Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK NORDVIKGÅRDEN TURISTHYTTE, HAUGESUND TURISTFORENING BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 26/136 - NORDVIKGÅRDEN TURISTHYTTE, HAUGESUND TURISTFORENING Haugesund Turistforening TEA01 12/00446-007 2017/06/26
U TEK 147/683 - MOKSHEIM - GRUNNARBEID, FELTMODNING OG LEKEPLASS - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 147/683 - MOKSHEIM - GRUNNARBEID, FELTMODNING OG LEKEPLASS Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02131-002 2017/06/26
U TEK 59/39 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - TILBYGG , PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 59/39 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - TILBYGG , PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Eskild Kvala AS KIS 17/00834-008 2017/06/26
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT / MIDLERTIDIG BYTTE AV BOLIG BMV 16/03668-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (MIDLERTIDIG BYTTE) BMV 17/00387-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON/FEDREKVOTE VED FØDSEL ELLLER ADOPSJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK 107/50 - LINDØY - NYBYGG BASESTASJON - 107/50 - LINDØY - NYBYGG BASESTASJON T K S Teknisk Konstruksjons-Service AS OHA 17/02817-001 2017/06/26
U TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. NYBYGG, FORRETNINGSLOKALE - TILLATELSE TIL ENDRING - 102/207 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Eskild Kvala AS KIS 16/01328-041 2017/06/26
U TEK 106/92 - VARANESET, FOSNANESET. NYBYGG SJØBOD OG BRYGGE - 106/92 - FERDIGATTEST - NYBYGG NAUST OG BRYGGE Byggmester Kompaniet AS JKV 11/02613-011 2017/06/26
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/74 - TINGLYSNING AV AVTALE IFM VANN OG AVLØP Steinar Olsen Eiendom AS ETS 16/03513-037 2017/06/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 47/619 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Eskild Kvala AS GEL 17/00012-320 2017/06/26
U TEK 43/134 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - SVENDSEN, RITA - SVAR - 43/134 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVENDSEN, RITA Rita Svendsen BJP01 17/02792-002 2017/06/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65.73% - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65.73% AGB 17/02770-002 25 Offl §25 2017/06/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 64% FAST, NATTPATRULJEN ROP NFE 17/02771-002 25 Offl §25 2017/06/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02772-006 25 Offl §25 2017/06/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-004 25 Offl §25 2017/06/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 50 % BLI01 17/02799-005 25 Offl §25 2017/06/26
U TEK GNR. 47 OG 48 - BNR. 15 M/FL - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - HØINES, JAN ARILD - FORELØPIG SVAR - GNR. 47 OG 48 - BNR. 15 M/FL - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - HØINES, JAN ARILD Jan Arild Høines BJP01 17/02794-002 2017/06/26
I TEK 15/148 - BOKTAVEGEN, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG - 15/148 - REDEGJØRELSE FERDIGATTEST Gunvar Davidsen JHE05 10/00303-016 2017/06/26
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING VED VOKSENOPPLÆRINGSSENTERET RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 69/71 - MIDTRE EIDE - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Sigbjørn Stange Eiendom AS EDH 17/02781-003 2017/06/26
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 43/197 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - RIVING Roald Opsdal SKM 17/00008-088 2017/06/26
U TEK BYGGESAK - NORSK HYDRO - SVAR - 98/31 - FERDIGMELDING - RIVING AV BOLIGHUS - HYDROVEGEN 16 Hydro Aluminium AS BFH 12/00546-034 2017/06/26
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 15.06.17 T.O.M 31.12.17 Martin Tønnessen Hansen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/01182-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 66/251 - TINGLYSNING AV AVTALE IFM VANN OG AVLØP Tor Eirik Berntsen ETS 16/03513-038 2017/06/26
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 06.06.17 T.O.M 30.06.18 Kathrine Yven RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 31.05.17 T.O.M 30.06.18 Daniel Sandhåland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/100 - TINGLYSNING AV AVTALE IFM VANN OG AVLØP Arleen Kay Endresen ETS 16/03513-039 2017/06/26
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL RYFYLKE DAMPSKIPSSELSKAP Ryfylke Dampskibsselskab AS EVI1 16/05163-080 2017/06/26
U TEK 148/978 - KLAGE EIENDOMSSKATT SNARVEIEN NÆRINGSBYGG AS - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ TAKST FOR EIENDOMSKATT - SNARVEIEN NÆRINGSBYGG AS Haugaland Handelspark AS JMJ03 17/02652-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/06/26
U TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/02313-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 06.06.17 T.O.M 30.06.18 Roald Henning Førre Jørgensen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U TEK NYTT VEGNAVN - OLAF SIQVELANDS VEG - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - NYTT VEGNAVN - OLAF SIQVELANDS VEG Karmøy kommune BFH 17/01985-003 2017/06/26
