Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 3/576 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DIDRIK BENTSEN - 3/576 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DIDRIK BENTSEN S O Lund AS ALS06 17/02234-002 2017/06/12
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT BYTTE AV TRYGDEBOLIG BMV 16/03508-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03508-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BYTTE AV BOLIG BMV 16/03508-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U TEK PERSONALMAPPE - OPPDATERT ARBEIDSAVTALE IBR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U TEK 61/131 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE. NYBYGG, KJEDEHUS TOMT 22 - 61/131 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE TOMT 22 Trygve J Sjøen AS KMY 14/03550-010 2017/06/12
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - KONTRAKT - B01 GRUNN-, BETONG- OG STÅLARBEIDER Grunnaleite & Lindstrøm Prosjektservice AS BKE 17/00512-038 2017/06/12
I TEK PERSONALMAPPE - SIGNERT ARBEIDSAVTALE Mathias Log Persson IBR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U TEK 113/54 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG ENEBOLIG - 113/54 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Urbanhus Haugesund AS JKV 16/00313-020 2017/06/12
U HSE PERSONALMAPPE - ANG. PLEIEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U TEK GRAVESØKNAD - TOREDALEN 7 - SVAR - GRAVESØKNAD - TOREDALEN 7 Martin's Skog & Anleggstjenester KSU01 17/02463-002 2017/06/12
U TEK GRAVESØKNAD - JOVIKVEGEN 1-72, VEAVÅGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - JOVIKVEGEN 1-72, VEAVÅGEN Jostein Myge AS KSU01 17/02464-002 2017/06/12
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - VEDR. OVERVANNSKUMMER Cowi AS BTH04 16/00642-065 2017/06/12
I TEK 122/225 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/225 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg OHA 17/02547-001 2017/06/12
I TEK 121/2 - SPANNAVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG DRIFTSBYGNING - 121/2 - SPANNAVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG DRIFTSBYGNING Mathias Hortemo Østhus EDH 17/02555-001 2017/06/12
I TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - BK03 TOMT 1-5 - 15/2404 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE BK03 1-5 Trygve J Sjøen AS JKV 16/05181-006 2017/06/12
I TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK01 TOMT 9-11 - 15/2404 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE - BK01 TOMT 9-11 Trygve J Sjøen AS JKV 16/05179-006 2017/06/12
I TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 5-8 - 15/2404 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE - BK01 - TOMT 5-8 Trygve J Sjøen AS JKV 16/05178-006 2017/06/12
I TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK01 TOMT 1-4 - 15/2404 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE - BK01 1-4 Trygve J Sjøen AS JKV 16/05177-006 2017/06/12
I TEK 2/179 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLGA JOHANNESSEN - 2/179 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLGA JOHANNESSEN Comfort Karmøy AS MHV 17/02562-001 2017/06/12
I TEK 64/54 - LIARLUNDVEGEN, STANGELAND. TILBYGG BOLIG - 64/54 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ole Andre Ytreland KMY 16/03384-003 2017/06/12
U TEK 13/477 - TJØSVOLL - FYLLING/AVRETTING I SJØ - 13/477 - FERDIGATTEST - FYLLING I SJØ Edb-Tjenester Norge Limited JKV 14/02898-017 2017/06/12
U TEK 109/18 - FOSNAVEGEN, FOSEN. PÅBYGG ENEBOLIG - 109/18 - FERDIGATTEST - PÅBYGG ENEBOLIG A Utvik Entreprenør AS JKV 13/01897-006 2017/06/12
I TEK 149/272 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE OG MUR - 149/272 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Hansen AS KMY 16/01906-014 2017/06/12
I TEK 59/39 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - TILBYGG , PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 59/39 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON MED GJENPART AV NABOVARSEL Eskild Kvala AS KIS 17/00834-006 2017/06/12
I TEK 2/176 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE SUSORT - 2/176 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE SUSORT Comfort Karmøy AS MHV 17/02523-001 2017/06/12
U TEK 4/445 - MUNKAJORD, SØKNAD NYBYGG ENEBOLIG - 4/445 - IGANGSETTINGSTILLATELSE I. K. Gabrielsen JHE05 16/04826-008 2017/06/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - TILBUD HASB 17/01386-117 25 Offl §25 2017/06/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - ARBEIDSAVTALE HASB 17/01386-118 25 Offl §25 2017/06/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - TILBUD HASB 17/01962-039 25 Offl §25 2017/06/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - ARBEIDSAVTALE HASB 17/01962-040 25 Offl §25 2017/06/12
