Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 4/254 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND TØNNESSEN - 4/254 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND TØNNESSEN S O Lund AS ALS06 17/02235-002 2017/06/23
U HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - ARBEIDSTID - DISPENSASJON - NY TURNUS - TOMASVEIEN 16 Delta RLA 12/00092-240 2017/06/23
U TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - SVAR: 17/512 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - VARSEL OM TILDELING E-02 HEIS Reber-Schindler Heis A/s BKE 17/00512-045 2017/06/23
U TEK 125/21 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØRJAN HELGELAND - 125/21 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØRJAN HELGELAND Pv Rør AS ALS06 17/02480-002 2017/06/23
I TEK 43/40 - HØYNES - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI VED GEITUNGER FYR - 43/40 - UTFYLLENDE INFORMASJON OG FOTO AV KAI Procon AS KHM 17/01785-009 2017/06/23
I TEK 131/39 - KVEITAVIKVEGEN, TORVASTAD - BÅREROM/LAGER/DIV. - 131/39 - (KOPIMOTTAKER) UTTALELSE TIL REVIDERT FORSALG TIL BÅREHUS Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KIS 16/03150-008 2017/06/23
U TEK 86/82 - HUSØYVEGEN 143 AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - MANGELFULL TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG Husøyveien 143 AS JHN 12/01298-017 2017/06/23
I TEK 15/148 - BOKTAVEGEN, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG - 15/148 - GJELDER FERDIGATTEST - TILTAK ER FERDIGSTILLT Gunvar Davidsen JHE05 10/00303-015 2017/06/23
I TEK 86/7 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - PARKERINGPLASS - 86/7 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL OPPARBEIDING AV MIDLERTIDIG PARKERINGSPLASS OG LAGERPLASS Fylkesmannen i Rogaland KHM 17/01847-009 2017/06/23
I TEK 119/622 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE, TILBYGG BOLIG, GARASJE - 119/622 - SITUASJONSKART MED VIST SNUPLASS Tore Robberstad KHM 17/02318-004 2017/06/23
I TEK 3/19 OG 3/661 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/19 OG 3/661 - PROTEST MOT FRADELING AV VEGGRUNN Ove Stonghaugen EDH 17/02775-001 2017/06/23
I TEK 70/1 - ØVRE EIDE, EIDE, INDRE. SPRENGING AV FJELL MED TILBAKEFØRSEL AV JORD OG LEIRMASSER - 70/1 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Lloyd Ørjansen KMY 06/01878-016 2017/06/23
I TEK 106/92 - VARANESET, FOSNANESET. NYBYGG SJØBOD OG BRYGGE - 106/92 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggmester Kompaniet AS JKV 11/02613-010 2017/06/23
I TEK 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 36 A- TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/2895 - 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 36 A- TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: Tindeland Rør AS MHV 17/02768-001 2017/06/23
I TEK 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 36 B- TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/2895 - 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FAGERVOLLVEGEN 36 B- TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: Tindeland Rør AS MHV 17/02769-001 2017/06/23
I TEK 148/347 - LAHAMMERVEGEN, NORHEIM. NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET - 148/347 - STIKNINGSPLAN RH Oppmåling Rune Hemnes JHE05 12/05427-019 2017/06/23
I SEN REGIONALT VARSLINGSSEKRETARIAT - FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I UTREDNING AV ET REGIONALT VARSLINGSSEKRETARIAT Stavanger kommune SEI04 17/02774-001 2017/06/23
I TEK 47/113 - SMEDAVEGEN, VIK - NYBYGG GARASJE - 47/113 - VEDRØRENDE MANGLENDE OVERSENDELSE FOR UTTALE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted EDH 17/02354-004 2017/06/23
I SEN REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - ØKT TILSAGNSRAMME - TILSKUDD TIL OMSORGSBOLIGER OG SYKEHJEM Husbanken vest SEI04 12/00929-119 2017/06/23
I TEK 29/46 - VESTRE KARMØYVEG, HEBNES - PÅBYGG BOLIG - 29/46 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE I K Gabrielsen KHM 17/02778-001 2017/06/23
I TEK 11/173 - MANNES - TILBYGG BOLIG OG NYBYGG GARASJE - 11/173 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/02779-001 2017/06/23
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) SELSKAPSAVTALE, ARBEIDSPLANER, REFERATER - EIERTILSKUDD 2018 - IKA ROGALAND Interkommunalt Arkiv I Rogaland IKS ODH01 12/03966-052 2017/06/23
U TEK 119/428 - VORMEDAL BARNEHAGE AVD. SØR BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 119/428 - VORMEDAL BARNEHAGE AVD. SØR - TILSYNSRAPPORT Karmøy Kommune TSC 12/01584-010 2017/06/23
I TEK 119/614 - ARQUEBUSVEGEN, MYKJE - TILTAK - 119/614 - (KOPIMOTTAKER) TILBAKEMELDING SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted OHA 17/02796-001 2017/06/23
