Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 86/233 - AVALDSNES - RIVING OG NYBYGG INDUSTRIBYGG - 86/233 - REDEGJØRELSE BRANNTEKNISK KLASSIFISERING Petter J. Rasmussen AS IGR 17/02873-003 2017/07/19
I TEK 47/410 - DR. JENSENS VEG 24, VIK - INSTALLASJON AV LØFTEPLATTFORM - 47/410 - MOTTATT MANGLER Heisconsult AS IGR 17/03069-003 2017/07/19
I TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - SAMTYKKE FRA ARBEIDSTILSYNET PDS PROTEK AS ARK 17/01063-021 2017/07/19
I TEK 68/14 - INDRE EIDE - ETABLERING AV UTRIGGERE - 68/14 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Karmsund Maritime Eide AS IGR 16/04989-002 2017/07/19
I TEK 15/2463 - ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/60 - KOPI - NABOMERKNAD Eva Karin Løver IGR 17/03076-004 2017/07/19
U TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/02894-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
I TEK 134/8 - GRØNNINGSJØEN, GRØNNINGEN - RIVING OG NYBYGG NAUST - 134/8 - FRÅSEGN TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland EDH 17/02943-005 2017/07/19
I TEK PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST, VISNES - 82/14 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN - 17.07.17 PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST, VISNES - 82/14 Fylkesmannen i Rogaland YSL 17/02912-004 2017/07/19
I SEN PLAN 2060-3 - DETALJREGULERING FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN - JUSTERING AV TRASE SØNDRE DEL - GODKJENT 31. 8.2017 - MERKNADER FRA MAGNUS OG GUNHILD K. TANGEN - 10.07.17 PLAN 2060-3 - DETALJREGULERING FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN - JUSTERING AV TRASE SØNDRE DEL Magnus Tangen JST 17/02616-002 2017/07/19
I TEK PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 17.07.17 PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. Rogaland Fylkeskommune YSL 16/04785-026 2017/07/19
I SEN BUNNPRIS KOPERVIK AS SALGSBEVILLING 2012 - 2018 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 13.07.17 BUNNPRIS KOPERVIK AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/01737-014 2017/07/19
I SEN EXTRA KOPERVIK SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 13.07.17 EXTRA KOPERVIK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01711-042 2017/07/19
I SEN KIWI 611 ÅKRA SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 13.07.17 KIWI 611 ÅKRA NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00376-027 2017/07/19
I SEN KIWI STANGELAND SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 13.07.17 KIWI STANGELAND NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00842-027 2017/07/19
I SEN OLAV HAUGE KOLONIAL AS SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 13.07.17 OLAV HAUGE KOLONIAL AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01705-013 2017/07/19
I SEN COOP PRIX VEDAVÅGEN SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 13.07.17 COOP PRIX VEDAVÅGEN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01709-021 2017/07/19
I SEN REMA 1000 ÅKREHAMN SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 13.07.17 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01587-038 2017/07/19
I SEN SPAR KOPERVIK SALGSBEVILLING 2012 - 2018 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 13.07.17 SPAR KOPERVIK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01427-033 2017/07/19
I SEN SPAR VEA SALGSBEVILLING 2012-2017 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 13.07.17 SPAR VEA NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 16/03911-014 2017/07/19
I TEK 2/91 - SALVØYVEGEN, SÆVIK, BYGGING AV STØYVEGG - 2/91 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/03045-004 2017/07/19
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM 1.ÅR STUD.HELSE (SYKEPLEIERSTUDENT) VED NORHEIM BBH Susanne Øvrevik Steffensen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED VEAVÅGEN SKOLE Anne Solås BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - 120/29 - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - PÅKOBLING TIL OFFENTLIG KLOAKK - RØYKSUND Geir Magne Johansen ETS 12/00024-379 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM KONSULENT VED VAR-AVD. VED RÅDHUSET- TEKNISK ETAT Margareth Hausken Haugvaldstad BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/834 - 98/7 - BREV TIL PART IKKE INNKALTE SAK 16/2421 BJARNE WORRE XXI 16/02421-007 2017/07/19
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 10.07.17 T.O.M 31.12.17 Siv Helen Sakseid JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
I TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILPASNING - RBE08 17/03125-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
I SEN SKUDEHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV GARDEROBE I SKUDEHALLEN - 19. AUGUST 2017 - THE BEAST Achievers Multisports Team TVI 12/01376-186 2017/07/19
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-008 25 Offl §25 2017/07/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-052 25 Offl §25 2017/07/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-053 25 Offl §25 2017/07/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-007 25 Offl §25 2017/07/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-008 25 Offl §25 2017/07/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-009 25 Offl §25 2017/07/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-010 25 Offl §25 2017/07/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - SØKNAD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-005 25 Offl §25 2017/07/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - SØKNAD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-006 25 Offl §25 2017/07/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - SØKNAD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-007 25 Offl §25 2017/07/19
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD ENGASJEMENT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
I TEK PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
U TEK OVERTAKELSE AV STARTLÅN - OVERTAKELSE AV STARTLÅN RBE08 17/03122-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM ENGASJEMENT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/03127-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
U TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - UTBETALING - STARTLÅN RBE08 17/02894-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
I HSE PERSONALMAPPE - GODKJENNING AV UTDANNELSE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN MIDT Stine Jeanette Gregersen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 18/16 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HELGE FAGERLAND Odd Hansen AS SKM 17/00008-104 2017/07/19
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR Nav Arbeidslivssenter Rogaland GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
I HSE HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM TILLEGGSKRAV FOR AUTORISASJON FOR HELSEPERSONELL MED YRKESKVALIFIKASJONER FRA LAND UTENFOR EØS OG SVEITS Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 16/00007-182 2017/07/19
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 16.08.17 T.O.M 31.01.18 Kotchakorn Kvilhaugsvik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 123/4 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BERGE SAG TRELAST AS Berge Sag og Trelast AS SKM 17/00008-105 2017/07/19
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV/LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/02572-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
U HSE PERSONALMAPPE - P2K ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - 72/18 - UTBEDRING AV SPRUKKET LEDNING FOR AVLØP PORSMYRVEGEN 1, Asbjørn Fjelland Olsen ABU01 15/01750-095 2017/07/19
U SKU BEKREFTELSE - ELEVER - BEKREFTELSE AV SKOLEPLASS SWI 17/03120-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
I TEK STARTLÅN - PANTHAVERBEKREFTELSE Obos Forsikring AS RBE08 17/00384-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/19
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 142/170 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - LORENTZ STORESUND & SØNNER AS Petter J. Rasmussen AS SKM 17/00008-106 2017/07/19
I TEK 66/880 - KARMØYVEGEN.AUSTREIM, FASADEENDRING BOLIG, BYTTE VINDU - 66/880 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Linn Margareth Sørheim KMY 17/02977-003 2017/07/19
I TEK 146/108 - BØ - TILBYGG BOLIG, FASADEENDRING - 146/108 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Haugaland Stein & Tre AS KMY 13/00592-008 2017/07/19