Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU FORVALTNINGSREVISJON - PSYKOSOSIALT LÆRINGSMILJØ - FORVALTNINGSREVISJON - PSYKOSOSIALT LÆRINGSMILJØ Kontrollutvalgs sekretariat Haugaland EEH 17/01931-002 2017/08/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00456-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 17/00456-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02421-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/02807-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT LJH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT LJH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT LJH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U TEK 21/122 - ANNEMORVEGEN, STAVA - NYBYGG UTHUS/REDSKAPSBOD - 21/122 - FERDIGATTEST Didrik Johan Tønnessen JHE05 14/01471-004 2017/08/15
U TEK 54/9 - BLIKSHAVN, DALE. NEDBRENNING AV BYGNING - 54/9 - FERDIGATTEST Karmøy kommune, eiendomdavd. JHE05 11/00058-005 2017/08/15
U TEK 22/127 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - TILBYGG TIL BOLIG - 22/127 - FERDIGATTEST Caseco Laland JHE05 13/00541-010 2017/08/15
U HSE PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT LIF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I TEK 15/2428 - ØYAVEGEN, ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASS - 15/2428 - REF. TILTAK VEDRØRENDE VANNLEDNING I K Gabrielsen JKV 17/00589-013 2017/08/15
I TEK 58/106 - HOVEDGATEN, KOPERVIK, PÅBYGG BOLIG,OPPFØRING AV TERRASSE - 58/106 - REVIDERTE TEGNINGER OG FOTO Håkonsen Bygg AS KIS 17/03034-004 2017/08/15
U TEK 114/277 - HESTFARET, NORDRE EIKE - FASADEENDRING, PÅBYGG OG INNREDNING AV LOFT ENEBOLIG - 114/277 - FERDIGATTEST - PÅBYGG OG INNREDNING LOFT Byggmester Kompaniet AS JKV 13/03704-005 2017/08/15
U TEK 123/89 - SNIKVEGEN, SNIK - NYBYGG CARPORT - 123/89 - FERDIGATTEST - CARPORT Thorleif Kalleland JKV 14/02368-004 2017/08/15
U TEK 123/89 - SNIKVEGEN, SNIK - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 123/89 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG/HAGESTUE Thorleif Kalleland JKV 16/03314-005 2017/08/15
U TEK 115/14 - KOLNES, SØNDRE EIKE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. VESENTLIG TERRENGINNGREP. - 115/14 - FERDIGATTEST - TERRENGINNGREP . Urbanhus Haugesund AS JKV 07/01810-012 2017/08/15
I SEN GUTENBERG AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 30.07.17 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00012-077 2017/08/15
I SEN KARMØY SELSKAPSUTLEIE AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - - KONTROLLRAPPORT SKJENKEBEVILLING - 31.07.17 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00503-033 2017/08/15
I SEN PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING 30.07.17 PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01535-021 2017/08/15
I SEN WONG HOUSE SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - 2018 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 30.07.17 WONG HOUSE NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00086-043 2017/08/15
I SEN DESTINASJON HAUGESUND OG HAUGALANDET AS - OVERSENDER PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN 28.06.17 - DESTINASJON HAUGESUND & HAUGALANDET AS Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS PVE01 14/02117-008 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-310 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-311 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-312 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-313 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-314 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-315 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-316 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-317 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-318 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-319 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-320 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-321 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-322 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-323 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-324 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-325 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-326 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-327 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-328 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-329 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-330 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-331 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-332 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-333 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-334 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-335 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-336 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-337 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-338 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-339 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-340 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-341 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-342 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-343 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-344 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-345 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-346 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-347 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-086 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-087 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-088 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-089 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-090 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-091 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-092 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-093 