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - INTERVJU HASB 17/01962-041 25 Offl §25 2017/06/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - SØKNAD JBR04 17/02083-011 25 Offl §25 2017/06/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - SØKNAD JBR04 17/02083-012 25 Offl §25 2017/06/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - SØKNAD JBR04 17/02083-013 25 Offl §25 2017/06/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD BLI01 17/02401-008 25 Offl §25 2017/06/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD BLI01 17/02401-009 25 Offl §25 2017/06/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD BLI01 17/02401-010 25 Offl §25 2017/06/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.06.17 T.O.M 31.05.18 Susanne Johannessen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - REHABILITERING OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - REHABILITERING OG UTVIDELSE AV BRYGGE I K Gabrielsen IGR 17/00391-002 2017/06/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 26.05.17 T.O.M 31.05.18 Maria Vågen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 19.06.17 T.O.M 31.12.17 Hans Olav Bråtå JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 22.05.17 T.O.M 18.08.17 Julie Dagsland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Åshild Lunde JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Mads Sterri Nilsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U HSE PERSONALAMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Guro Herland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 30.05.17 T.O.M 31.12.17 Aase-Kari Eriksen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 30.05.17 T.O.M 31.05.18 Rønnaug Knutsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Marta Vikingstad JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Christian Eriksson JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I SKU LEDSAGERBEVIS - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE RLE 17/02536-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03420-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I TEK 120/99 - TUASTAD - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 120/99 - TUASTAD - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen OHA 17/02440-002 2017/06/12
U TEK 12/501 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG 5 STK FRITIDBOLIGER - 12/501 - RAPPORT ETTER TILSYN/FERDIGBEFARING - FRITIDBOLIGER, TVEITHOLMVEGEN 10 Edb-Tjenester Norge Limited JKV 10/01814-019 2017/06/12
I TEK 15/200 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - 15/200 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN Åkra Sjømat Eiendom AS MNE02 17/02537-001 2017/06/12
U SEN MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK - PBL §13-1 - MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK - PBL §13-1 ØYGARDEN EIENDOM AS JST 17/00628-008 2017/06/12
I TEK 12/56 OG 12/94 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 12/56 OG 12/94 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ALA04 17/02538-001 26 Off.l.26 2017/06/12
I TEK STARTLÅN - SIGNERT FRARÅDINGSBREV RBE08 16/01316-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSEERKLÆRING RBE08 16/01316-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/00504-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/02540-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I TEK 3/379 - NESVEGEN, ØSTHUS - MELDING OM BYGNING UNTATT SØKNADSPLIKT - GARASJE - 3/379 - NESVEGEN, ØSTHUS - MELDING OM BYGNING UNTATT SØKNADSPLIKT - GARASJE Kjell Kristiansen BFH 17/02539-001 2017/06/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/03431-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I TEK 12/432 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - FLOTVE, KENNETH - 12/432 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - FLOTVE, KENNETH Kenneth Flotve BJP01 17/02541-001 26 Off.l.26 2017/06/12
U TEK NYTT VEGNAVN - NORHEIMSMARKA - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - NYTT VEGNAVN - NORHEIMSMARKA Karmøy kommune BFH 17/01260-003 2017/06/12
U TEK 125/17 - SPANNHELGELANDVEGEN, HELGELAND - TILBYGG ENEBOLIG - 125/17 - UFULLSTENDIG SØKNAD SPANNHELGELANDVEGEN, HELGELAND - TILBYGG ENEBOLIG Vegard Sørensen OHA 17/02481-002 2017/06/12
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Thomas Mørk Vikse JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 17/02544-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Ingunn Akselsen Frøland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/02545-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02417-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I TEK 47/154 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - RIISDAL, TORHILD VESLEMØY - 47/154 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - RIISDAL, TORHILD VESLEMØY Torhild Veslemøy Riisdal BJP01 17/02543-001 26 Off.l.26 2017/06/12
