Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 16/02125-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U TEK PLAN 4045-1 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VORÅ - DEL AV 99/5 - ENDRING - FJERNING AV PLANBESTEMMELSER - GODKJENT 23.06.2017 - DELEGASJONSVEDTAK - PLAN - PLAN 4045-1 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VORÅ - DEL AV 99/5 - MINDRE ENDRING, FJERNING AV PLANBESTEMM Inger Synnøve Wee MAA05 17/01336-004 2017/06/27
U TEK 69/71 - ØYGARDEN, MIDTRE EIDE, FORSTØTNINGSMUR - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 69/71 - ØYGARDEN, MIDTRE EIDE, FORSTØTNINGSMUR Ktv Bygg AS KIS 17/01778-005 2017/06/27
U TEK 120/154 - HAUGEN, TUASTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 120/154 - HAUGEN, TUASTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIG Ck Nor Bygg AS OHA 17/01934-004 2017/06/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV FASTLEGEHJEMMEL MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN OG ÅLAVIKVEGEN PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK, VARSEL OM TVANGSMULKT Stian Krokedal Rønnevik ABU01 15/01750-088 2017/06/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON - FEDREKVOTE SMA Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I TEK 57/76 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING AV BOLIG TIL SERVERING OG OVERNATTING OG SJØHUS TIL ATELIER OG KUNSTFORMIDLING - 57/76 - MERKNADER TIL SØKNAD OM ENDRET OG UTVIDET BRUK AV HOLMEN 13 OG 15 Tor Helge Tjøstheim KHM 17/01410-004 2017/06/27
I TEK 109/7 - FOSNAVEGEN, FOSEN - TILBYGG ENEBOLIG - 109/7 - FOTO AV BOLIG Haugaland Prosjektservice AS OHA 17/02576-005 2017/06/27
I TEK 114/322 - NORDRE EIKE - SØKNAD OM ENDRET AVKJØRSEL - 114/322 - NORDRE EIKE - SØKNAD OM ENDRET AVKJØRSEL Oddrun Larsson GTH 17/02835-001 2017/06/27
I TEK 123/159 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF03-4 - 123/159 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02624-005 2017/06/27
I TEK 123/149- SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF01-1 - 123/149 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02045-009 2017/06/27
I TEK 123/159 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF03-4 - 123/159 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02624-006 2017/06/27
U TEK 43/446 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, GJENOPPBYGGING AV BOLIG ETTER BRANN - 43/446 - SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERINITIATIV - GJELDER UTLEIEBOLIGER PÅ ØYGARDSHAUGEN Botakst AS KHM 17/02113-004 2017/06/27
I SEN SKOLELEDERFORBUNDET - REPRESENTANT I FORBINDELSE MED LØNNSFORHANDLINGER Skolelederforbundet GDI 17/02579-002 2017/06/27
I TEK 79/7 OG 79/184 - VISNES - BYGGETILSYN - 79/7 OG 79/184 - VEDRØRENDE VARSEL OM PÅLEGG - DEPONERING AV JORDMASSER Risa AS KMY 17/02037-008 2017/06/27
I TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3094, 17/3099 - 17/3115 - 64/130 OG 64/164 - MOTTATT MANGLER, GJENPART AV NABOVARSEL OG SITUASJONSKART Eskild Kvala AS EDH 17/01895-005 2017/06/27
U TEK 120/154 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: IMMERSTEIN BYGGESAK 17/1934 - 120/154SVAR - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: IMMERSTEIN BYGGESAK 17/1934 Karsten Bjelland AS ORO01 17/02755-002 2017/06/27
I TEK 58/293 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ASTOR DAMM V/HILD KIRSTEN DAMM - FERDIGMELDING GNR/BNR 58/239 - HILD DAMM - STATSRÅD VINJESGATE 15 Vassbakk & Stol as ALS06 17/01623-003 2017/06/27
I TEK 58/296 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE TOMASGAARD - RØRLEGGERMELDING GNR/BNR 58/296 - ANNE TOMASGAARD - STATSRÅD VINJESGT. 19 Vassbakk & Stol as ORO01 17/01653-003 2017/06/27
I TEK 106/31 - FOSNANESVEGEN, FOSNANES. RIVING OG NYBYGG FRISTIDSBOLIG - 106/31 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Omega Areal AS JKV 11/02977-011 2017/06/27
U TEK 33/52 - STORAURVEGEN, SANDVE, RIVING AV EKSISTERENDE BYGG OG OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG M/NAUST - 33/52 - STORAURVEGEN, SANDVE, MANGELFULL SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited KHM 17/02256-002 2017/06/27
I TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG MED GARASJER - BYGG SØR - 149/51 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hus28 AS KMY 16/02563-012 2017/06/27
I TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3625 - 66/165 - VEDRØRENDE PLASSERING AV NYBYGG Kjartan Fredriksen EDH 17/00874-014 2017/06/27
I TEK 5/295 -- RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, TILTAKSHAVER: R KVÆRNØY BYGGESAK: - 5/295 - FERDIGMELDING RØR SKARVEDNE BYGGESAK: Rørleggermester Olsen ALS06 16/00885-002 2017/06/27
U TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. TILBYGG TIL FORRETNINGSLOKALE - TILLATELSE TIL ENDRING - 102/207 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Eskild Kvala AS KIS 16/01325-027 2017/06/27
I TEK 102/195 - BYGNES - NYBYGG HAGESENTER - 102/195 - SØKNAD OM FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JKV 16/03163-018 2017/06/27
I TEK HJORTEVILT 2012-2018 - KLAGE PÅ VEDTAK FOR TILDELING HJORTEVILT Vest Karmøy Grunneierlag PCH01 12/00288-123 2017/06/27
