Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV BETONGVARER - KONKURRANSEGRUNNLAG, RAMMEAVTALE - KJØP AV BETONGVARER Doffin OEI 16/03929-007 2017/08/10
U SEN KJØP AV FOSS EIK LETTDUMPERHENGER - TRAKTOR - KJØP AV FOSS EIK LETTDUMPERHENGER - TRAKTOR Doffin OEI 17/00661-001 2017/08/10
U TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - NY OPPSTART - PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN Telenor ASA AAHO 17/00895-013 2017/08/10
U TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - NY OPPSTART - PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN gnr. 71/6 - MARCHETA CHRISTENSEN AAHO 17/00895-015 2017/08/10
U TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - NEW ZONING PLAN - PLAN IDENTIFICATION NUMBER 2103 - WALKING TRAIL SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - KARMØY IN NORWAY Laila Ruth Becker AAHO 17/00895-017 2017/08/10
I TEK 147/109 - KOMMUNALE AVGIFTER - 147/109 - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT Ellen Johanne Strømmen ALS06 17/03251-001 2017/08/10
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt IBR 17/00629-047 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02429-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U TEK 149/459 - POSTEN OG BRINGS HAUGESUNDSTERMINAL BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 149/459 - POSTEN OG BRINGS HAUGESUNDSTERMINAL Posten Norge AS JHN 13/02175-010 2017/08/10
U TEK 119/564 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OPPRETTING AV PARSELL TIL OFFENTLIG VEG STD: 17/1518 - 119/564 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1518 Badry Pairy MNE02 17/01980-011 2017/08/10
U TEK 57/297 - SKUDENESHAVN - FLYTTING AV AVKJØRSEL - 57/297 - SKUDENESHAVN - FLYTTING AV AVKJØRSEL Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KHM 17/03177-003 2017/08/10
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
I TEK 2/14 - SÆVIK - BRYGGE - 2/14 - UTTALE VEDR. NYERE TIDS KULTURMINNE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 17/01776-010 2017/08/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-048 25 Offl §25 2017/08/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-049 25 Offl §25 2017/08/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-050 25 Offl §25 2017/08/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - SØKNAD VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-004 25 Offl §25 2017/08/10
I SEN GRAVESØKNAD - NARAVEGEN - GRAVESØKNAD - NARAVEGEN Skiltlos AS TOG 17/03302-001 2017/08/10
U TEK 2/397 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG TOMT 4 - 2/397 - FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS JHE05 16/02275-017 2017/08/10
U TEK 2/398 - SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - TOMT 5 - 2/398 - FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS JHE05 16/02486-015 2017/08/10
I SKU KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017 - 2020 - INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET NYTT GULVDEKKE OG BRANNDØRER I AKTIVITETSSAL PÅ KOLNES Kolnes Grendahus SA OFL 16/00556-023 2017/08/10
I SKU KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017 - 2020 - INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET TUFTEPARK VED VORMEDAL UNGDOMSSKOLE Mykje Velforening OFL 16/00556-024 2017/08/10
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - VISNESMARKNADEN 2017 Hinderaker & Visnes vel EVI1 16/05163-099 26 Off.l.26 2017/08/10
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT OG MIDLERTIDIG FORSAMLINGSLOKALE - VISNESMARKNADEN 2017 Hinderaker & Visnes vel JHN 17/00127-058 2017/08/10
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02427-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02427-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U TEK 59/50 - WERGELANDSGATA, NORDRE KOPERVIK - NYBYGG GARASJE OG NY ADKOMST - 59/50 - WERGELANDSGATA, NORDRE KOPERVIK. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG OG NY ADKOMST. I. K. I K Gabrielsen BFH 13/03582-005 2017/08/10
I TEK HYDRO ALUMINIUM KARMØY - TILLATELSE TIL GRAVING I FORURENSET GRUNN FOR HYDRO ALUMINIUM KARMØY (KOPIMOTTAKER) Miljødirektoratet PEID 12/03121-023 2017/08/10
U TEK 60/7 - SØRSTOKKE, SØKNAD OM NYBYGG GARASJE - 60/7 - FERDIGATTEST Ove Andre Alfredsen KMY 16/04399-005 2017/08/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.06.17 T.O.M 31.05.18 Ludvig Andreassen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.18 Ludvig Andreassen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/04786-011 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U TEK 59/165 - NYBORGVEGEN, NORDRE KOPERVIK - TERRASSE OG SKIFTING AV VINDUER - 59/165 - NYBORGVEGEN, NORDRE KOPERVIK - VARSEL OM PÅLEGG Andreas Mikkelsen Velde Solem KMY 15/02691-006 2017/08/10
I TEK 57/623 - KOMMUNALE AVGIFTER - 57/623 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Madsen & Eriksen Eiendom AS ALS06 17/03306-001 2017/08/10
U HSE PERSONALMAPPE - OVERSENDELSE AV INFORMASJON BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/08/10
U TEK 83/101 - VISNESVEGEN - SKEIE - TILBYGG BOLIG - 83/101 - INFORMASJON VEDRØRENDE FERDIGATTEST Oppkoma AS KMY 13/02219-006 2017/08/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.06.17 T.O.M 31.12.18 Line Sofie Apeland MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.08.17 T.OM 31.08.18 Anna Nag Brekkå AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U TEK 119/441 - MYKJE. TILBYGG ENEBOLIG - 119/441 - MYKJE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL BOLIG. Eskild Kvala AS BFH 10/00831-025 2017/08/10
U TEK 15/2141 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2491 - 15/2141 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2491 Garvik Tomteutvikling AS MNE02 17/02871-013 2017/08/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 07.02.17 T.O.M 19.04.17 Astrid Tjelle Bårdsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Icelin Skjæveland Kydland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Marta Regine Skår AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U TEK 148/911 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG GARASJE - 148/911 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG GARASJE. Jon Arne Steinsletten BFH 13/03594-006 2017/08/10
