Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 86/64 - AVALDSNES, NYBYGG NAUST - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 86/64 - TILLATELSE John Harald Olsen EDH 16/04652-004 2017/06/13
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - 72/55 - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN I ÅLAVIKVEGEN 30 Ragn Sells As Avd Tankrenovasjon ABU01 15/01750-048 2017/06/13
U TEK 19/22 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHNNY ESKEVIK - 19/22 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHNNY ESKEVIK S O Lund AS ALS06 17/02236-002 2017/06/13
U TEK 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-B - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: 17/2262 - 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-B - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: Vassbakk & Stol AS MHV 17/02237-002 2017/06/13
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN - SUNDVEGEN 179 GNR.72 BNR.56 Ragn Sells AS ABU01 15/01750-063 2017/06/13
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN - SUNDVEGEN 181 GNR.72 BNR.76 Ragn Sells AS ABU01 15/01750-064 2017/06/13
U TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - ANNONSE - PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Karmøynytt / KK-nettside MAA05 14/00662-028 2017/06/13
U TEK 5/505 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/505 I KARMØY KOMMUNE Ånensen Åsmund AMJ 17/01217-011 2017/06/13
U HSE PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT LIF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U TEK 122/227 - RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - TOMT 5 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 122/227 - RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - TOMT 5 Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg OHA 17/01966-005 2017/06/13
U TEK 64/921 - GULETJØDNVEGEN, STANGALAND - INSTALLASJON AV BRANNALARMANLEGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 64/921 - GULETJØDNVEGEN, STANGALAND - INSTALLASJON AV BRANNALARMANLEGG Th Kolbeinsen Installasjon AS IGR 17/02499-002 2017/06/13
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - FORPROSJEKT - BORING AV OVERVANNSTUNNEL VED NORHEIM PÅ KARMØY Multiconsult AS JTH 16/04821-002 2017/06/13
I TEK 142/12 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5193 - 142/12 - KVITTERING FOR NABOVARSEL Jon Tore Storesund HHU 17/01890-005 2017/06/13
I TEK 20/39 - ÅSHAUGEN, NEDRE LIKNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 20/39 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Trygve J Sjøen AS JKV 17/01726-008 2017/06/13
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 88/160 - HENVENDELSE OG SVAR VEDR. MUR SØKNADSPLIKTIG ELLER IKKE Karina Haga Melhus KHM 17/00073-027 2017/06/13
I TEK 64/1228 - STANGALANDSTØLEN, STANGELAND. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 64/1228 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL MOTTATT NABOVARSEL Monica J. og Svein Eivind Økland IGR 17/02573-001 2017/06/13
I TEK 94/117 - MELANDBAKKEN, MELAND. OPPFØRING AV MUR - 94/117 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD, GJENPART AV NABOVARSEL, NABOERKLÆRING OG SITUASJONSKART Hein Tommy Larsen KHM 17/02331-004 2017/06/13
U TEK 114/317 - EIKJEVEGEN, NORDRE EIKE, FASADEENDRING BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 114/317 - EIKJEVEGEN, NORDRE EIKE, FASADEENDRING BOLIG Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg OHA 17/02477-002 2017/06/13
U TEK 148/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SPANNE NÆRINGSBYGG BYGGESAK 17/1063 - 148/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SPANNE NÆRINGSBYGG BYGGESAK 17/1063 Malvin Varne AS MHV 17/02505-002 2017/06/13
U TEK 1/37 - VEDØY - ETABLERING AV KAI - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 1/37 - VEDØY - ETABLERING AV KAI Eskild Kvala AS IGR 17/00842-003 2017/06/13
U TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-B - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-B Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02262-002 2017/06/13
U TEK 149/47 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - GEIR EINAR GRØDEM - 149/47 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - GEIR EINAR GRØDEM Apply Tb AS MHV 17/02465-003 2017/06/13
U TEK PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 MFL. - GODKJENT 20.11.2017 - ANNONSE - PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 M. FL. Karmøynytt / KK-nettside MAA05 16/04732-018 2017/06/13
U TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - TILLATELSE TIL ENDRING - 148/947 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG Dr Ing A Aas-Jakobsen AS IGR 17/00691-018 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - INNVILGET NY TILSVARSFRIST MBM 15/02054-029 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
U TEK 9/10 - VARNE - BYGNINGSKONTROLL - 9/10 - VARNE - PÅLEGG BYGGESAK Frank Iversen KMY 13/03234-005 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - OVERSENDINGSBREV - RETTSBOK FOR PLANLEGGINGSMØTE MBM 15/02054-030 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - PROSESSKRIFT TIL HAUGALAND TINGRETT MBM 15/02054-031 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - LØYPEMELDING 1 MBM 15/02054-032 15 Offl.§15 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - PROSESSKRIV MBM 15/02054-033 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 4/445 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED FISKEBERGVEGEN. Roy Arild Sjøen BFH 17/00007-047 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - OVERSENDINGSBREV MED FRIST MBM 15/02054-034 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - PROSESSKRIFT TIL HAUGALAND TINGRETT MBM 15/02054-035 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 16/03557-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - ERKLÆRING OM TAUSHETSPLIKT MBM 15/02054-036 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
