Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - PRIVAT KLOAKK G.B.NR. 85-134- RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE NY KLOAKK PÅ SKEIE Aasta Cecilie Fosen EJD 14/01176-027 2017/08/03
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - PRIVAT KLOAKK G.B.NR. 85-96- RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE NY KLOAKK PÅ SKEIE Silje Dueland & Tommy Eidebakken EJD 14/01176-028 2017/08/03
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - PRIVAT KLOAKK G.B.NR. 85-103- RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE NY KLOAKK PÅ SKEIE Oddmund Sigvart Røkke EJD 14/01176-029 2017/08/03
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - PRIVAT KLOAKK G.B.NR. 85-107- RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE NY KLOAKK PÅ SKEIE Kari-Anne Kovajord & Georg Johan Toth EJD 14/01176-030 2017/08/03
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - PRIVAT KLOAKK G.B.NR. 85-115- RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE NY KLOAKK PÅ SKEIE Kari Nilsen EJD 14/01176-031 2017/08/03
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - PRIVAT KLOAKK G.B.NR. 85-116- RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE NY KLOAKK PÅ SKEIE Larsen Tove & Hansen Daniel EJD 14/01176-032 2017/08/03
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - PRIVAT KLOAKK G.B.NR. 85-85- RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE NY KLOAKK PÅ SKEIE Ingrid Carr EJD 14/01176-033 2017/08/03
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - PRIVAT KLOAKK G.B.NR. 85-90- RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE NY KLOAKK PÅ SKEIE Svein Terje Siglevik EJD 14/01176-034 2017/08/03
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - PRIVAT KLOAKK G.B.NR. 85/106 - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE NY KLOAKK PÅ SKEIE Jaroslaw Kalinowski EJD 14/01176-035 2017/08/03
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - FERDIGBEFARING SKEIEBANEN NY KLOAKK PÅ SKEIE Robert Nordtveit EJD 14/01176-036 2017/08/03
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - PRIVAT KLOAKK G.B.NR. 85-122- RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE NY KLOAKK PÅ SKEIE Magne Nils Skeisvoll EJD 14/01176-037 2017/08/03
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - PRIVAT KLOAKK G.B.NR. 85-261- RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE NY KLOAKK PÅ SKEIE Haavik Olaf Eiendom AS EJD 14/01176-039 2017/08/03
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - PRIVAT KLOAKK G.B.NR. 85-138- RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE NY KLOAKK PÅ SKEIE Tord Hetland & Marianne Cederløv Solvang EJD 14/01176-040 2017/08/03
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - PRIVAT KLOAKK G.B.NR. 83-78- RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE NY KLOAKK PÅ SKEIE Robert Jacek Dolega EJD 14/01176-042 2017/08/03
U TEK ENGVEGEN - VANN- OG KLOAKKSANERING - PRIVAT KLOAKK G.B.NR. 15-1194-129- RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE ENGVEGEN - KLOAKKSANERING Sigmund Stonghaugen EJD 14/03499-006 2017/08/03
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - OVERTAKELSE PUMPESTASJON NY KLOAKK PÅ SKEIE Elin Therese Storesund Karmøy kommune EJD 14/01176-044 2017/08/03
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - OVERTAKELSEPROTOKOLL NY KLOAKK PÅ SKEIE Bjarne Nordtveit AS EJD 14/01176-069 2017/08/03
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - SØKNAD UTSETTELSE G.B.NR. 83-32 & 83-78 SVAR - VEDRØRENDE TILKOBLING PÅ NY KLOAKK PÅ SKEIE Robert Jacek Dolega EJD 14/01176-071 2017/08/03
U TEK KLOAKKPUMPESTASJON - MARKVEGEN - ANBUDSBEFARING MARKVEGEN KLOAKKPUMPESTASJON - MARKVEGEN DOFFIN EJD 15/02072-002 2017/08/03
U TEK KLOAKKPUMPESTASJON - MARKVEGEN - VARSEL OM PÅLEGG OM TILKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKANLEGG KLOAKKPUMPESTASJON - MARKVEGEN Liv Johanne Eikemo EJD 15/02072-003 2017/08/03
U TEK KLOAKKPUMPESTASJON - MARKVEGEN - VALG AV ENTREPRENØR KLOAKKPUMPESTASJON - MARKVEGEN Myge & Vaglid AS EJD 15/02072-004 2017/08/03
U TEK KLOAKKPUMPESTASJON - MARKVEGEN - OPPSTARTSMØTE KLOAKKPUMPESTASJON - MARKVEGEN Haga Lars Geir EJD 15/02072-007 2017/08/03
U TEK KLOAKKPUMPESTASJON - MARKVEGEN - FERDIGBEFARING ANLEGGSARBEID MARKVEGEN KLOAKKPUMPESTASJON - MARKVEGEN Christian Dahl EJD 15/02072-009 2017/08/03
U HSE SMITTEBÆRENDE PASIENTER - RUTINER VED SYKEHJEM - SVAR - SPØRSMÅL VEDR. BEHANDLING AV PASIENTER MED SMITTSOM SYKDOM MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/08/03
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/834 - 98/7 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 162421,2423 Østevik Hans Marthon XXI 16/02421-006 2017/08/03
U TEK 133/146 - FEØY- NYBYGG NAUST - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 133/146 - FEØY- NYBYGG NAUST Ellen Kristine Svendsen KHM 17/02199-006 2017/08/03
U TEK 133/149 - FEØY - NYBYGG NAUST - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 133/149 - FEØY - NYBYGG NAUST Rolf Svendsen KHM 17/02203-006 2017/08/03
I TEK 2/188 - TEKNISK PLAN - SKUTEBERG HELLVIK HUS - OVERSENDER ERKLÆRINGER - SKUTEBERG BOLIGFELT 2/188 - TEKNISK PLAN Hellvik Hus Karmøy AS BTH04 12/02655-018 2017/08/03
I TEK 2/223 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BRIT SYNNØVE VERMUNDSEN SOLSVIK - 2/223 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BRIT SYNNØVE VERMUNDSEN SOLSVIK Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 17/03244-001 2017/08/03
