Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV UNDERSØKELSEN ÅLAVIKVEGEN 18, GNR. 72 BNR. 63 Hilde Møinichen Rygg ABU01 15/01750-071 2017/07/04
U SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD 2012-2018 - SVAR - SØKNAD OM BIDRAG TIL DRIFT AV INKUBATOR Validé Haugesundregionen AS PVE01 12/00208-093 2017/07/04
I TEK GRAVESØKNAD - KLOSSTEINVEGEN, KOPERVIK - GRAVESØKNAD - KLOSSTEINVEGEN, KOPERVIK Khv AS HPE 17/02940-001 2017/07/04
I TEK PLAN 1015-1 - DETALJREGULERING FOR FERKINGSTAD HAVTUN - 22/35 MFL - ENDRING - GODKJENT 20.8.2017 - UTTALELSE TIL REGULERINGSPLAN 1015 - DETALJREGULERING FOR FERKINGSTAD HAVTUN - 22/35 M.FL. - MINDRE ENDRING RH Oppmåling Rune Hemnes YSL 17/01523-005 2017/07/04
U TEK 58/106 - HOVEDGATEN, KOPERVIK, PÅBYGG BOLIG,OPPFØRING AV TERRASSE - 58/106 - RETUER AV UFULLSTENDIG SØKNAD Håkonsen Utleie AS EDH 17/02901-002 2017/07/04
I TEK HØRINGER - 2016-2017 - OFFENTLIG HØRING - TILTAK FOR BEDRE KOORDINERING MV. VED PLANLEGGING OG UTFØRELSE AV LEDNINGSARBEIDER I VEGGRUNN FORSLAG TIL ENDRINGER I VEGLOVEN OG LEDNINGSFORSKRIFTEN Kommunal- og Moderniserings- Departementet SAT 16/00007-173 2017/07/04
I TEK 66/128 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM - RIVING EKSISTERENDE BYGNING OG NYBYGG BOLIG MED HYBEL OG GARASJE - 66/128 - AVFALLSPLAN OG SLUTTRAPPORT Per Håkon Berge KIS 17/02843-003 2017/07/04
I TEK 148/640 - VORMEDALSVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 148/640 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Per Olav Oddenes KMY 14/04513-013 2017/07/04
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 5/572 - ENDRING AV INNKJØRING TIL TOMT Edvart Severin Øyerhamn IGR 17/00073-029 2017/07/04
U TEK 107/54 - FOSNAVEGEN,LINDØY, SØKNAD OM TOMANNSBOLIG M/UTV.BOD, PARKERINGSPLASS, ANLEGG, VEG - 107/54 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Håkonsen Bygg AS JKV 17/01819-004 2017/07/04
I TEK 147/627-147/29, 147/34 OG 147/5 - MOKSHEIM - KLARLEGGING AV GRENSER OG ANNET - 147/29, 147/34 OG 147/5 - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted MAH 17/02953-001 2017/07/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 13/686 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Schmidt AS GEL 17/00012-331 2017/07/04
I SEN SAMETINGSVALGET 2017 - VALGARBEIDET I KOMMUNER MED 1-29 I MANNTALLET Samediggi Sametinget EDA 17/02945-001 2017/07/04
U TEK HJORTEVILT 2012-2018 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ HJORTEVILTLØYVER I KARMØY 2017 fylkesmannen PCH01 12/00288-124 2017/07/04
U TEK 7/41 - VESTRE KARMØYVEG, RAGNVALDJORD - NYBYGG ENEBOLIG OG OMBYGGING AV EKSISTERENDE BOLIG TIL GARASJE/UTHUS - 7/41 - UTVIDET MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS JKV 14/04133-021 2017/07/04
U TEK 61/155 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE, TILBYGG BOLIG, UTVIDELSE AV ALTAN, BYGGING AV HAGESTUE - 61/155 - FERDIGATTEST Annlaug Kristiansen KMY 15/04771-004 2017/07/04
U TEK 70/1 - ØVRE EIDE, EIDE, INDRE. SPRENGING AV FJELL MED TILBAKEFØRSEL AV JORD OG LEIRMASSER - 70/1 - FERDIGATTEST M Huus Maskin V/ Mangor Huus KMY 06/01878-017 2017/07/04
I TEK 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/619 - FORESPØRSEL OM FORLENGELSE AV FRIST Hans J Rasmussen AS IGR 17/02094-006 2017/07/04
I TEK 63/124 - NORDSTOKKE. DEMONTERING AV EKSISTERENDE GARASJE/RUBBHALL OPPFØRING AV ERSTATNINGSBYGG - 63/124 - KLAGE PÅ VEDTAK OPPFØRING AV ERSTATNINGSBYGG Fylkesmannen i Rogaland GTH 16/04293-017 2017/07/04
I TEK 63/124 - NORDSTOKKE. DEMONTERING AV EKSISTERENDE GARASJE/RUBBHALL OPPFØRING AV ERSTATNINGSBYGG - 63/124 - KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV LAGERBYGG OPPFØRING AV ERSTATNINGSBYGG Fylkesmannen i Rogaland GTH 16/04293-018 2017/07/04
U TEK 5/440 - VEA - OPPSETTING AV SKILT, FLAGGSTENGER, VIMPLER OG GJERDE - 5/440 - FERDIGATTEST Meinich Arkitekter AS JHE05 17/01581-009 2017/07/04
U TEK 71/31 - VESTRE KARMØYVEG, BREKKE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 71/31 - VESTRE KARMØYVEG, BREKKE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Karsten Bjelland AS OHA 17/02190-005 2017/07/04
U TEK 20/1 - NORDRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES, SØKNAD OM REDSKAPSHUS - 20/1 - FERDIGATTEST - REDSKAPSHUS John Gunnar Liknes JKV 16/01641-010 2017/07/04
