Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV UNDERSØKELSEN SUNDVEGEN 159, GNR. 72 BNR. 88 Nora Alne ABU01 15/01750-068 2017/06/21
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RAPPORT FRA TV UNDERSØKELSEN BREIDABLIKKVEIEN 2, GNR. 72 BNR. 99 Hanne-Lill Stensen ABU01 15/01750-069 2017/06/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FEDREKVOTE VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV UNDERSØKELSEN ÅLAVIKVEGEN 16, GNR. 72 BNR. 19 Tor Yngvar Benestvedt ABU01 15/01750-070 2017/06/21
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV UNDERSØKELSEN ÅLAVIKVEGEN 12, GNR. 72 BNR. 16 Siegfried Bittner ABU01 15/01750-075 2017/06/21
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV UNDERSØKELSEN PORSMYRVEGEN 1, GNR. 72 BNR. 18 Asbjørn Fjelland Olsen ABU01 15/01750-076 2017/06/21
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV UNDERSØKELSEN PORSMYRVEGEN 2, GNR. 72 BNR. 73 Andreas Halleraker Hustoft ABU01 15/01750-077 2017/06/21
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV UNDERSØKELSEN SUNDVEGEN 174, GNR. 72 BNR. 20 Astrid Skår ABU01 15/01750-078 2017/06/21
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV UNDERSØKELSEN SUNDVEGEN 176, GNR. 72 BNR.168 Magnus Skår Hansen ABU01 15/01750-079 2017/06/21
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV UNDERSØKELSEN SUNDVEGEN 161, GNR. 72 BNR. 127 Svein Skår ABU01 15/01750-080 2017/06/21
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 1 - 1/14 - KRAV OM DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER Advokat Didrik Ferkingstad GTH 15/01097-035 2017/06/21
I TEK 122/225 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/225 - REVIDERT TEGNING MED HØYDE - TOMT 3 Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg OHA 17/02547-004 2017/06/21
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV UNDERSØKELSEN ÅLAVIKVEGEN 37, GNR. 72 BNR. 67 Ørjan Fjelde Oppigard ABU01 15/01750-085 2017/06/21
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV UNDERSØKELSEN INDRETREVEGEN 10, GNR. 72, BNR. 58 Laila Voldsjø ABU01 15/01750-087 2017/06/21
I TEK 65/9 - FRIDTJOF NANSENS VEG - AUSTREIMNESET - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 65/9 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Tvedten Bygg AS KMY 15/05084-034 2017/06/21
I SEN TJENESTETILBUD FOR RUSMIDDELAVHENGIGE - VEDTAK OM LOVLIGHETSKONTROLL - VEDTAK OM Å AVVISE VIDERE MINDRETALLSANKE Fylkesmannen i Rogaland KTV 17/01194-012 2017/06/21
I SEN ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS - VEDTAK OM LOVLIGHETSKONTROLL - VEDTAK OM Å AVVISE VIDERE MINDRETALLSANKE Fylkesmannen i Rogaland KTV 17/01295-011 2017/06/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON/FEDREKVOTE VED FØDSEL ELLLER ADOPSJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SKU KRETSORDNING - SVAR - KLAGE PÅ VEDTAK OM SKOLEBYTTE EEH 17/02284-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 114/105 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS OVE LIEN - 114/105 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS OVE LIEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 14/01710-003 2017/06/21
I TEK 140/42 - GEMINOR AS, STORØY BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING ETTER BRANNTILSYN 140/42 - GEMINOR AS, STORØY Geminor AS TSC 12/01521-008 2017/06/21
I SEN GRAVESØKNAD - STONGSVINGEN 16 - GRAVESØKNAD - STONGSVINGEN 16 Haugaland Rørhandel AS TOG 17/02718-001 2017/06/21
U TEK HELGANES MOTORSPORTSENTER - TILBUD PÅ INNGJERDING - TILBUD TIL HÅLAND & KARLSEN - INNGJERDING- HELGANES MOTORSPORRTSENTER Tilbydere TIB 17/02407-005 2017/06/21
U TEK 57/343 - BAKARHOLMEN, SKUDENESHAVN. BRYGGEANLEGG - 57/343 - FERDIGATTEST Trond Helberg Byggservice JHE05 05/02970-009 2017/06/21
I TEK 88/191,196 - PARK INN BY RADISSON HAUGESUND AIRPORT BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING ETTER BRANNTILSYN 88/191,196 - PARK INN BY RADISSON HAUGESUND AIRPORT Jostein Aasheim JHN 12/01580-016 2017/06/21
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN VEDRØRENDE FORHOLDET TIL AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER Rogaland Fylkeskommune JTH 16/04821-003 2017/06/21
I TEK 15/52 - ÅKREHAMN TRÅLBØTERI BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - LUKKING AV AVVIK FRA TILSYN 15/52 - ÅKREHAMN TRÅLBØTERI Åkrehamn Trålbøteri AS JHN 12/01393-011 2017/06/21
I TEK 86/83 - ÅKREHAMN TRÅLBØTERI AS AVD. HUSØY BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - LUKKING AV AVVIK FRA TILSYN 86/83 - ÅKREHAMN TRÅLBØTERI AS AVD. HUSØY Åkrehamn Trålbøteri AS JHN 12/01515-013 2017/06/21
U TEK 126/3 - VIKSHÅLAND - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING: 17/2623 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 126/3 - VIKSHÅLAND - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING: 17/2623 Tindeland Rør AS OHA 17/02621-002 2017/06/21
U TEK 79/98 - VISNESVEGEN, VISNES. RIVE TILBYGG FOR OPPFØRING AV NYTT TILBYGG TIL BOLIG - 79/98 - FERDIGATTEST A. Utvik AS KMY 03/02937-007 2017/06/21
U TEK 79/98, VISNESVEGEN, VISNES. NYBYGG GARASJE. - 79/98 - FERDIGATTEST A. Utvik AS KMY 08/02872-006 2017/06/21
U TEK 79/98, VISNESVEGEN, VISNES. TILBYGG ENEBOLIG - BOD - 79/98 - FERDIGATTEST A. Utvik AS KMY 13/02691-004 2017/06/21
U TEK 67/43 - SEKSJON 7 - ASALDALBAKKEN, ASALDAL - INNGLASSERING AV TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 67/43 - SEKSJON 7 - TILLATELSE Arve Stonghaugen EDH 17/02591-002 2017/06/21