I TEK 63/171, SKJERSUNDVEGEN, STOKKE, NORDRE. ENDRING AV AVKJØRSEL - 63/171 - SØKNAD OM FERDIGATTEST AVKJØRSEL Hellvik Hus Karmøy AS KMY 05/01575-008 2017/08/03
I TEK 148/464 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - VÅTROM I BYGG, PÅBYGG OG FASADEENDRING - 148/464 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - VÅTROM I BYGG, PÅBYGG OG FASADEENDRING VIKANES BUNGUM ARKITEKTER AS IGR 17/03246-001 2017/08/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-006 25 Offl §25 2017/08/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-007 25 Offl §25 2017/08/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-003 25 Offl §25 2017/08/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-004 25 Offl §25 2017/08/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-005 25 Offl §25 2017/08/03
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - MELDING OM ARRANGEMENT - 22.-23. SEPTEMBER 2017 Litle Kvartnesholmen JHN 17/00127-054 2017/08/03
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02510-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02510-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
U TEK 57/162 - SKUDENESHAVN - RIVING BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG - 57/162 - SKUDENESHAVN - MANGELFULL SØKNAD Trygve J Sjøen AS KHM 16/02858-007 2017/08/03
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML. § 14 - 4 A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02254-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 17/02254-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
U TEK 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON OG GJERDE - 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - UTSATT FRIST FOR GJENNOMFØRING Karmøy kommune, Eiendomsavdelingen IGR 16/02466-025 2017/08/03
I TEK 38/30, 38/19 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 38/30, 38/19 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Kjell Harald Haugen XXI 17/03245-001 26 Off.l.26 2017/08/03
U HSE ANSKAFFELSE - LEIE AV DIGITALE TRYGGHETSALARMER OG KJØP AV TRYGGHETSALARMTJENESTER - KRAV OM PRISAVSLAG Telenor Objects AS CBE02 14/04060-135 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/08/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
U TEK 148/464 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - VÅTROM I BYGG, PÅBYGG OG FASADEENDRING - RAMMETILLATELSE - 148/464 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - VÅTROM I BYGG, PÅBYGG OG FASADEENDRING VIKANES BUNGUM ARKITEKTER AS IGR 17/03246-002 2017/08/03
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02511-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 17/02511-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 140/157 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-372 2017/08/03
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT - DEN STORE SOMMERFESTEN, 18. OG 19. AUGUST Karmøy kultur- og konsertforening JHN 17/00127-055 2017/08/03
I TEK 5/87 - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/2424 - 5/87 - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING Jan Evald Totland Fosen EDH 17/03247-001 2017/08/03
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - SVAR VEDRØRENDE HUSLEIEØKNING KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER BMV 17/03154-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I HSE BEKYMRINGSMELDING - BEKYMRINGSMELDING MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/08/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 19/24 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-373 2017/08/03
I TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - UTBEDRING ETTER RØRINSPEKSJON FOR TOREDALEN 13 Brita Marvik Hydle ETS 16/03513-053 2017/08/03
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - DEN STORE SOMMERFESTEN, 18. OG 19. AUGUST 2017 Karmøy kultur- og konsertforening EVI1 16/05163-097 26 Off.l.26 2017/08/03
I TEK 5/87 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: FOSEN - 5/87 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: FOSEN Rørlegger Bård Magne Velde ORO01 17/03249-001 2017/08/03
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL ARRANGEMENT I KOPERVIK - HYDRO 50 ÅRS MARKERING Playroom Event AS ALI 17/00127-056 2017/08/03
I TEK 58/142 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - TILBYGG TANNLEGEKONTOR - 58/142 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - TILBYGG TANNLEGEKONTOR Eskild Kvala AS KIS 17/03250-001 2017/08/03
U TEK 43/197 - VARDENVEGEN, HØYNES - RIVING AV HELE BYGG - 43/197 - VARDENVEGEN, HØYNES - RIVING AV HELE BYGG Roald Magnar Opsal KHM 17/02878-004 2017/08/03
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - TV-RAPPORT OG UTBEDRING AV PRIVAT STIKK STANGALANDGATA 21 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND SHAOHUA LI HDO 15/04311-049 2017/08/03
I TEK 123/89 - SNIKVEGEN, SNIK - NYBYGG CARPORT - 123/89 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Thorleif Kalleland JKV 14/02368-003 2017/08/03
U TEK 38/30, 38/19 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 38/30, 38/19 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN SAK 17/3245 KJELL HARALD HUAGEN XXI 17/03245-002 2017/08/03