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 64/130+164 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - RETT BOLIG AS Eskild Kvala AS SKM 17/00008-074 2017/06/12
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 142/12 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Jon Tore Storesund SKM 17/00008-075 2017/06/12
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.17 T.O.M 31.12.17 Arne Torbjørnsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I SKU PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 86/233 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BIOMAR AS Petter J. Rasmussen AS SKM 17/00008-076 2017/06/12
I TEK 102/235 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - BYGGNES STORSENTER AS - 102/235 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BYGGNES STORSENTER AS Byggnes Storsenter AS BJP01 17/02546-001 2017/06/12
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET ALDERSPENSJON FRA KLP AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET ALDERSPENSJON FRA KLP MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I TEK 66/952 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG ENEBOLIG MED SOKKELLEILIGHET - 66/952 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen KMY 17/01740-003 2017/06/12
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGELSE AV MIDLERTIDIG UFØREPENSJON AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I SKU PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGET AVTALEFESTET PENSJON - RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM HJELPEPLEIER Torhild Thuestad AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ADJUNKT Ingrid Victoria Sømme Ulveraker RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U SKU PERSONALMAPPE - EMPLOYMENT KARMØY KOMMUNE KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER Rita Mannes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U TEK 42/212 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/269 - 42/212 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 17/1036 SKUDE RØR AS XXI 17/01036-011 2017/06/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - FORLENGELSE AV VEDTAK ETTER OVERGANGSORDNINGE PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01600-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I TEK 5/416 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: VEA BYGGESAK 15/790 - 5/416 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 15/790 STORESUND RØR AS ALS06 15/00791-003 2017/06/12
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 24.05.17 T.O.M 26.11.17 Sigbjørg Johanne Solvang JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U TEK 42/212 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/269 - 42/212 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 17/1036 BRØDR OLSEN EIENDOM AS XXI 17/01036-012 2017/06/12
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - VEDTAK OM AVKORTING AV PRODUKSJONSTILSKUDD - IRENE KVÅLE LANDENES Irene Kvåle Landenes LKS 12/00844-143 2017/06/12
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02550-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Andreas Gilje Heiberg JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I TEK 59/39 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - TILBYGG , PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 59/39 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Anne Grethe Olsen og Per Magne Tengs KIS 17/00834-005 2017/06/12
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED KOPERVIK SKOLE Astrid Høvring RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/02551-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNKALLING TIL RETTSMØTE - LEI 16/04537-198 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U TEK GRAVESØKNAD - MYRDALVEGEN, ÅKREHAMN TILKOBLING - VA-LEDNING - SVAR - REVIDERT GRAVESØKNAD FOR MYRDALVEGEN TILKOBLING - VA-LEDNING Khv AS KSU01 17/02174-006 2017/06/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - NY SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/01598-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED KOPERVIK SKOLE Janne Rask Jørgensen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - INNKALLING TIL RETTSMØTE - BMV 16/03835-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV/TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - TAR IKKE IMOT STILLING SOM BARNEHAGELÆRER BLI01 17/01863-064 25 Offl.§25 2017/06/12
