Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 148/286 - SKOGVEGEN. NATURSTEINSMUR OG OPPFYLLING BAK MURER - 148/286 - FERDIGATTEST Lise Lund Nygaard KMY 08/01002-013 2017/07/25
U TEK 142/748, HYLDALVEGEN, STORASUND. PÅBYGG ENEBOLIG - 142/748 - FERDIGATTEST Ab Bygg Byggefirmaet Andersen & Buch AS KMY 11/00855-007 2017/07/25
U TEK 66/593 - NORNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG BOD - 66/593 - FERDIGATTEST Steinar Johannessen KMY 16/03768-005 2017/07/25
U TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG MED BODER OG MUR BYGG NORD - 149/51 - SNR 6 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE BYGG NORD Hus28 AS KMY 15/04506-022 2017/07/25
I TEK 13/117 - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/4169,4170,4171 - 13/117 - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING Hans J Rasmussen AS SLA08 17/03163-001 2017/07/25
I TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - REHABILITERING OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 4/96 - UTTALELSE FRA STAVANGER MARITIME MUSEUM Stavanger maritime museum IGR 17/00391-009 2017/07/25
U TEK 13/186 - ÅRABROTSVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 13/186 - ÅRABROTSVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG Hans J Rasmussen AS IGR 17/03078-002 2017/07/25
I TEK 64/1252 - STANGALAND - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING - 64/1252 - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING Karmøyadvokatene DA HAS 17/03150-001 2017/07/25
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - ÅRVOLL - KLOAKKSANERING ETAPPE 1 SIGNERT AVTALE Morten Mannes Oddenes ABU01 13/00434-010 2017/07/25
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - ÅRVOLL - KLOAKKSANERING ETAPPE 1 SIGNERT AVTALE Coop Sørvest SA ABU01 13/00434-011 2017/07/25
I TEK 15/681 - SKULEVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG - 15/681 - SKULEVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG Hage & Maskin As IGR 17/03152-001 2017/07/25
U TEK 11/173 - MANNES - TILBYGG BOLIG OG NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 11/173 - MANNES - TILBYGG BOLIG OG NYBYGG GARASJE Ivar Sustad Eriksen IGR 17/02779-003 2017/07/25
I TEK 15/681 - RØRLEGGERMELDING : RIVING AV BOLIG - TILTAKSHAVER : KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/3152 - 15/681 - RØRLEGGERMELDING : RIVING AV BOLIG - TILTAKSHAVER : KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/3152 Vedavågen Rør AS ORO01 17/03161-001 2017/07/25
U TEK PERSONALMAPPE - MØTE I LOKALT ATTFØRINGSUTVALG 19.06.2017 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I TEK 15/2453 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 15/2453 - SØKNAD OM FERDIGATTEST GARVIK PROSJEKT AS JKV 15/04759-013 2017/07/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - TILBUD FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-080 25 Offl §25 2017/07/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-081 25 Offl §25 2017/07/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - TILBUD FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-082 25 Offl §25 2017/07/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-083 25 Offl §25 2017/07/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-014 25 Offl §25 2017/07/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-015 25 Offl §25 2017/07/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-016 25 Offl §25 2017/07/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-017 25 Offl §25 2017/07/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-018 25 Offl §25 2017/07/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-019 25 Offl §25 2017/07/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - SØKNAD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-010 25 Offl §25 2017/07/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - SØKNAD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-011 25 Offl §25 2017/07/25
U TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - OMGJØRING AV STARTLÅN TIL TILSKUDD RBE08 16/01850-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-225 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-226 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV BOLIG BMV 16/03930-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-227 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03930-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/03930-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-228 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-229 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-230 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U TEK 5/198 - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 5/198 - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Einar Kristoffersen AMJ 17/03132-002 2017/07/25
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-231 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGE RHO 15/03332-346 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/03075-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U TEK 12/127 - VESTRE KARMØYVEG, SEVLAND - REPERASJON AV MUR TIL NATURSTEINSMUR - 12/127 - RETUR AV SØKNAD Einar Eik Skogland IGR 15/01032-007 2017/07/25
