Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 120/48 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRG OG HARALD KJETLAND - SVAR - 120/48 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRG OG HARALD KJETLAND Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/02897-002 2017/08/02
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL HYDRO-ARRANGEMENT I KOPERVIK 24. AUGUST 2017 Playroom Event AS JHN 17/00127-052 2017/08/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03871-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
I TEK 82/270 - HINDARÅKERVEGEN - HINDERÅKER - PÅBYGG ENEBOLIG - 82/270 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær KMY 17/00909-003 2017/08/02
I TEK 148/849 - DJUVAVEGEN, NORHEIM - INNGLASSING PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - 148/849 - MOTTATT MANGLER Erik Høyvik GTH 17/03080-004 2017/08/02
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/03219-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
I TEK 114/277 - HESTFARET, NORDRE EIKE - FASADEENDRING, PÅBYGG OG INNREDNING AV LOFT ENEBOLIG - 1147277 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggmester Kompaniet AS JKV 13/03704-004 2017/08/02
U TEK 38/106 - KLUBBEN IV, SYRE - BRUKSENDRING - 38/106 - KLUBBEN IV, SYRE - MANGELFULL SØKNAD Bu Bygg AS KHM 17/03121-003 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-105 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-106 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-107 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-108 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-109 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-110 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-111 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-112 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-113 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-114 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-115 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-116 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-117 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-118 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-119 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-120 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-121 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-122 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-123 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-124 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-125 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-126 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-127 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-128 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-129 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-130 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-131 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-132 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-133 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-134 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-135 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-136 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-137 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-138 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 BLI01 16/05120-139 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-244 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-245 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-246 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-247 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-248 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-249 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-250 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-251 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-252 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-253 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-254 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-255 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-256 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-257 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-258 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-259 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-260 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-261 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-262 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-263 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-264 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-265 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-266 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-267 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-268 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-269 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-270 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-271 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-272 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-273 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-274 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-275 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-276 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-277 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-278 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-279 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-280 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-281 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-282 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-283 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-284 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-285 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-286 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-287 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-288 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-289 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-290 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-291 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-292 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-293 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-294 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-295 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-296 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-297 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-298 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-299 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-300 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-301 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-302 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-303 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-304 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-305 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-306 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-307 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-308 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-309 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-310 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-311 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-312 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-313 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-314 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-315 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-316 