Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. KRAV OM FAST STILLING ETTER AML. § 14 - 4A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U HSE PERSONALMAPPE - NY ARBEIDSKONTRAKT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - TILBUD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-037 25 Offl §25 2017/07/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - ARBEIDSAVTALE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-038 25 Offl §25 2017/07/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-020 25 Offl §25 2017/07/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-021 25 Offl §25 2017/07/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-022 25 Offl §25 2017/07/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-023 25 Offl §25 2017/07/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - SØKNAD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-012 25 Offl §25 2017/07/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - SØKNAD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-013 25 Offl §25 2017/07/26
I TEK KARMØY LYNGSENTER - OFFENTLIG TOALETT - AVTALE OM BRUK AV TOALETTENE VED LYNGSENTERET - SOMMERSESONGEN 2017 Hinderaker & Visnes Vel KEB 16/00932-009 2017/07/26
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 LEI 16/04537-234 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T2017-110557 LEI 16/04537-235 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U TEK 63/171, SKJERSUNDVEGEN, STOKKE, NORDRE. ENDRING AV AVKJØRSEL - 63/171 - VEDRØRENDE MANGLENDE FERDIGATTEST Vea Bygg AS ENFA 05/01575-007 2017/07/26
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV STILLING SOM SMITTEVERNLEGE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
I TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 25.07.17 PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL. Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted YSL 15/03655-069 2017/07/26
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING/BYTTE AV OMSORGSBOLIG BMV 17/01494-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U TEK 63/128, SKJERSUNDVEIEN, NORDSTOKKE, PÅBYGG TIL TERRASSE SOMMERSTUE - 63/128 - VEDRØRENDE MANGLENDE FERDIGATTEST Bjørn Johannessen ENFA 10/01706-003 2017/07/26
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T2016-377549 AMA 16/04537-236 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01494-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
I SEN DELTAKELSE I SIVAS NYE NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011-2021 - ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD TIL NÆRINGSHAGEDRIFT 2017 Rogaland Ressurssenter AS PVE01 12/01967-012 2017/07/26
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/01494-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
I TEK FORSØPLING - - KRAV OM OMGJØRING AV VEDTAK Advokat Trond Jarle Bachmann STNY 12/00497-036 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U TEK 1/178, SØRATRE-VEDAVÅGEN, NYBYGG GARASJE - 1/178 - VEDRØRENDE MANGLENDE FERDIGATTEST Johnny Nilsen ENFA 13/00560-003 2017/07/26
I SKU ELEVSAK - INNHENTING AV DOKUMENTASJON SWI 17/03341-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U SKU PRIVATSKOLER - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING - SVAR - SØKNAD OM REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ OPPSIGELSE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U TEK 13/535 - SMALAVEGEN, TJØSVOLL - PÅBYGG ENEBOLIG - 13/535 - VEDRØRENDE MANGLENDE FERDIGATTEST I K Gabrielsen ENFA 13/03951-005 2017/07/26
I TEK KJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ BYGNES - ØNSKE OM KJØP AV NÆRINGSTOMT Consenta SKM 17/03178-001 2017/07/26
I TEK 64/924 - TEKNISK PLAN, RUSNESVEGEN - OVERSENDER SUPPLERENDE OPPLYSNINGER 64/924 - TEKNISK PLAN, RUSNESVEGEN Pds Protek AS BTH04 17/01943-009 2017/07/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 148/947 - BESTILLING AV NABOLISTE Cowi AS GEL 17/00012-360 2017/07/26
I TEK 83/101 - VISNESVEGEN - SKEIE - TILBYGG BOLIG - 83/101 - MOTTATT KRAV OM FERDIGATTEST Oppkoma AS KMY 13/02219-005 2017/07/26
I SEN ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN - 29.07.17 Anders Halvorsen TVI 12/00077-150 2017/07/26
U TEK 13/535 - SMALAVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG - 13/535 - VEDRØRENDE MANGLENDE FERDIGATTEST Vidar Tøtlandsmo og Margareth Tøtlandsmo ENFA 13/03950-003 2017/07/26
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - NJO 12/02370-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - MANGELFULL SØKNAD I K Gabrielsen IGR 17/03159-002 2017/07/26
