Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-E - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: 17/2267 - 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-E - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: Vassbakk & Stol AS MHV 17/02242-002 2017/06/15
U TEK 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-D - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: 17/2266 - 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-D - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: Vassbakk & Stol AS MHV 17/02240-002 2017/06/15
U TEK 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-C - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: 17/2265 - 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-C - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: Vassbakk & Stol AS MHV 17/02238-002 2017/06/15
U HSE TILLEGGSSAK - AVSKJED MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/15
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U TEK 87/196 - PRESTANESBAKKEN, NORDRE VELDE - TILBYGG; CARPORT OG TAK OVER TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 87/196 - PRESTANESBAKKEN, NORDRE VELDE - TILBYGG; CARPORT OG TAK OVER TERRASSE Regine Grønnestad Velde KHM 17/01244-005 2017/06/15
U TEK 1/18 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2613,2614 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 1/18 - VEDØY - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Thomas Boge EDH 17/01209-006 2017/06/15
I TEK 57/157 - KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERAVLESING OG SØKNAD OM FRITAK FOR KLOAKKAVGIFT IFM VANNLEKKASJE 57/157 Vigane Båtklubb ALS06 17/02627-001 2017/06/15
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ GRINDHAUG SKOLE GKH01 17/02635-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ GRINDHAUG SKOLE EEH 17/02636-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK 15/2404 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK03 TOMT 1-5 BYGGESAK: 16/5181 - 15/2404 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK03 TOMT 1-5 BYGGESAK: 16/5181 Birkeland Maskinentreprenør AS MHV 17/02556-001 2017/06/15
I SEN BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - BUDSJETTFORHANDLINGER, TILTAK OG PLAN MIljøpartiet de grønne ODH01 16/04698-006 2017/06/15
I TEK 15/2404 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK01 TOMT 9-11 BYGGESAK: 16/5179 - 15/2404 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK01 TOMT 9-11 BYGGESAK: 16/5179 Birkeland Maskinentreprenør AS MHV 17/02557-001 2017/06/15
I TEK ALLEMANNSRETTEN - VEDR. SPERRING AV OFFENTLIG FRIOMRÅDE Leiv Andreas Austreid PCH01 15/00712-012 2017/06/15
I TEK 15/2404 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK01 TOMT 5-8 BYGGESAK: 16/5178 - 15/2404 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK01 TOMT 5-8 BYGGESAK: 16/5178 Birkeland Maskinentreprenør AS MHV 17/02558-001 2017/06/15
I TEK 15/2404 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK01 TOMT 1-4 BYGGESAK: 16/5177 - 15/2404 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK01 TOMT 1-4 BYGGESAK: 16/5177 Birkeland Maskinentreprenør AS MHV 17/02559-001 2017/06/15
I SEN AVTALER OM ANNONSERING I MEDIA 2012-2018 - TILBUD ANNONSERING 2017 Aftenbladet EJA 12/00312-005 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/06/15
U TEK 5/537 - SOLSTEIN AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 5/537 - SOLSTEIN AS - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN Solstein AS TSC 12/00416-012 2017/06/15
I TEK BB1 MOKSHEIMTUNET - TEKNISK PLAN - VEDR. BB1 MOKSHEIMTUNET, BYGG7 - JUSTERTE TEGNINGER TIL GODKJENNING Berge Sag og Trelast AS BTH04 16/02032-024 2017/06/15
U TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2618,2619,2620 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 69/71 - MIDTRE EIDE - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Sigbjørn Stange Eiendom AS EDH 17/01781-005 2017/06/15
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE PÅ AVSLAG PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE PASSASJER EVI1 17/01272-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK 117/93 - AKSNES - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 117/93 - AS-BUILT RAPPORT OG SOSIFILER RH Oppmåling Rune Hemnes JKV 16/00989-015 2017/06/15
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIER KARMØY INN SKJØNNHETSSALONG AS - SVAR - VARSEL OM PÅLEGG - MANGLENDE SYSTEM FOR ALDERSKONTROLL, SOLARIEVIRKSOMHET Karmøy Inn Skjønnhetssalong AS BAN01 17/02062-002 2017/06/15
U TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-C - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-C Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02265-002 2017/06/15
I TEK 85/237 - RØRLEGGERMELDING OG FERDIGMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: VIKSHÅLAND BYGGESAK 13/1001 - 85/237 - RØRLEGGERMELDING OG FERDIGMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: VIKSHÅLAND BYGGESAK 13/1001 Odd Inge Vikshåland ALS06 17/02609-001 2017/06/15
I TEK 126/3 - RØRLEGGERMELDING - UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: HAUGEN UTSLIPPSSAK: 17/2621 - 126/3 - RØRLEGGERMELDING - UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: HAUGEN UTSLIPPSSAK: 17/2621 Tindeland Rør AS MHV 17/02623-001 2017/06/15
I TEK 126/13 - RØRLEGGERMELDING - UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: VIKSHÅLAND UTSLIPPSSAK: 17/2678 - 126/13 - RØRLEGGERMELDING - UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: VIKSHÅLAND UTSLIPPSSAK: 17/2621 Tindeland Rør AS MHV 17/02624-001 2017/06/15