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDR. HUSLEIE - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - BMV 17/03154-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/03166-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - NJO 17/03142-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I TEK 2/8 - 2/60 - 1/108 - 2/155 - 3/75 - 2/108 - SÆVIK - FRADELING OG AREALOVERFØRING VEGAREAL OPPM:17/4496, 18/497-507, 18/1361,1362 + 18/1908 - 2/8 - MFL. - ANGÅENDE SØKNAD OM FRADELING - GNR/BNR 3/19 UTGÅR FRA SØKNAD Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS EDH 17/03137-003 2017/07/25
U TEK 13/81, 97 - KOMMUNALE AVGIFTER - 13/81, 97 - VANN- OG AVLØPSLØSNING IFM UTSALGSBOD Sesam Gatekjøkken-Drift AS ALS06 17/03165-001 2017/07/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 59/164 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Tove Kristin Danielsen Klæhaug GEL 17/00012-358 2017/07/25
U TEK PERSONALMAPPE - MØTE I LOKALT NÆRVÆRSUTVALG DEN 19.06.2017 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/03167-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I TEK 15/2453 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: WELTZIEN BYGGESAK: 15/4759 - 15/2141 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: WELTZIEN BYGGESAK: 15/4759 Vedavågen Rør As ALS06 15/04760-003 2017/07/25
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO - GKH01 17/03169-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I TEK 57/590 - SKUDENESHAVN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/455 - 57/590 - DOKUMENTENE HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES STD:17/455 Statens Kartverk Tinglysingen XXI 17/01184-012 2017/07/25
I HSE FORURENSNINGS-OG STØYPROBLEMER VED LOSSING AV ALGINAT PÅ HUSØY - GJELDER UTBYGGING AV KARMSUND HAVN Karmsund Havn IKS MMM 17/02876-002 2017/07/25
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I TEK 148/947 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG LAGERBYGG MED KONTOR, SKILT OG GJERDE - 148/947 - VEDTAK OM SAMTYKKE PÅ VILKÅR OG GEBYR Arbeidstilsynet Vestlandet KMY 17/02410-008 2017/07/25
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U TEK PERSONALMAPPE - MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET TEKNISK ETAT DEN 19.06.2017 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/2304 - SIGNERT AVTALE - ÅRVOLL - KLOAKKSANERING Coop Sørvest SA ABU01 13/00434-012 2017/07/25
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM EKSTRA ASSISTENTTIMER Bygnes Vitenbarnehage RHO 15/03332-347 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - INDRE EIDE - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - INDRE EIDE Remi Olsen ALI 17/03170-001 2017/07/25
U TEK PLAN 5086 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KARTMYR - GANG- OG SYKKELVEG LANGS SVEIVAMYRVEGEN - 149/149 - GODKJENT 19.6.2017 - GODKJENT PLAN 5086 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KARTMYR - GANG- OG SYKKELVEG LANGS SVEIVAMYRVEGEN - 149/149 Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ... YSL 16/03862-025 2017/07/25
U TEK 122/202 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND - TILBYGG ENEBOLIG - 122/202 - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD Grazvydas Kizys EDH 17/00137-005 2017/07/25
U TEK 58/406 - SEVERIN LARSENSVEG, KOPERVIK. FASADEENDRING OG REHABILITERING AV BAD - 58/406 - VEDRØRENDE MANGLENDE FERDIGATTEST REHABILITERING AV BAD Ane Steingildra Alvestad ENFA 11/00474-005 2017/07/25
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/706 - SIGNERT AVTALE - ÅRVOLL - KLOAKKSANERING Morten Mannes Oddenes ABU01 13/00434-013 26 Off.l.26 2017/07/25
U TEK PLAN 5086 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KARTMYR - GANG- OG SYKKELVEG LANGS SVEIVAMYRVEGEN - 149/149 - GODKJENT 19.6.2017 - GODKJENT PLAN 5086 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KARTMYR - GANG- OG SYKKELVEG LANGS SVEIVAMYRVEGEN - 149/149 Helge Jenssen YSL 16/03862-026 2017/07/25
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U TEK 18/10 OG 18/15 - FAGERLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING AV GRUNN TIL G/S VEG - 18/10 OG 18/15 - RETUR AV SØKNAD Statens Vegvesen Region Vest sak 16/182139 EDH 16/04891-007 2017/07/25
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV TRYGDEBOLIG/OMSORGSBOLIG BMV 17/03135-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U TEK PLAN 2099 - DETALJREGULERING FOR SJØENVEGEN, ÅKRA - 15/120,225 MFL. - GODKJENT 19.6.2017 - GODKJENT PLAN 2099 - DETALJREGULERING FOR SJØENVEGEN, ÅKRA - 15/120,225 MFL. Gisle Grindhaug YSL 16/02769-028 2017/07/25
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03135-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/03135-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 16/03047-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 15/00364-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U TEK PLAN 2099 - DETALJREGULERING FOR SJØENVEGEN, ÅKRA - 15/120,225 MFL. - GODKJENT 19.6.2017 - GODKJENT PLAN 2099 - DETALJREGULERING FOR SJØENVEGEN, ÅKRA - 15/120,225 MFL. Hildfrid Johanna Sletten YSL 16/02769-029 2017/07/25
