Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE SAMHANDLINGSREFORMEN DIALOG MOT ANDRE KOMMUNER, OVERORDNEDE AVKLARINGER - SVAR - AVVIK PLO-MELDINGER FRA KARMØY KOMMUNE PNO 12/00176-076 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U SEN TILLEGGSSAK 1 - TILLEGGSSAK 1 MBM Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U SEN TILLEGGSSAK 1 - TILLEGGSSAK 1 MBM Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U SEN TILLEGGSSAK 1 - TILLEGGSSAK 1 MBM Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I FEL STATS- OG NASJONALBUDSJETT - KOMMUNEPROPOSISJONEN 2018 OG REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2017 Kommunal- og Moderniserings- Departementet MOS 12/03390-003 2017/07/07
U TEK GRAVESØKNAD - JOVIKVEGEN, VEAVÅGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - JOVIKVEGEN, VEAVÅGEN Khv AS HPE 17/02931-002 2017/07/07
U TEK GRAVESØKNAD - KLOSSTEINVEGEN, KOPERVIK - SVAR - GRAVESØKNAD - KLOSSTEINVEGEN, KOPERVIK Khv AS HPE 17/02940-002 2017/07/07
U TEK TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER - TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 28 Haaland & Thuestad AS OGT 14/03865-121 2017/07/07
U TEK 102/53 - LONGANESVEGEN, BYGNES - FASADEENDRING - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 102/53 - LONGANESVEGEN, BYGNES - FASADEENDRING GARVIK PROSJEKT AS KIS 17/01880-006 2017/07/07
U TEK 2/48 - SALVØYVEGEN.SÆVIK, TILBYGG GARASJE OG OVERBYGGET INNGANGSPARTI MED TERRASSE OVER - 2/48 - SALVØYVEGEN.SÆVIK, TILBYGG - BER OM UTTALE I FORHOLD TIL PBL § 1-8 Fylkesmannen i Rogaland IGR 17/02077-005 2017/07/07
U TEK 94/59 - TRESHAUGVEGEN, MELAND - UTVIDELSE AV TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 94/59 - TRESHAUGVEGEN, MELAND - UTVIDELSE AV TERRASSE Kjell Ingve Arnø og Marianne Rørvik KIS 17/02660-005 2017/07/07
U TEK 85/237 - RØRLEGGERMELDING OG FERDIGMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: VIKSHÅLAND BYGGESAK 13/1001 - 85/237 - RØRLEGGERMELDING OG FERDIGMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: VIKSHÅLAND BYGGESAK 13/1001 Odd Inge Vikshåland MHV 17/02609-002 2017/07/07
U TEK 79/184 - VISNESGARDEN, VISNES - VESENTLIG TERRENGINNGREP - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 79/184 - VISNESGARDEN, VISNES - VESENTLIG TERRENGINNGREP Risa AS KIS 17/02809-004 2017/07/07
I TEK 57/357 - HAVNAFJLLET, SKUDENESHAVN - NYBYGG VINTERSTUE/UTVIDELSE AV BALKONG - 57/357 - VEDRØRENDE TILTAK Rune Andreas og Brita Sørensen EDH 17/02954-002 2017/07/07
I HSE PERSONALMAPPE - KARAKTERUTSKRIFTER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I TEK 123/156 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF03-1 - 123/156 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02621-005 2017/07/07
I TEK 123/157 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF03-2 - 123/4 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02622-004 2017/07/07
I TEK 123/158 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF03-3 - 123/4 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02623-005 2017/07/07
U TEK 50/3 - RØRLEGGERMELDING IFM VANNTILKOBLINGER PÅ EIENDOMMER - 50/3 - RØRLEGGERMELDING IFM VANNTILKOBLINGER PÅ EIENDOMMER Geir Hodne Opsal ETS 17/02607-001 2017/07/07
I TEK 123/155 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-4 - 123/4 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04159-003 2017/07/07
I TEK 123/154 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-3 - 123/4 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04158-003 2017/07/07
I TEK 123/150 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF01-2 - 123/146 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02047-010 2017/07/07
I TEK 123/151 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF01-3 - 123/146 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02046-009 2017/07/07
I TEK 123/152 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-1 - 123/152 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04156-004 2017/07/07
I TEK 123/153 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-2 - 123/4 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04157-005 2017/07/07
I TEK 122/14 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND, RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 122/14 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland OHA 17/01764-008 2017/07/07
I TEK 56/217, 56/218 OG 56/64 - SNØRTELAND - ETABLERING AV SMÅBÅTHAVN - 56/217, 56/218 OG 56/64 - KOPI - TILLATELSE TIL ETABLERING AV KAI Karmsund Havn IKS KIS 17/03010-001 2017/07/07
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/01293-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I TEK 43/15 - POSTVEGEN, HØYNES - PÅBYGG VENTILASJONSROM - 43/15 - POSTVEGEN, HØYNES - PÅBYGG VENTILASJONSROM VIKANES BUNGUM ARKITEKTER AS IGR 17/03011-001 2017/07/07
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - ENDRING AV KJØRETIDSPUNKTER - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER Rogaland Taxi AS CBE02 14/04065-076 2017/07/07