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 122/227 - MELDING OM ADRESSETILDELIG VED RØYKSUNDVEGEN. Håkon Risanger-Pettersen BFH 17/00007-048 2017/06/15
I TEK 148/347 - LAHAMMERVEGEN, NORHEIM. NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET - 148/347 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Byggefirma Dommersnes & Larsen AS JHE05 12/05427-015 2017/06/15
U TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-D - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-D Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02266-002 2017/06/15
U TEK 20/39 - ÅSHAUGEN, NEDRE LIKNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 20/39 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - NYBYGG ENEBOLIG Trygve J Sjøen AS JKV 17/01726-009 2017/06/15
U TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-E - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-E Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02267-002 2017/06/15
I FEL AS KARMØY RÅDHUS - PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING KARMØY RÅDHUS AS - 12.06.17 Ordfører Jarle Nilsen PVE01 14/01108-006 2017/06/15
I TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT TIL IGANGSETTING Pds Protek AS KMY 17/01063-017 2017/06/15
I TEK 43/624 - STUBBEVEGEN, HØYNES - NY ENEBOLIG OG CARPORT - 43/624 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JHE05 16/02771-015 2017/06/15
I TEK BRENNING, BÅL, FYRVERKERI - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å HA SANKTHANSBÅL Veamarken Velforening ALI 12/00424-031 2017/06/15
I SKU SKOLELEDERFORBUNDET - OPPRETTELSE AV LOKALLAG Skolelederforbundet BAN03 17/02579-001 2017/06/15
I TEK 141/21 - LITLASUND - RIVING AV FABRIKKBYGNING - 141/18 OG 141/21 - E-POSTKORRESPONDANSE VEDRØRENDE AVFALLSHÅNDTERING Karmøens Sildoljefabrik AS KMY 17/01011-003 2017/06/15
U TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - ANNONSE - PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL. Karmøynytt / KK-nettside YSL 15/03655-058 2017/06/15
I TEK 25/26 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3128,3129 - 25/26 - UTTALE TIL DISPENSASJON I FORHOLD TIL KULTURMINNER Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen HHU 17/01709-007 2017/06/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U TEK KRAV OM REFUSJONSVEDTAK ETTER PBL. § 18 - REGULERINGSPLAN 543 VESTRE MYKJE - ENDELIG REFUSJONSVEDTAK ETTER PBL. § 18-9 - REGULERINGSPLAN 543 VESTRE MYKJE Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS GTH 15/00087-013 2017/06/15
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 15/1852 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED STONGVEGEN. Anton Øyvind Hansen BFH 17/00007-049 2017/06/15
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 15/04024-020 2017/06/15
I TEK 120/29 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR M. JOHANSEN TILKOBLING - 120/29 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR M. JOHANSEN TILKOBLING Inge Vaaga AS ALS06 17/02175-003 2017/06/15
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - BEKREFTELSE VEDRØRENDE GARANTI Den norske Bank ASA KMY 15/04024-021 2017/06/15
I TEK 72/217 - RØRLEGGERMELDING: (NYBYGG) STIKK TIL UBEBYGD TOMT - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE - 72/217 - FERDIGMELDING RØR Risa AS ALS06 17/00064-003 2017/06/15
U TEK 15/1694 - HØYVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/1694 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Karmøy Byggteknikk AS JKV 13/01171-005 2017/06/15
I TEK 38/223 - SYREVÅGVEGEN, SYRE - TILBYGG BOLIG - 38/223 - REDEGJØRELSE VEDRØRENDE SØKNAD Sandve Trelast AS EDH 17/02462-003 2017/06/15
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG FIREMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE FIREMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD Garvik Prosjekt AS KMY 15/04027-020 2017/06/15
U TEK 147/705 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOENHETER BYGG 1 - 147/705 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE SEKSJON 3 Block Watne AS KMY 16/02442-012 2017/06/15
U TEK 61/132 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE. NYBYGG, REKKEHUS TOMT 23 - 61/132 - IGANGSETTINGSTILLATELSE TOMT 23 Trygve J Sjøen AS KMY 14/03555-012 2017/06/15
I TEK 13/740 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG BOLIG NR. 2 - 13/740 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JKV 16/01433-018 2017/06/15
I TEK 149/24, 322, 323 - TEKNISK PLAN - NORDTUNET - VEDR. SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK - NORDTUNET 149/24, 322, 323 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/01422-010 2017/06/15
U TEK 85/313 - SEKSJON 4 - UVIKSTRAND, UTVIK. INNGLASSING AV TERRASSE. - 85/313 - FERDIGATTEST John Andre Johnsen JHE05 17/00600-004 2017/06/15
U TEK 59/177 - PER SIVLES VEG, NORDRE KOPERVIK - TILBYGG ENEBOLIG - 59/177 - FERDIGATTEST Geir Arne Alfheim JHE05 13/00402-007 2017/06/15
U TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - IGANGSETTINGSTILLATELSE NR. 1 Pds Protek AS KMY 17/01063-016 2017/06/15
U HSE PERSONALMAPPE - OMGJØRING AV VIKARIAT TIL FAST STILLING Annlaug Rasmussen Kro JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 66/734 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Hereid Hus AS GEL 17/00012-288 2017/06/15
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - FORHÅNDSGODKJENNING AV REINNSTALLERING KUNSTGRESS SLETTEN KUNSTGRESSBANE ANLEGGSNUMMER 1149020602 Sk Vedavåg Karmøy OFL 16/00248-144 2017/06/15
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - KONTROLLER - KONTROLL AV SØKNAD OM PRODUKSJONSTILLEGG Jan Arve Kvåle LKS 13/03161-053 2017/06/15
