Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 64/824 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT TVEIT, GEIR MARTIN - SVAR - 64/824 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT TVEIT, GEIR MARTIN Geir Martin Tveit BSO02 17/00251-002 2017/06/29
I SEN DESTINASJON HAUGESUND OG HAUGALANDET AS - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I DESTINASJON HAUGESUND & HAUGALANDET AS Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS PVE01 14/02117-006 2017/06/29
I TEK FORSØPLING - ANMODNING OM FJERNING AV SØPPEL - 106/94 Rune Holmefjord Jakobsen PEID 17/02890-001 2017/06/29
I TEK STARTLÅN - PANTHAVERBEKREFTELSE RBE08 17/02138-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I TEK 64/924 - TEKNISK PLAN, RUSNESVEGEN - RUSNESVEGEN AVTALE - 64/28 Pds Protek AS BTH04 17/01943-007 2017/06/29
I TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - VEDR. KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Kjellaug Fjelland ETS 16/03513-040 2017/06/29
I TEK TRAFIKKSIKRING - FORESPØRSEL OM ETABLERING AV FOTGJENGEROVERGANG I KRYSSET ASALDALVEIEN / ASALDALBAKKEN Sameiet Asaldaltoppen HPE 13/03179-017 2017/06/29
I TEK GJERDEKLYVERE - SØKNADER - SVAR - SØKNAD 15 GJERDEKLYVARAR Fylkesmannen i Rogaland LKS 12/01708-080 2017/06/29
I TEK SØKNAD OM FARTSHUMPER I DALABREKKÅ, AVALDSNES - SØKNAD OM FARTSDUMP Espen Pedersen KSU01 17/02896-001 2017/06/29
I SKU ANDRE KULTURMINNER - 43/141 - ARBEID PÅ LEKEPLASS, AUTOMATISK FREDET KULTURMINNE ID 33962 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN Rogaland Fylkeskommune AAL 13/01604-033 2017/06/29
I TEK PLAN 5083 - DETALJREGULERING FOR VESTRE TJØRNAHAUG - SNIK - 123/2 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN 26.06.17 - PLAN 5083 DETALJREGULERING FOR VESTRE TJØRNAHAUG - SNIK - 123/2 Rogaland Fylkeskommune YSL 16/02709-009 2017/06/29
I TEK UTSLIPPSTILLATELSE - NORSCRAP KARMØY AS - ENDELIG RAPPORT FOR NORSCRAP KARMØY FRA INSPEKSJONEN 14.6.2017 Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/05297-017 2017/06/29
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - ORIENTERING OM TILSKUDD TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET TIL FORDELING I 2018 Kulturdepartementet OFL 16/00248-150 2017/06/29
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE F.O.M.: 01.09.2017 T.O.M. 31.10.2017 Elin Kristiansen RKV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U TEK 141/208 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND. TILBYGG REKKEHUS - BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 141/208 - TILLATELSE Espen Lervåg EDH 17/02757-003 2017/06/29
I TEK 109/108 - FOSEN - NYBYGG NAUST - 109/108 - OPPFØRING AV NAUST PÅ FOSEN Roy Atle Simonsen OHA 17/02821-002 2017/06/29
I TEK 33/52 - STORAURVEGEN, SANDVE, RIVING AV EKSISTERENDE BYGG OG OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG M/NAUST - 33/52 - TILBAKEMELDING FRA TILTAKSHAVER AT SØKNAD OPPRETTHOLDES Sandve AS KHM 17/02256-003 2017/06/29
I TEK 119/118 - TEKNISK PLAN FOR MYKJETUNET, VORMEDAL - ETTERSENDELSE AV OPPDATERTE TEGNINGER RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 16/03224-013 2017/06/29
I TEK GRAVESØKNAD - SANDSKEIVEGEN, SMALAVEGEN, DALSVEGEN - REVIDERT GRAVESØKNAD - SANDSKEIVEGEN, SMALAVEGEN, DALSVEGEN T Halleland AS ETS 17/01987-003 2017/06/29
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U TEK 57/195 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN. BRUKS- OG FASADEENDRING - 57/195 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN. MANGELFULL SØKNAD Trebygg Vest AS KHM 17/02663-002 2017/06/29
I TEK 148/193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR DANIELSEN - 148/193 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR DANIELSEN Jostein Myge AS ALS06 17/02067-002 2017/06/29
I TEK 148/229 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EBBA ODLAND - 148/229 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - EBBA ODLAND Jostein Myge AS ALS06 17/02105-003 2017/06/29
U TEK 125/17 - SPANNHELGELANDVEGEN, HELGELAND - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 125/17 - SPANNHELGELANDVEGEN, HELGELAND - TILBYGG ENEBOLIG Vegard Sørensen OHA 17/02481-004 2017/06/29
I TEK 45/11 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - FERDINAND SØRENSEN WIK OG MALIN ODLAND - 45/11 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - BJP01 17/02856-001 26 Off.l.26 2017/06/29
U TEK ÅRABROT RENSEANLEGG, HAUGESUND KOMMUNE - UTSLIPPSTILLATELSE - ÅRABROT RENSEANLEGG, HAUGESUND KOMMUNE - UTSLIPPSTILLATELSE ORIENTERING Fylkesmannen I Rogaland JTH 15/03608-003 2017/06/29