I SEN PLAN 672 - KOMMUNEPLANEN 2016 - 2028 - 43/40 - UTTALELSE TIL DISPENSASJON - UTVIDELSE AV KAI VED GEITUNGEN FYR Rogaland Fylkeskommune JST 15/03953-004 2017/06/21
I TEK 12/56 OG 12/94 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - GJELDER 12/56 OG 12/94 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Advokat Didrik Ferkingstad ALA04 17/02538-005 2017/06/21
U TEK 43/624 - STUBBEVEGEN, HØYNES - NY ENEBOLIG OG CARPORT - 43/624 - FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JHE05 16/02771-016 2017/06/21
U HSE TILSYN MED KARMØY KOMMUNE - IDA - SVAR - VIDERE OPPFØLGING AV TILSYN MED KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen I Rogaland JBR03 16/04673-005 2017/06/21
U TEK 58/18 - KOPERVIK, FASADEENDRING OG TERASSE - 58/18 - FERDIGATTEST Arnt-Robert Aleksandersen JHE05 11/02282-006 2017/06/21
U TEK 15/606 - ÅKRA, RIVING OG NYBYGG BOLIG M/GARASJE - 15/606 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RESTERENDE ARBEIDER Norgeshus AS JKV 16/03076-019 2017/06/21
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT OG PERMISJON FRA FAST STILLING GAB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SEN KARMØY KOMMUNALE KINO AS - PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 2017 - KARMØY KINO AS Styret, Karmøy kino AS KTV 14/01720-011 2017/06/21
I TEK STARTLÅN - INNESTÅELSESERKLÆRING Meglerhuset Rele AS RBE08 17/02138-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 120/84 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE EIK-NES - 120/84 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE EIK-NES Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/02725-001 2017/06/21
I TEK HØRINGER - 2016-2017 - OFFENTLIG HØRING AV VEGDIREKTORATETS FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR TRAFIKKLAST PÅ BRUER, FERJEKAIER OG ANDRE BÆRENDE KONSTRUKSJONER I DET OFFENTLIGE VEGNETTET Statens Vegvesen MGR01 16/00007-168 2017/06/21
I SEN LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ENDRING - BRUK AV 1. ETASJE LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB Skip O'hoooiii AS EVI1 12/00007-067 2017/06/21
U TEK 15/305 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - RAMMETILLATELSE - 15/305 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE Eskild Kvala AS IGR 17/01853-005 2017/06/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U TEK 126/13 - VIKSHÅLAND - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING: 17/2624 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 126/13 - VIKSHÅLAND - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING: 17/2624 Tindeland Rør AS OHA 17/02678-002 2017/06/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG FISKEMELFABRIKK MED ANLEGG - 86/71 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/04314-011 2017/06/21
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 38/36, 37, 56 M.FL. - BESTILLING AV NABOLISTE - REGULERING RH Oppmåling Rune Hemnes GEL 17/00012-306 2017/06/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 66/88 - BESTILLING AV NABOLISTE - REGULERING RH Oppmåling Rune Hemnes GEL 17/00012-307 2017/06/21
I TEK STARTLÅN - INNESTÅELSESERKLÆRING Dnb Meglerservice AS RBE08 17/00504-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK UTBYGGING AV KONSENTRERT OMRÅDE - STORESUND - KOMMENTAR TIL JURYERING AV KONKURRANSEPROSJEKT PÅ STORESUND Odd Hansen Prosjekt AS SKM 17/01907-007 2017/06/21
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - IDRETTSHALLER/AKTIVITETSFLATER - VURDERING AV TILSKUDD - TILBAKEMELDING Kulturdepartementet OFL 16/00248-149 2017/06/21
I SEN STORTINGSVALGET 2017 - INFORMASJON TIL VALGSTYRENE - BEHANDLING AV STEMMER FRA VELGERE MED ADRESSESPERRE KODE 6 ELLER 7 I FOLKEREGISTERET Valgdirektoratet KTV 16/01669-016 2017/06/21
U TEK 19/24 - ØVRE LIKNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Våge Henry MNE02 17/02422-008 2017/06/21
U TEK 19/24 - ØVRE LIKNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Mosbron Jakob MNE02 17/02422-009 2017/06/21
U TEK 19/24 - ØVRE LIKNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Liknes Åge MNE02 17/02422-010 2017/06/21
I SEN GRAVESØKNAD - RUSNESVEGEN 1 - GRAVESØKNAD - RUSNESVEGEN 1 Haugaland Kraft Nett AS TOG 17/02733-001 2017/06/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SKU KRETSORDNING - SVAR - KLAGE PÅ VEDTAK OM SKOLEBYTTE EEH 17/02286-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SKU KRETSORDNING - SVAR - KLAGE PÅ VEDTAK OM SKOLEBYTTE EEH 17/02287-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT OG PERMISJON I FAST STILLING GAB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIER HOUSE OF SUN - SVAR - GJELDER VARSEL OM PÅLEGG - MANGLENDE SYSTEM FOR ALDERSKONTROLL Bøhn Regnskap A/s BAN01 17/02061-004 2017/06/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 2/222 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR HEMNES - 2/222 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR HEMNES Vassbakk & Stol AS MHV 17/02700-001 2017/06/21
U TEK 11/73 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/871 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/73 I KARMØY KOMMUNE Mannes Jørgen XXI 17/01039-001 2017/06/21
U TEK 11/73 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/871 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/73 I KARMØY KOMMUNE Krygård Iselin XXI 17/01039-002 2017/06/21
