Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - OFF. ETTERSYN - PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Vikanes Bungum Arkitekter AS MAA05 14/00662-029 2017/06/20
U TEK PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 MFL. - GODKJENT 20.11.2017 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 M. FL. Telenor ASA MAA05 16/04732-019 2017/06/20
U SEN PLAN 226-22 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA SENTRUM I OG II - ENDRING FRA LEKEPLASS TIL BOLIG - 15/937 - - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 226-22 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA SENTRUM I OG II - ENDRING FRA LEKEPLASS TIL BOLIG - 15/937 - Åkrehamn Vekst JST 17/00826-010 2017/06/20
U TEK PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG - 102/2 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG, 102/2 M.FL. Kystverket YSL 16/00717-018 2017/06/20
U TEK PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 MFL. HEREID EIENDOM AS YSL 16/04785-022 2017/06/20
U TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted YSL 16/01518-017 2017/06/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U TEK 38/223 - SYREVÅGVEGEN, SYRE - TILBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 38/223 - TILLATELSE Dag Helge Ragnvaldjord EDH 17/02462-004 2017/06/20
U TEK 117/93 - AKSNES - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 117/93 - FERDIGATTEST - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG Petter J. Rasmussen AS JKV 16/00989-016 2017/06/20
U TEK SALG AV PYROTEKNISK VARE - LERVIK ZOO AS - SVAR - KLAGE PÅ AVSLAG VEDRØRENDE SØKNAD OM SALG AV FYRVERKERI Lervik Zoo AS TSC 15/01455-007 2017/06/20
U TEK 121/2 - SPANNAVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG DRIFTSBYGNING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 121/2 - TILLATELSE Mathias Hortemo Østhus EDH 17/02555-003 2017/06/20
I TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - BYGGING AV KAI (MERK 2) - 143/17 - KOMMENTAR TIL PROTEST Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma KIS 17/01837-005 2017/06/20
I TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG FISKEMELFABRIKK MED ANLEGG - 86/71 - SØKNAD OM IGANGSETTINGTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/04314-009 2017/06/20
I TEK 66/128 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3130, 17/3131 OG 17/3193 - 66/128 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Tech And Invest AS EDH 17/02688-001 2017/06/20
I TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG FISKEMELFABRIKK MED ANLEGG - 86/71 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/04314-010 2017/06/20
I TEK MILJØSERVICE VEST AS - LAGRING AV FARLIG AVFALL - VEDTAK OM FASTSETTELSE AV INTERVALL FOR VANNOVERVÅKING - MILJØSERVICE VEST AS Miljødirektoratet PCH01 12/03928-025 2017/06/20
I SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SØKNAD OM STØTTE TIL KONSERT/FORESTILLING: "KRUKKESONG" Falnes kyrkjelyd AHT01 12/00023-117 2017/06/20
I TEK MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - FISKETILLATELSE TIL COWI AS 2017 - TILLATELSE TIL FISKEBIOLOGISKE UNDERSØKELSER I HILLESLANDSVATNET (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland PCH01 13/00616-004 2017/06/20
I TEK 124/52 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - PÅBYGG, FASADEENDRING, BRANNSKILLE MM TIL VORMEDAL SKOLE - 124/52 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 16/01421-006 2017/06/20
I TEK 2/48 - SALVØYVEGEN.SÆVIK, TILBYGG GARASJE OG OVERBYGGET INNGANGSPARTI MED TERRASSE OVER - 2/48 - MOTTATT MANGLER - VEDR. ADKOMST/VEG/PARKERING TIL EIENDOM 2/177 Jan Inge Suggelia IGR 17/02077-003 2017/06/20
I TEK 2/14 - SÆVIK - BRYGGE - 2/14 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR BRYGGE VED KVARTNESHOLMEN Fylkesmannen i Rogaland IGR 17/01776-007 2017/06/20
I TEK 118/11 - MYKLABUST - FORLENGELSE AV BRYGGE - 118/11 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL UTVIDELSE AV MOLO Fylkesmannen i Rogaland OHA 17/01283-008 2017/06/20
I TEK 114/103 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE - NYBYGG NAUST - 114/103 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Svein Lorents Myklebust JKV 16/01435-003 2017/06/20
U TEK 43/207 - HØYNES - TILBYGG MUSEUMSDEPOT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 43/207 - TILLATELSE M/DISP Skudenes Historielag EDH 17/01542-004 2017/06/20
I TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-D - 123/161 - KLAGE PÅ HØYDESETTING AV BYGG D Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02266-003 2017/06/20
U TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-D - 123/161 - SVAR PÅ KLAGE PÅ HØYDESETTING AV BYGG D Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02266-004 2017/06/20
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV UNDERSØKELSEN SUNDVEGEN 179, GNR.72 BNR.56 Anne Kathrine Olsen Austevik ABU01 15/01750-082 2017/06/20
U TEK 3/198 - ØSTHUSNESET, ØSTHUS, TILBYGG BOLIG, NY GARASJE OG ENDRET ADKOMST - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 3/198 - ØSTHUSNESET, ØSTHUS, TILBYGG BOLIG, NY GARASJE OG ENDRET ADKOMST Relin og Tore Østenvik Seglem KHM 17/02252-006 2017/06/20