U TEK 47/379 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 47/379 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT JOHANNESSEN, TINA Tina Johannessen BSO02 17/02336-002 2017/06/29
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U TEK 15/17 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 15/17 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT LY, KIEN DAT Kien Dat Ly BSO02 17/02829-002 2017/06/29
U TEK 15/1687 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 15/1687 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT UPITZ, UWE Uwe Opitz BSO02 17/02830-002 2017/06/29
U TEK 15/1154 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 15/1154 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT STAVA, MELONA CHUA Melona Chua Stava BSO02 17/02828-002 2017/06/29
U TEK 147/629/0/13 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 147/629/0/13 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Jan Arne Larsen BSO02 17/01332-002 2017/06/29
U TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - 148/947 - IGANGSETTINGSTILLATELSE NR. 1 Dr Ing A Aas-Jakobsen AS KMY 17/00691-021 2017/06/29
U TEK 102/195 - BYGNES - NYBYGG HAGESENTER - 102/195 - FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JKV 16/03163-019 2017/06/29
U TEK 99/30 - LEDNINGSBRUDD - JOHN REIDAR VORRE - SVAR - 99/30 - LEDNINGSBRUDD - JOHN REIDAR VORRE Storesund Rør AS ALS06 17/02848-002 2017/06/29
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-268 25 Offl §25 2017/06/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-269 25 Offl §25 2017/06/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-270 25 Offl §25 2017/06/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-271 25 Offl §25 2017/06/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-272 25 Offl §25 2017/06/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-273 25 Offl §25 2017/06/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-274 25 Offl §25 2017/06/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-275 25 Offl §25 2017/06/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-276 25 Offl §25 2017/06/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-277 25 Offl §25 2017/06/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-278 25 Offl §25 2017/06/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-279 25 Offl §25 2017/06/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-280 25 Offl §25 2017/06/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-281 25 Offl §25 2017/06/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - TILBUD TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-079 25 Offl §25 2017/06/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - ARBEIDSAVTALE TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-080 25 Offl §25 2017/06/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - TRUKKET TOSPRÅKLIGE LÆRERE BLI01 17/01761-081 25 Offl §25 2017/06/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST ARO07 17/02398-003 25 Offl §25 2017/06/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGEHJEMMEL VED AVALDSNES LEGESENTER - SØKNAD FASTLEGEHJEMMEL VED AVALDSNES LEGESENTER MSTA 17/02665-002 25 Offl §25 2017/06/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-012 25 Offl §25 2017/06/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-013 25 Offl §25 2017/06/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-011 25 Offl §25 2017/06/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-012 25 Offl §25 2017/06/29
U TEK 148/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SPANNADALEN 2 AS BYGGESAK 17/691 - SVAR - 148/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SPANNADALEN 2 AS BYGGESAK 17/691 Comfort Karmøy AS ORO01 17/01300-006 2017/06/29
U TEK 50/39 - FALNES P GÅRD, BRUKSENDRING, INNREDNING AV MØTEROM - 50/39 - FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited JHE05 17/00686-005 2017/06/29
U TEK 58/164 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 58/164 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT DALE, MARIT LILLIAN EILERTSEN Marit Lillian Eilertsen Dale BSO02 17/00743-002 2017/06/29
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN TIL UTBEDRING - KONKRET BOLIG RBE08 17/02617-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.06.17 Sondre Hveding BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I TEK 85/237 - VIKSHÅLANDVEGEN, UTVIK - NYBYGG HYBELHUS - 85/237 - MOTTATT MANGLER Odd Inge Vikshåland IGR 13/01001-014 2017/06/29
