Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV TRYGDEBOLIG BMV 17/00262-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00262-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - KONTRAKT - RAMMEAVTALE BILER 2017 Leaseplan Norge AS TRS 16/01386-043 2017/07/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - OVERSENDER VARSEL OM UTKASTELSE BMV 17/03183-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-009 25 Offl §25 2017/07/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-028 25 Offl §25 2017/07/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-029 25 Offl §25 2017/07/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-030 25 Offl §25 2017/07/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-031 25 Offl §25 2017/07/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - SØKNAD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-016 25 Offl §25 2017/07/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - SØKNAD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-017 25 Offl §25 2017/07/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - SØKNAD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-018 25 Offl §25 2017/07/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - SØKNAD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-019 25 Offl §25 2017/07/31
I TEK 116/1 OG 116/15 OG 116/31 - KOLNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING SAMT GRENSEJUSTERING. OPPM.17/3834 - 116/1 OG 116/15 OG 116/31 - MOTTATT MANGLER SAMT GRENSEJUSTERING Jan Amundsen EDH 17/02965-004 2017/07/31
I TEK 16/198 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 16/198 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Ole Kristian Sevland BSO02 17/03194-001 2017/07/31
I TEK 43/197 - VARDENVEGEN, HØYNES - RIVING AV HELE BYGG - 43/197 - UTFYLLENDE DOKUMENTASJON Roald Magnar Opsal KHM 17/02878-003 2017/07/31
I TEK 120/7 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE LØKKEN - 120/7 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE LØKKEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/03198-001 2017/07/31
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR - 2017 Rusvik Naturbarnehage RHO 17/00003-036 2017/07/31
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR - 2017 Steinarskogen Fus Barnehage AS RHO 17/00003-037 2017/07/31
U SKU PRIVATSKOLER - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I TEK SELSKAPSAVTALE FOR HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS - HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS - INNBETALING AV SELSKAPSKAPITAL OG OVERFØRING AV KAPITAL/INNSKOT HBR IKS ONW 17/00044-010 2017/07/31
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - NJO 14/02027-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I TEK TEKNISK PLAN - KLOAKKANLEGG SANDANE - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING TEKNISK PLAN - KLOAKKANLEGG SANDANE Karmøy kommune, VAR-avd. BTH04 17/03199-001 2017/07/31
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 6 - DATO: 29.06.17 TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE Block Watne AS BTH04 15/04907-019 2017/07/31
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/01494-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I TEK 42/224 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 42/224 - MERKNAD TIL NABOVARSEL Andre Brenne JHE05 17/03195-001 2017/07/31
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT - BMV 17/01494-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I TEK 147/103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN LILLELAND - 147/103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN LILLELAND Halleraker Rør AS ALS06 17/03196-001 2017/07/31
I TEK 147/103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN LILLELAND - 147/103 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN LILLELAND Halleraker Rør AS ALS06 17/03196-002 2017/07/31
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/03197-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U TEK KJØP AV NÆRINGSTOMT - STONG/ÅRABROT ELLER VESTHEIM INDUSTRIOMRÅDE - KJØP AV NÆRINGSTOMT - STONG/ÅRABROT ELLER VESTHEIM INDUSTRIOMRÅDE Stillas & Byggcompaniet A/S SKM 13/00510-013 2017/07/31
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BMV 17/02483-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT - BMV 17/02483-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I TEK SØKNAD OM STARTLÅN - PANTHAVERBEKREFTELSE Nemi Forsikring AS RBE08 16/03290-011 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BMV 16/02604-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U TEK 114/277 - HESTFARET, NORDRE EIKE - FASADEENDRING, PÅBYGG OG INNREDNING AV LOFT ENEBOLIG - 114/277 - VEDRØRENDE MANGLENDE FERDIGATTEST Byggmester Kompaniet AS ENFA 13/03704-003 2017/07/31
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT - BMV 16/02604-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I TEK JORDSKIFTESAK NR. 1210-2010-0050 GNR.1 VEDØEN - SLUTTA JORDSKIFTESAK NR. 1210-2010-0050 GNR.1 VEDØEN Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett ALA04 17/03218-001 2017/07/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 19.08.17 T.O.M 31.08.18 Karen Aarebrodt ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/233 I KARMØY KOMMUNE Tjoland Camilla XXI 17/03181-002 2017/07/31
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/233 I KARMØY KOMMUNE Tjoland Karl Inge XXI 17/03181-003 2017/07/31
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/233 I KARMØY KOMMUNE Halvorsen Arne XXI 17/03181-004 2017/07/31
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/233 I KARMØY KOMMUNE Halvorsen Elisebeth K XXI 17/03181-005 2017/07/31
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/233 I KARMØY KOMMUNE Halvorsen Harald Hilmar XXI 17/03181-006 2017/07/31
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/233 I KARMØY KOMMUNE Halvorsen Herstein Arthur XXI 17/03181-007 2017/07/31
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/233 I KARMØY KOMMUNE Lande Sverre Kenneth XXI 17/03181-008 2017/07/31
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/233 I KARMØY KOMMUNE Langåker Aud Haldis XXI 17/03181-009 2017/07/31
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/233 I KARMØY KOMMUNE Mathiassen Audhild Lande XXI 17/03181-010 2017/07/31
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/233 I KARMØY KOMMUNE Skeie Margunn XXI 17/03181-011 2017/07/31
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/233 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Solveig A XXI 17/03181-012 2017/07/31
