Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM OPPM 17/3039 OG 17/3040 - 120/11 - TILLATELSE DELING OG OPPMÅLING AV GRUNNEIENDOM Advokat Ole Johan Berge HHU 16/02147-014 2017/07/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 3/701 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK PÅ EIENDOM I K Gabrielsen GEL 17/00012-350 2017/07/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 22/217 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK PÅ EIENDOM I K Gabrielsen GEL 17/00012-349 2017/07/11
I SEN HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I NATURSKADEFORSIKRINGSLOVEN - DEKNING FOR RELOKALISERING VED FARE FOR NY NATURSKADE MV. Det kongelige justis- og beredskapsdepartement ORO 16/00007-175 2017/07/11
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSNUMMER V-302-19-2017 FV. 852 AUSTRE VEAVEG I KARMØY KOMMUNE - TRAFIKKREGULERENDE SKILT SOM TAS NED Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-287 2017/07/11
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSNUMMER V-302-13-2017 KV. 1826 BJØRNÅSVEGEN I KARMØY KOMMUNE - TRAFIKKREGULERENDE SKILT Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-286 2017/07/11
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - BRYGGEDANS 12.08.17 Karmøy Råseglarlag EVI1 16/05163-094 2017/07/11
I SKU SVØMMEOPPLÆRING - TILSKUDD SVØMMEOPPLÆRING NYANKOMNE SPRÅKLIGE MINORITETER 2016 - RAPPORTERING Fylkesmannen i Rogaland BNO 12/02867-016 2017/07/11
I TEK STARTLÅN - OPPHØR AV FORSIKRING RBE08 17/01319-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I SEN RAMMEAVTALE FOR REISEBYRÅTJENESTER 2017 - MEDDELELSE OM RAMMEAVTALE - REISEBYRÅTJENESTER Haugesund Kommune TRS 17/01906-004 2017/07/11
I SKU HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - ENDRINGER I BESTEMMELSENE OM FAGPRØVE, SVENNEPRØVE, PRAKSISBREVPRØVE OG KOMPETANSEPRØVE Utdanningsdirektoratet GAU02 16/00007-176 2017/07/11
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - UTBETALINGSBREV - TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER PERSONTILSKUDD STATSBUDSJETTET 2017 ¿ KAP. 497, POST 60 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet BNO 12/00773-184 2017/07/11
I TEK 5/60 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR YTRELAND - 5/60 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR YTRELAND Vedavågen Rør AS ALS06 17/01106-003 2017/07/11
I TEK REVISJON AV FYLKES- OG KOMMUNAL VEGLISTE I ROGALAND - KARMØY - REVISJON AV FYLKES- OG KOMMUNAL VEGLISTE 2017 - 2. UTGÅVE, ROGALAND FYLKE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/04355-015 2017/07/11
I TEK 2/188 - TEKNISK PLAN - SKUTEBERG HELLVIK HUS - 2/188 - ASFALTPRØVER BOLIGFELT SKUTEBERG, VEAVÅGEN Torleif og Sigurd Ytreland AS BTH04 12/02655-017 2017/07/11
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER Lars Johan Våge AMA02 14/03191-009 2017/07/11
I HSE NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM - TILSKUDD - OMGJØRING AV VEDTAKET - NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM 2017 Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet AFA02 14/02034-029 2017/07/11
U TEK 71/6 - BREKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3050 - 71/6 - BREKKE - TILLATELSE DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Helge Jonny Nupen HHU 17/01132-005 2017/07/11
U TEK 136/24 - KYRKJEVEGEN, TORVASTAD - TILBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 136/24 - TILLATELSE Sigmund Skjølingstad EDH 17/02782-002 2017/07/11
U TEK 15/2428 - ØYAVEGEN, ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASS - 15/2428 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASS I. K. Gabrielsen JKV 17/00589-012 2017/07/11
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE Haukur Smari Hlynsson SIB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 2 - 123/146 - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 2 Berge Sag Boligtomter AS MAH 17/01995-001 2017/07/11