U TEK PERSONALMAPPE - VARSEL OM OPPHØR AV STILLING HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U TEK 22/12 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5496 - 22/12 - OVERSENDELSE AV KLAGESAK, FERKINGSTAD,DELING- DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland HHU 16/00973-019 2017/06/29
I TEK 26/28 - SJERPEVEGEN, KVILHAUG - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE BYGGESAK: 15/2632 - RØRLEGGERMELDING: 15/3186 - 26/28 - MONTERT BIOVAC MINIRENSEANLEGG BYGGESAK: 15/2632 - RØRLEGGERMELDING: 15/3186 Goodtech Enviornment AS ALS06 15/03185-008 2017/06/29
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLING, ST.KODE OG ÅRSLØNN FRA 01.08.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 57/64,66 - BETILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Anne Marie Ritland GEL 17/00012-321 2017/06/29
U TEK 119/199 - KROSSNESVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG GARASJE - 119/199 - FERDIGATTEST - GARASJE Vidar Furevik JKV 12/04164-005 2017/06/29
I TEK 45/11 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - FERDINAND SØRENSEN WIK OG MALIN ODLAND - 45/11 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - BJP01 17/02856-002 26 Off.l.26 2017/06/29
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 86/238 - NABOVARSEL TIL KAMRØY KOMMUNE - KARMSUND HAVN IKS Karmsund Havn IKS SKM 17/00008-089 2017/06/29
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 86/238 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KARMSUND HAVN IKS Karmsund Havn IKS SKM 17/00008-090 2017/06/29
U TEK 102/204 - BYGNES - UTDYPING I SJØ - 102/204 - BYGNES - UTDYPING I SJØ Fylkesmannen i Rogaland KIS 17/01912-005 2017/06/29
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV ARBEIDSSTED Synnøve Andersen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 148/947 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED NORHEIMSMARKA. Spannadalen 2 AS BFH 17/00007-053 2017/06/29
I TEK 141/100 , 141/6 OG 141/54 - STORESUNDVEGEN - LITLASUND- OPPSAMLINGSARRANGEMENT FOR PRODUKTTANKER - 141/100 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE MULTICONSULT AS KMY 14/02331-004 2017/06/29
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 102/171 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KARSEL MULTISERVICE Eskild Kvala AS SKM 17/00008-091 2017/06/29
U SKU PERSONALMAPPE - 49% + 20% VIKARIAT SOM FAGARBEIDER VED KOLNES BHG. Wenche Stokknes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 86/238 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KARMSUND HAVN IKS Karmsund Havn IKS SKM 17/00008-092 2017/06/29
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 142/722 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - DJØNNE Anne Marthe V. Djønne SKM 17/00008-093 2017/06/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/2342 - BESTILLING AV NABOLISTE Christoffer Bårdsen GEL 17/00012-322 2017/06/29
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT M/TILLEGGSUTD. Ida Cathrine Nygaard Madsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/02238-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U TEK 15/1233 - OMSORGSBOLIGER ENGTUNET BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN - 15/1233 - OMSORGSBOLIGER ENGTUNET Garvik Eiendom AS TEA01 12/01498-009 2017/06/29
U TEK GNR. 47 OG 48 - BNR. 15 M/FL - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - HØINES, JAN ARILD - SVAR - GNR. 47 OG 48 - BNR. 15 M/FL - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - HØINES, JAN ARILD Jan Arild Høines BJP01 17/02794-003 2017/06/29
I TEK 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/200 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I. K. Gabrielsen JKV 16/04496-012 2017/06/29
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT M/TILLEGG VED KVOS Dagny Hystad RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I TEK PERSONALMAPPE - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.06.17 T.O.M 31.12.17 Ayersam Tadese Alemu HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER VED EIDE SKOLE Gudridur Gudnadottir RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDRE BETALING - BARNEHAGE GKH01 17/02885-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING SOM PED.LEDER Kari-Anne Kovajord RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I TEK 84/35 - KVALAVÅGVEGEN, VÅGE, TERRENGENDRING, NYDYRKING - 84/35 - KVALAVÅGVEGEN, VÅGE, TERRENGENDRING, NYDYRKING Tor Geir Løften Maskin AS KIS 17/02884-001 2017/06/29
U TEK 25/83 - BERØA LANGÅKER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN - 25/83 - BERØA LANGÅKER Berøa Langåker TEA01 12/00907-005 2017/06/29