U TEK 124/52 - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN VORMEDAL BARNEHAGE AVD. NORD - 124/52 - VORMEDAL BARNEHAGE AVD. NORD - TILSYNSRAPPORT Karmøy Kommune TSC 12/01585-009 2017/06/23
I TEK 131/39 - KVEITAVIKVEGEN, TORVASTAD - BÅREROM/LAGER/DIV. - 131/39 - (KOPIMOTTAKER) VEDR. FEILSENDT SAK TIL UTTALE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KIS 16/03150-009 2017/06/23
I TEK 86/7 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - PARKERINGPLASS - 86/7 - SVAR PÅ SØKNAD OM AVKJØRSEL Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KHM 17/01847-010 2017/06/23
I TEK 122/14 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND, RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 122/14 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen OHA 17/01764-007 2017/06/23
I TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/789 OG 15/466 - MOTTATT MANGLER - AVSTANDSERKLÆRINGER Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 17/00999-010 2017/06/23
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - OVERSENDER TV-RAPPORTER - ÅLAVIKVEGEN/SUNDVEGEN Risa AS ABU01 15/01750-094 2017/06/23
I TEK 125/17 - SPANNHELGELANDVEGEN, HELGELAND - TILBYGG ENEBOLIG - 125/17 - MOTTATT MANGLER, SITUSJONSKART OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Vegard Sørensen OHA 17/02481-003 2017/06/23
I TEK 12/501 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG 5 STK FRITIDBOLIGER - 12/501 - TILBAKEMELDING PÅ BYGGETILSYN Edb-Tjenester Norge Limited JKV 10/01814-020 2017/06/23
I TEK 115/217 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG GARASJE - 115/217 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG GARASJE Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS OHA 17/02798-001 2017/06/23
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/02386-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/681 - BESTILLING AV NABOLISTE - RIVING HS Entreprenør GEL 17/00012-316 2017/06/23
I SEN NORHEIMSHALLEN - ØNSKER Å RESERVERE NORHEIMSHALLEN - 9.-11. OKTOBER 2017 INNEBANDY-CAMP Jørn Hansen TVI 12/01178-086 2017/06/23
I TEK ARBEID NÆR HYDROLEDNINGEN - HENVENDELSE - ARBEID NÆR HYDROLEDNINGEN Vassbakk & Stol AS KSG 17/02786-001 2017/06/23
I SEN SØKNADER OM FRITAK - KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I KARMØY KOMMUNE PGA. FLYTTING Mary Erene Hauge KTV 15/04134-010 2017/06/23
I TEK MARINE ALUMINIUM INDUSTRIER AS - UTFYLLING OG PEILING I SJØ VED GUNNARSHAUG - SØKNAD OM TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN TIL ARBEIDER I SJØ VED GUNNARSHAUG, ANMODNING OM UTTALELSE Fylkesmannen i Rogaland PCH01 17/02788-001 2017/06/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 122/216 - BESTILLING AV NABOLISTE - HAGESTUE Per Oscar Haaland GEL 17/00012-317 2017/06/23
I TEK PLAN 4078 - DETALJREGULERING FOR UTVIK A1 - 85/314 - TILBAKEMELDING VEDRØRENDE REKKEFØLGEKRAV OG UNDERGANG - PROSJEKT UVIKSTRAND (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted YSL 17/02789-002 2017/06/23
U TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - INNLØSNING AV EIENDOM GNR./BNR. 15/2078 - DAVID DIDRIKSEN SMO02 16/04810-020 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/06/23
U TEK 15/1034 OG 15/1210 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2059 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/1034 I KARMØY KOMMUNE Garvik Tomteutvikling As JHE 17/02470-001 2017/06/23
U TEK 15/1034 OG 15/1210 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2059 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/1034 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune JHE 17/02470-002 2017/06/23
U TEK 15/1034 OG 15/1210 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2059 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/1034 I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen John-Regnor JHE 17/02470-003 2017/06/23
U TEK 15/1034 OG 15/1210 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2059 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/1034 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Jonny JHE 17/02470-004 2017/06/23
U TEK 15/1034 OG 15/1210 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2059 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/1034 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Marit JHE 17/02470-005 2017/06/23
U TEK 15/1034 OG 15/1210 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2059 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/1034 I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Gitte O JHE 17/02470-006 2017/06/23