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV UNDERSØKELSEN SUNDVEGEN 181, GNR. 72 BNR. 76 Lise Johanne Forland ABU01 15/01750-083 2017/06/20
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - ØYGARDSHAUGEN - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - ØYGARDSHAUGEN Simon Rasmussen ALI 17/02680-001 2017/06/20
I TEK BYGGESAK - NORSK HYDRO - 98/31 - FERDIGMELDING - RIVING AV BOLIGHUS - HYDROVEGEN 16 Hydro Aluminium AS BFH 12/00546-032 2017/06/20
I SKU NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - INNSPILL - STANGELAND BARNESKOLE Arne Høvring LVS 17/01910-002 2017/06/20
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING - ALKOHOLSALG, ST. HANS-FEIRING Hans Eilert Borg EVI1 16/05163-078 2017/06/20
U TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - 3. OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL. Telenor ASA YSL 15/03655-062 2017/06/20
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RAPPORT FRA TV UNDERSØKELSEN ÅLAVIKVEGEN 36, GNR. 72 BNR. 159 Per Simon Simonsen ABU01 15/01750-086 2017/06/20
I TEK TEKNISKE PLANER - STONGTUNET - NOTAT FRÅ BYGGEMØTE NR. 6 - DATO: 12.06.2017 STONGTUNET Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma BTH04 16/02874-014 2017/06/20
U TEK SYSTEMRETTET TILSYN - HYDRO ALUMINIUM - VARSEL OM VERIFIKASJONSTILSYN SYSTEMRETTET TILSYN - HYDRO ALUMINIUM Hydro Aluminium AS JHN 16/00104-009 2017/06/20
I SEN MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK - PBL §13-1 - SPØRSMÅL SOM GJELDER MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK Helganesveien AS JST 17/00628-009 2017/06/20
I SEN AVTALER OM ANNONSERING I MEDIA 2012-2018 - TILBUD, ANNONSERING Radio Haugaland EJA 12/00312-009 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/06/20
I SEN MUSIKKSELSKAPET NORDVEGEN AS (MUNOR) - GENERALFORSAMLING I MUNOR - INNKALLING Musikkselskapet Nordvegen AS PVE01 14/02336-004 2017/06/20
U TEK 5/440 - VEA - OPPSETTING AV SKILT, FLAGGSTENGER, VIMPLER OG GJERDE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 5/440 - VEA - OPPSETTING AV SKILT, FLAGGSTENGER, VIMPLER OG GJERDE Meinich Arkitekter AS IGR 17/01581-007 2017/06/20
U TEK 94/117 - MELANDBAKKEN, MELAND. OPPFØRING AV MUR - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 94/117 - MELANDBAKKEN, MELAND. OPPFØRING AV MUR Hein Tommy Larsen KHM 17/02331-006 2017/06/20
I SEN NÆRINGSUTVIKLING - SKAPE.NO - STYRINGSGRUPPE I SKAPE Rogaland Fylkeskommune fylkesrådmannen SEI04 15/02942-022 2017/06/20
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - AVTALE OM OPPDRAG KNYTTET TIL KONGSGÅRDPROSJEKTET - DOKUMENTASJON AV RUIN OG KULTURLAG Niku Oslo JAH 12/00173-046 2017/06/20
I TEK 16/26, 42 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIG MORTEN MIKKELSEN - 16/26, 42 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIG MORTEN MIKKELSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 15/03097-005 2017/06/20
U HSE PERSONALMAPPE - PENSJONISTAVTALE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK STARTLÅN - OVERSENDER FORSIKRINGSDOKUMENTER If RBE08 17/01400-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES JBR04 16/05071-245 25 Offl §25 2017/06/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES JBR04 16/05071-246 25 Offl §25 2017/06/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 16/05074-382 25 Offl §25 2017/06/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 16/05074-383 25 Offl §25 2017/06/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 16/05074-384 25 Offl §25 2017/06/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TRUKKET FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 16/05074-385 25 Offl §25 2017/06/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 16/05074-386 25 Offl §25 2017/06/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 16/05074-387 25 Offl §25 2017/06/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 16/05074-388 25 Offl §25 2017/06/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 16/05074-389 25 Offl §25 2017/06/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 16/05074-390 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 100 % VIKARIAT - INTERVJU UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 100 % VIKARIAT BLI01 17/01381-012 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 100 % VIKARIAT - INTERVJU UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 100 % VIKARIAT BLI01 17/01381-013 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-250 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-251 25 Offl §25 2017/06/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT AGB 17/02079-005 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT BLI01 17/01861-068 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT BLI01 17/01861-069 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT BLI01 17/01861-070 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT BLI01 17/01861-071 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT BLI01 17/01861-072 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT BLI01 17/01861-073 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT BLI01 