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET - PROTOKOLL - 21.06.17 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 12/00652-183 2017/06/27
I TEK JORDSKIFTERETTEN - 1210-2014-0083 - TUASTAD GNR. 120 - SAK 1210-2014-0083 - OVERSENDELSE AV RETTSBOK Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett ALA04 14/04623-002 2017/06/27
I HSE ASYLSØKERE/FLYKTNINGER - INFORMASJON OM BUSETTING AV FLYKTNINGAR I 2017 OG 2018 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet AFA02 12/03071-105 2017/06/27
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET OG RÅDMANNEN Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS ORO 12/00652-184 2017/06/27
I TEK 66/128 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM - RIVING EKSISTERENDE BYGNING OG NYBYGG BOLIG MED HYBEL OG GARASJE - 66/128 - ØSTREMBRUVEGEN, AUSTREIM - RIVING EKSISTERENDE BYGNING OG NYBYGG BOLIG MED HYBEL OG GARASJE HELLVIK HUS KARMØY AS KIS 17/02843-001 2017/06/27
U TEK 15/2141 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2871 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 15/2141 - TILLATELSE Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/02491-002 2017/06/27
U TEK 109/7 - FOSNAVEGEN, FOSEN - TILBYGG ENEBOLIG - 109/7 - ANMODNING OM UTTALELSE- TILBYGG ENEBOLIG Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen OHA 17/02576-004 2017/06/27
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/01315-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U TEK 141/106 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - FASADEENDRING, INNGLASSERING AV TERRASSE - 141/106 - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD Geir Simion Sørdal EDH 17/02666-003 2017/06/27
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING Karmsundet Båt, Mat & Vin AS EVI1 16/05163-084 2017/06/27
U TEK 126/13 - VIKSHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV ESKISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 126/13 I KARMØY KOMMUNE Vikshåland Thea Cecilie HAS 17/02712-004 2017/06/27
U TEK 126/13 - VIKSHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV ESKISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 126/13 I KARMØY KOMMUNE Vikshåland Odd Inge HAS 17/02712-005 2017/06/27
U TEK 126/13 - VIKSHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV ESKISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 126/13 I KARMØY KOMMUNE Vikshåland Frode HAS 17/02712-006 2017/06/27
U TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3503 - 15/153 - ÅKRA - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Torbjørn Ånensen EDH 17/02395-003 2017/06/27
U TEK 146/14 - STENA RECYCLING AS AVD. HAUGESUND BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 146/14 - STENA RECYCLING AS AVD. HAUGESUND Stena Recycling AS TEA01 12/00974-007 2017/06/27
U TEK 66/128 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3130, 17/3131 OG 17/3193 - 66/128 - AUSTREIM - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Tech And Invest AS EDH 17/02688-003 2017/06/27
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - 148/306 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE HILLE MELBYE ARKITEKTER AS KMY 14/03545-026 2017/06/27
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - MØTE SVV FV 47 KRYSNING & OMKJØRING NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE Johannes Thaule EJD 15/02071-022 2017/06/27
U TEK 59/155 - FRISNESVEGEN, NORDRE KOPERVIK - NYBYGG GARASJE - 59/155 - FRISNESVEGEN - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Gunnar Wilhelm Wold EDH 17/02335-004 2017/06/27
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/01987-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - TILBUD LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-135 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - ARBEIDSAVTALE LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG BLI01 17/00422-136 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TRUKKET LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-550 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-056 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-057 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-058 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-059 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-060 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-061 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-062 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-063 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-064 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-065 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-066 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-067 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-068 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-069 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-070 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/00751-071 25 Offl §25 2017/06/27
