Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK GRAVESØKNAD - SANDSKEIVEGEN, SMALAVEGEN, DALSVEGEN - SVAR - REVIDERT GRAVESØKNAD - SANDSKEIVEGEN, SMALAVEGEN, DALSVEGEN T Halleland AS HPE 17/01987-004 2017/07/06
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS - REFERAT FRA BYGGEMØTE 7 - DATO 26.06.17 Børseth Rådgivning AS BTH04 16/04830-019 2017/07/06
I SEN SELSKAPSAVTALE FOR HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS - HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS - SELSKAPSKAPITAL - TING-KAPITALINNSKOT HBR IKS OVR 17/00044-009 2017/07/06
I TEK BRUK AV VANNSCOOTER OG LIGNENDE INNENFOR HAVNEDISTRIKTET - STANS VANNSKUTERSLIPPET I VÅR KOMMUNE Torstein Johan Torbjørnsen PCH01 12/03666-011 2017/07/06
I TEK BRUK AV VANNSCOOTER OG LIGNENDE INNENFOR HAVNEDISTRIKTET - STANS VANNSKUTERSLIPPET I VÅR KOMMUNE Jorunn Håkonsen Hillestad PCH01 12/03666-012 2017/07/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FOERELDREPERMISJON VED FØDSEL ELLER ADOPSJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I TEK 120/110 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHANNES JOHANSEN - 120/110 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHANNES JOHANSEN Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/02922-001 2017/07/06
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT MAES Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
U HSE PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT LIF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT RBE08 16/04586-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I TEK 66/734 - NYHAVNVEGEN, AUSTREIM - OMBYGGING AV GARASJE - 66/734 - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT-TRINN Hereid Hus AS KIS 17/02973-001 2017/07/06
U TEK 13/609 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3006 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 13/609 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Tostemmen Utbygging AS EDH 17/02893-003 2017/07/06
I TEK 119/613 - MYKJE. BYGNINGSKONTROLL - 119/613 - ANGÅENDE BEKYMRINGSMELDING FRA KOMMUNEN Espen Horsfjord Koch JKV 17/02314-003 2017/07/06
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV PROSJEKT JRL Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV PROSJEKT RTM JRL Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV PROSJEKT RTM JRL Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I TEK 141/203 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG BOLIGFORMÅL - 141/203 - SVAR PÅ NABOMERKNAD BYGGDETALJ AS KIS 17/02895-003 2017/07/06
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BYTTING AV SKOLE GKH01 17/02883-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
U TEK 123/159 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF03-4 - 123/159 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BF03-4 Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02624-008 2017/07/06
U TEK 21/119 - SANDHØLVEGEN, STAVA - NYBYGG TOMANNSBOLIG, CARPORTER OG BODER - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 21/119 - SANDHØLVEGEN, STAVA - NYBYGG TOMANNSBOLIG, CARPORTER OG BODER Malvin Varne AS IGR 17/01285-007 2017/07/06
I TEK 122/216 - RAMSVIKNESET, RØYKSUND - NYBYGG HAGESTUE - 122/216 - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Atelier Oscar AS OHA 17/02978-001 2017/07/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL ELLER ADOPSJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I TEK BRUK AV VANNSCOOTER OG LIGNENDE INNENFOR HAVNEDISTRIKTET - STANS VANNSKUTERSLIPPET I VÅR KOMMUNE Oddrun PCH01 12/03666-014 2017/07/06
U TEK 58/308 - STRANDGATA, KOPERVIK - FASADEENDRING UTVIDELSE AV TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 58/308 - STRANDGATA, KOPERVIK - FASADEENDRING UTVIDELSE AV TERRASSE Hereid Hus AS KIS 17/02877-004 2017/07/06
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN RBE08 17/02875-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
U TEK 43/300 - LOSVEGEN 8, HØYNES - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 43/300 - TILLATELSE Alf Magne Endresen EDH 17/02825-002 2017/07/06
I TEK GRAVESØKNAD - VALBERGVEGEN, KOPERVIK - GRAVESØKNAD - VALBERGVEGEN, KOPERVIK Holgersen Maskin AS KSG 17/02989-001 2017/07/06
U TEK 119/567 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG, BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 119/567 - TILLATELSE M/DISP Janne Berit Waller EDH 17/02841-002 2017/07/06
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - KLAGE PÅ VILKÅR I MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS GTH 15/04024-023 2017/07/06
I TEK 2/14 - SÆVIK - BRYGGE - 2/14 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANN Fylkesmannen i Rogaland IGR 17/01776-009 2017/07/06
I TEK 119/118 - MYKJE - FELLESANLEGG REKKEHUS - 119/118 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Odd Hansen AS JKV 16/03039-005 2017/07/06