I SKU HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN MV. Kunnskapsdepartementet TOV 16/00007-170 2017/06/23
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - RESERVASJON AV BLIKSHAVN - 27.-30. JULI - HUNDEUTSTILLING Eva Bompi Kivijärvi TVI 12/01968-110 2017/06/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT HASB 17/00132-943 25 Offl §25 2017/06/23
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT HASB 17/00132-944 25 Offl §25 2017/06/23
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT HASB 17/00132-945 25 Offl §25 2017/06/23
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT HASB 17/00132-946 25 Offl §25 2017/06/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-544 25 Offl §25 2017/06/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-545 25 Offl §25 2017/06/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 100 % VIKARIAT - TILBUD UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 100 % VIKARIAT BLI01 17/01381-014 25 Offl §25 2017/06/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 100 % VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 100 % VIKARIAT BLI01 17/01381-015 25 Offl §25 2017/06/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-260 25 Offl §25 2017/06/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-261 25 Offl §25 2017/06/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-262 25 Offl §25 2017/06/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-263 25 Offl §25 2017/06/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR - INTERVJU UNDERVISNIGSINSPEKTØR BLI01 17/02086-016 25 Offl §25 2017/06/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER/SYKEPLEIER 60% NATTJENESTEN KARMØY - INTERVJU SPESIALSYKEPLEIER/SYKEPLEIER 60% NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02402-006 25 Offl §25 2017/06/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100 % FAST SYKEPLEIER STILLING - INTERVJU 100 % FAST SYKEPLEIER STILLING ARO07 17/02405-014 25 Offl §25 2017/06/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100 % FAST SYKEPLEIER STILLING - INTERVJU 100 % FAST SYKEPLEIER STILLING ARO07 17/02405-015 25 Offl §25 2017/06/23
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/03782-014 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - INGEN VESENTLIGE MERKNADER FRA FYLKESMANNEN - 22.06.17 PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd. MAA05 14/00662-034 2017/06/23
I TEK UTSLIPPSTILLATELSE - NORSCRAP KARMØY AS - NORSCRAP KARMØY AS - RAPPORT FRA OPPFØLGENDE KONTROLL 14.06.2017 (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/05297-016 2017/06/23
I SEN FJORD MOTORPARK - ANMODNING OM FORTGANG I SAKSBEHANDLING Fjord Motorpark AS ORO 12/00328-189 2017/06/23
I TEK STARTLÅN - PANTHAVERBEKREFTELSE Frende Skadeforsikring AS RBE08 17/00694-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
U TEK 20/3 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - 20/3 - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT SIVERTSEN, SJUR Sjur Sivertsen ILS01 17/02763-002 2017/06/23
I TEK 2/67 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARILD ABELSEN - 2/67 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARILD ABELSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02667-002 2017/06/23
I TEK 2/132 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN MARTIN KRISTENSEN - 2/132 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN MARTIN KRISTENSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02692-002 2017/06/23
I TEK 17/55 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - ARA PROSJEKT AS - 17/55 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - ARA PROSJEKT AS Ara Prosjekt AS BJP01 17/02773-001 2017/06/23
I TEK 2/110 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIAN MÆLAND - 2/110 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIAN MÆLAND Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02694-002 2017/06/23
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
U TEK PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/257 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER 2017/654760/200 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM - NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS Statens Kartverk HDO 15/04310-033 2017/06/23
I TEK 2/225 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN MATHIAS SJURSEN - 2/225 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN MATHIAS SJURSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02695-002 2017/06/23
I TEK 2/287 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN OVE HANSEN - 2/287 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN OVE HANSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02703-002 2017/06/23
