Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 122/14 - RØRLEGGERMEDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: TVEITASKOG BYGGESAK 17/1764 - 122/14 - NY- REVIDERT RØRLEGGERMEDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: TVEITASKOG Storesund Rør AS MHV 17/01276-004 2017/07/12
U TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - HÆRVERK KRYSSVEIEN 23, SKUDENESHAVN. 18.6.2017 Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt IBR 17/00629-041 2017/07/12
U TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - HÆRVERK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE, 2.7.2017 Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt IBR 17/00629-044 2017/07/12
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - AVTALE - SYSTEM FOR KRISEBEREDSKAP - CIM Direktoratet For Samfunnssikkerhet og Beredskap (dsb) EJA 12/00224-067 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/07/12
U TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - HÆRVERK STANGALANDSTØLEN 129 B, KOPERVIK, APRIL 2017 IBR 17/00629-045 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
I TEK 142/748, HYLDALVEGEN, STORASUND. PÅBYGG ENEBOLIG - 142/748 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Åse & Bill Hedges KMY 11/00855-006 2017/07/12
I TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - REHABILITERING OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 4/96 - FYLKESMANNENS UTTALELSE Fylkesmannen i Rogaland IGR 17/00391-007 2017/07/12
I TEK 5/6, 5/25 , 5/175 OG 5/573 - VEA - SØKNAD OM DISPENSASJON - 5/6, 5/25 OG 5/175 - SØKNAD OM DISPENSASJON Eskild Kvala AS IGR 17/03058-001 2017/07/12
I TEK 122/162 - RØYKSUND - FORSTØTNINGSMURER - 122/162 - ANGÅENDE MUR Thor Eyvind JKV 17/02760-002 2017/07/12
I TEK 115/121 - PEDERSBAKKEN, SØNDRE EIKE - PÅBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 115/121 - SØKNAD OM FERDIGATTEST. Kr Lien & Sønn AS JKV 13/01203-004 2017/07/12
I TEK 57/162 - SKUDENESHAVN - RIVING BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG - 57/162 - DISPENSASJON, VEIRETT OG AVSTANDSERKLÆRING Trygve J Sjøen AS KHM 16/02858-006 2017/07/12
U TEK 13/718 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE OG STØTTEMUR - 13/718 - FERDIGATTEST - ENEBOLIG M/GARASJE OG STØTTEMUR Hellvik Hus Karmøy AS JKV 16/01701-009 2017/07/12
U TEK 122/14 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND, RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - RAMMETILLATELSE - 122/14 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND, RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær OHA 17/01764-010 2017/07/12
I TEK 98/133 - LIARVEGEN, AUSTEVIK - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 98/133 - REVIDERTE TEGNINGER Garvik Prosjekt AS JKV 16/03554-016 2017/07/12
U TEK GRAVESØKNAD - SMEDHAUGVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - SMEDHAUGVEGEN T Halleland AS KSU01 17/02991-002 2017/07/12
U TEK 123/23 - SNIKVEGEN, SNIK - REPERASJON AV KAI - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD Tor Kristian Ellingsen EDH 17/02947-002 2017/07/12
I TEK 75/48 - KALSTØVEGEN, KVALAVÅG - OPPFØRING AV MIDLERTIDIG BRAKKERIGG - 75/48 - BEKREFTELSE AV MODULER Vassbakk & Stol AS KIS 17/02754-004 2017/07/12
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING STILLINGSTITTEL OG LØNN SBJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT HELGESTILLING KBA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U TEK 15/252 - STRANDAVEGEN, ÅKRA, NYBYGG HAGESTUE OG MUR LANGS VEI - 15/739 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - BYGGETILSYN Jan Erik Einarsen JKV 17/03043-001 2017/07/12
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) SELSKAPSAVTALE, ARBEIDSPLANER, REFERATER - ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Interkommunalt Arkiv I Rogaland IKS PVE01 12/03966-053 2017/07/12
I TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - IGANGSETTINGSTILLATELSE NR. 2 PDS PROTEK AS KMY 17/01063-019 2017/07/12
U TEK SALG AV SUND SKOLE - SVAR - SVARBREV - SALG AV SUND SKOLE Arne Rossebø STNY 15/04745-007 2017/07/12
U TEK 147/631 - SKUGGABERG, MOKSHEIM - TILBYGG TERRASSETAK - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Asbjørn Larsen EDH 17/03009-002 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-023 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-024 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-025 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-026 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-027 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-028 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-029 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-030 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-031 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-032 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-033 