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-094 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-095 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-096 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-097 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-098 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-099 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-100 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-101 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-102 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-103 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-104 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-105 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-106 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-107 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-108 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-109 25 Offl §25 2017/08/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - AVSLAG FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-039 25 Offl §25 2017/08/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - AVSLAG FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-040 25 Offl §25 2017/08/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - AVSLAG FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-041 25 Offl §25 2017/08/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - AVSLAG FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-042 25 Offl §25 2017/08/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - AVSLAG FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-043 25 Offl §25 2017/08/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - AVSLAG FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-044 25 Offl §25 2017/08/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - AVSLAG FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-045 25 Offl §25 2017/08/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - AVSLAG FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-046 25 Offl §25 2017/08/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - AVSLAG FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-047 25 Offl §25 2017/08/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - AVSLAG FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-048 25 Offl §25 2017/08/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - AVSLAG FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-049 25 Offl §25 2017/08/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - AVSLAG FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-050 25 Offl §25 2017/08/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - AVSLAG FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-051 25 Offl §25 2017/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-056 25 Offl §25 2017/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-057 25 Offl §25 2017/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-058 25 Offl §25 2017/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-059 25 Offl §25 2017/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-060 25 Offl §25 2017/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-034 25 Offl §25 2017/08/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-035 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-036 25 Offl §25 2017/08/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-037 25 Offl §25 2017/08/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST ARO07 17/03239-002 25 Offl §25 2017/08/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - SØKNAD VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-005 25 Offl §25 2017/08/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - SØKNAD VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-006 25 Offl §25 2017/08/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80% - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 80% AGB 17/03242-003 25 Offl §25 2017/08/15
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - GJELDER ARRANGEMENT - SANDVEDAGEN 19. AUGUST Sandve Forum JHN 17/00127-059 2017/08/15
I TEK 123/156 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF03-1 - 123/156 - REVIDERT SØKNADSKJEMA - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02621-008 2017/08/15
I HSE PERSONALMAPPE - ENDRING I STILLINGSPROSENT FRA KLP JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/03353-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED ÅKRA BBH Evy Helen Thorsen Liknes MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - OVERSENDER REVIDERT STRØM- OG BELYSNINGSPLAN TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE Cowi AS BTH04 15/04907-020 2017/08/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02509-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02509-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/671 - PRESTAVEGEN 15 - RØRINSPEKSJON AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ABU01 13/00434-020 2017/08/15
I TEK 107/54 - FOSNAVEGEN,LINDØY, SØKNAD OM TOMANNSBOLIG M/UTV.BOD, PARKERINGSPLASS, ANLEGG, VEG - 107/54 - MÅLEKART OG UTSETTING 2-MANNSBOLIG Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma GER01 17/01819-006 2017/08/15
U TEK 15/2311 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3612 - 15/2311 - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Helge Riisdal EDH 17/03277-004 2017/08/15
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/675 - PRESTAVEGEN 17A - RØRINSPEKSJON AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ABU01 13/00434-021 2017/08/15
I TEK 15/606 - PRESTAVEGEN, ÅKRA, FASADEENDRING BOLIG, LEVEGG/GJERDE OG STEINGARD - 15/606 - PRESTAVEGEN, ÅKRA, FASADEENDRING BOLIG, LEVEGG/GJERDE OG STEINGARD Odd Kåre og Kristin Norbø Øygarden EDH 17/03354-001 2017/08/15
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/706 - PRESTAVEGEN 21 - RØRINSPEKSJON FOR PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ABU01 13/00434-022 2017/08/15
