Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 4/25 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: INGER OG VEGARD HALSNE BYGGESAK: 17/2206 - 4/25 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: INGER OG VEGARD HALSE S O Lund AS MHV 17/02209-002 2017/06/09
U TEK 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - RAMMETILLATELSE - 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSGBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG Eskild Kvala AS IGR 17/00860-009 2017/06/09
U TEK 32/175 - VIKRAVEGEN, VIKRA, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 32/175 - VIKRAVEGEN, VIKRA, NYBYGG GARASJE Kristen Lund KHM 17/02244-004 2017/06/09
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - MELDING OM ARRANGEMENT - BEDEHUSSANG I ÅKRAHALLEN, 25. -27 AUGUST 2017 Einar Kristoffersen JHN 17/00127-039 2017/06/09
U TEK 4/25 - SILJEBERGVEGEN, MUNKEJORD - SØKNAD OM DISPENSASJON - RIVING AV EKSISTERENDE BOLIG OG OPPFØRING AV NY BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 4/25 - SILJEBERGVEGEN, MUNKEJORD - SØKNAD OM DISPENSASJON - RIVING AV EKSISTERENDE BOLIG OG O Skjærsund AS IGR 17/02206-005 2017/06/09
U TEK 82/11 - HINDERÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4226 - 82/11 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING Østby Kurt HAS 16/05004-003 2017/06/09
U TEK 57/335 - NESSAGADÅ, SKUDENESHAVN. OPPSETTING AV SKILT OG REKLAME (KIWIBYGGET) - 57/335 - FERDIGATTEST REKLAME (KIWIBYGGET) Brand Factory Norge AS JHE05 06/01519-008 2017/06/09
U TEK 13/5 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE OG MURER - 13/5 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS JKV 17/01368-007 2017/06/09
U TEK 66/873 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - PÅBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - RAMMETILLATELSE - 66/873 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - PÅBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE Opus Arkitekter AS KIS 17/02039-002 2017/06/09
I TEK 122/227 - RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - TOMT 5 - 122/227 - E-POST KORRESPONDANSE Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg OHA 17/01966-003 2017/06/09
I TEK 113/7 - PORTABAKKEN, DØLE - NYBYGG HAGESTUE OG TERRASSE - 113/7 - KOMMENTAR TIL NABOPROTEST Kjell Vihovde KHM 17/02225-004 2017/06/09
I TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. TILBYGG TIL FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Eskild Kvala AS KIS 16/01325-026 2017/06/09
U TEK 15/652 - HOLMAVEGEN, ÅKRA. OPPRETTING AV KAILINJE OG REPARASJON AV EKSISTERENDE KAI - 15/652 - FERDIGATTEST - OPPRETTING AV KAILINJE OG REPARASJON AV KAI Trygve Eldor Klæhaug JKV 07/03465-007 2017/06/09
U TEK 20/39 - ÅSHAUGEN, NEDRE LIKNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 20/39 - ÅSHAUGEN, NEDRE LIKNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Trygve J Sjøen AS IGR 17/01726-007 2017/06/09
I TEK 122/227 - RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - TOMT 5 - 122/227 - REVIDERTE TEGNINGER OG BOLIGSPESIFIKASJON Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg OHA 17/01966-004 2017/06/09
I TEK 109/18 - FOSNAVEGEN, FOSEN. PÅBYGG ENEBOLIG - 109/18 - SØKNAD OM FERDIGATTEST A Utvik AS JKV 13/01897-005 2017/06/09
U TEK 60/119 - BRATTHAMMAR, SØRSTOKKE - TILBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Astrid Stotesbury EDH 17/02448-002 2017/06/09
I TEK 117/93 - AKSNES - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 109/18 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JKV 16/00989-014 2017/06/09
I TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. NYBYGG, FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Eskild Kvala AS KIS 16/01328-039 2017/06/09
U TEK 3/551 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS. TILBYGG/GARASJE - 3/551 - FERDIGATTEST Haldor Tangen JHE05 14/00258-012 2017/06/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ARO07 16/05074-378 25 Offl §25 2017/06/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05074-379 25 Offl §25 2017/06/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - INTERVJU BLI01 17/01424-225 25 Offl §25 2017/06/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - INTERVJU BLI01 17/01424-226 25 Offl §25 2017/06/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - INTERVJU BLI01 17/01424-227 25 Offl §25 2017/06/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - INTERVJU BLI01 17/01424-228 25 Offl §25 2017/06/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - INTERVJU BLI01 17/01424-229 25 Offl §25 2017/06/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - INTERVJU BLI01 17/01424-230 25 Offl §25 2017/06/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - INTERVJU BLI01 17/01424-231 25 Offl §25 2017/06/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - INTERVJU BLI01 17/01424-232 25 Offl §25 2017/06/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - INTERVJU BLI01 17/01424-233 25 Offl §25 2017/06/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TRUKKET BLI01 17/01424-234 25 Offl §25 2017/06/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - TILBUD JBR04 17/02082-022 25 Offl §25 2017/06/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - ARBEIDSAVTALE JBR04 17/02082-023 25 Offl §25 2017/06/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR - SØKNAD BLI01 17/02086-005 25 Offl §25 2017/06/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR - SØKNAD BLI01 17/02086-006 25 Offl §25 2017/06/09
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - INTERVJU MMW 17/02088-106 25 Offl §25 2017/06/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02404-003 25 Offl §25 2017/06/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 95 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02404-004 25 Offl §25 2017/06/09
