Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 15/503 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/503 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommunev/knut Sunnanå MNE02 17/02143-002 2017/07/03
U TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - RAMMETILLATELSE - 15/466 OG 15/789 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 17/00999-011 2017/07/03
I SKU KULTURMILJØFREDNING I SKUDENESHAVN - UTTALELSE - ENDRING AV TRAPPEREKKVERK I BAKGÅRD - 57/87 Rogaland Fylkeskommune AAL 14/03287-070 2017/07/03
I TEK TEKNISK PLAN - ØYAVEGEN - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK ØYAVEGEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/02923-001 2017/07/03
I TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - SØKNAD OM OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG RBE08 17/02924-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I TEK PLAN 3046 - DETALJREGULERING FOR UTSIKTEN ØSTREM - 66/88 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING UTSIKTEN ØSTREM RH Oppmåling Rune Hemnes AAHO 17/02070-002 2017/07/03
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02635-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE - SØKNAD OM SKOLEBYTTE EEH 17/02636-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - DOKUMENTASJON PÅ UTBEDRINGER ETTER KVALITETSBEFARING 20.06.17 Berge Sag BTH04 16/00642-068 2017/07/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - BESTILLING AV NABOLISTE - REGULERINGSSAK Cowi AS GEL 17/00012-326 2017/07/03
I TEK KJØP AV DEL AV KOMMUNAL EIENDOM - 119/449 - FORESPØRSEL OM KJØP AV DEL AV KOMMUNAL EIENDOM Nokus AS SKM 17/02927-001 2017/07/03
I SKU KULTURMILJØFREDNING I SKUDENESHAVN - VEDRØRENDE PÅGÅENDE EVALUERING AV FREDEDE KULTURMILJØER Riksantikvaren AAL 14/03287-071 2017/07/03
I TEK 102/53 - LONGANESVEGEN, BYGNES - FASADEENDRING - 102/53 - MOTTATT NYE TEGNINGER TIL SØKNAD. Garvik Prosjekt AS KIS 17/01880-005 2017/07/03
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING Åkra Idrettslag EVI1 16/05163-086 2017/07/03
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I TEK 57/76 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING AV BOLIG TIL SERVERING OG OVERNATTING OG SJØHUS TIL ATELIER OG KUNSTFORMIDLING - 57/76 - MERKNADER TIL SØKNAD OM ENDRET OG UTVIDET BRUK AV HOLMEN 13 OG 15 I GAMLE SKUDENESHAVN Jannicke Myge Tjøstheim KHM 17/01410-007 2017/07/03
U TEK 88/81 - VOLLEBEGVEGEN 3, SØNDRE VELDE - TILBYGG GARASJE, CARPORT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 88/81 - TILLATELSE Andreas Skeie EDH 17/02824-002 2017/07/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 3/174 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Vikanes Bungum Arkitekter AS GEL 17/00012-327 2017/07/03
U TEK 1/7 - SALVØYVEGEN, VEDØY, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ERSTATNINGSBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 1/7 - SALVØYVEGEN, VEDØY, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ERSTATNINGSBOLIG Trond Ingvar Thorsen IGR 17/02058-003 2017/07/03
U HSE TILBAKEMELDING ETTER UTSKRIVELSE - TILBAKEMELDING ETTER UTSKRIVELSE AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I TEK 15/137, 695 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT ESEBJØR - JK EIENDOM AS - VEDR. TEKNISK GODKJENNING RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/02074-010 2017/07/03
I TEK 98/133 - LIARVEGEN, AUSTEVIK - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 98/133 - SØKNAD OM FERDIGATTEST GARVIK PROSJEKT AS JKV 16/03554-014 2017/07/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-015 25 Offl §25 2017/07/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-016 25 Offl §25 2017/07/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-017 25 Offl §25 2017/07/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-017 25 Offl §25 2017/07/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-018 25 Offl §25 2017/07/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-019 25 Offl §25 2017/07/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-020 25 Offl §25 2017/07/03
U TEK ARBEID NÆR HYDROLEDNINGEN - SVAR - HENVENDELSE - ARBEID NÆR HYDROLEDNINGEN GNR/BNR 71/31 Vassbakk & Stol AS KSG 17/02786-002 2017/07/03
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/02875-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I TEK 15/2230 - STONGSVINGEN, ÅKRA - ENDRET AVKJØRSEL FOR NÆRINGSBYGG - 15/2230 - STONGSVINGEN, ÅKRA - ENDRET AVKJØRSEL FOR NÆRINGSBYGG Hans J Rasmussen AS IGR 17/02920-001 2017/07/03
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U TEK 75/48 - KALSTØVEGEN, KVALAVÅG - OPPFØRING AV MIDLERTIDIG BRAKKERIGG - 75/48 - KALSTØVEGEN, KVALAVÅG - OPPFØRING AV MIDLERTIDIG BRAKKERIGG Vassbakk & Stol AS KIS 17/02754-002 2017/07/03
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 122/25 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SUKKERVIKA, RØYKSUND. Merete I Berg og Rune Hjorthaug BFH 17/00007-056 2017/07/03
