Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 2/91 - SALVØYVEGEN, SÆVIK, BYGGING AV STØYVEGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 2/91 - SALVØYVEGEN, SÆVIK, BYGGING AV STØYVEGG Arne Fredrik Susort IGR 17/03045-005 2017/08/11
U TEK 86/238 - HUSØY, AVALDSNES - PÅBYGG TAK TIL BULKTERMINAL - RAMMETILLATELSE - 86/238 - HUSØY, AVALDSNES - PÅBYGG TAK TIL BULKTERMINAL Procon AS KHM 17/03048-005 2017/08/11
I TEK 8/23 - TANGEN - NYBYGG - 8/23 - (KOPIMOTTAKER) - SVAR PÅ SØKNAD OM UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL - FV. 854 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/03305-001 2017/08/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 58/273, 326 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Vikanes Bungum Arkitekter AS GEL 17/00012-379 2017/08/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 3/33. 34, 127 - BESTILLING AV NABOLISTE - BRUKSENDRING Vikanes Bungum Arkitekter AS GEL 17/00012-380 2017/08/11
I TEK PLAN 408-2 - REGULERINGSPLAN FOR HUSØY-TRETHOLMANE - ENDRING - GODKJENT 18.11.2008. - SPØRSMÅL - GJELDER PLAN 408-2 - REGULERINGSPLAN FOR HUSØY-TRETHOLMANE Vierdal Advokatfirma AS YSL 08/01586-034 2017/08/11
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - OPPSIGELSE AV LEIEFORHOLD BMV 17/03308-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - NJO 17/03310-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
U SEN TILLEGGSSAK - SVAR - PÅLEGG OM TILSVAR I ARBEIDSRETTSAK KMV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/08/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE NJO 17/03288-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
I SEN LEDSAGERBEVIS - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS NJO 17/03311-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
I TEK 147/681 - MOKSHEIM, NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOENHETER - BYGG 5 - 147/681 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS KMY 14/00029-013 2017/08/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-083 25 Offl §25 2017/08/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-084 25 Offl §25 2017/08/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - AVSLAG TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-085 25 Offl §25 2017/08/11
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-012 25 Offl §25 2017/08/11
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-013 25 Offl §25 2017/08/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - AVSLAG KONSULENT - BYGNINGSVERN RLE 17/02085-030 25 Offl §25 2017/08/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - AVSLAG KONSULENT - BYGNINGSVERN RLE 17/02085-031 25 Offl §25 2017/08/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - AVSLAG KONSULENT - BYGNINGSVERN RLE 17/02085-032 25 Offl §25 2017/08/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - AVSLAG KONSULENT - BYGNINGSVERN RLE 17/02085-033 25 Offl §25 2017/08/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - AVSLAG KONSULENT - BYGNINGSVERN RLE 17/02085-034 25 Offl §25 2017/08/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - AVSLAG KONSULENT - BYGNINGSVERN RLE 17/02085-035 25 Offl §25 2017/08/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - AVSLAG KONSULENT - BYGNINGSVERN RLE 17/02085-036 25 Offl §25 2017/08/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - AVSLAG KONSULENT - BYGNINGSVERN RLE 17/02085-037 25 Offl §25 2017/08/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - AVSLAG KONSULENT - BYGNINGSVERN RLE 17/02085-038 25 Offl §25 2017/08/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% - SØKNAD AVDELINGSLEDERE BESTILLERKONTORET 2X100% HGR 17/03073-003 25 Offl §25 2017/08/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-051 25 Offl §25 2017/08/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-052 25 Offl §25 2017/08/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-053 25 Offl §25 2017/08/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-025 25 Offl §25 2017/08/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-026 25 Offl §25 2017/08/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-027 25 Offl §25 2017/08/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-028 25 Offl §25 2017/08/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-029 25 Offl §25 2017/08/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - TILBUD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-030 25 Offl §25 2017/08/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-031 25 Offl §25 2017/08/11
U TEK BRANNBEREDSKAP - PURRING PÅ MANGLENDE TILBAKEMELDING ETTER INNMELDING AV AVVIK I NØDNETT, KARMØY KOMMUNE Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) ONW 12/02116-027 2017/08/11
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV LEIEFORHOLD BMV 17/03308-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
I TEK 22/127 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - TILBYGG TIL BOLIG - 22/127 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Caseco Laland JHE05 13/00541-009 2017/08/11
I TEK 2/384 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - INNREDNING TIL KJELLER AV LEILIGHET - 2/384 - SVAR PÅ SØKNAD OM UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL - FV. 853 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/02921-003 2017/08/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 17/03318-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
I TEK 63/224 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET WOLD, GUNNAR W. - 63/224 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET WOLD, GUNNAR W. Eiendomsmegler A AS BJP01 17/03312-001 26 Off.l.26 2017/08/11
I TEK 71/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET GEORG SIGVE MAGNUSSEN / TORHILD MAGNUSSEN LEKNES - 71/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET GEORG SIGVE MAGNUSSEN / TORHILD MAGNUSSEN LEKNES Torhild Magnussen Leknes BJP01 17/03313-001 26 Off.l.26 2017/08/11
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02485-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02485-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