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-317 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-318 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-319 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-320 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-321 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-322 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-323 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-324 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-325 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-326 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-327 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-328 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-329 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-330 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-331 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-332 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-333 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-334 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-335 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-336 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-337 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-338 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-339 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-340 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-341 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-342 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-343 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-344 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-345 25 Offl §25 2017/08/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO BLI01 16/05121-346 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - TILBUD FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP NFE 17/02080-080 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP NFE 17/02080-081 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - TRUKKET FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP NFE 17/02080-082 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-038 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-039 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-040 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-041 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-042 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-043 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-044 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-045 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-046 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-047 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-048 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-049 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-050 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-051 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-052 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-053 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-054 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-055 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-056 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-057 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-058 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-059 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-060 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-061 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-062 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-063 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-064 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-065 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-066 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-067 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-068 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-069 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-070 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-071 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-027 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-028 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-029 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-030 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-031 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-032 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-033 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-034 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-035 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-036 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-037 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-038 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-039 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-040 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-041 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-042 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-043 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-044 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-045 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-046 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-047 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-048 25 Offl §25 2017/08/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-049 25 Offl §25 2017/08/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-002 25 Offl §25 2017/08/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-003 25 Offl §25 2017/08/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-004 25 Offl §25 2017/08/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-005 25 Offl §25 2017/08/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-002 25 Offl §25 2017/08/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03871-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
I TEK STARTLÅN - INNESTÅELSESERKLÆRING Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS RBE08 17/02572-009 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT 2015 - GJELDER EVALUERINGSMØTE 19.06.17 Norconsult AS HDO 15/02296-029 2017/08/02
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT 2015 - SVAR FRA COWI ETTER AVKLARINGSMØTE 03.07.17 Cowi AS HDO 15/02296-030 2017/08/02
U TEK 43/144 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 43/144 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Anne Brit Veggeland ALS06 17/03224-002 2017/08/02
I TEK 60/7 - SØRSTOKKE, SØKNAD OM NYBYGG GARASJE - 60/7 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ove Andre Alfredsen KMY 16/04399-004 2017/08/02
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/2327 - SIGNERT AVTALE - ÅRVOLL - KLOAKKSANERING Andreas Rasmussen ABU01 13/00434-018 26 Off.l.26 2017/08/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02296-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02296-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
U TEK 10/38 - TRÆLHAUGVEGEN, TRÆLHAUG - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 10/38 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Reidar Bjelland IGR 16/05041-009 2017/08/02
I TEK 38/314 - SYRE. NYBYGG GARASJE - TOMT 1 - 38/314 - VEDRØRENDE BREV OM MANGLENDE FERDIGATTEST Børge Ivan Hansen JHE05 12/04776-006 2017/08/02
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - TAR I MOT STILLING SOM OMSORGSARBEIDER Gunn Helen Alne Kvilhaugsvik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV OPPSTARTSDATO I NY STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
