEG Cowi AS IGR 17/03367-001 2017/08/16
I TEK 148/1013 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HAUGALAND ENGROS AS BYGGESAK 16/2368 - 148/1013 - RØRLEGGERMELDING: VANNMÅLER NYBYGG - TILTAKSHAVER: HAUGALAND ENGROS AS BYGGESAK 16/2368 Storesund Rør AS MHV 16/04714-006 2017/08/16
I TEK 12/430 - GJERT BREIDFJORDS VEG, SEVLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 12/430 - MOTTATT MANGLER - SITUASJONSKART OG FOTO MED FASADEOMRISS Eskild Kvala AS IGR 17/03015-004 2017/08/16
I TEK 149/399 OG 149/448 - SPANNE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 149/399 OG 149/448 - SPANNE - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Anne Margrethe Ekrene MAH 17/03357-001 2017/08/16
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - DEN STORE SOMMERFESTEN, 18. OG 19. AUGUST 2017 Karmøy kultur- og konsertforening EVI1 16/05163-100 2017/08/16
I TEK 63/86 - HAUGANE, NORDSTOKKE - RIVING FRITIDSBOLIG, NYBYGG ENEBOLIG - 63/86 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Eskild Kvala AS KMY 16/01769-010 2017/08/16
I TEK 123/156 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF03-1 - 123/156 - VEDLEGG TIL SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE -UNDERSKREVET KONTROLLERKLÆRING John K. Vedø JKV 16/02621-009 2017/08/16
U TEK 11/350 - MANNESVEGEN, MANNES, NYBYGG HAGESTUE - 11/350 - FERDIGATTEST - HAGESTUE Ruth P og Tor Egil Langåker JKV 12/02284-005 2017/08/16
I TEK 147/627-147/29, 147/34 OG 147/5 - MOKSHEIM - KLARLEGGING AV GRENSER OG ANNET - 147/627, 147/29 MFL. - ETTERSENDELSE AV SUPPLERENDE OPPLYSNINGER Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted MAH 17/02953-003 2017/08/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 119/515 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Olav Liknes GEL 17/00012-384 2017/08/16
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - SNIKVEGEN 73 Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-028 2017/08/16
U TEK 140/194 - LØKEDALVEGEN, OSNES - BRUKSENDRING TIL ENEBOLIG M/LEILIGHET - 140/194 - FERDIGATTEST Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær KMY 15/01998-007 2017/08/16
U TEK 82/270 - HINDARÅKERVEGEN - HINDERÅKER - PÅBYGG ENEBOLIG - 82/270 - FERDIGATTEST Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær KMY 17/00909-004 2017/08/16
I TEK 121/20 - SOLDALVEGEN, ØSTHUS - PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - 121/20 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arnfinn Knutsen JKV 15/04761-005 2017/08/16
I TEK 141/202 - SEKSJON 13 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - INNGLASSERING AV TERRASSE - 141/202 - SEKSJON 13 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - INNGLASSERING AV TERRASSE Byggconsultvest Ronny Johnsen KIS 17/03375-001 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-348 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-349 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-350 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-351 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-352 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-353 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-110 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-111 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-112 25 Offl §25 2017/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-061 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-062 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-063 25 Offl §25 2017/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-064 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-065 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TRUKKET RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-066 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-067 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-068 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-069 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-070 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-071 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-072 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-073 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-074 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-075 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-076 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-077 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-078 25 Offl §25 2017/08/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-079 25 Offl §25 2017/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-038 25 Offl §25 2017/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-039 25 Offl §25 2017/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-040 25 Offl §25 2017/08/16
I SKU SAMARBEIDSAVTALER - BARNEHAGE - SAMARBEIDSAVTALE - GJELDER OPPLÆRING OG BRUK AV VEILEDERE - DE UTROLIGE ÅRENE Universitetet I Tromsø - Norges Arktiske Universitet TOV 17/03374-001 2017/08/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-041 25 Offl §25 2017/08/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - SØKNAD VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-007 25 Offl §25 2017/08/16
I TEK 128/6 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE - BRUKSENDRING FRA SKOLE TIL HYBELHUS/INTERNAT - 128/6 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 16/02097-009 2017/08/16
I TEK 122/134 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERLING MARTON MEDHAUG - 122/134 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERLING MARTON MEDHAUG Erling Marton Medhaug ALS06 13/04381-003 2017/08/16
