Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE KARMØY INN SKJØNNHETSSALONG - MELDEPLIKT SKJEMA FRISØR/HUDPLEIE Karmøy Inn Skjønnhetssalong AS MMM 17/02918-001 2017/06/30
I HSE VEAVÅGEN SKOLE - MILJØRETTET HELSEVERN - PLANGODKJENNING SKOLER OG BARNEHAGER Veavågen skole/Karmøy kommune MMM 17/02919-001 2017/06/30
I TEK 7/41 - VESTRE KARMØYVEG, RAGNVALDJORD - NYBYGG ENEBOLIG OG OMBYGGING AV EKSISTERENDE BOLIG TIL GARASJE/UTHUS - 7/41 - SØKNAD OM FORLENGET MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS JKV 14/04133-020 2017/06/30
I SEN HØRINGER - 2016-2017 - HØRING OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING AV OG TILSYN MED SALG AV TOBAKKSVARER MV Helse- og Omsorgsdepartementet EVI1 16/00007-171 2017/06/30
I TEK 5/118 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;17/1030 - 5/118 - SVV MØTER IKKE PÅ OPPMÅLING STD;17/1030 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted JHE 17/01427-014 2017/06/30
U TEK 57/162 - SKUDENESHAVN - RIVING BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG - 57/62 - NOTAT VEDRØRENDE BYGGEFORBUD I 100-METERSBELTET Trygve J Sjøen AS KHM 16/02858-004 2017/06/30
U TEK 57/162 - SKUDENESHAVN - RIVING BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG - 57/172 - E-POST KORRESPONDANSE Trygve J Sjøen AS KHM 16/02858-005 2017/06/30
I TEK 141/203 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG BOLIGFORMÅL - 141/203 - KOPI - MERKNAD TIL NABOVARSEL AREKLETT GUNNAR-MORTEN KIS 17/02895-002 2017/06/30
I TEK 71/49 - BREKKE - RIVING OG GJENOPPBYGGING ENEBOLIG MED TILBYGG OG GARASJE - 71/49 - SOM BYGGET TEGNINGER Edb-Tjenester Norge Limited JKV 14/00530-010 2017/06/30
I TEK 5/68 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: VEA BYGGESAK 16/2239 - 5/68 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/2239 S. O. Lund AS ALS06 16/02240-004 2017/06/30
I TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN 26.06.17 - PLAN 3021 DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Rogaland Fylkeskommune MAA05 14/00662-035 2017/06/30
I TEK PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST, VISNES - 82/14 - REFERAT FRA OPPSTARTMØTE - PRIVAT PLANFORSLAG Cowi AS YSL 17/02912-001 2017/06/30
I TEK 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3613, 5264 - 22/13 OG 22/35 - SITUASJONSKART Gunnar Tangen EDH 17/02500-007 2017/06/30
I SEN HØRINGER - 2016-2017 - HØRINGSFORSLAG - VEILEDER FOR KNUTEPUNKTUTVIKLING Statens Vegvesen JST 16/00007-172 2017/06/30
I TEK 22/35 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT FERKINGSTAD HAVTUN - GUNNAR TANGEN - ETTERSENDELSE - OPPDATERTE PLANER RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/02100-006 2017/06/30
I TEK 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/200 - KOPI - VEDRØRENDE SØKNAD OM OPPFØRING AV 12 NAUST OG BRYGGER OG UTRIGGERE Kystverket Vest JKV 16/04496-013 2017/06/30
I TEK 71/31 - VESTRE KARMØYVEG, BREKKE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 71/31 - SØKNAD OM GRAVETILLATELSE Karsten Bjelland AS OHA 17/02190-004 2017/06/30
I TEK 57/195 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN. BRUKS- OG FASADEENDRING - 57/195 - NY TEGNING SNITT Trebygg Vest AS KHM 17/02663-003 2017/06/30
I TEK 109/41 - FOSNAVEGEN, FOSEN - NYBYGG HAGESTUE/VEKSTHUS - 109/41 - SAKEN TREKKES Arvid Bjerkenes EDH 17/02661-003 2017/06/30
I TEK 22/330 - FERKINGSTADTUNET, FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 22/330 - KONTROLL AV BOLIG OG GARASJE Edb-Tjenester Norge Limited JHE 17/01322-009 2017/06/30
I TEK 5/440 - VEA - OPPSETTING AV SKILT, FLAGGSTENGER, VIMPLER OG GJERDE - 5/440 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Meinich Arkitekter AS JHE05 17/01581-008 2017/06/30
U TEK 107/50 - LINDØY - NYBYGG BASESTASJON - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 107/50 - LINDØY - NYBYGG BASESTASJON T K S Teknisk Konstruksjons-Service AS OHA 17/02817-002 2017/06/30
I TEK 115/217 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG GARASJE - 115/217 - SPØRSMÅL ANGÅENDE DISPENSASJON Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS OHA 17/02798-003 2017/06/30
I TEK 140/283 - OSNESBAKKEN, OSNES - TILBYGG GARASJE - BOD/HAGESTUE - 140/283 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Nina Høybakk og Piero Parlati EDH 17/02911-001 2017/06/30
I HSE FORURENSNINGS-OG STØYPROBLEMER VED LOSSING AV ALGINAT PÅ HUSØY - MELDING OM FORURENSNINGS-OG STØYPROBLEMER VED LOSSING AV ALGINAT PÅ HUSØY Ingolf Geir Knutsen MMM 17/02876-001 2017/06/30
U TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - REHABILITERING OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - REHABILITERING OG UTVIDELSE AV BRYGGE TIL UTTALE Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 17/00391-005 2017/06/30
I TEK 66/128 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3130, 17/3131 OG 17/3193 - 66/128 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SØKNADSSKJEMA, SITUASJONSKART OG KRAV OM SAMMENSLÅING (IKKE ORIGINAL) Tech And Invest AS EDH 17/02688-004 2017/06/30
