Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 88/19 - KLAGE - EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - 88/19 - KLAGE - GJELDER BRUKSENDRING FRA NÆRING TIL PRIVAT EIENDOMSSKATT Wenche Framnes MSA 16/04406-002 2017/06/22
U TEK 3/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EGIL BÅRDSEN - 3/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EGIL BÅRDSEN S O Lund AS ALS06 17/00298-002 2017/06/22
U TEK 3/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE TANGEN - 3/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE TANGEN S O Lund AS ALS06 17/00300-002 2017/06/22
U TEK 3/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER EIKEMO - 3/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER EIKEMO S O Lund AS ALS06 17/00301-002 2017/06/22
U TEK 148/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORHEIM 1G AS BYGGESAK 17/2410 - 148/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORHEIM 1G AS BYGGESAK Castor Entreprenør AS MHV 17/02382-003 2017/06/22
U TEK 5/92 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1135 PARSELL 2 - 5/92 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING Vest-eiendom As MNE02 17/01456-001 2017/06/22
U TEK 66/952 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, TILTAKSHAVER: HOLGERSEN BYGGESAK: 17/1740 - 66/952 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, TILTAKSHAVER: HOLGERSEN BYGGESAK: 17/1740 Hervik Rør AS MHV 17/02408-002 2017/06/22
U TEK 141/187 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SKEIE BYGGESAK 17/2587 - 141/187 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SKEIE BYGGESAK 17/2587 Vedavågen Rør AS MHV 17/02589-002 2017/06/22
U TEK PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67,257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTURMINNE - GODKJENT 7.12.2017 - SVAR - VEDR. REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67 OG 257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTUMINNE Advokat Carl Fredrik Hestbek AAHO 17/02222-012 2017/06/22
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 1 - 1/14 - ENDRING AV TILTAKSHAVER PÅ PROSJEKT 1-7 Edb-Tjenester Norge Limited JHE05 15/01097-036 2017/06/22
I TEK 148/1033 - NYBYGG FORRETNINGSBYGG; KONTOR, LAGER OG UTSTILLINGSROM - 48/947 - ANMODNING OM FORHÅNDKONFERANSE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 17/02759-001 2017/06/22
I TEK 5/79 - VEA - NYBYGG GARASJE - 5/79 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted EDH 17/02761-001 2017/06/22
U TEK BB1 MOKSHEIMTUNET - TEKNISK PLAN - SVAR - BB1 MOKSHEIMTUNET, BYGG7 - JUSTERTE TEGNINGER TIL GODKJENNING Cowi AS BTH04 16/02032-025 2017/06/22
I TEK 61/155 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE, TILBYGG BOLIG, UTVIDELSE AV ALTAN, BYGGING AV HAGESTUE - 61/155 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Annlaug Kristiansen KMY 15/04771-003 2017/06/22
I TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - SENKING AV HØYDE Pds Protek AS KMY 17/01063-018 2017/06/22
I TEK 122/225 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: JOHNSEN BYGGESAK 17/2547 - 122/225 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: JOHNSEN BYGGESAK 17/2547 Inge Vaaga AS ORO01 17/02764-001 2017/06/22
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 1 - 1/14 - BELIGGENHETSKONTROLL OG KOORDINATER P1 OG P2 Edb-Tjenester Norge Limited GER01 15/01097-037 2017/06/22
I TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 OG 15/789 - BEREGNET HØYDE PÅ MUR I GRENSE Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 17/00999-009 2017/06/22
I TEK 120/154 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: IMMERSTEIN BYGGESAK 17/1934 - 120/154 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: IMMERSTEIN BYGGESAK 17/1934 Karsten Bjelland AS ORO01 17/02755-001 2017/06/22
I TEK 141/208 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND. TILBYGG REKKEHUS - BOD - 141/208 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND. TILBYGG REKKEHUS - BOD Espen Lervåg EDH 17/02757-001 2017/06/22
I TEK 4/478 - EKRENE, MUNKAJORD - RIVING EKSISTERENDE BOLIG OG NYBYGG ENEBOLIG - 4/478 - SØKNAD OM ENDRING AV ANSVARSRETTER I K Gabrielsen JHE05 16/01899-022 2017/06/22
I TEK 21/119 - SANDHØLVEGEN, STAVA - NYBYGG TOMANNSBOLIG, CARPORTER OG BODER - 21/119 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM AVKJØRSEL OG DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/01285-006 2017/06/22