I HSE BEGJÆRING OM OFFENTLIG TILTALE - TRUENDE ATFERD - UNDERRETNING OM OVERSENDELSE TIL MULIG MEKLING I KONFLIKTRÅD CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/26
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/00387-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02332-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTINGSHEMMEDE NJO 17/02804-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U TEK TEKNISK PLAN - NYE KOPERVIK KIRKE - FERDIGBEFARING - TEKNISK PLAN - NYE KOPERVIK KIRKE Procon AS BTH04 15/01766-031 2017/06/26
U SKU PERSONALMAPPE - 100% VIKARIAT SOM PED.LEDER BHG.ÅRET 17/18 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK 3/688 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG, BALKONG/TERRASSE - 3/688 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - TILBYGG ENEBOLIG, BALKONG/TERRASSE Joanna Zofia Buczma og Wojciech Marcin EDH 17/02803-001 2017/06/26
I TEK 48/10 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - 48/10 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING HHU 17/02805-001 26 Off.l.26 2017/06/26
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 15.06.17 T.O.M 31.12.17 Marthe Sevland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Wantipa Suwanasuk ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 19.06.17 T.O.M 31.12.17 Thomas Mørkeby Rimau JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN - NATTCUP 03.11.17 OG 09.02.18 Kopervik videregående skole TVI 17/00209-032 2017/06/26
I SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ØKNING AV STILLING Karmøy Kommune Oppvekst- og Kulturetaten RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 06.06.17 T.O.M 21.06.17 Silje Endresen Ytreland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 12.06.17 T.O.M 21.06.17 Jakob Rasmussen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPHØR AV HUSLEIEKONTRAKT I TRYGDEBOLIG BMV 17/02807-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - FAVNAMYR BORETTSLAG - INFORMASJONSMØTE Favnamyr Borettslag BMV 12/02524-143 2017/06/26
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 5 F.O.M 20.06.17 T.O.M 31.12.17 Magnar Langeland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 08.06.17 T.O.M 14.08.18 Kristin Lothe Nordbø RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U TEK 15/148 - BOKTAVEGEN, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG - 15/148 - FERDIGATTEST Gunvar Davidsen JHE05 10/00303-017 2017/06/26
I SEN SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG ARBEIDS-OG VELFERDSETATEN I ROGALAND - REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG ARBEIDS-OG VELFERDSETATEN I ROGALAND Nav Rogaland SEI04 13/01244-002 2017/06/26
I TEK 79/184 - VISNESGARDEN, VISNES - VESENTLIG TERRENGINNGREP - 79/184 - VISNESGARDEN, VISNES - VESENTLIG TERRENGINNGREP Risa AS KIS 17/02809-001 2017/06/26
I HSE PARTNERSKAP - NAV - DRIFTSAVTALE - FOR DRIFT AV FELLES KONTORLOKALER Nav Rogaland NOS01 16/04724-003 2017/06/26
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 15/02895-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/02658-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/00929-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - ENGASJEMENTSBREV/ OPPDRAGSAVTALE Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS JAS03 17/02184-004 2017/06/26
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/02741-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK 58/147 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING FRA LAGER TIL GARASJE - 58/147 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Birger Gausel KMY 14/03293-004 2017/06/26
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 08.06.17 T.O.M 14.08.18 Karoline Utvik RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL Karmøy Kunstforening EVI1 16/05163-081 2017/06/26
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 17/02544-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 6 F.O.M 01.06.17 T.O.M 31.12.17 Hanna Elisabeth Nyrud RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - FORHÅNDSVARSEL OM ADRESSEENDRING VED KALVATREVEGEN. Stian-André Myrheim BFH 17/00007-051 2017/06/26
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/02777-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK 79/11 - VISNESGARDEN, VISNES. TILBYGG OG RIVING DELER AV LØE - 79/11 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Terje Hauge KMY 12/01913-004 2017/06/26
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/02811-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 14.06.17 T.O.M 31.08.17 Caroline Pettersen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U HSE TURNUSTJENESTE - LEGER - SVAR - KOMPENSASJON FOR "TURNUSLEGEUTGIFTER" Åkra Legesenter AS BSE02 12/01048-042 2017/06/26
I TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - MASSEUTTAK - 143/17 - BEKREFTELSE VEDRØRENDE UTSPRENGING Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma KIS 17/01842-005 2017/06/26
I TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - UTFYLLING I SJØ OG KAI (MERK 1) - 143/4 - PROTEST FRA NABO DATERT 29.03.17 Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma KIS 17/01843-007 2017/06/26
I TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - MASSEUTTAK - 143/4 - PROTEST FRA NABO DATERT 29.03.17 Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma KIS 17/01842-006 2017/06/26
I TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - BYGGING AV KAI (MERK 2) - 143/4 - PROTEST FRA NABO DATERT 29.03.17 Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma KIS 17/01837-006 2017/06/26
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING RYFYLKE DAMPSKIPSSELSKAP AS Ryfylke Dampskibsselskab AS EVI1 16/05163-082 2017/06/26
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 14.05.17 T.O.M 14.05.18 Anette Sunde AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/02540-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/02483-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I SEN PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 22.06.17 Annelin Mannes GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 14.06.17 T.O.M 13.06.18 Bjørg Vest HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ØKNING TIL 100% STILLING Leif Langåker RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 19.06.17 T.O.M 31.12.17 Kadra Suge Ali HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 15.06.17 T.O.M 31.12.17 Mebrat Tsegay Tekle HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U TEK 147/30 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1182 - 147/30 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL Brit Karin Jakobsen JHE 17/01487-018 2017/06/26
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 12.06.17 T.O.M 30.06.18 Thi Kim Thoa Phu HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT SOM MILJØARBEIDER VED EIDE SKOLE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U SEN HÅVIKHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV HÅVIKHALLEN - 10.02.2018 Sentrum Karateklubb TVI 12/00263-113 2017/06/26
I TEK PERSONALMAPPE - VITNEMÅL OG ATTESTER HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK 64/1561 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BOLIG NR 3 - BK1 - TILTAKHSAVER: RETT BOLIG AS BYGGESAK: 16/2053 - 64/130 - FERDIGMELDING RØR - OLAF SIQVELANDSVEG 4 BYGGESAK: 16/2053 O.hansen & Sønner A/s ALS06 16/04679-003 2017/06/26
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL OG ATTESTER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL OG ATTESTER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - SPØRSMÅL TIL BILANBUDET Bertel O Steen AS TRS 16/01386-019 2017/06/26
U TEK 147/30 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1182 - 147/30 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL Ann Kirsten Hansen JHE 17/01487-019 2017/06/26
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 16.06.17 T.O.M 15.06.17 Ema Kelmendi RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - BEGRUNNELSE FOR GYLDIGHET PÅ PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE FØRER NJO 14/01457-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.06.17 T.O.M 31.12.17 Benedicte Olsen Tveitane RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 23.05.17 T.O.M 22.05.18 Loida Bordon Berge RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 29.05.17 T.O.M 01.06.18 Ellen Sætre Risanger BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK 64/1562 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BOLIG NR 4 OG 5 - BK1 - TILTAKHSAVER: RETT BOLIG AS BYGGESAK: 16/2053 - 64/130 - FERDIGMELDING RØR OLAF SIQVELAND 6 OG 8 BYGGESAK: 16/2053 O Hansen & Sønner O.hansen & Sønner A/s ALS06 16/04681-003 2017/06/26
I SEN PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 30.05.17 T.O.M 30.12.17 Ragnhild Dahle GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - SVAR - SPØRSMÅL TIL BILANBUDET Interressenter på Doffin TRS 16/01386-020 2017/06/26
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL OG ATTESTER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - AVSLUTNING AV SAK I KONFLIKTRÅDET IBR 17/00629-043 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK 64/1565 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BOLIG NR 6 -BK2 - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG AS BYGGESAK: 16/2120 - 64/130 - FERDIGMELDING RØR OLAF SIQVELAND 10 BYGGESAK: 16/2120 O Hansen & Sønner O.hansen & Sønner A/s ALS06 16/04682-003 2017/06/26
I SEN PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE AVSLAG OM PERMISJON GDI Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK 64/1564 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BOLIG NR 7 -BK2 - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG AS BYGGESAK: 16/2120 - 64/130 - FERDIGMELDING RØR OLAF SIQVELAND 12 BYGGESAK: 16/2120 O.hansen & Sønner A/s ALS06 16/04683-003 2017/06/26
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON U/LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK 64/1563 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BOLIG NR 8 -BK2 - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG AS BYGGESAK: 16/2120 - 64/130 - FERDIGMELDING RØR OLAF SIQVELAND 14 BYGGESAK: 16/2120 O.hansen & Sønner A/s ALS06 16/04684-003 2017/06/26
I SKU ANSKAFFELSE AV REPARASJONER AV IPAD-SKJERMER - RAMMEAVTALE OM KJØP AV REPARASJON AV ØDELAGTE IPAD-SKJERMER CBE02 17/01155-024 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/06/26