U TEK 114/167 - HESTFARET, NORDRE EIKE, NYBYGG GARASJE - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - HESTFARET 11 - GNR. 114 OG BNR. 167 I KARMØY KOMMUNE. Fylkesmannen i Rogaland BFH 16/02984-014 2017/06/29
I TEK 72/71 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER KRISTIAN HALVORSEN - 72/71 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER KRISTIAN HALVORSEN Risa AS ALS06 17/01124-003 2017/06/29
I SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJONSKRAV BARNEHAGEPLASSER TIL BARN MED BOSTED I KARMØY KOMMUNE 01.04.17 - 14.08.17 Tysvær Kommune RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U TEK 45/11 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - FERDINAND SØRENSEN WIK OG MALIN ODLAND - 45/11 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - MALIN ÅDLAND OG FERDINAND SØRENSEN WIK Ferdinand Sørensen Wik BJP01 17/02856-003 2017/06/29
I TEK 15/2428 - ØYAVEGEN, ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASS - 15/2428 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I. K. Gabrielsen JKV 17/00589-011 2017/06/29
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM BYTTING AV SKOLE GKH01 17/02883-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 20.06.17 T.O.M 31.08.17 Lucie Neema Nabintu AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I SKU STANDPUNKTKARAKTER - MEDHOLD I KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I NATUR, MILJØ OG FRILUFTSLIV BNO 12/03282-036 26 Off.l.26 2017/06/29
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U TEK 57/333 - EBENESER MENIGHETSHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN - 57/333 - EBENESER MENIGHETSHUS Ebeneser Skudeneshavn TEA01 12/01387-010 2017/06/29
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - PASSASJER NJO 17/02698-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - VEDRØRENDE INNLØSING AV EIENDOM - GOVERT GRINDHAUG M.FL. Haver Advokatfirma AS SMO02 16/04810-024 2017/06/29
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U TEK 68/228 - BETANIA, DEN FRIE EVANGELISKE FORSAMLING BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN - 68/228 - BETANIA, DEN FRIE EVANGELISKE FORSAMLING Den Frie Evangliske Forsamling Betania TEA01 12/01441-009 2017/06/29
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I TEK PERSONALMAPPE - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.06.17 T.O.M 31.12.17 Safiya Barre Jamatar HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR INSTITUSJON MED FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/03105-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - VEDRØRENDE AVSLAG OM PERMISJON SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I TEK 129/8 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET STEINBERG, ANNE OG SVENDSEN, ODD EIVIND - 129/8 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET STEINBERG, ANNE Anne Steinberg BJP01 17/02891-001 26 Off.l.26 2017/06/29
U TEK 43/446 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, GJENOPPBYGGING AV BOLIG ETTER BRANN - 43/446 - ØYGARDSHAUGEN,HØYNES, MANGELFULL SØKNAD Botakst AS KHM 17/02113-006 2017/06/29
I TEK 59/39 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - TILBYGG , PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 59/39 - KLAGE PÅ VEDTAK Anne Grethe Olsen og Per Magne Tengs GTH 17/00834-009 2017/06/29
I TEK 129/8 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET STEINBERG, ANNE OG SVENDSEN, ODD EIVIND - 129/8 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET SVENDSEN, ODD EIVIND Odd Eivind Svendsen BJP01 17/02891-002 26 Off.l.26 2017/06/29
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U TEK 106/31 - FOSNANESVEGEN, FOSNANES. RIVING OG NYBYGG FRISTIDSBOLIG - 106/31 - FERDIGATTEST - NYBYGG FRITIDSBOLIG Omega Areal AS JKV 11/02977-012 2017/06/29
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER HØSTEN 2017 Karmsundet Båt, Mat & Vin AS EVI1 16/05163-085 2017/06/29
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U TEK 5/68 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2609 - 5/68 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING Hallstein Vea JHE 16/03299-014 2017/06/29
U TEK 63/37 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 63/37 I KARMØY KOMMUNE Reiersen Edel ALA04 17/02378-004 2017/06/29
U TEK 63/37 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 63/37 I KARMØY KOMMUNE Reiersen Olaf ALA04 17/02378-005 2017/06/29
U TEK 63/37 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 63/37 I KARMØY KOMMUNE Fjellheim Harald ALA04 17/02378-006 2017/06/29