I TEK 147/631 - SKUGGABERG, MOKSHEIM - TILBYGG TERRASSETAK - 147/631 - SKUGGABERG, MOKSHEIM - TILBYGG TERRASSETAK Asbjørn Larsen EDH 17/03009-001 2017/07/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-141 25 Offl §25 2017/07/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-142 25 Offl §25 2017/07/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-143 25 Offl §25 2017/07/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-144 25 Offl §25 2017/07/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-145 25 Offl §25 2017/07/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-146 25 Offl §25 2017/07/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-147 25 Offl §25 2017/07/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-148 25 Offl §25 2017/07/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-149 25 Offl §25 2017/07/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - AVSLAG LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-150 25 Offl §25 2017/07/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-283 25 Offl §25 2017/07/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-284 25 Offl §25 2017/07/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-285 25 Offl §25 2017/07/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-286 25 Offl §25 2017/07/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-287 25 Offl §25 2017/07/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-288 25 Offl §25 2017/07/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-289 25 Offl §25 2017/07/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-290 25 Offl §25 2017/07/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-019 25 Offl §25 2017/07/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - TILBUD KONSULENT - BYGNINGSVERN RLE 17/02085-028 25 Offl §25 2017/07/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - ARBEIDSAVTALE KONSULENT - BYGNINGSVERN RLE 17/02085-029 25 Offl §25 2017/07/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65.73% - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65.73% AGB 17/02770-003 25 Offl §25 2017/07/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP NFE 17/02771-004 25 Offl §25 2017/07/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-023 25 Offl §25 2017/07/07
I TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - INNLØSING AV EIENDOM - FAKTURA PÅ GRUNNEIERS OMKOSTNINGER GRINDHAUG, GOVERT MED FLERE Haver Advokatfirma AS SMO02 16/04810-025 2017/07/07
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 15/466 OG 15/789 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED VESTRE KARMØYVEG. Skude Bygg Eiendom AS BFH 17/00007-062 2017/07/07
U TEK 116/1 OG 116/15 OG 116/31 - KOLNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING SAMT GRENSEJUSTERING. OPPM.17/3834 - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING SAMT GRENSEJUSTERING Egil Amundsen m/fl EDH 17/02965-003 2017/07/07
U TEK 115/162 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE, UTENDØRSBASSENG + LEVEGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 115/162 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE, UTENDØRSBASSENG + LEVEGG Dag-Helge Rønnevik KIS 17/02068-005 2017/07/07
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - KORRIGERING AV SALDO - REST TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/03782-016 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I SEN SEGVAN KEBAB GRILL AS - SERVERINGSBEVILLING (TIDLIGERE 10 MIN KEBAB GRILL) - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING FOR 10 MINUTES KEBAB OG GRILL EVI1 17/02995-001 26 Off.l.26 2017/07/07
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - ANKE PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/00679-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - TILSAGN - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/02905-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I TEK 66/128 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MERINE BYGGESAK 17/2843 - 66/128 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MERINE BYGGESAK 17/2843 VEDAVÅGEN RØR AS KIS 17/02996-001 2017/07/07
U TEK 86/233 - AVALDSNES - RIVING OG NYBYGG INDUSTRIBYGG - 86/233 - AVALDSNES - MANGELFULL SØKNAD Petter J. Rasmussen AS IGR 17/02873-002 2017/07/07
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE REKRUTTERINGSSTILLING 19 % NORHEIM BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/02997-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING SOM FØRSKOLELÆRER KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U TEK TRAFIKKSIKRING - SVAR - FORESPØRSEL OM ETABLERING AV FOTGJENGEROVERGANG I KRYSSET ASALDALVEIEN / ASALDALBAKKEN Sameiet Asaldaltoppen HPE 13/03179-018 2017/07/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ETTER MAKSDATO FOR SYKEPENGER SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/02975-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I TEK 61/11 - MELSTOKKESTIEN, MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/1953 - UNDERETNING OM MATRIKKELENDRING FOR GNR 61 BNR 11, 16 OG 8 (DATERT 15.06.17) Karmøy kommune, Teknisk etat, forvaltningsavd. Andre Larsen HHU 16/04944-010 2017/07/07
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 14/02751-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I TEK BASESTASJON - BJØRGEVEGEN - OVERSENDELSE AV RAPPORT Kari Aksnes STNY 17/02993-001 2017/07/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/8 - BESTILLING AV NABOLISTE - ANG. SØKNAD OM TILTAK Inge Kenneth Gabrielsen GEL 17/00012-336 2017/07/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 85/314,164 - BESTILLING AV NABOLISTE OG EIERLISTE - DETALJREGULERING Åse Rasmussen GEL 17/00012-337 2017/07/07