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT KBA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I TEK 120/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARY ANN OG ROLF AARSAND - 120/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARY ANN OG ROLF AARSAND Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/02999-001 2017/07/11
I TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - FASADE- OG BRUKSENDRING - 148/978 - KLARGJØRING VEDRØRENDE SAMTYKKESAK Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 17/01469-019 2017/07/11
I TEK 4/377 - MUNKAJORD - NYBYGG BOD OG HAGESTUE OG CARPORT - 4/377 - ANGÅENDE KLAGESAK Helga Connie Elin Didriksen GTH 16/02048-020 2017/07/11
U TEK 123/149- SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF01-1 - 123/149- MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BF01-1 Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02045-011 2017/07/11
I TEK 15/1480 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROGALAND FYLKESKOMMUNE, ÅKREHAMN VGS - 15/1480 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROGALAND FYLKESKOMMUNE, ÅKREHAMN VGS Storesund Rør AS ORO01 17/01423-003 2017/07/11
I TEK HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - FORSLAG OM NYTT FREDNINGSOMRÅDE FOR HUMMER VED SPARHOLMANE I KVITSØY KOMMUNE Fiskeridirektoratet PCH01 16/00007-177 2017/07/11
I FEL EIENDOMSFORHOLD - 22/127 - 22/127 - VEDR. RETTIGHETER PÅ FERKINGSTAD Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS SKM 15/02807-002 2017/07/11
I TEK GRUNNERVERV/EKSPROPRIASJON - KARMØY KOMMUNE - 2/189, 59/107, 66/24, 66/31, 66/54, 66/157,362, 66/193/,225, 66/319, 66/331,210, 66/344, 66/366, 66/532,651, 71/3, 72/73, 142/4, 142/10, 142/86 - MELDING OM GRUNNERVERV/EKSPROPRIASJON I KARMØY KOMMUNE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted ALA04 17/01068-003 2017/07/11
I HSE PERSONALMAPPE - KARAKTERUTSKRIFT SYKEPLEIEN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
U TEK 19/33 - ØVRE LIKNES - TILBYGG BOLIG - 19/33 - FERDIGATTEST - TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG I. K. Gabrielsen JKV 16/00807-006 2017/07/11
I TEK 19/33 - ØVRE LIKNES - TILBYGG BOLIG - 19/33 - SUPPLERING TIL FERDIGATTEST I. K. Gabrielsen JKV 16/00807-007 2017/07/11
U TEK 5/124 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3054 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 5/124 - VEA - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIEDOM Karmøy Kommune Teknisk Etat EDH 17/02507-003 2017/07/11
U TEK 15/305 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 15/305 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - ENEBOLIG MED GARASJE Eskild Kvala AS JKV 17/01853-007 2017/07/11
I TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG OPPM:17/4013 - 2/189 -SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted EDH 17/03047-001 2017/07/11
U TEK KOMMUNELAGERET BYGNES - BYGGEMODNING - VEDLAGT OVERSENDES OVERTAKELSESPROTOKOLL - BYGNES LAGEROMRÅDE Birkeland Maskinentreprenør AS TIB 16/04295-012 2017/07/11
I TEK 86/238 - HUSØY, AVALDSNES - PÅBYGG TAK TIL BULKTERMINAL - 86/238 - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Procon AS KHM 17/03048-001 2017/07/11
I TEK 134/8 - GRØNNINGSJØEN, GRØNNINGEN - RIVING OG NYBYGG NAUST - 134/8 - SUPPLERING AV TEGNINGER Edb-Tjenester Norge Limited EDH 17/02943-004 2017/07/11
U TEK 66/924 - ASALHEIMVEGEN, AUSTREIM - TILBYGG UTHUS - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 66/924 - ASALHEIMVEGEN, AUSTREIM - TILBYGG UTHUS Petter J. Rasmussen AS KIS 17/02990-002 2017/07/11
I TEK 142/748, HYLDALVEGEN, STORASUND. PÅBYGG ENEBOLIG - 142/748 - SØKNAD OM FERDIGATTEST. Byggefirma Bjelland & Lilleskog AS KMY 11/00855-005 2017/07/11
I TEK PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67,257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTURMINNE - GODKJENT 7.12.2017 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN 10.07.17 - PLAN 423-4 REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67 OG 257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTUMINNE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted AAHO 17/02222-017 2017/07/11