U TEK ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON - SVAR - PÅMINNELSE OM Å RETTE OPP I SENDERTILLATELSE NUMMER 9967 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet KSG 15/02345-010 2017/06/22
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - FISKERIDAGENE 2017 Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum EVI1 16/05163-077 2017/06/22
U TEK 141/187 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 141/187 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG Eskild Kvala AS KIS 17/02587-002 2017/06/22
U TEK 113/7 - PORTABAKKEN, DØLE - NYBYGG HAGESTUE OG TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 113/7 - PORTABAKKEN, DØLE - NYBYGG HAGESTUE OG TERRASSE Kjell Vihovde KHM 17/02225-007 2017/06/22
U TEK 115/20 - EIKELIA, SØNDRE EIKE, TILBYGG BOLIG, SOVEROM - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 115/20 - TILLATELSE Petrus Henricus Gerdina Maria Alne Hendriks EDH 17/01679-004 2017/06/22
U TEK 148/947 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG LAGERBYGG MED KONTOR, SKILT OG GJERDE - RAMMETILLATELSE - 148/947 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG LAGERBYGG MED KONTOR, SKILT OG GJERDE Petter J. Rasmussen AS IGR 17/02410-004 2017/06/22
U TEK 114/103 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE - NYBYGG NAUST - 114/103 - FERDIGATTEST - NYBYGG NAUST Svein Lorents Myklebust JKV 16/01435-004 2017/06/22
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SVAR - KLOAKKERING - RØYKSUND Jan Olav Garnaas JTH 12/00024-375 2017/06/22
I SEN REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET - REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET - VEDTAK PÅ GRUNNLAG AV INNVENDINGER FRA TYSVÆR, BOKN OG KARMØY KOMMUNER Kommunal- og moderniseringsdepartementet JST 12/01147-027 2017/06/22
I TEK JORDSKIFTERETTEN - SAK - 16-058748RFA-JSTO - SÆVELAND - MELDING OM SLUTTA SAK 16-058748RFA - JSTO SÆVELAND - MATRIKKELFØRING Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett ALA04 16/01745-002 2017/06/22
U TEK GRAVESØKNAD - STONGSVINGEN 16 - SVAR - GRAVESØKNAD - STONGSVINGEN 16 Haugaland Rørhandel AS KSU01 17/02718-002 2017/06/22
U TEK 124/52 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - PÅBYGG, FASADEENDRING, BRANNSKILLE MM TIL VORMEDAL SKOLE - 124/52 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - DELER AV TILTAKET Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 16/01421-007 2017/06/22
I SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD 2012-2018 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Byen Vår Kopervik BA PVE01 12/00208-094 2017/06/22
U TEK 149/272 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE OG MUR - 149/272 - FERDIGATTEST Odd Hansen AS KMY 16/01906-015 2017/06/22
U TEK 64/54 - LIARLUNDVEGEN, STANGELAND. TILBYGG BOLIG - 64/54 - FERDIGATTEST Ole Andre Ytreland KMY 16/03384-004 2017/06/22
U SKU SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI ØKLAND, ISABEL STANGE - SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI ØKLAND, ISABEL STANGE Laila Merete Økland EEH 17/02597-002 2017/06/22
I TEK 87/206 - VELDEVEGEN, NORDRE VELDE - TILBYGG ENEBOLIG - 87/206 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ernst Vikingstad JHE05 16/03999-003 2017/06/22
I SKU KULTURMILJØFREDNING I SKUDENESHAVN - SKUDENESHAVN KULTURMILJØ - KARMØY KOMMUNE - FORSLAG OM FREDNING (KOPIMOTTAKER) Riksantikvaren AAL 14/03287-068 2017/06/22
I HSE HØRINGER - 2016-2017 - HØRINGSBREV - HØRING OM NY FORSKRIFT OM GRADERING AV PLEIEPENGER Arbeids- og sosialdepartementet NOS01 16/00007-169 2017/06/22
I SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - RESERVASJON AV BLIKSHAVN - 27.-30. JULI - HUNDEUTSTILLING Eva Bompi Kivijärvi TVI 12/01968-109 2017/06/22
I TEK OPPGRADERING AV UTEAREAL - ÅKRA SKOLE - 15/884 - TILLATELSE TIL Å FJERNE VEGETASJON Jorunn Magna Øgård ALI 17/02514-003 2017/06/22
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT Marte Lill Aanensen LJH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/04093-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I TEK PLAN 5083 - DETALJREGULERING FOR VESTRE TJØRNAHAUG - SNIK - 123/2 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 21.06.17 PLAN 5083 - DETALJREGULERING FOR VESTRE TJØRNAHAUG - SNIK - 123/2 Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen YSL 16/02709-007 2017/06/22