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-003 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER BLI01 17/01863-069 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER BLI01 17/01863-070 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER BLI01 17/01863-071 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER BLI01 17/01863-072 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER BLI01 17/01863-073 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER BLI01 17/01863-074 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER BLI01 17/01863-075 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER BLI01 17/01863-076 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER BLI01 17/01863-077 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER BLI01 17/01863-078 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER BLI01 17/01863-079 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - AVSLAG AVDELINGSLEDER - 100 % FAST JBR04 17/02082-024 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - AVSLAG AVDELINGSLEDER - 100 % FAST JBR04 17/02082-025 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - AVSLAG AVDELINGSLEDER - 100 % FAST JBR04 17/02082-026 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - AVSLAG AVDELINGSLEDER - 100 % FAST JBR04 17/02082-027 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - AVSLAG AVDELINGSLEDER - 100 % FAST JBR04 17/02082-028 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - AVSLAG AVDELINGSLEDER - 100 % FAST JBR04 17/02082-029 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG JBR04 17/02084-044 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG JBR04 17/02084-045 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG JBR04 17/02084-046 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG JBR04 17/02084-047 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG JBR04 17/02084-048 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG JBR04 17/02084-049 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG JBR04 17/02084-050 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG JBR04 17/02084-051 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG JBR04 17/02084-052 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG JBR04 17/02084-053 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG JBR04 17/02084-054 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG JBR04 17/02084-055 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG JBR04 17/02084-056 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG JBR04 17/02084-057 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG JBR04 17/02084-058 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR - AVSLAG UNDERVISNIGSINSPEKTØR BLI01 17/02086-017 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR - AVSLAG UNDERVISNIGSINSPEKTØR BLI01 17/02086-018 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR - AVSLAG UNDERVISNIGSINSPEKTØR BLI01 17/02086-019 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR - AVSLAG UNDERVISNIGSINSPEKTØR BLI01 17/02086-020 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR - TRUKKET UNDERVISNIGSINSPEKTØR BLI01 17/02086-021 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR - TRUKKET UNDERVISNIGSINSPEKTØR BLI01 17/02086-022 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER V/ VÅGEN LÆRINGSSENTER - AVSLAG AVDELINGSLEDER V/ VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/02141-012 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER V/ VÅGEN LÆRINGSSENTER - TILBUD AVDELINGSLEDER V/ VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/02141-013 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER V/ VÅGEN LÆRINGSSENTER - ARBEIDSAVTALE AVDELINGSLEDER V/ VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/02141-014 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER V/ VÅGEN LÆRINGSSENTER - TRUKKET AVDELINGSLEDER V/ VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/02141-015 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02090-054 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02090-055 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02090-056 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02090-057 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02090-058 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02090-059 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02090-060 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02090-061 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02090-062 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02090-063 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02090-064 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 65,73% FØDSELSVIKARIAT-NATT - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER 65,73% FØDSELSVIKARIAT-NATT AGB 17/02396-010 25 Offl §25 2017/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 65,73% FØDSELSVIKARIAT-NATT - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER 65,73% FØDSELSVIKARIAT-NATT AGB 17/02396-011 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - TILBUD KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-027 25 Offl §25 2017/06/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-028 25 Offl §25 2017/06/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-007 25 Offl §25 2017/06/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-008 25 Offl §25 2017/06/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-009 25 Offl §25 2017/06/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-006 25 Offl §25 2017/06/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-007 25 Offl §25 2017/06/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-008 25 Offl §25 2017/06/27