I TEK GRAVESØKNAD - SMEDHAUGVEGEN - GRAVESØKNAD - SMEDHAUGVEGEN T Halleland AS ETS 17/02991-001 2017/07/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - AVSLAG LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET NFE 17/00421-024 25 Offl §25 2017/07/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - AVSLAG LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET NFE 17/00421-025 25 Offl §25 2017/07/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - AVSLAG LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET NFE 17/00421-026 25 Offl §25 2017/07/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - AVSLAG LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET NFE 17/00421-027 25 Offl §25 2017/07/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET - AVSLAG LÆRLING I INSTITUSJONSKOKKEFAGET NFE 17/00421-028 25 Offl §25 2017/07/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-018 25 Offl §25 2017/07/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70-75% VIKARIAT M/MULIGHET FOR FAST - TILBUD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70-75% VIKARIAT M/MULIGHET FOR FAST JBR04 17/02400-012 25 Offl §25 2017/07/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70-75% VIKARIAT M/MULIGHET FOR FAST - ARBEIDSAVTALE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70-75% VIKARIAT M/MULIGHET FOR FAST JBR04 17/02400-013 25 Offl §25 2017/07/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER/SYKEPLEIER 60% NATTJENESTEN KARMØY - TILBUD SPESIALSYKEPLEIER/SYKEPLEIER 60% NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02402-008 25 Offl §25 2017/07/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER/SYKEPLEIER 60% NATTJENESTEN KARMØY - ARBEIDSAVTALE SPESIALSYKEPLEIER/SYKEPLEIER 60% NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02402-009 25 Offl §25 2017/07/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-021 25 Offl §25 2017/07/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-022 25 Offl §25 2017/07/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-027 25 Offl §25 2017/07/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-028 25 Offl §25 2017/07/06
I TEK 120/99 - TUASTAD - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 120/99 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland OHA 17/02440-004 2017/07/06
I TEK LISENSAVTALE - BRANNBAMSEN BJØRNIS - LISENSAVTALE FOR BRUK AV BRANNBAMSEN BJØRNIS Stiftelsen Norsk Brannvernforening AMA02 17/02971-001 2017/07/06
U TEK 63/124 - NORDSTOKKE. DEMONTERING AV EKSISTERENDE GARASJE/RUBBHALL OPPFØRING AV ERSTATNINGSBYGG - 63/124 - NORDSTOKKE. DEMONTERING AV EKSISTERENDE GARASJE/RUBBHALL - OVERSENDELSE AV KLAGE OPPFØRING AV ERSTATNINGSBYGG I. K. Gabrielsen GTH 16/04293-019 2017/07/06
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01008-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I TEK 68/264 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - PÅBYGG GARASJE - HOBBYVERKSTED - 68/264 - MOTTATT MANGLER, BRANNTEKNISK TEGNING Karmøy Byggteknikk AS KIS 17/02605-004 2017/07/06
U TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - SVAR - OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG RBE08 17/02894-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.17 T.O.M 31.12.17 Siri Oline Kolstø JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
U TEK 119/118 - MYKJE - FELLESANLEGG REKKEHUS - 119/118 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - BYGGEMODNING AV MYKJETUNET Odd Hansen AS JKV 16/03039-004 2017/07/06
I TEK 75/48 - KALSTØVEGEN, KVALAVÅG - OPPFØRING AV MIDLERTIDIG BRAKKERIGG - 75/48 - (KOPI) MANGLENDE OPPLYSNINGER, VARSEL OM AVSLAG PÅ SØKNAD Arbeidstilsynet KIS 17/02754-003 2017/07/06
U TEK 44/18 - SKUDENESHAVN BENSINSTASJON TILSYN MED FARLIG STOFF - SVAR - TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSEDE MASSER - SKUDENESHAVN BENSINSTASJON Multiconsult ASA PCH01 12/00348-009 2017/07/06
I SEN PLAN 226-22 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA SENTRUM I OG II - ENDRING FRA LEKEPLASS TIL BOLIG - 15/937 - - PLAN 226-22 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA SENTRUM I OG II - ENDRING FRA LEKEPLASS TIL BOLIG - 15/937 - John Marton Thorsen JST 17/00826-014 2017/07/06
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02974-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
U TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - SVAR - SØKNAD OM OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG RBE08 17/02924-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02975-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM SYKEPLEIER Caroline Steinsøy Kvilhaug AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSREDUKSJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I SEN RAMMEAVTALE FOR REISEBYRÅTJENESTER 2017 - RAMMEAVTALE FOR REISEBYRÅTJENESTER 2017 - 2019 TRS 17/01906-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/07/06
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I HSE PERSONALMAPPE - DU ER INNVILGET ALDERSPENSJON - KOPI ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TAR IKKE I MOT STILLING BLI01 17/01424-282 25 Offl.§25 2017/07/06
I SEN PLAN 226-22 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA SENTRUM I OG II - ENDRING FRA LEKEPLASS TIL BOLIG - 15/937 - - VEDRØRENDE - PLAN 226-22 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA SENTRUM I OG II - ENDRING FRA LEKEPLASS TIL BOLIG - 15/937 - Rogaland Fylkeskommune JST 17/00826-015 2017/07/06
