Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT NÆRVÆRSUTVALG 25.05.17 LKN Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
U SKU BEKREFTELSE - ELEVER - BEKREFTELSE - ELEVER SWI 17/03120-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - SPREDNING AV TISTEL OG HØYMOL Bårdsen Jan Håkon J LKS 12/01731-074 2017/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - INTERVJU MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-042 25 Offl §25 2017/07/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-011 25 Offl §25 2017/07/20
I TEK PLAN 3046 - DETALJREGULERING FOR UTSIKTEN ØSTREM - 66/88 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 17.07.17 PLAN 319-29 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - 66/88 - ENDRING AV BYA, HØYDE, TAK OG BYGGEGRENSE TIL VEG Rogaland Fylkeskommune AAHO 17/02070-004 2017/07/20
I SEN PLAN 2012-1 - OMRÅDEREGULERING FOR RUNDKJØRING RV47/RÅDHUSVEGEN - ENDRING VEDR. JUSTERING AV RUNDKJØRING OG ARM MOT ØST - GODKJENT 23.1.2018 - MERKNADER FRA ESEBJØR EIENDOM AS - 14.07.17 PLAN 2012-1 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING RV 47/RÅDHUSVEGEN - ENDRING VEDR. JUSTERING AV RUNDKJØRING OG ARM MOT ØST Esebjør Eiendom AS JST 17/01742-002 2017/07/20
U SKU BEKREFTELSE - ELEVER - VERIFICATION SWI 17/03120-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
U SKU BEKREFTELSE - ELEVER - VERIFICATION SWI 17/03120-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, KALVATREHAGEN 1 Bente Helen Jøsang KSU01 12/02969-315 2017/07/20
U TEK 148/849 - DJUVAVEGEN, NORHEIM - INNGLASSING PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - 148/849 - DJUVAVEGEN, NORHEIM - INNGLASSING PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Erik Høyvik GTH 17/03080-003 2017/07/20
I TEK 2/251 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS M. HAUGLAND - 2/251 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS M. HAUGLAND Comfort Karmøy AS ALS06 17/02135-003 2017/07/20
I TEK 2/249 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELIN FRØLAND RØDDER - 2/249 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELIN FRØLAND RØDDER Comfort Karmøy AS ALS06 17/02246-003 2017/07/20
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - TILSAGN - TILSKUDD TIL TILPASNING OG STARTLÅN RBE08 17/03125-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
I TEK 5/198 - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 5/198 - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Einar Kristoffersen AMJ 17/03132-001 2017/07/20
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/02593-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/03133-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00381-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
U TEK 5/118 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;17/1030 - 5/118 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL Johan Nyland JHE 17/01427-024 2017/07/20
I TEK 147/683 - MOKSHEIM, BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 147/683 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/01944-003 2017/07/20
U TEK PERSONALMAPPE - OVERGANG TIL PENSJONISTAVLØNNING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
U TEK 5/118 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;17/1030 - 5/118 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL Statens Vegvesen v/Ingunn Hauge JHE 17/01427-025 2017/07/20
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE FRA HUSSTANDSMEDLEM I HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03016-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN STD:16/2483 - PARSELL 1 - 112/12 - BREV TIL IKKE MØTT PART SAK 17/2907 TOLLEF NORDVIK XXI 17/02097-014 2017/07/20
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT - BMV 17/02519-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-339 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 109/50 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-354 2017/07/20
U TEK 147/683 - MOKSHEIM, BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 147/683 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SEKSJONERING Berge Sag Boligtomter AS HAS 17/01944-004 2017/07/20
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 16/03508-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT - BMV 16/03508-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
U SEN 57/590 - SKUDENESHAVN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/455 - MELDING 57/708,590. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/455 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01184-011 2017/07/20
U SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - KONTRAKTER - RAMMEAVTALE BILER 2017 Leaseplan Norge AS TRS 16/01386-042 2017/07/20
U SEN NORHEIMSHALLEN - SVAR - ØNSKER Å RESERVERE NORHEIMSHALLEN - 9.-11. OKTOBER 2017 INNEBANDY-CAMP Jørn Hansen TVI 12/01178-087 2017/07/20
U SEN 4/413, 4/485, 4/167 OG 4/139 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - MELDING 4/413,167,139. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/02649-002 2017/07/20
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - 2/188, 2/394-403 , 2/406 , 2/408-410 OG 2/414 - UNDERRETTING ETTER FULLFØRT UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING Hellvik Hus Karmøy AS HAS 16/00697-060 2017/07/20
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - 2/55 , 2/188 , 2/394-403 , 2/408-410 OG 2/414 - UNDERRETTING ETTER FULLFØRT UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING Tor Alf Karlsen HAS 16/00697-061 2017/07/20
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - 2/245 , 2/188 , 2/394-403 ,2/406 , 2/408-410 OG 2/414 - UNDERRETTING ETTER FULLFØRT UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING Helge Olsen HAS 16/00697-062 2017/07/20
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT /BYTTE AV BOLIG BMV 17/01256-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
U TEK 15/1034 OG 15/1210 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/2059 - PARSELL 2 - 15/1034 OG 15/1210 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Jonny Pedersen JHE 17/02471-001 2017/07/20
U TEK 11/73 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/871 - 11/73 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 17/1039 Jørgen Mannes XXI 17/01039-017 2017/07/20
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV BOLIG BMV 16/03930-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
U TEK 11/73 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/871 - 11/73 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 17/1039 Robert Krygård XXI 17/01039-018 2017/07/20
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, KRYSSVEGEN 1 Rune Andre Fiva KSU01 12/02969-316 2017/07/20
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDR. TILDELING AV BOLIG - BMV 17/01809-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/04586-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
U TEK 15/1034 OG 15/1210 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2059 - PARSELL 1 - 15/1034 OG 15/1210 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Garvik Tomteutvikling AS JHE 17/02470-018 2017/07/20
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - 2/188 , 2/394-403 , 2/406 , 2/408-410 OG 2/414 - UNDERRETTING ETTER FULLFØRT UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING Bodil Gudmundsen HAS 16/00697-063 2017/07/20
I HSE BEGJÆRING OM OFFENTLIG TILTALE - TRUENDE ATFERD - KLAGE PÅ HENLEGGELSE CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/07/20
U TEK 15/1034 OG 15/1210 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2059 - PARSELL 1 - 15/1034 OG 15/1210 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune v/Knut Sunnanå JHE 17/02470-019 2017/07/20
I TEK 142/703/29 - FRITAK - FEIEAVGIFT - 142/703/29 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Tine Isberg Hansen GBV 17/03134-001 2017/07/20
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT - BMV 16/04586-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV TRYGDEBOLIG/OMSORGSBOLIG BMV 17/03135-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT - 22.-23. SEPTEMBER 2017 Litle Kvartnesholmen JHN 17/00127-047 2017/07/20
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT MED EVA SKRAM - 22. OG 23. SEPTEMBER 2017 Litle Kvartnesholmen EVI1 16/05163-096 26 Off.l.26 2017/07/20
U TEK 131/1 - TORVASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2414 - 131/22 OG 131/79 - MANGEL - SAMMENSLÅING Torvastad Kfuk Kfum HAS 16/04370-017 2017/07/20
I TEK RAPPORTER OM VEGTRAFIKKUHELL - ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKULYKKE - OPPDATERING - ANMELDELSESNUMMER: 14117739 Sør-Vest politidistrikt HPE 12/00383-053 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - OPPSIGELSE AV FRIVILLIG AVTALETREKK LEI 16/04537-216 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - ANMODNING OM VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
U HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - AKSEPT AV VILKÅR TILSKUDD TIL ALLMENNLEGER I SPESIALISERING OVER STATSBUDSJETTET 2017 KAP. 762, POST 63 Helsedirektoratet BSE02 12/00929-123 2017/07/20
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/03138-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/20