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 16/02630-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 16/02996-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK 64/1551 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG -BOLIG NR 11- BK5 - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG AS BYGGESAK: 16/2127 - 64/164 - FERDIGMELDING RØR OLAF SIQVELAND 7 BYGGESAK: 16/2127 O Hansen & Sønner O.hansen & Sønner A/s ALS06 16/04687-003 2017/06/26
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - REGISTRERING AV MIDLERTIDIG FLYTTING AV MELKEKYR SVEIN STÅLE KOLSTØ Landbruksdirektoratet LKS 12/00844-148 2017/06/26
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 16/03585-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK 64/1552 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG -BOLIG NR 12- BK5 - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG AS BYGGESAK: 16/2127 - 64/164 - FERDIGMELDING RØR OLAF SIQVELAND 9 BYGGESAK: 16/2127 O Hansen & Sønner O.hansen & Sønner A/s ALS06 16/04688-003 2017/06/26
U SKU PERSONALMAPPE - VIDERE PERMISJON ETTER MAKSDATO RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/02793-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK 64/1553 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG -BOLIG NR 13- BK5 - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG AS BYGGESAK: 16/2127 - 64/164 - FERDIGMELDING RØR OLAF SIQVELAND 11 BYGGESAK: 16/2127 O Hansen & Sønner O.hansen & Sønner A/s ALS06 16/04689-003 2017/06/26
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SKOLE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SKOLE GKH01 16/02851-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK 64/1554 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG -BOLIG NR 14- BK5 - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG AS BYGGESAK: 16/2127 - 64/164 - FERDIGMELDING RØR OLAF SIQVELAND 13 BYGGESAK: 16/2127 O Hansen & Sønner O.hansen & Sønner A/s ALS06 16/04690-003 2017/06/26
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2018 - 25/26 - VEDTAK VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV TIL NÆRINGSINNTEKT FOR REFUSJONSORDNINGEN VED SYKDOM LKS 12/00483-159 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK 64/1555 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG -BOLIG NR 15- BK5 - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG AS BYGGESAK: 16/2127 - 64/164 - FERDIGMELDING RØR OLAF SIQVELAND 15 BYGGESAK: 16/2127 O Hansen & Sønner O.hansen & Sønner A/s ALS06 16/04691-003 2017/06/26
U SKU SØKNAD OM BYTTE AV SKOLEPLASS - SVAR - SØKNAD OM BYTTE AV SKOLEPLASS GKH01 17/02735-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK 64/1556 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG -BOLIG NR 16- BK5 - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG AS BYGGESAK: 16/2127 - 64/164 - FERDIGMELDING RØR OLAF SIQVELANDSVEG 17 BYGGESAK: 16/2127 O Hansen & Sønner O.hansen & Sønner A/s ALS06 16/04692-003 2017/06/26
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/01628-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I HSE TILLEGGSSAK 1 - OVERSENDELSE AV KLAGE OVER ADVARSEL CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/26
U TEK 15/2443 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/2443 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING. Garvik Prosjekt AS BFH 17/01281-009 2017/06/26
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I HSE SAKSGANG BARNEVERN - SKOLER - BEKRYMRING RUNDT SAKSGANG JBR03 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT SOM HELSESØSTER Mona Riise HGR 17/01379-031 2017/06/26
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FAVNAMYR BORETTSLAG Favnamyr Borettslag BMV 12/02524-144 2017/06/26
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/00254-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
U SEN TILLEGGSSAK - PROTOKOLL FOR FORHANDLINGSMØTE GDI Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/26
I TEK AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING 2017 - 84/14 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING STORESUND, GERIR ERIK OG BRINGEDAL SILJE Silje Lindaas Bringedal ALS06 17/01275-015 2017/06/26
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - LORENTZ STORESUND & SØNNER AS - SVAR - GJELDER KRAV OM DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER TNO05 15/02096-015 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/06/26
I TEK STARTLÅN - 128/21 - TINGLYST PANTEDOKUMENT RBE08 17/00412-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/00387-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00387-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I SEN TILLEGGSSAK - VARSLING MBM Fo 0Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/26
I TEK 109/108 - FOSEN - NYBYGG NAUST - 109/108 - FOSEN - NYBYGG NAUST Roy Atle Simonsen OHA 17/02821-001 2017/06/26
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/26
I TEK 88/81 - VOLLEBEGVEGEN 3, SØNDRE VELDE - TILBYGG GARASJE, CARPORT - 88/81 - VOLLEBEGVEGEN 3, SØNDRE VELDE - TILBYGG GARASJE, CARPORT Andreas Skeie EDH 17/02824-001 2017/06/26
U TEK JORDSKIFTERETTEN - SAK - 16-058748RFA-JSTO - SÆVELAND - UNDERRETTING ETTER MATRIKKELFØRING AV JORDSKIFTESAK 16-058748RFA-JSTO - SÆVELAND Jarle Kristiansen ALA04 16/01745-003 2017/06/26