I TEK 115/217 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG GARASJE - 115/217 - NYE TEGNINGER Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS OHA 17/02798-004 2017/06/30
I TEK 20/1 - NORDRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES, SØKNAD OM REDSKAPSHUS - 20/1 - SØKNAD OM FERDIGATTEST John Gunnar Liknes JKV 16/01641-009 2017/06/30
I TEK 31/10 - HAGA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1239 - 31/10 - KOPIMOTTAKER - OPPNEVNING AV SETTEFYLKESMANN OPPM:17/1239 Fylkesmannen I Rogaland HHU 16/03785-014 2017/06/30
U TEK 119/52 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/52 - MYKJE - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSØKNAD Ove Kyte EDH 17/02784-003 2017/06/30
I TEK 16/181 - ENGEVEGEN, MEDHAUG, RIVING AV TILBYGG OG GJENOPPBYGGING AV NYTT TILBYGG BOLIG - 16/181 - UTTALE I HENHOLD TIL KULTURMINNELOVEN Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KHM 17/02226-005 2017/06/30
U TEK 148/175 - NORHEIMTUNET, NORHEIM, PÅBYGG GARASJE, VINTERHAGE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 148/175 - TILLATELSE M/DISP Trude Helgevold EDH 17/02016-004 2017/06/30
U TEK 16/181 - ENGEVEGEN, MEDHAUG, RIVING AV TILBYGG OG GJENOPPBYGGING AV NYTT TILBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 16/181 - ENGVEGEN, MEDHAUG, RIVING AV TILBYGG OG GJENOPPBYGGING AV NYTT TILBYGG BOLIG John Einar og Hilde M Dalsvåg KHM 17/02226-004 2017/06/30
U SEN ERVERV/EKSPROPRIASJON - BORGAREDALEN - SKJØNNSBEGJÆRING - EKSPROPRIASJON - BORGAREDALEN Haugaland Tingrett KMV 14/03265-038 2017/06/30
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - SPREDNING AV TISTEL OG HØYMOL Endre Vikingstad LKS 12/01731-065 2017/06/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 100 % VIKARIAT - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 100 % VIKARIAT BLI01 17/01381-016 25 Offl §25 2017/06/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 100 % VIKARIAT - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 100 % VIKARIAT BLI01 17/01381-017 25 Offl §25 2017/06/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 100 % VIKARIAT - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 100 % VIKARIAT BLI01 17/01381-018 25 Offl §25 2017/06/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-013 25 Offl §25 2017/06/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-014 25 Offl §25 2017/06/30
I TEK 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3613, 5264 - 22/13 OG 22/35 - SITUASJONSKART OG ERKLÆRINGER OM RETTIGHETER FRA 22/13 , 22/35 , 22/141 22/212 OG 22/214 Gunnar Tangen EDH 17/02500-006 2017/06/30
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - SPREDNING AV TISTEL OG HØYMOL Torvestad Rune LKS 12/01731-066 2017/06/30
U TEK 15/1042 - ÅKRA SJØMAT BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN - 15/1042 - ÅKRA SJØMAT Åkra Sjømat AS TEA01 12/00465-015 2017/06/30
U TEK 22/13 OG 22/108 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 22/13-UNDERRETTING OM RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN Gunnar Tangen MAH 17/02797-002 2017/06/30
U TEK KOPERVIK UNGDOMS- OG ALDERSSENTER - VURDERING OM OVERTAKELSE - KOPERVIK UNGDOMS- OG ALDERSSENTER - VURDERING OM OVERTAKELSE Kartverket STNY 12/02092-011 2017/06/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 19.06.17 T.O.M 31.12.17 May Lillian Rasmussen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 31.07.17 T.O.M 31.12.17 Vivian Vassbrekke JBR04 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U TEK STARTLÅN - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 16/03615-011 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 19.06.17 T.O.M 31.12.17 Genevieve Niyonzima JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U SEN 123/162 - SNIK - BEGJÆRING OM SEKSJONERING TJØRNAHAUGVEGEN 54, 56, 58, 60, 62, 64 - MELDING/SEKSJONERING 123/162. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING TJØRNAHAUGVEGEN 54, 56, 58, 60, 62, 64 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/02142-002 2017/06/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 7 F.O.M 22.06.17 T.O.M 31.12.17 Claudine Emilienne Nikiza JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 08.06.17 T.O.M 31.12.17 Celina Vaage Mølstre JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U TEK STARTLÅN - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/00411-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Oliver Valentin Valentinsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 OG 15/789 - PARKERINGSPLAN Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 17/00999-012 2017/06/30
U SEN PERSONALMAPPE - DELVIS PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER - FRA 06.06.-30.09.17 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U TEK 149/24, 322, 323 - TEKNISK PLAN - NORDTUNET - SVAR - VEDR. SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK - NORDTUNET 149/24, 322, 323 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/01422-014 2017/06/30
I TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/02905-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U SEN 123/163 - SNIK - BEGJÆRING OM SEKSJONERING TJØRNAHAUGVEGEN 42, 44, 46, 48, 50, 52 - MELDING/SEKSJONERING 123/163. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING TJØRNAHAUGVEGEN 42, 44, 46, 48, 50, 52 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/02139-002 2017/06/30
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 134/8 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - GRØNNINGEN EDB Tjenester Norge Ltd SKM 17/00008-094 2017/06/30
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 15/1034 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS Garvik Tomteutvikling AS SKM 17/00008-095 2017/06/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/503 - BESTILLING AV NABOLISTE Aud Einarsen GEL 17/00012-325 2017/06/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/02909-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID OG ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U TEK TEKNISK PLAN - NY KLOAKK JOVIKVEGEN 2. ETAPPE - TEKNISK GODKJENNING - NY KLOAKK JOVIKVEGEN 2. ETAPPE VAR-avdelingen BTH04 17/02795-004 2017/06/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 LEI 16/04537-214 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - GRUNNUNDERVISNING - VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 141/187 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED FAGERVOLLVEGEN. Susanne W. og Tore Skeie BFH 17/00007-054 2017/06/30
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSGARANTI FOR OPPLÆRINGSTILBUD - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I SKU ELEVMAPPE - ENKELTVEDTAK SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OVERFØRING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U TEK 15/137, 695 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT ESEBJØR - JK EIENDOM AS - TEKNISK GODKJENNING 15/137, 695 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT ESEBJØR - JK EIENDOM AS RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/02074-009 2017/06/30
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I SKU ELEVMAPPE - TILLEGG TIL SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - 148/306, 148/657 OG 148/834 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet Vestlandet KMY 14/03545-027 2017/06/30
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING FOR BEHOV AV SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDRE BETALING - BARNEHAGE GKH01 17/02885-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP- BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U TEK 63/124 - NORDSTOKKE. DEMONTERING AV EKSISTERENDE GARASJE/RUBBHALL OPPFØRING AV ERSTATNINGSBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 63/124 - NORDSTOKKE. DEMONTERING AV EKSISTERENDE GARASJE/RUBBHALL OPPFØRING AV ERSTATNINGSBYGG Håkon Tangjerd IGR 16/04293-016 2017/06/30
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 148/947 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED NOREVEGEN. Norheim 1g AS BFH 17/00007-055 2017/06/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U TEK 59/39 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - TILBYGG , PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 59/39 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - TILBYGG - UTSATT IVERKSETTING AV VEDTAK Anne Grethe Olsen og Per Magne Tengs GTH 17/00834-010 2017/06/30
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN STD:16/2483 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 112/263 I KARMØY KOMMUNE Johannessen Randi XXI 17/02097-001 2017/06/30
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN STD:16/2483 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 112/263 I KARMØY KOMMUNE Toft Arne XXI 17/02097-002 2017/06/30
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN STD:16/2483 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 112/263 I KARMØY KOMMUNE Waage Astri Martha Toft XXI 17/02097-003 2017/06/30
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN STD:16/2483 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 112/263 I KARMØY KOMMUNE Rogaland Fylkeskommune XXI 17/02097-004 2017/06/30
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN STD:16/2483 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 112/263 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest XXI 17/02097-005 2017/06/30
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN STD:16/2483 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 112/263 I KARMØY KOMMUNE Kirkhus Karl Magnus XXI 17/02097-007 2017/06/30
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN STD:16/2483 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 112/263 I KARMØY KOMMUNE Grønhaug Eiendom As XXI 17/02097-009 2017/06/30
