Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BYTTE AV BOLIG BMV 16/03880-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
I TEK 141/203 - LITLASUND - NYBYGG 3 BOLIGER I REKKE - 141/203 - KOORDINATER OG KONTROLLMÅLING BYGGDETALJ AS GER01 17/00597-006 2017/07/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Ståle AMJ 17/02298-021 2017/07/28
I TEK 10/38 - TRÆLHAUGVEGEN, TRÆLHAUG - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 10/38 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Reidar Bjelland IGR 16/05041-008 2017/07/28
I TEK 15/2463 - ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/60 OG 15/75 - ÅKRA - NYBYGG NAUST I K Gabrielsen IGR 17/03076-006 2017/07/28
I TEK 114/334 - BJØRKEVEGEN, NORDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 114/334 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hus28 AS VEN 16/04074-008 2017/07/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-026 25 Offl §25 2017/07/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-027 25 Offl §25 2017/07/28
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, ÅRHAMMERVEGEN 1 Helge Bøthun Instebø KSU01 12/02969-321 2017/07/28
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ AVSLAG - PARKERINGSTILLATELSE FOR BEVEGELSEHEMMEDE NJO 12/02156-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
I TEK 140/194 - LØKEDALVEGEN, OSNES - BRUKSENDRING TIL ENEBOLIG M/LEILIGHET - 140/194 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær KMY 15/01998-006 2017/07/28
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, VIERVEGEN 2 Aina Kristin Leknes KSU01 12/02969-322 2017/07/28
I TEK 119/52 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/52 - BEKREFTELSE AV AREAL PÅ TOMT OG SKJØTE Jorunn Marit Rasmussen Langåker EDH 17/02784-005 2017/07/28
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UBEHANDLET DRIKKEVANN - RÅVANN BREKKE - 10.07.2017 Slab AS ETS 17/00056-042 2017/07/28
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - RENVANN BREKKE - 10.07.2017 Slab AS ETS 17/00056-043 2017/07/28
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - MANNESVEGEN 177 - 10.07.2017 Slab AS ETS 17/00056-044 2017/07/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 147/30 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Hus28 AS GEL 17/00012-361 2017/07/28
U SEN 15/79 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1175 - MELDING 15/2452. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 17/1175 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01765-015 2017/07/28
I TEK 66/239 - AUSTREIM - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 66/239 - KOPI - MERKNAD TIL NABOVARSEL Stian Hemnes KIS 16/04988-002 2017/07/28
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSESFORHOLD ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN § 14-4A - MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 141/201 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Hus28 AS GEL 17/00012-362 2017/07/28
U SEN 15/79 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1175 - ERKLÆRING 15/2452, 2295. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 17/1175 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01765-016 2017/07/28
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSESFORHOLD ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN § 14-9 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 141/200 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Hus28 AS GEL 17/00012-363 2017/07/28
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT VED BYGNES LEGESENTER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
I TEK 31/10 - HAGA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1239 - 31/10 - FORELØPIG SVAR ORIENTERING OM SAKSBEHANDLINGSTID OPPM:17/1239 Fylkesmannen I Aust- og Vest-Agder HHU 16/03785-016 2017/07/28
I TEK PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 17/03187-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
I TEK 86/238 - AVALDSNES - TILBYGG BULKERTERMINAL - 86/238 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Procon AS JHE05 17/00260-014 2017/07/28
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 17/03188-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
U HSE PERSONALMAPPE - BEKREFTELSE PÅ ARBEIDSFORHOLD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/02604-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 16/02737-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE - GKH01 16/03088-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FRIVILLIG AVTALETREKK LEI 16/04537-237 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 16/03143-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM FASTLEGE VED BYGNES LEGESENTER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
I SKU PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - FORTSATT MIDLERTIDIG UFØREPENSJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
I HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 16/03107-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 18.07.17 T.O.M 31.12.17 Agathe Meberg Kallevik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 19.08.17 T.O.M 31.08.18 Karen Aarebrodt ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
I TEK 66/860 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - TILBYGG HAGESTUE - 66/860 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - TILBYGG HAGESTUE Tom Ketil Knutsen IGR 17/03190-001 2017/07/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 28.09.17 T.O.M 01.05.18 Gertruda Tissen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 119/52 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE - SPANNAVEGEN Ove Kyte HSH01 17/00007-067 2017/07/28
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/02483-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
I TEK 5/466 - MOLDBAKKANE, VEA - SØKNAD OM GRENSEPÅVISNING - 5/466 - MOLDBAKKANE, VEA - SØKNAD OM GRENSEPÅVISNING Ragnhild Holgersen Mosaker ALA04 17/03192-001 2017/07/28
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 16/02429-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 64/280 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE - KALVATREVEGEN Laila Viding Tvedt HSH01 17/00007-068 2017/07/28
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 64/175 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE - AUSTRE KARMØYVEG Tove Elin Jakobsen HSH01 17/00007-069 2017/07/28
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 16/03169-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 64/389 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE - AUSTRE KARMØYVEG Stian-André Myrheim HSH01 17/00007-070 2017/07/28
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 16/03167-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 28.09.17 T.O.M 01.05.18 Gertruda Tissen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 18.07.17 T.O.M 31.12.17 Agathe Meberg Kallevik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FRIVILLIG AVTALETREKK LEI 16/04537-238 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/28
U TEK 63/37 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 63/37 - ORIENTERING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL IKKE INNKALT NABOPART Edel Reiersen ALA04 17/02378-010 2017/07/28