Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 43/501 - HØYNES - TILBYGG FRITISDBOLIG - 43/501 - HØYNES - TILBYGG FRITISDBOLIG ALC AS KHM 17/03232-001 2017/08/01
U TEK 66/860 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - TILBYGG HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 66/860 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - TILBYGG HAGESTUE Tom Ketil Knutsen IGR 17/03190-002 2017/08/01
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - MELDING OM ARRANGEMENT - BRYGGEDANS I SKUDENESHAVN Karmøy Råseglarlag JHN 17/00127-048 2017/08/01
U TEK 86/238 - AVALDSNES - TILBYGG BULKERTERMINAL - 86/238 - AVALDSNES - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Procon AS IGR 17/00260-015 2017/08/01
I TEK 86/82 - HUSØYVEGEN 143 AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - FREMDRIFTSPLAN AVVIK 86/82 - HUSØYVEGEN 143 AS Multi Vedlikehold Drift AS avd. Husøy JHN 12/01298-018 2017/08/01
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT 2015 - FORLENGELSE RAMMEAVTALE VA-KONSULENT 2015 Cowi AS HDO 15/02296-026 2017/08/01
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT 2015 - VEDRØRENDE FORLENGELSE RAMMEAVTALE VA-KONSULENT 2015 Norconsult AS, Haugesund HDO 15/02296-027 2017/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-032 25 Offl §25 2017/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-033 25 Offl §25 2017/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-034 25 Offl §25 2017/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-035 25 Offl §25 2017/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - SØKNAD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-020 25 Offl §25 2017/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - SØKNAD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-021 25 Offl §25 2017/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - SØKNAD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-022 25 Offl §25 2017/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - SØKNAD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-023 25 Offl §25 2017/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - SØKNAD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-024 25 Offl §25 2017/08/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 22/240, 244 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILBYGG Kjøkken og Boligdesign AS GEL 17/00012-365 2017/08/01
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT - LAN 11. AUGUST - RØDE KORS-HUSET, ÅKREHAMN Røde Kors Karmøy JHN 17/00127-050 2017/08/01
I TEK STARTLÅN - VARSEL - OPPHØR SOM MEDFORSIKRET Klp Skadeforsikring AS RBE08 17/01319-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING FOR SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U TEK 148/347 - LAHAMMERVEGEN, NORHEIM. NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET - 148/347 - LAHAMMERVEGEN, NORHEIM. BER OM UTTALE TIL NABOMERKNAD Byggefirma Dommersnes & Larsen AS IGR 12/05427-021 2017/08/01
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/02407-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U TEK 147/103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN LILLELAND - 147/103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN LILLELAND Halleraker rør A/S ALS06 17/03196-003 2017/08/01
U HSE PERSONALMAPPE - KORRIGERT KONTRAKT VIKARIAT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - MELDING OM ARRANGEMENT - SANDVEDAGEN 19. AUGUST Sandve Forum JHN 17/00127-051 2017/08/01
U TEK PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - GODKJENT 14.5.2018 - HØRING - PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG Skl Nett AS JST 13/03162-069 2017/08/01
I TEK 66/128 - TEKNISK PLAN - BOLIGTOMT ØSTREMBRUVEGEN - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK 66/128 - TEKNISK PLAN - BOLIGTOMT ØSTREMBRUVEGEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/03223-001 2017/08/01
I TEK STARTLÅN - PANTHAVERERKLÆRING Sparebank 1 Skadeforsikring AS RBE08 17/02617-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3503 - 15/153 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Torbjørn Ånensen EDH 17/02395-007 26 Off.l.26 2017/08/01
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - ØYGARDSHAUGEN - SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - ØYGARDSHAUGEN Simon Rasmussen ALI 17/02680-003 2017/08/01
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT 2015 - FORLENGELSE AV RAMMEAVTALE VA-KONSULENT 2015 Multiconsult AS HDO 15/02296-028 2017/08/01
I TEK 43/144 - KOMMUNALE AVGIFTER - 43/144 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Anne Brit Veggeland ALS06 17/03224-001 2017/08/01
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - AVALDSNES/KONG AUGVALDSVEG 40 OG TILHØRENDE OMRÅDE - SVAR - FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - AVALDSNES/KONG AUGVALDSVEG 40 OG TILHØRENDE OMRÅDE Ole Bertil Moseng ALI 17/02740-002 2017/08/01
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED SAUEHOLD - LKS 12/00844-151 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I TEK 93/141 - RYGJEHAUGVEGEN, KOLSTØ - PÅBYGG TIL ENEBOLIG - 93/141 - RYGJEHAUGVEGEN, KOLSTØ - PÅBYGG TIL ENEBOLIG Leif Malvin Knutsen KHM 17/03233-001 2017/08/01
