Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02423-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 17/02423-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U HSE PERSONALMAPPE - OPPHØR MIDLERTIDIG STILLING AKO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U HSE PERSONALMAPPE - OPPHØR MIDLERTIDIG STILLING AKO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I TEK 147/30 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 ENEBOLIGER - TILTAKSHAVER: ØKLAND BYGGESAK 17/4497 OG 17/4878 - 147/30 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 ENEBOLIGER - TILTAKSHAVER: ØKLAND Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 17/03234-001 2017/08/14
U HSE PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT LIF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET HANNE SVENDSEN Sandhåland musikk- og gårdsbarnehage AS RHO 12/00108-206 2017/08/14
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/03174-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U TEK GRAVESØKNAD - NARAVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - NARAVEGEN Skiltlos AS HPE 17/03302-002 2017/08/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/03309-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I TEK 54/9 - BLIKSHAVN, DALE. NEDBRENNING AV BYGNING - 54/9 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karmøy kommune, eiendomdavd. JHE05 11/00058-004 2017/08/14
I TEK 57/195 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN. BRUKS- OG FASADEENDRING - 57/195 - TILBAKETREKKING AV INNSENDT SØKNAD Trebygg Vest AS KHM 17/02663-005 2017/08/14
I SEN GRAVESØKNAD - TORFÆUSGATEN SANERING VA-ANLEGG KOPERVIK SENTRUM - GRAVESØKNAD - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK Vassbakk & Stol AS TOG 17/03329-001 2017/08/14
I TEK 148/1035 - NORHEIM - NYBYGG GATEKJØKKEN - 148/947 - NORHEIM - NYBYGG GATEKJØKKEN Petter J. Rasmussen AS IGR 17/02330-003 2017/08/14
I TEK 15/120 - SJØENVEGEN, ÅKRA - RIVING NAUST OG BOLIG - NYBYGG ENEBOLIG MED KAI OG MURER - 15/120 - SJØENVEGEN, ÅKRA - RIVING NAUST OG BOLIG - NYBYGG ENEBOLIG MED KAI OG MURER Hellvik Hus Karmøy AS IGR 17/03335-001 2017/08/14
I TEK 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/443 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS JKV 17/00860-010 2017/08/14
I TEK 93/141 - RYGJEHAUGVEGEN, KOLSTØ - PÅBYGG TIL ENEBOLIG - 93/141 - TILLEGGSOPPLYSNING BYGGESØKNAD Magne Knutsen KHM 17/03233-002 2017/08/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-054 25 Offl §25 2017/08/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-055 25 Offl §25 2017/08/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-033 25 Offl §25 2017/08/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 90% VIKARIAT 1 ÅR NFE 17/03243-004 25 Offl §25 2017/08/14
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/03782-019 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - MERKNAD FRA ALICE HELLEVIK SOLUM OG OLE MARTIN SOLUM - 12.08.17 Ole Martin og Alice Hellevik Solum YSL 15/03655-072 2017/08/14
I TEK 123/153 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-2 - 123/4 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS OHA 16/04157-006 2017/08/14
I TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. - MERKNADER FRA KAY INGE SKÅRHAUG - 26.07.17 Kay Inge Skårhaug YSL 16/01518-025 2017/08/14
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/02550-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I SEN GRAVESØKNAD - PRESTAVEGEN, ÅKREHAMN - GRAVESØKNAD - PRESTAVEGEN, ÅKREHAMN Vassbakk & Stol AS TOG 17/03333-001 2017/08/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/03320-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET PARKERINGSTILLATELSE ETTER KLAGE PÅ AVSLAG SOM FØRER NJO 14/01412-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/00947-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U TEK 5/537 - SOLSTEIN AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 5/537 - SOLSTEIN AS - TILFREDSSTILLENDE TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT Solstein AS TSC 12/00416-014 2017/08/14
U TEK 38/18 - SYREVEGEN, SYRE - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV NAUST - 38/18 - VARSEL OM PÅLEGG Alf Magne Thorshaug JHE05 13/01982-005 2017/08/14
I SEN SKUDENES BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - OVERSENDER DOKUMENTASJON - MILJØRETTET HELSEVERN Skudenes barnehage BAN01 16/01267-005 2017/08/14
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR PÅ SØKNAD OM UTSATT FERDIGSTILLELSE - VEA SYKEHJEM BYGGETRINN II Husbanken vest JHK 14/01402-272 2017/08/14
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 14.08.17 PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/23 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted YSL 17/01396-003 2017/08/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE GKH01 17/03321-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U TEK 1/172 - OSPØYVEGEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG - 1/172 - VEDØY - BYGGETILSYN Terje Edgar Egeland JHE05 17/02263-002 2017/08/14
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02506-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I TEK SANDBLÅSING - BOSTON AS, YTRALANDVEGEN 84 - MERKNADER TIL NABOVARSEL - GJELDER SANDBLÅSING - BOSTON AS, YTRALANDVEGEN 84 (KOPIMOTTAKER) Odd Magne Ytreland KMY 17/03322-001 2017/08/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE GKH01 17/03323-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02506-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I TEK 12/368 - NARAVEGEN, SEVLAND - FASDEENDRING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 12/368 - NARAVEGEN, SEVLAND - FASDEENDRING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 17/03339-001 2017/08/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 17/03324-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U TEK 86/233 - HUSØY, AVALDNES. FJELLSPRENGING, TRANSPORT AV MASSER OG UTLEGGING I SJØ - 86/233 - HUSØY, AVALDNES. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. SPRENGING AV FJELL, TRANSPORT AV MASSER OG UTLEGGING I SJØ Cowi AS BFH 08/00610-005 2017/08/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 149/474, 475, 477 OG 478 - BESTILLING AV NABOLISTER - BYGGESAK Block Wathne GEL 17/00012-382 2017/08/14
