Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 147/683 - RØRLEGGERMELDING - BYGG 7 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST BYGGESAK 17/2133 - 147/683 - RØRLEGGERMELDING - BYGG 7 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST BYGGESAK 17/2133 Vassbakk & Stol AS MHV 17/02198-002 2017/06/28
U SKU PERSONALMAPPE - REFERAT FRA NÆRVÆRSMØTE BLI01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/28
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELING UT BMV 17/02283-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSØKNING JUT Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - MELDING OM ARRANGEMENT PÅ HYDRO - 24.08.17 Norsk Hydro ASA JHN 17/00127-042 2017/06/28
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING VIKARIAT Rudolf Alfred Fredly IHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT Helene Knutsen Koch IHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT Synnøve Svendsen Kristiansen IHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I TEK 112/272 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/272 - FERDIGMELDING RØR Torleif og Sigurd Ytreland AS ORO01 12/05446-014 2017/06/28
I TEK 119/199 - KROSSNESVEGEN, MYKJE - RIVING OG NYBYGG GARASJE - 119/199 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Vidar Furevik JKV 12/04164-004 2017/06/28
U TEK 11/137 - MANNESVEGEN, MANNES - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 11/137 - TILLATELSE M/DISP Bernhard Stangeland Sevland EDH 17/02645-003 2017/06/28
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING VIKARIAT Linda Snørteland IHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I TEK 5/9 - VEA - ETABLERING AV KAI - 5/9 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV KAI Karmsund Havn IKS IGR 17/02847-001 2017/06/28
I TEK 141/21 - LITLASUND - RIVING AV FABRIKKBYGNING - 141/18 OG 141/21 - VEDRØRENDE KARTLEGGING AV AVFALLSTYPER T Halleland AS KMY 17/01011-004 2017/06/28
U HSE PERSONALMAPPE - NYTT VIKARIAT Jeanette Kleppe Nilsen IHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U TEK 147/683 - MOKSHEIM - NYBYGG 4-MANNSBOLIG BYGG 7 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 147/683 - MOKSHEIM - NYBYGG 4-MANNSBOLIG BYGG 7 RØRLEGGERMELDING: 17/2198 Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02133-003 2017/06/28
U HSE PERSONALMAPPE - STILLINGSØKNING Kristin Andreassen HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U HSE PERSONALMAPPE - STILLINGSØKNING Mary Ann Rusten Lilleaas HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U HSE PERSONALMAPPE - STILLINGSØKNING Elisabeth Kristiansen HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I TEK 66/952 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG ENEBOLIG MED SOKKELLEILIGHET - 66/952 - BESTILLING AV UTSTIKKING I K Gabrielsen GER01 17/01740-005 2017/06/28
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT F.O.M. 16.08.17 T.O.M 31.12.17 EHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I TEK 88/255 - SØNDRE VELDE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - 88/225 - KOPIMOTTAKER - VEDRØRENDE ØNSKE OM ADKOMST OVER 88/192 Kjell B. Gilje KHM 16/02063-008 2017/06/28
U TEK 47/113 - SMEDAVEGEN, VIK - NYBYGG GARASJE - 47/113 - SVAR VEDRØRENDE MANGLENDE UTTALE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted EDH 17/02354-005 2017/06/28
U TEK 119/622 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE, TILBYGG BOLIG, GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 119/622 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE, TILBYGG BOLIG, GARASJE Siriporn Robberstad KHM 17/02318-005 2017/06/28
I TEK GANGSTØ TRANSPORT AS VINDAFJORD - LØYVE TIL MOTTAK, MELLOMLAGRING OG BEHANDLING AV PLAST - SVAR PÅ SØKNAD OM LØYVE FORURENSNINGSLOVEN AVFALLSANLEGG 332/75,77 VINDAFJORD, GANGSTØ TRANSPORT AS (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Fylkesmannen I Rogaland PCH01 17/02853-001 2017/06/28
I TEK 13/740 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG BOLIG NR. 2 - 13/37 - KONTROLLERKLÆRING MED SLUTTRAPPORT Hans J Rasmussen AS JKV 16/01433-019 2017/06/28
I TEK 13/739 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG NR. 1 - 13/37 - KONTROLLERKLÆRING MED SLUTTRAPPORT Hans J Rasmussen AS JKV 16/01434-019 2017/06/28
I TEK 71/119 - BREKKE - NYBYGG NAUST - 71/119 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Ståle Lund KMY 16/01508-004 2017/06/28
I HSE EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 30.08.2017 - OVERSENDELSESSAK FRA HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG OM DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS SGJ 17/02863-002 2017/06/28
I TEK 57/76 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING AV BOLIG TIL SERVERING OG OVERNATTING OG SJØHUS TIL ATELIER OG KUNSTFORMIDLING - 57/76 - MERKNAD TIL NABOVARSEL Skudenes Historielag KHM 17/01410-005 2017/06/28
I TEK 86/233 - AVALDSNES - RIVING OG NYBYGG INDUSTRIBYGG - 86/233 - AVALDSNES - RIVING OG NYBYGG INDUSTRIBYGG Petter J. Rasmussen AS IGR 17/02873-001 2017/06/28
I TEK 148/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SPANNADALEN 2 AS BYGGESAK 17/691 - 148/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SPANNADALEN 2 AS BYGGESAK 17/691 Comfort Karmøy AS ORO01 17/01300-005 2017/06/28
I TEK 57/76 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING AV BOLIG TIL SERVERING OG OVERNATTING OG SJØHUS TIL ATELIER OG KUNSTFORMIDLING - 57/76 - MERKNAD TIL DISPENSASJONSSØKNAD Eli Aarskog Monsen KHM 17/01410-006 2017/06/28