17/01861-074 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT BLI01 17/01861-075 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT BLI01 17/01861-076 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT BLI01 17/01861-077 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT BLI01 17/01861-078 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT BLI01 17/01861-079 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT BLI01 17/01861-080 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT BLI01 17/01861-081 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT BLI01 17/01861-082 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT BLI01 17/01861-083 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT BLI01 17/01861-084 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT BLI01 17/01861-085 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - TILBUD BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER BLI01 17/01863-066 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER BLI01 17/01863-067 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - INTERVJU KONSULENT - BYGNINGSVERN RLE 17/02085-024 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - INTERVJU KONSULENT - BYGNINGSVERN RLE 17/02085-025 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - INTERVJU KONSULENT - BYGNINGSVERN RLE 17/02085-026 25 Offl §25 2017/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - INTERVJU KONSULENT - BYGNINGSVERN RLE 17/02085-027 25 Offl §25 2017/06/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR - SØKNAD UNDERVISNIGSINSPEKTØR BLI01 17/02086-007 25 Offl §25 2017/06/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - SØKNAD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-013 25 Offl §25 2017/06/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - SØKNAD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-014 25 Offl §25 2017/06/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - SØKNAD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-015 25 Offl §25 2017/06/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70-75% VIKARIAT M/MULIGHET FOR FAST - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70-75% VIKARIAT M/MULIGHET FOR FAST JBR04 17/02400-003 25 Offl §25 2017/06/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-024 25 Offl §25 2017/06/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-025 25 Offl §25 2017/06/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-026 25 Offl §25 2017/06/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-027 25 Offl §25 2017/06/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-028 25 Offl §25 2017/06/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-029 25 Offl §25 2017/06/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-030 25 Offl §25 2017/06/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-031 25 Offl §25 2017/06/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - SØKNAD KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-010 25 Offl §25 2017/06/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - SØKNAD KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-011 25 Offl §25 2017/06/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK 100 % FAST SYKEPLEIER STILLING - SØKNAD 100 % FAST SYKEPLEIER STILLING ARO07 17/02405-005 25 Offl §25 2017/06/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK 100 % FAST SYKEPLEIER STILLING - SØKNAD 100 % FAST SYKEPLEIER STILLING ARO07 17/02405-006 25 Offl §25 2017/06/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 11/173 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-301 2017/06/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 3/233 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-302 2017/06/20
I TEK 15/305 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 15/305 - REVIDERT DOKUMENTASJON OG SUPPLERINGER TIL SØKNAD Eskild Kvala AS IGR 17/01853-004 2017/06/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 119/86 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Odd Hansen AS GEL 17/00012-303 2017/06/20
I TEK 47/52 - LYNGHAUGVEIEN, VIK. NYBYGG, BARNEHAGE - 47/52 - VEDRØRENDE AVSLUTNING AV GARANTI 66G0182761 Danske Bank AS JHE05 08/00890-032 2017/06/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM MIDLERTIDIG STILLINGSREDUKSJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK STARTLÅN - INNESTÅELSESERKLÆRING Meglerhuset Rele AS RBE08 17/00694-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - UTBETALING - STARTLÅN RBE08 17/02036-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U TEK 118/16 - KONSESJON - SØKER: GRETHE IREN SANDVIK QVALE - OVERDRAGER: EINAR VAAGE - 118/16 - KONSESJON - SØKER: GRETHE IREN SANDVIK QVALE - OVERDRAGER: EINAR VAAGE Grethe Iren Sandvik Qvale BJP01 17/02637-003 2017/06/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK 57/344 - SKUDENESHAVN - TERRASSE - 57/344 - SKUDENESHAVN - TERRASSE Tor Geir Rosseid GTH 17/02392-003 2017/06/20