U TEK 15/681 - ÅKRA, NYBYGG BOD - BARNEVOGNSKUR - 15/681 - FERDIGATTEST - BARNEVOGNSKUR Ryvingen Barnehage SA JKV 12/02142-005 2017/06/22
I TEK PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 MFL. - GODKJENT 18.6.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 20.06.17 PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen YSL 16/03414-017 2017/06/22
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE Bente Stangeland Hevrøy RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U TEK 119/564 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OPPRETTING AV PARSELL TIL OFFENTLIG VEG STD: 17/1518 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV EIGEDOM SOM SKAL INN I VEGGRUNN 119/503 I KARMØY KOMMUNE Pairy Badry MNE02 17/01980-007 2017/06/22
U TEK 119/564 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OPPRETTING AV PARSELL TIL OFFENTLIG VEG STD: 17/1518 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV EIGEDOM SOM SKAL INN I VEGGRUNN 119/503 I KARMØY KOMMUNE Øvergaard Maria C MNE02 17/01980-009 2017/06/22
I TEK SØRHÅLAND SKOLE - UTLEIE TIL SØRHÅLAND PRIVATSKOLE - REVIDERT BUD - SØRHÅLAND SKOLE Sørhåland privatskole AS STNY 12/02051-012 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/06/22
I TEK 2/103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NILS JOHAN GABRIELSEN - 2/103 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - NILS JOHAN GABRIELSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02671-002 2017/06/22
U TEK GRAVESØKNAD - RUSNESVEGEN 1 - SVAR - GRAVESØKNAD - RUSNESVEGEN 1 Haugaland Kraft Nett AS KSU01 17/02733-002 2017/06/22
I TEK 2/81- RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - CARINA EIDE CHAPPARO - 2/81- FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - CARINA EIDE CHAPPARO Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02675-002 2017/06/22
I TEK 44/18 - SKUDENESHAVN BENSINSTASJON TILSYN MED FARLIG STOFF - TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSEDE MASSER - SKUDENESHAVN BENSINSTASJON Multiconsult ASA PCH01 12/00348-008 2017/06/22
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I TEK 2/33 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EIVIND STENSLAND - 2/33 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - EIVIND STENSLAND Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02681-002 2017/06/22
I TEK FLOMSIKRINGSTILTAK - NORHEIM - SIGNERT AVTALE - VIDEREUTVIKLING AV FLOM- OG TILTAKSPLAN FOR NORHEIM Multiconsult ASA JTH 17/02742-001 2017/06/22
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I TEK PLAN 4076 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ HÅLAND - BØ - UTTALELSE FRA HAUGE BEDEHUS - 20.06.17 PLAN 4076 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ HÅLAND - BØ Hauge bedehus YSL 17/01501-004 2017/06/22
U TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - VARSEL OM TILDELING AV KONTRAKT PÅ VENTILASJONSARBEIDER Gk Inneklima AS KEB 17/00512-052 2017/06/22
I TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - 148/947 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Dr Ing A Aas-Jakobsen AS KMY 17/00691-020 2017/06/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-254 25 Offl §25 2017/06/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-255 25 Offl §25 2017/06/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-256 25 Offl §25 2017/06/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-257 25 Offl §25 2017/06/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-258 25 Offl §25 2017/06/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-259 25 Offl §25 2017/06/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70-75% VIKARIAT M/MULIGHET FOR FAST - INTERVJU SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70-75% VIKARIAT M/MULIGHET FOR FAST JBR04 17/02400-010 25 Offl §25 2017/06/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - TRUKKET LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-069 25 Offl §25 2017/06/22
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/03782-013 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I TEK 139/61 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARTIN ROEL BUREMA - 139/61 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARTIN ROEL BUREMA Rørleggermester Olsen ORO01 17/02322-003 2017/06/22