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/233 I KARMØY KOMMUNE Bårdsen Einar XXI 17/03181-013 2017/07/31
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/233 I KARMØY KOMMUNE Nilssen Nils Jan XXI 17/03181-014 2017/07/31
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/233 I KARMØY KOMMUNE Sørensen Astrid Berit XXI 17/03181-015 2017/07/31
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/233 I KARMØY KOMMUNE Hansen Ole Munkejord XXI 17/03181-016 2017/07/31
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/233 I KARMØY KOMMUNE Kvaløy Magnhild Elisabeth XXI 17/03181-017 2017/07/31
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/233 I KARMØY KOMMUNE Ellen Hetland XXI 17/03181-018 2017/07/31
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/03200-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U TEK 38/314 - SYRE. NYBYGG GARASJE - TOMT 1 - 38/314 - VEDRØRENDE MANGLENDE FERDIGATTEST Børge Ivan Hansen ENFA 12/04776-005 2017/07/31
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.08.18 Else Marie Ellingsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV RBE08 17/02572-007 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/00562-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSØKNING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I SKU PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK VEDRØRENDE AFP BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U TEK 38/313 - SYRE. NYBYGG 2 STK GARASJER - TOMT 2 - 38/313 - VEDRØRENDE MANGLENDE FERDIGATTEST Lisa Hansen og Morten Johannesen ENFA 12/04777-007 2017/07/31
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM RESSURSER - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I TEK 38/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET HAUGEN, HARALD - 38/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HAUGEN, HARALD Advokat Bjørnnes BJP01 17/03214-001 2017/07/31
I TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 31.07.17 PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL. Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd. YSL 15/03655-070 2017/07/31
I TEK 122/14 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND, RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 122/14 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær JKV 17/01764-011 2017/07/31
I TEK 147/683 - MOKSHEIM - NYBYGG 4-MANNSBOLIG BYGG 7 - 147/683 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02133-004 2017/07/31
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM RESSURSER - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 13/03641-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING UT / BYTTE AV BOLIG BMV 17/03213-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I TEK 38/226 OG 38/257 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 38/226 OG 38/257 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Jan Sigmund Thomassen XXI 17/03215-001 2017/07/31
I TEK PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK VEDRØRENDE ALDERSPENSJON FRA KLP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK VEDRØRENDE ALDERSPENSJON FRA KLP AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - INVITASJON TIL SAMTALE RBE08 17/03183-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM SYKEPLEIER Maria Gautesen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ SØKNAD OM STUDIEPERMISJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/03219-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON BLI01 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 07.02.17 T.O.M 19.04.17 Astrid Tjelle Bårdsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM OMSORGSARBEIDER Gunn Helen Alne Kvilhaugsvik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE FOR DEL AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I TEK 42/185 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET THORSEN, FRØYDIS - 42/185 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - THORSEN, FRØYDIS Frøydis Thorsen BJP01 17/03220-001 26 Off.l.26 2017/07/31
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM RESSURSER - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/00262-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I TEK 102/44 OG 102/65 - BYGNES - OPPFØRING AV BRYGGE, LEVEGG OG MUR - 102/44 OG 102/65 - ANGÅENDE NABOVARSEL Kjell Olaf Lervik GTH 13/03091-037 2017/07/31
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 63/10 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-364 2017/07/31
I TEK STARTLÅN - SVAR - FRARÅDNINGSBREV RBE08 17/02572-008 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I TEK 102/44 OG 102/65 - BYGNES - OPPFØRING AV BRYGGE, LEVEGG OG MUR - 102/44 OG 102/65 - BEKREFTELSE PÅ FJERNING AV TRETRAPPER, GANGVEIER OG REKKVERK Kjell Olaf Lervik GTH 13/03091-038 2017/07/31
I TEK 88/255 - SØNDRE VELDE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - 88/255 - ØNSKE OM SKRIFTLIG TILLATELSE TIL TILTAK Øygarden Eiendom AS KHM 16/02063-009 2017/07/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U TEK PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT - SANDVEDAGEN 19. AUGUST Sandve Forum JHN 17/00127-049 2017/07/31
I TEK 148/347 - LAHAMMERVEGEN, NORHEIM. NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET - 148/347 - BEKYMRINGSMELDING John Geir Knutsen IGR 12/05427-020 2017/07/31
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 100% STILLING SOM SYKEPLEIER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
I TEK 11/428 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET LANGÅKER, LEIF KURT LARSEN/LANGÅKER, JORUNN MARIT RASMUSSEN - 11/428 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - LANGÅKER, LEIF KURT LARSEN/LANGÅKER, JORUNN MARIT RASMUSSEN Jorunn Marit Rasmussen Langåker BJP01 17/03221-001 26 Off.l.26 2017/07/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03784-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM OMSORGSARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN SØR - DAGAVD. STORESUND MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING/ASSISTENTTIMER - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/31
U TEK 71/19 - VEITEBORVEGEN, BREKKE, GRENSEJUSTERING - 71/19 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT Madsen Jakob Magne ALA04 17/01844-028 2017/07/31
U TEK 71/19 - VEITEBORVEGEN, BREKKE, GRENSEJUSTERING - 71/19 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER Trond-Arild Byman ALA04 17/01844-029 2017/07/31