U TEK 3/33 - BETEL BEDEHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 3/33 - BETEL BEDEHUS - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN Bedehuset Betel Vedavågen TSC 12/01396-010 2017/08/02
U TEK 86/82 - HUSØYVEGEN 143 AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILFREDSSTILLENDE TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT 86/82 - HUSØYVEGEN 143 AS Multi Vedlikehold Drift AS JHN 12/01298-019 2017/08/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02518-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 17/02518-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
U TEK 42/185 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET THORSEN, FRØYDIS - SVAR - 42/185 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - THORSEN, FRØYDIS Frøydis Thorsen BJP01 17/03220-002 2017/08/02
U TEK 38/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET HAUGEN, HARALD - SVAR - 38/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HAUGEN, HARALD Advokat Bjørnnes BJP01 17/03214-002 2017/08/02
U TEK 68/14 - INDRE EIDE - ETABLERING AV UTRIGGERE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 68/14 - INDRE EIDE - ETABLERING AV UTRIGGERE Karmsund Maritime Eide AS IGR 16/04989-003 2017/08/02
I TEK 56/1,9 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - 56/1,9 - SALDO/UTBETALINGSKORT - DELUTBETALING KR. 25.550,- DATO UTBET.: 13.07.17 - JOSTEIN YTRELAND - RESTAURERING AV GAMMEL KYSTLYNGHEI Fylkesmannen I Rogaland LKS 15/04285-005 26 Off.l.26 2017/08/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02490-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 17/02490-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
U TEK 93/168 OG 93/178 - KOLSTØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING KOLSTØNESET 93/168 I KARMØY KOMMUNE Karmsund Yard As ALA04 17/02274-006 2017/08/02
U TEK 93/168 OG 93/178 - KOLSTØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING KOLSTØNESET 93/168 I KARMØY KOMMUNE Karmsund Offshorebase As ALA04 17/02274-007 2017/08/02
U TEK 93/168 OG 93/178 - KOLSTØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING KOLSTØNESET 93/168 I KARMØY KOMMUNE Kolstø Egil Ove ALA04 17/02274-008 2017/08/02
U TEK 93/168 OG 93/178 - KOLSTØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING KOLSTØNESET 93/168 I KARMØY KOMMUNE Kolstø Ernst Kristian ALA04 17/02274-009 2017/08/02
U TEK 93/168 OG 93/178 - KOLSTØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING KOLSTØNESET 93/168 I KARMØY KOMMUNE Kolstø Ernst Kristian ALA04 17/02274-010 2017/08/02
U TEK 93/168 OG 93/178 - KOLSTØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING KOLSTØNESET 93/168 I KARMØY KOMMUNE Kolstø Ernst Kristian ALA04 17/02274-011 2017/08/02
I TEK PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING - BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ANSKAFFELSE - OPPFØLGING AV AVTALEN - SVAR - FORESPØRSEL OM OVERFØRING AV BPA-KONSESJONSFORPLIKTELSER ANSKAFFELSE - OPPFØLGING AV AVTALEN KOA AS CBE02 14/00789-260 2017/08/02
U TEK SANDHÅLAND MUSIKK- OG GÅRDSBARNEHAGE - 29/12 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SANDHÅLAND MUSIKK- OG GÅRDSBARNEHAGE - 29/12 - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN Sandhåland Musikk og Gårdsbarnehage AS TSC 12/00956-007 2017/08/02
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ANSKAFFELSE - OPPFØLGING AV AVTALEN - SVAR - FORESPØRSEL OM OVERFØRING AV BPA-FORPLIKTELSER ANSKAFFELSE - OPPFØLGING AV AVTALEN Abri Vekst AS CBE02 14/00789-262 2017/08/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 16/03582-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 16/01432-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 17/00984-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
I TEK 3/163 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET HOLGERSEN, HILDFRID/GUNDERSEN, REIDUN JOHANNE/RASMUSSEN, FRØYDIS MARGARETH - 3/163 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET HOLGERSEN, HILDFRID/GUNDERSEN, REIDUN JOHANNE/RASMUSSEN, FRØYDIS MARGARETH Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 17/03235-001 2017/08/02
I TEK 15/1636 - ÅRVOLLVEGEN, ÅKRA, NYBYGG GARASJE - 15/1636 - ÅRVOLLVEGEN, ÅKRA, NYBYGG GARASJE Lill Veronica og Ken Ståle Vikre KHM 17/03236-001 2017/08/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 16/03334-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
I TEK PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRET UFØREPENSJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
I TEK PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM KONSULENT Trude Elin Thorbjørnsen BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM FYSIOTERAPEUT Trude Aksdal MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 24.07.17 T.O.M 24.11.17 Ruth Levik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
I TEK 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON OG GJERDE - ANMODNING OM UTSATT TIDSFRIST FOR OPPFØRING AV GJERDE 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON OG GJERDE Silvia May Stange, eiendomsavd. Karmøy kommune IGR 16/02466-024 2017/08/02
U TEK 142/12 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5193 - 142/12 - ANGÅENDE MANGLER VED MOTTATT SØKNAD Jon Tore Storesund HHU 17/01890-008 2017/08/02
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER Tordis Elen Lilleaas Bauge ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
I HSE PESONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM PLEIEMEDARBEIDER Solveig Vorre MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 38/30 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK David Knutsen GEL 17/00012-368 2017/08/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 63/12 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Magnar Johannessen GEL 17/00012-369 2017/08/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPHØR AV HUSLEIEFORHOLD BMV 16/03645-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
U TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - ANMELDELSE HÆRVERK KOMMUNALE BILER 26.07.2017 Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt HASB 17/00629-046 2017/08/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/03645-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
I TEK 2/369 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VEDØ, STÅLE - 2/369 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET BJP01 17/03237-001 26 Off.l.26 2017/08/02
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 16/04249-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/732 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Audhild Waage GEL 17/00012-370 2017/08/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/40,116 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Stein Roger Vea GEL 17/00012-371 2017/08/02
I TEK 50/49 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET FALNES SOKN - 50/49 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET FALNES SOKN Falnes Sokn BJP01 17/03238-001 2017/08/02
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM VERNEPLEIER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/02
U TEK 114/71 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING NAUSTTOMT - 114/71 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKIVRENT Tor Helge Tjøstheim GER01 17/00774-024 2017/08/02
U TEK 114/71 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING NAUSTTOMT - 114/71 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER Anny Birgitte Iversen GER01 17/00774-025 2017/08/02