Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 64/862 - ÅSEBØVEGEN, STANGELAND - SØKNAD OM NYBYGG AV HAGESTUE - 64/862 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hereid Hus AS KMY 13/02343-004 2017/07/18
I TEK PLAN 1028 - DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER VED KRÅKEBERGVEGEN, SYREVÅGEN - 38/274 M.FL. - 38/274 M.FL. - DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen MAA05 17/01977-002 2017/07/18
I TEK 22/330 - FERKINGSTADTUNET, FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 22/330 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Hans J Rasmussen AS JHE05 17/01322-010 2017/07/18
I TEK 38/224 - SYREVÅGVEGEN, SKUDENESHAVN. BASSENG - 38/224 - ØNSKE OM UTSATT FRIST Peto AS JHE05 08/01803-017 2017/07/18
I TEK 15/2230 - STONGSVINGEN, ÅKRA - ENDRET AVKJØRSEL FOR NÆRINGSBYGG - 15/2230 - ØNSKE OM UTSETTELSE Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/02920-004 2017/07/18
I TEK 58/106 - HOVEDGATEN, KOPERVIK, PÅBYGG BOLIG,OPPFØRING AV TERRASSE - 58/106 - VEDRØRENDE MOTTATTE MANGLER Håkonsen Utleie AS KIS 17/03034-003 2017/07/18
I TEK 38/106 - KLUBBEN IV, SYRE - BRUKSENDRING - 38/106 - KLUBBEN IV, SYRE - BRUKSENDRING Bu Bygg AS KHM 17/03121-001 2017/07/18
I TEK 15/977 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - PLANERING OG STØYVEGG - 15/977 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 16/03168-013 2017/07/18
I TEK 86/238 - HUSØY, AVALDSNES - PÅBYGG TAK TIL BULKTERMINAL - 86/238 - ANGÅENDE NABOVARSEL Ingolf Geir Knutsen KHM 17/03048-003 2017/07/18
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, KJELLSVIKVEGEN 2 Ola Andreas Thuestad KSU01 12/02969-313 2017/07/18
I SEN HØRINGER - 2016-2017 - HØRING OM UTKAST TIL NY PERSONOPPLYSNINGSLOV - GJENNOMFØRING AV PERSONVERNFORORDNINGEN I NORSK RETT Justis- og Beredskapsdepartementet SEI04 16/00007-181 2017/07/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 66/860 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-353 2017/07/18
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SKADEFELLING NOAH - for dyrs rettigheter PCH01 12/00690-149 2017/07/18
I TEK PLAN 1028 - DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER VED KRÅKEBERGVEGEN, SYREVÅGEN - 38/274 M.FL. - FORELØPIG UTTALELSE, BER OM UTSATT FRIST TIL 18.08.17 - PLAN 1028 (KOPIMOTTAKER) Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen MAA05 17/01977-003 2017/07/18
U TEK RAMMEAVTALE - HÅNDTERING AV BYGGEAVFALL - RAMMEAVTALE - HÅNDTERING AV BYGGEAVFALL FORLENGELSE Norsk Gjenvinning AS JHK 14/01785-005 2017/07/18
U TEK 142/3 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/1249 - PARSELL 1 - 142/270 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Tore Storesund HAS 16/01457-024 2017/07/18
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - INNVILGER TILSKUDD TIL ALLMENNLEGER I SPESIALISERING OVER STATSBUDSJETTET 2017 KAP. 762, POST 63 Helsedirektoratet BSE02 12/00929-122 2017/07/18
U TEK GNR. 131, BNR. 18, TORVASTAD. DELING AV GRUNNEIENDOM MED KART- FORRETNING (STD 09/39) JNR 67/09 - 131/33 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Trude Vidareid HAS 09/01059-002 2017/07/18
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - SPREDNING AV HØYMOL Stall Frisk Hesteutstyr Geir Grindhaug LKS 12/01731-072 2017/07/18
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/03098-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Wantipa Suwanasuk ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 15.06.17 T.O.M 31.12.17 Marthe Sevland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK - FORHÅNDSVARSEL SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Rune Kværnøy JTH 14/04398-196 2017/07/18
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - SPREDNING AV TISTEL Reiersen Kåre LKS 12/01731-073 2017/07/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 58/64, 58/217 OG 58/218 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 58/64 OG 58/217, 218 Alf Magne Helgesen MSA 15/01706-010 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/07/18
U TEK 15/2141 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2491 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2141 I KARMØY KOMMUNE Einarsen Erik Hatløy MNE02 17/02871-006 2017/07/18
U TEK 15/2141 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2491 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2141 I KARMØY KOMMUNE Tangjerd Marita MNE02 17/02871-007 2017/07/18
U TEK 15/2141 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2491 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2141 I KARMØY KOMMUNE Garvik Tomteutvikling As MNE02 17/02871-008 2017/07/18