I TEK 43/300 - LOSVEGEN 8, HØYNES - TILBYGG ENEBOLIG - 43/300 - LOSVEGEN 8, HØYNES - TILBYGG ENEBOLIG Alf Magne Endresen EDH 17/02825-001 2017/06/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 14.06.17 T.O.M 31.08.17 Caroline Pettersen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 14.05.17 T.O.M 14.05.18 Anette Sunde AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U TEK 79/11 - VISNESGARDEN, VISNES. TILBYGG OG RIVING DELER AV LØE - 79/11 - FERDIGATTEST Terje Hauge KMY 12/01913-005 2017/06/27
I TEK 2/51 - SÆVIK - OPPHEVING AV SEKSJONERING OG KLARLEGGING AV GRENSER, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2475 - PARSELL 1 - 2/51 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT STD: 16/2475 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/00885-003 26 Off.l.26 2017/06/27
U HSE PERSONALMAPPE - VIDEREUTDANNING - ENDRING AV LØNNSRAMME HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I TEK 93/168 OG 93/178 - KOLSTØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 93/168 OG 93/178 - REVIDERT SITUASJONSKART OG AVTALE OM GRENSEJUSTERING Karmsund Yard AS ALA04 17/02274-004 2017/06/27
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ØKNING I STILLING Siri Straume Methi RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U TEK 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - ØSTREMLIA 30 - GNR. 59 OG BNR. 22 I KARMØY KOMMUNE. Fylkesmannen I Rogaland BFH 15/02335-040 2017/06/27
I TEK 57/616 OG 57/535 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 57/616 OG 57/535 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE Karmøy Kommune Teknisk Etat XXI 17/02826-001 2017/06/27
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ØKNING I STILLING Heidi Merete Lyngholm RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U TEK 68/264 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - PÅBYGG GARASJE - HOBBYVERKSTED - 68/264 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - PÅBYGG GARASJE - HOBBYVERKSTED Karmøy Byggteknikk AS KIS 17/02605-003 2017/06/27
I HSE BEGJÆRING OM OFFENTLIG TILTALE - TRUENDE ATFERD - UNDERRETNING TIL KLAGER CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ANSKAFFELSE - OPPFØLGING AV AVTALEN - SVAR PÅ BREV AV 30.05.2017 ANSKAFFELSE - OPPFØLGING AV AVTALEN Uloba - Independent Living Norge SA YVI 14/00789-257 2017/06/27
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - AVSLAG - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/02783-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U TEK 75/10 - NESAHAUGEN, KVALAVÅG - NYBYGG GARASJE/LAGERBYGG - 75/10 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE I K Gabrielsen KIS 16/00501-005 2017/06/27
I TEK 15/1154 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 15/1154 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT STAVA, MELONA CHUA Melona Chua Stava GBV 17/02828-001 2017/06/27
U TEK 115/217 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG GARASJE - UFULLSSTENDIG SØKNAD 115/217 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG GARASJE Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS OHA 17/02798-002 2017/06/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 4 F.O.M 19.06.17 T.O.M 31.08.17 Kjersti Tingelstad AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I TEK 15/17 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 15/17 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT LY, KIEN DAT Kien Dat Ly GBV 17/02829-001 2017/06/27
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2018 - MELDING OM PERSONSKADE AGB 16/00460-042 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 08.06.17 T.O.M 31.12.17 Celina Vaage Mølstre JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL OG ATTESTER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I TEK 15/1687 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 15/1687 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT UPITZ, UWE Uwe Opitz GBV 17/02830-001 2017/06/27
U HSE PERSONALMAPPE - SKADEMELDING 2017 AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 31.07.17 T.O.M 31.12.17 Vivian Vassbrekke JBR04 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I HSE BEGJÆRING OM OFFENTLIG TILTALE - TRUENDE ATFERD - MØTE I KONFLIKTRÅD I STRAFFESAK CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/27