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02519-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN RBE08 17/00694-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 17/02519-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U TEK 10/38 - TRÆLHAUG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4675 - 10/38 - TRÆLHAUG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Reidar Bjelland EDH 17/02248-003 2017/06/20
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02488-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 17/02488-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK 58/18 - KOPERVIK, FASADEENDRING OG TERASSE - 58/18 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arnt-Robert Aleksandersen JHE05 11/02282-005 2017/06/20
I TEK 148/175 - NORHEIMTUNET, NORHEIM, PÅBYGG GARASJE, VINTERHAGE - 148/175 - SØKNAD OM DISPENSASJON OG AVSTANDSERKLÆRING Trude Helgevold EDH 17/02016-003 2017/06/20
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN RBE08 17/01400-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK 141/106 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - FASADEENDRING, INNGLASSERING AV TERRASSE - 141/106 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - FASADEENDRING, INNGLASSERING AV TERRASSE Geir Simion Sørdal EDH 17/02666-001 2017/06/20
I TEK 2/102 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIMONSEN, LENA - 2/102 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIMONSEN, LENA Vassbakk & Stol AS MHV 17/02669-001 2017/06/20
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/00204-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - FORELØPIG SVAR - BEHANDLINGSTID I FORBINDELSE MED KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE TDA01 14/01412-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK 2/39 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FREDDY RASSMUSSEN - 2/39 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FREDDY RASSMUSSEN Freddy Rassmussen MHV 17/02670-001 2017/06/20
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/02343-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK 2/103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NILS JOHAN GABRIELSEN - 2/103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NILS JOHAN GABRIELSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02671-001 2017/06/20
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-318 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U SKU PERSONALMAPPE - 100 % VIKARIAT SOM LÆRER VED ÅKRA SKOLE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 17/02492-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/02653-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/02524-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U TEK 148/286 - SKOGVEGEN. NATURSTEINSMUR OG OPPFYLLING BAK MURER - 148/286 - VARSEL OM PÅLEGG Eivind Nygaard KMY 08/01002-011 2017/06/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/02612-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/02450-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK 2/203 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AUD JOHANNESSEN - 2/203 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AUD JOHANNESSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02673-001 2017/06/20
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN RBE08 17/02138-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM VIDEREFØRING AV STILLINGSREDUKSJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK 2/81- RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - CARINA EIDE CHAPPARO - 2/81- RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - CARINA EIDE CHAPPARO Vassbakk & Stol AS MHV 17/02675-001 2017/06/20
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U TEK 64/249 , 64/354 OG 64/465 - STANGALAND - FORHÅNDSKONFERANSE - 64/249 , 64/354 OG 64/465 - STANGALAND - REFERAT FORHÅNDSKONFERANSE Leon Dale IGR 17/02672-001 2017/06/20
I TEK 2/68 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHANNES JOHANNESSEN - 2/68 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHANNES JOHANNESSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02676-001 2017/06/20
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-319 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK 126/13 - VIKSHÅLAND - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING: 17/2624 - 126/13 - VIKSHÅLAND - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING: 17/2624 Tindeland Rør AS OHA 17/02678-001 2017/06/20
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ AVSLAG OM STARTLÅN RBE08 17/01222-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK NY VANNLEDNING - NORDALVEGEN, KOPERVIK - KONTRAKT - NY VANNLEDNING - NORDALVEGEN, KOPERVIK Ferkingstad Entreprenør AS HDO 15/03469-039 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/06/20
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-320 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK 2/281 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KAMILLA KVÆBEKK SKÅR - 2/281 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KAMILLA KVÆBEKK SKÅR Vassbakk & Stol AS MHV 17/02679-001 2017/06/20
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK 2/33 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EIVIND STENSLAND - 2/33 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EIVIND STENSLAND Vassbakk & Stol AS MHV 17/02681-001 2017/06/20