I TEK 2/68 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHANNES JOHANNESSEN - 2/68 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHANNES JOHANNESSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02676-002 2017/06/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 148/849 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESØKNAD Dagfinn Hagen GEL 17/00012-309 2017/06/22
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 5 - DATO: 15.06.17 Block Watne As Avd Distr Ktr Haugesund 21420 BTH04 15/04907-018 2017/06/22
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT PÅ HYDRO - 24.08.17 Norsk Hydro ASA JHN 17/00127-041 2017/06/22
I TEK 2/196 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ASKELL BÅRDSEN - 2/196 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ASKELL BÅRDSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02690-002 2017/06/22
I TEK 2/217 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LIV HEIDI MOEN - 2/217 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - LIV HEIDI MOEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02691-002 2017/06/22
I TEK 2/222 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR HEMNES - 2/222 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR HEMNES Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02700-002 2017/06/22
I TEK 2/218 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KATHRINE SVARTANGEN - 2/218 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KATHRINE SVARTANGEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02705-002 2017/06/22
I TEK 2/221 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAVID KYNBRÅTEN VEA - 2/221 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAVID KYNBRÅTEN VEA Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02707-002 2017/06/22
I TEK 75/48 - KALSTØVEGEN, KVALAVÅG - OPPFØRING AV MIDLERTIDIG BRAKKERIGG - 75/48 - KALSTØVEGEN, KVALAVÅG - OPPFØRING AV MIDLERTIDIG BRAKKERIGG Vassbakk & Stol AS KIS 17/02754-001 2017/06/22
U TEK 57/36 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - BALTZERSEN, STIAN - SVAR - 57/36 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - BALTZERSEN, STIAN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/02736-002 2017/06/22
U TEK 64/392 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - ODD HANSEN PROSJEKT AS - SVAR - 64/392 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - ODD HANSEN PROSJEKT AS Odd Hansen Prosjekt AS BJP01 17/02728-002 2017/06/22
U SEN TJENESTETILBUD FOR RUSMIDDELAVHENGIGE - OVERSENDELSE AV VEDTAK OM LOVLIGHETSKONTROLL - VEDTAK OM Å AVVISE VIDERE MINDRETALLSANKE Tor Kristian Gaard m/fl KTV 17/01194-013 2017/06/22
I TEK 2/219 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOSTEIN E JOHANNESEN - 2/219 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOSTEIN E JOHANNESEN Vassbakk & Stol AS ORO01 17/02710-002 2017/06/22
I TEK 2/220 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR SIGVALD EINARSEN - 2/220 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR SIGVALD EINARSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02715-002 2017/06/22
I TEK 2/210 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JONNY KRISTEN DAVIDSEN - 2/210 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JONNY KRISTEN DAVIDSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02720-002 2017/06/22
I TEK 2/211 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KRISTIAN HEVRØY - 2/211 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KRISTIAN HEVRØY Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02721-002 2017/06/22
U SEN TILLEGGSSAK 1 - FORELØPIG SVAR MBM Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I TEK KLOAKKUTSLIPP VED TORVVIKA I KARMØY KOMMUNE - 64/1081 - UNDERTEGNET AVTALE - KLOAKKUTSLIPP VED TORVVIKA I KARMØY KOMMUNE Nils Johan Gabrielsen JTH 16/02603-008 26 Off.l.26 2017/06/22
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U TEK 66/27 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - EINARSEN, GEIR MAGNE/EINARSEN, MARIANN DAMM - SVAR - 66/27 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - EINARSEN, GEIR MAGNE/EINARSEN, MARIANN DAMM Meglerhuset Rele AS BJP01 17/02734-002 2017/06/22