I TEK PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN - 66/4 - GODKJENT 31. 8.2017 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN 23.06.17 - PLAN 3010-2 PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN - 66/4 Fylkesmannen i Rogaland - Miljøvernavd. YSL 17/00115-027 2017/06/28
U HSE PERSONALMAPPE - KORRIGERING AV SLUTTDATO RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU KULTURHISTORISK VEG - NEDRE LIKNES - GNR 20 OG STAVA - GNR 21 PÅ VEST-KARMØY - 20/21 - FUNN AV AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE - FYLKESRÅDMANNENS SVAR PÅ SPØRSMÅL OG INNSYNSBEGJERING Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen AAL 12/04852-003 2017/06/28
U TEK 63/162 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 63/162 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Rune Kristiansen BSO02 17/01555-002 2017/06/28
U TEK 15/904 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 15/904 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT ANDERSSON, ELLINOR Ellinor Oddny Anderson BSO02 17/01663-002 2017/06/28
U TEK 148/901 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 148/901 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Gabriel Wexel Freihow BSO02 17/01798-002 2017/06/28
U TEK 22/252 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 22/252 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Arian Roger Haugeberg BSO02 17/01854-002 2017/06/28
U TEK 15/1457 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 15/1457 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Gerhard Ferkingstad BSO02 17/01858-002 2017/06/28
I TEK 43/446 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, GJENOPPBYGGING AV BOLIG ETTER BRANN - 43/446 - TILSVAR TIL PROTEST Botakst AS KHM 17/02113-005 2017/06/28
U TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - BYGGING AV KAI (MERK 2) - RAMMETILLATELSE - 143/17 - GUNNARSHAUG - BYGGING AV KAI (MERK 2) Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma KIS 17/01837-007 2017/06/28
U TEK 148/912 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 148/912 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Trygve Mandius Thorbjørnsen BSO02 17/01882-002 2017/06/28
I TEK 58/308 - STRANDGATA, KOPERVIK - FASADEENDRING UTVIDELSE AV TERRASSE - 58/308 - STRANDGATA, KOPERVIK - FASADEENDRING UTVIDELSE AV TERRASSE Hereid Hus AS KIS 17/02877-001 2017/06/28
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV TRYGDEBOLIG BMV 17/00032-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00032-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/00032-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - UTFYLLING I SJØ OG KAI (MERK 1) - RAMMETILLATELSE - 143/17 - GUNNARSHAUG - UTFYLLING I SJØ OG KAI (MERK 1) Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma KIS 17/01843-008 2017/06/28
U TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - MASSEUTTAK - RAMMETILLATELSE - 143/17 - GUNNARSHAUG - MASSEUTTAK Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma KIS 17/01842-007 2017/06/28
U TEK 86/189 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 86/189 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT FRØYLAND, ARVID Arvid Frøyland BSO02 17/02179-002 2017/06/28
I TEK 20/10 OG 20/26 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 18/3198, 18/3199, 183201 - 18/3203 - 20/10 OG 20/26 - UTTALE VEDRØRENDE FORHOLD TIL AUTMATISK FREDA KULTURMINNER Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen HHU 16/03723-010 2017/06/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I TEK 15/305 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/305 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Eskild Kvala AS MNE02 17/02879-001 2017/06/28
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - FJORDTUR MED CHRISTIAN RADICH, 13.08.17 Stiftelsen Christian Radich EVI1 16/05163-083 2017/06/28
U TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3625 - 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Tore Kristiansen EDH 17/00874-013 2017/06/28
U TEK GRAVESØKNAD - AUSTBØVEGEN 9, NORHEIM - SVAR - GRAVESØKNAD - AUSTBØVEGEN 9, NORHEIM A & B Andreassen Maskin AS HPE 17/02836-002 2017/06/28
U SEN PERSONALMAPPE - KORRIGERT PERSONALMELDING - REDUSERT STILLING FRA 09.06.17 - 31.08.17 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U HSE BEGJÆRING OM OFFENTLIG TILTALE - TRUENDE ATFERD - KLAGE PÅ HENLEGGELSE Sør-Vest politidistrikt CBE02 16/04451-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 120/154 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED HAUGEN. Jan Erik Immerstein BFH 17/00007-052 2017/06/28
U TEK 86/189 - PRESTANESVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 86/189 - FERDIGATTEST Rune Johannessen Erland JHE05 17/02309-006 2017/06/28