I TEK 2/384 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - INNREDNING TIL KJELLER AV LEILIGHET - 2/384 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - INNREDNING TIL KJELLER AV LEILIGHET Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/02921-001 2017/07/04
U TEK 66/128 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3130, 17/3131 OG 17/3193 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 66/128 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNINENDOM Tech And Invest AS EDH 17/02688-005 2017/07/04
U TEK 16/184 - MEDHAUGSVINGEN, MEDHAUG, SØKNAD OM RIVING AV LØE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 16/184 - MEDHAUGSVINGEN, MEDHAUG, SØKNAD OM RIVING AV LØE Hage & Maskin AS IGR 17/02388-004 2017/07/04
U TEK 15/579 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIMON LARSEN - 15/579 - AVSLAG PÅ RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG S O Lund AS JKV 17/02430-003 2017/07/04
I TEK GRAVESØKNAD - RUSNESVEGEN 1 - ETTERSENDELSE AV LOGGBOK - RUSNESVEGEN 1 Haugaland Kraft Nett AS HPE 17/02733-003 2017/07/04
I TEK 123/159 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF03-4 - 123/159 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02624-007 2017/07/04
U TEK 38/55 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIDSEL MERETHE SYRE - 38/55 - AVSLAG PÅ RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG Vedavågen Rør AS JHE05 17/02431-003 2017/07/04
U TEK 109/37 - FOSNAVEGEN, FOSEN, TILBYGG BOLIG, SOVEROM - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 109/37 - TILLATELSE M/DISP Villy Solvang EDH 17/01753-006 2017/07/04
I TEK 16/5 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - BRUKSENDRING LANDBRUKSBYGNING - 16/5 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - ENDRING AV BRUKSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/02936-001 2017/07/04
U TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - 148/306 - IGANGSETTINGSTILLATELSE NR. 3 Hille Melbye Arkitekter AS KMY 14/03545-028 2017/07/04
U TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG MED GARASJER - BYGG SØR - 149/51 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE LEILIGHET 1. Hus28 AS KMY 16/02563-013 2017/07/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-018 25 Offl §25 2017/07/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-019 25 Offl §25 2017/07/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-021 25 Offl §25 2017/07/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-022 25 Offl §25 2017/07/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-023 25 Offl §25 2017/07/04
U TEK FISKERIDAGENE - FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - SVAR - SØKNAD OM BRUK AV OMRÅDER I ÅKREHAMN UNDER FISKERIDAGENE 2017 Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum HPE 12/02934-042 2017/07/04
U TEK 34/2 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - MJØLHUS, JORUNN SYNNØVE - 34/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MJØLHUS, JORUNN SYNNØVE Jorunn Synnøve Mjølhus LKS 17/02941-002 2017/07/04
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED SEVLAND BARNEHAGE Tonje Bu BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPHØR AV LÆRETID NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - ÅRVOLL - KLOAKKSANERING, ETAPPE 1 AVTALE, MIDLERTIDIG OMKJØRINGSVEI OG RIGGPLASS GNR. 15 BNR. 2304 Coop Sørvest ABU01 13/00434-006 2017/07/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/844 - BESTILLING AV NABOLISTE - BRUKSENDRING NAMPHATHAI, PHERNCHIT Phernchit Namphathai GEL 17/00012-329 2017/07/04
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPHØR AV LÆRETID NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
U TEK 57/530 - SØRAGADÅ, SKUDESNESHAVN. BYGGETILSYN - 57/530 - SØRAGADÅ, SKUDESNESHAVN. BYGGETILSYN Per Gunnar Nornes JHE05 17/02942-001 2017/07/04
U TEK 66/128 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3130, 17/3131 OG 17/3193 - 66/128 - VEDR. DELINGSSØKNAD Tech And Invest AS EDH 17/02688-006 2017/07/04
U TEK 4/424 OG 4/410 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED GRENSEJUSTERING OG OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5054 - PARSELL 1 - 4/424 OG 4/410 - UNDERRETING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Dag Jørgen Munkejord HAS 17/00879-022 2017/07/04