U SEN LÆRLINGER GENERELT - SØKNAD OM GODKJENNING SOM LÆREBEDRIFT - DATAELEKTRONIKER Rogaland fylkeskommune MMW 12/04121-012 26 Off.l.26 2017/08/10
U TEK 15/2141 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2491 - 15/2141 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2491 Marita Tangjerd MNE02 17/02871-014 2017/08/10
I HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSBEKREFTELSE TIL TILKALLINGSAVTALE Miriam Reinlund Sæther AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
I TEK 147/700 - MOKSHEIM - NYBYGG REKKEHUS - BYGG 2 - 147/700 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS KMY 14/01742-007 2017/08/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 2/394 - BESTILLING AV NABOLISTE Hellvik Hus Karmøy AS GEL 17/00012-378 2017/08/10
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING AV HELSE OG BEKREFTELSE AV GJENNOMFØRT UNDERSØKELSE FOR TUBERKULOSE Teshome Tuumzgi Berhe AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 16/03084-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U TEK 15/406 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/406 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG TIL BOLIG. Bygg Smart AS BFH 13/03337-009 2017/08/10
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING Maria Dagsland Askeland KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/03307-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U TEK 23/24 - NES - TILBYGG ENEBOLIG - 23/24 - NES - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL ENEBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited BFH 13/01247-005 2017/08/10
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02512-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02512-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U TEK 148/59 - NORHEIMVEGEN, NORHEIM - TILBYGG SMÅDYRKLINIKK - 148/59 - NORHEIMVEGEN, NORHEIM - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL SMÅDYRKLINIKK. Berge Sag og Trelast AS BFH 13/04049-004 2017/08/10
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
I TEK 147/700 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG REKKEHUS - TILTAKSHAVER: BERGE SAG - BYGG 2, 1-4 BYGGESAK 14/1742 - 147/700 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 14/1742 Vassbakk & Stol AS ALS06 14/01750-003 2017/08/10
I HSE TILLEGGSSAK - INNHENTET DOKUMENTASJON Saksbehandlere MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/08/10
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET AFP FRA KLP AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING Øystein Johannessen KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING Wenche Randi Reinertsen KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
I SKU PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02520-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U TEK 15/577 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG - 15/577 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL ENEBOLIG. Runar Olsen BFH 12/04873-005 2017/08/10
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 17/02520-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING Birthe Johannessen KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U TEK 2/403 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE TOMT 10 - 2/403 - FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS JHE05 16/02260-014 2017/08/10
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV DELER AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT BARNEHAGEÅRET 2017/18 KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
I TEK 142/12 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5193 - 142/12 - REVIDERT SØKNADSKJEMA OG ERKLÆRING Jon Tore Storesund HHU 17/01890-009 2017/08/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/02544-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U HSE PERSONALMAPPE - NY ARBEIDSKONTRAKT - FAST ANSETTELSE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U SKU ARBEIDSBEKREFTELSER - TIDLIGERE ANSATTE - ARBEIDSBEKREFTELSE Guro Oma RHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED STORESUND BARNEHAGE Frida Hinderaker BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FYSIOTERAPEUT VED FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN Camilla Nerbøberg Kolflåth MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON KHO Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
I TEK 21/122 - ANNEMORVEGEN, STAVA - NYBYGG UTHUS/REDSKAPSBOD - 21/122 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Didrik Johan Tønnessen JHE05 14/01471-003 2017/08/10
U TEK 68/121 - EIDEVEGEN, INDRE EIDE. NYBYGG GARASJE OG DRIVHUS - 68/121 - EIDEVEGEN, INDRE EIDE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG GARASJE OG DRIVHUS. Trang Kim Thi Vo BFH 12/02217-006 2017/08/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Icelin Skjæveland Kydland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.08.17 T.OM 31.08.18 Anna Nag Brekkå AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON I 30 % AV STILLINGEN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON I 30 % AV STILLINGEN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U TEK KJØP AV GJERDER OG GJERDEMATERIELL - VALG AV LEVERANDØR Håland & Karlson AS TES02 17/02765-001 2017/08/10
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/233 - BREV TIL IKKE MØTT OPP PARTER SAK 17/3181 Ole Munkejord Hansen XXI 17/03181-019 2017/08/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 17/03142-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U SKU PERSONALMAPPE - FORDELING AV LØNN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - INVITASJON TIL Å DELTA I KONKURRANSE OM KONTRAKT FOR KJØP AV UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK Axiell Danmark A/S CBE02 17/01154-002 2017/08/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - SOM FØRER NJO 12/02370-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - GRUNNEIERAVTALE GNR 146 BNR 11 OG 45 Jens Petter Frønsdal HDO 15/04310-037 2017/08/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - SOM FØRER NJO 14/02027-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV STILLING Frøydis Vedøy BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/10