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - KONTROLLER - KONTROLL AV SØKNAD OM PRODUKSJONSTILLEGG Geir Morten Håstø LKS 13/03161-054 2017/06/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK PSYKOLOG/ PSYKOLOGSPESIALIST - 100% FAST - SØKNAD PSYKOLOG/ PSYKOLOGSPESIALIST - 100% FAST MSTA 17/00855-002 25 Offl §25 2017/06/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-538 25 Offl §25 2017/06/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-539 25 Offl §25 2017/06/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES - AVSLAG PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES MSTA 17/01232-035 25 Offl §25 2017/06/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES - AVSLAG PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES MSTA 17/01232-036 25 Offl §25 2017/06/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES - AVSLAG PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES MSTA 17/01232-037 25 Offl §25 2017/06/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES - TRUKKET PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES MSTA 17/01232-038 25 Offl §25 2017/06/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES - AVSLAG PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES MSTA 17/01232-039 25 Offl §25 2017/06/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES - AVSLAG PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES MSTA 17/01232-040 25 Offl §25 2017/06/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES - AVSLAG PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES MSTA 17/01232-041 25 Offl §25 2017/06/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES - AVSLAG PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES MSTA 17/01232-042 25 Offl §25 2017/06/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES - AVSLAG PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES MSTA 17/01232-043 25 Offl §25 2017/06/15
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-002 25 Offl §25 2017/06/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT JBR04 17/02083-015 25 Offl §25 2017/06/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER V/ VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD AVDELINGSLEDER V/ VÅGEN LÆRINGSSENTER BLI01 17/02141-004 25 Offl §25 2017/06/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - SØKNAD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-007 25 Offl §25 2017/06/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST ARO07 17/02398-002 25 Offl §25 2017/06/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% VIKARIAT ARO07 17/02399-003 25 Offl §25 2017/06/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-013 25 Offl §25 2017/06/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-014 25 Offl §25 2017/06/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-015 25 Offl §25 2017/06/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - SØKNAD KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-007 25 Offl §25 2017/06/15
U TEK 2/306 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT ARNE VEA - 2/306 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT ARNE VEA Comfort Karmøy AS MHV 17/02600-002 2017/06/15
U TEK 2/176 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE SUSORT - 2/176 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE SUSORT Comfort Karmøy AS MHV 17/02523-002 2017/06/15
I TEK 59/155 - FRISNESVEGEN, NORDRE KOPERVIK - NYBYGG GARASJE - 59/155 - FRISNESVEGEN, NORDRE KOPERVIK - NYBYGG GARASJE Gunnar Wilhelm Wold EDH 17/02335-002 2017/06/15
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK 117/93 - AKSNES - UTSLIPPSTILLATELSE RØR - 16/242 - 117/93 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karsten Bjelland AS JKV 15/05030-004 2017/06/15
U SEN PERSONALMAPPE - OMSORGSPERMISJON UTEN LØNN - KORRIGERING GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U SKU HELGANES MOTORSPORTSENTER - SVAR - KLAGE PÅ STØY FRA HELGANES MOTORSPORTSENTER Frode Lodden OFL 12/02181-042 2017/06/15
U TEK 71/167 - BREKKEVEGEN, BREKKE, UTVIDELSE AV FILTERHALL - 71/167 - FERDIGATTEST Asplan Viak AS JHE05 13/01327-005 2017/06/15
I TEK 68/264 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - PÅBYGG GARASJE - HOBBYVERKSTED - 68/264 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - PÅBYGG GARASJE - HOBBYVERKSTED Karmøy Byggteknikk AS KIS 17/02605-001 2017/06/15
U TEK 146/89 - BØ UNGDOMSSKOLE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 146/89 - BØ UNGDOMSSKOLE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Bø Ungdomsskole JHN 12/01577-008 2017/06/15
I TEK 128/26 - ØVRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 128/26 - VEDRØRENDE UTSKILLING AV PARSELL TIL HAUGE BEDEHUS Svein Erik Haugen HHU 14/01807-013 2017/06/15
U TEK 1/18 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2613,2614 - 1/18 - VEDØY - VEDRØRENDE FRADELING AV EIENDOM - VEDTAK Thomas Boge EDH 17/01209-007 2017/06/15
U TEK ÅKRA BLÅ KORS - 15/1983, 2080 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN ÅKRA BLÅ KORS - 15/1983, 2080 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Stiftelsen Åkra Blå Kors JHN 12/01095-007 2017/06/15
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSGARANTI FOR SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017/2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP- BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017/2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U TEK 47/23 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - OVESEN, KARIN/NALEY, KJELL O./NALEY, JAN A./POLLESTAD, EGIL/POLLESTAD, LEIF/POLLESTAD, EIVOR/POLLESTAD, JON S./MAGNERUD, A.S.N. - SVAR - 47/23 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - OVESEN, KARIN/NALEY, KJELL O./NALEY, JAN A./POLLESTAD, EGIL/POLLESTAD, LEIF/POLLESTAD, EIVOR/POLLESTAD, JON S./MAGNERUD, A.S.N. Anne Sofie Naley Magnerud BJP01 17/02583-002 2017/06/15
