Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 2/219 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOSTEIN E JOHANNESEN - 2/219 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOSTEIN E JOHANNESEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02710-003 2017/07/24
U TEK 2/26 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVE MAGNAR ABELSEN - 2/26 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVE MAGNAR ABELSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02737-003 2017/07/24
U TEK 2/54 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROGER MARIN HANSEN - 2/54 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROGER MARIN HANSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02732-003 2017/07/24
U TEK 2/79 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELLINOR BÅRDSEN - 2/79 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELLINOR BÅRDSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02730-003 2017/07/24
U TEK 2/40 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - CAMILLA BJERKHOLT - 2/40 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - CAMILLA BJERKHOLT Camilla Bjerkholt MHV 17/02729-003 2017/07/24
U TEK 2/38 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE H. BIRKELAND - 2/38 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE H. BIRKELAND Vassbakk & Stol AS MHV 17/02726-003 2017/07/24
U TEK 2/212 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDEBYGG - LEIF MAGNE YTRELAND - 2/212 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEIF MAGNE YTRELAND Vassbakk & Stol AS MHV 17/02724-003 2017/07/24
U TEK 2/157 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MANDIUS LEO KRISTIANSEN - 2/157 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MANDIUS LEO KRISTIANSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02723-003 2017/07/24
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 142/418 - SØKNAD OG SVAR ANGÅENDE BYGGING AV BOD Yss Lopez Juan Antonio Lopez Uttien GTH 17/00073-030 2017/07/24
I TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - UTFYLLING I SJØ OG KAI (MERK 1) - 143/17 - KOPI - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KIS 17/01843-009 2017/07/24
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
I TEK 38/312 - GRØDHEIMVEGEN, SYRE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 38/312 - SØKNAD OM FERDIGATTEST GARVIK PROSJEKT AS JHE05 16/04388-005 2017/07/24
I TEK 147/379 - SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 147/379 - SØKNAD OM FERDIGATTEST BYGGCONSULTVEST RONNY JOHNSEN KMY 17/00647-004 2017/07/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - SØKNAD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-008 25 Offl §25 2017/07/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - SØKNAD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-009 25 Offl §25 2017/07/24
I TEK GRAVESØKNAD - NØDNETT I KOPERVIK - AUSTRE KARMØYVEG, SKUDENESVEGEN, TORFÆUSGATEN OG HOVEDGATEN - NY SØKNAD OG SKILTPLAN - NØDNETT KOPERVIK - AUSTRE KARMØYVEG, SKUDENESVEGEN, TORFÆUSGATEN OG HOVEDGATEN GRAVING/RØRLEGGING/NY KUM + KUMARBEID Skiltlos AS KSU01 17/02352-003 2017/07/24
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TAR IKKE IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BMV 17/01809-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - KALVATRE - SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV TRE PÅ KOMMUNAL GRUNN - KALVATRE Kjetil Vold ALI 17/02452-002 2017/07/24
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - ØYGARDSHAUGEN - FORELØPIG SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - ØYGARDSHAUGEN Simon Rasmussen ALI 17/02680-002 2017/07/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING SOM ASSISTENT VED NORHEIM BBH ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/03133-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
U SKU ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM FORLENGELSE AV DISPENSASJON FRA NETTO LEKE- OG OPPHOLDSAREAL ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE Trygge Barnehager AS RHO 14/01272-014 2017/07/24
I TEK 86/233 - AVALDSNES - RIVING OG NYBYGG INDUSTRIBYGG - 86/233 - KOPI - VEDTAK OM SAMTYKKE OG GEBYR Arbeidstilsynet Vestlandet KHM 17/02873-004 2017/07/24
I TEK 15/2463 - ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/60 OG 15/75 - KOPI - MERKNAD TIL NABOVARSEL Anne Helen Heggheim IGR 17/03076-005 2017/07/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/03145-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON I DELER AV STILLINGEN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
U TEK BEGJÆRING OM FJERNING AV UREGISTRERTE KJØRETØY - BEGJÆRING OM FJERNING AV UREGISTRERTE KJØRETØY, PARKERINGSPLASS KIWI ÅKRA Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt KSU01 16/04727-006 2017/07/24
U SEN SKUDEHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV GARDEROBE I SKUDEHALLEN - 19. AUGUST 2017 - THE BEAST Achievers Multisports Team TVI 12/01376-187 2017/07/24
U SKU TILSYN - BARNEHAGER 2012-2018 - SVAR PÅLEGG OM RETTING Fylkesmannen I Rogaland RHO 12/02112-062 2017/07/24
I TEK 4/448 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD - NYBYGG ENEBOLIG - 4/448 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JHE05 13/04318-015 2017/07/24
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
U TEK 15/2230 - STONGSVINGEN, ÅKRA - ENDRET AVKJØRSEL FOR NÆRINGSBYGG - SVAR - 15/2230 - ØNSKE OM UTSATT FRIST FOR INNSENDING AV DOKUMENTASJON Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/02920-005 2017/07/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON BARNEHAGE GKH01 17/03146-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.01.19 Camilla Larsen Kalland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
I TEK 5/405 - VESTRE VEAVEG, VEA - TILBYGG NÆRINGSBYGG - 5/405 - VESTRE VEAVEG, VEA - TILBYGG NÆRINGSBYGG Skude Mur AS IGR 17/03147-001 2017/07/24
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