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL OG ATTESTER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I HSE PERSONALMAPPE - AUTORISASJON - VERNEPLEIER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I TEK 66/880 - KARMØYVEGEN.AUSTREIM, FASADEENDRING BOLIG, BYTTE VINDU - 66/880 - KARMØYVEGEN.AUSTREIM, FASADEENDRING BOLIG, BYTTE VINDU Linn Margareth Sørheim EDH 17/02977-001 2017/07/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ OPPSIGELSE VED MOTTAK AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I TEK BRUK AV VANNSCOOTER OG LIGNENDE INNENFOR HAVNEDISTRIKTET - STANS VANNSKUTERSLIPPET I VÅR KOMMUNE Inger Fugelli Throndsen PCH01 12/03666-013 2017/07/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.05.17 T.O.M 31.12.17 Odd Eirik Pedersen Helgøy JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I SEN PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE - VEDRØRENDE PARTNERSKAPSAVTALEN OG PARTNERSKAP SOM METODE ETTER 2017 Rogaland Fylkeskommune SMA01 12/00096-045 2017/07/06
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 66/880 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - LINN M. SØRHEIM Linn M. Sørheim SKM 17/00008-099 2017/07/06
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 148,36/DIV. - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Cowi AS SKM 17/00008-100 2017/07/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I SEN ARKEOLOGISK UNDERSØKELSE, STUTØY NORD - GJELDER PLAN 4065 - 86/79 - VEDTAK OM UTGIFTER TIL SÆRSKILT GRANSKING AV AUTOMATISK FREDEDE KULTURPLAN Riksantikvaren JST 17/03301-002 2017/07/06
U SEN SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING AROMA BISTRO AS - SVAR - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Aroma Bistro AS EVI1 17/02756-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - KLAGE PÅ VEDTAK Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS GTH 15/04024-022 2017/07/06
I TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - UTTALELSE VEDRØRENDE - PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL. Rogaland Fylkeskommune YSL 15/03655-066 2017/07/06
U SEN 147/683 - MOKSHEIM, BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 147/683 - MELDING/SEKSJONERING - OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen TVI 17/01944-002 2017/07/06
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG FIREMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - KLAGE PÅ VEDTAK Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS GTH 15/04027-021 2017/07/06
I TEK PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG - 102/2 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - UTTALELSE VEDRØRENDE - PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG, 102/2 M.FL. Rogaland Fylkeskommune YSL 16/00717-022 2017/07/06
I TEK PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 MFL. - GODKJENT 20.11.2017 - UTTALELSE VEDRØRENDE - PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 M. FL. Rogaland Fylkeskommune MAA05 16/04732-023 2017/07/06
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/87 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELING Jan Evald Fosen GEL 17/00012-334 2017/07/06
I TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/02979-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
U TEK 2/395 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG - 2/395 - BLEIKMYRVEGEN, SÆVIK - MANGELFULL SØKNAD Hellvik Hus Karmøy AS IGR 17/02867-002 2017/07/06
U TEK 33/11 - SANDVE. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3000 - 33/11 - SANDVE. TILLATELSE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kjell Magnus Sandve HHU 11/01541-029 2017/07/06
U TEK INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS - SVAR - KOSTNADSFORDELING SIVILFORSVARETS MATERIELLFORVALTER NORD-ROGALAND Haugesund Kommune ONW 13/01294-027 2017/07/06
I TEK 21/15 - STAVA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 21/15 - VEDTAK Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder HHU 15/03952-027 2017/07/06
I SKU ELEVMAPPE - UTTALELSE SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I TEK 2/395 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HELLVIK HUS BYGGESAK 17/2867 - 2/395 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BOLIGFORMÅL - TILTAKSHAVER: HELLVIK HUS BYGGESAK 17/2867 Hellvik Hus Karmøy AS IGR 17/02980-001 2017/07/06
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 122/225 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED RØYKSUNDVEGEN. Mathias Johnsen BFH 17/00007-061 2017/07/06
I SKU ELEVMAPPE - ENKELTVEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISK HJELP RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 26.06.17 T.O.M 31.12.17 Hege Medhaug Hansen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I SKU ELEVMAPPE - ENKELTVEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISK HJELP RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING/ASSISTENTTIMER - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 01.08.18 Charlotte Vaage Mølstre JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.06.17 T.O.M 31.12.17 Hanna Kaland Røthe JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - AVTALE VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP RHO 15/03332-335 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I TEK 13/483 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL, BASSENG - 13/483 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL, BASSENG Cato Molland EDH 17/02981-001 2017/07/06
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-336 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 19.06.17 T.O.M 31.12.17 Flora Svensen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I HSE TILSKUDD TIL LADEPUNKTER - TILSAGN OM TILSKUDD TIL LADEPUNKTER - AVTALE NR.:17010721 Miljødirektoratet JRE01 17/02983-001 2017/07/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET PERMISJON JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/02508-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I SEN LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING - 01.07.17 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00007-068 2017/07/06