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU ELEVMAPPE - VEDR. REFUSJONSKRAV FOR VÅR 2017Q SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2618,2619,2620 - 69/71 - VEDRØRENDE DELING AV EIENDOM - VEDTAK Sigbjørn Stange Eiendom AS EDH 17/01781-006 2017/06/15
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OG EVALUERING AV GJENNOMFØRT TILTAK OM FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD - REF:2017/0291746-1 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U TEK 149/282 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - TVEDT, KARL EINAR - SVAR - 149/282 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - TVEDT, KARL EINAR Karl Einar Tvedt BJP01 17/02592-002 2017/06/15
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U TEK 43/149 - HØYNESVEGEN, HØYNES. TILBYGG ENEBOLIG - 43/149 - FERDIGATTEST Caseco Laland JHE05 12/02573-009 2017/06/15
I SKU HELGANES MOTORSPORTSENTER - ANMODNING OM Å REVIDERE PLANBESTEMMELSER MED TILHØRENDE UTBYGGINGSPLAN OG ANDRE REGULERENDE BESTEMMELSER Helganes Motorsportsenter OFL 12/02181-043 2017/06/15
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-050 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT BYTTE AV OMSORGSBOLIG Karmøy kommune - Helse- og omsorgsetaten BMV 17/03764-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - NYE HUSLEIESATSER FRA 01.07.2017 LEI 16/04537-208 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-051 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 57/357 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Rune Andreas Sørensen GEL 17/00012-289 2017/06/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/02445-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER - SKUDEFESTIVALEN Einar Inge Larsen EVI1 16/05163-073 2017/06/15
U TEK 85/303 - PEDER SKEIEVEGEN, UTVIK - FASADEENDRING ENEBOLIG - 85/303 - FERDIGATTEST Byggconsultvest Ronny Johnsen JHE05 17/00651-006 2017/06/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/02585-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 3/379 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING KRISTIANSEN, ARILD Arild Kristiansen GEL 17/00012-290 2017/06/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/01968-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING TIL 100 % VIKARIAT FOM 01.08.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK GRAVESØKNAD - ØYGARDSHAUGEN 44 TIL STUBBEVEGEN 5 - LOGGBOK - ØYGARDSHAUGEN 44 TIL STUBBEVEGEN 5 T Halleland AS KSU01 17/01583-003 2017/06/15
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U TEK 15/2404 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK03 TOMT 1-5 BYGGESAK: 16/5181 - 15/2404 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK03 TOMT 1-5 BYGGESAK: 16/5181 Birkeland Maskinentreprenør AS MHV 17/02556-002 2017/06/15
U TEK 4/416 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - BÅRDSEN, TOMMY/BÅRDSEN, HEGE - SVAR - 4/416 - HEGE BÅRDSEN - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BÅRDSEN, TOMMY/BÅRDSEN, HEGE Eiendomsmegler A AS BJP01 17/02596-002 2017/06/15
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE VEDR. SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02287-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U TEK 15/2404 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK03 TOMT 1-5 BYGGESAK: 16/5181 - 15/2404 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK03 TOMT 1-5 BYGGESAK: 16/5181 Birkeland Maskinentreprenør AS MHV 17/02556-003 2017/06/15
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE VEDR. SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02284-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET - 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE VEDR. SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02286-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U TEK 15/2404 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK03 TOMT 1-5 BYGGESAK: 16/5181 - 15/2404 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK03 TOMT 1-5 BYGGESAK: 16/5181 Birkeland Maskinentreprenør AS MHV 17/02556-004 2017/06/15
U TEK 15/2404 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK03 TOMT 1-5 BYGGESAK: 16/5181 - 15/2404 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK03 TOMT 1-5 BYGGESAK: 16/5181 Birkeland Maskinentreprenør AS MHV 17/02556-005 2017/06/15
U TEK 15/2404 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK03 TOMT 1-5 BYGGESAK: 16/5181 - 15/2404 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BK03 TOMT 1-5 BYGGESAK: 16/5181 Birkeland Maskinentreprenør AS MHV 17/02556-006 2017/06/15
U TEK 120/99 - TUASTAD - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 120/99 - ANMODNING OM UTTALELSE - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen OHA 17/02440-003 2017/06/15
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON/FEDREKVOTE VED FØDSEL ELLLER ADOPSJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U TEK 13/739 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - FERKINGSTAD, GUNNLEIV - SVAR - 13/739 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - FERKINGSTAD, GUNNLEIV Hans J Rasmussen AS BJP01 17/02567-002 2017/06/15
I TEK 143/2 - BYGDEUTVIKLINGSMIDLER NY DRIFTSBYGNING FOR MELKEPRODUKSJON - 143/2 - TILBUD OM INVESTERINGSTILSKUDD (KOPIMOTTAKER) Innovasjon Norge BJP01 17/00961-003 2017/06/15