U TEK BASESTASJON - BJØRGEVEGEN - TILBAKEMELDING PÅ RAPPORT Karmøy Kommune Helse- og Omsorgsetaten STNY 17/02993-002 2017/07/07
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM FAGARBEIDER Renate Olsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE REKRUTTERINGSSTILLING 13 % NORHEIM BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGELSE AV FORLENGET UFØREPENSJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM MILJØARBEIDER Anna Einarsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/02186-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I TEK PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 MFL. - GODKJENT 18.6.2018 - UTTALE TIL OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN . SYRE BÅTFORENING - GNR.38 BNR.163 Statens Vegvesen YSL 16/03414-019 2017/07/07
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - UTTALE TIL OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ/HOLMANE - GNR.15 BNR.217 M.FL. Statens Vegvesen MAA05 16/04060-019 2017/07/07
I TEK PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ - TURVEG - DEL AV 64/12 - GODKJENT 18. 9.2017 - UTTALE TIL OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKANE - VA-TRASE Statens Vegvesen MAA05 16/04772-020 2017/07/07
I TEK TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - 137/4 INNGJERDING OG SKJØTSEL AV LYNGOMRÅDER - DALE GÅRD - SVEIN ERIK HALVORSEN - 137/4 - TILSKUDD TIL DRENERING - DRENERING AV JORDBRUKSAREAL DALE GÅRD - SVEIN ERIK HALVORSEN Fylkesmannen I Rogaland LKS 13/03833-006 2017/07/07
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 16/02996-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING SOM FØRSKOLELÆRER KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I TEK PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 - GODKJENT 31. 8.2017 - UTTALE TIL OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 312-12 - SKÅRTUNET 2 - GNR.72 BNR.156/157 - ENDRING AV VEG Statens Vegvesen YSL 16/00357-026 2017/07/07
I TEK 81/5 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD LANDE, HANNE KARI - 81/5 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD LANDE, HANNE KARI Fylkesmannen I Rogaland LKS 17/01440-005 2017/07/07
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/02088-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/02970-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING Karmøy Råseglarlag EVI1 16/05163-091 2017/07/07
I TEK TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - 137/4 - 137/4 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Fylkesmannen I Rogaland LKS 14/04402-004 2017/07/07
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/02960-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE FOR DELER AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U HSE TILLEGGSSAK 1 - FORELØPIG SVAR - OVERSENDELSE AV KLAGE OVER ADVARSEL CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/07/07
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV OPPSTARTSDATO OG SLUTTSDATO I VIKARIAT VED PPT KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U TEK 125/19 - HELGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4868 - 125/28 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Arthur Hjartnes HAS 17/01425-019 2017/07/07
U TEK GNR/BNR 6/7, HARINGSTAD. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM (STD.11/2618) - 6/46 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Kirsten Gunderstad HAS 12/05194-007 2017/07/07
U TEK 148/134 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM, INNGLASSING AV EKSISTERENDE TERRASSE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Sissel Helen Yrkje EDH 17/02946-002 2017/07/07
U TEK 43/179 - MULIG LEKKASJE FRA SEPTIKTANK - 43/179 - MULIG LEKKASJE FRA SEPTIKKTANK Espen Alfsen ETS 17/02959-001 2017/07/07
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.05.17 T.O.M 31.12.17 Odd Eirik Pedersen Helgøy JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM RESSURSER - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM RESSURSER - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/02832-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM RESSURSER - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U TEK 5/92 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4446 - PARSELL 2 - 5/92 - MANGEL - SAMMENSLÅING GNR/BNR 5/591 OG 5/643 Marianne Kristoffersen Risløv HAS 16/04661-003 2017/07/07
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 16/02306-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - VEDR. PURRING DATERT 29.06.2017 SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Vassbakk & Stol AS JTH 14/04398-193 2017/07/07
U TEK PERSONALMAPPE - FORLENGELSE HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I TEK 56/20 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - MELHUS, HANS JACOB OG ELI KRISTINE - 56/20 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - MELHUS, ELI KRISTINE Eli Kristine Melhus BJP01 17/03001-001 26 Off.l.26 2017/07/07