U TEK 11/73 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/871 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/73 I KARMØY KOMMUNE Krygård Robert XXI 17/01039-003 2017/06/21
U TEK 11/73 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/871 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/73 I KARMØY KOMMUNE Rogaland Fylkeskommune XXI 17/01039-004 2017/06/21
U TEK 11/73 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/871 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/73 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest XXI 17/01039-005 2017/06/21
U TEK 11/73 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/871 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/73 I KARMØY KOMMUNE Karmøy kommune XXI 17/01039-006 2017/06/21
U TEK 122/227 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - PETTERSEN, HÅKON RISANGER/JANSEN, FRIDA - SVAR - 122/227 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - PETTERSEN, HÅKON RISANGER/JANSEN, FRIDA Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/02696-002 2017/06/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 16/05074-391 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 16/05074-392 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 16/05074-393 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TRUKKET LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-541 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-542 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-543 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-252 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-253 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT AGB 17/02079-008 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT AGB 17/02079-009 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT AGB 17/02079-010 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT AGB 17/02079-011 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT AGB 17/02079-012 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR - BEKREFTELSE UNDERVISNIGSINSPEKTØR BLI01 17/02086-010 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR - BEKREFTELSE UNDERVISNIGSINSPEKTØR BLI01 17/02086-011 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR - BEKREFTELSE UNDERVISNIGSINSPEKTØR BLI01 17/02086-012 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR - BEKREFTELSE UNDERVISNIGSINSPEKTØR BLI01 17/02086-013 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR - BEKREFTELSE UNDERVISNIGSINSPEKTØR BLI01 17/02086-014 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR - BEKREFTELSE UNDERVISNIGSINSPEKTØR BLI01 17/02086-015 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER V/ VÅGEN LÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER V/ VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/02141-007 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER V/ VÅGEN LÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER V/ VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/02141-008 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER V/ VÅGEN LÆRINGSSENTER - INTERVJU AVDELINGSLEDER V/ VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/02141-009 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER V/ VÅGEN LÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE AVDELINGSLEDER V/ VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/02141-010 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER V/ VÅGEN LÆRINGSSENTER - INTERVJU AVDELINGSLEDER V/ VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/02141-011 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 65,73% FØDSELSVIKARIAT-NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 65,73% FØDSELSVIKARIAT-NATT AGB 17/02396-007 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 65,73% FØDSELSVIKARIAT-NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 65,73% FØDSELSVIKARIAT-NATT AGB 17/02396-008 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 65,73% FØDSELSVIKARIAT-NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 65,73% FØDSELSVIKARIAT-NATT AGB 17/02396-009 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-018 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-019 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-020 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-021 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-022 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-023 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-024 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-025 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-026 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-027 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-028 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-029 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-030 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-031 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70-75% VIKARIAT M/MULIGHET FOR FAST - BEKREFTELSE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70-75% VIKARIAT M/MULIGHET FOR FAST JBR04 17/02400-006 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70-75% VIKARIAT M/MULIGHET FOR FAST - INTERVJU SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70-75% VIKARIAT M/MULIGHET FOR FAST JBR04 17/02400-007 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70-75% VIKARIAT M/MULIGHET FOR FAST - BEKREFTELSE SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70-75% VIKARIAT