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING UNDERVISNING FOR VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN RBE08 16/01117-006 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU ELEVMAPPE - TILDELING AV TIMER TIL SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON/FEDREKVOTE VED FØDSEL ELLLER ADOPSJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U TEK 13/740 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - ANDERSSON, ELLINOR/BJØRINGSØY, ESPEN - SVAR - 13/740 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - ANDERSSON, ELLINOR/BJØRINGSØY, ESPEN Hans J Rasmussen AS BJP01 17/02568-002 2017/06/15
I SKU ELEVMAPPE - TILDELING AV TIMER TIL SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU MORSMÅLSUNDERVISNING - SØKNAD OM SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING BNO 17/02608-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU ELEVMAPPE - SVAR PÅ REFUSJONSKRAV GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING 01.06.17 Kopervik Menighetsbarnehage AS RHO 16/01128-232 2017/06/15
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00054-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U TEK 66/953 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - KRISTENSEN, JAKOB - SVAR - 66/953 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KRISTENSEN, JAKOB Advokat Asle Wennesland BJP01 17/02594-002 2017/06/15
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING - 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING - 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING - 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING - 2018/19 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED SKUDENES BBH KNUTSEN, ELLEN INGER T. Ellen Inger T. Knutsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK 43/603 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALF MAGNAR LIKNES - 43/603 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALF MAGNAR LIKNES Vedavågen Rør AS MHV 17/01960-001 2017/06/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SMÅ BARNEHAGER AVD TORVASTAD - 2017 BASERT PÅ TELLING 01.06.2017 Små Barnehager AS RHO 16/01128-233 2017/06/15
I TEK 43/603 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALF MAGNAR LIKNES - 43/603 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALF MAGNAR LIKNES Vedavågen Rør AS ALS06 17/01960-002 2017/06/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/02612-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/02617-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK 137/29 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - HAUGE, SVEIN/HAUGE, INGRID - 137/29 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HAUGE, SVEIN/HAUGE, INGRID Eiendomsmegler Haugesund AS BJP01 17/02622-001 2017/06/15
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 15/00947-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/02524-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK 126/3 - VIKSHÅLAND - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING: 17/2623 - 126/3 OG 126/13 - VIKSHÅLAND - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING: 17/2623 OG 17/2624 Tindeland Rør AS OHA 17/02621-001 2017/06/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - ETTER FØDSELSPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK 148/803 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE GUDMUNDSEN - 148/803 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUDMUNDSEN, ARNE Tindeland Rør AS MHV 17/02625-001 2017/06/15
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 13/01134-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U TEK 148/185 - 148/1 M.FL. - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - AVKLARING AV GRENSE FOR EIGEDOM SOM TIDLEGARE VAR AVKLART I JORSKIFTESAK. ANG. 148/23 OG 148/1. 1 48/939 I KARMØY KOMMUNE Widmer-myge Helene N MNE02 17/02153-005 2017/06/15
U TEK 148/185 - 148/1 M.FL. - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - AVKLARING AV GRENSE FOR EIGEDOM SOM TIDLEGARE VAR AVKLART I JORSKIFTESAK. ANG. 148/23 OG 148/1. 1 48/939 I KARMØY KOMMUNE Widmer-myge Petter L MNE02 17/02153-006 2017/06/15
U TEK 148/185 - 148/1 M.FL. - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - AVKLARING AV GRENSE FOR EIGEDOM SOM TIDLEGARE VAR AVKLART I JORSKIFTESAK. ANG. 148/23 OG 148/1. 1 48/939 I KARMØY KOMMUNE Aarseth Svein MNE02 17/02153-007 2017/06/15
U TEK 148/185 - 148/1 M.FL. - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - AVKLARING AV GRENSE FOR EIGEDOM SOM TIDLEGARE VAR AVKLART I JORSKIFTESAK. ANG. 148/23 OG 148/1. 1 48/939 I KARMØY KOMMUNE Aarseth Svein Erling MNE02 17/02153-008 2017/06/15
U TEK 148/185 - 148/1 M.FL. - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - AVKLARING AV GRENSE FOR EIGEDOM SOM TIDLEGARE VAR AVKLART I JORSKIFTESAK. ANG. 148/23 OG 148/1. 1 48/939 I KARMØY KOMMUNE Aarseth Thor Erik MNE02 17/02153-009 2017/06/15
U TEK 148/185 - 148/1 M.FL. - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - AVKLARING AV GRENSE FOR EIGEDOM SOM TIDLEGARE VAR AVKLART I JORSKIFTESAK. ANG. 148/23 OG 148/1. 1 48/939 I KARMØY KOMMUNE Thorsen Thomas Mathias MNE02 17/02153-010 2017/06/15
U TEK 148/185 - 148/1 M.FL. - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - AVKLARING AV GRENSE FOR EIGEDOM SOM TIDLEGARE VAR AVKLART I JORSKIFTESAK. ANG. 148/23 OG 148/1. 1 48/939 I KARMØY KOMMUNE Westmork Cathrine MNE02 17/02153-011 2017/06/15
U TEK 148/185 - 148/1 M.FL. - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - AVKLARING AV GRENSE FOR EIGEDOM SOM TIDLEGARE VAR AVKLART I JORSKIFTESAK. ANG. 148/23 OG 148/1. 1 48/939 I KARMØY KOMMUNE Edvardsen Helene Vester MNE02 17/02153-012 2017/06/15