I TEK 1/154 - HOMRABRONVEGEN, VEDØY. TILBYGG ENEBOLIG - 1/154 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Anne og Jøran Kvilhaugsvik JHE05 12/02846-005 2017/07/24
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - ÅRVOLL - KLOAKKSANERING AVTALE, OMKJØRINGSVEI OG RETTIGHETER TIL LEDNINGER LIGGENDE OVER EIENDOM GNR. 15 BNR. 2327 Andreas Rasmussen ABU01 13/00434-009 2017/07/24
U HSE PERSONALMAPPE - TILLEGG I LØNN FOR VIDEREUTDANNING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
I TEK 64/588 - SKUDENESVEGEN, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG INNGLASSING AV TERRASSE - 64/588 - SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT Maria Torine Bierud Bjørstad IGR 17/03148-001 2017/07/24
I TEK 54/8 - DALE - BASSENG - 54/8 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Even Hårvik JHE05 12/01064-005 2017/07/24
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON BARNEHAGE - GKH01 17/03149-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
I TEK 119/52 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/52 - MOTTATT MANGLER - DIVERSE DOKUMENTASJON OG REDEGJØRELSE Ove Kyte EDH 17/02784-004 2017/07/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 75/84 - BESTILLING AV NABOLISTE - GARASJE Hus28 AS GEL 17/00012-357 2017/07/24
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV BOLIG BMV 16/02604-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02604-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.01.19 Camilla Larsen Kalland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
I TEK MELDINGER FRA SKATTEETATEN - 142/711 - MELDING TIL KARMØY KOMMUNE OM ENDRET GRUNNLAG FOR EIENDOMSSKATT - Skatt Vest MSA 15/00998-119 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING HØSTHALVÅRET 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
U TEK 149/90 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG GARASJE - 149/90 - SAK TIL UTTALE - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG GARASJE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/03097-002 2017/07/24
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
I TEK 128/12 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE - TILBYGG ENEBOLIG - 128/12 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE - TILBYGG ENEBOLIG Arne Vik IGR 17/03151-001 2017/07/24
I TEK 22/135 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 22/135 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Katrine Sørheim AMJ 17/03153-001 2017/07/24
U TEK 149/90 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG GARASJE - 149/90 - STØLSBAKKEN, SPANNE - MANGELFULL SØKNAD Duco AS IGR 17/03097-003 2017/07/24
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM AVSLAG - SPESIALUNDERVISNING HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDR.: TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG BMV 16/02604-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
I TEK 57/38 - KOMMUNALE AVGIFTER - 57/38 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Linda Marie Næss ALS06 17/03155-001 2017/07/24
I TEK 42/85 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KURT HANSEN - 42/85 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KURT HANSEN Vedavågen Rør AS MHV 17/03156-001 2017/07/24
I SKU HELGANES MOTORSPORTSENTER - GJELDER STØYBEREGNING Karmøy Motocrossklubb OFL 12/02181-044 2017/07/24
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE RHO 15/03332-342 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
I TEK 11/173 - MANNES - TILBYGG BOLIG OG NYBYGG GARASJE - 11/173 - MANNES - TILBYGG BOLIG OG NYBYGG GARASJE Ivar Sustad Eriksen IGR 17/02779-002 2017/07/24
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM RESSURSAR TIL SPESIALUNDERVISNING HØSTHALVÅRET 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
I TEK SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN - SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN - PÅ VEGNE AV HEREID HUS AS Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu STNY 17/03157-001 2017/07/24
U TEK GRAVESØKNAD - NØDNETT I KOPERVIK - AUSTRE KARMØYVEG, SKUDENESVEGEN, TORFÆUSGATEN OG HOVEDGATEN - SVAR - NY SØKNAD OG SKILTPLAN - NØDNETT KOPERVIK - AUSTRE KARMØYVEG, SKUDENESVEGEN, TORFÆUSGATEN OG HOVEDGATEN GRAVING/RØRLEGGING/NY KUM + KUMARBEID Skiltlos AS KSU01 17/02352-004 2017/07/24
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - VEDTAK OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE RHO 15/03332-343 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
I TEK 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG - 3/233 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 17/03159-001 2017/07/24
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE RHO 15/03332-344 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-217 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
I TEK 38/312 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SELLIKEN BYGGESAK 16/4388 - 38/312 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/4388 Vedavågen Rør AS ALS06 16/04393-003 2017/07/24
I TEK 33/46 - MOLOVEGEN, MJØLHUS - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV SJØBOD/UTLEIEBOLIG - 33/46 - MOLOVEGEN, MJØLHUS - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV SJØBOD/UTLEIEBOLIG I K Gabrielsen KHM 17/03160-001 2017/07/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-218 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR VEDR SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE RHO 15/03332-345 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-219 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-220 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
I TEK 3/233 - KOMMUNALE AVGIFTER - 3/233 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Karl Inge Tjoland ALS06 17/03162-001 2017/07/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-221 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-222 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-223 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-224 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/24