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U SKU ELEVMAPPE - *REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 2 - 1/14 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited JHE05 15/01096-013 2017/07/03
I TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 OG 15/789 - FRIKJØP - 2 STK PARKERINGSPLASSER Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 17/00999-013 2017/07/03
I TEK P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - SIGNERT ENGASJEMENTBREV/OPPDRAGSAVTALE Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS JAS03 17/02184-005 2017/07/03
I TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 OG 15/789 - VEDR. PARKERINGSDEKNING - LEILIGHETS- OG FORRETNINGSBYGG. Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 17/00999-014 2017/07/03
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I TEK 71/93 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - GRINDHAUG, MARIANNE ELISABETH - 71/93 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET GRINDHAUG, MARIANNE ELISABETH Marianne Elisabeth Grindhaug BJP01 17/02925-001 26 Off.l.26 2017/07/03
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Julie Reinertsen Thomsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - VEDRØRENDE LEIEFORHOLD BMV 17/02926-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I TEK 38/55 OG 38/118 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE OG GRENSEJUSTERING - 38/55 OG 38/118 - VEDR INNSYN I DOKUMENTER I FORBINDELSE MED OPPMÅLING Karmøyadvokatene DA XXI 17/01212-004 2017/07/03
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.17 T.O.M 31.12.17 Siri Oline Kolstø JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV 2016/2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U HSE PERSONALMAPPE - OPPHØR AV LÆRETID NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-052 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPHØR AV LÆRETID NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPHØR AV LÆRETID NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I SEN TILLEGGSSAK - BERAMMING AV PLANLEGGINGSMØTE SOM FJERNMØTE KMV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPHØR AV LÆRETID NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPHØR AV LÆREKONTRAKT NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U TEK 84/35 - KVALAVÅGVEGEN, VÅGE, TERRENGENDRING, NYDYRKING - 84/35 - KVALAVÅGVEGEN, VÅGE, TERRENGENDRING, NYDYRKING Tor Geir Løften Maskin AS KIS 17/02884-002 2017/07/03
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPHØR AV LÆREKONTRAKT NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPHØR AV LÆRETID NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPHØR AV LÆRETID NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/02904-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - VEDR. REFUSJONSKRAV FOR VÅR 2017Q GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 1 - 1/14 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited JHE05 15/01097-039 2017/07/03
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3503 - 15/153 - ÅKRA - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Nina Mjølhus EDH 17/02395-006 2017/07/03
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U TEK 118/32 - MYKLABUST - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 118/32 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Målfrid Ingeleiv Kringeland Seland HAS 17/02195-019 2017/07/03
I TEK 68/5 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - EIDE, KJELL MAGNE - 68/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET EIDE, KJELL MAGNE Kjell Magne Eide BJP01 17/02928-001 26 Off.l.26 2017/07/03
U TEK 118/32 - MYKLABUST - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 118/32 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Karin Torunn Severinsen HAS 17/02195-020 2017/07/03
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 26.06.17 T.O.M 31.12.17 Hege Medhaug Hansen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MELDING OM FRAVIKELSE AV FAST EIENDOM BMV 16/02650-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I HSE PERSONALMAPPE - FAGBREV HELSEARBEIDERFAGET OG VITNEMÅL Hege Medhaug Hansen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPHØR AV LÆRETID NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPHØR AV LÆRETID NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 01.08.18 Charlotte Vaage Mølstre JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPHØR AV LÆREKONTRAKT NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPHØR AV LÆRETID NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I SEN LEDSAGERBEVIS - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE NJO 17/02929-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I SEN GRAVESØKNAD - JOVIKVEGEN, VEAVÅGEN - GRAVESØKNAD - JOVIKVEGEN, VEAVÅGEN Khv AS TOG 17/02931-001 2017/07/03
