Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN HEISING OG FIRING AV FLAGG - AVTALER - AVTALE - HEISING OG FIRING AV FLAGG Skudeneshavn næringsforening EIE 12/04420-013 2017/07/05
U TEK SKILTGRUPPA - MØTEREFERATER - SKILTGRUPPA - MØTEREFERAT 13.JUNI 2017 Håland HPE 12/00684-056 2017/07/05
U TEK 58/354 - RØRLEGGERMELDING IFM UTSALGSBOD FOR MAT - 58/354 - RØRLEGGERMELDING OG ABONNEMENT IFM UTSALGSBOD FOR MAT Svein Hodne ETS 17/02606-001 2017/07/05
I TEK PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67,257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTURMINNE - GODKJENT 7.12.2017 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN 29.06.17 - PLAN 423-4 REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67 OG 257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTUMINNE Fylkesmannen i Rogaland AAHO 17/02222-015 2017/07/05
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE / ENDRING BMS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT EHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - TILSKUDD TIL KOMMUNALE KOMPETANSE- OG INNOVASJONSTILTAK I HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE 2017 Fylkesmannen i Rogaland SGJ 12/00929-120 2017/07/05
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN STD:16/2483 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 112/263 I KARMØY KOMMUNE Skarstein Gerd Haldis XXI 17/02097-006 2017/07/05
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN STD:16/2483 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 112/263 I KARMØY KOMMUNE Byggkjeden Eiendom As XXI 17/02097-008 2017/07/05
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN STD:16/2483 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 112/263 I KARMØY KOMMUNE Grønhaug Eiendom As XXI 17/02097-011 2017/07/05
I TEK 11/73 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/871 - 11/73 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/871 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted XXI 17/01039-007 2017/07/05
I TEK 71/31 - VESTRE KARMØYVEG, BREKKE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 71/31 - SVAR ANGÅENDE GRAVETILLATELSE Knut Leirvåg OHA 17/02190-006 2017/07/05
I TEK 68/422 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG - 68/422 - FORESPØRSEL OM UTSATT FRIST Eskild Kvala AS KMY 16/02591-016 2017/07/05
I TEK 15/305 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/305 - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING Eskild Kvala AS MNE02 17/02879-004 2017/07/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - TILBUD KONSULENT VANN OG AVLØPSPROSJEKT HASB 17/02112-043 25 Offl §25 2017/07/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - ARBEIDSAVTALE KONSULENT VANN OG AVLØPSPROSJEKT HASB 17/02112-044 25 Offl §25 2017/07/05
I TEK 47/446 - ERSHAUGVEGEN, VIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 47/446 - ERSHAUGVEGEN, VIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG Eskild Kvala AS KHM 17/02956-001 2017/07/05
I TEK 12/430 - GJERT BREIDFJORDS VEG, SEVLAND - VENTER PÅ SØKNAD - 12/430 - MERKNAD TIL NABOVARSEL Georg Vikra VEN 17/02958-001 2017/07/05
I TEK 133/146 - FEØY- NYBYGG NAUST - 133/146 - NY REVIDERT TEGNING Agruppen Bygg & Vedlikehold AS KHM 17/02199-005 2017/07/05
I TEK 17/124 - ÅDLAND - RØRLEGGERMELDING - 17/124 - FERDIGMELDING RØR Comfort Karmøy AS ORO01 17/02963-001 2017/07/05
U TEK 58/147 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING FRA LAGER TIL GARASJE - 58/147 - FERDIGATTEST Birger Dahn Gausel KMY 14/03293-005 2017/07/05
U TEK 115/217 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 115/217 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG GARASJE Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS OHA 17/02798-005 2017/07/05
I TEK 123/149- SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF01-1 - 123/146 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02045-010 2017/07/05
U TEK 109/108 - FOSEN - NYBYGG NAUST - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 109/108 - FOSEN - NYBYGG NAUST Roy Atle Simonsen OHA 17/02821-003 2017/07/05
I TEK 15/305 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 15/305 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS JKV 17/01853-006 2017/07/05
I TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted AMJ 17/02967-001 2017/07/05
I TEK 64/1228 - STANGALANDSTØLEN, STANGELAND. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 64/1228 - KOMMENTAR TIL SØKNAD Kurt Jarle Størkersen EDH 17/02573-003 2017/07/05
I TEK 19/33 - ØVRE LIKNES - TILBYGG BOLIG - 19/33 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I. K. Gabrielsen JKV 16/00807-005 2017/07/05
