Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK PLAN 5081 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. GODKJENT 19.03.2018 - OVERSENDER FORSLAG - 07.07.17 PLAN 5081 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/4 M.FL. Cowi AS YSL 16/00890-018 2017/07/17
I TEK STARTLÅN - PANTHAVERBEKREFTELSE - SAMEIET TREBORG MARITIM SpareBank 1 Skadeforsikring AS RBE08 17/02875-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/17
I TEK PLAN 5093 - DETALJREGULERING AV KRYSS MELLOM FV.835 VORMEDALSVEGEN/TUASTADVEGEN OG SNIKVEGEN - 119/17, 60, 249 M.FL. - INGEN MERKNADER FRA FYLKESMANNEN - 13.07.17 PLAN 5093 - DETALJREGULERING AV KRYSS MELLOM FV. 835 VORMEDALSVEGEN/TUASTADVEGEN OG SNIKVEGEN - 119/17, 60, 249 M.FL. Fylkesmannen i Rogaland MAA05 17/02428-004 2017/07/17
I TEK STARTLÅN - PANTHAVERBEKREFTELSE Frende Skadeforsikring AS RBE08 17/02572-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/17
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - UTTALELSE FRA KYSTVERKET VEST - 12.07.17 PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. Kystverket MAA05 16/04060-022 2017/07/17
I TEK 146/249 - BØVÅGEN, BØ - TILBYGG INDUSTRIBYGG - 146/249 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 16/01939-010 2017/07/17
I TEK 149/90 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG GARASJE - 149/90 - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT-TRINN Duco AS IGR 17/03097-001 2017/07/17
I TEK PLAN 3046 - DETALJREGULERING FOR UTSIKTEN ØSTREM - 66/88 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - MERKNAD FRA FYLKESMANNEN - 13.07.17 PLAN 319-29 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - 66/88 - ENDRING AV BYA, HØYDE, TAK OG BYGGEGRENSE TIL VEG Fylkesmannen i Rogaland AAHO 17/02070-003 2017/07/17
I TEK 148/849 - DJUVAVEGEN, NORHEIM - INNGLASSING PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - 148/849 - NOTAT Glass & Låsservice Haugesund AS GTH 17/03080-002 2017/07/17
I TEK 58/51 - KOMMUNALE AVGIFTER - 58/51 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Trygve Johan Skogland ALS06 17/03095-001 2017/07/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 13/402 - BESTILLING AV EIERLISTE/NABOLISTE Anne Kristine Ådland GEL 17/00012-352 2017/07/17
I SEN PLAN 671 - KOMMUNEDELPLAN FOR FV47 VEAKROSSEN - KRYSS MED E134 HELGANESVEGEN - - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN ETTER BEFARING - 09.07.17 PLAN 671 - KOMMUNEDELPLAN FOR FV. 47 VEAKROSSEN - KRYSS MED E134, HELGANESVEGEN - Rogaland Fylkeskommune JST 15/03595-020 2017/07/17
I SEN HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - ENDRINGER I INTRODUKSJONSLOVEN Justis- og Beredskapsdepartementet SEI04 16/00007-180 2017/07/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-007 25 Offl §25 2017/07/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-049 25 Offl §25 2017/07/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-050 25 Offl §25 2017/07/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-051 25 Offl §25 2017/07/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 59,15% FAST NATT AGB 17/03070-006 25 Offl §25 2017/07/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - SØKNAD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-004 25 Offl §25 2017/07/17
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL HYDRO-ARRANGEMENT I KOPERVIK 24. AUGUST 2017 Playroom Event AS HPE 17/00127-046 2017/07/17
I SEN MARIN ENERGI TESTSENTER AS - FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL PLASSERING AV 4 TESTBØYER VED HYWIND VEST AV KARMØY (KOPIMOTTAKER) Kystverket PVE01 12/00506-032 2017/07/17
I TEK PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. GODKJENT 19.3.2018 - OVERSENDER REVIDERT PLANKART OG -BESTEMMELSER - 14.07.17 PLAN 2088 - REGULERINGSPLAN FOR TANGEN - 8/2 M.FL. Eskild Kvala AS MAA05 15/03425-006 2017/07/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE VED MOTTAK AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/17