U TEK 15/344 - MORTHOLMEN, ÅKRA - BRUKSENDRING TIL SELSKAPSLOKALE - 15/344 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS JKV 16/00934-033 2017/07/11
U TEK 85/237 - VIKSHÅLANDVEGEN, UTVIK - NYBYGG HYBELHUS - TILLATELSE TIL ENDRING - 85/237 - VIKSHÅLANDVEGEN, UTVIK - NYBYGG HYBELHUS Odd Inge Vikshåland IGR 13/01001-016 2017/07/11
U TEK 13/483 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL, BASSENG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 13/483 - TILLATELSE Cato Molland EDH 17/02981-002 2017/07/11
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - UTVIDELSE AV SKJENKEBEVILLING I FORBINDELSE MED HYDROS MARKERING AV PILOTPROSJEKT - FESTPLASSEN, KOPERVIK Inventum Servering AS EVI1 16/05163-093 2017/07/11
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 123/161 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED TJØRNAHAUGVEGEN. Berge Sag og Trelast AS BFH 17/00007-065 2017/07/11
I TEK 148/1010 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM - NYBYGG ENEBOLIG - 148/1010 - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE ODD HANSEN AS IGR 17/03041-001 2017/07/11
U TEK SØKNAD OM FARTSHUMPER I DALABREKKÅ, AVALDSNES - SVAR - SØKNAD OM FARTSDUMP Espen Pedersen KSU01 17/02896-002 2017/07/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP NFE 17/02771-007 25 Offl §25 2017/07/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-038 25 Offl §25 2017/07/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-039 25 Offl §25 2017/07/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-040 25 Offl §25 2017/07/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-040 25 Offl §25 2017/07/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-041 25 Offl §25 2017/07/11
U TEK 19/24 - ØVRE LIKNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 19/24 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Henry Våge MNE02 17/02422-016 2017/07/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
U TEK 19/24 - ØVRE LIKNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 19/24 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Åge Liknes MNE02 17/02422-017 2017/07/11
U TEK 3/388 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET TORKELLSEN, BENT, TOR ODD OG TROND - 3/388 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET TORKELLSEN, BENT, TOR ODD OG TROND Bent Torkellsen LKS 17/03013-005 2017/07/11
U TEK 3/587 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET TORKELLSEN, TOR ODD , BENT OG TROND - 3/587 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET TORKELLSEN, TOR ODD , BENT OG TROND Bent Torkellsen LKS 17/03012-005 2017/07/11
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIER HOUSE OF SUN - AVSLUTTING AV SAK - MANGLENDE SYSTEM FOR ALDERSKONTROLL HOUSE OF SUN Per Joar Svendsen BAN01 17/02061-005 2017/07/11
U TEK 4/66,266 OG 360 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET TORKELLSEN, BENT, TOR ODD OG TROND - 4/66,266 OG 360 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET TORKELLSEN, TROND Bent Torkellsen LKS 17/03014-005 Off.l.26 2017/07/11
U TEK 71/6 - BREKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3050 - 71/6 -VEDR. DELINGSSØKNAD Helge Jonny Nupen HHU 17/01132-006 2017/07/11
U TEK 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG LAGER/PROD. HALL MED VASK/VASKEPLASS BYGG 1 - 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG LAGER/PROD. HALL MED VASK/VASKEPLASS BYGG 1 Edb-Tjenester Norge Limited KIS 17/00616-010 2017/07/11
U TEK 3/688 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG, BALKONG/TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 3/688 - TILLATELSE Joanna Zofia Buczma og Wojciech Marcin EDH 17/02803-003 2017/07/11
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/03025-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
U SEN LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - VEDRØRERNDE SKJENKEKONTROLL PÅ LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB 01.07.2017 - FORHÅNDSVARSEL SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Skip O'hoooiii AS EVI1 12/00007-070 2017/07/11
