Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 148/234 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGRID ENDRESEN - 148/234 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGRID ENDRESEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/01956-003 2017/06/07
I TEK 15/1321 - STØLAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 15/1321 - REDEGJØRELSE FOR BRANNKRAV MOT NABO Leiv Einar Ådland JKV 15/01836-009 2017/06/07
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE FØRER NJO 14/00277-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM AVDELINGSLEDER - HELSE OG OMSORGSETATEN Merethe Jørgensen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED TORVASTAD SKOLE OG KULTURSENTER Solveig Maria Berle Grutle RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM AVDELINGSLEDER - VED RÅDHUSET - HELSE OG OMSORG Maren Tjelmeland Hustoft MSTA 17/02324-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U TEK 43/451 - STUBBEVEGEN, HØYNES, TILBYGG BOLIG, VINTERHAGE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 43/451 - TILLATELSE Morten Olsen EDH 17/01757-004 2017/06/07
U TEK 99/30 - REIARVEGEN, VORÅ - TILBYGG BOLIG OG NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - TILLATELSE John Reidar Knutsen Vorre EDH 17/01474-006 2017/06/07
U TEK 123/176 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-5 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/146 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-5 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05107-006 2017/06/07
U TEK 123/177 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-6 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/146 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-6 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05109-007 2017/06/07
U TEK 123/175 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-4 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/146 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-4 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05106-006 2017/06/07
U TEK 123/174 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-3 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/146 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-3 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05105-006 2017/06/07
U TEK 123/173 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-2 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/146 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-2 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05104-006 2017/06/07
U TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE KARMSUND YARD AS OG KARMSUND OFFSHOREBASE AS - FORELØPIG SVAR - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Karmsund Offshorebase AS MSA 15/04664-020 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/06/07
U TEK 57/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELIN OLSEN KALLEVIK - 57/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELIN OLSEN KALLEVIK Vedavågen Rør AS ALS06 17/02384-003 2017/06/07
U TEK 2/398 - SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - TOMT 5 - 2/398 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS JHE05 16/02486-013 2017/06/07
U TEK 72/18 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ASBJØRN FJELLAND OLSEN - 72/18 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ASBJØRN FJELLAND OLSEN Risa AS ALS06 17/02390-002 2017/06/07
U TEK 72/127 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN SKÅR - 72/127 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN SKÅR Risa AS ALS06 17/02391-002 2017/06/07
U TEK 5/393 - VEA - NYBYGG ENBOLIG MED GARASJE - RAMMETILLATELSE - 5/393 - VEA - NYBYGG ENBOLIG MED GARASJE Hans J Rasmussen AS IGR 17/01598-005 2017/06/07
U TEK 148/250 - DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/250 - DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG Rune og Chistine R. Holmstrand IGR 17/01317-005 2017/06/07
U TEK PLAN 2085-1 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - ENDRING - § 34 - GODKJENT 17.8.2017 - OPPSTART AV PLANARBEID - PLAN 2085-1 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - ENDRING BESTEMMELSE § 34 Jorunn Gunvor Knutsen YSL 17/02415-001 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIAVLASTER SKLO 17/01486-661 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-662 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-663 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-664 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-665 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-666 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-667 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U TEK RESIPIENTUNDERSØKELSE - BORGAREDALEN SIGEVANNSUTSLIPP - SVAR PÅ TILBUD VEDRØRENDE RESIPIENTUNDERSØKELSE - BORGAREDALEN SIGEVANNSUTSLIPP Dnv Gl AS ELO 17/00038-001 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-668 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-669 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-670 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-671 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-672 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-673 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-674 