I TEK LEKEPLASSER - 15/1053 - AVTALE MED HØYVEGEN VELFORENING OM ISTANDSETTING AV LEKEPLASS Svend Petter Didriksen ALI 17/03171-001 2017/07/25
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 16/02897-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 17/02406-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 17/03172-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 16/03020-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 16/03247-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I TEK SØKNAD OM STARTLÅN - OPPSIGELSE AV FORSIKRINGSATTEST - RBE08 16/03290-010 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 16/02979-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I TEK PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGET AVTALEFESTET PENSJON - BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I TEK 25/26 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3128,3129 - 25/26 - KLAGE PÅ VEDTAK Gry Lie Langåker HHU 17/01709-010 2017/07/25
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM SYKEPLEIER Inger Lise Himle Knutsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - SLETTING AV UTLEGGSPANT JAK 16/04537-232 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 158/7 - BESTILLING AV NABOLISTE - PUMPESTASJON Anders Kristiansen GEL 17/00012-359 2017/07/25
I TEK STARTLÅN - SVAR - FRARÅDNINGSBREV RBE08 17/00384-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - UTLEGGSFORRETNING-NAMSBOK T2015-320251 JAK 16/04537-233 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SKU PRIVATSKOLER - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING - FORESPØRSEL OM UTSTEDELSE AV ENKELTVEDTAK FOR ELEVER MED SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SKU PRIVATSKOLER - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING - FORESPØRSEL OM UTSTEDELSE AV ENKELTVEDTAK FOR ELEVER MED SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - NJO 14/02861-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV GJESTEELEVER VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV GJESTEELEVER VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV GJESTEELEVER VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV GJESTEELEVER VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV GJESTEELEVER VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U TEK 3/233 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 3/233 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Karl Inge Tjoland ALS06 17/03162-002 2017/07/25
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV GJESTEELEVER VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV GJESTEELEVER VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV SPESIALUNDERVISNING VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV SPESIALUNDERVISNING VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U TEK 58/51 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 58/51 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Trygve Johan Skogland ALS06 17/03095-002 2017/07/25
I TEK 58/192 - KARMSUNDSGATA, KOPERVIK - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/192 - KARMSUNDSGATA, KOPERVIK - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING Elmar Eliassen ALA04 17/03173-001 2017/07/25
I SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI 15/03738-013 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2017/07/25
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSGARANTI FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI 15/03738-014 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2017/07/25
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U TEK 109/41 - FOSNAVEGEN, FOSEN - NYBYGG HAGESTUE/VEKSTHUS - 109/41 - RETUR AV SØKNAD Arvid Bjerkenes EDH 17/02661-004 2017/07/25
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/03174-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U TEK 57/38 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 57/38 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Linda Marie Næss ALS06 17/03155-002 2017/07/25
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT SOM SYKEHJEMSLEGE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U TEK 5/405 - VESTRE VEAVEG, VEA - TILBYGG NÆRINGSBYGG - 5/405 - VESTRE VEAVEG, VEA - MANGELFULL SØKNAD Skude Mur AS IGR 17/03147-002 2017/07/25
I TEK 142/418 - HAMREVEGEN, STORASUND - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV BOD - 142/418 - HAMREVEGEN, STORASUND - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV BOD Kristin Bøe Lopez IGR 17/03175-001 2017/07/25
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/25
U TEK 128/12 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE - TILBYGG ENEBOLIG - 128/12 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE - MANGELFULL SØKNAD Arne Vik IGR 17/03151-002 2017/07/25