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I TEK 123/89 - SNIKVEGEN, SNIK - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 123/89 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Thorleif Kalleland JKV 16/03314-004 2017/08/03
I TEK 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/619 - MOTTATT MANGLER Hans J Rasmussen AS IGR 17/02094-010 2017/08/03
I TEK 133/149 - FEØY - NYBYGG NAUST - 133/149 - REVIDERTE TEGNINGER Agruppen Bygg & Vedlikehold AS KHM 17/02203-007 2017/08/03
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML § 10.12 4. LEDD MELLOM FAGFORBUNDET OG KARMØY KOMMUNE VEDR. MOSBRONVEIEN 22/24 Fagforbundet Rogaland SALF 12/00092-245 2017/08/03
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 16/02150-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I TEK STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 16/03740-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER Stine Frøyland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - TV-RAPPORT PRIVATE STIKKLEDNINGER STANGALANDGATA 12 Gerd Jorunn Engvall HDO 15/04311-050 2017/08/03
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON GLS Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
U SKU PERSONALMAPPE - PERMISJON KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
U HSE PERSONALMAPPE - ØKE STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I SEN GRAVESØKNAD - HESTFARET 51, KOLNES - GRAVESØKNAD - HESTFARET 51, KOLNES A & B Andreassen Maskin AS TOG 17/03252-001 2017/08/03
I TEK PERSONALMAPPE - ANG. SØKNAD OM ALDERSPENSJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
U TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - SVAR - SØKNAD OM UTSATT FRIST - 148/256 Rørlegger Haraldseid AS JTH 16/00196-082 2017/08/03
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM EKSTRA RESSURSER RHO 15/03332-348 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 16/03442-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT Markus Andersen Sunde SKLO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT Birgitte Oa Olsen SKLO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT Benjamin Bjørgen SKLO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT Marta Haukeland SKLO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT Eli Kristine Heigre SKLO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/00262-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT Hans Olav Bråtå SKLO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT - BMV 17/00262-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.08.18 Else Marie Ellingsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - TV-RAPPORT OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKKSTIKK TORFÆUSGATE 2 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Ester Storm HDO 15/04311-051 2017/08/03
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS - REFERAT FRA BYGGEMØTE 8 - DATO 10.07.17 TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS Børseth Rådgivning AS BTH04 16/04830-020 2017/08/03
I TEK 133/146 - FEØY- NYBYGG NAUST - 133/146 - REVIDERTE TEGNINGER Agruppen Bygg & Vedlikehold AS KHM 17/02199-007 2017/08/03
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM EKSTRA RESSURSER RHO 15/03332-349 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I SKU PERSONALMAPPE - POLITIATTEST KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM STILLINGSREDUKSJON KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I SKU PERSONALMAPPE - ANG. STILLINGSPROSENT HØSTEN 2017 KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - TV-RAPPORT OG UTBEDRING AV PRIVAT AVLØPSTIKK TORFÆUSGATA 3 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Anne Brith Olsen HDO 15/04311-052 2017/08/03
I SKU FJORD MOTORPARK - OVERSENDER REVIDERT STØYANALYSE - FJORD MOTORPARK Fjord Motorpark AS OFL 12/00328-190 2017/08/03
I TEK PERSONALMAPPE - VITNEMÅL OG ATTESTER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 133/2 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Magnar Mathiassen GEL 17/00012-374 2017/08/03
I TEK FELLESFØRING - STRANDAVEGEN 23 - SØKNAD OM FELLESFØRING PÅ GATELYSMAST - STRANDAVEGEN 23 MAST 769080 Haugaland Kraft Fiber AS HPE 17/03255-001 2017/08/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 70/5 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Odd Jansen GEL 17/00012-375 2017/08/03
U TEK 38/226 OG 38/257 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 38/226 OG 38/257 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING SAK 17/3215 Jan Thomassen XXI 17/03215-002 2017/08/03
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/03253-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/03253-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/03
I TEK 15/989 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET THORVALDSEN, CECILIE/EINARSEN, HELGE - 15/989 - CECILIE THORVALDSEN - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET THORVALDSEN, CECILIE/EINARSEN, HELGE Reidar Sund Revisjon AS BJP01 17/03254-001 26 Off.l.26 2017/08/03
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - TV-RAPPORT PRIVAT KLOAKKSTIKK TORFÆUSGATA 4 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Øystein Midbøe Djønne HDO 15/04311-053 2017/08/03
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - BYGGEMØTEREFERAT NR 14 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vassbakk & Stol AS HDO 15/04311-054 2017/08/03