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02521-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I SKU LEDSAGERBEVIS - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE RLE 17/02554-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 122/25 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE I RØYKSUNDVEGEN. Rune Hjorthaug BFH 17/00007-046 2017/06/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/03317-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U TEK 142/326 - STORASUND - OPPARBEIDELSE AV VEG OG PARKERING - SVAR - 142/326 - ØNSKER NÆRMERE REDEGJØRELSE Advokat Knut M Haavik KIS 17/01826-005 2017/06/12
U TEK 47/154 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - RIISDAL, TORHILD VESLEMØY - SVAR - 47/154 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - RIISDAL, TORHILD VESLEMØY Torhild Veslemøy Riisdal BJP01 17/02543-002 2017/06/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - PASSASJER NJO 17/02227-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I SKU KRETSORDNING - KLAGE PÅ VEDTAK OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02287-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I SKU KRETSORDNING - KLAGE PÅ VEDTAK OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02286-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I SKU KRETSORDNING - KLAGE PÅ VEDTAK OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02284-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U TEK 12/432 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - FLOTVE, KENNETH - SVAR - 12/432 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - FLOTVE, KENNETH Kenneth Flotve BJP01 17/02541-002 2017/06/12
I SKU KULTURSKRINET/DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - VEDRØRENDE KONSERT/EVENT DEN 02.01.2017 - 03.02.2017 Tono SA ANKO 12/01883-095 2017/06/12
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/03782-012 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U TEK 114/71 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING NAUSTTOMT - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Iversen Anny Birgitte GER01 17/00774-007 2017/06/12
U TEK 114/71 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING NAUSTTOMT - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Langøy Evelyn Tuazon GER01 17/00774-008 2017/06/12
U TEK 114/71 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING NAUSTTOMT - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Nilsen Einar Johan GER01 17/00774-009 2017/06/12
U TEK 114/71 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING NAUSTTOMT - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Smistad Hanne Margrethe GER01 17/00774-010 2017/06/12
U TEK 114/71 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING NAUSTTOMT - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Smistad Nils Terje GER01 17/00774-011 2017/06/12
U TEK 114/71 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING NAUSTTOMT - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Tjøstheim Jannicke Myge GER01 17/00774-012 2017/06/12
U TEK 114/71 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING NAUSTTOMT - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Tjøstheim Tor Helge GER01 17/00774-013 2017/06/12
U TEK 114/71 - NORDRE EIKE - OPPMÅLINGSFORRETNING NAUSTTOMT - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Ullensvang Ingvard GER01 17/00774-014 2017/06/12
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 31/14 - 31/14 - MELDING OM ENDRET GRUNNLAG FOR FASTSETTELSE AV EIENDOMSSKATT 2017 MSA 15/01299-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - MELDING OM KRAV I BO. IMK 16/04537-199 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U TEK NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - SIGNERT TILBUD P51200 Norske Arkitekters Landsforbund JAS03 17/02379-003 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/06/12
U TEK 60/98 - HÅVELIVEGEN, SØRSTOKKE - UTSLIPPSTILLATELSE - 60/98 - FERDIGATTEST Comfort Karmøy AS KMY 17/02032-005 2017/06/12
I SKU ELEVMAPPE - BEKREFTELSE PÅ MOTTATT RE-TILMELDING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I TEK MELDINGER FRA SKATTEETATEN - MELDING OM ENDRET GRUNNLAG FOR FASTSETTELSE AV EIENDOMSSKATT 2017 MSA 15/00998-118 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA RESSURSER RHO 15/03332-302 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U TEK STARTLÅN - ENDRET TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 16/04439-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV ARBEIDSFORHOLD AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I TEK STARTLÅN - FORSIKRINGSATTEST - 83149451 Gjensidige Forsikring ASA RBE08 17/01836-007 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE FOR DELER AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U HSE ANSKAFFELSE AV REPARASJONER AV IPAD-SKJERMER - SVAR - FORHANDLING - FORESPØRSEL OM NYE PRISER GoTech AS CBE02 17/01155-020 2017/06/12