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-675 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-676 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-677 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U TEK RESIPIENTUNDERSØKELSE - BORGAREDALEN SIGEVANNSUTSLIPP - TILDELINGSBREV -RESIPIENTUNDERSØKELSE - BORGAREDALEN SIGEVANNSUTSLIPP Fishguard AS ELO 17/00038-002 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-678 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-679 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-680 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-681 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-682 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-683 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-684 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-685 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-686 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-687 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-688 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-689 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-690 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-691 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-692 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-693 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT FØDT: 17.03.43 SKLO 17/01486-694 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-695 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-696 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-697 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-698 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-699 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U TEK GRAVESØKNAD - OSNESVEGEN 6, TORVASTAD - SVAR - GRAVESØKNAD - OSNESVEGEN 6, TORVASTAD Hs Entreprenør & Eiendom AS KSU01 17/02446-002 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-700 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-703 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U TEK PLAN 2085-1 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - ENDRING - § 34 - GODKJENT 17.8.2017 - OPPSTART AV PLANARBEID - PLAN 2085-1 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - ENDRING BESTEMMELSE § 34 Fylkesmannen I Rogaland YSL 17/02415-002 2017/06/07
U TEK 1/18 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2613,2614 - 1/18 - VEDØY - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Thomas Olai Boge EDH 17/01209-005 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-704 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-705 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-706 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-707 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-708 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-709 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-710 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-711 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK 57/335 - NESSAGADÅ, SKUDENESHAVN. OPPSETTING AV SKILT OG REKLAME (KIWIBYGGET) - 57/335 - SØKNAD OM FEDIGATTEST Brand Factory Norge AS JHE05 06/01519-007 2017/06/07
I TEK 2/116 - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - 2/116 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL BOLIG Fylkesmannen i Rogaland IGR 16/03178-017 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-712 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-713 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-714 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-715 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK 15/977 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - PLANERING OG STØYVEGG - 15/977 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL PLANERING OG OPPFØRING AV MUR Åkra Sementstøperi AS IGR 16/03168-011 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-716 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-717 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-718 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-719 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-720 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-721 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-722 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-524 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-525 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TRUKKET KHO 17/00571-526 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TRUKKET KHO 17/00571-527 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD BLI01 17/01424-205 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/01424-206 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD BLI01 17/01424-207 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/01424-208 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-039 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-040 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-041 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-042 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - INTERVJU BLI01 17/01761-043 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-044 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - INTERVJU BLI01 17/01761-045 