Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 73/36 - SUND - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG - 73/36 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KIS 16/04903-015 2017/07/21
I TEK 58/64 , 58/217 OG 58/218 - KOPERVIK, RIVING AV EKS. BYGG SAMT BYGGING AV KAI, FLYTEBRYGGER, SJØBODER, PARKERING OG BOLIGER - 58/64 , 58/217 OG 58/218 - SVAR TIL SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Norgesgulv AS KMY 16/05189-007 2017/07/21
I SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - AVTALE VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 16/01128-250 2017/07/21
I TEK 2/8 - 2/60 - 1/108 - 2/155 - 3/75 - 2/108 - SÆVIK - FRADELING OG AREALOVERFØRING VEGAREAL OPPM:17/4496, 18/497-507, 18/1361,1362 + 18/1908 - 2/8 - 2/60 - 1/108 - 2/155 - 3/75 - 2/108 - SØKNAD OM FRADELING OG AREALOVERFØRING VEGAREAL Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS EDH 17/03137-001 2017/07/21
I TEK 2/247 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIV SKÅR SAGHAUG - 2/247 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIV SKÅR SAGHAUG Comfort Karmøy AS ALS06 17/02170-003 2017/07/21
I TEK 2/306 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT ARNE VEA - 2/306 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT ARNE VEA Comfort Karmøy AS ALS06 17/02600-003 2017/07/21
U HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - SVAR - AKSEPT AV VILKÅR - TILSKUDD "HELHETLIG TILBUD TIL PÅRØRENDE" Helsedirektoratet AIS 12/00929-124 2017/07/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED ÅKRA BBH Sandra Iselinn Haringstad Nilsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04786-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U TEK 137/4 - DALSTREVEGEN, DALE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/2632 - 137/2 OG 137/51 - MANGEL - SAMMENSLÅING Tove Mette Vik Dale HAS 14/03925-017 2017/07/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING/BYTTE AV TRYGDEBOLIG BMV 17/02483-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U TEK 137/2 - DALSTREVEGEN, DALE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/2631 - 137/4 OG 137/50 - MANGEL - SAMMENSLÅING Svein Erik Halvorsen HAS 14/03884-003 2017/07/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02483-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
I TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/85 - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Ragn Sells AS ETS 16/03513-052 2017/07/21
U SKU SVØMMEOPPLÆRING - FORELØPIG SVAR - TILSKUDD SVØMMEOPPLÆRING NYANKOMNE SPRÅKLIGE MINORITETER 2016 - RAPPORTERING Fylkesmannen i Rogaland BNO 12/02867-018 2017/07/21
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U TEK GNR. 140, BNR. 4, OSNES. DELING AV GRUNNEIENDOM MED KARTFORRETNING JNR.89/09 - STD.SAK 07/3527 - 140/300 OG 140/140, 140/236 OG 140/301 - MANGEL - SAMMENSLÅINGER Odd Johan Bentsen HAS 09/01306-001 2017/07/21
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM KONSULENT VED RÅDHUSET - OPPVEKST- OG KULTURETATEN Rune Johnsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
I TEK KOMMUNALE LEGESENTRE - UTLEIE - MELDING OM OPPSIGELSE AV LEIEFORHOLD STNY 12/00612-026 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
I TEK PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - PENSJONISTLØNN Kirsten Olaug Kvalvåg BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA-VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR Nav Arbeidslivssenter Rogaland GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING VED STORESUND BBH JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U SEN PERSONALMAPPE - DATO FOR OPPSIGELSE KORRIGERT TIL 11.01.18 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U TEK 11/173 - MANNESVEGEN, MANNES, MERKING AV EKISTERENDE GRENSE - 11/173 - MANNESVEGEN, MANNES, MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE Ivar Sustad Eriksen AMJ 17/02040-002 2017/07/21
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, TRESHAUGVEGEN 21 Ingvild Aamot Storbakken KSU01 12/02969-317 2017/07/21
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 63/92 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Alexander Hansen GEL 17/00012-355 2017/07/21
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Christine Wroldsen SALF 17/00009-037 2017/07/21
I HSE PERSONALMAPPE - ATTEST / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Charlotte Celina Haugseth Allendes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
I HSE PERSONALMAPPE - ATTEST / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Hans Olav Bråtå JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.07.17 T.O.M 31.01.18 Jasmin Aasland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING VED STORESUND BBH JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE VED MOTTAK AV STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - RETTING ETTER MATRIKKELVASK OG FORANDRING I LANDBRUKSREGISTERET. Dahls Hønseri A/s LKS 12/01731-075 2017/07/21
U SKU ELEVMAPPE - SVAR-SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING FOR UNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 16.08.17 T.O.M 31.01.18 Kotchakorn Kvilhaugsvik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U TEK 3/709 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS. NYBYGG FIREMANNSBOLIG + PARKERINGSANLEGG OG BODER - 3/17 - UTVIDET FRIST FOR FERDIGATTEST Hereid Hus AS KMY 13/02671-013 2017/07/21
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 11/289 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-356 2017/07/21
U TEK PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT VED EIENDOMSAVDELINGEN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - GKH01 17/03141-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U TEK GNR. 146, BNR 211, BØ. DELING AV GRUNNEIENDOM, TILLEGG TIL BNR. 210 STD 07/928 - 146/210 OG 146/252 - MANGEL - SAMMENSLÅING Teglet Eiendom AS HAS 07/01254-001 2017/07/21
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
I TEK 86/238 - HUSØY, AVALDSNES - PÅBYGG TAK TIL BULKTERMINAL - 86/238 - KOPI - VEDTAK OM SAMTYKKE OG GEBYR Arbeidstilsynet Vestlandet KHM 17/03048-004 2017/07/21
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, RYGJEHAUGVEGEN 13 Jan Østenstad KSU01 12/02969-318 2017/07/21
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING FOR UNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, LEGDEVEGEN 14 Sana Alami Lazaare KSU01 12/02969-319 2017/07/21
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING SOM ASSISTENT VED NORHEIM BBH ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SEKRETÆR VED NAV-KARMØY Justyna K. Tjøsvoll JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.07.17 T.O.M 31.01.18 Jasmin Aasland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, TRESHAUGVEGEN 6 Morten Stavne Markussen KSU01 12/02969-320 2017/07/21
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE 2017/18 RHO 15/03332-341 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
I TEK 148/947 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG LAGERBYGG MED KONTOR, SKILT OG GJERDE - 148/947 - KOPI - VARSEL OM AVSLAG PÅ SØKNAD Arbeidstilsynet Vestlandet KMY 17/02410-007 2017/07/21
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - NJO 17/03142-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - GKH01 17/03143-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING FOR UNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 17/03144-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/21