I HSE TILLEGGSSAK - SMS/TELEFONLOGG FRA 01.03.17 - 26.05.17 MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/13
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03557-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - ÅKREHAMN VIDEREGÅENDE SKOLE Åkrehamn Vidaregåande Skole EVI1 16/05163-071 2017/06/13
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - VEDTAK OM AVKORTING AV PRODUKSJONSTILSKUDD - JAN ARVE KVÅLE Jan Arve Kvåle LKS 12/00844-145 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TRUKKET LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-534 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TRUKKET LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-535 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TRUKKET LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 KHO 17/00571-536 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER RLE 17/01762-053 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER RLE 17/01762-054 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER RLE 17/01762-055 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER RLE 17/01762-056 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER RLE 17/01762-057 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER RLE 17/01762-058 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER RLE 17/01762-059 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER RLE 17/01762-060 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER RLE 17/01762-061 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER RLE 17/01762-062 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER RLE 17/01762-063 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER RLE 17/01762-064 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER RLE 17/01762-065 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER RLE 17/01762-066 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER RLE 17/01762-067 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER RLE 17/01762-068 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER RLE 17/01762-069 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER RLE 17/01762-070 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - AVSLAG AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER RLE 17/01762-071 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - TILBUD BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02089-037 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02089-038 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - TILBUD BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02090-048 25 Offl §25 2017/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT BLI01 17/02090-049 25 Offl §25 2017/06/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - SØKNAD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-005 25 Offl §25 2017/06/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING - SØKNAD FYSIOTERAPEUT, AVD. VOKSEN - 66,7 % FAST STILLING AGB 17/02397-006 25 Offl §25 2017/06/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% BLI01 17/02401-011 25 Offl §25 2017/06/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER/SYKEPLEIER 60% NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD SPESIALSYKEPLEIER/SYKEPLEIER 60% NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/02402-002 25 Offl §25 2017/06/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - SØKNAD KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-005 25 Offl §25 2017/06/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - SØKNAD KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT BLI01 17/02404-006 25 Offl §25 2017/06/13
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - FAGERHAUG SAMDRIFT DA - 18/1 - MANUELL UTBETALING AV AVLØSERTILSKUDD - ARNE ROBERTSEN -25/26 Fylkesmannen I Rogaland LKS 15/02319-010 2017/06/13
U SEN AAMANDSGÅRDEN - 58/24,284 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AAMANNSGÅRDEN - KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG AS Åmandsgarden EVI1 12/01390-015 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - TILSVAR OG ERKLÆRING OM PARTSHJELP TIL HAUGALAND TINGRETT MBM 15/01906-016 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.07.17 T.O.M 30.06.18 Cam Van Thi Nguyen BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - SÆRUTSKRIFT - PARTSHJELP TIL STØTTE FOR KARMØY KOMMUNE I SAMBAND MED SØKSMÅL FRA GASSCO OG STATOIL MBM 15/01906-017 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PROSESSKRIV TIL HAUGALAND TINGRETT MBM 15/01906-018 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - INNSYN ETTER LOV OM OFFENTLIGHET - AVSLAG I SAKSDOKUMENTER MBM 15/01906-019 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - BEKREFTELSE AV OPPDRAG - BISTAND I FORBINDELSE MED SLEIPNER-PROSJEKTET MBM 15/01906-020 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
U TEK 141/183 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2277 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/183 I KARMØY KOMMUNE Mathiassen John Mathias HAS 17/02478-006 2017/06/13