I TEK KOPERVIK UNGDOMS- OG ALDERSSENTER - VURDERING OM OVERTAKELSE - 58/362 OG 64/817 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk STNY 12/02092-012 2017/07/11
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM OPPM 17/3039 OG 17/3040 - 120/11 - VEDR. DELINGSSØKNAD Advokat Ole Johan Berge HHU 16/02147-017 2017/07/11
U TEK 15/2230 - STONGSVINGEN, ÅKRA - ENDRET AVKJØRSEL FOR NÆRINGSBYGG - 15/2230 - STONGSVINGEN, ÅKRA - MANGELFULL SØKNAD Hans J Rasmussen AS IGR 17/02920-003 2017/07/11
U TEK 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG HALL/KURSLOKALE/KONTORER/WC OG KJØKKEN BYGG 2 - 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG HALL/KURSLOKALE/KONTORER/WC OG KJØKKEN BYGG 2 Edb-Tjenester Norge Limited KIS 17/02367-002 2017/07/11
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM VERNEPLEIER Eva Sofie Koppen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
U TEK 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG KONTORBYGNING BYGG 3 - 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG KONTORBYGNING BYGG 3 Edb-Tjenester Norge Limited KIS 17/02370-002 2017/07/11
I SEN PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ØKONOMIRÅDGIVER Helga Lien MMW Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
U TEK 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG KONTORBYGNING BYGG 4 - 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG KONTORBYGNING BYGG 4 Edb-Tjenester Norge Limited KIS 17/02375-002 2017/07/11
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSGARANTI FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I TEK 13/739 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HJ RASMUSSEN - BOLIG NR. 1 BYGGESAK 16/1434 - 13/739 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/1434 HS Entreprenør & Eiendom AS ALS06 16/01783-005 2017/07/11
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/03028-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I TEK 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3087, 17/3088, 17/3089, 17/3090, 17/3091, 17/3092 - 133/10 - ERKLÆRING OM RETTIGHETER I FAST EIENDOM Peder Christiansen EDH 16/00160-007 26 Off.l.26 2017/07/11
I SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM TVERRFAGLIG SPES.UTD. Jorun Kvithyll JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON HMO02 12/04604-181 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
U SEN SMIÅ BISTRO OG PIANOBAR SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - VEDRØRENDE SKJENKEKONTROLL 01.07.2017 SMIÅ BISTRO OG PIANOBAR - FORHÅNDSVARSEL Tmp Restaurantdrift AS EVI1 12/00010-058 2017/07/11
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON HMO02 12/04604-182 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I TEK 13/731 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HJ RASMUSSEN - BOLIG NR. 2 BYGGESAK 16/1433 - 13/731 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/1433 Hs Entreprenør & Eiendom AS ALS06 16/01784-004 2017/07/11
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM FAGARBEIDER BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I FEL OVERDRAGELSE AV EIENDOM - FEØY SKOLE 133/24 OG "LÆRERBOLIGEN" 133/50 - KJØPEKONTRAKT Feøy Velforening KEB 16/04082-006 2017/07/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 3/289 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK John Kristian Kloster GEL 17/00012-347 2017/07/11
U TEK 11/290,370, MANNES. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 13/2476 - 11/371 - MANGEL - SAMMENSLÅING AV GNR/BNR 11/371 , 11/432 OG 11/433 Jan Sigvard Størkersen HAS 13/04279-012 2017/07/11
U TEK 71/119 - BREKKE - NYBYGG NAUST - 71/119 - FERDIGATTEST Jan Ståle Lund KMY 16/01508-005 2017/07/11
U TEK KJØP AV DEL AV KOMMUNAL EIENDOM - 119/449 - SVAR - FORESPØRSEL OM KJØP AV DEL AV KOMMUNAL EIENDOM Nokus AS SKM 17/02927-002 2017/07/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/03030-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