U TEK 63/37 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 63/37 I KARMØY KOMMUNE Hansen May Brit Høvring ALA04 17/02378-007 2017/06/29
U TEK 63/37 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 63/37 I KARMØY KOMMUNE Eintveit Kjersti Elise K ALA04 17/02378-008 2017/06/29
U TEK 63/37 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 63/37 I KARMØY KOMMUNE Eintveit Ole Willy ALA04 17/02378-009 2017/06/29
U TEK 5/68 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2609 - 5/68 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING Karmøy Kommune v/Hilde Pettersen JHE 16/03299-015 2017/06/29
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 20.06.17 T.O.M 31.08.17 Lucie Neema Nabintu AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I TEK 42/15 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - 42/15 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - Irmil Lillian Eliassen BJP01 17/02892-001 26 Off.l.26 2017/06/29
I SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I TEK 141/203 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG BOLIGFORMÅL - 141/203 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG BOLIGFORMÅL BYGGDETALJ AS KIS 17/02895-001 2017/06/29
U SKU TV-AKSJONER - TV-AKSJONEN NRK UNICEF 2017 - INNKALLING TIL MØTE Connie Sternhoff ANKO 16/02637-004 2017/06/29
I TEK 13/609 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3006 - 13/609 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Tostemmen Utbygging AS MNE02 17/02893-001 2017/06/29
U TEK 96/39 - EVENTYRHAGEN BARNEHAGE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN - 96/39 - EVENTYRHAGEN BARNEHAGE Stiftelsen Kf Ansattes Barnehage TEA01 12/01449-011 2017/06/29
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/03341-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3503 - 15/153 - MOTTATT MANGLER Torbjørn Ånensen EDH 17/02395-004 2017/06/29
U TEK 15/91 - ZOAR - ÅKREHAMN BEDEHUS - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN - 15/91 - ZOAR - ÅKREHAMN BEDEHUS - Zoar-Åkrehamn Bedehus TEA01 12/01469-010 2017/06/29
I TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - SØKNAD OM Å OVERFØRE STARTLÅN TIL NY BOLIG RBE08 17/02894-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - SPØRSMÅL TIL BILANBUDET LeasePlan Norge AS TRS 16/01386-026 2017/06/29
I SEN PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - PENSJONIST LRO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I TEK 120/48 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRG OG HARALD KJETLAND - 120/48 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRG OG HARALD KJETLAND Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 17/02897-001 2017/06/29
U TEK 5/440 - KARMØY STORSENTER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN - 5/440 - KARMØY STORSENTER Karmøy Storsenter AS TEA01 12/01458-012 2017/06/29
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/02316-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON JBR04 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - SVAR - SPØRSMÅL TIL BILANBUDET Interessenter på Doffin TRS 16/01386-027 2017/06/29
I TEK 84/35 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - 84/35 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING HHU 17/02898-001 26 Off.l.26 2017/06/29
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - 127/6 - AVTALE - BEVARING AV ÅKERRIKSEN BREKKE , ØYSTEIN Øystein Brekke PCH01 12/00690-146 2017/06/29
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - 138/4 - AVTALE - BEVARING AV ÅKERRIKSEN Tom Ragnvald Nordbø PCH01 12/00690-147 2017/06/29
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-180 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/02564-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I TEK 120/81 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORE MARTINSE OG TORIL SØFTELAND SÆBØ - 120/81 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORE MARTINSE OG TORIL SØFTELAND SÆBØ Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 17/02899-001 2017/06/29
U TEK 57/616 OG 57/535 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 57/616 OG 57/535 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE SAK 17/2826 Ove Harald Dale XXI 17/02826-002 2017/06/29
I TEK 120/70 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENTE IRENE OLSEN OG TORE AASEBØ HANSEN - 120/70 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENTE IRENE OLSEN OG TORE AASEBØ HANSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 17/02900-001 2017/06/29