U TEK 141/183 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2277 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/183 I KARMØY KOMMUNE Areklett Gunnar-Morten HAS 17/02478-007 2017/06/13
U TEK 141/183 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2277 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/183 I KARMØY KOMMUNE Rebo As HAS 17/02478-008 2017/06/13
U TEK 141/183 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2277 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/183 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune v/Knut Sunnanå HAS 17/02478-009 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PROSESSKRIFT TIL HAUGALAND TINGRETT MBM 15/01906-021 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02570-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV HELSEMESSIGE OG ANDRE VELFERDSGRUNNER HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2018 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM LKS 12/00483-158 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KJENNELSE - PARTSHJELP Haugaland Tingrett MBM 15/01906-022 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
U SEN PLAN 226-22 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA SENTRUM I OG II - ENDRING FRA LEKEPLASS TIL BOLIG - 15/937 - - ANNONSE - PLAN 226-22 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA SENTRUM I OG II - ENDRING FRA LEKEPLASS TIL BOLIG - 15/937 - Karmøynytt / KK-nettside JST 17/00826-009 2017/06/13
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02571-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02572-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - PROSESSKRIV TIL HAUGALAND TINGRETT MBM 15/01906-023 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV 75 % STILLING LØFTENTUNET (OVERGANG ANNEN STILLING VEA SYKEHJEM) AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
I SEN PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGELSE AV MIDLERTIDIG UFØREPENSJON GLS Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U TEK 5/505 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/505 I KARMØY KOMMUNE Mørch Hallgeir AMJ 17/01217-012 2017/06/13
U TEK 5/505 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/505 I KARMØY KOMMUNE Mørch Laila AMJ 17/01217-013 2017/06/13
U TEK 5/505 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/505 I KARMØY KOMMUNE Dahl Olav AMJ 17/01217-014 2017/06/13
U TEK 5/505 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/505 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune AMJ 17/01217-015 2017/06/13
U TEK 5/505 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/505 I KARMØY KOMMUNE Egeland Kjellaug Ragna AMJ 17/01217-016 2017/06/13
U TEK 5/505 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/505 I KARMØY KOMMUNE Egeland Rigmor Pauline AMJ 17/01217-017 2017/06/13
U TEK 5/505 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/505 I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Kjell E AMJ 17/01217-018 2017/06/13
U TEK 5/505 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/505 I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Magnar AMJ 17/01217-019 2017/06/13
U TEK 5/505 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/505 I KARMØY KOMMUNE Sandve Finn Andersen AMJ 17/01217-020 2017/06/13
U TEK 5/505 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/505 I KARMØY KOMMUNE Ånensen Åsmund AMJ 17/01217-021 2017/06/13
U TEK 5/505 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/505 I KARMØY KOMMUNE David Davidsen AMJ 17/01217-022 2017/06/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
I HSE KLAGESAK - KLAGESAK AMH04 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/13
U TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - UTBETALING - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/02036-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U SEN 58/130 - KOPERVIK - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING - MELDING/RESEKSJONERING 58/130. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/02467-002 2017/06/13
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV SLUTTDATO FORELDREPERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG FUNKSJON NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
I TEK PLAN 2085-1 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - ENDRING - § 34 - GODKJENT 17.8.2017 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN - 13.06.17 - PLAN 2085-1 DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - ENDRING BESTEMMELSE § 34 Fylkesmannen i Rogaland - Miljøvernavd. YSL 17/02415-005 2017/06/13
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/02313-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2018 - SKADEMELDING AGB 16/00460-035 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U TEK PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG - 102/2 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - ANNONSE - PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG, 102/2 M.FL. Karmøynytt / KK-nettside YSL 16/00717-017 2017/06/13
U HSE PERSONALMAPPE - SKADEMELDING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PROSESSKRIFT TIL HAUGALAND TINGRETT MBM 15/01906-024 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
I TEK 66/357 - BYGNES SENTER AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING PÅ BRANNTILSYN - 04.04.17 Bygnes Senter AS TSC 12/01431-012 2017/06/13