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/03326-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 16/03082-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I TEK 148/371 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/208 - 148/371 - ERLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM FRA 148/15 STD: 17/208 Oasen Næringspark AS GER01 17/00969-017 2017/08/14
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I TEK 66/131 - NORDALVEGEN, AUSTREIM - TILBYGG - BOLIG MED ALTAN OG GARASJE - 66/131 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 16/02476-004 2017/08/14
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02517-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 16/03083-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U TEK 64/815 - JOHAN LARSENS VEG, STANGALAND. NYBYGG GARASJE OG HAGESTUE. - 64/815 - JOHAN LARSENS VEG, STANGALAND. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG GARASJE OG HAGESTUE Per Arnvid Solnørdal BFH 12/03599-004 2017/08/14
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 17/02517-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I TEK PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEG SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. - GODKJENT 19.03.2018 - MERKNAD TIL REGULERINGSPLAN - PLAN 4073 Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS YSL 16/02635-035 2017/08/14
I TEK 63/10 - HØGÅSVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG VÅNINGSHUS - 63/10 - HØGÅSVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG VÅNINGSHUS I K Gabrielsen IGR 17/03327-001 2017/08/14
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE Nittaya Solgård IBR 16/00062-992 2017/08/14
I TEK 128/12 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE - TILBYGG ENEBOLIG - 128/12 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON, GJENPART AV NABOVARSEL, SITUASJONSKART OG FOTO Arne Vik IGR 17/03151-003 2017/08/14
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/03328-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U TEK 11/16 - MANNES. FASADEENDRING, VEDLIKEHOLDSARBEID OG ETTERISOLERING PÅ BOLIG, INSTALLASJON VANN/AVLØP - 11/16 - MANNES. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. FASADEENDRING, VEDLIKEHOLDSARBEID OG ETTERISOLERING PÅ BOLIG, INSTALLASJON VANN/AVLØP Vedavågen Rør AS BFH 12/03846-008 2017/08/14
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 2017/833070/200 RBE08 17/02617-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I SEN GRAVESØKNAD - BLEIKMYRVEGEN - GRAVESØKNAD - BLEIKMYRVEGEN Telenor ASA/M.Lindhom AS TOG 17/03330-001 2017/08/14
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I TEK 119/208 - SPANNAVEGEN, MYKJE - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - GARASJE - 119/208 - SPANNAVEGEN, MYKJE - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - GARASJE Rolf Andre Eilertsen BFH 17/03331-001 2017/08/14
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI SHANNON MARI BATCHARD MUNTHE - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - SKOLEÅRET 2017/18 Roger Munthe EEH 15/02530-011 2017/08/14
I SEN CHAO-THAI THAIKJØKKEN AS, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Chao-Thai Thaikjøkken AS EVI1 17/03346-001 26 Off.l.26 2017/08/14
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI ROLF ROMEO BATCHARD MUNTHE - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - SKOLEÅRET 2017/18 Roger Munthe EEH 15/02529-018 2017/08/14
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND KLOSTER, LAURA Laura Margrethe Kristoffersen Kloster SALF 17/00009-040 2017/08/14
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE PASSASJER NJO 17/03253-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1781 - TOMT 8 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING PARSELL 8 69/71 I KARMØY KOMMUNE Stange Sigbjørn Eiendom As ALA04 17/02618-002 2017/08/14
U TEK 11/126 - MANNESVEGEN, MANNES. TERRASSE - 11/126 - MANNESVEGEN, MANNES. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. OPPFØRING AV TERRASSE. Marcin Grendowicz BFH 12/01973-004 2017/08/14
U TEK 58/77 - SJØENVEGEN, KOPERVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/30 - 58/77 - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING 2 Stava & Sandhåland Eiendom AS EDH 17/02950-004 2017/08/14
I SEN SMIÅ BISTRO OG PIANOBAR SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE TIL SKJENKEKONTROLL 01.07.17 Tmp Restaurantdrift AS EVI1 12/00010-059 2017/08/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U TEK SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN - VARSEL OM SAK OM MULIG EKSPROPRIASJON AV DELER AV EIENDOMMEN GNR.2, BNR. 70 OG GNR. 3, BNR. 19, BEGGE I KARMØY KOMMUNE. Heidi Patricia Waage STNY 17/03157-004 2017/08/14
I TEK VEA SYKEHJEM - VEDRØRENDE GARANTI NR.:13102630917 Coromatic AS JHK 12/00030-054 2017/08/14
I SKU ELEVMAPPE - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SVAR - SPØRSMÅL OM FLYTTING AV BEFARINGSDATO Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-015 2017/08/14
I TEK TEKNISK PLAN - BOLIGFELT KALVATRETUNET - OVERSENDER ASFALTPRØVER, SJEKKLISTER - BOLIGER KALVATRETUNET/OLAF SIQVELANDS VEG O. Hansen & Sønner A/s BTH04 15/02987-010 2017/08/14
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETNING TIL KLAGER - ANMELDELSESNR.:14034887 IBR 17/00629-048 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I TEK TEKNISK PLAN - BOLIGFELT KALVATRETUNET - SLUTTDOKUMENTASJON - KALVATRETUNET O. Hansen & Sønner A/s BTH04 15/02987-011 2017/08/14