M/MULIGHET FOR FAST JBR04 17/02400-008 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70-75% VIKARIAT M/MULIGHET FOR FAST - INTERVJU SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70-75% VIKARIAT M/MULIGHET FOR FAST JBR04 17/02400-009 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-034 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - INTERVJU LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-035 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-036 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-037 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-038 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-039 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-040 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-041 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-042 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-043 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-044 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-045 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-046 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-047 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-048 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-049 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-050 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - INTERVJU LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-051 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-052 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - INTERVJU LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-053 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-054 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-055 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-056 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-057 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-058 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-059 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-060 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-061 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-062 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - INTERVJU LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-063 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-064 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-065 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-066 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - BEKREFTELSE LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-067 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - INTERVJU LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-068 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER/SYKEPLEIER 60% NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE SPESIALSYKEPLEIER/SYKEPLEIER 60% NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02402-005 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER100% FAST DAG/KVELD - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER100% FAST DAG/KVELD AGB 17/02403-007 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER100% FAST DAG/KVELD - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER100% FAST DAG/KVELD AGB 17/02403-008 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER100% FAST DAG/KVELD - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER100% FAST DAG/KVELD AGB 17/02403-009 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER100% FAST DAG/KVELD - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER100% FAST DAG/KVELD AGB 17/02403-010 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - BEKREFTELSE KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-014 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - BEKREFTELSE KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-015 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - BEKREFTELSE KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-016 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - BEKREFTELSE KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-017 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - BEKREFTELSE KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-018 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - BEKREFTELSE KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-019 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - INTERVJU KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-020 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - INTERVJU KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-021 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - BEKREFTELSE KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-022 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - BEKREFTELSE KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-023 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - INTERVJU KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-024 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - BEKREFTELSE KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-025 25 Offl §25 2017/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - BEKREFTELSE KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-026 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100 % FAST SYKEPLEIER STILLING - BEKREFTELSE 100 % FAST SYKEPLEIER STILLING ARO07 17/02405-009 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100 % FAST SYKEPLEIER STILLING - BEKREFTELSE 100 % FAST SYKEPLEIER STILLING ARO07 17/02405-010 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100 % FAST SYKEPLEIER STILLING - BEKREFTELSE 100 % FAST SYKEPLEIER STILLING ARO07 17/02405-011 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100 % FAST SYKEPLEIER STILLING - BEKREFTELSE 100 % FAST SYKEPLEIER STILLING ARO07 17/02405-012 25 Offl §25 2017/06/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100 % FAST SYKEPLEIER STILLING - BEKREFTELSE 100 % FAST SYKEPLEIER STILLING ARO07 17/02405-013 25 Offl §25 2017/06/21
I SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - AVTALEDOKUMENT: DOKUMENTASJON AV RUIN OG KULTURLAG PÅ AVALDSNES Niku Oslo MSV 12/00173-047 2017/06/21
I TEK UTBYGGING AV KONSENTRERT OMRÅDE - STORESUND - 142/790 - ØNSKER Å KJØPE TOMTEOMRÅDE Garvik Prosjekt AS SKM 17/01907-008 2017/06/21
I TEK 120/121 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RAGNHILD MØLLER - 120/121 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RAGNHILD MØLLER Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/02744-001 2017/06/21
I TEK 72/88 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE ALNE - 72/88 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE ALNE Risa AS MHV 17/02746-001 2017/06/21
I TEK 72/99 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEGARD STENSEN - 72/99 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEGARD STENSEN Risa AS MHV 17/02748-001 2017/06/21
I TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - PANTHAVERBEKREFTELSE/FORSIKRINGSATTEST Vardia Forsikring AS RBE08 17/02036-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK STENGING OG BRUK AV VEGER I FORBINDELSE MED IDRETTSAKTIVITETER M.M. - TILLATELSE FRA POLITIET - IRONMAN 2017 (KOPIMOTTAKER) Sør-Vest politidistrikt ALI 12/01960-040 2017/06/21
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 2/218 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KATHRINE SVARTANGEN - 2/218 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KATHRINE SVARTANGEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02705-001 2017/06/21
I TEK 120/122, 141 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL TORE LØKKEN - 120/122, 141 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL TORE LØKKEN Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/02750-001 2017/06/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U TEK 42/96 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - CHRISTENSEN, JØRN - SVAR - 42/96 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - CHRISTENSEN, JØRN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/02701-002 2017/06/21
U TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - FERDIGBEFARING BYGGETRINN 1 LYNGTUNET Cowi AS BTH04 16/00642-067 2017/06/21
I TEK 5/92 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1135 PARSELL 2 - 5/645 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT STD 17/1135 PARSELL 2 Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/01456-012 2017/06/21
I TEK 5/92 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1135 PARSELL 1 - 5/644 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - MELDING OG ERKLÆING FRA 5/92 STD 17/1135 PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/01455-003 2017/06/21
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG MED BODER OG MUR BYGG NORD - RETUR UTGÅTT ORIGINAL GARANTI, NR. 423757 Haugesund Sparebank IBR 15/04506-020 2017/06/21
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 17/38 - ÅDLAND - NYBYGG REDSKAPS/LAGERBYGG - 17/38 - (KOPIMOTTAKER) PROTEST PÅ OPPFØRING AV LAGER/REDSKAPSBYGG Svein Helge Risdal EDH 17/02708-001 2017/06/21
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM MILJØARBEIDER Kristine Liknes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 2/221 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAVID KYNBRÅTEN VEA - 2/221 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAVID KYNBRÅTEN VEA Vassbakk & Stol AS MHV 17/02707-001 2017/06/21
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ASSISTENT Milena Gancheva Tasheva RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE FØRER NJO 13/04289-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 2/23 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN STÅLE ØVREBØ - 2/23 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN STÅLE ØVREBØ Vassbakk & Stol AS MHV 17/02709-001 2017/06/21
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 126/13 - VIKSHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV ESKISTERENDE GRENSE - 126/13 - VIKSHÅLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV ESKISTERENDE GRENSE Thea Cecilie Vikshåland HAS 17/02712-001 2017/06/21
U TEK PERSONALMAPPE - FØDSELSPERMISJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM MILJØARBEIDER Anita Didriksen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 2/219 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOSTEIN E JOHANNESEN - 2/219 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOSTEIN E JOHANNESEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02710-001 2017/06/21
I TEK 2/154 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNETTE WANGEN - 2/154 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNETTE WANGEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02711-001 2017/06/21