U TEK 148/947 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG LAGERBYGG MED KONTOR, SKILT OG GJERDE - 148/947 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 17/02410-006 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - TILBUD LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-137 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-138 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-552 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-553 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-554 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-555 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-556 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-557 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-558 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-559 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-560 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-561 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-562 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-563 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-564 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-565 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-566 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-567 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-568 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-569 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-570 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-571 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-572 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-573 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-574 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-575 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-576 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-577 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-578 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-579 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-580 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-581 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-582 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-583 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-584 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-585 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-586 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-587 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-588 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-589 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-590 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-591 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-592 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-593 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-594 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-595 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-596 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-597 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-598 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-599 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-600 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-601 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-602 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-603 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-604 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-605 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-072 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-073 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-074 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-075 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-076 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-077 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-078 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-079 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-080 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-264 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-265 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-266 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-267 25 Offl §25 2017/06/28
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-004 25 Offl §25 2017/06/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT AGB 17/02079-014 25 Offl §25 2017/06/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT AGB 17/02079-015 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02089-040 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02089-041 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02089-042 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02089-043 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02089-044 25 Offl §25 2017/06/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02089-045 25 Offl §25 2017/06/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - INTERVJU FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-032 25 Offl §25 2017/06/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - INTERVJU FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-033 25 Offl §25 2017/06/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - INTERVJU FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-034 25 Offl §25 2017/06/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - INTERVJU FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-035 25 Offl §25 2017/06/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-010 25 Offl §25 2017/06/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-011 25 Offl §25 2017/06/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-009 25 Offl §25 2017/06/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-010 25 Offl §25 2017/06/28
U TEK KARTLEGGING AV BRANNØVINGSLOKALITETER - SVAR - FORESPØRSEL OM INFORMASJON FOR KARTLEGGING AV BRANNØVINGSLOKALITETER I KOMMUNEN Dmr Miljø og Geoteknikk AS ONW 17/02767-002 2017/06/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUSKJON FOR SFO GKH01 16/02125-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM TILBAKEDATERING AV BETALINGSREDUKSJON GKH01 17/02326-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/03782-015 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U SEN 15/764 - ÅKRA - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 15/764 MELDING/SEKSJONERING. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/02657-002 2017/06/28
