Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-246 25 Offl §25 2017/06/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-247 25 Offl §25 2017/06/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-248 25 Offl §25 2017/06/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/01424-249 25 Offl §25 2017/06/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB - TRUKKET MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB HASB 17/01387-041 25 Offl §25 2017/06/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB - TILBUD MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB HASB 17/01387-042 25 Offl §25 2017/06/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB - ARBEIDSAVTALE MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB HASB 17/01387-043 25 Offl §25 2017/06/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB - TRUKKET MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB HASB 17/01387-044 25 Offl §25 2017/06/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - INTERVJU FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-074 25 Offl §25 2017/06/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - INTERVJU FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-075 25 Offl §25 2017/06/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - INTERVJU FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-076 25 Offl §25 2017/06/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - INTERVJU FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-077 25 Offl §25 2017/06/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - INTERVJU FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-078 25 Offl §25 2017/06/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - INTERVJU FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02081-079 25 Offl §25 2017/06/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - TRUKKET BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02090-052 25 Offl §25 2017/06/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-017 25 Offl §25 2017/06/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER100% FAST DAG/KVELD - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER100% FAST DAG/KVELD AGB 17/02403-003 25 Offl §25 2017/06/17