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-046 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-047 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-048 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-049 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-050 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-051 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - INTERVJU BLI01 17/01761-052 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-053 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-054 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - INTERVJU BLI01 17/01761-055 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-056 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-057 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-058 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-059 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-060 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-061 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-062 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-063 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-064 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-065 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - INTERVJU BLI01 17/01761-066 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-067 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-068 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-069 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-070 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-071 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-072 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-073 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-074 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-075 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-076 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-077 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 17/01761-078 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - TILBUD BLI01 17/01861-063 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/01861-064 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - TILBUD BLI01 17/01861-065 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/01861-066 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - TILBUD BLI01 17/01863-059 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/01863-060 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - INTERVJU BLI01 17/01863-061 25 Offl §25 2017/06/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/01962-037 25 Offl §25 2017/06/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/01962-038 25 Offl §25 2017/06/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - BEKREFTELSE HASB 17/01976-014 25 Offl §25 2017/06/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - BEKREFTELSE HASB 17/01976-015 25 Offl §25 2017/06/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - BEKREFTELSE HASB 17/01976-016 25 Offl §25 2017/06/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - BEKREFTELSE HASB 17/01976-017 25 Offl §25 2017/06/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - BEKREFTELSE HASB 17/01976-018 25 Offl §25 2017/06/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - BEKREFTELSE HASB 17/01976-019 25 Offl §25 2017/06/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - BEKREFTELSE HASB 17/01976-020 25 Offl §25 2017/06/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - BEKREFTELSE HASB 17/01976-021 25 Offl §25 2017/06/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - BEKREFTELSE HASB 17/01976-022 25 Offl §25 2017/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - TRUKKET BLI01 17/02089-034 25 Offl §25 2017/06/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 65,73% FØDSELSVIKARIAT-NATT - SØKNAD AGB 17/02396-003 25 Offl §25 2017/06/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 70-75% VIKARIAT M/MULIGHET FOR FAST - SØKNAD JBR04 17/02400-002 25 Offl §25 2017/06/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD BLI01 17/02401-005 25 Offl §25 2017/06/07
I TEK 38/223 - SYREVÅGVEGEN, SYRE - TILBYGG BOLIG - 38/223 - SYREVÅGVEGEN, SYRE - TILBYGG BOLIG Dag Helge Ragnvaldjord EDH 17/02462-001 2017/06/07
I TEK 3/551 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS. TILBYGG/GARASJE - 3/551 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Haldor Tangen JHE05 14/00258-011 2017/06/07
I TEK TEKNISK PLAN - NYE KOPERVIK KIRKE - OVERSENDER SLUTTDOKUMENTASJON - VEG VED KOPERVIK KIRKE Vassbakk & Stol AS BTH04 15/01766-030 2017/06/07
U TEK KOPERVIK FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - SVAR - SØKNAD OM Å BENYTTE KOMMUNALT AREAL UNDER KOPERVIK FESTIVAL Byen Vår Kopervik BA HPE 12/03072-041 2017/06/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK 113/54 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG ENEBOLIG - 113/54 - KONTROLLERKLÆRING Urbanhus Haugesund AS JKV 16/00313-019 2017/06/07
I TEK 90/3 - LEIE AV JORD - EIER :ELLEN MARIE FISKAAEN - LEIER : TOR SVEN UTVIK - 90/3 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER :ELLEN MARIE FISKAAEN - LEIER : TOR SVEN UTVIK Ellen Marie Fiskaaen LKS 17/02449-001 2017/06/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 8/43 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Ronny Tangen GEL 17/00012-263 2017/06/07