U TEK 148/978 - NORHEIM - NYTT FORRETNINGSBYGG OG PARKERING - 148/978 - NORHEIM - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYTT FORRETNINGSBYGG OG PARKERING. Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS BFH 14/02765-016 2017/08/15
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN - 19.08.17 Stangaland drill TVI 17/00209-036 2017/08/15
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT I REKRUTTERINGSSTILLING VED ÅKRA BBH Silje Therese Ingebrigtsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN RBE08 17/02617-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/679 - PRESTAVEGEN 23 - RØRINSPEKSJON AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ABU01 13/00434-023 2017/08/15
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/707 - PRESTAVEGEN 25 - RØRINSPEKSJON AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ABU01 13/00434-024 2017/08/15
U TEK 72/202 - SUNDVEGEN, SKÅR. NYBYGG 2-MANNSBOLIG BYGG 3 - 72/202 - SUNDVEGEN, SKÅR. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, 2-MANNSBOLIG. John Ivar Stange BFH 09/01249-021 2017/08/15
I TEK 19/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HÅKON OG MARGARET LIKNES - 19/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HÅKON OG MARGARET LIKNES Khv AS MHV 17/03355-001 2017/08/15
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/587 - PRESTAVEGEN 30 - RØRINSPEKSJON AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS HDO 13/00434-026 2017/08/15
U TEK 72/204 - SKÅRSHAGEN, SKÅR, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE BYGG A - 72/204 - SKÅRSHAGEN, SKÅR, NYBYGG ENEBOLIG NYBYGG, ENEBOLIG John Magne Lundegaard BFH 11/01523-011 2017/08/15
U TEK 2/308 - SÆVIK. NYBYGG NAUST OG KAI - 2/308 - SÆVIK. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, NAUST OG KAI. Knut Håkon Einarsen BFH 11/01641-008 2017/08/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.08.18 Evy Katrine Halleland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN - 19.08.17 Erlend Bråtå Johnsen TVI 17/00209-037 2017/08/15
U SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 SMA 17/01130-043 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I TEK 119/1 OG 119/7 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1745-1749 - 119/1 OG119/7 - DELINGSSAK DER KLAGEFRISTEN ER UTGÅTT - FYLKESMANNEN KLAGER LIKEVEL Fylkesmannen i Rogaland - Miljøvernavd. HHU 16/02406-026 2017/08/15
I TEK 15/443 - RØRLEGGERMELDING - PLUGGING IFB. RIVING - HANS ERIK EINARSEN - 15/443 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS ERIK EINARSEN Geir Tangjerd ORO01 17/03356-001 2017/08/15
I TEK BB1 MOKSHEIMTUNET - TEKNISK PLAN - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 10 - DATO: 09.08.17 BB1 MOKSHEIMTUNET Cowi AS BTH04 16/02032-026 2017/08/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 57/195 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Trebygg Vest AS GEL 17/00012-383 2017/08/15
I TEK BRUK AV VANNSCOOTER OG LIGNENDE INNENFOR HAVNEDISTRIKTET - BISTAND TIL AREALPLANLEGGING OG REGULERING TIL VANNSPORTAKTIVITET Norges Motorsportforbund PCH01 12/03666-016 2017/08/15
I TEK PLAN 1028 - DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER VED KRÅKEBERGVEGEN, SYREVÅGEN - 38/274 M.FL. - UTTALELSE FRA KYSTVERKET VEST - 15.08.17 (KOPIMOTTAKER) PLAN 1028 - DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER VED KRÅKEBERGVEGEN, SYREVÅGEN - 38/274 M.FL. Kystverket MAA05 17/01977-006 2017/08/15
I TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - MERKNADER FRA MAGNAR VEDØY - 15.08.17 PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 M.FL. Magnar Vedøy YSL 15/03655-074 2017/08/15
I TEK PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST, VISNES - 82/14 - INNSPILL FRA FISKERIDIREKTORATET REGION SØR - 14.08.17 (KOPIMOTTAKER) PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST, VISNES - 82/14 Fiskeridirektoratet YSL 17/02912-006 2017/08/15
U TEK 5/107 OG 5/573 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 5/107, 5/419 OG 5/573 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING David Hansen Vea HAS 16/01453-004 2017/08/15
U TEK 20/10 OG 20/26 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 18/3198, 18/3199, 183201 - 18/3203 - 20/10 OG 20/26 - MAIL PR. 15.08.17 ANGÅENDE OM SØKER ØNSKER AT BEHANDLING LEGGES PÅ VENT v/Magnus Havås Nereng Karmøyadvokatene DA HHU 16/03723-011 2017/08/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U TEK 15/291 OG 15/420 - ESEBJØR, ÅKRA. BOD - 15/291 - 15/420 - ESEBJØR, ÅKRA. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG BOD. Rolf Einar Amdal BFH 11/02265-005 2017/08/15
U TEK 17/38 - ÅDLAND - NYBYGG REDSKAPS/LAGERBYGG - 17/38 - ÅDLAND - NYBYGG REDSKAPS/LAGERBYGG Gården Stråtveit Bjørn O Stråveit EDH 17/02708-007 2017/08/15
I TEK 19/16 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRG MANNES - - 19/16 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRG MANNES - Khv AS MHV 17/03359-001 2017/08/15
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSSTØRRESLE, 100% KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U TEK 119/393 - FLATEBØVEGEN, MYKJE. PÅBYGG GARASJE - 119/393 - FLATEBØVEGEN, MYKJE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. PÅBYGG, GARASJE. Gunn Janne Fjetland BFH 11/02343-003 2017/08/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE GKH01 17/03321-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I SEN HEISING OG FIRING AV FLAGG - AVTALER - HEISING OG FIRING AV FLAGG - AVTALE Byen Vår Kopervik BA EIE 12/04420-016 2017/08/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/03320-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/03309-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 16/03083-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE GKH01 17/03338-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON ETTER MAKSDATO KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE GKH01 17/03343-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I TEK 19/40 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN AARØ - 19/40 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN AARØ Khv AS MHV 17/03361-001 2017/08/15