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I SKU ELEVSAK - SPØRSMÅL VEDRØRENDE ERSTATNING BNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/23
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 17/02445-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
U TEK 71/4 - BREKKE. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/625 - 71/21 OG 71/196 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD: 17/625 Jan Ståle Lund ALA04 17/00845-021 2017/06/23
I SEN MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK - PBL §13-1 - 88/192 - GJELDER HOVEDUTVALGETS SAK 53/17 - MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK - PBL §13-1 Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS JST 17/00628-011 2017/06/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE FOR DELER AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
U TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - INNLØSNING AV EIENDOM GNR./BNR. 15/1057 OG 15/1064 - GOVERT GRINDHAUG SMO02 16/04810-021 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/06/23
U SKU KULTURMILJØFREDNING I SKUDENESHAVN - HENVENDELSE OM MINDRE TILTAK Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen v Ingvar Kristiansen AAL 14/03287-069 2017/06/23
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02777-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I TEK BYGGESAK - NORSK HYDRO - 96/53, HÅVIK - BRUKSENDRING/OMBYGGING - VEDTAK OM SAMTYKKE OG GEBYR (KOPIMOTTAKER) Arbeidstilsynet Vestlandet KIS 12/00546-033 2017/06/23
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 57/162 - NAOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - NYBYGG/RIVING Trygve J. Trygve J Sjøen AS SKM 17/00008-085 2017/06/23
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 42/224 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - NYBYGG Hans J Rasmussen Eiendom AS SKM 17/00008-086 2017/06/23
I TEK 2/23 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN STÅLE ØVREBØ - 2/23 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN STÅLE ØVREBØ Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02709-002 2017/06/23
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 17/02498-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 119/117 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - GL GRUPPEN AS Opus Arkitekter AS SKM 17/00008-087 2017/06/23
U TEK 109/41 - FOSNAVEGEN, FOSEN - NYBYGG HAGESTUE/VEKSTHUS - 109/41 - FOSNAVEGEN, FOSEN - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Arvid Bjerkenes EDH 17/02661-002 2017/06/23
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGELSE AV AVTALEFESTET PENSJON (AFP) FRA KLP JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I TEK 2/154 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNETTE WANGEN - 2/154 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNETTE WANGEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02711-002 2017/06/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 38/274,106 M/FLERE - BESTILLING AV NABOLISTE - REGULERING Rune Hemnes GEL 17/00012-310 2017/06/23
I HSE TILLEGGSSAK - TILSYNSSAK MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 13/538 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK inge kenneth gabrielsen GEL 17/00012-311 2017/06/23
I TEK 2/146 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RALF REINECKER - 2/146 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - RALF REINECKER Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02713-002 2017/06/23
I TEK PLAN 5083 - DETALJREGULERING FOR VESTRE TJØRNAHAUG - SNIK - 123/2 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN - 23.06.17 PLAN 5083 - DETALJREGULERING FOR VESTRE TJØRNAHAUG - SNIK - 123/2 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd. YSL 16/02709-008 2017/06/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 66/234 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESØKNAD Ida Sofie Helgesen GEL 17/00012-312 2017/06/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 22/25 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Per Magne Pedersen GEL 17/00012-313 2017/06/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 142/2 OG FLERE - BESTILLING AV EIERLISTE - NABOVARSEL VANN OG AVLØP Håkon Døsen GEL 17/00012-314 2017/06/23
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/02550-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 57/157 - BESTILLING AV NABOLISTE - NABOVARSEL Håkon Døsen GEL 17/00012-315 2017/06/23
U TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - INNLØSNING AV EIENDOM GNR./BNR. 15/1659 OG 15/2193 - TORGEIR GRINDHAUG SMO02 16/04810-022 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/06/23