I TEK 126/13 - VIKSHÅLANDVEGEN, VIKSHÅLAND, RIVING OG NYBYGG BOLIG - 126/13 - MOTTATT MANGLER, TEGNING, SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE OG KLARLEGGING AV GRENSE Thea Cecilie Vikshåland KIS 17/02221-007 2017/06/21
U TEK NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK P51200 - SVAR - AVTALE OM OPPDRAG - TEKNISKE PLANER VVA - NY ADKOMSTVEI P51200 NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK Asplan Viak AS JAS03 17/02379-004 2017/06/21
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM LÆRER Karianne Tjøsvoll RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SEN MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK - PBL §13-1 - SVAR - SPØRSMÅL SOM GJELDER MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK Helganesveien AS JST 17/00628-010 2017/06/21
I TEK 84/5 - BYGDEUTVIKLINGSMIDLER BYGGING AV NYTT MELKEFJØS - 84/5 - TILBUD OM INVESTERINGSTILSKUDD - SKEIE, MATS EINAR - (KOPIMOTTAKER) Innovasjon Norge BJP01 17/01089-003 2017/06/21
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 2/146 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RALF REINECKER - 2/146 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RALF REINECKER Vassbakk & Stol AS MHV 17/02713-001 2017/06/21
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U TEK 112/272 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - ANDERSEN, STIAN STRÅTVEIT/EIKE, LINE HØIBERG - SVAR - 112/272 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - ANDERSEN, STIAN STRÅTVEIT/EIKE, LINE HØIBERG Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/02699-002 2017/06/21
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2018 - MELDING OM PERSONSKADE AGB 16/00460-038 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM HJELPEPLEIER Eli Kristin Storesund MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - FORHÅNDSVARSEL - ÅRVOLL - KLOAKKSANERING ETAPPE 1 Tor Jonny Edvardsen ABU01 13/00434-005 2017/06/21
U HSE PERSONALMAPPE - SKADEMELDING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 68/14 - BESTILLING AV NABOLISTE + 66/39 Ann Helen Hystad GEL 17/00012-304 2017/06/21
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM EKSTRA RESSURSER RHO 15/03332-328 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE FØRER NJO 14/01688-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2018 - MELDING OM PERSONSKADE AGB 16/00460-039 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U HSE PERSONALMAPPE - SKADEMELDING 2017 AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM EKSTRA RESSURSER I BARNEHAGE RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - UTTALELSE I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/03697-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 2/35 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARALD NORMAN SOLHEIM - 2/35 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARALD NORMAN SOLHEIM Vassbakk & Stol AS MHV 17/02716-001 2017/06/21
U TEK BRANNBEREDSKAP - SØKNAD OM STØTTE TIL OMBYGGING AV TANKBIL Statens Vegvesen RLO01 12/02116-026 2017/06/21
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2018 - MELDING OM PERSONSKADE AGB 16/00460-040 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U HSE PERSONALMAPPE - SKADEMELDING 2017 AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 142/50 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - ØSTEBØ, AUD MARIE - 142/50 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØSTEBØ, AUD MARIE Aud Marie Østebø BJP01 17/02717-001 26 Off.l.26 2017/06/21
I TEK 2/220 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR SIGVALD EINARSEN - 2/220 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR SIGVALD EINARSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02715-001 2017/06/21
I TEK REGRESSKRAV ETTER TILBAKESLAG - KARMØYVEGEN 569 - SKADENR.: 3520982.7 HASNAOUI, TARIK - REGRESSKRAV ETTER TILBAKESLAG - KARMØYVEGEN 569 - SKADENR.: 3520982.7 HASNAOUI, TARIK Dnb Forsikring AS KSG 17/02719-001 2017/06/21
U SEN ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2016 - 2020 - PRESISERING AV SALGSTIDER FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK I GRUPPE 1 - ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2016 - 2020 Olav Hauge Kolonial AS EVI1 16/00488-026 2017/06/21
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2018 - MELDING OM PERSONSKADE AGB 16/00460-041 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U TEK 140/42 - GEMINOR AS, STORØY BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR - TILBAKEMELDING ETTER BRANNTILSYN - 140/42 - GEMINOR AS, STORØY Geminor AS TSC 12/01521-009 2017/06/21
U HSE PERSONALMAPPE - SKADEMELDING 2017 AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 2/210 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JONNY KRISTEN DAVIDSEN - 2/210 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JONNY KRISTEN DAVIDSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02720-001 2017/06/21
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - LYNGTUNET Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-023 2017/06/21
U TEK 142/50 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - ØSTEBØ, AUD MARIE - SVAR - 142/50 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØSTEBØ, AUD MARIE Aud Marie Østebø BJP01 17/02717-002 2017/06/21
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE FOR DELER AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 2/211 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KRISTIAN HEVRØY - 2/211 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KRISTIAN HEVRØY Vassbakk & Stol AS MHV 17/02721-001 2017/06/21