I TEK 2/161 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHAN ROSBERG - 2/161 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHAN ROSBERG Vassbakk & Stol AS MHV 17/02682-001 2017/06/20
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM EKSTRA RESSURSER Aski Barnehage RHO 15/03332-321 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK 15/305 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KVILHAUGSVIK BYGGESAK: 17/1853 - 15/305 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KVILHAUGSVIK BYGGESAK: 17/1853 Danielsen & Skogland Maskin AS MHV 17/02686-001 2017/06/20
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMAPPE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-322 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U SEN PLAN 2012-1 - OMRÅDEREGULERING FOR RUNDKJØRING RV47/RÅDHUSVEGEN - ENDRING VEDR. JUSTERING AV RUNDKJØRING OG ARM MOT ØST - GODKJENT 23.1.2018 - PLAN 2012-1 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING RV 47/RÅDHUSVEGEN - ENDRING VEDR. JUSTERING AV RUNDKJØRING OG ARM MOT ØST COOP HAUGALAND SA JST 17/01742-001 2017/06/20
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - PASSASJER TDA01 14/03960-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 Seniornett Norheim ANKO 17/00385-036 2017/06/20
I TEK 2/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ARVE EINARSEN - 2/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ARVE EINARSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02685-001 2017/06/20
U SEN PLAN 2060-3 - DETALJREGULERING FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN - JUSTERING AV TRASE SØNDRE DEL - GODKJENT 31. 8.2017 - PLAN 2060-3 - DETALJREGULERING FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN - JUSTERING AV TRASE SØNDRE DEL MAGNUS TANGEN JST 17/02616-001 2017/06/20
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-323 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - MASSEUTTAK - 143/17 - KOMMENTAR TIL PROTEST Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma KIS 17/01842-004 2017/06/20
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FØRER NJO 12/02720-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - UTFYLLING I SJØ OG KAI (MERK 1) - 143/17 - KOMMENTAR TIL PROTEST Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma KIS 17/01843-006 2017/06/20
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/02687-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/02238-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV DELER AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-324 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK 2/196 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ASKELL BÅRDSEN - 2/196 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ASKELL BÅRDSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02690-001 2017/06/20
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-325 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK 125/17 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - SØRENSEN, VEGARD/SØRENSEN, CHRISTINE ROJAS - 125/17 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SØRENSEN, VEGARD/SØRENSEN, CHRISTINE ROJAS Christine Rojas Sørensen BJP01 17/02689-001 2017/06/20
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILBUD - VENTILASJONSARBEIDER Gk Inneklima AS KEB 17/00512-050 2017/06/20
I TEK 2/63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SISSEL SYNNØVE BJERKHOLT - 2/63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SISSEL SYNNØVE BJERKHOLT Vassbakk & Stol AS MHV 17/02668-001 2017/06/20
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILBUD - VENTILASJONSARBEIDER Nord Rogaland Blikk & Ventilasjon AS KEB 17/00512-051 2017/06/20
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-326 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK 2/67 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARILD ABELSEN - 2/67 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARILD ABELSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02667-001 2017/06/20
U SEN LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - VEDRØRENDE LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB Skip O'hoooiii AS EVI1 12/00007-066 2017/06/20
I TEK PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67,257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTURMINNE - GODKJENT 7.12.2017 - ENDRING AV AVGRENSNING FOR AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE (ID 34373) OG VURDERING AV IVERKSETTING AV GJELDENE PLAN - 107/67 Rogaland Fylkeskommune AAHO 17/02222-013 2017/06/20
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-327 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK 2/132 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN MARTIN KRISTENSEN - 2/132 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN MARTIN KRISTENSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02692-001 2017/06/20
I TEK 2/217 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LIV HEIDI MOEN - 2/217 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LIV HEIDI MOEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02691-001 2017/06/20