I TEK 86/238 - RØRLEGGERMELDING - TILBYGG - TILTAKSHAVER: KARMSUND HAVN BYGGEAK 17/260 - 86/238 - NY RØRLEGGERMELDING BYGGEAK 17/260 Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 17/02529-003 2017/07/05
U TEK 25/26 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3128,3129 - 25/26 - DISPENSASJON - FRADELING AV GRUNNEIENDOM TILLEGGSJORD Gry Lie Langåker HHU 17/01709-008 2017/07/05
U TEK 118/11 - MYKLABUST - FORLENGELSE AV BRYGGE - RAMMETILLATELSE - 118/11 - MYKLABUST - FORLENGELSE AV BRYGGE John Ingebrigtsen OHA 17/01283-009 2017/07/05
U TEK 98/22 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK, TILBYGG BOLIG, UTVIDELSE AV AREAL OG GARASJE - RAMMETILLATELSE - 98/22 AUSTEVIKVEGEN,AUSTEVIK, TILBYGG BOLIG, UTVIDELSE AV AREAL OG GARASJE I K Gabrielsen KIS 17/02350-004 2017/07/05
I TEK LÆRLINGER GENERELT - TILSKUDDSRAPPORT KARMØY KOMMUNE Byggopp, Opplæringskontor For Bygg- og Anleggsteknikk Rog... IBR 12/04121-011 26 Off.l.26 2017/07/05
U TEK 120/32 - HAUGEN , TUASTAD - RIVING HYTTE, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 120/32 - TILLATELSE Geir Egil Edvardsen EDH 17/02790-002 2017/07/05
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 15/305 - MELDING OM TILDELING AV ADRESSE VED ØYAVEGEN. Eline V. Naley og Glenn Helge Kvilhaugsvik BFH 17/00007-059 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - TILBUD LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-139 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-140 25 Offl §25 2017/07/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - AVSLAG AVDELINGSLEDERE MSTA 17/01379-032 25 Offl §25 2017/07/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - AVSLAG AVDELINGSLEDERE MSTA 17/01379-033 25 Offl §25 2017/07/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - AVSLAG AVDELINGSLEDERE MSTA 17/01379-034 25 Offl §25 2017/07/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - AVSLAG AVDELINGSLEDERE MSTA 17/01379-035 25 Offl §25 2017/07/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT AGB 17/02079-016 25 Offl §25 2017/07/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT AGB 17/02079-017 25 Offl §25 2017/07/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT - TRUKKET AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT AGB 17/02079-018 25 Offl §25 2017/07/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-017 25 Offl §25 2017/07/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - TILBUD KONSULENT ØKONOMI MMW 17/02088-112 25 Offl §25 2017/07/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - ARBEIDSAVTALE KONSULENT ØKONOMI MMW 17/02088-113 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - AVSLAG LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-077 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - AVSLAG LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-078 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - AVSLAG LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-079 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - AVSLAG LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-080 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - AVSLAG LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-081 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - AVSLAG LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-082 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - AVSLAG LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-083 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - AVSLAG LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-084 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - AVSLAG LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-085 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - AVSLAG LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-086 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - AVSLAG LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-087 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - AVSLAG LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-088 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - AVSLAG LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-089 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - AVSLAG LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-090 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - AVSLAG LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-091 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - AVSLAG LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-092 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - AVSLAG KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-029 