Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 13/438 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG BOLIG NR. 3 - 13/438 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JKV 16/01266-015 2017/06/19
U TEK 113/57 - KONSESJON - SØKER: RUTH ELLEN GIMNES - OVERDRAGER: PER MAGNE STAKKESTAD, KURT ÅGE STAKKESTAD, SIV ANITA S. KNUDSEN - DELEGERT VEDTAK - 113/57 - KONSESJON - SØKER: RUTH ELLEN GIMNES - OVERDRAGER: PER MAGNE STAKKESTAD, KURT ÅGE STA Ruth Ellen Gimnes BJP01 17/02456-002 2017/06/19
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE FOR DELER AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 17/02169-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I TEK 13/739 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG NR. 1 - 13/739 - SØKNAD MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JKV 16/01434-018 2017/06/19
I TEK 149/465 , 149/11 , 149/469 , 149/487 - SPANNE - BYGGEMODNING , RIVING, VEG, ANLEGG, PARKERING MM - 149/465 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM REKLAMESKILT VED SPANNAVEGEN Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 16/04366-013 2017/06/19
I TEK 149/465 , 149/11 , 149/469 , 149/487 - SPANNE - BYGGEMODNING , RIVING, VEG, ANLEGG, PARKERING MM - 149/465 - VEDRØRENDE MERKNAD FRA NABO Block Watne AS IGR 16/04366-014 2017/06/19
I TEK 122/14 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND, RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 122/14 - PLASSERING I FORHOLD TIL EKSISTERENDE BOLIG Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær OHA 17/01764-006 2017/06/19
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN I ÅLAVIKVEGEN 22, GNR. 72 BNR.59 Kåre Viggo Nilsen ABU01 15/01750-067 2017/06/19
I TEK 148/947 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG LAGERBYGG MED KONTOR, SKILT OG GJERDE - 148/38 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 17/02410-002 2017/06/19
I TEK 5/440 - VEA - OPPSETTING AV SKILT, FLAGGSTENGER, VIMPLER OG GJERDE - 5/440 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/01581-006 2017/06/19
I TEK 86/7 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - PARKERINGPLASS - 86/7 - UTTALE TIL SØKNAD DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - OPPARBEIDING AV MIDLERTIDIG PARKERING Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KHM 17/01847-008 2017/06/19
U TEK GRAVESØKNAD - EIDEVEGEN, KOPERVIK 58/504 - SVAR - GRAVESØKNAD - EIDEVEGEN, KOPERVIK 58/504 Thorleif og Sigurd Ytreland AS KSU01 17/02598-002 2017/06/19
U TEK GRAVESØKNAD - ÅKRAVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - ÅKRAVEGEN Khv AS KSU01 17/02601-002 2017/06/19
U TEK GRAVESØKNAD - URVEGEN 34, VEAVÅGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - URVEGEN 34, VEAVÅGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 17/02602-002 2017/06/19
U TEK GRAVESØKNAD - LIERVEGEN, HÅVIK - SVAR - GRAVESØKNAD - LIERVEGEN, HÅVIK Khv AS KSU01 17/02603-002 2017/06/19
I TEK 57/195 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN. BRUKS- OG FASADEENDRING - 57/195 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN. BRUKS- OG FASADEENDRING Trebygg vest as KHM 17/02663-001 2017/06/19
I TEK 15/606 - ÅKRA, RIVING OG NYBYGG BOLIG M/GARASJE - 15/606 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Norgeshus AS JKV 16/03076-018 2017/06/19
I TEK 113/7 - PORTABAKKEN, DØLE - NYBYGG HAGESTUE OG TERRASSE - 113/7 - MÅLSETTING AV TERRASSER Takstmann Thor Arne Lie KHM 17/02225-006 2017/06/19
I TEK VANNSKADE - HESTMYRVEGEN 19 B - 27.07.16 - TRINE LISE BJELLAND GJENSIDIGE 36210745,5 - KRAV OM EGENANDEL OG MVA. - DERES REF: HESTMYRVEGEN 19B. VÅR REF: 36210745,5 CRM:0006700517 Gjensidige Forsikring ASA KSG 17/02204-003 2017/06/19
I TEK 66/823 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HAGA BYGGESAK: 16/5053 - 66/823 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HAGA BYGGESAK: 16/5053 Vedavågen Rør AS ORO01 17/02664-001 2017/06/19
I SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - KONTRAKT TRS 16/04015-070 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/06/19
U TEK 118/16 - KONSESJON - SØKER: GRETHE IREN SANDVIK QVALE - OVERDRAGER: EINAR VAAGE - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN Jon Helgeland Qvale BJP01 17/02637-002 2017/06/19
I TEK 75/10 - NESAHAUGEN, KVALAVÅG - NYBYGG GARASJE/LAGERBYGG - 75/10 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE I K Gabrielsen KIS 16/00501-004 2017/06/19
I TEK 66/136 - AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - 66/136- BELIGGENHETSKONTROLL - KOORDINATER RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 16/03147-007 2017/06/19