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-034 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-035 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-036 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-037 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-038 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-039 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-040 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-041 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST ARO07 17/02398-006 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST ARO07 17/02398-007 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST ARO07 17/02398-008 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70-75% VIKARIAT M/MULIGHET FOR FAST - AVSLAG SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70-75% VIKARIAT M/MULIGHET FOR FAST JBR04 17/02400-014 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65.73% - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65.73% AGB 17/02770-006 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65.73% - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65.73% AGB 17/02770-007 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65.73% - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65.73% AGB 17/02770-008 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65.73% - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65.73% AGB 17/02770-009 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP NFE 17/02771-010 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP NFE 17/02771-011 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP NFE 17/02771-012 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP - INTERVJU SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP NFE 17/02771-013 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP NFE 17/02771-014 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP - INTERVJU SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP NFE 17/02771-015 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP NFE 17/02771-016 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP NFE 17/02771-017 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGEHJEMMEL VED AVALDSNES LEGESENTER - BEKREFTELSE FASTLEGEHJEMMEL VED AVALDSNES LEGESENTER MSTA 17/02665-006 25 Offl §25 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGEHJEMMEL VED AVALDSNES LEGESENTER - BEKREFTELSE FASTLEGEHJEMMEL VED AVALDSNES LEGESENTER MSTA 17/02665-007 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-043 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-044 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-045 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-046 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-047 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-048 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-049 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-050 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-051 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-052 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-053 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-054 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-055 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-056 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-057 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-058 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-059 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-060 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-061 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-062 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-063 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-064 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-065 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-066 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-067 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-068 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-069 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-070 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-071 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-072 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-073 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-074 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-075 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-076 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-077 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-078 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-079 25 Offl §25 2017/07/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-080 25 Offl §25 2017/07/12
I TEK 68/264 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - PÅBYGG GARASJE - HOBBYVERKSTED - 68/264 - MOTTATT AVSTANDSERKLÆRING Karmøy Byggteknikk AS KIS 17/02605-005 2017/07/12