U TEK PERSONALMAPPE - TILBUD OM ANSETTELSE I FØDSELSVIKARIAT BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - INNESTÅELSESERKLÆRING DNB Meglerservice AS RBE08 17/02894-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I TEK 89/14 - ØYGARDEN, SØNDRE VÅGE - TILBYGG VINTERHAGE - 89/14 - ØYGARDEN, SØNDRE VÅGE - TILBYGG VINTERHAGE Anne Grethe Bowitz-Øygarden KHM 17/03225-001 2017/08/01
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I TEK STARTLÅN - UNDERTEGNET PANTEDOKUMENT - RBE08 17/00694-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV PARKERINGSPLASS VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE - 4.-5. JULI 2018 Haugesund IL Orientering HPE 17/00127-053 2017/08/01
U SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - ODDEMYRVEGEN - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - ODDEMYRVEGEN Karl Olav Melkevik ALI 17/03227-001 2017/08/01
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I SEN LEDSAGERBEVIS - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE - TVI 17/03226-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U TEK 70/14 - YTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 70/14 - ANGÅENDE DISPENSASJON I DELINGSSAKEN Knut Tjøsvoll HHU 17/00457-005 ledig hjemmelskode 2017/08/01
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - NY OVERSENDELSE AV TINGLYSNING PÅ GNR 146 BNR 212 - NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS Statens Kartverk Tinglysingen HDO 15/04310-034 2017/08/01
I TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4737 - 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøyadvokatene DA EDH 17/03228-001 2017/08/01
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U SEN DELTAKELSE I SIVAS NYE NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011-2021 - SVAR - ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD TIL NÆRINGSHAGEDRIFT 2017 Rogaland Ressurssenter AS PVE01 12/01967-013 2017/08/01
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/03230-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 15.08.17 T.O.M 14.08.18 Inger Helene Skorpe Langeland KHO 17/01545-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVSNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ASSISTENT 23,83% Eline Gudmundsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM FAGARBEIDER Wenche Madsøy MSTA Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER Stine Marie Grindhaug Schnabel ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM LEGE Liv Lundemoen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I TEK 133/149 - FEØY - NYBYGG NAUST - 133/149 - REVIDERTE TEGNINGER Rolf Svendsen KHM 17/02203-005 2017/08/01
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 29.07.15 T.O.M 31.12.15 Sveinung Worre Lie JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - ERKLÆRING 15/2327. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen ABU01 13/00434-015 2017/08/01
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ASSISTENT Jahn Roger Jenssen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SKOLE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 14/03338-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 16/03152-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 140/276 - BESTILLING AV NABOLISTE Åge Andersen GEL 17/00012-366 2017/08/01
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00796-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSENDRING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET - GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.18 Ludvig Andreassen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I TEK 48/1 - HILLESLANDVEGEN, HILLESLAND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 48/1 - MOTTATT MANGLER Knut Dale HHU 17/03057-003 2017/08/01
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV/TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON KHO Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MELDING OM OPPSIGELSE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BMV 16/03784-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. KRAV ETTER AML. § 14 - 4A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV TRYGDEBOLIG/OMSORGSBOLIG - BMV 17/02483-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI 16/04171-006 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2017/08/01
U TEK 48/10 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - 48/10 - MANGELFULL SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING Henning Langåker HHU 17/02805-002 2017/08/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 94/126 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Arve Ubøe Rohde GEL 17/00012-367 2017/08/01
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - ÅRVOLL - KLOAKKSANERING INFORMASJONSBREV Klara Johanne Jacobsen ABU01 13/00434-017 2017/08/01
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM MIDLERTIDIG STILLING SOM ASSISTENT VED HJEMMETJENESTEN NORD MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/08/01