Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 83/35 MFL. - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3637,3638 - 83/35 MFL. - MAIL DATERT 14.02.2017 FRA KONSULENT ANGÅENDE AT HAN GIR BESKJED NÅR PANTET ER SLETTET v/Johannes Alne Tveit Regnskap AS HHU 16/05153-005 2017/08/09
I TEK 83/35 MFL. - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3637,3638 - 83/35 MFL. - MAIL DATERT 03.05.17 MED DOKUMENTASJON FOR SLETTET PANT PÅ GNR/BNR 83/56 v/Johannes Alne Tveit Regnskap AS HHU 16/05153-006 2017/08/09
I TEK 20/10 OG 20/26 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 18/3198, 18/3199, 183201 - 18/3203 - 20/10 OG 20/26 - RETTING AV EIENDOMSGRENSER RUNDT P1 Andre Larsen HHU 16/03723-007 2017/08/09
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE Fagforbundet TUS 17/01265-001 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/08/09
I TEK SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE TIL OFFENTLIGE TOALETTER I HAVNEBASSENGET ÅKREHAMN - ÅKREHAMN REDSKAPSNAUST AS - UNDERSKREVET LEIEKONTRAKT ÅKREHAMN - ÅKREHAMN REDSKAPSNAUST AS Åkrehamn redskapsnaust KEB 14/01098-003 2017/08/09
U TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - NY OPPSTART - PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN Annonse AAHO 17/00895-016 2017/08/09
I TEK BOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE - TORFÆUSGATEN - OPPDRAGSBEKREFTELSE RIB Petter J. Rasmussen AS KEB 17/02874-001 2017/08/09
I TEK BOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE - TORFÆUSGATEN - OPPDRAGSBEKREFTELSE ARK Vikanes Bungum Arkitekter AS KEB 17/02874-002 2017/08/09
I HSE ANSKAFFELSE - LEIE AV DIGITALE TRYGGHETSALARMER OG KJØP AV TRYGGHETSALARMTJENESTER - SVAR PÅ KRAV OM PRISAVSLAG Telenor Objects AS CBE02 14/04060-136 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/08/09
U TEK VARSLING OM EIENDOMSSKATTETAKSERING - VARSEL OM BEFARING / EIENDOMSSKATTETAKSERING MANNES - GNR/BNR 11/406 (LAGERHALL) OG 11/41 (BOLIGAREAL) Sevlandsvik Slip & Mekaniske Verksted AS MSA 16/04254-013 2017/08/09
I TEK 15/606 - ÅKRA, RIVING OG NYBYGG BOLIG M/GARASJE - 15/606 - STIKNING OG BELIGGENHETSKONTROLL - UNDERSKREVET Norgeshus AS GER01 16/03076-023 2017/08/09
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - MELDING OM ARRANGEMENT - DEN STORE SOMMERFESTEN, 18. OG 19. AUGUST Karmøy kultur- og konsertforening JHN 17/00127-057 2017/08/09
U TEK 43/197 - VARDENVEGEN, HØYNES - RIVING AV HELE BYGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 43/197 - VARDENVEGEN, HØYNES - RIVING AV HELE BYGG Roald Magnar Opsal KHM 17/02878-006 2017/08/09
I TEK 86/85 - RØRLEGGERMELDING - BYTTE AV VANNMÅLER - KARMSUND HAVNEVESEN - 86/85 - FERDIGMELDING - BYTTE AV VANNMÅLER - KARMSUND HAVNEVESEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/03281-003 2017/08/09
I TEK FORURENSNING - BADESTRAND PÅ KVALAVÅG - FORURENSNING - BADESTRAND PÅ KVALAVÅG ANALYSERAPPORT TKB Hardanger Miljøsenter ELO 17/03276-001 2017/08/09
U TEK 43/501 - HØYNES - TILBYGG FRITISDBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 43/501 - HØYNES - TILBYGG FRITISDBOLIG ALC AS KHM 17/03232-002 2017/08/09
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02426-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 17/02426-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
I TEK 5/609 - VEA - STORHALL KARMØY - BRUKSENDRING, ØKNING AV TILLATT PERSONTALL - 5/609 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/04120-010 2017/08/09
I TEK 95/28 - HÅVIKVEGEN, KLAFTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - 95/28 - HÅVIKVEGEN, KLAFTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT Eskild Kvala AS KIS 17/03289-001 2017/08/09
I TEK 57/162 - SKUDENESHAVN - RIVING BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG - 57/162 - TILBAKEMELDING UFULLSTENDIG SØKNAD, SITUASJONSKART, BRANNTEGNING OG FOTO Trygve J Sjøen AS KHM 16/02858-008 2017/08/09
I TEK 2/397 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG TOMT 4 - 2/397 - SØKNAD OM FERDIGATTEST HELLVIK HUS KARMØY AS JHE05 16/02275-016 2017/08/09
I TEK 115/14 - KOLNES, SØNDRE EIKE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. VESENTLIG TERRENGINNGREP. - 115/14 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Urbanhus Haugesund AS JKV 07/01810-011 2017/08/09
I TEK 2/398 - SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - TOMT 5 - 2/398 - SØKNAD OM FERDIGATTEST HELLVIK HUS KARMØY AS JHE05 16/02486-014 2017/08/09
I TEK 2/403 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE TOMT 10 - 2/403 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS JHE05 16/02260-013 2017/08/09
I TEK 148/323 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE GUDMUNDSEN - 148/323 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE GUDMUNDSEN Tindeland Rør AS ALS06 17/02092-003 2017/08/09
I TEK 123/156 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF03-1 - 123/156 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02621-006 2017/08/09
I TEK 149/80 - SPANNAVEGEN, SPANNE - GRENSEMERKER - 149/80 - E-POST KORRESPONDANSE VEDRØRENDE FJERNEDE GRENSEMERKER MM. Harry Elvin Halleland MAH 17/03290-001 2017/08/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 119/553 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGEMELDING Cowi AS GEL 17/00012-376 2017/08/09