I TEK 56/20 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - MELHUS, HANS JACOB OG ELI KRISTINE - 56/20 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - MELHUS, HANS JACOB Hans Jacob Melhus BJP01 17/03001-002 26 Off.l.26 2017/07/07
U TEK 4/6 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2720 - 4/128 - MANGEL - SAMMENSLÅING AV GNR/BNR 4/128 OG 4/486 Vegar Vea HAS 16/03495-013 2017/07/07
I TEK 64/566 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - 64/566 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET MOLDESTAD, GYRID MARIE Gyrid Marie Moldestad BJP01 17/03003-001 2017/07/07
U TEK 146/212 - NORBETONG - MONTERING AV TRYKKTANK PGA. TRYKKSTØT - 146/212 - NORBETONG - MONTERING AV TRYKKTANK PGA. TRYKKSTØT Norbetong AS ETS 17/00741-003 2017/07/07
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV HJEMMEL OG ANSVAR KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U TEK GNR/BNR. 2/200 SMEDAVEGEN, SÆVIK. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING, JNR.92/11 (STD.11/805) - 2/284 - MANGEL - SAMMENSLÅING GNR/BNR 2/284 OG 2/369 Ståle Vedø HAS 11/01272-003 2017/07/07
I TEK 91/38 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - 91/38 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET ESPEDAL, SVEINUNG MATLAND Sveinung Matland Espedal BJP01 17/03005-001 2017/07/07
U HSE PERSONALMAPPE - BREV- RETUR AV LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I TEK 102/64,65 OG 139 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET LERVIK, KJELL DANIEL OG ANDREASSEN, EMILIE - 102/64,65 OG 139 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET LERVIK, KJELL DANIEL Kjell Daniel Lervik BJP01 17/03007-001 26 Off.l.26 2017/07/07
U TEK PERSONALMAPPE - VIKARIAT PÅ DRIFTSAVDELINGEN HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I TEK 102/64,65 OG 139 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET LERVIK, KJELL DANIEL OG ANDREASSEN, EMILIE - 102/64,65 OG 139 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET ANDREASSEN, EMILIE Emilie Andreassen BJP01 17/03007-002 26 Off.l.26 2017/07/07
I TEK 140/300 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET BENTSEN, ODD - 140/300 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET BENTSEN, ODD Odd Johan Bentsen BJP01 17/03008-001 26 Off.l.26 2017/07/07
U TEK 134/8 - GRØNNINGSJØEN, GRØNNINGEN - RIVING OG NYBYGG NAUST - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Terje Grønningen EDH 17/02943-002 2017/07/07
I TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. - PLAN 4071 - UTTALELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. Rogaland Fylkeskommune YSL 16/01518-021 2017/07/07
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN 2012-2016 - ARBEIDSBEKREFTELSE - AUTORISASJONSBEVIS Hage & Maskin AS HHU 12/00916-100 2017/07/07
I TEK PLAN 5093 - DETALJREGULERING AV KRYSS MELLOM FV.835 VORMEDALSVEGEN/TUASTADVEGEN OG SNIKVEGEN - 119/17, 60, 249 M.FL. - UTTALELSE TIL - PLAN 5093 - DETALJREGULERING AV KRYSS MELLOM FV. 835 VORMEDALSVEGEN/TUASTADVEGEN OG SNIKVEGEN - 119/17. Rogaland Fylkeskommune MAA05 17/02428-003 2017/07/07
U TEK PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Ofl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U SKU PERSONALMAPPE - STILLIGSENDRING I HJEMMEL OG ANSVAR KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Off.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U HSE IOGT AVALDSNES - SVAR - BOLIGER - VANSKELIGSTILTE Iogt Karmøy AIS 17/02855-002 2017/07/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U TEK 5/9 OG 5/92 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/899 - PARSELL 1 - 5/438 - MANGEL - SAMMENSLÅING AV GNR/BNR 5/438 , 5/631 OG 5/32 Olav Dahl HAS 16/01312-024 2017/07/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U TEK 6/5 - HARINGSTAD -DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/870 - 6/75 - MANGEL - SAMMENSLÅING AV GNR/BNR 6/75 OG 6/79 John Rune Larsen Tindeland HAS 15/00374-014 2017/07/07
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 15/02784-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 15/02784-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 15/02784-006 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 15/02784-007 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED ØSTREMSTUNET HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/07
U TEK 102/64,65 OG 139 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET LERVIK, KJELL DANIEL OG ANDREASSEN, EMILIE - 102/64,65 OG 139 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET ANDREASSEN, EMILIE Hetland Harald Advokat BJP01 17/03007-003 2017/07/07
U TEK 91/38 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - SVAR - 91/38 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET ESPEDAL, SVEINUNG MATLAND Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/03005-002 2017/07/07
U TEK 64/566 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - SVAR - 64/566 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET MOLDESTAD, GYRID MARIE Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/03003-002 2017/07/07
U TEK 56/20 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - MELHUS, HANS JACOB OG ELI KRISTINE - 56/20 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - MELHUS, HANS JACOB Karmøyadvokatene DA BJP01 17/03001-003 2017/07/07