U TEK 122/225 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 122/225 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg OHA 17/02547-002 2017/06/19
U TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT UTVIK, ODD ARNE - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT UTVIK, ODD ARNE Odd Arne Utvik BSO02 17/00799-002 2017/06/19
I TEK 13/5 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE OG MURER - 13/5 - BESTILLING AV UTSTIKKING Hellvik Hus Karmøy AS JHE 17/01368-009 2017/06/19
I TEK 149/272 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG -TILTAKSHAVER: STEINSLAND BYGGESAK 16/1906 - 149/272 - FERDIGMELDING RØR S O Lund AS ALS06 16/01907-003 2017/06/19
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGET VIKARIAT I HJEMMETJENESTEN SØR AVD.SKUDENES Suchada Kaewkla SMH Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - NY OVERSENDELSE - ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER Kpmg AS CBE02 14/04065-075 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG INNVILGET UFØREPENSJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM ØKT STILLINGSPROSENT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING MIDLERTIDIG BYTTE AV KOMMUNAL TRYGDEBOLIG BMV 17/00387-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I HSE PESONALMAPPE - KRAV OM ØKT STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT AGB 17/02079-004 25 Offl §25 2017/06/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - SØKNAD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-009 25 Offl §25 2017/06/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - SØKNAD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-010 25 Offl §25 2017/06/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - SØKNAD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-011 25 Offl §25 2017/06/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - SØKNAD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-012 25 Offl §25 2017/06/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-018 25 Offl §25 2017/06/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-019 25 Offl §25 2017/06/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-020 25 Offl §25 2017/06/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-021 25 Offl §25 2017/06/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-022 25 Offl §25 2017/06/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-023 25 Offl §25 2017/06/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - SØKNAD KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-009 25 Offl §25 2017/06/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK 100 % FAST SYKEPLEIER STILLING - SØKNAD 100 % FAST SYKEPLEIER STILLING ARO07 17/02405-004 25 Offl §25 2017/06/19
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - UTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/00934-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
U TEK 133/88 - FEØY - TILBYGG FRITIDSBOLIG - BOD - 133/88 - FERDIGATTEST Reidar Pedersen JHE05 17/00848-006 2017/06/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 1. HALVÅR Hakkebakkeskogen Barnehage RHO 17/00003-016 2017/06/19
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV UNDERSØKELSEN ÅLAVIKVEGEN 20, GNR. 72 BNR. 62 Henry Johan Munkejord ABU01 15/01750-081 2017/06/19
U TEK 98/63 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - AUSTEVIK, LEIF OWEN/ANDSNES, SISSEL/AUSTEVIK, LEO/AUSTEVIK, JARL ØYVIND/HALVORSEN, GRETHE OLAUG AUSTEVIK - SVAR - 98/63 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - AUSTEVIK, LEIF OWEN/ANDSNES, SISSEL/AUSTEVIK, LEO/AUSTEVIK, JARL ØYVIND/HALVORSEN, GRETHE OLAUG AUSTEVIK Grethe Olaug Austevik Halvorsen BJP01 17/02650-002 2017/06/19
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT NUMMER 2017/621470/299 - RBE08 16/01316-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
U TEK 148/347 - LAHAMMERVEGEN, NORHEIM. NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET - 148/347 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Byggefirma Dommersnes & Larsen AS JHE05 12/05427-017 2017/06/19
U TEK 59/136 - ROALD AMUNDSENS GATE, NORDRE KOPERVIK - UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE - 59/136 - FERDIGATTEST Harald Sander Paulsen JHE05 14/02341-006 2017/06/19
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 66/924 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Petter J. Rasmussen AS SKM 17/00008-083 2017/06/19
