Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 12/430 - RØRLEGGERMELDING : NYBYGG ENEBOLIG - TILTAKSHAVER : OLSEN BYGGESAK 17/3015 - 12/430 - RØRLEGGERMELDING : NYBYGG ENEBOLIG - TILTAKSHAVER : OLSEN BYGGESAK 17/3015 Vedavågen Rør AS MHV 17/03017-002 2017/07/27
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM AVTALE FOR OPPLÆRING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
U TEK 66/823 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HAGA BYGGESAK: 16/5053 - 66/823 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HAGA BYGGESAK: 16/5053 Vedavågen Rør AS MHV 17/02664-002 2017/07/27
U TEK 47/410 - DR. JENSENS VEG 24, VIK - INSTALLASJON AV LØFTEPLATTFORM - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 47/410 - DR. JENSENSVEG 24, VIK - INSTALLASJON AV LØFTEPLATTFORM Heisconsult AS IGR 17/03069-004 2017/07/27
U TEK 64/588 - SKUDENESVEGEN, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG INNGLASSING AV TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/588 - SKUDENESVEGEN, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG INNGLASSING AV TERRASSE Maria Torine Bierud Bjørstad IGR 17/03148-002 2017/07/27
U HSE PERSONALMAPPE - PERMISJON/MIDLERTIDIG STILLINGSUTVIDELSE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
I TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - 3/233 - ANGÅENDE MANGLER I K Gabrielsen IGR 17/03159-003 2017/07/27
U TEK 142/418 - HAMREVEGEN, STORASUND - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV BOD - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 142/418 - HAMREVEGEN, STORASUND - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV BOD Kristin Bøe Lopez IGR 17/03175-002 2017/07/27
I TEK 149/90 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG GARASJE - 149/90 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/03097-004 2017/07/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-024 25 Offl §25 2017/07/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-025 25 Offl §25 2017/07/27
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00384-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
I TEK 112/150 - SKRE - NYBYGG NAUST OG KAI - 112/150 - KOPI - TILBAKEMELDING ADKOMST Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted OHA 16/04987-005 2017/07/27
I TEK STARTLÅN - INNESTÅELSESERKLÆRING Dnb Meglerservice AS RBE08 17/00384-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - VEDR. HUSLEIEØKNING BMV 17/03154-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
U HSE PERSONALMAPPE - VARSEL OM STOPP AV LØNN PÅ GRUNN AV MANGLENDE DOKUMENTASJON PÅ FRAVÆR MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
I TEK 142/722 - HYLDALVEGEN, STORASUND - NYBYGG GARASJE MED BOD - 142/722 - AVSTANDSERKLÆRING Anne Marthe Våge Djønne og Thomas Djønne EDH 17/02851-005 2017/07/27
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML § 14-4 A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ OPPSIGELSE AV STILLING I ROP MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
I TEK 102/81 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVAVA BIRGISDOTTIR - 102/81 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVAVA BIRGISDOTTIR Rørservice Karmøy AS ALS06 17/02191-003 2017/07/27
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
I TEK 11/262 - NETTAVEGEN, MANNES - BYGGING AV MUR - 11/262 - NETTAVEGEN, MANNES - BYGGING AV MUR Thor Inge Hegna Drengstig IGR 17/02106-002 2017/07/27
I TEK 2/44 - KOMMUNALE AVGIFTER - 2/44 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Didrik Hereid ALS06 17/03182-001 2017/07/27
I TEK 2/42 - KOMMUNALE AVGIFTER - 2/42 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Didrik Hereid ALS06 17/03184-001 2017/07/27
I TEK 68/366 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 68/366 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Didrik Hereid GBV 17/03185-001 2017/07/27
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML § 14-9 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kro David AMJ 17/02298-001 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kro Ester Dahl AMJ 17/02298-002 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Svela Nils Ole AMJ 17/02298-003 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Rosberg Jan AMJ 17/02298-004 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sandve Ragnhild AMJ 17/02298-005 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Aud Mary AMJ 17/02298-006 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Gunnar AMJ 17/02298-007 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Hallgeir AMJ 17/02298-008 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Hans Ove AMJ 17/02298-009 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Henrik AMJ 17/02298-010 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Håkon AMJ 17/02298-011 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Ståle AMJ 17/02298-012 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Rosberg Bertha Sofie AMJ 17/02298-013 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Vedøy Gørild AMJ 17/02298-014 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Aud Mary AMJ 17/02298-015 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Gunnar AMJ 17/02298-016 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Hallgeir AMJ 17/02298-017 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Hans Ove AMJ 17/02298-018 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Henrik AMJ 17/02298-019 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Håkon AMJ 17/02298-020 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Rosberg Bertha Sofie AMJ 17/02298-022 2017/07/27
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4941 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Vedøy Gørild AMJ 17/02298-023 2017/07/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
I TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING Karl Inge Tjoland XXI 17/03181-001 2017/07/27
U SEN ÅKRAHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN - 29.07.17 Anders Halvorsen TVI 12/00077-151 2017/07/27
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BMV 16/03930-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT - BMV 16/03930-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
I TEK HJORTEVILT 2012-2018 - BEHANDLING AV KLAGER - TO HJORTEVILTLØYVER 2017 - VEST-KARMØY GRUNNEIGARLAG OG FASTLANDSSIDEN OG FOSEN GRUNNEIGARLAG Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00288-126 2017/07/27
U TEK 2/44 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 2/44 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Didrik Hereid ALS06 17/03182-002 2017/07/27
U TEK 2/42 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 2/42 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Didrik Hereid ALS06 17/03184-002 2017/07/27
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - ENDRING I PENSJONSGRADEN - ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
U HSE KARMØY INN SKJØNNHETSSALONG - SVAR - MELDEPLIKT SKJEMA FRISØR/HUDPLEIE Karmøy Inn Skjønnhetssalong AS MMM 17/02918-002 2017/07/27
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
U HSE PERSONALMAPPE - VARSEL OM OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD BMS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
I TEK 16/81 OG 15/1108 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 16/81 OG 15/1108 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Karmøy Kommune ALA04 17/03186-001 2017/07/27
U SKU ELEVMAPPE - MIDLERTIDIG VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
U TEK 12/430 - GJERT BREIDFJORDS VEG, SEVLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 12/430 - GJERT BREIDFJORDS VEG, SEVLAND - MANGELFULL SØKNAD Eskild Kvala AS IGR 17/03015-003 2017/07/27
U HSE PERSONALMAPPE - VARSEL OM OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD BMS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
I TEK PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG - 102/2 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - MERKNADER FRA HAUGALAND KRAFT NETT AS - 27.07.17 PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG, 102/2 M.FL. Haugaland Kraft Nett AS YSL 16/00717-025 2017/07/27
U SKU ELEVSAK - FORELØPIG SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON SWI 17/03341-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV TRYGDEBOLIG/OMSORGSBOLIG - BMV 17/01494-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/27