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 13/01134-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I SEN PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGELSE AV EKTEFELLEPENSJON TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
U SKU SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ HAUGALANDET 2016 - SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ HAUGALANDET 2016 Kantar TNS AIJ 16/03937-008 2017/06/23
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - SØKNAD OM INNSYN I SAKSDOKUMENTER Gatejuristen KHW 12/04604-179 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/01858-005 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/06/23
I TEK 147/3 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 147/3 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL PLANLAGT UTBYGGING AV EIENDOM Meglerhuset Rele AS EDH 17/02780-001 2017/06/23
U SEN MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK - PBL §13-1 - SVAR - 88/192 - GJELDER HOVEDUTVALGETS SAK 53/17 - MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK - PBL §13-1 Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS JST 17/00628-012 2017/06/23
I TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Sigbjørn Stange Eiendom AS EDH 17/02781-001 2017/06/23
U TEK 5/118 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;17/1030 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/118 I KARMØY KOMMUNE Aase Aud Mona Are JHE 17/01427-001 2017/06/23
U TEK 5/118 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;17/1030 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/118 I KARMØY KOMMUNE Nyland Johan JHE 17/01427-002 2017/06/23
U TEK 5/118 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;17/1030 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/118 I KARMØY KOMMUNE Mosaker Ragnhild H JHE 17/01427-003 2017/06/23
U TEK 5/118 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;17/1030 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/118 I KARMØY KOMMUNE Aase Aud Mona Are JHE 17/01427-004 2017/06/23
U TEK 5/118 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;17/1030 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/118 I KARMØY KOMMUNE Nyland Johan JHE 17/01427-005 2017/06/23
U TEK 5/118 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;17/1030 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/118 I KARMØY KOMMUNE Aase Aud Mona Are JHE 17/01427-006 2017/06/23
U TEK 5/118 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;17/1030 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/118 I KARMØY KOMMUNE Nyland Johan JHE 17/01427-007 2017/06/23
U TEK 5/118 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;17/1030 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/118 I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Rudolf JHE 17/01427-008 2017/06/23
U TEK 5/118 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;17/1030 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/118 I KARMØY KOMMUNE Sørensen Gudrun Widvey JHE 17/01427-009 2017/06/23
U TEK 5/118 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;17/1030 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/118 I KARMØY KOMMUNE Langåker Henny JHE 17/01427-010 2017/06/23
U TEK 5/118 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;17/1030 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/118 I KARMØY KOMMUNE Kallevik Bjarne JHE 17/01427-011 2017/06/23
U TEK 5/118 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;17/1030 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/118 I KARMØY KOMMUNE Stava Gry JHE 17/01427-012 2017/06/23
U TEK 5/118 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD;17/1030 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/118 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge JHE 17/01427-013 2017/06/23
I TEK 136/24 - KYRKJEVEGEN, TORVASTAD - TILBYGG GARASJE - 136/24 - KYRKJEVEGEN, TORVASTAD - TILBYGG GARASJE Sigmund Skjølingstad EDH 17/02782-001 2017/06/23
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 15/04807-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
U TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - INNLØSNING AV EIENDOM GNR./BNR. 15/1440 - THORBJØRN GRINDHAUG, GEIR ERLING GRINDHAUG, ADELHEID BENTSEN OG JORUNN GUNVOR KNUTSEN SMO02 16/04810-023 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/06/23
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON OG STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I TEK 2/35 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARALD NORMAN SOLHEIM - 2/35 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARALD NORMAN SOLHEIM Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02716-002 2017/06/23