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ØKNING TIL 100 % VED SKUDENES U.SKOLE Odd Christian Grundetjern Grøgaard RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 123/23 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - T.K. ELLINGSEN Thor Kristian Ellingsen SKM 17/00008-084 2017/06/19
U TEK 72/3, 13 - SUNDVEGEN, SKÅR - UTFYLLING I SJØ OG ETABLERING AV FLYTEBRYGGER - 72/3, 13 - FERDIGATTEST Paulsen Byggsenter as JHE05 09/01392-016 2017/06/19
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM ØKT STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I TEK 57/474 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - LANDSNES, JOHN HELGE - 57/474 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LANDSNES, JOHN HELGE John Helge Landsnes BJP01 17/02656-001 26 Off.l.26 2017/06/19
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM BARNEHAGELÆRER Charlotte Larsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 1. HALVÅR Espira Veldetun Barnehage RHO 17/00003-017 2017/06/19
I HSE PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 8 F.O.M 01.01.17 T.O.M 30.06.17 Lovise Ragnvaldjord RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 1. HALVÅR Kvalavåg Barnehage RHO 17/00003-018 2017/06/19
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV BOLIG BMV 17/00262-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 1. HALVÅR Espira Litlasund Barnehage RHO 17/00003-019 2017/06/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV BOLIG BMV 17/00032-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
U SEN 2/51 - SÆVIK - OPPHEVING AV SEKSJONERING OG KLARLEGGING AV GRENSER, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2475 - PARSELL 1 - MELDING 2/51. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/2475 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00885-002 2017/06/19
I TEK 13/731 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 13/731 OG 13/425 STD:16/4645 - PARSELL 1 - 13/739 - RETUR AV TINGLYSTE DOKUMENTER, MELDING OG ERKLÆRINGER TIL 13/739, 13/740 OG 13/438 Statens Kartverk Tinglysingen GER01 17/01269-027 2017/06/19
I TEK 13/731 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 13/731 OG 13/425 STD:16/4645 - PARSELL 2 - 13/740 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT STD:16/4645 - PARSELL 2 Statens Kartverk Tinglysingen GER01 17/01270-002 2017/06/19
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH Tesfaye Tilahun Anbessie AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - RAPPORT FRA INSPEKSJON - STANGELANDSGATA 10 Sjt Miljø AS HDO 15/04311-047 2017/06/19
I TEK 15/764 - ÅKRA - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 15/764 - ÅKRA - BEGJÆRING OM SEKSJONERING Hans J Rasmussen Prosjekt AS HAS 17/02657-001 2017/06/19
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SVAR - SØKNAD OM REFUSJON AV UTGIFTER ETTER KRAV OM UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - RØYKSUND Terje Tollaksen ETS 12/00024-374 2017/06/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 1. HALVÅR Espira Sletten Barnehage RHO 17/00003-020 2017/06/19
I TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - RAPPORT FRA INSPEKSJON - STANGELANDSGATA 12 Sjt Miljø AS HDO 15/04311-048 2017/06/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 1. HALVÅR Espira Århaug Barnehage RHO 17/00003-021 2017/06/19
U TEK 57/474 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - LANDSNES, JOHN HELGE - SVAR - 57/474 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LANDSNES, JOHN HELGE John Helge Landsnes BJP01 17/02656-002 2017/06/19
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV UNDERSØKELSEN ÅLAVIKVEGEN 34, GNR.72 BNR. 112 Ingebjørg Dankel Stavenjord ABU01 15/01750-084 2017/06/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 1. HALVÅR Espira Karmsund Barnehage RHO 17/00003-022 2017/06/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 1. HALVÅR Espira Tjøsvoll Barnehage RHO 17/00003-023 2017/06/19
U TEK 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/579 - 68/5 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT STD:17/579 Terje Eide ALA04 17/01187-006 2017/06/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 1. HALVÅR Stiftelsen Kf Ansattes Barnehage RHO 17/00003-024 2017/06/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 1. HALVÅR Espira Østrem Barnehage RHO 17/00003-025 2017/06/19
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 1. HALVÅR Steinhaugane Fus RHO 17/00003-026 2017/06/19