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON SMA Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE FØRER NJO 13/03697-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02722-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 148/983 - OASEN NÆRINGSPARK AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 148/983 - OASEN NÆRINGSPARK AS - VEDTAK OM SAMTYKKE PÅ VILKÅR OG GEBYR BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Arbeidstilsynet JHN 12/00774-024 2017/06/21
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - PENSJONISTLØNN VIKARIAT 59,15 % NATT ÅKRA BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U TEK 113/44 - DØLE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 113/44 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT Jan Ove Stangeland ALA04 17/01886-022 2017/06/21
I TEK 15/681 - ÅKRA, NYBYGG BOD - BARNEVOGNSKUR - 15/681 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ryvingen Barnehage SA JKV 12/02142-004 2017/06/21
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM ARBEIDSTRENING GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-178 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 2/212 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDEBYGG - LEIF MAGNE YTRELAND - 2/212 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDEBYGG - LEIF MAGNE YTRELAND Vassbakk & Stol AS MHV 17/02724-001 2017/06/21
I TEK 2/157 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MANDIUS LEO KRISTIANSEN - 2/157 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MANDIUS LEO KRISTIANSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02723-001 2017/06/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 79/184 - BESTILLING AV NABOLISTE Terje Olav Hagen GEL 17/00012-305 2017/06/21
I TEK 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - RIVING OG NYBYGG BOLIG Hans J Rasmussen AS IGR 17/02094-002 2017/06/21
I TEK 2/38 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE H. BIRKELAND - 2/38 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE H. BIRKELAND Vassbakk & Stol AS MHV 17/02726-001 2017/06/21
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 13/02557-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 2/40 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - CAMILLA BJERKHOLT - 2/40 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - CAMILLA BJERKHOLT Camilla Bjerkholt MHV 17/02729-001 2017/06/21
I TEK 2/79 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELLINOR BÅRDSEN - 2/79 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELLINOR BÅRDSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02730-001 2017/06/21
U TEK 113/44 - DØLE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 113/44 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER Karmøy Kommune v/ Knut Sunnanå ALA04 17/01886-023 2017/06/21
I TEK 64/392 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - ODD HANSEN PROSJEKT AS - 64/392 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - ODD HANSEN PROSJEKT AS Odd Hansen Prosjekt AS BJP01 17/02728-001 2017/06/21
I TEK 2/54 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROGER MARIN HANSEN - 2/54 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROGER MARIN HANSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02732-001 2017/06/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 148/619 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HEIMVIK OG OSMUNDSEN BYGGESAK 17/2094 - 148/619 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HEIMVIK OG OSMUNDSEN BYGGESAK 17/2094 S O Lund AS ORO01 17/02727-001 2017/06/21
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN RESULTAT AV TV UNDERSØKELSEN ÅLAVIKVEGEN 32 A, GNR/BNR 72/57 Else Gurine Ekornsæter Andersen ABU01 15/01750-090 2017/06/21
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - SMEDHAUGVEGEN - FORELØPIG SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - SMEDHAUGVEGEN Bjørnar Solheim ALI 17/01777-002 2017/06/21
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 13/04306-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U TEK 133/180 - FEØY. NYBYGG, BOLIG. - 133/180 - FERDIGATTEST Eskild Kvala AS KMY 15/02387-011 2017/06/21
U TEK BRENNING, BÅL, FYRVERKERI - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å HA SANKTHANSBÅL Veamarken Velforening ALI 12/00424-032 2017/06/21
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV UNDERSØKELSEN ÅLAVIKVEGEN 8, GNR/BNR 72/74 Frode Hårvik ABU01 15/01750-091 2017/06/21
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE FØRER NJO 14/01994-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 66/27 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - EINARSEN, GEIR MAGNE/EINARSEN, MARIANN DAMM - 66/27 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - EINARSEN, GEIR MAGNE/EINARSEN, MARIANN DAMM Meglerhuset Rele AS BJP01 17/02734-001 2017/06/21
U TEK 126/13 - VIKSHÅLANDVEGEN, VIKSHÅLAND, RIVING OG NYBYGG BOLIG - 126/13 - VIKSHÅLANDVEGEN, VIKSHÅLAND, RIVING OG NYBYGG BOLIG Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KIS 17/02221-008 2017/06/21