I TEK 3/19 - URVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/19 - (BREVKOPI) OPPNEVNING AV SETTEFYLKESMANN Fylkesmannen i Rogaland GTH 16/02459-036 2017/07/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM UTSETTELSE AV KLAGEFRIST OG GJENNOMFØRING AV VEDTAK NJO 17/02494-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U TEK 5/416 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET - 5/416 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS KMY 15/00790-013 2017/07/12
I TEK 13/575 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM. 17/3405 - 13/575 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Reidar Bjelland EDH 17/03051-001 2017/07/12
U TEK 87/4 - NORDRE VELDE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 87/4 - SVAR TIL BREV VEDRØRENDE UTSATT KLAGEFRIST Dagny Matland GTH 17/00784-008 2017/07/12
I TEK GRAVESØKNAD - STANGALANDSTØLEN 117 - SØKNAD OM GRAVETILATELSE - STANGALANDSTØLEN T Halleland AS ETS 17/03053-001 2017/07/12
I HSE FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN - VEDR. FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN EHA 17/03052-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U SEN AVTALER OM ANNONSERING I MEDIA 2012-2018 - SVAR - TILBUD - ANNONSERING 2017 Fkh Media AS EJA 12/00312-011 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/07/12
I TEK STARTLÅN - AVTALE OM TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00384-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
I TEK 17/86 - ÅDLAND, RIVING OG GJENOPPBYGGING AV GARASJE - 17/86 - MOTTATT DELVIS MANGLER Sigve Ådland EDH 17/00198-005 2017/07/12
U TEK 102/44 OG 102/65 - BYGNES - OPPFØRING AV BRYGGE, LEVEGG OG MUR - SVAR - 102/44 OG 102/65 - BYGNES - VEDR. MUR Kjell Olaf Lervik GTH 13/03091-036 2017/07/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 15/01628-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
I SKU PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGET AVTALEFESTET PENSJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM TVERRFAGLIG SPES.UTD. Anne-Marit Lillenes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
I TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG MED BODER OG MUR BYGG NORD - 149/51 - SNR 6 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE BYGG NORD Hus28 AS KMY 15/04506-021 2017/07/12
U TEK 52/1, 52/14, 52/11OG 12 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN TIL KARMØY KOMMUNE - UNDERRETTING OM UTØFRT RETTING I MATRIKKELEN OGSÅ FOR 52/1 Jan Sigmund Thomassen ALA04 17/02229-010 2017/07/12
U TEK 17/38 - ÅDLAND - NYBYGG REDSKAPS/LAGERBYGG - 17/38 - ÅDLAND - NYBYGG REDSKAPS/LAGERBYGG Gården Stråtveit Bjørn O Stråveit EDH 17/02708-005 2017/07/12
I TEK 66/734 - NYHAVNVEGEN, AUSTREIM - OMBYGGING AV GARASJE - 66/734 - MOTTATT TEGNINGER Hereid Hus AS KIS 17/02973-003 2017/07/12
U TEK 115/121 - PEDERSBAKKEN, SØNDRE EIKE - PÅBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 115/121 - FERDIGATTEST - HAGESTUE Kr Lien & Sønn AS JKV 13/01203-005 2017/07/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/02627-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/03272-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/03030-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 06.07.17 T.O.M 31.12.17 Malin Christensen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 19.06.17 T.O.M 31.12.17 Mary Beth Gilmore JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-055 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
I HSE PERSONALMAPPE - AUTORISASJON SYKEPLEIER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 12/04638-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U TEK 98/133 - LIARVEGEN, AUSTEVIK - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 98/133 - FERDIGATTEST - ENEBOLIG MED GARASJE Garvik Prosjekt AS JKV 16/03554-015 2017/07/12
U SEN KIWI 696 SKUDENES SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - SALGSKONTROLL KIWI 696 SKUDENES - FORHÅNDSVARSEL Kiwi 696 Skudesnes EVI1 12/01343-029 2017/07/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U SKU ANSKAFFELSE - FARGEUNDERSØKELSE SKUDENESHAVN - OVERSENDELSE AV AVTALE- FARGEUNDERSØKELSER I GAMLE SKUDENESHAVN Vel Bevart Jon Brænne AAL 16/01191-028 2017/07/12
I TEK 13/718 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE OG STØTTEMUR - 13/718 - KONTROLLERKLÆRING TRYGVE J SJØEN AS JKV 16/01701-010 2017/07/12
U FEL EIENDOMSFORHOLD - 22/127 - SVAR - 22/127 - VEDR. RETTIGHETER PÅ FERKINGSTAD Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS SKM 15/02807-003 2017/07/12
U TEK 59/39 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - TILBYGG , PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 59/39 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - TILBYGG , PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - OVERSENDELSE AV KLAGE Eskild Kvala AS GTH 17/00834-012 2017/07/12