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON U/LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I TEK SAK 17-08643 1 RFA-JSTO - JORDSKIFTERETTEN - KOLNES 116/2, 116/24 - SAK 17-08643 1 RFA-JSTO - KOLNES - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN - 116/2, 116/24 Haugalandet og Sunnhordaland ALA04 17/02785-001 2017/06/23
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Britt Elin Sælevik-Jansen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I TEK 119/52 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/52 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Anne Lin Ytreland EDH 17/02784-001 2017/06/23
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM TVERRFAGLIG SPES.UTD. Tina Grainger JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, KYRKJEGARDSVEGEN 59 Egil Sigmund Sørensen KSU01 12/02969-306 2017/06/23
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Dagrun Fagerland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
U TEK 15/705 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1808 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Gustavsen Alf Henning JHE 17/02473-001 2017/06/23
U TEK 15/705 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1808 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Gustavsen Alf Henning JHE 17/02473-002 2017/06/23
U TEK 15/705 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1808 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sandhåland Aslaug JHE 17/02473-003 2017/06/23
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT Anna Medhaug Yrke RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER Marit Bårdsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, KARINAÅSEN 59 Tommy Werenfels KSU01 12/02969-307 2017/06/23
I TEK 2/157 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MANDIUS LEO KRISTIANSEN - 2/157 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - MANDIUS LEO KRISTIANSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02723-002 2017/06/23
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I TEK 148/983 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING OG FASADEENDRING - 148/983 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet Vestlandet JKV 15/02752-019 2017/06/23
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON JBR04 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - BEKREFTELSE PÅ RESERVASJON AV BLIKSHAVN LEIRPLASS, 1. - 3. SEPTEMBER 2017 Haugesund og omegn hundeklubb TVI 12/01968-111 2017/06/23
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON U/LØNN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - OMM RUN 2017 (OSS MOT MOBBING) - SØKNAD OM Å DISPONERE FESTPLASSEN I KOPERVIK 05.07.2017 Byen Vår Kopervik BA HPE 17/00127-043 2017/06/23
I TEK 2/38 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE H. BIRKELAND - 2/38 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE H. BIRKELAND Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02726-002 2017/06/23
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON U/LØNN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I TEK 2/40 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - CAMILLA BJERKHOLT - 2/40 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - CAMILLA BJERKHOLT Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02729-002 2017/06/23
I TEK 2/54 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROGER MARIN HANSEN - 2/54 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROGER MARIN HANSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02732-002 2017/06/23
I TEK 2/79 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELLINOR BÅRDSEN - 2/79 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELLINOR BÅRDSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02730-002 2017/06/23
I TEK 2/26 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVE MAGNAR ABELSEN - 2/26 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVE MAGNAR ABELSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02737-002 2017/06/23
I TEK 2/36 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KÅRE KRISTOFFERSEN - 2/36 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KÅRE KRISTOFFERSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02739-002 2017/06/23
I TEK 120/32 - HAUGEN , TUASTAD - RIVING HYTTE, NYBYGG GARASJE - 120/32 - HAUGEN , TUASTAD - RIVING HYTTE, NYBYGG GARASJE Geir Egil Edvardsen EDH 17/02790-001 2017/06/23