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED KOPERVIK SKOLE Veronica Andreassen Eriksen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I TEK 134/8 - GRØNNINGSJØEN, GRØNNINGEN - RIVING OG NYBYGG NAUST - 134/8 - GRØNNINGSJØEN, GRØNNINGEN - RIVING OG NYBYGG NAUST Terje Grønningen EDH 17/02943-001 2017/07/04
U TEK 4/424 OG 4/410 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED GRENSEJUSTERING OG OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5054 - PARSELL 1 - 4/424 OG 4/410 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Margit Alice Helgesen HAS 17/00879-023 2017/07/04
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING OG SØKNAD OM PENSJON HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I TEK HJORTEVILT 2012-2018 - KLAGE PÅ TILDELING AV RÅDYRLØYVER Fastland og Fosn grunneierlag PCH01 12/00288-125 2017/07/04
U TEK 4/424 OG 4/410 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED GRENSEJUSTERING OG OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5054 - PARSELL 1 - 4/424 OG 4/410 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Kjell Olav Munkejord HAS 17/00879-024 2017/07/04
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - ÅRVOLL - KLOAKKSANERING ETAPPE 1 AVTALE, MIDLERTIDIG OMKJØRINGSVEI GNR. 15 BNR. 706 Morten Mannes Oddenes ABU01 13/00434-007 2017/07/04
I TEK 5/365 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - NILSEN, CATHRINE - 5/365 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - NILSEN, CATHRINE Cathrine Nilsen BJP01 17/02944-001 26 Off.l.26 2017/07/04
I TEK 119/118 - MYKJE - FELLESANLEGG REKKEHUS - 119/118 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Odd Hansen Prosjekt AS JKV 16/03039-003 2017/07/04
I SKU PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I TEK 129/17 - TORVASTADVEGEN, STANGE - SØKNAD OM DISPENSASJON - ENEBOLIG I LNF - 129/17 - FYLKESMANNEN OPPRETTHOLDER SITT VEDTAK Fylkesmannen i Rogaland KIS 15/04688-028 2017/07/04
I TEK 107/1 - LINDØY - UTVIDELSE AV TURVEG I FRILUFTSOMRÅDET - 107/1 - TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL SØKNAD OM TURVEG Friluftsrådet Vest OHA 16/04892-009 2017/07/04
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - ÅRVOLL - KLOAKKSANERING ETAPPE 1 AVTALE, OMKJØRINGSVEI OG RETTIGHETER TIL LEDNINGER LIGGENDE OVER EIENDOM GNR. 15 BNR. 2327 Andreas Rasmussen ABU01 13/00434-008 2017/07/04
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING PERSONALMELDING - AUTORISERT SYKEPLEIER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I TEK 141/106 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - FASADEENDRING, INNGLASSERING AV TERRASSE - 141/106 - MOTTATT MANGLER Geir Simion Sørdal EDH 17/02666-004 2017/07/04
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/02795-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I TEK ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON - AVSLUTNING AV SAK Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet KSG 15/02345-011 2017/07/04
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPHØR AV LÆRETID - RETTELSE NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
U TEK 5/365 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - NILSEN, CATHRINE - 5/365 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - NILSEN, CATHRINE Cathrine Nilsen LKS 17/02944-002 2017/07/04
I TEK 123/159 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF03-4 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/2624 - 123/159 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/2624 Vassbakk & Stol AS ALS06 16/02174-003 2017/07/04
I TEK 148/134 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM, INNGLASSING AV EKSISTERENDE TERRASSE - 148/134 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM, INNGLASSING AV EKSISTERENDE TERRASSE Sissel Helen Yrkje EDH 17/02946-001 2017/07/04
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - 120/90 - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - PÅKOBLING TIL OFFENTLIG KLOAKK I RØYKSUND John Egil Johnstad ETS 12/00024-376 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