U SKU HÅVIKHALLEN - SVAR - KLAGE PÅ TILDELING AV TRENINGSTIDER I HÅVIKHALLEN FOR 2017/2018 Avaldsnes Idrettslag OFL 12/00263-114 2017/07/18
U SEN REFUSJON LØNN - 2012-2018 - VAKTGODTGJØRELSE - IUA HAUGESUND REGION - 1. HALVÅR 2017 Iua Haugesund Region SHJ 12/03173-013 2017/07/18
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
U SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - SVAR - KLAGE PÅ TILDELTE TRENINGSTIDER I KARMØYHALLEN 2017/2018 Stangaland Drill OFL 17/00209-033 2017/07/18
I TEK PERSONALMAPPE - SIGNERT 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.06.17 T.O.M 31.12.17 Ayersam Tadese Alemu HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - 122/31 - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - PÅKOBLING TIL OFFENTLIG KLOAKK - RØYKSUND Gerd Log Lauritzen ETS 12/00024-378 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
I TEK PERSONALMAPPE - SIGNERT 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 17.07.17 T.O.M 7.08 Sonia Nabila Skjølingstad BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
U TEK PLAN 5086 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KARTMYR - GANG- OG SYKKELVEG LANGS SVEIVAMYRVEGEN - 149/149 - GODKJENT 19.6.2017 - ANNONSE - PLAN 5086 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KARTMYR - GANG- OG SYKKELVEG LANGS SVEIVAMYRVEGEN - 149/149 Karmøynytt / KK-nettside YSL 16/03862-023 2017/07/18
I TEK PERSONALMAPPE - SIGNERT 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.06.17 T.O.M 31.12.17 Safiya Barre Jamatar HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE VED MOTTAK AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.18 Ludvig Andreassen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, KALVATREVEGEN 29 Berit Agnethe Vikse KSU01 12/02969-314 2017/07/18
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 7. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 12.07.17 T.O.M 12.10.17 Ann Elisabeth Aadnesen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
U TEK PLAN 2099 - DETALJREGULERING FOR SJØENVEGEN, ÅKRA - 15/120,225 MFL. - GODKJENT 19.6.2017 - PLAN 2099 - DETALJREGULERING FOR SJØENVEGEN, ÅKRA - 15/120,225 MFL. Karmøynytt / KK-nettside YSL 16/02769-026 2017/07/18
U TEK GNR. 89, BNR. 3, SØNDRE VÅGE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING (OPPM.11/2368-2373) - 89/13 OG 86/20 - MANGEL - SAMMENSLÅING Halvor Torgeir Nilsen HAS 11/00375-014 2017/07/18
I SKU PERSONALMAPPE - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.07.17 T.O.M 14.08.17 Cecilie Marie Mokleiv BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/02722-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 10.07.17 T.O.M 31.12.17 Siv Helen Sakseid JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
U TEK 83/38 - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/3497 - 83/99 OG 83/208 - MANGEL - SAMMENSLÅING John Andreas Skeie HAS 14/03761-016 2017/07/18
U HSE PERSONALMAPPE - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Marianne Selle JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Brit Synnøve Vermundsen Solsvik JTH 14/04398-197 2017/07/18
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
I HSE PERSONALMAPPE - ANSIENNITETSBEREGNING - TILKALLINGSAVTALE Brygida Marja Mannes MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
I TEK PERSONALMAPPE - CV - TILKALLINGSAVTALE Kadra Suge Ali BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 16/03001-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Frank Kværnøy JTH 14/04398-198 2017/07/18
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 16/03002-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
I HSE PERSONALMAPPE - ANSIENNITETSBEREGNING Susanne Øvrevik Steffensen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
I TEK PERSONALMAPPE - ANSIENNITETSBEREGNING - TILKALLINGSAVTALE Ayersam Tadese Alemu HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
I TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - GJELDSBREV/LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING - RBE08 17/02894-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/03123-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/18
U SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - SVAR - BER OM INNSYN I TILBUD ALD Automotive TRS 16/01386-040 2017/07/18
U SEN KIRKETUNET BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - SVAR - TIDLIGERE INNSENDT DOKUMENTASJON - MILJØRETTET HELSEVERN KIRKETUNET BARNEHAGE Kirketunet Barnehage BAN01 14/04706-004 2017/07/18