I TEK KJØP AV NÆRINGSTOMT - STONG/ÅRABROT ELLER VESTHEIM INDUSTRIOMRÅDE - 102/236 - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENTNUMMER 2017/611671/200 - STILLAS & BYGGCOMPANIET AS Statens Kartverk SKM 13/00510-012 2017/06/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-303 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - VEDRØRENDE SØKSMÅL OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT I KARMØY KOMMUNE MBM 15/01906-025 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - ANKE TIL GULATING LAGMANSSRETT MBM 15/01906-026 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
I TEK 86/82 - HUSØYVEGEN 143 AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - LUKKING AVVIK ETTER BRANNTILSYN Multi Vedlikehold Drift AS avd. Husøy JHN 12/01298-016 2017/06/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 66/924 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Petter J. Rasmussen AS GEL 17/00012-275 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - TILSVAR GULATING LAGMANNSRETT MBM 15/01906-027 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2018 - SKADEMELDING AGB 16/00460-036 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - NOTAT - LØYPEMELDING 41 MBM 15/01906-028 15 Offl.§15 2017/06/13
I TEK SALG AV PYROTEKNISK VARE - LERVIK ZOO AS - VEDR. SØKNAD OM TILLATELSE TIL HANDEL MED PYROTEKNISK VARE TSC 15/01455-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PROSESSKRIFT TIL HAUGALAND TINGRETT MBM 15/01906-029 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
U HSE PERSONALMAPPE - SKADEMELDING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
I TEK 42/244 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - FLO EIENDOM AS V/FRANK OPHEIM - 42/244 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - FLO EIENDOM AS V/FRANK OPHEIM Flo Eiendom AS BJP01 17/02574-001 2017/06/13
U TEK PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. - ANNONSE - PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. Karmøynytt / KK-nettside YSL 16/04785-021 2017/06/13
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-304 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-305 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/02319-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U SEN 5/92 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1135 PARSELL 1 - MELDING 5/344. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD 17/1135 PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01455-001 2017/06/13
U SEN 5/92 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1135 PARSELL 2 - MELDING 5/645. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD 17/1135 PARSELL 2 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01456-011 2017/06/13
U SEN 5/92 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1135 PARSELL 1 - ERKLÆRING 5/92,644. OVERSENDELSESBREV TINGLYSINGTING STD 17/1135 PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01455-002 2017/06/13
U TEK BRUK AV METALLDETEKTOR PÅ KARMØY KOMMUNES EIENDOMMER - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON - SØK MED METALLDETEKTOR PÅ EIENDOM 142/651 Morten Storesund ALI 17/02196-004 2017/06/13
I TEK 125/33 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - HJARTNES, ARTHUR - 125/33 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HJARTNES, ARTHUR Arthur Hjartnes BJP01 17/02575-001 26 Off.l.26 2017/06/13
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - KONKRET BOLIG RBE08 17/02332-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U SEN EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDATT FUNKSJONSEVNE 06.06.2017 - SAKSPROTOKOLL FRA MØTE I RÅD FOR MENNESKER MED NEDATT FUNKSJONSEVNE 06.06.2017 Lufthavnsjef EVI1 17/01688-003 2017/06/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 17/02544-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
I TEK 15/915 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - OLSEN, VIDAR/VEA, ODDNY MERETE - 15/915 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - OLSEN, VIDAR/VEA, ODDNY MERETE Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/02577-001 2017/06/13
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-306 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/02545-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/02513-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - OVERSENDINGSBREV MED FRIST - STATOIL PETROLIUM AS MFL. MBM 15/01906-030 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - PROSESSKRIV TIL HAUGALAND TINGRETT MBM 15/01906-031 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV ARBEIDSFORHOLD AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - ERKLÆRING OM TAUSHETSPLIKT MBM 15/01906-032 U Ligningsloven § 13-3 2017/06/13
I TEK 38/120 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - MARTINSEN, LIV AUSTNEBERG - 38/120 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MARTINSEN, LIV AUSTNEBERG Liv Austneberg Martinsen BJP01 17/02578-001 26 Off.l.26 2017/06/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
I TEK 5/643 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - RISLØV, ALF INGE/RISLØV, MARIANNE K. - 5/643 - ALF INGE RISLØV - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RISLØV, ALF INGE/RISLØV, MARIANNE K. Alf Inge Risløv BJP01 17/02580-001 26 Off.l.26 2017/06/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/03639-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/03340-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U TEK PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
I TEK 57/159 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - ISAKSEN, ARVID/ISAKSEN, SOFIE - 57/159 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - ISAKSEN, ARVID/ISAKSEN, SOFIE Advokat Christian Tumyr Kjær BJP01 17/02581-001 26 Off.l.26 2017/06/13