U TEK 38/224 - SYREVÅGVEGEN, SKUDENESHAVN. BASSENG - SVAR - 38/224 - UTSATT FRIST FOR FERDIGATTEST Peto AS JHE05 08/01803-018 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-056 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-057 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-058 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-059 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-060 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-061 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-062 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-063 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-064 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-065 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-066 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-067 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-068 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-069 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-070 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-071 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-072 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-073 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-074 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-075 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-076 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-077 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-078 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-079 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-080 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-081 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-082 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-083 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-084 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-085 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-086 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-087 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-088 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-089 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-090 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-091 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-092 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-093 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-094 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-095 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-096 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-097 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-098 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-099 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-100 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-101 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-102 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-103 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-104 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-105 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-106 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-107 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-043 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-044 25 Offl §25 2017/08/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-045 25 Offl §25 2017/08/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-046 25 Offl §25 2017/08/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-047 25 Offl §25 2017/08/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-017 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-018 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-019 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-020 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-021 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-022 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-023 25 Offl §25 2017/08/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-024 25 Offl §25 2017/08/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT - SØKNAD VIKARIAT 50% SOM MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING-VIKARIAT AGB 17/03241-003 25 Offl §25 2017/08/09
I TEK 15/1640 - OVERVANNSPROBLEMER - GJERDEVEGEN 1 - GJELDER 15/1640 - OVERVANNSPROBLEMER - GJERDEVEGEN 1 Jostein Ferkingstad HPE 17/01727-003 2017/08/09
U TEK 5/609 - VEA - STORHALL KARMØY - BRUKSENDRING, ØKNING AV TILLATT PERSONTALL - 5/609 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/04120-011 2017/08/09
U TEK SAKKYNDIG TAKSTNEMND - EIENDOMSSKATT - VEDR. OPPSATT MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT TIRSDAG 29. AUGUST 2017 Merete Håstø Albertsen MSA 15/04160-021 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - OPPSIGELSE AV LEIEFORHOLD BMV 16/03339-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
I TEK 119/20 - KOMMUNALE AVGIFTER - 119/20 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Eilert Haugstad ALS06 17/03271-002 2017/08/09
U SEN FOR MEGET UTBETALT LØNN - FOR MEGET UTBETALT LØNN HLA 12/01318-052 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/01954-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
I TEK 123/156 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF03-1 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/2621 - 123/4 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/2621 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/02171-003 2017/08/09
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
I TEK 47/5 - KIRKEVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG - 47/5 - SUPPLERING I SØKNAD - SØKNAD OM FRITAK FOR TEK ENERGIKRAV I K Gabrielsen KHM 17/03265-002 2017/08/09