I TEK 146/10, 33 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET ØVREBØ, BRITT JORUNN - 146/10, 33 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET Britt Jorunn Øvrebø BJP01 17/03314-001 26 Off.l.26 2017/08/11
I TEK 60/29 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET JELSA, HANS GEORG - 60/29 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET JELSA, HANS GEORG Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/03315-001 26 Off.l.26 2017/08/11
I TEK 142/699 - LITLABJØRGVEGEN, STORASUND - NYBYGG GARASJE - 142/699 - LITLABJØRGVEGEN, STORASUND - NYBYGG GARASJE Anne Beth Jünger EDH 17/03316-001 2017/08/11
U HSE PERSONALMAPPE - STILLINGSTITTEL ENDRES TIL 2 ÅR STUD. HELSE OG ÅRSLØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
I TEK 71/134 - VEITEBORBAKKEN, BREKKE - NYBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - 71/134 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Systembygg Haugesund AS KMY 14/04185-003 2017/08/11
I SEN KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2017-2020 - KARMØY KOMMUNE - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 11.08.17 KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2017-2020 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted HRA01 17/02344-006 2017/08/11
I SKU KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017 - 2020 - SØKNAD OM OPPTAK I HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Fjord Motorpark Eiendom AS OFL 16/00556-025 2017/08/11
I SKU KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017 - 2020 - INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET INNENDØRSHALL PÅ ÅSEBØEN Kopervik Idrettslag OFL 16/00556-026 2017/08/11
I TEK 71/192 - VEITEBORBAKKEN, BREKKE - NYBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - 71/192 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS KMY 14/04187-003 2017/08/11
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - ORIENTERING OM AT SVAR BLIR SENDT UT Axiell CBE02 17/01154-006 2017/08/11
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SVAR PÅ SPØRSMÅL OG EN PRESISERING Axiell Danmark A/S CBE02 17/01154-007 2017/08/11
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/01968-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/03307-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 17/03188-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
I TEK 63/276 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEA BYGG EIENDOM AS - 63/276 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEA BYGG EIENDOM AS S O Lund AS ALS06 12/02182-003 2017/08/11
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 16/02276-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SVAR PÅ ORIENTERING FRA BIBLIOTEKSYSTEMER AS Biblioteksystemer AS CBE02 17/01154-009 2017/08/11
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/02277-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
I TEK 5/594 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET KARMØY KOMMUNE - 5/594 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET Karmøy kommune BJP01 17/03317-001 2017/08/11
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/00562-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
I SKU HØRINGER - 2016-2017 - HØRINGSBREV - GJENNOMGANG AV SAKER HVOR BARN HAR VÆRT UTSATT FOR VOLD, SEKSUELLE OVERGREP OG OMSORGSSVIKT NOU 2017:12 SVIKT OG SVIK. Barne- og likestillingsdepartementet BAN03 16/00007-183 2017/08/11
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/03018-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
I HSE PERSONALMAPPE - OVERSENDER DOKUMENTASJON AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - SVAR - BESKJED OM VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET SOM IKKE KAN ÅPNES Biblioteksystemer AS CBE02 17/01154-011 2017/08/11
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - NY PLANTEGNING FOR NORHEIM-FILIAL Axiell Danmark A/S CBE02 17/01154-012 2017/08/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/287 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Ronny Tangen GEL 17/00012-381 2017/08/11
U SKU PERSONALMAPPE - FORDELING AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
U TEK 63/224 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET WOLD, GUNNAR W. - SVAR - 63/224 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET WOLD, GUNNAR W. Eiendomsmegler A AS BJP01 17/03312-002 2017/08/11
U TEK 146/10, 33 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET ØVREBØ, BRITT JORUNN - SVAR - 146/10, 145/33 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET Britt Jorunn Øvrebø BJP01 17/03314-002 2017/08/11
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - VALG AV LEVERANDØR Rasmus Ytreland AS TES02 17/02827-002 2017/08/11
I TEK 5/537 - SOLSTEIN AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - FREMDRIFTSPLAN BRANNVERN - 2017 5/537 - SOLSTEIN AS Solstein AS TSC 12/00416-013 2017/08/11
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-056 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-241 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT VED KARMØY LEGEVAKT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT SOM LEGE VED HELSESTASJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
U TEK 114/295 - BERMINGÅ, EIKE, NORDRE. FLYTEBRYGGE OG MIDLERTIDIG REDSKAPSBOD - 114/295 - BERMINGÅ, EIKE NORDRE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. FLYTEBRYGGE OG MIDLERTIDIG REDSKAPSBOD Malvin Roard Eide BFH 06/01585-007 2017/08/11
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T2016-275377 AMA 16/04537-242 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON - 28.08.17 - 28.08.18 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11
U TEK 38/217 - SYREVÅGVEGEN, SYRE. SKYTING AV FJELL OG PLANERING - 38/217 - SYREVÅGVEGEN, SYRE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. SKYTING AV FJELL OG PLANERING. Soldal Maskin Odd Inge Soldal BFH 11/00472-005 2017/08/11
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV PERMISJON ETTER MAKSDATO MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/11