U TEK 126/13 - VIKSHÅLANDVEGEN, VIKSHÅLAND, RIVING OG NYBYGG BOLIG - 126/13 -VEDR SAKSBEHANDLINGSTID Thea Cecilie Vikshåland KIS 17/02221-009 2017/07/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/02783-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I SEN TILLEGGSSAK - ENDRINGER STILLINGSINNHOLD SEI04 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/07/11
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 64/602 - FORHÅNDSVARLSE OM ENDRING AV ADRESSENAVN VED KALVATREVEGEN. Mona Grethe Tangjerd BFH 17/00007-066 2017/07/11
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Siri Johannesen SALF 17/00009-033 2017/07/11
I TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - 148/947 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE GRUNN OG BETONG DR ING A AAS-JAKOBSEN AS KMY 17/00691-022 2017/07/11
U TEK 2/161 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/3493 - 2/281 - MANGEL - SAMMENSLÅING AV GNR/BNR 2/281 OG 2/383 Kamilla Kvebæk Skår HAS 14/03702-015 2017/07/11
U TEK 111/12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - 111/12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET ODLAND, LENA Lena Odland LKS 17/03024-002 2017/07/11
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORLENGET ULØNNET PERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
U TEK 52/1, 52/14, 52/11OG 12 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN TIL KARMØY KOMMUNE - 52/14, 52/12, 52/11 OG 52/1 - UNDERRETTING ETTER RETTING I MATRIKKELEN Arne Sivertsen ALA04 17/02229-006 26 Off.l.26 2017/07/11
I TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - SØKNAD OM UTSATT FRIST - 148/256 Rørlegger Haraldseid AS JTH 16/00196-081 2017/07/11
I TEK 15/305 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 15/305 - BANKGARANTI Eskild Kvala AS JKV 17/01853-008 26 Off.l.26 2017/07/11
I TEK PLAN 5083 - DETALJREGULERING FOR VESTRE TJØRNAHAUG - SNIK - 123/2 - UTTALELSE FRA STATENS VEGEVESEN 1107.17 - PLAN 5083 DETALJREGULERING FOR VESTRE TJØRNAHAUG - SNIK - 123/2 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted YSL 16/02709-010 2017/07/11
I TEK PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEG SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. - GODKJENT 19.03.2018 - UTTALELSE FRA STATENS VEGEVESEN 11.07.17 - PLAN 4073 DETALJREGULERING FOR TURVEG SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted YSL 16/02635-034 2017/07/11
I TEK PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN - 66/4 - GODKJENT 31. 8.2017 - UTTALELSE FRA STATENS VEGEVESEN 11.07.17 - PLAN 3010-2 REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN - 66/4 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted YSL 17/00115-029 2017/07/11
I TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - UTTALELSE FRA STATENS VEGEVESEN 11.07.17 - PLAN 3021 DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted MAA05 14/00662-036 2017/07/11
U TEK 5/68 - VEA SJOARVEG, VEA - RIVING BOLIG OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 5/68 - FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS KMY 16/02239-011 2017/07/11
I TEK 102/100 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT DOK.NR.:2017/738705/200 - 102/100 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT DOKUMENTNR.:2017/738705/200 Statens Kartverk SAT 17/03032-001 2017/07/11
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - OPPSIGELSE BMV 16/04786-009 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I TEK BRUK AV VANNSCOOTER OG LIGNENDE INNENFOR HAVNEDISTRIKTET - STANS VANNSKUTERSLIPPET I VÅR KOMMUNE Kjerstin O. Vedø PCH01 12/03666-015 2017/07/11
U TEK GNR/BNR 11/116, MANNES. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING (STD.12/1321) - 8/68 - MANGEL - SAMMENSLÅING AV GNR/BNR 8/68 OG 11/428 Leiv Kurt Larsen Langåker HAS 12/03556-007 2017/07/11
I TEK 66/251 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT DOKUMENTNR.:2017/738633/200 - 66/251 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT DOKUMENTNR.:2017/738633/200 Statens Kartverk SAT 17/03033-001 2017/07/11