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 08.08.17 T.O.M 31.07.18 Agathe Meberg Kallevik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 16.08.17 PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. Fylkesmannen i Rogaland YSL 16/01518-026 2017/08/16
I TEK 114/295 - BERMINGÅ, EIKE, NORDRE. FLYTEBRYGGE OG MIDLERTIDIG REDSKAPSBOD - 114/295 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Malvin Roard Eide JKV 06/01585-008 2017/08/16
U TEK 119/540 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE- BOD - 119/540 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE- VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, BOD John Tangerås BFH 11/02459-003 2017/08/16
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO - GKH01 17/03169-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 16/03167-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 16/03169-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
U TEK 66/493, FOTVEGEN, AUSTREIM. NYBYGG MINDRE LAGERBYGNING - 66/493, FOTVEGEN, AUSTREIM. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, MINDRE LAGERBYGNING. Einar Tangjerd BFH 11/02433-003 2017/08/16
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE NJO 17/02494-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/03328-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I TEK 149/90 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG GARASJE - 149/90 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/03097-005 2017/08/16
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.10.17 T.O.M 31.12.17 Helene Vik NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM Å TILDELING AV OPPLEVELSESKORTET - 2017 ANKO 17/02205-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.10.17 T.O.M 31.12.17 Karina Kolbeinsen NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE BYGNES LEGESENTER - AVSLAG PÅ TILBUD OM STILLING MSTA 17/02087-031 25 Offl.§25 2017/08/16
U SKU PERSONALMAPPE - STILLING SKOLEÅRET 2017/18 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 16/02939-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 05.08.17 T.O.M 31.08.17 Gerd Elisabeth Simonsen NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - PRESISERINGER 16.08.2017 Axiell Danmark A/S CBE02 17/01154-020 2017/08/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT V/ KARMØY FYSIKALSKE INST. - REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT V/ KARMØY FYSIKALSKE INST. Linda Margaret Olsnes MSTA 16/02799-048 2017/08/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT V/ KARMØY FYSIKALSKE INST. - VEDRØRENDE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT V/ KARMØY FYSIKALSKE INST. Steinar Uglebakken MSTA 16/02799-049 2017/08/16
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3 . TILKALLINGSAVTALE F.O.M 17.07.17 T.O.M 04.08.17 Gerd Elisabeth Simonsen NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT V/ KARMØY FYSIKALSKE INST. - KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT V/ KARMØY FYSIKALSKE INST. Håvard Økland White MSTA 16/02799-050 2017/08/16
U SKU PERSONALMAPPE - STUDIEPERMISJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT V/ KARMØY FYSIKALSKE INST. - MERKNADER TIL KLAGE - REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT V/ KARMØY FYSIKALSKE INST. Pål Ripnes MSTA 16/02799-051 2017/08/16
I TEK EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - EIENDOMSSKATTEVEDTAK FOR PILOTPROSJEKT UNDER UTBYGGING - ANMODNING OM BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET OG ANMODNING OM FORLENGELSE AV KLAGEFRIST Hydro Aluminium AS JMJ03 17/00261-013 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/16
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I TEK 38/310 - TJØSTELVIK, SYRE - SØKNAD OM RIVING AV NAUST OG OPPFØRING AV NYTT - 38/310 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sandve Trelast AS JHE05 13/02534-005 2017/08/16
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM REDUKSJON I KOMMUNALE AVGIFTER ALS06 17/03371-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
U TEK RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID Nord Rogaland Blikk & Ventilasjon AS TES02 16/03129-001 2017/08/16
I TEK 43/535 - ENDRET GRUNNLAG FOR EIENDOMSSKATT - 43/535 - MELDING OM ENDRET GRUNNLAG FOR EIENDOMSSKATT MSA 17/03372-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/16
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 20.08.17 T.O.M 20.08.18 Sunniva Larsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
U TEK 29/66 - VESTRE KARMØYVEG, HEBNES. TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 29/66 - VESTRE KARMØYVEG, HEBNES. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL ENEBOLIG-GARASJE. Garvik Prosjekt AS BFH 11/02356-003 2017/08/16
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.06.17 T.O.M 31.07.18 Nina Lindtner BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
U TEK 115/182 - EIKE, SØNDRE, TAKOPPLETT - 115/182, EIKE, SØNDRE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TAKOPPLETT. Tømrer Lars-Olav Thorsen BFH 07/02259-004 2017/08/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - PERMISJONSSØKNAD AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - PERMISJONSSØKNAD AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I SEN PLAN 2060-3 - DETALJREGULERING FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN - JUSTERING AV TRASE SØNDRE DEL - GODKJENT 31. 8.2017 - KLAGE PÅ PLAN 2060-3 - DETALJREGULERING FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN - JUSTERING AV TRASE SØNDRE DEL Jens Kåre Grindhaug JST 17/02616-004 2017/08/16