I TEK 50/39 - FALNES P GÅRD, BRUKSENDRING, INNREDNING AV MØTEROM - 50/39 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited JHE05 17/00686-004 2017/06/28
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM HJELPEPLEIER Mary Vormestrand JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Bårdsen Laila AMJ 16/00697-019 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Heggebø Morten AMJ 16/00697-020 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Fjelde Kristine AMJ 16/00697-021 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Aanensen Beate AMJ 16/00697-022 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Aanensen Ruben AMJ 16/00697-023 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Vea Berit Haugland AMJ 16/00697-024 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Dalsvåg Per Sveinung AMJ 16/00697-025 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Gudmundsen Bodil AMJ 16/00697-026 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Hansen Odd Harald AMJ 16/00697-027 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Hauge Marie AMJ 16/00697-028 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Karlsen Tor Alf AMJ 16/00697-029 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Kvilhaug Kristian AMJ 16/00697-030 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Lund Jan Arve AMJ 16/00697-031 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Olsen Helge AMJ 16/00697-032 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Rogaland Fylkeskommune AMJ 16/00697-033 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sevland Lidunn AMJ 16/00697-034 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Solberg Anne Kristine AMJ 16/00697-035 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Solberg Martin AMJ 16/00697-036 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Solsvik Bjørge Andre AMJ 16/00697-037 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest AMJ 16/00697-038 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Størkersen Kristian AMJ 16/00697-039 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Susort Arne Fredrik AMJ 16/00697-040 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sørensen Sigmund Audun H AMJ 16/00697-041 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Gisle AMJ 16/00697-042 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Gunleiv Magne AMJ 16/00697-043 2017/06/28
U TEK NY VANNLEDNING - NORDALVEGEN, KOPERVIK - FERDIGBEFARING - NY VANNLEDNING - NORDALVEGEN, KOPERVIK Ferkingstad Entreprenør HDO 15/03469-040 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Vermundsen Reidar Ingve AMJ 16/00697-044 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Vermundsen Sigurd AMJ 16/00697-045 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Vermundsen Vegard AMJ 16/00697-046 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Ytreland Kristina AMJ 16/00697-047 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Øvrebø Alfred Martin AMJ 16/00697-048 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Øvrebø Mariann AMJ 16/00697-049 2017/06/28
U TEK 2/188 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/5003 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Øvrebø Tor Helge AMJ 16/00697-050 2017/06/28
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER Vibecke Jakobsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER OG VITNEMÅL RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 17/02850-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U TEK 31/10 - HAGA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1239 - 31/10 - OVERSENDELSE AV KLAGESAK, HAGA- DISPENSASJON, DELING AV GRUNNEIENDOM OPPM:17/1239 Fylkesmannen I Rogaland HHU 16/03785-013 2017/06/28
I TEK 99/30 - LEDNINGSBRUDD - JOHN REIDAR VORRE - 99/30 - LEDNINGSBRUDD - JOHN REIDAR VORRE Storesund Rør AS ALS06 17/02848-001 2017/06/28
U TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/02633-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U TEK 57/85 - FEIEAVGIFT - SVAR - 57/85 - BER OM REFUSJON AV FEIEAVGIFT Olav Throndsen BSO02 17/01841-002 2017/06/28
I TEK 142/722 - HYLDALVEGEN, STORASUND - NYBYGG GARASJE MED BOD - 142/722 - HYLDALVEGEN, STORASUND - NYBYGG GARASJE MED BOD Anne Marthe Våge Djønne og Thomas Djønne EDH 17/02851-001 2017/06/28
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I TEK 99/30 - LEDNINGSBRUDD - JOHN REIDAR VORRE - 99/30 - FERDIGMELDING - JOHN REIDAR VORRE Storesund Rør AS ALS06 17/02848-003 2017/06/28
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - KONTRAKT - V01 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Apply Tb AS JHK 14/01402-263 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/06/28
U TEK 88/125 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT AUESTAD, ARNE - SVAR - 88/125 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT AUESTAD, ARNE Arne Andreas Auestad BSO02 17/02380-002 2017/06/28
I SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ARBEIDSAVKLARINGSPENGER INNVILGET - DOKUMENTASJON FOR FRAVÆR ETTER MAKSDATO GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 14/02227-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - KONTRAKT - V03 AUTOMASJONSANLEGG Mt Vest AS JHK 14/01402-264 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/06/28