U TEK 17/86 - ÅDLAND, RIVING OG GJENOPPBYGGING AV GARASJE - 17/86 - ÅDLAND - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Sigve Ådland EDH 17/00198-006 2017/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - SVAR - UTTALELSE SALF 17/01379-037 25 Offl.§25 2017/07/12
U TEK 1/166, VESTVEGEN, VEDØY. TILBYGG ENEBOLIG - 1/166, VESTVEGEN, VEDØY. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL ENEBOLIG. Hans J Rasmussen AS BFH 13/02524-006 2017/07/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/02316-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U SKU PERSONALMAPPE - FORELDREPERMISJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/02498-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
I TEK 48/1 - HILLESLANDVEGEN, HILLESLAND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 48/1 - HILLESLANDVEGEN, HILLESLAND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Knut Dale HHU 17/03057-001 2017/07/12
I SKU SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI ØKLAND, ISABEL STANGE - KLAGE PÅ AVSLAG OM FRI SKOLESKYSS ØKLAND, ISABEL STANGE Laila Merete Økland EEH 17/02597-003 2017/07/12
U TEK 43/15 - POSTVEGEN, HØYNES - PÅBYGG VENTILASJONSROM - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 43/15 - POSTVEGEN, HØYNES - PÅBYGG VENTILASJONSROM Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/03011-002 2017/07/12
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - KONTRAKT - B06 STORKJØKKENUTSTYR Norrøna Storkjøkken Haugesund AS JHK 14/01402-266 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/07/12
U TEK 1/154 - HOMRABRONVEGEN, VEDØY. TILBYGG ENEBOLIG - 1/154 - HOMRABRONVEGEN, VEDØY. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL ENEBOLIG. Anne og Jøran Kvilhaugsvik BFH 12/02846-004 2017/07/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/01994-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
I HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD OVER BUDSJETT 2018 Veiledningssenteret For Pårørende BSE02 12/00098-240 2017/07/12
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - KONTRAKT - V01 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Apply Tb AS JHK 14/01402-267 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/07/12
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - KONTRAKT - V03 AUTOMASJONSANLEGG Mt Vest AS JHK 14/01402-268 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/07/12
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - AVSLUTNING - ENDRING AV FORSKRIFT FOR SLAMTØMMING I KARMØY KOMMUNE Sivilombudsmannen Stortingets Ombudsmann For Forvaltningen MHV 13/00123-085 2017/07/12
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - KONTRAKT - R01 SANITÆR, SPRIMKLER- OG VARMEANLEGG Karmøy Rørteknikk AS JHK 14/01402-269 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/07/12
U TEK 1/169 - HOMRABRONVEGEN - VEDØY - RIVING AV BOD OPPFØRING AV GARASJE M/BOD - 1/169 - HOMRABRONVEGEN - VEDØY - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. RIVING AV BOD OG OPPFØRING AV GARASJE M/BOD Heidi Vea Brune BFH 13/04084-003 2017/07/12
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING I LØNN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 14/01008-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - IGANGSETTINGSTILLATELSE NR. 2 Pds Protek AS KMY 17/01063-020 2017/07/12
U TEK 141/100 , 141/6 OG 141/54 - STORESUNDVEGEN - LITLASUND- OPPSAMLINGSARRANGEMENT FOR PRODUKTTANKER - 141/100 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Multiconsult Analyse & Strategi AS KMY 14/02331-005 2017/07/12
I TEK 59/39 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - TILBYGG , PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 59/39 - VEDRØRENDE KLAGE Tommy Bygnes og Siv Haugvaldstad KIS 17/00834-013 2017/07/12
U TEK 147/705 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOENHETER BYGG 1 - 147/705 - SEKSJON 5 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BYGG 1 BLOCK WATNE AS KMY 16/02442-014 2017/07/12
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/03025-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 12/02156-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U TEK 15/1034 OG 15/2444 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3505-3508 - 15/1034 OG 15/2444 - ÅKRA - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/02854-003 2017/07/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 85/75 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Veronica Digernes GEL 17/00012-351 2017/07/12
U TEK 128/30 - ØVRE HAUGE, TILBYGG BOLIG - 128/30 - ØVRE HAUGE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL BOLIG Vestra Bygg AS BFH 13/01550-006 2017/07/12