U TEK 57/264 - KANALVEGEN, SKUDENESHAVN - TILBYGG ENEBOLIG - 57/264 - RETUR AV SØKNAD Janne Sofie Nornes Einarsen JHE05 15/02750-005 2017/08/16
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDR.: TILDELING AV BOLIG - BMV 17/02932-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 13.06.17 T.O.M 31.07.18 Camilla Bjerk BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I TEK 112/273 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/273 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS JKV 12/05447-013 2017/08/16
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT - BMV 17/02425-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I SKU DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN - AVTALE OM OPPDRAG MELLOM DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN OG GISMERVIK, ELLEN-MARTINE OG TAMULYNAITE, GUOSTE Ellen-Martine Gismervik ANKO 12/00240-061 2017/08/16
U TEK 5/2 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 5/2 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Evie Ann Monsen ALA04 17/03294-001 2017/08/16
U TEK 119/540 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NATURSTEINSMUR. - 119/540, MYKLANDSVEGEN, MYKJE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NATURSTEINSMUR. Sigurd Malvin Søvik BFH 10/00900-004 2017/08/16
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - OVERSENDER JAKTRAPPORT - HIJAKT PÅ REV SPANNE - ØRPETVEIT Jostein Magne Mikalsen PCH01 12/00690-151 2017/08/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 86/229 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK PDS Protek AS GEL 17/00012-385 2017/08/16
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT- HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
U TEK 12/391 - VESTRE VEAVEG, SEVLAND. NYBYGG HAGESTUE - 12/391, VESTRE VEAVEG, SEVLAND. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, HAGESTUE. Arve og Margund Olsen BFH 11/01467-004 2017/08/16
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM ØKT STILLING FRDE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I HSE PERSONALMAPPE - REGISTRERT I HELSEPERSONELL REGISTERET - HPR-NR..10049746 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV/LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING - RBE08 17/02316-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I TEK STARTLÅN - AVTALE OM TILSKUDD TIL ETABLERING - RBE08 17/02316-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03259-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/02341-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/03025-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER I DELER AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGEÅRSAKER I DELER AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I TEK 4/53 - HAPALØKHOLMEN - RETTING I MATRIKKELEN - SVARBREV - KOMMENTARER TIL KLAGE - HAPALØKHOLMEN Kurt Even Mesøy ALA04 16/03127-011 2017/08/16
I TEK PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. GODKJENT 19.3.2018 - MERKNADER FRA HAUGALAND KRAFT NETT AS - 23.10.15 PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. Haugaland Kraft Nett AS MAA05 15/03425-012 2017/08/16
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-243 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
I TEK PERSONALMAPPE - INNVILGET ALDERSPENSJON FRA KLP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
U TEK 115/182 - EIKE, SØNDRE, PÅBYGG GARASJE - 115/182 - EIKE, SØNDRE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TAKOPPLETT, GARASJE. Omega Ingeniør & Arkitekt Omega Areal AS BFH 11/02464-004 2017/08/16
U TEK 38/294 - GRØDHEIMVEGEN, SYRE - RIVING AV NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG - 38/294 - RETUR AV SØKNAD Omega Areal AS JHE05 15/03747-008 2017/08/16
I HSE TILLEGGSSAK - UNDERRETNING TIL KLAGER - FORHOLD ER HENLAGT Sør-Vest politidistrikt CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/08/16
U TEK 142/645 - HÅLANDVEGEN, STORASUND. NYBYGG GARASJE - 142/645 - HÅLANDVEGEN, STORASUND. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, GARASJE Ole Steffen og Anne B Thorsen BFH 12/04201-005 2017/08/16
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - TV-RAPPORT STIKKLEDNING PRESTAVEGEN 27 - KLOAKKSANERING Kjell Arne Stava MAHA1 13/00434-027 2017/08/16
I TEK PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. - INNSIGELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 16.08.17 PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. Fylkesmannen i Rogaland YSL 16/04785-028 2017/08/16
I TEK 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/264 - VEDRØRENDE PÅGÅENDE ARBEIDER SNUHAMMER DØLEVEGEN 70/72 Nils Steinar Emberland KMY 12/01805-032 2017/08/16
U TEK 64/924 - TEKNISK PLAN, RUSNESVEGEN - OVERSENDER SUPPLERENDE OPPLYSNINGER 64/924 - TEKNISK PLAN, RUSNESVEGEN Pds Protek AS BTH04 17/01943-011 2017/08/16
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/03353-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
U TEK 47/164 - SOLBERGVEGEN - VIK - NYBYGG REKKEHUS - 47/164 - RETUR AV SØKNAD ALC AS JHE05 16/01397-004 2017/08/16
U SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - PLAN 2107 - REGULERINGSPLAN FOR FV47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted JST 17/03376-001 2017/08/16
I TEK STARTLÅN - OVERSENDER FORSIKRINGSBEKREFTELSE If Skadeforsikring RBE08 17/02316-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/85 - RESULTAT AV RØR-INSPEKSJON FOR TOREDALEN 25 Arne Ingvar Flokketvedt ETS 16/03513-054 2017/08/16
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT PRESTAVEGEN 30 - KLOAKKSANERING Henny Dorthea Hansen MAHA1 13/00434-028 2017/08/16
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/16