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE FOR DELER AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I TEK 119/635 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - IGLAND, MAGNAR/WIKSNES, ELI - 119/635 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - IGLAND, MAGNAR/WIKSNES, ELI Magnar Igland BJP01 17/02560-001 2017/06/12
I SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - 86/1- AVTALE OM ARKEOLOGISKE UTGRAVINGER KONGSGÅRDPROSJEKTET , AVALDSNES Opplysningsvesenets Fond MSV 12/00173-045 2017/06/12
I TEK 15/2270 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JAN MORTEN HENRIKSEN - 15/2270 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JAN MORTEN HENRIKSEN Comfort Karmøy AS MHV 17/02561-001 2017/06/12
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE 50 % VIKARIAT ÅKRA BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - MELDING OM KRAV IMK 16/04537-200 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - VEDTAK OM AVKORTING AV PRODUKSJONSTILSKUDD - ENDRE VIKINGSTAD Endre Vikingstad LKS 12/00844-144 2017/06/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SVAR PÅ UTTALELSE I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE SOM FØRER NJO 14/01305-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN - TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02564-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I TEK 111/12 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - SVENNEVIK, SIGVALD/OLSEN, JANE IREN - 111/12 - SIGVALD SVENNEVIK - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVENNEVIK, SIGVALD/OLSEN, JANE IREN Jane Iren Olsen BJP01 17/02563-001 26 Off.l.26 2017/06/12
I TEK 2/145 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANITA BACHMANN - 2/145 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANITA BACHMANN Comfort Karmøy AS MHV 17/02565-001 2017/06/12
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV AVTALE ETTER AML §10-12(4) - TORFÆUS GATE - KARMØY KOMMUNE Fellesorganisasjonen (fo) FTE 12/00092-241 2017/06/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - SOM FØRER NJO 17/02193-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U TEK 119/635 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - IGLAND, MAGNAR/WIKSNES, ELI - SVAR - 119/635 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - IGLAND, MAGNAR/WIKSNES, ELI Magnar Igland BJP01 17/02560-002 2017/06/12
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE FAST 10 % NORHEIM BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSEPARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE FØRER NJO 17/01795-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
I TEK 20/3 - LEIE AV JORD - EIER : SJUR SIVERTSEN - LEIER : JAN HÅKON BÅRDSEN - 20/3 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER : SJUR SIVERTSEN - LEIER : JAN HÅKON BÅRDSEN Jan Håkon Bårdsen LKS 17/02566-001 2017/06/12
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - AVTALEN - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER Kpmg AS CBE02 14/04065-074 2017/06/12
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE FAST 80 % NORHEIM BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/12
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI JAKOBSEN, ANDREA - SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI JAKOBSEN, ANDREA Henriette Sofie Tangen EEH 17/02497-002 2017/06/12
U TEK 111/12 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - SVENNEVIK, SIGVALD/OLSEN, JANE IREN - SVAR - 111/12 - SIGVALD SVENNEVIK - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVENNEVIK, SIGVALD/OLSEN, JANE IREN Jane Iren Olsen BJP01 17/02563-002 2017/06/12
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - SKUDEFESTIVALEN SKUDEFESTIVALEN KAFEDRIFT Einar Inge Larsen EVI1 16/05163-070 2017/06/12
I SEN BRUK AV VANNSCOOTER OG LIGNENDE INNENFOR HAVNEDISTRIKTET - REGULERINGEN AV VANNSCOOTER - OPPFORDRING Norsk Ornitologisk Forening SEI04 12/03666-009 2017/06/12
U TEK 43/79 OG 57/417 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER MIDBØE, PER TIMOTHY - 57/417 OG 43/79 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING MIDBØE, PER TIMOTHY Per Timothy Midbøe ALA04 17/02149-003 2017/06/12
I TEK 13/739 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - FERKINGSTAD, GUNNLEIV - 13/739 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BJP01 17/02567-001 26 Off.l.26 2017/06/12
I SKU ANSKAFFELSE - NORSKOPPLÆRING I PRAKSIS - RAMMEAVTALE - NORSKOPPLÆRING I PRAKSIS CBE02 17/01157-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/06/12
I TEK 13/740 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - ANDERSSON, ELLINOR/BJØRINGSØY, ESPEN - 13/740 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BJP01 17/02568-001 26 Off.l.26 2017/06/12