U TEK 66/679 - IVAR ÅSENSVEG, AUSTREIM. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 66/679 - IVAR ÅSENSVEG, AUSTREIM. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG OG FASADEENDRING, ENEBOLIG. Mery Ann Susort BFH 11/02315-003 2017/08/15
I TEK 19/24 - LIKNESSTIEN, ØVRE LIKNES, TILBYGG BOLIG, GARASJE - 19/24 - LIKNESSTIEN, ØVRE LIKNES, TILBYGG BOLIG, GARASJE Henry og Gunn Runa Våge EDH 17/03362-001 2017/08/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE GKH01 17/03348-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/03326-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U SEN PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON TUS Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U HSE PERSONALMAPPE - NY ARBEIDSKONTRAKT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 17/03324-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE GKH01 17/03323-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 M.FL. Mannes Velforening YSL 15/03655-073 2017/08/15
I TEK 11/350 - MANNESVEGEN, MANNES, NYBYGG HAGESTUE - 11/350 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ruth P og Tor Egil Langåker JKV 12/02284-004 2017/08/15
I TEK 19/69 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND MORTEN LIKNES - 19/69 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND MORTEN LIKNES Khv AS MHV 17/02846-001 2017/08/15
U TEK 4/413, 4/485, 4/167 OG 4/139 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 4/413 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Statens Vegvesen v/Ingunn Hauge HAS 17/02649-004 2017/08/15
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01295-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U TEK 57/195 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN. BRUKS- OG FASADEENDRING - 57/195 - RETUR AV SØKNAD Trebygg Vest AS KHM 17/02663-006 2017/08/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 16/03082-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I TEK PLAN 2106 - DETALJREGULERING FOR ENDRING AV FORMÅL TIL BOLIG I REGULERING FOR ÅRABROTSHOLMEN M/ SMÅBÅTHAVN - 15/1637, 1811 - FYLKESRÅDMANNEN BER OM FORLENGET FRIST FOR INNSPILL TIL PLAN 2106 (KOPIMOTTAKER) DETALJREGULERING FOR ENDRING AV FORMÅL TIL BOLIG I REGULERING FOR ÅRABROTSHOLMEN M/ SMÅBÅTHAVN - 15/1811, 1637 Rogaland Fylkeskommune MAA05 17/02629-002 2017/08/15
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VERGEFULLMAKT BMV 16/04152-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE GKH01 17/03342-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U TEK 43/520 - GAMLE SYREVEGEN, HØYNES. TILBYGG BOLIG, GARASJE MED TERRASSE PÅ TAK - 43/520 - GAMLE SYREVEG, HØYNES. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG BOLIG, GARASJE MED TERRASSE PÅ TAK. Hans Kristian Faltinsen BFH 11/02419-003 2017/08/15
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING SOM MILJØTERAPEUT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGELSE AV FORLENGET UFØREPENSJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U SKU SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I SFO - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I SFO GKH01 17/03340-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGELSE AV FORHØYET UFØREPENSJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE GKH01 17/03351-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I HSE HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - FORSKRIFT OM BEFOLKNINGSBASERTE HELSEUNDERSØKELSER Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 16/00007-184 2017/08/15
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02123-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV ARBEIDSSTED OG MIDLERTIDIG STILLINGSREDUKSJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FEDREKVOTE VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 16/02276-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/02277-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I HSE PERSONALMAPPE - ANGÅENDE STILLING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL NÆRVÆRSMØTE ABOS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I HSE PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/00947-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00947-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I HSE PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT KOMMUNAL TRYGDEBOLIG BMV 16/04152-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04152-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FEDREKVOTE VED FØDSEL SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I HSE PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 16/03107-006 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED SKOLER Andrea Carolina Bolivar Pradilla BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED TRENINGS OG AKTIVITETSAVDELINGEN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U TEK 28/1 - DYRLANDVEGEN, DYRLAND - VESENTLIG TERRENGINNGREP - 28/1 - RETUR AV SØKNAD M Huus Maskin AS JHE05 15/01180-003 2017/08/15
I HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG AVTALE OM PRIVAT PRAKSIS MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING TIL FASTLEGEREGISTERET AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 15/03493-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SAKSBEHANDLER VED KARMØY BARNEVERNTJENESTE NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SAKSBEHANDLER VED KARMØY BARNEVERNSTJENESTE. NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/15
U TEK 63/37 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 63/37 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT Edel Reiersen ALA04 17/02378-011 2017/08/15