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN STD:16/2483 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 112/263 I KARMØY KOMMUNE Byggkjeden Eiendom As XXI 17/02097-010 2017/06/30
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN STD:16/2483 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 112/263 I KARMØY KOMMUNE Tollef Wallum Nordvik XXI 17/02097-012 2017/06/30
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN STD:16/2483 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 112/263 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune/knut Sunnanå XXI 17/02097-013 2017/06/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U TEK 2/188 - TEKNISK PLAN - SKUTEBERG HELLVIK HUS - FERDIGBEFARING - SKUTEBERG HELLVIK HUS Hellvik Hus Karmøy AS BTH04 12/02655-016 2017/06/30
U TEK 43/197 - VARDENVEGEN, HØYNES - RIVING AV HELE BYGG - 43/197 - VARDENVEGEN, HØYNES - MANGELFULL SØKNAD Roald Magnar Opsal KHM 17/02878-002 2017/06/30
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ADJUNKT VED ÅKRA SKOLE Ågot Smedsvig Gram Lodden RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ADJUNKT VED KOLNES SKOLE Eli Støle Sørvåg RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I TEK 107/53 - FOSNAVEGEN, HOVDASTAD - NYBYGG TOMANNSBOLIG MED VEG - 107/53 - FOSNAVEGEN, HOVDASTAD - NYBYGG TOMANNSBOLIG MED VEG Håkonsen Bygg AS OHA 17/02913-001 2017/06/30
I SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV UFØREPENSJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - FASADE- OG BRUKSENDRING - 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - SAMTYKKEBEHANDLING ETTER REGIONALPLAN FOR HAUGALANDET FOR AREAL OG TRANSPORT Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen IGR 17/01469-017 2017/06/30
I TEK 16/184 - RØRLEGGERMELDING: RIVING - TILTAKSHAVER: JENS INGE VE BYGGESAK 17/2388 - 16/184 - RØRLEGGERMELDING: RIVING - TILTAKSHAVER: JENS INGE VE BYGGESAK 17/2388 Vedavågen Rør AS ORO01 17/02914-001 2017/06/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ADJUNKT M/TILLEGGSUTD. VED KVOS Silje-Jennifer Mc Donald Bygland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I TEK 16/184 - MEDHAUGSVINGEN, MEDHAUG, SØKNAD OM RIVING AV LØE - 16/184 - MOTTATT MANGLER - BEKREFTELSE STRØM, PLUGGING (SAK 17/2914) OG AVFALLSPLAN Hage & Maskin AS IGR 17/02388-003 2017/06/30
I TEK PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING OG SØKNAD OM PERMISJON HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND STAVA, TONELISE THOMSEN Tone Lise Thomsen Stava SALF 17/00009-026 2017/06/30
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND GUSTAVSEN, JEANETT DAVIDSEN Janett Davidsen Gustavsen SALF 17/00009-027 2017/06/30
U TEK 119/118 - TEKNISK PLAN FOR MYKJETUNET, VORMEDAL - TEKNISK GODKJENNING RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 16/03224-014 2017/06/30
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/02572-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND GUSTAVSEN, TONE DANIELSEN Tone Davidsen Gustavsen SALF 17/00009-028 2017/06/30
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM PLEIEMEDARBEIDER Rattanaporn Sahat AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON OG STIPEND SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON OG STIPEND I FORB. MED UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U TEK 82/11 - HINDERÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4226 - 82/11 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Kurt Østbye HAS 16/05004-007 2017/06/30
I TEK 107/53 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: HÅKONSEN BYGG AS BYGGESAK 17/2913 - 107/53 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: HÅKONSEN BYGG AS BYGGESAK 17/2913 Haugaland Rørleggertjenester AS ORO01 17/02917-001 2017/06/30
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U TEK 15/606 - ÅKRA, RIVING OG NYBYGG BOLIG M/GARASJE - 15/606 - STIKNING OG BELIGGENHETSKONTROLL Norgeshus AS GER01 16/03076-021 2017/06/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - PERMISJONSSØKNAD RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - F.O.M 07.07.17 T.O.M 03.07.18 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U TEK 82/11 - HINDERÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4226 - 82/11 - OPPMÅLINGSFORRETNING - RETTING AV 82/19 Astrid Alvilde Lande HAS 16/05004-008 2017/06/30
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - F.O.M 19.07.17 T.O.M 19.07.18 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ASSISTENT Rønnaug Knutsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/30
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 4 - 1/14 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited IGR 16/00304-020 2017/06/30
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ANSKAFFELSE - OPPFØLGING AV AVTALEN - PRISJUSTERING - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Uloba - Independent Living Norge SA CBE02 14/00789-258 2017/06/30