U TEK REGRESSKRAV ETTER TILBAKESLAG - KARMØYVEGEN 569 - SKADENR.: 3520982.7 HASNAOUI, TARIK - SVAR - REGRESSKRAV ETTER TILBAKESLAG - KARMØYVEGEN 569 - SKADENR.: 3520982.7 HASNAOUI, TARIK Dnb Forsikring AS KSG 17/02719-002 2017/06/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/02227-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/00929-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 148/947 - BESTILLING AV NABOLISTE Kjersti M. Fagerheim for Petter J. Rasmussen AS GEL 17/00012-308 2017/06/22
U TEK 16/98 - GRASVEGEN, MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1230 - 16/98 - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Åshild Sivertsen EDH 17/01230-007 2017/06/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON GRUNNET VIDEREUTDANNING - SAMT SØKNAD OM STIPEND 2017 SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U TEK 13/731 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 13/731 OG 13/425 STD:16/4645 - PARSELL 1 - 13/731 - UNDERRETNING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Elias Valderhaug GER01 17/01269-028 2017/06/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAMILIEVEILEDER VED BARNEVERN OG UNGDOMSTJENESTEN Lise Marie Sund NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I TEK 58/130 - KOPERVIK - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING - 58/130 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/02467-003 2017/06/22
I TEK PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - LÆRLING HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.17 T.O.M 31.12.17 Arne Lennart Torbjørnsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Ingunn Akselsen Frøland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Christian Eriksson JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Amalie Helen Grindhaug SALF 17/00009-022 2017/06/22
U TEK PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. ARNA TORUNN LIKNES YSL 16/04785-024 2017/06/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Thomas Mørk Vikse JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I SKU ELEVMAPPE - ANMODNING OM VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM MILJØARBEIDER VED BØ U.SKOLE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 24.05.17 T.O.M 26.11.17 Sigbjørg Johanne Solvang JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I TEK 64/1557 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BOLIG NR 1 - BK4 - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG AS BYGGESAK: 16/2124 - 64/164 - FERDIGMELDING RØR - OLAF SIQVELANDS VEG 5 BYGGESAK: 16/2124 O Hansen & Sønner AS ALS06 16/04677-003 2017/06/22
I TEK 2/212 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDEBYGG - LEIF MAGNE YTRELAND - 2/212 - FERDIGMELDING - BESTÅENDEBYGG - LEIF MAGNE YTRELAND Vassbakk & Stol AS ORO01 17/02724-002 2017/06/22
I SEN SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING AROMA BISTRO AS - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Aroma Bistro AS EVI1 17/02756-001 26 Off.l.26 2017/06/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Andreas Gilje Heiberg JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I TEK 64/1558 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BOLIG NR 2 - BK4 - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG AS BYGGESAK: 16/2124 - 64/164 - FERDIGMELDING RØR - OLAF SIQVELANDS VEG 3 BYGGESAK: 16/2124 O Hansen & Sønner AS ALS06 16/04678-003 2017/06/22
I TEK 64/1559 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BOLIG NR 9 - BK3 - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG AS BYGGESAK: 16/2123 - 64/164 - FERDIGMELDING RØR - OLAF SIQVELANDSVEG 22 BYGGESAK: 16/2123 O Hansen & Sønner AS ALS06 16/04685-003 2017/06/22
I TEK 2/102 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIMONSEN, LENA - 2/102 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIMONSEN, LENA Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02669-002 2017/06/22
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/01887-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I TEK STARTLÅN - AVTALE OM TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/01887-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I TEK 64/1560 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BOLIG NR 10 - BK3 - TILTAKSHAVER: RETT BOLIG AS BYGGESAK: 16/2123 - 64/164 - FERDIGMELDING RØR - OLAF SIQVELANDS VEG 24 BYGGESAK: 16/2123 O Hansen & Sønner AS ALS06 16/04686-003 2017/06/22
I TEK 2/39 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FREDDY RASSMUSSEN - 2/39 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - FREDDY RASSMUSSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02670-002 2017/06/22