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - AVSLAG KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-030 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - AVSLAG KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-031 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - AVSLAG KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-032 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - AVSLAG KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-033 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - AVSLAG KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-034 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - AVSLAG KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-035 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - AVSLAG KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-036 25 Offl §25 2017/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - AVSLAG KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-037 25 Offl §25 2017/07/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP NFE 17/02771-003 25 Offl §25 2017/07/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-020 25 Offl §25 2017/07/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-024 25 Offl §25 2017/07/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-025 25 Offl §25 2017/07/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-026 25 Offl §25 2017/07/05
I TEK 123/159 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF03-4 - 123/4 - KONTROLLERKLÆRING Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02624-009 2017/07/05
U TEK 15/764 - ÅKRA - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 15/764 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Hans J Rasmussen Prosjekt AS HAS 17/02657-004 2017/07/05
U TEK 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - SVAR - 148/619 - FORESPØRSEL OM FORLENGELSE AV FRIST Hans J Rasmussen AS IGR 17/02094-007 2017/07/05
I TEK 31/10 - HAGA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1239 - 31/10 - OPPNEVNING AV SETTEFYLKESMANN Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement HHU 16/03785-015 2017/07/05
I TEK 63/25 - ILSHUAG,NORDSTOKKE, RIVING AV DRIFTSBYGNING - 63/25 - ILSHUAG,NORDSTOKKE, RIVING AV DRIFTSBYGNING Ivar Kjell Jakobsen EDH 17/02955-001 2017/07/05
U TEK 94/59 - TRESHAUGVEGEN, MELAND - UTVIDELSE AV TERRASSE - 94/59 - TRESHAUGVEGEN, MELAND - UTVIDELSE AV TERRASSE Marianne Rørvik KIS 17/02660-003 2017/07/05
I TEK 66/593 - NORNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG BOD - 66/593 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Steinar Johannessen KMY 16/03768-004 2017/07/05
U HSE PERSONALMAPPE - OPPFØLGING EGENMELDING GAB 02/02898-038 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - 139/10 - AVTALE - BEVARE ÅKERRIKSEN HAUSKEN, KRISTIAN HENRIK Kristian Henrik Hausken PCH01 12/00690-148 26 Off.l.26 2017/07/05
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/402 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK MANNES, SVEIN TORE Svein Tore Mannes GEL 17/00012-332 2017/07/05
I TEK 58/64 , 58/217 OG 58/218 - KOPERVIK, RIVING AV EKS. BYGG SAMT BYGGING AV KAI, FLYTEBRYGGER, SJØBODER, PARKERING OG BOLIGER - 58/64 , 58/217 OG 58/218 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Omega Areal AS KMY 16/05189-005 2017/07/05
U SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - SPØRSMÅL OG SVAR 5. JULI 2017 Interessenter på Doffin TRS 16/01386-030 2017/07/05
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 66/880 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK SØRHEIM, LINN MARGARETH Linn Margareth Sørheim GEL 17/00012-333 2017/07/05
U SEN LOV OM KOMPENSASJON AV MERVERDIAVGIFT OG PRAKTISERING AV DENNE - LOV OM KOMPENSASJON AV MERVERDIAVGIFT OG PRAKTISERING AV DENNE KS Kommunenes Sentralforbund MOS 17/02948-001 2017/07/05
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM KONSULENT VED RÅDHUSET Truls Dahl GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I TEK PROSJEKT GRENSENBEKKEN - 148/25 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM - VAHAUGVEGEN 18 AS - PROSJEKT GRENSEBEKKEN Statens Kartverk HDO 17/02626-003 2017/07/05
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U TEK 141/106 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - FASADEENDRING, INNGLASSERING AV TERRASSE - 141/106 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Geir Simion Sørdal EDH 17/02666-005 2017/07/05
U TEK 57/344 - SKUDENESHAVN - TERRASSE - 57/344 - SKUDENESHAVN - TERRASSE - ANMODNING OM UTTALE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen GTH 17/02392-005 2017/07/05