I TEK 86/186 - MØRENOT KARMSUND AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING PÅ RAPPORT ETTER BRANNTILSYN 86/186 - MØRENOT KARMSUND AS Mørenot Karmsund AS TSC 16/00362-005 2017/06/07
U TEK 102/17 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - 102/17 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Randi Jacobsen Dahl JMJ03 17/01603-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/06/07
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/02450-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT Elis Simone Hunt JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U FEL ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ANSKAFFELSE - OPPFØLGING AV AVTALEN - SVAR - INFORMASJON OM NY EIER Optimalassistanse AS CBE02 14/00789-256 2017/06/07
U TEK FELLESFØRING - ELTEL NETWORKS AS FOR TELENOR NETWORKS AS SPANNAVEGEN 801, RØYKSUND - SVAR - FELLESFØRING - SØKNAD OM NYETABLERING PÅ 5 STOLPER - ORDRE 10334695 Eltel Networks AS for Telenor Networks AS HPE 17/01909-002 2017/06/07
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01994-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-723 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - KALVATRE - ØNSKE OM FJERNING AV TRE PÅ KOMMUNAL GRUNN - KALVATRE Kjetil Vold ALI 17/02452-001 2017/06/07
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02451-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02453-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-724 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FEDREKVOTE VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-725 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK 113/57 - KONSESJON - SØKER: RUTH ELLEN GIMNES - OVERDRAGER: PER MAGNE STAKKESTAD, KURT ÅGE STAKKESTAD, SIV ANITA S. KNUDSEN (113/57 + DEL AV 112/2) - TREKKER KONSESJONSSØKNAD Ruth Ellen Gimnes BJP01 17/02245-004 2017/06/07
I SKU ELEVSAK (KOPISAK) - VEDTAK OM BORTVISNING SWI 17/02454-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-726 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-727 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ENDRING AV STILLINGSSTØRRELSE - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-728 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-729 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK GRAVESØKNAD - 139/100, HAUSKEVÅGVEGEN 156 - OVERSENDER LOGGBOK - 139/100, HAUSKEVÅGVEGEN 156 Stange Maskin AS KSU01 17/02311-003 2017/06/07
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-730 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT - BEDEHUSSANG I ÅKRAHALLEN, 25. -27 AUGUST 2017 Einar Kristoffersen JHN 17/00127-037 2017/06/07
U HSE PERSONALMAPPE - NYTT VIKARIAT Maya Mandasari JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-731 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-732 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SEN 148/59 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/328 - MELDING 148/947 M.FL. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/328 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01191-015 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-733 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-734 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK 54/7 - DALE - RIVING BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE OG UTSLIPPSTILLATELSE - 54/7 - UAVHENGIG KONTROLL, AVVIK 8 Eskild Kvala AS JHE05 13/01785-022 2017/06/07
I TEK 54/7 - DALE - RIVING BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE OG UTSLIPPSTILLATELSE - 54/7 - UAVHENGIG KONTROLL, AVVIK 5 Eskild Kvala AS JHE05 13/01785-023 2017/06/07
I TEK 54/7 - DALE - RIVING BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE OG UTSLIPPSTILLATELSE - 54/7 - UAVHENGIG KONTROLL, AVVIK 7 Eskild Kvala AS JHE05 13/01785-025 2017/06/07
I TEK 54/7 - DALE - RIVING BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE OG UTSLIPPSTILLATELSE - 54/7 - UAVHENGIG KONTROLL, AVVIK 1 Eskild Kvala AS JHE05 13/01785-024 2017/06/07
I TEK 54/7 - DALE - RIVING BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE OG UTSLIPPSTILLATELSE - 54/7 - UAVHENGIG KONTROLL, AVVIK 4 Eskild Kvala AS JHE05 13/01785-026 2017/06/07
I TEK 54/7 - DALE - RIVING BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE OG UTSLIPPSTILLATELSE - 54/7 - UAVHENGIG KONTROLL, AVVIK 2 Eskild Kvala AS JHE05 13/01785-027 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-735 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK 107/1 - LINDØY - UTVIDELSE AV TURVEG I FRILUFTSOMRÅDET - 107/1 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TURVEG Fylkesmannen i Rogaland OHA 16/04892-007 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-736 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-737 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK RESIPIENTUNDERSØKELSE - BORGAREDALEN SIGEVANNSUTSLIPP - TILBUD ELO 17/00038-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/06/07