U SEN VORMEDAL BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - SVAR - MILJØRETTET HELSEVERN - MANGLENDE DOKUMENTASJON VORMEDAL BARNEHAGE Vormedal barnehage BAN01 15/00388-006 2017/07/17
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00504-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/17
I TEK PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 MFL. - GODKJENT 20.11.2017 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 17.07.17 PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 M. FL. Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted MAA05 16/04732-026 2017/07/17
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PLEIEMEDARBEIDER VED ÅKRA BBH Mihreteab Mussie Kidane JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/17
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - MELDING OM HASTEVEDTAK Mattilsynet LKS 12/00844-150 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/17
U TEK 64/8 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRTNING STD:17/1713 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/8 DELING AV AREAL TIL SKOLE OG FRIOMRÅDE I KARMØY KOMMUNE Wennerød Aud Kvinnesland ALA04 17/02148-024 2017/07/17
I SKU KULTURSKRINET/DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - INTENSJONSAVTALE FOR PERIODEN 2017-2020 OM FORMIDLING AV VISUELL KUNST TIL BARN OG UNGE GJENNOM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Stiftelsen Nasjonalmuseet For Kunst AHT01 12/01883-097 2017/07/17
U TEK STARTLÅN - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL ETABLERING / REFINANSIERING RBE08 17/00384-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/17
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - SPREDNING AV HØYMOL Kolnes Johannes S LKS 12/01731-071 2017/07/17
I TEK 11/319 - MYRAVEGEN, MANNES - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - 11/319 - SØKNAD OM DISPENSASJON Halvor Eriksen KHM 14/03866-009 2017/07/17
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/17
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - LORENTZ STORESUND & SØNNER AS - FORELØPIG KLAGE OVER VEDTAK OM DEKNING AV SAKSKOSTNADER LORENTZ, STORESUND & SØNNER AS Deloitte Advokatfirma AS TNO05 15/02096-016 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/07/17
I TEK 58/220 - KARMØY KINO BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR PÅ BRANNTILSYNSRAPPORT - KARMØY KINO AS DEN 18. MAI 2017 Karmøy Kino AS JHN 12/00303-006 2017/07/17
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, BØHEIVEGEN 2 Kari Strand Storesund KSU01 12/02969-310 2017/07/17
I TEK HØRINGER - 2016-2017 - OFFENTLIG HØRING AV ENDRING I FORSKRIFT OM DOKUMENTASJON AV BYGGEVARER OG BYGGEVAREFORORDNINGEN Direktoratet for byggkvalitet KBG 16/00007-179 2017/07/17
U SEN ESPIRA VELDETUN AS - MILJØRETTET HELSEVERN - ETTERSENDT DOKUMENTASJON - MILJØRETTET HELSEVERN Espira Veldetun barnehage BAN01 14/04702-006 2017/07/17
I TEK TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING - TILSKUDD TIL PROSJEKTERING Husbanken RBE08 17/02872-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/17
I TEK STARTLÅN - PANTEDOKUMENT - TINGLYST RBE08 17/01400-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/17
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/03782-018 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/17
U TEK 71/19 - VEITEBORVEGEN, BREKKE, GRENSEJUSTERING - 71/19 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING MED SVARFRIST Madsen Leif Gunnar ALA04 17/01844-015 2017/07/17
I SKU KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017 - 2020 - SØKNAD OM PLASS I KOMMUNAL HANDLINGSPLAN Karmøy jeger- fisker- og naturvernforening OFL 16/00556-020 2017/07/17
I SKU KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017 - 2020 - SØKNAD OM REHABILITERING AV KUNSTGRESSBANEN PÅ ÅSEBØEN Kopervik Idrettslag OFL 16/00556-021 2017/07/17
I SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - BER OM INNSYN I TILBUD Åkra Bil AS KRWI 16/01386-037 2017/07/17
I SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - BER OM INNSYN I TILBUD ALD Automotive TRS 16/01386-038 2017/07/17