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - BYTTE AV BOLIG BMV 16/04586-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I TEK 2/203 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AUD JOHANNESSEN - 2/203 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - AUD JOHANNESSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02673-002 2017/06/22
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PROSJEKTLEDER VED DRIFTSAVDELINGEN TEKNISK ETAT Elin Kalveland Jansen HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM TILBAKEDATERING AV BETALINGSREDUKSJON GKH01 17/02326-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - 2. OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. ARKEN KARMØY MAA05 14/00662-032 2017/06/22
I TEK 2/161 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHAN ROSBERG - 2/161 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHAN ROSBERG Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02682-002 2017/06/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PROSJEKTLEDER VED VAR-AVDELINGEN Åge Andersen HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I TEK 2/281 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KAMILLA KVÆBEKK SKÅR - 2/281 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KAMILLA KVÆBEKK SKÅR Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02679-002 2017/06/22
I TEK 2/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ARVE EINARSEN - 2/50 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ARVE EINARSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02685-002 2017/06/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LEGEVIKAR VED BYGNES LEGESENTER Jelena Stevovic MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U SEN PLAN 226-22 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA SENTRUM I OG II - ENDRING FRA LEKEPLASS TIL BOLIG - 15/937 - - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 226-22 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA SENTRUM I OG II - ENDRING FRA LEKEPLASS TIL BOLIG - GNR. 15/937 Knut Harald Sand JST 17/00826-012 2017/06/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING I NATTPATRULJEN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FAKTURA VEDR. KOMMUNALE GEBYRER 2. TERMIN 2017 IMK 16/04537-212 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U TEK 66/952 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG ENEBOLIG MED SOKKELLEILIGHET - 66/952 - IGANGSETTINGSTILLATELSE NR 1. I K Gabrielsen KMY 17/01740-004 2017/06/22
U TEK TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER - TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 27 Haaland & Thuestad AS OGT 14/03865-120 2017/06/22
I TEK P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - AVTALE - RÅDGIVINGSOPPDRAG ÅKRA IDRETTSPARK INFRASTRUKTUR BYGGEPLAN Asplan Viak AS JAS03 17/02184-003 2017/06/22
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - SVAR - HENVENDELSE - GJELDER REDUSERT SIKT VED EIENDOM Terese Johannessen KSU01 12/02969-305 2017/06/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I SEN PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - PENSJONIST MRH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U TEK PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 MFL. - GODKJENT 20.11.2017 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 M. FL. Hanne Meling Gabrielsen MAA05 16/04732-021 2017/06/22
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - LYNGTUNET Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-024 2017/06/22
U TEK PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG - 102/2 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG, 102/2 M.FL. Karmøy Winch AS YSL 16/00717-020 2017/06/22
U TEK 87/206 - VELDEVEGEN, NORDRE VELDE - TILBYGG ENEBOLIG - 87/206 - FERDIGATTEST Ernst Vikingstad JHE05 16/03999-004 2017/06/22
I TEK PLAN 2085-1 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - ENDRING - § 34 - GODKJENT 17.8.2017 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 21.06.17 PLAN 2085-1 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - ENDRING BESTEMMELSE § 34 Rogaland Fylkeskommune YSL 17/02415-006 2017/06/22