I TEK RESIPIENTUNDERSØKELSE - BORGAREDALEN SIGEVANNSUTSLIPP - TILBUD ELO 17/00038-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-738 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV VIKARIAT Anne Line Larsen JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-739 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-740 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK 118/32 - MYKLABUST - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 118/32 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SØKNADSKJEMA Kurt Seland GER01 17/02195-007 2017/06/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-741 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-742 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U TEK 149/51 - SPANNE - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 149/51 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV-SEKSJONERING Hus28 AS MAH 17/01398-007 2017/06/07
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-743 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-744 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-745 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK 112/211 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4908 - PARSELL 1 - 112/211 - RETUR AV TINGLYSTE DOKUMENTER, MELDING OG ERKLÆRING Statens Kartverk Tinglysingen JHE 17/00728-019 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-746 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-747 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK 112/211 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4908 - PARSELL 2 - 112/211 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen JHE 17/00729-002 2017/06/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-748 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-033 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK 110/5 - FOSNAVEGEN, VÅGA - UTSLIPPSTILLATELSE BYGGESAK 14/4619 - RØRLEGGERMELDING: 15/4784 - 110/5 - MONTERT BIOVAC MINIRENSEANLEGG - ØNSKE OM FAST ÅRLIG SLAMTØMMING BYGGESAK 14/4619 - RØRLEGGERMELDING: 15/4784 Goodtech Enviornment Sørumsand AS ALS06 15/04822-006 2017/06/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-034 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-035 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-036 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-037 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK 63/147- HAUGATUNET, NORDSTOKKE - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - 63/147 - INNSIGELSE OG MERKNADER TIL NABOVARSEL Wiggo Even Sandsgaard IGR 17/02457-001 2017/06/07
I TEK 113/57 - KONSESJON - SØKER: RUTH ELLEN GIMNES - OVERDRAGER: PER MAGNE STAKKESTAD, KURT ÅGE STAKKESTAD, SIV ANITA S. KNUDSEN - 113/57 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Ruth Ellen Gimnes BJP01 17/02456-001 26 Off.l.26 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-038 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SEN HAUGALANDSPAKKEN AS - HAUGALANDSPAKKEN AS - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 13. JUNI 2017 Leif Malvin Knutsen KTV 14/01990-022 2017/06/07
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE MED FORBEHOLD RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U TEK EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - FORELØPIG SVAR - EIENDOMSSKATT -TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - BEHOV FOR KLARGJØRING OG ANMODNING OM FORLENGELSE AV KLAGEF JMJ03 17/00261-011 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/06/07
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SEN HAUGALAND BOMPENGESELSKAP - HAUGALAND BOMPENGESELSKAP AS - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 13. JUNI 2017 Jarle Nilsen KTV 12/02878-017 2017/06/07
I TEK 148/371 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/208 - 148/371 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM Oasen Næringspark AS GER01 17/00969-012 2017/06/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-749 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK 43/624 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KORSFUR BYGGESAK 16/2771 - 43/624 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/2771 Eskild Kvala AS ALS06 16/03901-003 2017/06/07
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK VANNSKADE - ROBERT NILSEN, MOSBRONVEGEN 44, ÅKREHAMN - 26.07.16 (IF-SKADENUMMER: HR02672-001-FBB) - GJELDER SKADENUMMER: HR02672-001-BW6 VANNSKADE - ROBERT NILSEN, MOSBRONVEGEN 44, ÅKREHAMN - 26.07.16 If KSG 16/03302-004 2017/06/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE FRA DELER AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U TEK 2/14 - SÆVIK - BRYGGE - 2/14 - BRYGGE - DISPENSASJON PBL § 1-8, SAMT UTTALE I FORHOLD TIL KULTURMINNER Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 17/01776-006 2017/06/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 GKH01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - OMM RUN 2017 (OSS MOT MOBBING) - SØKNAD OM Å DISPONERE FESTPLASSEN I KOPERVIK 05.07.2017 Byen Vår Kopervik BA HPE 17/00127-038 2017/06/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SEN GRAVESØKNAD - HØYVEGEN - 15/1754 - GRAVESØKNAD - HØYVEGEN - 15/1754 Khv AS TOG 17/02461-001 2017/06/07
I TEK 4/450 - MUNKAJORD - OPPFØRING AV BRYGGE - 4/450 - KOMMENTAR TIL KLAGE FRA FYLKESMANNEN Edb-Tjenester Norge Limited GTH 16/02457-022 2017/06/07