I TEK PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG - 102/2 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - MERKNADER - GEIR HYSTAD PÅ VEGNE AV KARM HOLDING AS/SERINA HYSTAD 146/211, 214 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SMARTEN MARINE Geir Hystad YSL 16/00717-029 2017/08/09
I TEK 146/211, 214 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SMARTEN MARINE - 146/211, 214 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SMARTEN MARINE Rørleggermester Olsen ALS06 17/01402-004 2017/08/09
I TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - MERKNADER FRA HÅKON MANGOR VIKSE - 08.08.17 PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Håkon Mangor Vikse MAA05 14/00662-043 2017/08/09
U TEK 5/609 - VEA - STORHALL KARMØY - BRUKSENDRING, ØKNING AV TILLATT PERSONTALL - 5/609 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/04120-012 2017/08/09
I TEK 84/35 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - 84/35 - OVERSENDER MARKSLAGSKART Geir Erik Storesund HHU 17/02898-003 2017/08/09
I TEK 15/1103 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 15/1103 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Jan Inge Suggelia GBV 17/03293-001 2017/08/09
I TEK 4/469 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RIGMOR OG ØYSTEIN STRØMØ - 4/469 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYSTEIN STRØMØ S O Lund AS ORO01 17/03295-001 2017/08/09
U TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - SVAR: 17/512 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - VARSEL OM TILDELING V-01 VENTILASJONSARBEIDER Til alle mottakere OGT 17/00512-061 2017/08/09
I TEK PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST, VISNES - 82/14 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 08.08.17 PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST, VISNES - 82/14 Rogaland Fylkeskommune YSL 17/02912-005 2017/08/09
I TEK ANDRE KULTURMINNER - UTTALELSE - GJELDER VURDERING AV IGANGSATTE TILTAK LANGS ELDRE VEIFAR Rogaland Fylkeskommune PCH01 13/01604-036 2017/08/09
I TEK 59/39 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - TILBYGG , PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 59/39 - VEDRØRENDE ENDRING AV SØKNAD, REVIDERTE TEGNINGER OG AVTALE MED NABO Prosjektbygg Karmøy AS KIS 17/00834-015 2017/08/09
I SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET HANNE SVENDSEN Sandhåland musikk- og gårdsbarnehage AS RHO 12/00108-205 2017/08/09
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03339-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 149/443 - BESTILLING AV NABOLISTE - FASADEENDRING Martin Næsse GEL 17/00012-377 2017/08/09
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02429-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
I TEK 15/443 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: EINARSEN BYGGESAK 17/860 - 15/443 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: EINARSEN BYGGESAK 17/860 Geir Tangjerd ORO01 17/03291-001 2017/08/09
I TEK 86/164 - AVALDSNES - FYLLING I SJØ OG KAI - 86/164 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT FOR IGANGSETTING KAI Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/04139-011 2017/08/09
U TEK PROSJEKT SAKKESTADBEKKEN - TILLEGGSAREAL TIL GNR. 148 - BNR. 709 Arne Espeland og Ranveig Desiree Norheim SKM 12/00079-043 2017/08/09
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE ENDRING ARBEIDSSTED JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
I TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - FASADE- OG BRUKSENDRING - 148/978 - (KOPIMOTTAKER) AD. GNR. 148 BNR 978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM Pretor Advokat AS IGR 17/01469-020 2017/08/09
I TEK 15/732 - SEKSJ.NR 15, ÅKRAVEGEN, ÅKRA, TILBYGG, INNGLASSING AV TERRASSE - 15/732 - SEKSJ.NR 15, ÅKRAVEGEN, ÅKRA, TILBYGG, INNGLASSING AV TERRASSE Liv Audhild Waage KHM 17/03292-001 2017/08/09
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 16/03085-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U TEK 15/79 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1175 - 15/79 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 17/1765 Signe Helene Ferkingstad XXI 17/01765-018 2017/08/09
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 17/01404-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/02984-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 17/01403-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U TEK PROSJEKT SAKKESTADBEKKEN - TILLEGGSAREAL TIL GNR. 148 - BNR. 709 LEIV ANDREAS EIKELAND SKM 12/00079-044 2017/08/09
U TEK 15/79 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1175 - 15/79 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 17/1765 JOSTEIN FERKINGSTAD XXI 17/01765-019 2017/08/09
U TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN 2012-2016 - MAIL 09.08.17 TIL ARBEIDSGIVER ANGÅENDE ARBEIDSBEKREFTELSE OG FIRMAATTEST - KRZYSZTOF RAFAL KUBIS Spanne Plantesalg A.S. HHU 12/00916-101 2017/08/09
U TEK 149/385 - STEMMEMYR, SPANNE. PÅBYGG/TILBYGG, CARPORT, UTV.BOD OG TERRASSE - 149/385 - STEMMEMYR, SPANNE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. PÅBYGG/TILBYGG, CARPORT, UTVIDELSE AV BOD OG TERRASSE. Jensen Bygg Jb AS BFH 13/01943-007 2017/08/09
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/00019-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - TREVARDVEGEN 1 - 29.05.17 SLab Slab AS ETS 17/00056-045 2017/08/09