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK 12/165 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - HOLGERSEN, FREDRIK - 12/165 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HOLGERSEN, FREDRIK Fredrik Holgersen BJP01 17/02693-001 26 Off.l.26 2017/06/20
U TEK 125/17 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - SØRENSEN, VEGARD/SØRENSEN, CHRISTINE ROJAS - SVAR - 125/17 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SØRENSEN, VEGARD/SØRENSEN, CHRISTINE ROJAS Vegard Sørensen BJP01 17/02689-002 2017/06/20
I TEK 2/110 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIAN MÆLAND - 2/110 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIAN MÆLAND Vassbakk & Stol AS MHV 17/02694-001 2017/06/20
I TEK 2/225 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN MATHIAS SJURSEN - 2/225 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN MATHIAS SJURSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02695-001 2017/06/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - SVAR - KLAGE PÅ SVAR PÅ SØKNAD OM DEKNING AV EKSTRA PENSJONSUTGIFTER - KYRKJEBAKKEN BARNEHAGE 2016 Pbl (private Barnehagers Landsforbund) BAN03 16/01128-247 2017/06/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - SVAR - KLAGE PÅ SVAR PÅ SØKNAD OM DEKNING AV EKSTRA PENSJONSUTGIFTER - KYRKJEBAKKEN BARNEHAGE 2016 Pbl (private Barnehagers Landsforbund) BAN03 16/01128-248 2017/06/20
I TEK 75/181 OG 75/182 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 75/181 OG 75/182 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ALA04 17/02697-001 26 Off.l.26 2017/06/20
I TEK 122/227 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - PETTERSEN, HÅKON RISANGER/JANSEN, FRIDA - 122/227 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - PETTERSEN, HÅKON RISANGER/JANSEN, FRIDA Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/02696-001 2017/06/20
U TEK 12/165 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - HOLGERSEN, FREDRIK - SVAR - 12/165 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HOLGERSEN, FREDRIK Fredrik Holgersen BJP01 17/02693-002 2017/06/20
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - OVERSENDER RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE - ÅLAVIKVEGEN 36 Ragn Sells AS ABU01 15/01750-089 2017/06/20
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/02698-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 16/02081-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK 112/272 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - ANDERSEN, STIAN STRÅTVEIT/EIKE, LINE HØIBERG - 112/272 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - ANDERSEN, STIAN STRÅTVEIT/EIKE, LINE HØIBERG Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/02699-001 2017/06/20
I TEK PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I SEN STORTINGSVALGET 2017 - ØLSALG PÅ VALGDAGEN 11. SEPTEMBER 2017 Aktieselskapet Vinmonopolet EVI1 16/01669-015 2017/06/20
I SEN PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - PENSJONISTLØNN LRO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I TEK 42/96 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - CHRISTENSEN, JØRN - 42/96 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - CHRISTENSEN, JØRN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/02701-001 2017/06/20
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT RBE08 17/00929-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT - HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
I HSE PERSONALMAPPE - BEGRUNNELSE FOR PERMISJONSSØKNAD SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/20
U TEK 139/48 OG 139/77 - HAUSKE, KLARLEGGING AV GRENSE - 139/48 OG 139/77 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING John Sigurd Kvåle HAS 17/02312-013 2017/06/20
I TEK 2/287 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN OVE HANSEN - 2/287 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN OVE HANSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02703-001 2017/06/20
U TEK 139/48 OG 139/77 - HAUSKE, KLARLEGGING AV GRENSE - 139/48 OG 139/77 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Kristian Henrik Hausken HAS 17/02312-014 2017/06/20
U HSE KLAGESAK - SVAR - VEDR. SAK OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT Fylkesmannen i Rogaland JBR03 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/20
I TEK 148/1031 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - FLATNES, SVEIN MORTEN - 148/1031 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - FLATNES, SVEIN MORTEN Svein Morten Flatnes BJP01 17/02704-001 26 Off.l.26 2017/06/20
U HSE KLAGESAK - SVAR - VEDR. SAK OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT Fylkesmannen i Rogaland JBR03 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/20
U TEK 57/304 - RETTING I EIENDOMSKARTET , MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE - SVAR - 57/304 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET , MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE ALA04 17/02438-002 26 Off.l.26 2017/06/20