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U TEK 25/26 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3128,3129 - 25/26 - VEDR. DELINGSSØKNAD Gry Lie Langåker HHU 17/01709-009 2017/07/05
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV 70 % FAST GRUNNET OVERGANG TIL 80 % FAST VED NORHEIM BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I TEK KLOAKKUTSLIPP VED TORVVIKA I KARMØY KOMMUNE - 64/1081 - RETUR AV TINGLYST AVTALE - GABRIELSEN, NILS JOHAN Statens Kartverk JTH 16/02603-009 2017/07/05
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 147/683 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED RØYSVEGEN. Berge Sag og Trelast AS BFH 17/00007-060 2017/07/05
I TEK 66/686 - AUSTREIM, TILBYGG BOLIG - 66/686 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Duco AS KMY 16/04675-003 2017/07/05
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE ETTER/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/02795-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 14/02751-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U SEN RAMMEAVTALE FOR REISEBYRÅTJENESTER 2017 - KONTRAKT - RAMMEAVTALE FOR REISEBYRÅTJENESTER 2017 Haugesund Travel AS TRS 17/01906-002 2017/07/05
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/02960-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I TEK 148/986 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KONTORDEL TIL LAGERBYGG - 148/986 - (KOPI) VEDTAK OM SAMTYKKE Arbeidstilsynet IGR 15/03758-003 2017/07/05
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I TEK 115/10 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - BAKKEN, RUNE/BAKKEN, KRISTIN ELISE - 115/10 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BAKKEN, RUNE/BAKKEN, KRISTIN ELISE Meglerhuset Rele AS BJP01 17/02961-001 2017/07/05
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I TEK 83/164 OG 83/192 -SKEIE, MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 83/164 OG 83/192 -SKEIE, MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE Karmøy kommune v/ Thor Baardsrud HAS 17/02962-001 2017/07/05
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. Advokat Knut M Haavik MAA05 16/04060-018 2017/07/05
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U TEK 115/10 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - BAKKEN, RUNE/BAKKEN, KRISTIN ELISE - 115/10 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - BAKKEN, RUNE/BAKKEN, KRISTIN ELISE Meglerhuset Rele AS LKS 17/02961-002 2017/07/05
I TEK 147/306 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - JØRGENSEN, ÅSTA/FUGLEHAUG, TONE JØRGENSEN - 147/306 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - JØRGENSEN, ÅSTA/FUGLEHAUG, TONE JØRGENSEN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/02964-001 2017/07/05
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I TEK 123/149 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF01-1 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/2045 - 123/149 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/2045 Berge Sag og Trelast AS ALS06 16/02142-003 2017/07/05
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT 16,9 % ÅKRA BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U TEK 147/306 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - JØRGENSEN, ÅSTA/FUGLEHAUG, TONE JØRGENSEN - 147/306 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - JØRGENSEN, ÅSTA/FUGLEHAUG, TONE JØRGENSEN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS LKS 17/02964-002 2017/07/05
I TEK 116/1 OG 116/15 OG 116/31 - KOLNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING SAMT GRENSEJUSTERING. OPPM.17/3834 - 116/1 OG 116/15 OG 116/31 - KOLNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Egil Amundsen m/fl EDH 17/02965-001 2017/07/05
U TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 - PARSELL 1 - 123/149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 - UNDERRETTING ETTER FULLFØRT UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3619 Berge Sag Boligtomter AS MAH 16/04328-032 2017/07/05
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - ANKE PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/04093-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMAPPE GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 66/251 - UNDERTEGNET AVTALE - BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Tor Eirik Berntsen ETS 16/03513-041 2017/07/05
U TEK 2/384 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - INNREDNING TIL KJELLER AV LEILIGHET - 2/384 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - MANGELFULL SØKNAD Fredrik Kristoffersen Vedøy IGR 17/02921-002 2017/07/05