U TEK 68/422 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG - 68/422 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS KMY 16/02591-015 2017/06/09
I TEK 113/7 - PORTABAKKEN, DØLE - NYBYGG HAGESTUE OG TERRASSE - 113/7 - REVIDERT SITUASJONSKART Kjell Vihovde KHM 17/02225-005 2017/06/09
I TEK 5/124 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3054 - 5/124 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune Teknisk Etat EDH 17/02507-001 2017/06/09
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL/ATTESTER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I TEK 20/27 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4559 - 20/27 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Tomas Liknes HHU 17/02508-001 2017/06/09
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL/ATTESTER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/102 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING VIK, HANS SIVERT Hans Sivert Vik GEL 17/00012-271 2017/06/09
I TEK 42/212 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/269 - 42/212 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen XXI 17/01036-010 2017/06/09
I TEK 87/4 - NORDRE VELDE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 87/4 - SVAR TIL BREV VEDRØRENDE UTSATT KLAGEFRIST Dagny Matland GTH 17/00784-007 2017/06/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 114/179 - BESTILLING AV NABOLISTE - GARASJE SJURSEN, GEIR ANDRE Geir André Sjursen GEL 17/00012-272 2017/06/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEFORHOLD BMV 17/02509-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - GULETJØDNVEGEN - SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - GULETJØDNVEGEN Grete Vestbø Valentinsen ALI 17/01961-002 2017/06/09
I TEK 113/7 - PORTABAKKEN, DØLE - NYBYGG HAGESTUE OG TERRASSE - 113/7 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Randi Johannessen KHM 17/02225-003 2017/06/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEFORHOLD BMV 17/02510-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I TEK 15/2312 - ÅKRA - SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA NAUST TIL BOLIG - 15/2312 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON, SITUASJONSKART OG REDEGJØRELSE Mangor Lund IGR 17/01845-006 2017/06/09
U SEN 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/579 - MELDING 68/447. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/579 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01187-002 2017/06/09
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ADJUNKT Karen Helgesen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD BMV 17/02511-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U SEN 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/579 - 68/5, 447. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/579 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01187-003 2017/06/09
U TEK PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER Juni Elisabeth Kristiansen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET KMJA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U TEK 65/9 - FRIDTJOF NANSENS VEG - AUSTREIMNESET - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 65/9 -RAPPORT HUSUTSETT Gismervik Arkitekter GER01 15/05084-030 2017/06/09
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/02513-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U SEN 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/579 - 68/5, 1. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/579 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01187-004 2017/06/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U TEK OPPGRADERING AV UTEAREAL - ÅKRA SKOLE - NYTT GJERDE MOT ÅKRA SKOLE Jan Leon Knutsen ALI 17/02514-001 2017/06/09
U TEK OPPGRADERING AV UTEAREAL - ÅKRA SKOLE - NYTT GJERDE MOT ÅKRA SKOLE - GNR. 15, BNR. 884 Knut Andreas Knutsen ALI 17/02514-002 2017/06/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD BMV 17/02512-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I TEK 148/963 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NORHEIM HANDELSPARK AS - 148/963 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NORHEIM HANDELSPARK AS Vassbakk & Stol AS MHV 17/02515-001 2017/06/09
U SEN ELEVSAK - ELEVSAK KSE 16/02259-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD BMV 17/02516-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEFORHOLD BMV 16/03871-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02517-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I TEK MELDINGER OM OVERNATTING - MELDINGER OM OVERNATTING, TORSDAG 08.06.17 - 09.06.17 - ÅKRA SOKNERÅDS BARNEHAGE Åkra Sokneråds Barnehage JHN 15/02165-095 2017/06/09
U TEK 65/9 - FRIDTJOF NANSENS VEG - AUSTREIMNESET - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 65/9 - RAPPORT HUS UTSETT - NY Gismervik Arkitekter GER01 15/05084-031 2017/06/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD BMV 17/02518-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD BMV 17/02519-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD BMV 17/01256-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED VORMEDAL UNGDOMSSKOLE Olav Andre Brøndelsbo Spidsø RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD BMV 17/02520-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD BMV 17/02521-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - SVAR: 17/512 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - VEDRØRENDE TILBUD Thyssenkrupp Elevator AS BKE 17/00512-039 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 1/173 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-273 2017/06/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 102/171 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Olav Liknes for Eskild Kvala AS GEL 17/00012-274 2017/06/09