U TEK 86/237 - KOMMUNALE AVGIFTER - 86/237 - VANNFORBRUK FRA KUM PÅ HUSØY Karmsund Havn IKS ALS06 17/03164-001 2017/07/26
I TEK NY VANNLEDNING - NORDALVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD OM TILSKUDD VED PÅLEGG OM UTBEDRING AV KLOAKK- OG VANNLEDNING NORDALVEGEN, KOPERVIK Torstein Flatebø HDO 15/03469-041 2017/07/26
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ OPPSIGELSE VED MOTTAK AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U TEK 15/681 - SKULEVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG - 15/681 - SKULEVEGEN, ÅKRA - MANGELFULL SØKNAD Hage & Maskin As IGR 17/03152-002 2017/07/26
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/03174-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/03176-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
I SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - UNDERTEGNET KONTRAKT - RAMMEAVTALE BILER 2017 Leaseplan Norge AS TRS 16/01386-044 26 Off.l.26 2017/07/26
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - NJO 14/02861-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - NJO 12/02370-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U HSE PERSONALMAPPE - KORRIGERING AV STILLINGSPROSENT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 16/03271-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING -SFO GKH01 16/03228-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM SYKEPLEIER Stine Nordal JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
I TEK 57/297 - SKUDENESHAVN - FLYTTING AV AVKJØRSEL - 57/297 - SKUDENESHAVN - FLYTTING AV AVKJØRSEL Andriy Gromov KHM 17/03177-001 2017/07/26
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER Julie Grønstøl Myklebust ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING SOM SYKEPLEIER VED SBB JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
I HSE PERSONALMAPPE - ANG. ENDRET STILLINGSPROSENT AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U TEK UTBYGGING AV KONSENTRERT OMRÅDE - STORESUND - SVAR - 142/790 - ØNSKER Å KJØPE TOMTEOMRÅDE Garvik Prosjekt AS SKM 17/01907-009 2017/07/26
I TEK 106/77 - VARANESVEGEN, FOSNANES - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - 106/77 - VARANESVEGEN, FOSNANES - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING Øyvind Vaaga ALA04 17/03179-001 2017/07/26
I TEK 33/103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE OLAISEN - 33/103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE OLAISEN Vedavågen Rør AS MHV 17/03180-001 2017/07/26
U HSE PERSONALMAPPE - OPPHØR AV TILSETTING - REKRUTTERING TIL MANGFOLD LKN Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - REGNSKAP SPILLEMIDDELBERETTIGET ANLEGG VEDAVÅGEN SKOLE BALLØKKE ANLEGGSNUMMER 1149054901 Rogaland fylkeskommune OFL 16/00248-151 2017/07/26
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
I TEK 148/134 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM, INNGLASSING AV EKSISTERENDE TERRASSE - 148/134 - MOTTATT MANGLER Sissel Helen Yrkje EDH 17/02946-003 2017/07/26
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U TEK UTSKIFTNING AV HOVEDVANNLEDNING ÅDLAND - SØRE LIKNESVEG - SVAR - DIVERSE SPØRSMÅL ETTER UTSKIFTNING AV HOVEDVANNLEDNING ÅDLAND - SØRE LIKNESVEG Jan Arnstein Liknes HDO 12/05155-103 2017/07/26
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U HSE PESONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV/TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
I TEK PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG - 102/2 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - MERKNADER FRA STATENS VEGVESEN - 26.07.17 PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG, 102/2 M.FL. Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted YSL 16/00717-024 2017/07/26
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - NJO 14/02027-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE - AVSLAG - PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01994-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. KRAV OM STILLINGSØKNING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 148/947 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - NORHEIM HANDELSPARK AS Cowi AS SKM 17/00008-107 2017/07/26
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING UNDERVISNING FOR VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/26
I TEK 4/413, 4/485, 4/167 OG 4/139 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 4/413 M.FL. - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER - 2017/801369/200 - ROGALAND FYLKESKOMMUNE Statens Kartverk AMJ 17/02649-003 2017/07/26