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ETTER MAKSDATO FOR SYKEPENGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I VIKARIAT TOM 26.01.18 Solveig Maria Berle Grutle RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I TEK 2/63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SISSEL SYNNØVE BJERKHOLT - 2/63 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SISSEL SYNNØVE BJERKHOLT Vassbakk & Stol AS ALS06 17/02668-002 2017/06/22
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U TEK 122/162 - RØYKSUND - FORSTØTNINGSMURER - 122/162 - JUVIKVEGEN 36, RØYKSUND - BYGGETILSYN Helga og Terje Gismervik JKV 17/02760-001 2017/06/22
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14-4A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. LINDA STORM YSL 16/01518-019 2017/06/22
I SKU TILSYN - BARNEHAGER 2012-2018 - PÅLEGG OM RETTING Fylkesmannen i Rogaland RHO 12/02112-061 2017/06/22
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØRÅDGIVER VED TEKNISK ETAT - RÅDHUSET Pernille Iden HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSUTVALGET ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U TEK 121/2 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 121/2 - UNDERRETTING ETTER MATRIKKELFØRING MARIT AASLAND MAH 17/00997-016 2017/06/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ OPPSIGELSE I FORBINDELSE MED MOTTAK AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-213 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I TEK KARTLEGGING AV BRANNØVINGSLOKALITETER - FORESPØRSEL OM INFORMASJON FOR KARTLEGGING AV BRANNØVINGSLOKALITETER I KOMMUNEN Dmr Miljø og Geoteknikk AS ONW 17/02767-001 2017/06/22
I TEK 20/3 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - 20/3 - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT SIVERTSEN, SJUR Sjur Sivertsen ILS01 17/02763-001 2017/06/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 14/01008-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM BARNEHAGELÆRER VED AVALDSNES BARNEHAGE Katrine Håkonsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I SKU ELEVMAPPE - OVERSENDELSE AV IOP OG RAPPORT SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U TEK 5/92 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1135 PARSELL 2 - 5/92 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Vest-Eiendom AS HAS 17/01456-013 2017/06/22
U TEK 121/2 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 121/2 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Mathias Hortemo Østhus MAH 17/00997-017 2017/06/22
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE Ranveig Størkersen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - 3. OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL. Mannes Velforening YSL 15/03655-064 2017/06/22
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - SVAR AVKLARING Reber-Schindler Heis A/s BKE 17/00512-054 2017/06/22
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE 05/03344-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL ELLER ADOPSJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - 131/6 - UNDERTEGNET AVTALE - BEVARING AV ÅKERRIKSEN Endre Vikingstad PCH01 12/00690-144 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U TEK 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3613, 5264 - 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Gunnar Tangen EDH 17/02500-005 2017/06/22
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING EVI1 16/05163-079 26 Off.l.26 2017/06/22
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETNING TIL KLAGER - ANMELDELSESNR.:14102516 Karmøy Lensmannsdistrikt IBR 17/00629-042 2017/06/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 17/02494-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U TEK PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03341-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U TEK PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/03105-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 15/02895-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
U TEK PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SKOLE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SKOLE GKH01 16/02851-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SKOLE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SKOLE GKH01 16/02851-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM BARNEHAGELÆRER VED VORMEDAL BARNEHAGE Therese Vikse RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/22