I SKU SØKNAD OM BYTTE AV SKOLEPLASS - SØKNAD OM BYTTE AV SKOLEPLASS GKH01 17/02735-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U TEK 142/326 - STORASUND - OPPARBEIDELSE AV VEG OG PARKERING - 142/326 - SVAR PÅ KRAV OM REDEGJØRELSE Advokat Knut M Haavik KMY 17/01826-007 2017/06/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 Seniornett Norheim ANKO 17/00385-037 2017/06/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/02088-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U TEK 60/119 - SØRSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 60/119 - OVERSENDESEL AV MATRIKKELBREV ETTER KLARLEGGING SAK 17/1268 ASTRID STOTESBURY XXI 17/01268-013 2017/06/21
I TEK STARTLÅN - FRARÅDINGSBREV RBE08 16/04439-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 57/36 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - BALTZERSEN, STIAN - 57/36 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - BALTZERSEN, STIAN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/02736-001 2017/06/21
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD + EVALUERING GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 2/26 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVE MAGNAR ABELSEN - 2/26 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVE MAGNAR ABELSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02737-001 2017/06/21
I SEN PERSONALMAPPE - EVALUERING AV GJENNOMFØRT TILTAK GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U TEK 60/119 - SØRSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 60/119 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER KLARLEGGING SAK 17/1268 TOMMY SALVANES XXI 17/01268-014 2017/06/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PLEIEASSISTENT VED STORASUND BBH Anita Karin Nordskog Birkeland MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/04106-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - AVALDSNES/KONG AUGVALDSVEG 40 OG TILHØRENDE OMRÅDE - FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - AVALDSNES/KONG AUGVALDSVEG 40 OG TILHØRENDE OMRÅDE Ole Bertil Moseng ALI 17/02740-001 2017/06/21
I TEK 2/36 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KÅRE KRISTOFFERSEN - 2/36 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KÅRE KRISTOFFERSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02739-001 2017/06/21
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK JORDSKIFTERETTEN - SAK 16-134092RFA-JSTO - GNR. 117 - SAK 16-134092RFA-JSTO - GNR. 117 - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN Haugalandet og Sunnhordaland ALA04 16/03669-005 2017/06/21
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U TEK 65/9 - FRIDTJOF NANSENS VEG - AUSTREIMNESET - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 65/9 - IGANGSETTINGSTILLATELSE NR 2. Tvedten Bygg AS KMY 15/05084-035 2017/06/21
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U TEK 119/564 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OPPRETTING AV PARSELL TIL OFFENTLIG VEG STD: 17/1518 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV EIGEDOM SOM SKAL INN I VEGGRUNN 119/503 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune MNE02 17/01980-008 2017/06/21
U TEK 119/564 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OPPRETTING AV PARSELL TIL OFFENTLIG VEG STD: 17/1518 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV EIGEDOM SOM SKAL INN I VEGGRUNN 119/503 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest MNE02 17/01980-010 2017/06/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/02741-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, GRUNNVIKJÅ 21A Leif Bjarne Sjøen Holmgard KSU01 12/02969-303 2017/06/21
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/02741-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGET ATTFØRINGSPENSJON FRA KLP HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, GRUNNVIKJÅ 21B Rolf Magne Østrem KSU01 12/02969-304 2017/06/21
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SKU TRAFIKKSIKKER SKOLE - INNKALLING TIL STYRINGSMØTE Gustav Løge Fosse JASO 17/02743-002 2017/06/21
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED BORGARDALEN AVFALLSANLEGG Evy Pedersen Nordstokke BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING I NATTPATRULJEN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/02081-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U TEK 15/681 - UTLEIE AV TOMTEAREAL - MARKJE BARNEHAGE - 15/681 - UTLEIE AV TOMTEAREAL - UNDERSKREVET LEIEKONTRAKT Ryvingen Barnehage SA KEB 16/04610-003 2017/06/21
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 8 F.O.M 01.01.17 T.O.M 30.06.17 Lovise Ragnvaldjord RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
I TEK 113/36 OG 113/42 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 113/36 OG 113/42 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ALA04 17/02753-001 26 Off.l.26 2017/06/21
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/21
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV UNDERSØKELSE FELLES FOR ÅLAVIKVEGEN 16 OG ÅLAVIKVEGEN 18 Tor Yngvar Benestvedt ABU01 15/01750-092 2017/06/21
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV UNDERSØKELSEN SUNDVEGEN 174 Astrid Skår ABU01 15/01750-093 2017/06/21
U TEK 127/17 OG 127/38 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 127/17 OG 127/38 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Elisabeth Færaas Rossebø ALA04 17/02383-002 2017/06/21
U TEK 123/63 OG 123/64 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 123/63 OG 123/64 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Ansgar Kristiansen ALA04 17/02495-003 2017/06/21