I HSE PERSONALMAPPE - AUTORISASJON SYKEPLEIER Torbjørn Brekke Fiskaaen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I TEK 58/106 - HOVEDGATEN, KOPERVIK, PÅBYGG BOLIG,OPPFØRING AV TERRASSE - 58/106 - HOVEDGATEN, KOPERVIK, PÅBYGG BOLIG,OPPFØRING AV TERRASSE Håkonsen Utleie AS EDH 17/02901-001 2017/06/29
U TEK 141/183 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2277 - 141/183 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Gunnar-Morten Areklett HAS 17/02478-014 2017/06/29
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LEKTOR VED NORHEIM SKOLE Kristian Sinclair Veum RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U TEK 42/15 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - SVAR - 42/15 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - ELIASSEN, LILLIAN IRMIL Irmil Lillian Eliassen BJP01 17/02892-002 2017/06/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 85/65 - BESTILLING AV NABOLISTE - BRUKSENDRING BRANDAL, SVERRE ARNE Sverre Arne Brandal GEL 17/00012-323 2017/06/29
U TEK 119/85 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1193 - 119/85 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING Garvik Tomteutvikling AS JHE 17/02152-019 2017/06/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 42/105 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING WIK, MARIT Marit Melhus Wik GEL 17/00012-324 2017/06/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.07.18 Sandra Langåker RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER OG VITNEMÅL AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I SEN PERSONALMAPPE - HENVENDELSE OM MULIGHET FOR ERSTATNINGSBETALING PÅ VEGNE AV MEDLEM TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U TEK 119/85 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1193 - 119/85 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING Karmøy Kommune v/Eiendomssjef JHE 17/02152-020 2017/06/29
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PLEIEARBEIDER Tina Johannessen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I TEK 29/57 OG 29/81 - DELING AV DRIFTSENHET - 29/57 OG 29/81 - SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHET HANSEN, JAND OG RANDI Jan Hansen HHU 17/02903-001 2017/06/29
U TEK 129/8 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET STEINBERG, ANNE OG SVENDSEN, ODD EIVIND - 129/8 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET SVENDSEN, ODD EIVIND Dnb Eiendom AS BJP01 17/02891-003 2017/06/29
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 17.08.17 T.O.M 17.08.18 Elise Kristin Mannes AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 19.06.17 T.O.M 31.12.17 Thomas Mørkeby Rimau JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U TEK 141/183 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2277 - 141/183 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING KARMØY KOMMUNE HAS 17/02478-015 2017/06/29
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 17.08.17 T.O.M 17.08.18 Elise Kristin Mannes AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U TEK 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - MANGELFULL SØKNAD Hans J Rasmussen AS IGR 17/02094-004 2017/06/29
U TEK 36/11 38/297 41/12 40/25 42/187 OG 43/554 - KIRKELEITET - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 36/11 38/297 41/12 40/25 42/187 OG 43/554 - KIRKELEITET - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER SAK 17/200 Staten Vegvesen Region Vest XXI 17/00200-014 2017/06/29
U TEK 36/11 38/297 41/12 40/25 42/187 OG 43/554 - KIRKELEITET - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 36/11 38/297 41/12 40/25 42/187 OG 43/554 - KIRKELEITET - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER SAK 17/200 Hans Lorentz Haakonsen XXI 17/00200-015 2017/06/29
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - VEDRØRENDE MANGLER TIL SØKNAD NJO 14/01994-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U HSE PERSONALMAPPE - SKADEMELDING 2017 AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/02904-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U TEK 114/71 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING NAUSTTOMT - 114/71 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Grethe Louise Lorentz GER01 17/00774-023 2017/06/29
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2018 - MELDING OM PERSONSKADE AGB 16/00460-044 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/29
U TEK 64/924 - TEKNISK PLAN, RUSNESVEGEN - SVAR - TEKNISK PLAN FOR RUSNESVEGEN - SUPPLERENDE OPPLYSNINGER Pds Protek AS BTH04 17/01943-008 2017/06/29
U HSE SMITTEVERN - SMITTEVERN - INFOSKRIV AVALDSNES SKOLE - LEGIONELLA Avaldsnes skole MMM 12/01223-012 2017/06/29