U SKU PERSONALMAPPE - 100 % STILLING FOM 01.05.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 16/03896-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-307 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U TEK 125/33 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - HJARTNES, ARTHUR - SVAR - 125/33 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HJARTNES, ARTHUR Arthur Hjartnes BJP01 17/02575-002 2017/06/13
U TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - 17/512 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - AVVISNING AV TILBUD. Tks Heis Kverneland AS BKE 17/00512-047 2017/06/13
U TEK 42/244 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - FLO EIENDOM AS V/FRANK OPHEIM - SVAR - 42/244 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - FLO EIENDOM AS V/FRANK OPHEIM Flo Eiendom AS BJP01 17/02574-002 2017/06/13
U TEK 15/137, 695 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT ESEBJØR - JK EIENDOM AS - SVAR - TEKNISK PLAN PROSJEKT ESEBJØR - 15/137, 695 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/02074-006 2017/06/13
I TEK 58/64 , 58/217 OG 58/218 - KOPERVIK, RIVING AV EKS. BYGG SAMT BYGGING AV KAI, FLYTEBRYGGER, SJØBODER, PARKERING OG BOLIGER - 58/64 - VIDERESENDT TIPS/BEKYMRINGSMELDING VEDR. RIVNINGARBEIDER Arbeidstilsynet Vestlandet KMY 16/05189-004 2017/06/13
U TEK 5/643 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - RISLØV, ALF INGE/RISLØV, MARIANNE K. - SVAR - 5/643 - ALF INGE RISLØV - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RISLØV, ALF INGE/RISLØV, MARIANNE K. Alf Inge Risløv BJP01 17/02580-002 2017/06/13
U TEK 38/120 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - MARTINSEN, LIV AUSTNEBERG - SVAR - 38/120 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MARTINSEN, LIV AUSTNEBERG Liv Austneberg Martinsen BJP01 17/02578-002 2017/06/13
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING FRA VIKARIAT TIL FAST STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U TEK 71/19 - VEITEBORVEGEN, BREKKE, GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING (RETTING I FORKANT) 71/19 I KARMØY KOMMUNE Madsen Leif Gunnar ALA04 17/01844-007 2017/06/13
U TEK 71/19 - VEITEBORVEGEN, BREKKE, GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING (RETTING I FORKANT) 71/19 I KARMØY KOMMUNE Madsen Jakob Magne ALA04 17/01844-008 2017/06/13
U TEK 71/19 - VEITEBORVEGEN, BREKKE, GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING (RETTING I FORKANT) 71/19 I KARMØY KOMMUNE Madsen Bjørn Oddvar ALA04 17/01844-009 2017/06/13
U TEK 71/19 - VEITEBORVEGEN, BREKKE, GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING (RETTING I FORKANT) 71/19 I KARMØY KOMMUNE Byman Trond-Arild ALA04 17/01844-010 2017/06/13
U TEK 71/19 - VEITEBORVEGEN, BREKKE, GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING (RETTING I FORKANT) 71/19 I KARMØY KOMMUNE Byman Margareth ALA04 17/01844-011 2017/06/13
U TEK 71/19 - VEITEBORVEGEN, BREKKE, GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING (RETTING I FORKANT) 71/19 I KARMØY KOMMUNE Danielsen Kjell ALA04 17/01844-012 2017/06/13
U TEK 71/19 - VEITEBORVEGEN, BREKKE, GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING (RETTING I FORKANT) 71/19 I KARMØY KOMMUNE Madsen Jakob Magne ALA04 17/01844-013 2017/06/13
U TEK 71/19 - VEITEBORVEGEN, BREKKE, GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING (RETTING I FORKANT) 71/19 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune v/ Knut ALA04 17/01844-014 2017/06/13
I TEK 47/23 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - OVESEN, KARIN/NALEY, KJELL O./NALEY, JAN A./POLLESTAD, EGIL/POLLESTAD, LEIF/POLLESTAD, EIVOR/POLLESTAD, JON S./MAGNERUD, A.S.N. - 47/23 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - OVESEN, KARIN/NALEY, KJELL O./NALEY, JAN A./POLLESTAD, EGIL/POLLESTAD, LEIF/POLLESTAD, EIVOR/POLLESTAD, JON S./MAGNERUD, A.S.N. Anne Sofie Naley Magnerud BJP01 17/02583-001 26 Off.l.26 2017/06/13
U TEK 57/159 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - ISAKSEN, ARVID/ISAKSEN, SOFIE - SVAR - 57/159 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - ISAKSEN, ARVID/ISAKSEN, SOFIE Advokat Christian Tumyr Kjær BJP01 17/02581-002 2017/06/13
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE PENSJONISTLØNN FRA 01.07.2017 AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING FRA VIKARIAT TIL FAST STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U SEN CAFE NELLY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING CAFE NELLY, AVALDSNES Cafe Nelly v/Ingebjørg Ullensvang Haavik EVI1 17/01079-009 2017/06/13
I TEK 64/247 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - KVINNESLAND, HELGA - 64/247 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - KVINNESLAND, HELGA Helga Kvinnesland BJP01 17/02584-001 26 Off.l.26 2017/06/13
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/02445-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/02585-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/13
U SEN GULATING ØLUTSALG KARMØY - MUNNGODT 3 AS SALGSBEVILLING - MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM SALGSBEVILLING GULATING ØLUTSALG KARMØY, BYGNES Munngodt 3 AS EVI1 17/02136-008 2017/06/13
U TEK 12/56 OG 12/94 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - MANGELBREV - 12/56 OG 12/94 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ALA04 17/02538-002 26 Off.l.26 2017/06/13