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNIGSHEMMEDE SOM FØRER - OMGJORT ETTER KLAGE NJO 17/00679-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I TEK 59/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUDVEIG SOLVANG - 59/6 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUDVEIG SOLVANG Comfort Karmøy AS ALS06 16/03708-003 2017/07/11
U TEK 102/207 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL - 102/207 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL Byggnes Storsenter A/S SKM 12/00970-007 2017/07/11
I TEK 58/106 - HOVEDGATEN, KOPERVIK, PÅBYGG BOLIG,OPPFØRING AV TERRASSE - 58/106 - HOVEDGATEN, KOPERVIK, PÅBYGG ,OPPFØRING AV TERRASSE, FASADEENDRING Håkonsen Bygg AS KIS 17/03034-001 2017/07/11
I TEK 4/162 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - 4/162 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET BRATTGJERD, ÅSE Åse Brattgjerd BJP01 17/03035-001 2017/07/11
I TEK 4/162 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - 4/162 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET BRATTGJERD, TROND Trond Brattgjerd BJP01 17/03035-002 2017/07/11
I TEK 5/416 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET - 5/416 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy KMY 15/00790-012 2017/07/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/2226 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK VIKRA, LEON Leon Vikra GEL 17/00012-348 2017/07/11
I TEK 142/11, 50 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - 142/11, 50 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET ØSTEBØ, EINAR BIRGER Einar Birger Østebø BJP01 17/03036-001 2017/07/11
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE - FRATREDELSE 11.01.18 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - SPREDNING AV TISTEL Lende Kjell Arne LKS 12/01731-070 2017/07/11
I TEK 43/603 - HÅLANDSHØGDA, HØYNES - TILBYGG BOLIG, SOMMERSTUE/HAGESTUE - 43/603 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - TILBYGG BOLIG, SOMMERSTUE/HAGESTUE Alf Magnar Liknes EDH 17/03037-001 2017/07/11
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON AKM02 17/01330-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL OG ATTESTER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I TEK 140/6 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - 140/6 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET BOLTFJORD, BJØRN HÅKON VÅGE Bjørn Håkon Våge Boltfjord BJP01 17/03038-001 2017/07/11
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Siri Johannesen SALF 17/00009-034 2017/07/11
I TEK 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/619 - NABOPROTEST M/TILSVAR Advokatfirma Trond Hjelde AS IGR 17/02094-009 2017/07/11
I TEK STUDIE - VERDIØKNING AV RESTPRODUKT BIOMASSE - TILSAGN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BIOGASS AVTALENR.:17010743 Miljødirektoratet THE05 14/03412-010 2017/07/11
U HSE OMSORGSPOENG-/OPPTJENING - INNHENTING AV OPPLYSNINGER - SVAR - INNHENTING AV OPPLYSNINGER SALF Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/07/11
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT - BRYGGEDANS I SKUDENESHAVN Karmøy Råseglarlag JHN 17/00127-045 2017/07/11
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML §10.12 4LEDD. - MELLOM FAGFORBUNDET OG KARMØY KOMMUNE VED TOMASVEGEN 16 Fagforbundet Karmøy RLA 12/00092-244 2017/07/11
I TEK 2/82 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DANIEL ØSTEBØVIK - 2/82 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DANIEL ØSTEBØVIK Vassbakk & Stol AS MHV 17/03042-001 2017/07/11
I TEK 2/82 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DANIEL ØSTEBØVIK - 2/82 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - DANIEL ØSTEBØVIK Daniel Østebøvik ALS06 17/03042-002 2017/07/11
U TEK 4/162 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - 4/162 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET BRATTGJERD, TROND Trond Brattgjerd LKS 17/03035-003 2017/07/11
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 12/02186-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
U TEK 142/11, 50 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - 142/11, 50 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET ØSTEBØ, EINAR BIRGER Einar Birger Østebø LKS 17/03036-002 2017/07/11