I SEN LEDSAGERBEVIS - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE NJO 17/02930-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I TEK 98/22 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK, TILBYGG BOLIG, UTVIDELSE AV AREAL OG GARASJE - 98/22 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TILBYGG. Fylkesmannen i Rogaland KIS 17/02350-003 2017/07/03
I TEK 98/133 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUSEBY BYGGESAK: 16/3554 - 98/133 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 16/3554 Aibel AS ORO01 16/03520-009 2017/07/03
I SEN SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING AROMA BISTRO AS - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING AROMA BISTRO - ÅKREHAMN EVI1 17/02756-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U TEK 71/93 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - GRINDHAUG, MARIANNE ELISABETH - 71/93 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET GRINDHAUG, MARIANNE ELISABETH Marianne Elisabeth Grindhaug LKS 17/02925-002 2017/07/03
I TEK EKSPROPRIASJON MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN - SPØRSMÅL OM EKSPROPRIASJON MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN Kommunal- og Moderniserings- Departementet STNY 17/02933-001 2017/07/03
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STIPEND SIMONSEN, BERIT KNUTSEN Berit Knutsen Simonsen SALF 17/00009-029 2017/07/03
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PLEIEMEDARBEIDER VED FREDHEIM BUFELLESSKAP Jitrawan Nilsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U TEK 68/5 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - EIDE, KJELL MAGNE - 68/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET EIDE, KJELL MAGNE Advokat Didrik Ferkingstad LKS 17/02928-002 2017/07/03
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET PERMISJON JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UNDER UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I TEK OVERDRAGELSE AV EIENDOM - FEØY SKOLE 133/24 OG "LÆRERBOLIGEN" 133/50 - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENT NUMMER 2017/695693/200 - OVERDRAGELSE AV EIENDOM - FEØY SKOLE 133/24 OG "LÆRERBOLIGEN" 133/50 Statens Kartverk STNY 16/04082-005 2017/07/03
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.06.17 T.O.M 31.12.17 Hanna Kaland Røthe JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I SEN SYKKELBYAVTALE FOR HAUGESUND OG FASTLANDSDELEN AV KARMØY - REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR SYKKELBYEN - 08.06.17 Lorna Mannes Dyrkolbotn KTV 12/04378-030 2017/07/03
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 119/52 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE - SPANNAVEGEN. Ove Kyte BFH 17/00007-057 2017/07/03
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 19.06.17 T.O.M 31.12.17 Flora Svensen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED GRINDHAUG SKOLE Liv Jorunn Jonassen Mosbron BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I FEL PLAN 555-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUGGABERG - ENDRING VEDR. GARASJE - 147/621, 604 - GODKJENT 24.8.2017 - MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLAN 555-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUGGABERG Sivilarkitekt Kåre Frøland YSL 16/03834-002 2017/07/03
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAMILIEVEILEDER VED BARNEVERN OG UNGDOMSTJENESTEN Hege Yvonne Huse Kelly NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMAPPE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 47/414 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Eskild Kvala AS GEL 17/00012-328 2017/07/03
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSESØSTER VED AVALDSNES HELSESTASJON Mona Riise HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM KULTURSKOLE LÆRER VED KARMØY KULTURSKOLE Silje Kristiansen Sommerfeldt BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I TEK 34/2 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - MJØLHUS, JORUNN SYNNØVE - 34/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MJØLHUS, JORUNN SYNNØVE Jorunn Synnøve Mjølhus BJP01 17/02941-001 2017/07/03
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED STORESUND BARNEHAGE Line Lundegaard Hauge BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED KOPERVIK SKOLE Mailene Ånensen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/02875-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STIPEND Janett Davidsen Gustavsen SALF 17/00009-030 2017/07/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON OG STIPEND SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STIPEND Tone Davidsen Gustavsen SALF 17/00009-031 2017/07/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON OG STIPEND I FORB. MED UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STIPEND Tone Davidsen Gustavsen SALF 17/00009-032 2017/07/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/07/03