U TEK 112/288 - SKRE. NYBYGG ENEBOLIG, FORSTØTNINGSMUR OG GARASJE BJØRKEVEGEN 21 - 112/288 - SKRE. NYBYGG ENEBOLIG, FORSTØTNINGSMUR OG GARASJE STNY 12/03861-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
U SEN PERSONALMAPPE - TILBUD OM MIDLERTIDIG STILLING VED POLITISK SEKRETARIAT GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I HSE PERSONALMAPPE - ANSIENNITETSBEREGNING Lucie Neema Nabintu AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 107/54 - MELDING AV ADRESSETILDELING VED FOSNAVEGEN. Håkonsen Bygg AS BFH 17/00007-058 2017/07/04
I SKU PERSONALMAPPE - ØKT PENSJON PÅ GRUNN AV ENDRET PENSJONSGRAD BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I TEK 118/11 - MYKLABUST - FORLENGELSE AV BRYGGE - 118/11 - MODIFISERT SKISSE AV MOLO John Ingebrigtsen OHA 17/01283-010 2017/07/04
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - FAGERHAUG SAMDRIFT DA - 18/1 - PRODUKSJONSTILSKUDD - MANUELL UTBETALING PRODUKSJONSTILSKUDD PR.01.01.2017 - JOURNALNR.17/790127 LKS 15/02319-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I TEK 2/48 - SALVØYVEGEN.SÆVIK, TILBYGG GARASJE OG OVERBYGGET INNGANGSPARTI MED TERRASSE OVER - 2/48 - MOTTATT MANGLER Jan Inge Suggelia IGR 17/02077-004 2017/07/04
I TEK 29/43 - HEMNESVEGEN, HEMNES, RIVING OG OPPFØRING AV NY BOLIG - 29/43 - SØKNAD OM MIDL. BRUKSTILLATELSE- ENDRING AV FRIST. I. K. Gabrielsen JHE05 15/04840-013 2017/07/04
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED KOLNES BARNEHAGE Sofie Kristoffersen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I TEK 147/705 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOENHETER BYGG 1 - 147/705 - SEKSJON 5 - ANMODNING OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BYGG 1 BLOCK WATNE AS KMY 16/02442-013 2017/07/04
U TEK 148/185 - 148/1 M.FL. - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 148/185 - BREV TIL IKKE MØTT PART John Hugo Skree MNE02 17/02153-015 2017/07/04
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 15/681 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - RYVINGEN BARNEHAGE Hage & maskin AS SKM 17/00008-096 2017/07/04
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2018 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM LKS 12/00483-160 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED KOPERVIK BBH Åse Kvinnesland MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 86/234,238 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KARMØY KOMMUNE Procon AS SKM 17/00008-097 2017/07/04
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 86/234,238 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KARMØY KOMMUNE Procon AS SKM 17/00008-098 2017/07/04
I TEK 58/77 - SJØENVEGEN, KOPERVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/30 - 58/77 - SJØENVEGEN, KOPERVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Stava & Sandhåland Eiendom AS EDH 17/02950-001 2017/07/04
I TEK 123/23 - SNIKVEGEN, SNIK - REPERASJON AV KAI - 123/23 - SØKNAD OM DISPENSASJON Tor Kristian Ellingsen EDH 17/02947-001 2017/07/04
U TEK 148/1033 - NYBYGG FORRETNINGSBYGG; KONTOR, LAGER OG UTSTILLINGSROM - 148/947 - FORHÅNDSKONFERANSE BO ANDREN Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 17/02759-002 2017/07/04
I TEK 118/11 - MYKLABUST - FORLENGELSE AV BRYGGE - 118/11 - REVIDERTE TEGNINGER FOR MOLO/BRYGGE John Ingebrigtsen OHA 17/01283-011 2017/07/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 64/249 M.FL. - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Leon Dale GEL 17/00012-330 2017/07/04
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - LEGEVAKTEN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 29.06.17 T.O.M 31.08.17 Karoline Naley AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM VERNEPLEIER Ragna Marie Einarsen Bårdsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED KOPERVIK SKOLE Monika Bybarte BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-053 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I TEK 148/286 - SKOGVEGEN. NATURSTEINSMUR OG OPPFYLLING BAK MURER - 148/286 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Lise Lund Nygaard KMY 08/01002-012 2017/07/04