U TEK 87/147 FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 87/147 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT HAUGE, BJØRN LOIS Bjørn Louis Hauge BSO02 17/02535-002 2017/06/28
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U TEK 73/36 - SUND - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG - 73/36 - SUND - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG Fylkesmannen i Rogaland KIS 16/04903-012 2017/06/28
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02451-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U TEK 11/242 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 11/242 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Jonar Mackinnon Hemnes BSO02 17/01971-002 2017/06/28
U TEK 15/200 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/200 I KARMØY KOMMUNE Åkra Sjømat Eiendom As MNE02 17/02537-008 2017/06/28
U TEK 15/200 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/200 I KARMØY KOMMUNE Kystverket Vest MNE02 17/02537-009 2017/06/28
U TEK 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - URVEGEN - GNR. 3 OG BNR. 387 I KARMØY KOMMUNE. Fylkesmannen i Rogaland BFH 16/02267-029 2017/06/28
I SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - SPØRSMÅL TIL ANBUDSKONKURRANSE LeasePlan Norge AS TRS 16/01386-023 2017/06/28
I SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - SPØRSMÅL TIL BILANBUDET Åkra Bil AS TRS 16/01386-024 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VUDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02453-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT- HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U TEK 119/1 OG 119/7 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1745-1749 - 119/1 OG 119/7 - OVERSENDELSE AV KLAGESAK, DELING AV TILLEGGSJORD FRADELING AV GÅRDSTUN MM - DISPENSASJON PBL. Fylkesmannen I Rogaland HHU 16/02406-021 2017/06/28
U TEK 62/2 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 62/2 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Nils Søndenå Stava BSO02 17/01439-002 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I TEK 112/272 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/272 - SØKNAD OM FERDIGATTEST HELLVIK HUS KARMØY AS JKV 12/05446-015 2017/06/28
I TEK PERSONALMAPPE - INNVILGET ALDERSPENSJON FRA KLP FRA 01.07.2017 HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U TEK 142/12 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5193 - 142/12 - MAIL ANGÅENDE MANGLER ETTER SØKERS ENDRING AV SØKNADEN PR. 29.05.17 Jon Tore Storesund HHU 17/01890-006 2017/06/28
I SKU KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER - MEDHOLD I KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I MUSIKK BNO 17/04098-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. KRAV OM ØKT STILLING ETTER AML. § 14 - 4A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJON UNDERVISNING VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJON UNDERVISNING VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I TEK 15/1034 OG 15/2444 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3505-3508 - 15/1034 OG 15/2444 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/02854-001 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJON UNDERVISNING VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJON UNDERVISNING VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I HSE IOGT AVALDSNES - BOLIGER - VANSKELIGSTILTE Iogt Karmøy AIS 17/02855-001 2017/06/28
U TEK 142/326 - STORASUND - OPPARBEIDELSE AV VEG OG PARKERING - 142/326 - UTSATT FRIST Mur Bygg Montering AS KMY 17/01826-009 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJON UNDERVISNING VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJON UNDERVISNING VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV GJESTEELEV VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV GJESTEELEV VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ GRINDHAUG SKOLE GKH01 17/02635-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - FASADE- OG BRUKSENDRING - 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM -MELDING OM POLITISK VEDTAK - FASADE- OG BRUKSENDRING- KLAGEBEHANDLING Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS BFH 17/01469-016 2017/06/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/03420-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FOERELDREPERMISJON VED FØDSEL ELLER ADOPSJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ GRINDHAUG SKOLE GKH01 17/02636-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I TEK 122/110 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN OLAV GARNAAS - 122/110 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN OLAV GARNAAS Nutek VVS ALS06 14/03703-003 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJON UNDERVISNING - VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU TALIS - UNDERSØKELSEN - VEDRØRENDE TALIS - UNDERSØKELSEN Utdanningsdirektoratet BNO 17/02861-001 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV GJESTEELEV - VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV GJENSTEELEV - VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV GJESTEELEV - VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U SKU ELEVSAK - FORELØPIG SVAR - SPØRSMÅL VEDRØRENDE ERSTATNING BNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/03431-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRA/TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/02838-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - STAVAVEGEN 55 - TATT DEN 06.06.2017 Slab AS ETS 17/00056-040 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UTVIDET RUTINE - RENVANN BREKKE - TATT DEN 22.05.2017 Slab AS ETS 17/00056-041 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN - SKOLEÅRET 2016/17 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM FORBUD MOT AKTIVITETER ETTER DYREVELFERDSLOVEN §33 LKS 12/00844-149 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN - SKOLEÅRET 2016/17 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U TEK 3/19 - URVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - URVEGEN - GNR. 3 OG BNR. 19 I KARMØY KOMMUNE. Fylkesmannen i Rogaland BFH 16/02459-035 2017/06/28
U TEK 112/272 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/272 - FERDIGATTEST - ENEBOLIG M/GARASJE Hellvik Hus Karmøy AS JKV 12/05446-016 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - ÅRSRAPPORT - SKOLEÅRET 2016/17 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM LEGE MED MEDISINSKFAGLIG ANSVAR MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA RESSURSER RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR PEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - TINGLYST PANTEDOKUMENT - 677431 RBE08 17/02036-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U HSE TURNUSTJENESTE - LEGER - SVAR - AVREGNING FOR 2016 - ANGÅENDE UTGIFTSANDEL FOR TURNUSLEGE KOPERVIK LEGESENTER SA Kopervik Legesenter SA BSE02 12/01048-044 2017/06/28
U TEK 72/174 - SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 72/174 - RETUR AV SØKNAD Garvik Tomteutvikling AS HHU 17/02291-004 2017/06/28
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - KONTRAKT - R01 SANITÆR, SPRIMKLER- OG VARMEANLEGG Karmøy Rørteknikk AS JHK 14/01402-265 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/06/28
I TEK 20/16 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 20/16 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT SIVERTSEN, SJUR Sjur Sivertsen GBV 17/02870-001 2017/06/28
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/04638-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I TEK 43/197 - VARDENVEGEN, HØYNES - RIVING AV HELE BYGG - 43/197 - VARDENVEGEN, HØYNES - RIVING AV HELE BYGG Roald Opsal KHM 17/02878-001 2017/06/28
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U SKU MORSMÅLSUNDERVISNING - SVAR - SØKNAD OM SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING BNO 17/02608-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - SVAR - SPØRSMÅL TIL BILANBUDET Interessenter Doffin TRS 16/01386-025 2017/06/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 17/02850-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I TEK TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING RBE08 17/02872-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND SIMONSEN, BERIT KNUTSEN Berit Knutsen Simonsen SALF 17/00009-025 2017/06/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV 75 % STILLING SKUDENES BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML. § 14 - 9 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UNDER UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U TEK PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE ARBEIDSPRAKSIS PÅ FERKINGSTAD SKOLE HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 17/02687-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SEN PERSONALMAPPE - VEDTAK OM UNNTAK FRA ARBEIDSGIVERANSVAR JAK01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U HSE PERSONALMAPPE - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SEN TILLEGGSSAK 2 - KOMPLETT SAKSMAPPE - INN-OG UTPOST KMV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/28
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02875-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I HSE PERSONALMAPPE - DU ER INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON - KOPI JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.06.17 T.O.M 22.06.18 Julie Nordanger AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I TEK 3/317 - ØSTHUS - BYGGETILSYN - 3/317 - TILSVAR TIL BYGGETILSYN Østhus Bil & Lakk JKV 17/02303-003 2017/06/28
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM MILJØARBEIDER Andrea Fjæreide RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU PERSONALMAPPER - TAR I MOT STILLING SOM ADJUNKT M/TILLEGGSUTG. Siv Merethe Strømme Ingvaldsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.06.17 T.O.M 31.12.18 Line Sofie Apeland MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U SKU PERSONALMAPPE - 80 % FAST STILLING OG 20 % VIKARIAT SOM FAGARBEIDER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U TEK 20/27 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4559 - 20/27 - MANGELFULL SØKNAD OM DELING Tomas Liknes HHU 17/02508-003 2017/06/28
U TEK PROSJEKT GRENSENBEKKEN - OVERSENDELSE AV ERKLÆRING - PROSJEKT GRENSENBEKKEN Statens Kartverk Tinglysingen HDO 17/02626-002 2017/06/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.06.17 T.O.M 22.06.18 Julie Nordanger AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/28
U TEK 64/3 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1710 - 64/3 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING MED SVARFRIST STD: 17/1710 Kvilhaugsvik Monika ALA04 17/02095-025 2017/06/28