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - KONTRAKT - RØRARBEIDER Karmøy Rørteknikk AS BKE 17/00512-055 2017/06/23
U TEK 17/55 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - ARA PROSJEKT AS - SVAR - 17/55 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - ARA PROSJEKT AS Ara Prosjekt AS BJP01 17/02773-002 2017/06/23
I TEK 4/262 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - BÅRDSEN, JOSTEIN - 4/262 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BÅRDSEN, JOSTEIN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/02791-001 2017/06/23
I TEK 83/35 MFL. - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3637,3638 - 83/35 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland HHU 16/05153-010 2017/06/23
I TEK 148/371 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/208 - 148/371 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES STD: 17/208 Statens Kartverk Tinglysingen GER01 17/00969-014 2017/06/23
I TEK 31/26 OG 31/4 - HAGA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2475 - 31/26 OG 31/4 - KLAGE PÅ VEDTAK OPPM:17/2475 Magnus Sigmund Austnaberg HHU 17/00939-007 2017/06/23
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT NUMMER 2017/659514/200 - RBE08 17/02332-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I TEK TEKNISK PLAN - NY KLOAKK JOVIKVEGEN 2. ETAPPE - OVERSENDER TEKNISK PLAN - NY KLOAKK JOVIKVEGEN 2. ETAPPE VAR-avdelingen BTH04 17/02795-001 2017/06/23
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM OMSORGSARBEIDER John Stian Johannessen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
U TEK OKTOBER ROCK - FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - SVAR - REVIDERT SØKNAD - GJELDER DISPONERING AV KOMMUNALT AREAL - OKTOBERROCK 7. OKTOBER 2017 Inventum Servering AS HPE 12/02935-022 2017/06/23
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND TIL UTDANNING HÅKONSEN, INGER MARIE Inger Marie Håkonsen SALF 17/00009-023 2017/06/23
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
U TEK 4/262 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - BÅRDSEN, JOSTEIN - SVAR - 4/262 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BÅRDSEN, JOSTEIN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/02791-002 2017/06/23
I TEK 64/924 - TEKNISK PLAN, RUSNESVEGEN - TEKNISK PLAN FOR RUSNESVEGEN - SUPPLERENDE OPPLYSNINGER Pds Protek AS BTH04 17/01943-006 2017/06/23
I TEK 43/134 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - SVENDSEN, RITA - 43/134 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVENDSEN, RITA Rita Svendsen BJP01 17/02792-001 26 Off.l.26 2017/06/23
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/02793-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
U TEK 64/280 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE OG MERKING AV GRENSE - 64/280 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT Laila Viding Tvedt ALA04 17/01407-013 2017/06/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 16/02996-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I TEK GNR. 47 OG 48 - BNR. 15 M/FL - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - HØINES, JAN ARILD - GNR. 47 OG 48 - BNR. 15 M/FL - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - HØINES, JAN ARILD Jan Arild Høines BJP01 17/02794-001 26 Off.l.26 2017/06/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 16/03585-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 16/02630-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 57/280 - BSTILLING AV NABOLISTE - UTEHUS Erling Dahl Jr. GEL 17/00012-318 2017/06/23
I TEK VARSLINGSSYSTEM VIA TELEFON OG SMS - VAR-AVDELINGEN - SVARBREV - FOLKEREGISTEROPPLYSNINGER Skattedirektoratet ETS 12/00134-006 2017/06/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 43/603 - BESTILLING AV NABOLISTE - NABOVARSEL Alf Magnar Liknes GEL 17/00012-319 2017/06/23
I TEK 22/13 OG 22/108 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 22/13 OG 22/108 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Gunnar Tangen AMJ 17/02797-001 2017/06/23
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA DISPONERINGSKRAVET FOR SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 93/4 - (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen I Rogaland LKS 12/00844-147 2017/06/23
U TEK 64/280 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE OG MERKING AV GRENSE - 64/280 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER Tove Elin Jakobsen ALA04 17/01407-014 2017/06/23
U TEK 64/280 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE OG MERKING AV GRENSE - 64/280 - UNDERRETTING OM MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE Tove Marie Kallevik ALA04 17/01407-015 2017/06/23