I TEK 119/478 SEKSJ. 6 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - FASADEENDRING - UTVIDELSE AV TERRASSE - 119/478 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Håkon Knutsen KMY 14/03280-007 2017/07/17
U TEK 82/11 - HINDERÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4226 - 82/11 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Kari Marie Hinderaker Åsen HAS 16/05004-018 2017/07/17
I TEK STARTLÅN - PANTEDOKUMENT - TINGLYST RBE08 16/02094-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/17
U TEK 82/11 - HINDERÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4226 - 82/11 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Astrid Alvilde Lande HAS 16/05004-019 2017/07/17
I TEK VANN OG VASSDRAG - MØTEREFERAT - VA-GRUPPEN I HAUGALANDET VANNOMRÅDE 20. JUNI 2017 Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet ELO 12/00054-017 2017/07/17
I TEK 134/4 OG 134/7 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/1601 - 134/4 OG 134/7 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Karmøyadvokatene DA HAS 17/03096-001 2017/07/17
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/17
I TEK PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/17
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, LUNDEVEGEN 2 Tove Dagunn Torgersen KSU01 12/02969-311 2017/07/17
I TEK 142/12 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5193 - 142/12 - SØKNAD OM DISPENSASJON Jon Tore Storesund HHU 17/01890-007 2017/07/17
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/17
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, KJELLSVIKVEGEN 4 Stein Inge Svensen KSU01 12/02969-312 2017/07/17
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 86/238 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TRAFIKKHAVN VELDEØYENE Karmsund Havn IKS SKM 17/00008-103 2017/07/17
U TEK 57/657 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE, MATRIKULERING AV UMATRIKULERT ENHET OG AREALOVERFØRING SAK 10 - 57/657 - OVERSENDELSEBREV ETTER KLARLEGGING PÅ SKUDENESHAVN FERGEKAI SAK 17/1250 Staten Vegvesen/Ingunn Hauge XXI 17/01250-012 2017/07/17
U SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - INNSYN I TILBUD Åkra Bil AS TRS 16/01386-036 2017/07/17
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN RUSVIKVEGEN Berit Synnøve Haugen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/17
I TEK BORGAREDALEN AVFALLSANLEGG - ANALYSERAPPORT - VANNPRØVER FRA BORGAREDALEN - 2. KVARTAL 2017 Hardanger Miljøsenter AS MHV 12/00680-050 2017/07/17
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD RBE08 17/03098-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/17
U TEK 148/185 - 148/1 M.FL. - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 148/185 - 148/1 M.FL. - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING AV EKSISTERENDE GRENSER JOHN HUGO SKREE MNE02 17/02153-029 2017/07/17
U TEK 148/185 - 148/1 M.FL. - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 148/185 - 148/1 M.FL. - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING AV EKSISTERENDE GRENSER Helene Natalie Widmer MNE02 17/02153-030 2017/07/17
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET Marlyn Stava NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/17
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - RESULTAT AV TV-RAPPORT SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Geir Steinnes JTH 14/04398-194 2017/07/17
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Bjørg Vik SALF 17/00009-036 2017/07/17
U TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 1 - SVAR - 1/14 - KRAV OM DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER Advokat Didrik Ferkingstad GTH 15/01097-040 2017/07/17
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE G.B.NR. 2/239 SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Ditlef Andreas Møller JTH 14/04398-195 2017/07/17
U SEN ESPIRA KARMSUND - MILJØRETTET HELSEVERN - MANGLER - TILSYN - EGENMELDINGSSKJEMA - MILJØRETTET HELSEVERN ESPIRA KARMSUND Espira Karmsund BAN01 14/04707-006 2017/07/17