U TEK 148/185 - 148/1 M.FL. - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - AVKLARING AV GRENSE FOR EIGEDOM SOM TIDLEGARE VAR AVKLART I JORSKIFTESAK. ANG. 148/23 OG 148/1. 1 48/939 I KARMØY KOMMUNE Skree John Hugo MNE02 17/02153-013 2017/06/15
U TEK 148/185 - 148/1 M.FL. - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - AVKLARING AV GRENSE FOR EIGEDOM SOM TIDLEGARE VAR AVKLART I JORSKIFTESAK. ANG. 148/23 OG 148/1. 1 48/939 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted MNE02 17/02153-014 2017/06/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM MIDLERTIDIG STILLINGSREDUKSJON - AV VELFERDSGRUNNER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK 148/734 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VALBORG JORDAL - 148/734 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JORDAL, VALBORG Tindeland Rør AS MHV 17/02628-001 2017/06/15
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ - TURVEG - DEL AV 64/12 - GODKJENT 18. 9.2017 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN 15.06.17 - PLAN 3041 DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen MAA05 16/04772-017 2017/06/15
I HSE PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON - UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM MIDLERTIDIG STILLINGSREDUKSJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE FØRER NJO 17/00679-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U TEK 137/29 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - HAUGE, SVEIN/HAUGE, INGRID - SVAR - 137/29 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HAUGE, SVEIN/HAUGE, INGRID Eiendomsmegler Haugesund AS BJP01 17/02622-002 2017/06/15
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM AVDELINGSLEDER VED BOLIG OG MILJØTJENESTEN - AVD. NORHEIM Tore Skeie JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK 86/164 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - NORWEST EIENDOM AS - 86/164 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - NORWEST EIENDOM AS Advokat Gunstein Sveinall BJP01 17/02630-001 2017/06/15
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM AMB.SPES.PED VED PPT Cathrine Hagen Kleppe RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM VIDEREFØRING AV STILLINGSREDUKSJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK STARTLÅN - SIGNERT FRARÅDINGSBREV RBE08 17/02332-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U TEK 61/11, 61/16,61/8 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN TIL KARMØY KOMMUNE - 61/11, 61/16 - UNDERRETTING OM UTFØRT RETTING I MATRIKKELEN Guro Svenkerud Fresvik ALA04 17/02333-002 2017/06/15
I TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/02633-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK 106/13 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - UNNI HOVLAND - 106/13 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - UNNI HOVLAND - TILKOBLING VANN Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/02632-001 2017/06/15
I TEK STARTLÅN - AVTALE OM TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02332-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK STARTLÅN - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ STARTLÅN RBE08 17/01222-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 107/53 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ARNE HÅKONSEN Håkonsen Bygg AS SKM 17/00008-077 2017/06/15
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/02332-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SEN ROGALAND RESSURSSENTER - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I ROGALAND RESSURSSENTER AS Rogaland Ressurssenter AS PVE01 17/02634-001 2017/06/15
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KYSTKULTURDAGER 2017 Odd Magne Lilleaas EVI1 16/05163-074 2017/06/15
U TEK 58/130 - HENRIK KLAUSENS GATE 2, 4250 KOPERVIK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 58/130 - HENRIK KLAUSENS GATE 2, 4250 KOPERVIK BRANNTILSYN Th Eiendomsutvikling AS JHN 16/02728-007 2017/06/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-209 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE GNR.72 BNR.67 - ÅLAVIKVEGEN 37 Ragn Sells AS ABU01 15/01750-072 2017/06/15
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN GNR.72 BNR.112 - ÅLAVIKVEGEN 34 Ragn Sells AS ABU01 15/01750-073 2017/06/15
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV UNDERSØKELSEN GNR.72 BNR.58 - INDRETREVEGEN 10 Ragn Sells AS ABU01 15/01750-074 2017/06/15
I SKU KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017 - 2020 - HANDLINGSPLANPROGRAMMET - PROSJEKT FRA STANGELAND VELFORENING - BMX-BANE Sven-Thore Sletten OFL 16/00556-018 2017/06/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 117/10 - BESTILLING AV NABOLISTE - GARASJE Ronald Strøm GEL 17/00012-291 2017/06/15
I TEK 118/16 - KONSESJON - SØKER: GRETHE IREN SANDVIK QVALE - OVERDRAGER: EINAR VAAGE - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN Grethe Iren Sandvik Qvale BJP01 17/02637-001 2017/06/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 06.06.17 Astrid Høvring RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - TILSAGN OM MVA-KOMPENSASJON - KOPERVIK IL - ÅSEBØEN IDRETTSANLEGG OG KLUBBHUS - ANLEGGSNUMMER 1149030204 Lotteri- og Stiftelsestilsynet OFL 16/00248-145 2017/06/15