I SEN KIWI VORMEDAL 615 SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - BYTTE AV STEDFORTREDER PÅ SALGSBEVILLING SALGSBEVILLING 2012 - 2016 Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/01402-031 26 Off.l.26 2017/07/05
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U SEN 2/51 - SÆVIK - OPPHEVING AV SEKSJONERING OG KLARLEGGING AV GRENSER, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2475 - PARSELL 1 - 2/416 MELDING/DELING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING STD: 16/2475 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen TVI 17/00885-019 2017/07/05
I TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/100 - UNDERTEGNET AVTALE - BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Arleen Kay Endresen ETS 16/03513-042 2017/07/05
I TEK 88/171 - FRITAK - FEIEAVGIFT - 88/171 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT MYKLEBUST, ROLF MAGNUS Rolf Magnus Myklebust GBV 17/02966-001 2017/07/05
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM KONSULENT VED SENTRALADMINISTRASJONEN - RÅDHUSET Anne Magnussen MMW Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED ÅKRA SKOLE Anne Lovise Grindhaug BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U SEN 2/51 - SÆVIK - OPPHEVING AV SEKSJONERING OG KLARLEGGING AV GRENSER, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2475 - PARSELL 2 - 2/417 MELDING/DELING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSNING STD: 16/2475 - PARSELL 2 Statens Kartverk Tinglysingen TVI 17/00887-001 2017/07/05
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED KOPERVIK SKOLE Lisa Jeanette Olsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U SEN 2/51 - SÆVIK - OPPHEVING AV SEKSJONERING OG KLARLEGGING AV GRENSER, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2475 - PARSELL 3 - 2/418 MELDING/DELING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING STD: 16/2475 - PARSELL 3 Statens Kartverk Tinglysingen TVI 17/00888-001 2017/07/05
I TEK 148/371 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/208 - 148/371 - ERKLÆRING OM RETTIGHETER I FAST EIENDOM Oasen Næringspark AS GER01 17/00969-016 2017/07/05
U TEK 11/73 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/871 - 11/73 - BREV TIL IKKE MØTT PARTER SAK 17/1039 Statens Vegvesen Region Vest XXI 17/01039-008 2017/07/05
I TEK 94/59 - TRESHAUGVEGEN, MELAND - UTVIDELSE AV TERRASSE - 94/59 - MOTTATT MANGLER, SITUASJONSKART Kjell Ingve Arnø og Marianne Rørvik KIS 17/02660-004 2017/07/05
U SEN 2/51 - SÆVIK - OPPHEVING AV SEKSJONERING OG KLARLEGGING AV GRENSER, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2475 - PARSELL 1 - 2/416 M/FLERE. ERKLÆRING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING STD: 16/2475 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen TVI 17/00885-020 2017/07/05
U HSE PERSONALMAPPE - LØNNSTILLEGG FOR STEDFORTREDER HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U SEN 2/51 - SÆVIK - OPPHEVING AV SEKSJONERING OG KLARLEGGING AV GRENSER, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2475 - PARSELL 2 - 2/417. ERKLÆRING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING STD: 16/2475 - PARSELL 2 Statens Kartverk Tinglysingen TVI 17/00887-002 2017/07/05
I SEN LEDSAGERBEVIS - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE NJO 17/02968-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I HSE PERSONALMAPPE - ALDERSPENSJON FRA KLP INNVILGET JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I HSE PERSONALMAPPE - ALDERSPENSJON FRA KLP INNVILGET HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - BEHANDLING AV KLAGE PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK GNR. 148, BNR. 113 Hans Dankertsen ETS 16/00196-079 2017/07/05
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED VORMEDAL UNGDOMSSKOLE Marta Birgitte Sevland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - SEISMISKE UNDERSØKELSER NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK Marit Katrine Kalleberg JTH 16/04821-004 2017/07/05
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I HSE PERSONALMAPPE - ALDERSPENSJON FRA KLP INNVILGET HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I SKU KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR - HØRINGSUTKAST HAUGESUND KOMMUNE- KOMMUNDELPLAN KULTUR 2017 - 2030 Haugesund Kommune AHT01 17/02969-001 2017/07/05
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/02970-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U SKU PERSONALMAPPE - STILLING SOM REKTOR VED ÅKRA SKOLE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/05
I HSE RAMMEAVTALE - BO- OG OMSORGSTJENESTER FOR RUSAVHENGIGE - SVAR OM INNSYN I TILBUD I AVTALEN MED SAKSNR. 12/5039 Stiftelsen Karmsund ABR-senter CBE02 12/05039-017 2017/07/05