I TEK 2/91 - SALVØYVEGEN, SÆVIK, BYGGING AV STØYVEGG - 2/91 - SALVØYVEGEN, SÆVIK, BYGGING AV STØYVEGG Arne Fredrik Susort IGR 17/03045-001 2017/07/11
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
U TEK 15/503 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/503 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Aud Einarsen MNE02 17/02143-012 2017/07/11
U TEK KJØP AV DEL AV KOMMUNAL EIENDOM - GNR.127/49 - SVAR - ØNSKER Å KJØPE DEL AV KOMMUNAL EIENDOM - 127/49 ROSSEBØ, ROAR OG ELISABETH Roar Rossebø SKM 17/02842-002 2017/07/11
I HSE PERSONALMAPPE - PERMISJONSØKNAD SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
U TEK 140/6 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - 140/6 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET BOLTFJORD, BJØRN HÅKON VÅGE Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS LKS 17/03038-002 2017/07/11
U TEK 15/503 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/503 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy kommune MNE02 17/02143-013 2017/07/11
U TEK 15/372 - 15/2068 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING. STD: 15/4348 - PARSELL 1 - 15/2068 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Ludvig Malvin Mikkelsen HAS 15/04714-017 2017/07/11
I HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2018 - MELDING OM PERSONSKADE AGB 16/00460-045 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
U HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - SVAR - KREFTKOORDINATOR I KOMMUNEN - OVERGANG TIL 20 PROSENT LØNNSDEKNING Kreftforeningen NOS01 12/00929-121 2017/07/11
I TEK 59/39 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - TILBYGG , PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 59/39 - KLAGE PÅ VEDTAK Anne Grethe Olsen og Per Magne Tengs GTH 17/00834-011 2017/07/11
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/00254-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I TEK 52/1, 52/14, 52/11OG 12 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN TIL KARMØY KOMMUNE - SØKNAD OM UTVIDELSE AV RETTING I EIENDOMSKARTET Jan Sigmund Thomassen ALA04 17/02229-009 2017/07/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - UTTALELSE SALF 17/01379-036 25 Offl.§25 2017/07/11
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV GRUNNSKOLEOPPLÆRING VÅR 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
U TEK 142/722 - HYLDALVEGEN, STORASUND - NYBYGG GARASJE MED BOD - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Anne Marthe Våge Djønne og Thomas Djønne EDH 17/02851-004 2017/07/11
U TEK 15/372 - 15/2068 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING. STD: 15/4348 - PARSELL 2 - 15/372 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Karmøy kommune HAS 15/04716-002 2017/07/11
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 17/02804-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I TEK 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON OG GJERDE - 15/1009 - KOMMENTAR TIL KLAGEAVGJØRELSEN (BREVKOPI) Karmøy kommune, Eiendomsavdelingen IGR 16/02466-023 2017/07/11
I TEK 40/14 - HAVNAVÅGEN, NEDRE RISDAL, RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 40/14 - HAVNAVÅGEN, NEDRE RISDAL, OMBYGGING OG PÅBYGG FRITIDSBOLIG Sv Betong AS KHM 17/03046-001 2017/07/11
I TEK HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - ENDRINGER I REGLENE OM NYDYRKING - FORBUD MOT NYDYRKING AV MYR Landbruks- og Matdepartementet BJP01 16/00007-178 2017/07/11
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I TEK 17/38 - ÅDLAND - NYBYGG REDSKAPS/LAGERBYGG - 17/38 - ÅDLAND - NYBYGG REDSKAPS/LAGERBYGG Gården Stråtveit Bjørn O Stråveit EDH 17/02708-002 2017/07/11
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 17/02811-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/03272-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN PGA UTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11
U SKU PERSONALMAPPE - FORDELING AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/11