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - TILSAGN OM MVA-KOMPENSASJON - KOPERVIK IL - ÅSEBØEN IDRETTSANLEGG KLUBBLOKALER OG TRIBUNEBYGG - ANLEGGSNUMMER 1149030211 Lotteri- og Stiftelsestilsynet OFL 16/00248-146 2017/06/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 06.01.17 T.O.M 31.12.17 Oda Skår Olsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U TEK 86/164 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - NORWEST EIENDOM AS - SVAR - 86/164 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - NORWEST EIENDOM AS Advokat Gunstein Sveinall BJP01 17/02630-002 2017/06/15
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - TILSAGN OM MVA-KOMPENSASJON - KOPERVIK IL - ÅSEBØEN IDRETTSANLEGG - EKSTRA GARDEROBESETT - ANLEGGSNUMMER : 1149030210 Lotteri- og Stiftelsestilsynet OFL 16/00248-147 2017/06/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.06.17 T.O.M 01.06.18 Solveig Amalie Eriksen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - SKUDEFESTIVALEN 2017, SKUDENES SJØMANNSFORENING Johannes Magne Sivertsen EVI1 16/05163-075 2017/06/15
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER OG VITNEMÅL RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK 47/686 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STATENS VEGVESEN - 47/686 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STATENS VEGVESEN Statens Vegvesen Region Vest MHV 17/02638-001 2017/06/15
I TEK 86/7 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - PARKERINGPLASS - 86/7 - UTTALE TIL DISPENSASJON I FORHOLD TIL KULTURMINNER Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KHM 17/01847-007 2017/06/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/2109 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Kennet Torset Tjøsvoll GEL 17/00012-292 2017/06/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/1636 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK VIKRE, KEN STÅLE Ken Ståle Vikre GEL 17/00012-293 2017/06/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - STOPP I FRIVILLIG AVTALETREKK LEI 16/04537-210 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U TEK 86/71 - TEKNISK PLAN - FISKEMELFABRIKK MED ANLEGG - HUSØYVEGEN - SVAR - VEDR. TEKNISK PLAN FISKEPROSESSANLEGG GNR. 86 BNR. 71 HUSØY -TRETHOLMEN Petter J. Rasmussen AS BTH04 17/00612-007 2017/06/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 12.06.17 T.O.M 31.12.17 Henriette Vigdal RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - UTBETALINGSBREV VÅREN 2017 - VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE - VIKARORDNING OG STUDIEAVGIFT Utdanningsdirektoratet GAU02 12/00773-182 2017/06/15
U TEK 114/71 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING NAUSTTOMT - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Iversen Anny Birgitte GER01 17/00774-015 2017/06/15
U TEK 114/71 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING NAUSTTOMT - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Langøy Evelyn Tuazon GER01 17/00774-016 2017/06/15
U TEK 114/71 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING NAUSTTOMT - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Nilsen Einar Johan GER01 17/00774-017 2017/06/15
U TEK 114/71 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING NAUSTTOMT - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Smistad Hanne Margrethe GER01 17/00774-018 2017/06/15
U TEK 114/71 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING NAUSTTOMT - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Smistad Nils Terje GER01 17/00774-019 2017/06/15
U TEK 114/71 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING NAUSTTOMT - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Tjøstheim Jannicke Myge GER01 17/00774-020 2017/06/15
U TEK 114/71 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING NAUSTTOMT - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Tjøstheim Tor Helge GER01 17/00774-021 2017/06/15
U TEK 114/71 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING NAUSTTOMT - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Ullensvang Ingvard GER01 17/00774-022 2017/06/15
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - UTBETALINGSBREV VÅREN 2017 - VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE - VIKARORDNING OG STUDIEAVGIFT Utdanningsdirektoratet GAU02 12/00773-183 2017/06/15
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM BARNEHAGELÆRER VED SEVLAND BARNEHAGE Laila Bårdsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 07.06.17 T.O.M 30.06.17 Maja Katrine Fagerheim RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK BRUK AV VANNSCOOTER OG LIGNENDE INNENFOR HAVNEDISTRIKTET - INNSPILL TIL KOMMUNENE VEDRØRENDE VANNSCOOTER Forum For Natur og Friluftsliv I Rogaland PCH01 12/03666-010 2017/06/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 09.06.17 T.O.M 30.06.17 Erik Ferkingstad Bauge RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 19.06.17 T.O.M 19.06.18 Karoline Helgesen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 22.05.17 T.O.M 22.05.18 Laila K. Steinkjellå NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 20.04.17 T.O.M 20.04.18 Emilie Tremblay NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 133/29 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Bertha Rydningen GEL 17/00012-294 2017/06/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 64/180 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Jon Runar Bratland GEL 17/00012-295 2017/06/15
U TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - SVAR - GJELDER SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING - BOLIGFELT SLETTAVIK Ing. John Alvseike - rådgivende ingeniørfirma BTH04 17/01567-010 2017/06/15
U TEK 112/211 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4908 - PARSELL 1 - 112/211 - OVERSENDELSE AV TINGLYST ERKLÆRING Janne Marie Egelandsdal JHE 17/00728-023 2017/06/15