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 19.06.17 T.O.M 31.12.17 May Lillian Rasmussen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/02832-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U HSE PERSONALMAPPE - SKADEMELDING 2017 AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Oliver Valentin Valentinsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 19.06.17 T.O.M 31.12.17 Genevieve Niyonzima JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I TEK 66/760 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET AUSTREID, ARNE - 66/760 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET AUSTREID, ARNE Arne Austreid BJP01 17/02834-001 26 Off.l.26 2017/06/27
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT VED LEGEVAKTEN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 7 F.O.M 22.06.17 T.O.M 31.12.17 Claudine Emilienne Nikiza JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2018 - MELDING OM PERSONSKADE AGB 16/00460-043 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I HSE PERSONALMAPPE - AUTORISASJON SYKEPLEIER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U TEK 63/124 - NORDSTOKKE. DEMONTERING AV EKSISTERENDE GARASJE/RUBBHALL OPPFØRING AV ERSTATNINGSBYGG - 63/124 - NORDSTOKKE - MELDING OM POLITISK VEDTAK - DEMONTERING AV EKSISTERENDE GARASJE/RUBBHALL OPPFØRING AV ERSTATNINGSBYGG - KLAGEBEHANDLING. I. K. Gabrielsen BFH 16/04293-015 2017/06/27
I TEK BOLIGFELT HÅSTØ - TEKNISK PLAN - OVERTAKELSESPROTOKOLL Garvik Prosjekt AS BTH04 12/02115-002 2017/06/27
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - 143/22 - UNDERTEGNET AVTALE - BEVARING AV ÅKERRIKSEN Arne Edvard Aase PCH01 12/00690-145 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I TEK GRAVESØKNAD - AUSTBØVEGEN 9, NORHEIM - GRAVESØKNAD - AUSTBØVEGEN 9, NORHEIM A & B Andreassen Maskin AS HPE 17/02836-001 2017/06/27
I TEK 102/53 - LONGANESVEGEN, BYGNES - FASADEENDRING - 102/53 - LONGANESVEGEN, BYGNES - FASADEENDRING GARVIK PROSJEKT AS KIS 17/01880-004 2017/06/27
I TEK 20/10 OG 20/26 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 18/3198, 18/3199, 183201 - 18/3203 - 20/10 OG 20/26 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland HHU 16/03723-009 2017/06/27
U TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 1 - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - PORSHOLMEN, VEDØY - GNR. 1 OG BNR. 14, PROSJEKT 1 I KARMØY KOMMUNE. Fylkesmannen i Rogaland BFH 15/01097-038 2017/06/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02838-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I SKU PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE FØRER NJO 15/04807-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I HSE TILBAKEMELDING ETTER UTSKRIVELSE - TILBAKEMELDING ETTER UTSKRIVELSE AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/27
I SKU ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE - SØKNAD OM FORLENGELSE AV DISPENSASJON FRA NETTO LEKE- OG OPPHOLDSAREAL ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE Trygge Barnehager AS RHO 14/01272-013 2017/06/27
U TEK 73/36 - SUND - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG - 73/36 - SUND - MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG - KLAGEBEHANDLING. Eskild Kvala AS BFH 16/04903-011 2017/06/27
I HSE TURNUSTJENESTE - LEGER - AVREGNING FOR 2016 - ANGÅENDE UTGIFTSANDEL FOR TURNUSLEGE KOPERVIK LEGESENTER SA Kopervik Legesenter SA BSE02 12/01048-043 2017/06/27
I TEK 88/164 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - 88/164 - GJELDER KJØP AV TILLEGSAREAL Øygarden Eiendom AS SKM 16/02252-004 2017/06/27
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT TRYGDE/ OMSORGSBOLIG BMV 17/00387-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND - SPESIALISERING ALLMENNMEDISIN John Simon Ertvaag BSE02 17/00009-024 2017/06/27
I TEK JORDSKIFTERETTEN - 1210-2015-0035 - ÅKRA GNR. 15 - MELDING OM RETTSKRAFTIG OG TINGLYST SAK - KRAV OM MATRIKKELFØRING - SAK 15-200779RFA-JSTO ÅKRA 1210-2015-0035 Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett ALA04 15/03416-002 2017/06/27
I TEK 64/1228 - STANGALANDSTØLEN, STANGELAND. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 64/1228 - STANGALANDSTØLEN, STANGELAND. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE Kurt Jarle Størkersen EDH 17/02573-002 2017/06/27
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Silje Gullhaug Frøyland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM AVDELINGSLEDER Kjell-Arne Ronæs RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U SKU PERSONALMAPPE - ØKNING TIL 100 % SKOLEÅRET 17/18 Gro Elin Våga RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 16/02125-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I TEK PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM PROSJEKTLEDER Bjørn Kåre Ellingsen HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUSKJON FOR SFO GKH01 16/02125-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - ANBUDSBEFARING REFERAT NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE Johannes Thaule EJD 15/02071-023 2017/06/27
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/02114-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING VED VOKSENOPPLÆRINGSSENTERET RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 4 F.O.M 19.06.17 T.O.M 31.08.17 Kjersti Tingelstad AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U TEK 15/2141 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2871 - 15/2141 - VEDR. DELINGSSØKNAD Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/02491-003 2017/06/27