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE FOR DELER AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I TEK 72/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELSE GURINE EKORNSÆTER ANDERSEN - 72/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELSE GURINE EKORNSÆTER ANDERSEN Risa AS MHV 17/02496-001 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 09.07.04 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U HSE NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM - KLAGE PÅ AVSLAG - NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet AFA02 14/02034-028 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I TEK GRAVESØKNAD - MYRDALVEGEN, ÅKREHAMN TILKOBLING - VA-LEDNING - REVIDERT GRAVESØKNAD FOR MYRDALVEGEN TILKOBLING - VA-LEDNING Khv AS KSU01 17/02174-005 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/04807-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U TEK 142/421 - STORASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE KOORDINATBESTEMT GRENSE - 142/421 - UNDERRETTING OM MERKING AV TIDLIGERE MÅLT GRENSE Leif Morten Vågen HAS 17/02466-003 2017/06/09
U SEN ELEVSAK - ELEVSAK KSE 16/02259-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U TEK 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/143 - TOMT 3 - 122/4 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/143 John Inge Naustvik MAH 17/00970-012 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02186-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U TEK 126/13 - VIKSHÅLANDVEGEN, VIKSHÅLAND, RIVING OG NYBYGG BOLIG - 126/13 - VIKSHÅLANDVEGEN, VIKSHÅLAND, MANGLER RIVING OG NYBYGG BOLIG Thea Cecilie Vikshåland KIS 17/02221-003 2017/06/09
I SEN CAFE NELLY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE DRIFTERE AV CAFE NELLY EVI1 17/01079-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 17/02186-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM AMBULERENDE SPESIALPEDAGOG VED PPT Karin Jonette Ness RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I HSE TILSYN MED KARMØY KOMMUNE - IDA - VIDERE OPPFØLGING AV TILSYN MED KARMØY KOMMUNE JBR03 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/09
U TEK 72/173 - SKÅRSHAGEN, SKÅR - PARKERINGSPLASS OG NYBYGG GARASJE - 72/173 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Tove og Bård Bårdsen EDH 17/02418-003 2017/06/09
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER VED AVALDSNES BARNEHAGE Lene Bredahl RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U TEK 112/211 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4908 - PARSELL 1 - 112/211 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING Kari Anne B. Ringdal JHE 17/00728-020 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT M/TILLEGGSUTDANNING VED GRINDHAUG SKOLE Arne Mannes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 2017/598383/200 VASQUEZ, MARYANN RUSNES Statens Kartverk RBE08 17/00411-010 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U TEK DRIFT AV HAUGALAND LANDBRUKSRÅDGJEVING - KOMMUNAL STØTTE 2012-2018 - SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE FOR 2018 Norsk Landbruksrådgiving Rogaland BJP01 12/00400-018 2017/06/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 18.04.17 T.O.M 18.04.18 Rela Reyes Sørbø AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.05.17 T.O.M 01.05.18 Marie Lund AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U SKU ANDRE KULTURMINNER - ARBEID PÅ LEKEPLASS, AUTOMATISK FREDET KULTURMINNE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen AAL 13/01604-032 2017/06/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILBUDSBREV E-02 HEIS Scan Heis AS KEB 17/00512-042 2017/06/09
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILBUDSBREV E-02 HEIS Tks Heis Kverneland AS KEB 17/00512-043 2017/06/09
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING, ST. HANS PÅ SYRE - 17.06.17 Hans Eilert Borg EVI1 16/05163-069 2017/06/09
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILBUDSBREV E-02 HEIS Reber-Schindler Heis A/s KEB 17/00512-044 2017/06/09
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02627-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 16/02627-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U TEK 20/109 - KRAV OM RETTING AV FEIL I MATRIKKELEN - FV. 47 - 20/109 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER PÅ LIKNES Einar Berg HAS 16/03505-005 2017/06/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE FOR DELER AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV ARBEIDSFORHOLD JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Mads Sterri Nilsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I HSE PERSONALAMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Guro Herland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 30.05.17 T.O.M 31.12.17 Aase-Kari Eriksen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM TVERRFAGLIG SPES.UTD VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - TOMASVEGEN 17 Anne Lise Norum JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 30.05.17 T.O.M 31.05.18 Rønnaug Knutsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL/ATTESTER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I TEK FORSØPLING - - INNKALLING TIL RETTSMØTE PCH01 12/00497-035 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Marta Vikingstad JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
U SKU SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ HAUGALANDET 2016 - DOKUMENTASJON- SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ HAUGALANDET 2016 F KPMG AS AIJ 16/03937-007 2017/06/09
I SKU LEDSAGERBEVIS - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE RLE 17/02534-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/09
I TEK 87/147 FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 87/147 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT HAUGE, BJØRN LOIS Bjørn Louis Hauge GBV 17/02535-001 2017/06/09