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UBEHANDLET DRIKKEVANN - RÅVANN BREKKE - 12.06.17 SLab Slab AS ETS 17/00056-046 2017/08/09
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - RENVANN BREKKE - 12.06.17 SLab Slab AS ETS 17/00056-047 2017/08/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - STATRÅD VINJESGATE 25 - 12.06.17 SLab Slab AS ETS 17/00056-048 2017/08/09
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - VARDEVEIEN - 19.06.17 SLab Slab AS ETS 17/00056-049 2017/08/09
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - NORHEIM BBH - 20.07.17 SLab Slab AS ETS 17/00056-050 2017/08/09
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UBEHANDLET DRIKKEVANN - RÅVANN BREKKE - 20.06.17 SLab Slab AS ETS 17/00056-051 2017/08/09
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 16/03271-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/01174-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/01506-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - AVSLUTNING AV UTLEGG CEM01 16/04537-240 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/02316-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG 2017/2018 - FRITIDSEIENDOMMER, NAUST O.L. - TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - FRITIDSEIENDOMMER Jan Ingvar Bendiksen MSA 17/00276-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/09
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN 2012-2016 - OVERSENDER AUTORISASJONSBEVIS - PLANTEVERN - KRZYSZTOF RAFAL KUBIS Spanne Plantesalg AS HHU 12/00916-102 26 Off.l.26 2017/08/09
U TEK 147/591 - MOKSHEIMÅSEN, MOKSHEIM. TILBYGG ENEBOLIG - 147/591 - MOKSHEIMÅSEN, MOKSHEIM. - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL ENEBOLIG. Sjo Bygg AS BFH 13/02613-006 2017/08/09
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Astrid Vela Bårdsen SALF 17/00009-039 2017/08/09
I TEK FJERNING AV VEGETASJON FRA KOMMUNAL GRUNN - FLATEBØVEGEN, VORMEDAL - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON FRA KOMMUNAL GRUNN - FLATEBØVEGEN, VORMEDAL Einar Lindø ALI 17/03300-001 2017/08/09
U TEK 120/14 - SPANNAVEGEN, TUASTAD. BRUKSENDRING M/MER - 120/14 - SPANNAVEGEN, TUASTAD. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. BRUKSENDRING M.M. Procon AS BFH 13/02656-005 2017/08/09
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING ANSIENNITET AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - GJELDER BYTTE AV BOLIG Karmøy kommune BMV 16/04584-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV BOLIG Karmøy kommune BMV 17/00947-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U TEK 33/61 - MJØLHUSVEGEN, SANDVE - FASADEENDRING ENEBOLIG, NYBYGG GARASJE - 33/61 - MJØLHUSVEGEN, SANDVE - FASADEENDRING ENEBOLIG, NYBYGG GARASJE FASADEENDRING ENEBOLIG, NYBYGG GARASJE. Knut Hjeltnes Sivilarkitekter Mnal AS BFH 13/02855-007 2017/08/09
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - KLOSSTEINVEGEN, BYGNES - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - KLOSSTEINVEGEN, BYGNES Anders Utne ALI 17/03297-001 2017/08/09
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE 80 % VIKARIAT KOPERVIK BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
I TEK 63/302 OG 63/37 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 63/302 OG 63/37 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Olaf Reiersen ALA04 17/03298-001 2017/08/09
I TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - MERKNADER FRA RUNAR STAVA - 07.08.17 PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 M.FL. Runar Stava YSL 15/03655-071 2017/08/09
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/03312-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 16/03143-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 16/02082-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/03197-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/03145-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
I TEK 142/170 - LORENTZ STORESUND & SØNNER AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - OVERSENDER PROSEDYRE - JF. BRANNTILSYN 16. MAI 2017 142/170 - LORENTZ STORESUND & SØNNER AS Lorentz Storesund & Sønner AS TSC 12/01104-005 2017/08/09
U SKU ELEVMAPPE - SVAR-SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U TEK 20/26 - SØRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES. TILBYGG ENEBOLIG - 20/26 - SØRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen BFH 13/02682-006 2017/08/09
U TEK 119/564 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OPPRETTING AV PARSELL TIL OFFENTLIG VEG STD: 17/1518 - 119/564 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1518 Karmøy Kommune MNE02 17/01980-019 2017/08/09
U TEK 53/8 - KROSSHAMMARVEGEN, SKITNADAL - FASADEENDRING, TILBYGG OG OMBYGGING FRITIDSBOLIG - 53/8 - KROSSHAMMARVEGEN, SKITNADAL - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. FASADEENDRING, TILBYGG OG OMBYGGING, FRITIDSBOLIG Hereid Hus AS BFH 13/03203-005 2017/08/09
U TEK 142/170 - LORENTZ STORESUND & SØNNER AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 142/170 - LORENTZ STORESUND & SØNNER AS - TILFREDSSTILLENDE TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT Lorentz Storesund & Sønner AS TSC 12/01104-006 2017/08/09
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/09
U TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3804-3807, 3809-3815 - 69/71 - MAIL DEN 09.08.17 ETTER MØTE ANGÅENDE GJENNOMGANG OG ENDRING AV DELINGSSØKNADEN Sigbjørn Stange Eiendom AS HHU 17/02308-004 2017/08/09