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON - UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK 79/98, VISNESVEGEN, VISNES. TILBYGG ENEBOLIG - BOD - 79/98 - SØKNAD OM FERDIGATTEST A. Utvik AS KMY 13/02691-003 2017/06/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - VEDR. SLUTTFAKTURA DATER 11.05.2017 SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Vassbakk & Stol AS JTH 14/04398-191 2017/06/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV HELSEMESSIGE GRUNNER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U TEK 133/7 OG 133/37 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/4991 - 133/7 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Knut Bendik Christiansen HAS 17/00739-015 2017/06/07
U TEK 133/7 OG 133/37 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/4991 - 133/7 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Arve Børseth Bjørnsen HAS 17/00739-016 2017/06/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLINGSSTØRRELSE SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U TEK 94/117 - MELANDBAKKEN, MELAND. OPPFØRING AV MUR - 94/117 - MELANDBAKKEN, MELAND, MANGELFULL SØKNAD Hein Tommy Larsen KHM 17/02331-003 2017/06/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING VED KOLNES SKOLE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK 79/98, VISNESVEGEN, VISNES. NYBYGG GARASJE. - 79/98 - SØKNAD OM FERDIGATTEST A. Utvik AS KMY 08/02872-005 2017/06/07
I TEK 79/98 - VISNESVEGEN, VISNES. RIVE TILBYGG FOR OPPFØRING AV NYTT TILBYGG TIL BOLIG - 79/98 - SØKNAD OM FERDIGATTEST A. Utvik AS KMY 03/02937-006 2017/06/07
I SEN GRAVESØKNAD - JOVIKVEGEN 1-72, VEAVÅGEN - GRAVESØKNAD - JOVIKVEGEN 1-72, VEAVÅGEN Jostein Myge AS TOG 17/02464-001 2017/06/07
U TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3804-3807, 3809-3815 - 69/71 - MANGELFULL SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Sigbjørn Stange Eiendom AS HHU 17/02308-003 2017/06/07
I HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG AVTALE OM PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS F.O.M 01.06.2017 - T.O.M 30.09.2017 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV VEDR. SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/01598-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - STED IKKE AQUALYTICA - TATT DEN 29.05.2017 Slab AS ETS 17/00056-039 2017/06/07
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - GJELDER KLAGE PÅ SAKSBEHANDLING NJO 14/00277-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U TEK RAMMEAVTALE - BYGGMESTERTJENESTER - FORLENGELSE AV AVTALE Bygg Smart AS TES02 15/02597-007 2017/06/07
U TEK 25/26 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3128,3129 - DELING GNR/BNR 25/26 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE PLAN / PBL § 11-6 Rogaland Fylkeskommune HHU 17/01709-006 2017/06/07
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - INNSYN I DOKUMENTER I TIDLIGERE BYGGESAK 13/2365 Direkt AS HSH01 17/00073-026 2017/06/07
U TEK RAMMEAVTALE - DYKKERTJENESTER - FORLENGELSE AV AVTALE Proffdykk AS TES02 15/01120-008 2017/06/07
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 122/4 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING NAUSTVIK, JOHN INGE John Inge Naustvik GEL 17/00012-264 2017/06/07
I SEN GRAVESØKNAD - TOREDALEN 7 - GRAVESØKNAD - TOREDALEN 7 Martin's Skog & Anleggstjenester TOG 17/02463-001 2017/06/07
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - ETTER FØDSELSPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/07
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SVAR - 120/102 - SØKNAD OM FRITAK FRA TILKOBLING AV KLOAKK KOMMUNALT NETT ANTONSEN, KNUT OG ANNE-JORUN Knut Johan Antonsen ETS 12/00024-373 2017/06/07
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 134/8 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-265 2017/06/07
I TEK 113/54 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: DROMNES BYGGESAK 16/313 - 113/54 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/313 Urbanhus Haugesund AS ALS06 16/01020-007 2017/06/07
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 7-6-17 VID Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/01688-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I TEK 149/47 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - GEIR EINAR GRØDEM - 149/47 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - GEIR EINAR GRØDEM Apply Tb AS MHV 17/02465-001 2017/06/07
I TEK 149/47 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - GEIR EINAR GRØDEM - 149/47 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - GEIR EINAR GRØDEM Apply Tb AS ALS06 17/02465-002 2017/06/07
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER TDA01 17/02169-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING 2015 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - INSTITUSJON TDA01 14/02130-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 24.05.17 T.O.M 24.05.18 Tina Cecilie Hagland Bjørnerud AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 05.2017 T.O.M 08.2018 Mona Irene Zinke Johnsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Anita Karin Nordskog Birkeland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.06.17 T.O.M 31.01.18 Dunielkis Lamot Montero AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 24.05.17 T.O.M 31.12.17 Ruth Anna Rusnes AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/07