I TEK PLAN 1018 - DETALJREGULERING FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 GODKJENT 19.3.2018 - HENVENDELSE PÅ VEGNE AV NORALF KALLESTEN - 15.06.17 PLAN 1018 - REGULERINGSPLAN FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 Wikborg Rein Advokatfirma AS YSL 15/03639-024 2017/06/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 1. HALVÅR Små Barnehager AS RHO 17/00003-027 2017/06/19
U TEK 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/579 - 68/5 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER STD:17/579 Kristbjørg Eide ALA04 17/01187-007 2017/06/19
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02658-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SPESIALSYKEPLEIER VED NORHEIM BBH Annbjørg Vikingstad Tjøsvoll AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/02036-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 1. HALVÅR Slågstemmen Barnehage SA RHO 17/00003-028 2017/06/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 1. HALVÅR Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 17/00003-029 2017/06/19
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSESEKRETÆR VED STORESUND BBH May-Britt Johnsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE Rattanaporn Sahat AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I TEK NÆRINGSAREALER HUSØY - REDEGJØRELSE FOR EIENDOMSFOHOLD STUTØY SMO02 17/02659-001 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/06/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 1. HALVÅR Kyrkjebakken Barnehage RHO 17/00003-030 2017/06/19
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT MED DELKOMPETANSE VED NORHEIM BBH Anne Sissel Revheim AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 1. HALVÅR Læringsverkstedet Barnehage RHO 17/00003-031 2017/06/19
I SEN KOMMUNIKASJON OG OMDØMMEUTVIKLING - SVAR PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL KLARSPRÅKARBEID - KARMØY KOMMUNE Ks EJA 12/00313-017 2017/06/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 1. HALVÅR Fladaberg Fus Barnehage AS RHO 17/00003-032 2017/06/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 1. HALVÅR Stiftelsen Norheim Barnehage RHO 17/00003-033 2017/06/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 1. HALVÅR Ryvingen Barnehage RHO 17/00003-034 2017/06/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 1. HALVÅR Kirketunet Barnehage RHO 17/00003-035 2017/06/19
U TEK NÆRINGSAREALER HUSØY - SVAR - REDEGJØRELSE FOR EIENDOMSFOHOLD STUTØY SMO02 17/02659-002 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/06/19
I TEK 118/11 - MYKLABUST - FORLENGELSE AV BRYGGE - 118/11 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen OHA 17/01283-006 2017/06/19
I TEK 94/59 - TRESHAUGVEGEN, MELAND - UTVIDELSE AV TERRASSE - 94/59 - TRESHAUGVEGEN, MELAND - UTVIDELSE AV TERRASSE Marianne Rørvik KIS 17/02660-001 2017/06/19
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT NATT VED STORESUND BBH Solveig Brekke MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
U TEK 79/86 - VÅGEDALEN, VISNES. TIL- OG PÅBYGG, FASADEENDRING ENEBOLIG OG NYBYGG GARASJE - 79/86 - FERDIGATTEST Arturas Stonkus KMY 12/04496-009 2017/06/19
I TEK 102/204 - BYGNES - UTDYPING I SJØ - 102/204 - BYGNES - UTDYPING I SJØ Prosjekt Konsult AS KIS 17/01912-003 2017/06/19
I TEK 109/41 - FOSNAVEGEN, FOSEN - NYBYGG HAGESTUE/VEKSTHUS - 109/41 - FOSNAVEGEN, FOSEN - NYBYGG HAGESTUE/VEKSTHUS Arvid Bjerkenes EDH 17/02661-001 2017/06/19
I TEK 118/11 - MYKLABUST - FORLENGELSE AV BRYGGE - 118/11 - UTTALE TIL DISPENSASJON I FORHOLD TIL AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen OHA 17/01283-007 2017/06/19
I TEK 57/343 - BAKARHOLMEN, SKUDENESHAVN. BRYGGEANLEGG - 57/343 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Gudmund Strøm JHE05 05/02970-008 2017/06/19
U TEK 3/442 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/485 - 3/442 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Annbjørg Veastad Rasmussen HAS 17/00927-013 2017/06/19
U TEK 113/57 - KONSESJON - SØKER: RUTH ELLEN GIMNES - OVERDRAGER: PER MAGNE STAKKESTAD, KURT ÅGE STAKKESTAD, SIV ANITA S. KNUDSEN - 113/57 - KONSESJON - SØKER: RUTH ELLEN GIMNES - OVERDRAGER: PER MAGNE STAKKESTAD, KURT ÅGE STAKKESTAD, SIV ANITA S. KNUDSEN Lasse Gimnes BJP01 17/02456-003 2017/06/19
U TEK 3/442 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/485 - 3/442 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNIG Karmøy kommune v/Knut Sunnanå HAS 17/00927-014 2017/06/19
I TEK 114/65 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUNE ANTONSEN - 114/65 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUNE ANTONSEN Apply Tb AS MHV 17/02662-001 2017/06/19