I SKU ELEVMAPPE - OVERSENDELSE AV SAKKYNDIG VURDERING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE TIL INSTITUSJON - SOM PASSASJER NJO 17/03310-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - TATT DEN 29.05.2017 Slab AS ETS 17/00056-052 2017/08/14
I SEN EXTRA AVALDSNES SALGSBEVILLING 2012 - 2017 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 09.08.17 EXTRA AVALDSNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01706-033 2017/08/14
I SEN COOP PRIX AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 09.08.17 COOP PRIX AVALDSNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01560-042 2017/08/14
I SEN A. KVALEVAAG LANDHANDEL AS - JOKER KVALAVÅG SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 09.08.17 A. KVALEVAAG LANDHANDEL AS - JOKER KVALAVÅG NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01674-029 2017/08/14
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN, VAHAUGVEGEN 22 - TATT DEN 22.05.2017 Slab AS ETS 17/00056-053 2017/08/14
I SEN KIWI AVALDSNES 613 SALGSBEVILLING 2012 - - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 09.08.17 KIWI AVALDSNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01403-032 2017/08/14
I SEN KIWI VORMEDAL 615 SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 09.08.17 KIWI VORMEDAL NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01402-032 2017/08/14
I SEN KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING 2012 - 2018 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 09.08.17 KIWI TORVASTAD NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00374-039 2017/08/14
I SEN REMA 1000 AVALDSNES (REMA 1000 KONG AUGVALDS V. 1) SALGSBEVILLING 2012 - 2017 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 09.08.17 REMA 1000 AVALDSNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00379-032 2017/08/14
I SEN REMA 1000 BYGNES SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 09.08.17 REMA 1000 BYGNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 14/02909-016 2017/08/14
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD Tharida Vikshaaland IHB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I SKU ELEVMAPPE - OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD Lene Sømme HFA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV DELER AV STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND LANGÅKER, ELISABETH Elisabeth Langåker SALF 17/00009-041 2017/08/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE GKH01 17/03338-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV LØNN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U TEK 11/186, MANNES. NYBYGG GARASJE - 11/186, MANNES. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG GARASJE. Per Magnus Mannes BFH 12/01755-007 2017/08/14
I SKU SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I SFO GKH01 17/03340-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/03288-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE GKH01 17/03342-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U TEK 11/350 - MANNESVEGEN, MANNES, NYBYGG HAGESTUE - 11/350 - MANNESVEGEN, MANNES. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, HAGESTUE Ruth P og Tor Egil Langåker BFH 12/02284-003 2017/08/14
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE GKH01 17/03343-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I TEK HELGANES MOTORSPORTSENTER - BEGJÆRING OM INNSYN/SPØRSMÅL Gaute Emil Sanson KIS 12/02181-045 2017/08/14
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 17/03344-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U TEK 119/52 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/52 - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING 2 Ove Kyte EDH 17/02784-007 2017/08/14
I TEK 43/580 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - 43/580 - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT FAGERLAND, ASTRID KRISTINE Astrid Kirstine Fagerland ALS06 17/03345-001 2017/08/14
U TEK 148/371 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/208 - 148/371 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM STD: 17/208 Statens Kartverk Tinglysingen GER01 17/00969-018 2017/08/14
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 OG 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2018 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM LKS 12/00483-161 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-187 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U TEK 33/29 OG 33/54 - VESTRE KARMØYVEG. SANDVE. STØTTEMUR - 33/29 OG 33/54 - SANDVE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. KANTSTEIN MOT VEG. Karmøy Naturstein AS BFH 06/02471-004 2017/08/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE GKH01 17/03348-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U SEN SKUDENES BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - GODKJENNING - MILJØRETTET HELSEVERN SKUDENES BARNEHAGE Skudenes barnehage BAN01 16/01267-006 2017/08/14
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE GKH01 17/03349-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE GKH01 17/03351-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING I LØNN, LEKTOR MED TILLEGGSUTDANNING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/03352-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U HSE PERSONALMAPPE - INNVILGELSE AV KRAV/TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/03270-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/14
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SVAR - SVAR PÅ SVAR - SPØRSMÅL OM FLYTTING AV BEFARINGSDATO Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-017 2017/08/14
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SVAR PÅ SPØRSMÅL 14.08.2017 Axiell Danmark A/S CBE02 17/01154-018 2017/08/14