I TEK 76/20 - KALSTØVEGEN - VIKENE - PÅBYGG GARASJE - 76/20 - KALSTØVEGEN - VIKENE - PÅBYGG GARASJE Åsmund Solstad EDH 17/03059-001 2017/07/12
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSTITTEL TIL 1 ÅR STUD. HELSE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U TEK 2/91 - SALVØYVEGEN, SÆVIK, BYGGING AV STØYVEGG - 2/91 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - DISPENSASJON FRA REGULERT BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/03045-003 2017/07/12
U TEK 146/108 - BØ - TILBYGG BOLIG, FASADEENDRING - 146/108 - BØ - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL BOLIG OG FASADEENDRING. Haugaland Stein & Tre AS BFH 13/00592-007 2017/07/12
U SKU PERSONALMAPPE - KONTAKTLÆRERTILLEGG BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U TEK SEPTIKTANKER - KVARTNESVEGEN - SVAR - VEDRØRENDE SEPTIKTANKER I KVARTNESVEGEN LAURITSEN, SOLBJØRG Solbjørg Lauritzen ETS 17/03022-002 2017/07/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORLENGET ULØNNET PERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/02572-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
I TEK STARTLÅN - AVTALE OM TILSKUDD TIL UTBEDRING AV BOLIG RBE08 17/00411-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSTITTEL TIL SOSIONOM AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 06.06.17 T.O.M 05.06.18 Kine Bruvoll Brandt BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U TEK 102/41 - BYGNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/1714 - 102/207 OG 102/235 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD: 16/1714 Olav Liknes v/ Eskild Kvala AS ALA04 16/01923-018 2017/07/12
U TEK 119/64 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/883 - 119/549 OG 119/635 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD:17/883 Eli Wiksnes ALA04 17/01034-021 2017/07/12
U TEK 119/64 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/883 - 119/549 (NY) OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD:17/883 Eli Wiksnes ALA04 17/01034-022 2017/07/12
U TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - REHABILITERING OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - REHABILITERING OG UTVIDELSE AV BRYGGE I K Gabrielsen IGR 17/00391-008 2017/07/12
U TEK BEGJÆRING OM FJERNING AV UREGISTRERTE KJØRETØY - BEGJÆRING OM FJERNING AV UREGISTRERTE KJØRETØY VED KARMØYHALLEN EIDE Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt KSU01 16/04727-005 2017/07/12
I TEK 122/162 - RØYKSUND - FORSTØTNINGSMURER - 122/162 - KOMMENTAR VEDRØRENDE MERKNAD TIL NABOVARSEL Thor Eyvind Snare JKV 17/02760-003 2017/07/12
I SEN SKJØNNSMIDLER 2012-2018 - TILDELING AV MIDLER TIL INNOVASJONSPROSJEKT 2017 - 1. RUNDE Fylkesmannen I Rogaland MOS 12/00833-028 2017/07/12
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, SKUDENESVEGEN 14 Thomas Markhus Endresen KSU01 12/02969-308 2017/07/12
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - BEKREFTELSE Hossana Bekele Hochiso SALF 17/00009-035 2017/07/12
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED ØSTREMTUNET Solveig Marie Rasmussen Våge HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U TEK 142/192 - UTFORDRINGER MED LUFT I RØRSYSTEM - 142/192 - UTFORDRINGER MED PRIVAT AVLØPSNETT Odd Holvik ETS 17/02957-001 2017/07/12
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - TILSAGN OM INVESTERINGSTILSKUDD - VEA SYKEHJEM BYGGETRINN II UTSATT FERDIGSTILLELSE TIL MEDIO 2018 Husbanken JHK 14/01402-270 2017/07/12
U TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG BÅTOPPTREKK/RAMPE - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - MANGELFULL SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/03023-002 2017/07/12
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED KARMØY LEGEVAKT Hege Nes HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 15/04705-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/12
U TEK 64/3 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1710 - 64/3 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT STD: 17/1710 Hans J Rasmussen AS ALA04 17/02095-026 2017/07/12
U TEK 64/3 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1710 - 64/3 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER STD: 17/1710 Odd Arve Kvinnesland ALA04 17/02095-027 2017/07/12
I HSE TEKNISKE HJELPEMIDLER - KOMMUNEAVTALE MED NAV - NYTT E-LÆRINGSPROGRAM FRA NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING - "Å SAMHANDLE MED PERSONER MED DØVBLINDHET" Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland EHA 15/02249-002 2017/07/12
U TEK GRUNNERVERV/EKSPROPRIASJON - KARMØY KOMMUNE - 2/189, 59/107, 66/24, 66/31, 66/54, 66/157,362, 66/193/,225, 66/319, 66/331,210, 66/344, 66/366, 66/532,651, 71/3, 72/73, 142/4, 142/10, 142/86 - SVAR - MELDING OM GRUNNERVERV/EKSPROPRIASJON I KARMØY KOMMUNE GBNR. 66/9 M.FL Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted ALA04 17/01068-004 2017/07/12