I TEK 107/1 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FRILUFTSRÅDET VEST - 107/1 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - FRILUFTSRÅDET VEST Hervik Rør AS ALS06 16/00844-003 2017/06/15
I SKU KULTURMILJØFREDNING I SKUDENESHAVN - UTTALELSE TIL NYTT REKKVERK MELLOM KIRKEVEGEN 3 OG SØRAGADÅ4 57/110 Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen AAL 14/03287-066 2017/06/15
I SKU KULTURMILJØFREDNING I SKUDENESHAVN - UTTALELSE - FJERNING AV PLATTING I SPESIALOMRÅDE BEVARING 57/30 Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen AAL 14/03287-067 2017/06/15
I SEN SKUDENES BRYGGERI AS - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE SKUDENES BRYGGERI AS EVI1 17/02250-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67,257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTURMINNE - GODKJENT 7.12.2017 - PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN Fylkesrådmannen Rogaland Fylkeskommune AAHO 17/02222-010 2017/06/15
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING TIL SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI 15/03738-012 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2017/06/15
I SEN AVTALER OM ANNONSERING I MEDIA 2012-2018 - TILBUD - ANNONSERING 2017 Mediehuset Haugesunds Avis AS EJA 12/00312-007 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/06/15
I TEK MILJØSERVICE VEST AS - LAGRING AV FARLIG AVFALL - VEDTAK OM TILLATELSE TIL MILJØSERVICE VEST TIL Å GJENOPPTA UTSLIPPET TIL VANN Miljødirektoratet PCH01 12/03928-024 2017/06/15
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - REFERAT FRA BYGGEMØTE 24 - LYNGTUNET Cowi AS BTH04 16/00642-066 2017/06/15
I SEN KARMØY NÆRINGSRÅD - REFERAT FRA STYREMØTE I KARMØY NÆRINGSRÅD - 22.05.17 Karmøy Næringsråd PVE01 16/04462-005 2017/06/15
I SEN ESPIRA VELDETUN AS - MILJØRETTET HELSEVERN - ETTERSENDT DOKUMENTASJON - MILJØRETTET HELSEVERN Espira Veldetun barnehage BAN01 14/04702-005 2017/06/15
I TEK 64/107 - SOLSTRAND BARNEVERNSENTER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING ETTER BRANNTILSYN Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste JHN 12/00911-012 2017/06/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/2320 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Hellvik Hus Karmøy AS GEL 17/00012-296 2017/06/15
I SEN MARIN ENERGI TESTSENTER AS - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I MARIN ENERGI TESTSENTER AS Marin Energi Testsenter AS PVE01 12/00506-031 2017/06/15
I TEK INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS - KOSTNADSFORDELING SIVILFORSVARETS MATERIELLFORVALTER NORD-ROGALAND Haugesund Kommune ONW 13/01294-026 2017/06/15
I HSE KRISESENTER VEST - PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I KRISESENTER VEST Krisesenter Vest IKS NOS01 12/01921-027 2017/06/15
I TEK PROSJEKT GRENSENBEKKEN - PROSJEKT GRENSEBEKKEN - FORSLAG TIL GRUNNEIERAVTALE MED VAHAUGVEGEN 18 AS Cowi AS HDO 17/02626-001 2017/06/15
I SEN AVTALER OM ANNONSERING I MEDIA 2012-2018 - TILBUD - ANNONSERING 2017 Radio 102 AS EJA 12/00312-006 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/06/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 47/5 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-297 2017/06/15
I SEN SOLSTEIN AS - PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING SOLSTEIN AS - 29.05.17 Solstein AS PVE01 14/00849-007 2017/06/15
I TEK STARTLÅN - INNESTÅELSESERKLÆRING RBE08 17/01400-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/15
I TEK PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEG SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. - GODKJENT 19.03.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN 06.06.17 - PLAN 4073 DETALJREGULERING FOR TURVEG SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen YSL 16/02635-029 2017/06/15
I SEN HAUGALAND KRAFT - GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 2017 HAUGALAND KRAFT AS - 12.05.17 Haugaland Kraft AS PVE01 13/04121-018 2017/06/15
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - KREFTKOORDINATOR I KOMMUNEN - OVERGANG TIL 20 PROSENT LØNNSDEKNING Kreftforeningen SGJ 12/00929-118 2017/06/15
I TEK 120/29 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR M. JOHANSEN - 120/29 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR M. JOHANSEN Inge Vaaga AS ALS06 17/00515-003 2017/06/15
I TEK 120/90 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN EGIL JOHNSTAD - 120/90 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN EGIL JOHNSTAD Inge Vaaga AS ALS06 17/00516-003 2017/06/15
I TEK 42/192 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIAN ØRJANSEN - 42/192 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIAN ØRJANSEN Rørlegger Stol Hognestad ALS06 17/02247-003 2017/06/15
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING Skudenes Bryggeri AS EVI1 16/05163-076 2017/06/15
I TEK 148/197 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR AARVIK - 148/197 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR AARVIK Bjørn Genberg Bjørn Genberg AS ALS06 17/02103-003 2017/06/15
I TEK 148/373 - RØRLEGGERMELDING - INGE BJØRN EVJEN/TORILL WENCHE EVJEN - PÅKOBLING - 148/373 - RØRLEGGERMELDING - INGE BJØRN EVJEN/TORILL WENCHE EVJEN PÅKOBLING Bjørn Genberg AS ALS06 17/02132-003 2017/06/15
I SKU INTERKOMMUNALT SAMARBEID - IDRETTSANLEGG - PROTOKOLL FRA MØTE I INTERKOMMUNALT UTVALG IDRETTSSEKTOREN 22. MAI 2017 Interkommunalt utvalg idrettssektoren OFL 12/02268-019 2017/06/15
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT - ØL UNDERVISNING 16.06.17 OG 17.07.17 Skudenes Bryggeri AS JHN 17/00127-040 2017/06/15