I TEK 86/189 - PRESTANESVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 86/189 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Rune Johannessen Erland JHE05 17/02309-005 2017/06/27
U TEK SNORREVEGEN 21 - VANNSKADER - SNORREVEGEN 21 - VANNSKADER STNY 15/01537-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U TEK 52/1, 52/14, 52/11OG 12 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN TIL KARMØY KOMMUNE - 52/14, 52/11 52/12 OG 50/2 - UNDERRETTING OM PLANLAGT RETTING I EIENDOMSKARTET/MATRIKKELEN Arne Sivertsen ALA04 17/02229-002 26 Off.l.26 2017/06/27
I TEK 119/567 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG, BOD - 119/567 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG, BOD Janne Berit Waller EDH 17/02841-001 2017/06/27
U TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG Scan Heis AS BKE 17/00512-056 2017/06/27
U TEK 66/760 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET AUSTREID, ARNE - SVAR - 66/760 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET AUSTREID, ARNE Arne Austreid BJP01 17/02834-002 2017/06/27
I TEK PERSONALMAPPE - INNVILGET AFP FRA KLP HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I SEN 88/192 - SØNDRE VELDE - ENDRET ADKOMST - 88/192 - MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS JST 17/00448-004 2017/06/27
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/02627-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - SPØRSMÅL TIL BILANBUDET ALD Automotive TRS 16/01386-021 2017/06/27
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - FAGERHAUG SAMDRIFT DA - 18/1 - MANUELL UTBETALING AVLØSERTILSKUDD PR. 01.01.2017 - 25/26 LKS 15/02319-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - FAGERHAUG SAMDRIFT DA - 18/1 - MANUELL UTBETALING AV AVLØSERTILSKUDD PR. 01.01.2017 - 25/27 LKS 15/02319-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U SKU PERSONALMAPPE - BARNEHAGELÆRER 100% STILLING FAST - KORRIGERING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I TEK KJØP AV DEL AV KOMMUNAL EIENDOM - GNR.127/49 - ØNSKER Å KJØPE DEL AV KOMMUNAL EIENDOM - 127/49 ROSSEBØ, ROAR OG ELISABETH Roar Rossebø SKM 17/02842-001 2017/06/27
U HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - UTTALE TIL DISPENSASJONSSØKNAD FRA FAGFORENINGER Delta RLA 12/00092-243 2017/06/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV FASTLEGEAVTALE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - REHABILITERING OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 4/96 - MOTTATT MANGLER I K Gabrielsen IGR 17/00391-004 2017/06/27
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM UNDERVISNINGSINSPEKTØR VED KVOS Tone Doris Vermundsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I TEK 142/326 - STORASUND - OPPARBEIDELSE AV VEG OG PARKERING - 142/326 - ANMODNING OM UTSATT FRIST Mur Bygg Montering AS KMY 17/01826-008 2017/06/27
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED EIDE SKOLE Caroline Johannessen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U HSE PERSONALMAPPE - NY ARBEIDSAVTALE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I SEN TILLEGGSSAK - STEVNING TIL HAUGALAND TINGRETT KMV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
I TEK 107/54 - FOSNAVEGEN,LINDØY, SØKNAD OM TOMANNSBOLIG M/UTV.BOD, PARKERINGSPLASS, ANLEGG, VEG - 107/54 - LINDØY - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Håkonsen Bygg AS JKV 17/01819-003 2017/06/27
U TEK 12/56 OG 12/94 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 12/56 OG 12/94 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Ole Tveit Mannes ALA04 17/02538-006 2017/06/27
I SEN TILLEGGSSAK - PÅLEGG OM TILSVAR I ARBEIDSRETTSAK KMV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/27
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE FOR DEL AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - SVAR - SPØRSMÅL TIL BILANBUDET Til interessenter på Doffin TRS 16/01386-022 2017/06/27
U TEK 75/181 OG 75/182 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 75/181 OG 75/182 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING ALA04 17/02697-002 26 Off.l.26 2017/06/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/27
U TEK 148/371 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/208 - 148/371 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Roy Høystad GER01 17/00969-015 2017/06/27
U TEK 64/130 OG 64/602 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 64/130 OG 64/602 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT Eskild Kvala AS ALA04 17/01868-011 2017/06/27
U TEK 64/130 OG 64/602 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 64/130 OG 64/602 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER Marit Elisabeth Øgård ALA04 17/01868-012 2017/06/27
U TEK JORDSKIFTERETTEN - 1210-2014-0083 - TUASTAD GNR. 120 - 1210-2014-0083 TUASTAD - UNDERRETTING ETTER MATRIKKELFØRING AV JORDSKIFTESAK Aud Helgesen ALA04 14/04623-003 2017/06/27