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING - 01.07.17 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 16/05163-087 2017/07/06
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG FIREMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - KLAGE PÅ VILKÅR I MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS GTH 15/04027-022 2017/07/06
I SEN SMIÅ BISTRO OG PIANOBAR SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING - 01.07.17 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00010-057 2017/07/06
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I SEN TIDENS MINDE/ANKERSKÅLEN AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING - 01.07.17 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/01563-016 2017/07/06
I SEN EXTRA SKUDENES SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSLØYVE - 03.07.17 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01710-023 2017/07/06
I SEN EXTRA ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLRAPPORT - SALGSLØYVE - 03.07.17 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01707-023 2017/07/06
I SEN COOP PRIX ÅKREHAMN SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSLØYVE - 03.07.17 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01573-033 2017/07/06
I SEN KIWI 635 LANGÅKER SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSLØYVE - 03.07.17 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01400-032 2017/07/06
I SEN KIWI 696 SKUDENES SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSLØYVE - 03.07.17 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01343-028 2017/07/06
I SEN REMA 1000 SKUDENES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLRAPPORT - SALGSLØYVE - 03.07.17 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/01856-015 2017/07/06
I SEN T. SNØRTELAND KOLONIAL/SLAKTERFORRETNING SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSLØYVE - 03.07.17 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01650-012 2017/07/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/03018-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/02984-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 68/588 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK NIELSEN, EVEN Even Nielsen GEL 17/00012-335 2017/07/06
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM LÆRLING Andrea Waage Garvik BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - EKSISTERENDE BYGG REFERANSENR. 17/3869 Enova SF BKE 17/00512-059 2017/07/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 04.07.17 T.O.M 30.06.18 Teshome Tuumzgi Berhe AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL - BACHELOR I SYKEPLEIE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/01293-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
U TEK 54/8 - DALE - BASSENG - 54/8 - DALE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. OPPFØRING AV BASSENG. Odd Even Hårvik BFH 12/01064-004 2017/07/06
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - PLAN 4075 - 86/23 - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR HAVNEOMRÅDET FLATSKJÆR - HUSØY Cowi AS YSL 17/01396-002 2017/07/06
U TEK 33/11 - SANDVE. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3000 - 33/11 - VEDR. DELINGSSØKNAD Kjell Magnus Sandve HHU 11/01541-030 2017/07/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 04.07.17 T.O.M 30.06.18 Teshome Tuumzgi Berhe AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I TEK 66/924 - ASALHEIMVEGEN, AUSTREIM - TILBYGG UTHUS - 66/924 - ASALHEIMVEGEN, AUSTREIM - TILBYGG UTHUS Petter J. Rasmussen AS KIS 17/02990-001 2017/07/06
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ETTER MAKSDATO FOR SYKEPENGER SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
U TEK 54/47 - DALE, SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 54/47 - DALE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Skude Rør AS BFH 11/02010-004 2017/07/06
U SEN PERSONALMAPPE - OPPHØR AV MIDLERTIDIG ANSETTELSE GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ETTER MAKSDATO FOR SYKEPENGER SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I SEN KOMMUNEDELPLAN - FORSLAG TIL PLANPROGRAM - KLIMA OG ENERGIPLAN 2018-2030 HAUGESUND KOMMUNE - KOMMUNEDELPLAN - VARSEL OM OPPSTART - FORSLAG TIL PLANPROGRAM - KLIMA OG ENERGIPLAN 2018-2030 HAUGESUND KOMMUNE Haugesund Kommune HRA01 17/02992-001 2017/07/06
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - MIDLERTIDIG STILLINGSREDUKSJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
I SEN LEDSAGERBEVIS - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE NJO 17/02994-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/06
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - ØLSMAKING PÅ SEVTUN GRENDAHUS 28.10.17 Kenneth Bjørnsen EVI1 16/05163-088 2017/07/06
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING PÅ MORTHOLMEN 25. OG 26. AUGUST 2017 Åkra Idrettslag EVI1 16/05163-089 2017/07/06
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING BRYGGEDANS VED RÅSEGLARHUSET Karmøy Råseglarlag EVI1 16/05163-090 2017/07/06