Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE ANSKAFFELSE - LEIE AV DIGITALE TRYGGHETSALARMER OG KJØP AV TRYGGHETSALARMTJENESTER - SVAR PÅ SVAR ANGÅENDE KRAV OM PRISAVSLAG Telenor Objects AS CBE02 14/04060-137 2017/08/04
U TEK 25/83 - BERØA LANGÅKER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 25/83 - BERØA LANGÅKER Berøa Langåker TEA01 12/00907-006 2017/08/04
I TEK 119/623 - MYKJE - UTESTUE - 119/623 - MERKNAD TIL NABOVARSEL Tina Spångberg EDH 17/03256-001 2017/08/04
I TEK 13/438 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG BOLIG NR. 3 - 13/438 - VEDRØRENDE MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JKV 16/01266-020 2017/08/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-008 25 Offl §25 2017/08/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-009 25 Offl §25 2017/08/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-010 25 Offl §25 2017/08/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-011 25 Offl §25 2017/08/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-012 25 Offl §25 2017/08/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-013 25 Offl §25 2017/08/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-014 25 Offl §25 2017/08/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-015 25 Offl §25 2017/08/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-016 25 Offl §25 2017/08/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-017 25 Offl §25 2017/08/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-006 25 Offl §25 2017/08/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-007 25 Offl §25 2017/08/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-008 25 Offl §25 2017/08/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-009 25 Offl §25 2017/08/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-010 25 Offl §25 2017/08/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-011 25 Offl §25 2017/08/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80% - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 80% AGB 17/03242-002 25 Offl §25 2017/08/04
U TEK STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - TILSAGN - STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 16/03740-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
I TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - 148/947 - ANGÅENDE KONTROLL GRUNNALEITE&LINDSTRØM PROSJEKTSERVICE AS KMY 17/00691-024 2017/08/04
I TEK 43/197 - VARDENVEGEN, HØYNES - RIVING AV HELE BYGG - 43/197 - ANGÅENDE SØKNAD OM RIVING Roald Magnar Opsal KHM 17/02878-005 2017/08/04
I TEK 102/72 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ROLF ERLING BJERGA - 102/72 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ROLF ERLING BJERGA Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 17/03257-001 2017/08/04
I TEK 102/72 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ROLF ERLING BJERGA - 102/72 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - ROLF ERLING BJERGA Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/03257-002 2017/08/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 24.07.17 T.O.M 24.11.17 Ruth Levik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELT FORLENGELSE AV TRYGDEBOLIG/OMSORGSBOLIG - BMV 16/03045-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
U TEK 15/989 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET THORVALDSEN, CECILIE/EINARSEN, HELGE - SVAR - 15/989 - CECILIE THORVALDSEN - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET THORVALDSEN, CECILIE/EINARSEN, HELGE Reidar Sund Revisjon AS BJP01 17/03254-002 2017/08/04
U TEK 104/14 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - 104/14 - BER OM TILBAKEBETALING AV FOR MYE INNBETALT EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ VERDISETTELSE BOLIGEIENDOM Martin Myksvoll MSA 15/01272-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/08/04
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING - BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
U HSE PERSONALMAPPE - VARSEL OM OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
I TEK 112/293 - SKREVEGEN, SKRE - ADKOMSTVEG OG TERRENGENDRING - 112/293 - SKREVEGEN, SKRE - ADKOMSTVEG OG TERRENGENDRING Knut Erik Gjerde OHA 17/03258-001 2017/08/04
I TEK 3/701 - FISKEBEGVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG OG FASADEENDRING - 3/701 - FISKEBEGVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG OG FASADEENDRING Tom Torkellsen IGR 17/03259-001 2017/08/04
U TEK 57/333 - EBENESER MENIGHETSHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 57/333 - EBENESER MENIGHETSHUS Ebeneser Skudeneshavn TEA01 12/01387-011 2017/08/04
I TEK 42/223 - SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 42/223 - BESTILLING AV UTSTIKKING August Solem Vikra JHE05 16/04859-007 2017/08/04
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - 3 VISEKVELDER, HØSTEN 2017 RÅSEGLARHUSET Karmøy Råseglarlag EVI1 16/05163-098 26 Off.l.26 2017/08/04
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGET ALDERSPENSJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/00019-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Elin Ramsen SALF 17/00009-038 2017/08/04
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ASSISTENT Unni Edvardsen Selsås JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON BLI01 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/03261-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
U HSE PERSONALMAPPE - MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET VID Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
I TEK UTSKIFTING AV EKSISTERENDE VANNLEDNING FRA AUREID PUMPESTASJON TIL FV 47 - OVERTAKELSESPROTOKOLL - DATO: 25.04.16 UTSKIFTING AV EKSISTERENDE VANNLEDNING FRA AUREID PUMPESTASJON TIL FV 47 Jostein Myge AS HDO 13/03542-071 2017/08/04
I TEK TEKNISK PLAN FOR VORMEDAL - MOKSHEIMTUNET - BYGGETRINN 3 - UNDERTEGNET AVTALE MED BERGE SAG BOLIGTOMTER AS TEKNISK PLAN FOR VORMEDAL - MOKSHEIMTUNET - BYGGETRINN 3 Berge Sag Boligtomter AS HDO 14/04073-013 2017/08/04
I TEK TEKNISK PLAN FOR VORMEDAL - MOKSHEIMTUNET - BYGGETRINN 3 - OVERTAKELSESPROTOKOLL - 26.11.15 TEKNISK PLAN FOR VORMEDAL - MOKSHEIMTUNET - BYGGETRINN 3 Berge Sag og Trelast AS KBG 14/04073-014 2017/08/04
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/212 - MOTTATT UNDERTEGNET AVTALE NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS Norbetong AS HDO 15/04310-035 2017/08/04
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LEGE Abu Mohammed Ferdous MSTA 17/02017-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LEGE Martin Thorrud Grinna MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/2327 - RETUR AV TINGLYST ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM - DOKUMENTNUMMER - 2017/833745/200 - ÅRVOLL - KLOAKKSANERING RASMUSSEN, ANDREAS Statens Kartverk ABU01 13/00434-019 2017/08/04
U TEK PERSONALMAPPE - FØDSELSPERMISJON - ENDRING AV TIDSROM BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/212 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER 2017/833677/200 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM - NORBETONG AS - NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS Statens Kartverk HDO 15/04310-036 2017/08/04
U TEK 84/35 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - 84/35 - MAIL PR. 04.08.17 ANGÅENDE MANGELFULL SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING Geir Erik Storesund HHU 17/02898-002 2017/08/04
U TEK PERSONALMAPPE - FØDSELSPERMISJON - ENDRING AV TIDSROM BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/04
U TEK 64/8 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRTNING STD:17/1713 - 64/9 BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING (BREVPOST) STD:17/1713 Gabrielsen Knut ALA04 17/02148-025 2017/08/04
U TEK 64/8 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRTNING STD:17/1713 - 64/3 OG 64/247 BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1713 Rune Håland ALA04 17/02148-026 2017/08/04