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SØKNAD OM INNSYN I SAKSDOKUMENTER Gatejuristen KHW 12/04604-177 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I TEK 148/983 - OASEN NÆRINGSPARK AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILSVAR ETTER BRANNTILSYN 148/983 - OASEN NÆRINGSPARK AS Oasen Næringspark AS JHN 12/00774-023 2017/06/19
I TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - HENVENDELSE - GJELDER REDUSERT SIKT VED EIENDOM Terese Johannessen KSU01 12/02969-302 2017/06/19
I SKU KOMPETANSEMIDLER - BARNEHAGER - TILDELING AV MIDLER TIL KOMPETANSEUTVIKLING FOR KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGAR 2017 Fylkesmannen i Rogaland RHO 12/01727-037 2017/06/19
I TEK 15/137, 695 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT ESEBJØR - JK EIENDOM AS - SVAR PÅ MERKNADER 15/137, 695 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT ESEBJØR - JK EIENDOM AS RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/02074-007 2017/06/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - INNKALLING TIL MØTE I KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 21.06.17 - SAKSDOKUMENTER Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 12/00652-182 2017/06/19
I SKU HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - FORSLAG OM Å INNFØRE FORBUD MOT BRUK AV PLAGG SOM HELT ELLER DELVIS DEKKER ANSIKTET I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER Kunnskapsdepartementet GAU02 16/00007-165 2017/06/19
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - SØKNAD OM IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING - SLETTEN KUNSTGRESSBANE Sk Vedavåg Karmøy OFL 16/00248-148 2017/06/19
I SKU KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017 - 2020 - INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FRA SK VEDAVÅG KARMØY - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018-2021 Sk Vedavåg Karmøy OFL 16/00556-019 2017/06/19
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - KONTRAKT - B06 STORKJØKKENUTSTYR Norrøna Storkjøkken Haugesund AS JHK 14/01402-262 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/06/19
I SKU HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - FORSLAG OM Å INNFØRE PLIKT TIL Å TILBY INTENSIV OPPLÆRING OG PLIKT TIL FLERFAGLIG SAMARBEID Kunnskapsdepartementet GAU02 16/00007-166 2017/06/19
I TEK 148/875 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - SKAGEN EIENDOM SØR - 148/875 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - SKAGEN EIENDOM SØR Bjelland Vvs AS ALS06 14/02334-004 2017/06/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I TEK HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - FORSLAG TIL TILLEGGSREGULERING - FORBUD MOT BRUK AV MINERALOLJE TIL OPPVARMING I DRIFTSBYGNINGER I LANDBRUKET OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER Klima- og miljødepartementet BJP01 16/00007-167 2017/06/19
I TEK NYTT VEGNAVN - OLAF SIQVELANDS VEG - ADRESSERING - OLAF SIQVELANDS VEG - TILRÅDING Språkrådet BFH 17/01985-002 2017/06/19
U TEK PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEG SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. - GODKJENT 19.03.2018 - PLAN 4073 - 139/22& 24 - MERKNAD FRA HUSEIER BENDIKSEN , ØYSTEIN Øystein Bendiksen YSL 16/02635-030 2017/06/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 149/443 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Martin Næsse GEL 17/00012-299 2017/06/19
I TEK PLAN 5093 - DETALJREGULERING AV KRYSS MELLOM FV.835 VORMEDALSVEGEN/TUASTADVEGEN OG SNIKVEGEN - 119/17, 60, 249 M.FL. - VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - 16.06.17 PLAN 5093 - DETALJREGULERING AV KRYSS MELLOM FV. 835 VORMEDALSVEGEN/TUASTADVEGEN OG SNIKVEGEN - 119/17, 60, 249 M.FL. Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted MAA05 17/02428-002 2017/06/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 64/410 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-300 2017/06/19
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.06.17 T.O.M 31.12.17 Connie Sternhoff RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/19
U TEK 64/3 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1710 - 64/3 - MANUELT SENDT VAREL TIL REPRESENANTER AV 64/9 STD: 17/1710 Knut Gabrielsen ALA04 17/02095-024 2017/06/19
I TEK 43/40 - HØYNES - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI VED GEITUNGER FYR - 42/40 - UTTALE TIL DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KHM 17/01785-008 2017/06/19