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - LEGEVAKT HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 29.06.17 T.O.M 31.08.17 Karoline Naley AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED KOPERVIK SKOLE Tina-Beate Eriksen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 106/65 - INGVALD JOHANNESSEN - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - 106/65 - INGVALD JOHANNESSEN VANN Vedavågen Rør As ORO01 13/03468-004 2017/07/04
I TEK 15/764 - ÅKRA - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 15/764 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/02657-003 2017/07/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON OG STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I SKU ELEVMAPPE - RAPPORT DATERT 22.06.2017 - VEDTAK SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
U SKU ANSKAFFELSE - FARGEUNDERSØKELSE SKUDENESHAVN - FARGEUNDERSØKELSE SKUDENESHAVN Ek Vekst AS AAL 16/01191-027 2017/07/04
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I TEK 102/207 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL - 102/235 - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENTNUMMER - 2017/691797/200 - BYGGNES STORSENTER AS Statens Kartverk SKM 12/00970-006 2017/07/04
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM UTSETTELSE AV KLAGEFRIST OG GJENNOMFØRING AV VEDTAK NJO 17/02494-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I TEK HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN - OPPRETTELSE AV ET SERIØSITETSREGISTER Kommunal- og Moderniserings- Departementet KBG 16/00007-174 2017/07/04
I SKU STANDPUNKTKARAKTER - MEDHOLD I KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER , FYSISK AKTIVITET OG HELSE BNO 12/03282-037 26 Off.l.26 2017/07/04
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/02909-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
U TEK 29/43 - HEMNESVEGEN, HEMNES, RIVING OG OPPFØRING AV NY BOLIG - 29/43 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE I. K. Gabrielsen JHE05 15/04840-014 2017/07/04
I SKU STANDPUNKTKARAKTER - MEDHOLD I KLAGE PÅ STANDPUNKT KARAKTER I ENGELSK MUNTLIG BNO 12/03282-038 26 Off.l.26 2017/07/04
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - AVTALE VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP - ASKI BARNEHAGE Aski AS RHO 15/03332-334 2017/07/04
I SKU KRETSORDNING - VEDTAK - IKKE MEDHOLD I KLAGE PÅ SKOLEPLASSERING EEH 17/02284-006 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I SKU KRETSORDNING - VEDTAK - IKKE MEDHOLD I KLAGE PÅ SKOLEPLASSERING EEH 17/02286-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I TEK 64/451 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - UTVIDELSE AV TERRASSE OG PÅBYGG ENEBOLIG - 64/451 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Robert Storøy KMY 16/04525-003 2017/07/04
U TEK 15/79 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1175 - 15/79 - BREV TIL IKKE MØTT PARTER SAK 17/1765 MANDIUS MANDIUSSEN XXI 17/01765-006 2017/07/04
I SKU KRETSORDNING - VEDTAK - IKKE MEDHOLD I KLAGE PÅ SKOLEPLASSERING EEH 17/02287-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I TEK 20/27 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4559 - 20/27 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON Tomas Liknes HHU 17/02508-004 2017/07/04
U TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - BYGGEMØTEREFERAT NR. 1 - JOVIKVEGEN - NY KLOAKK Jostein Myge AS FGE02 15/04912-028 2017/07/04
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I TEK 57/357 - HAVNAFJLLET, SKUDENESHAVN - NYBYGG VINTERSTUE/UTVIDELSE AV BALKONG - 57/357 - HAVNAFJLLET, SKUDENESHAVN - NYBYGG VINTERSTUE/UTVIDELSE AV BALKONG Rune Andreas og Brita Sørensen EDH 17/02954-001 2017/07/04
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - ANKE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE NJO 12/02720-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH Signe Helen Sjursen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - PERMISJONSSØKNAD SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRLING Inger Helene Bøhn Pedersen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/04
I SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - SPØRSMÅL VEDR. BROSJYREMATERIELL OG PRISER - EVENTUELT OVERSIKT ALD Automotive TRS 16/01386-029 2017/07/04