Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PLAN 5020-1 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SOLDAL, RØYKSUND - 122/17 M.FL. - ENDRING - TOMTEGRENSER - GODKJENT 29.5.2017 - DELEGASJONSVEDTAK - PLAN - PLAN 5020-1 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SOLDAL, RØYKSUND - GNR. 122/17 M.FL. - JUSTERING AV TOMTEGRE RH Oppmåling Rune Hemnes MAA05 17/00917-002 2017/06/06
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - KRAV OM INNSYN Premiere Produkter AS TRS 16/04015-068 2017/06/06
U TEK 83/35 MFL. - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3637,3638 - 83/35 MFL. - OVERSENDELSE, UTTALE TIL DISPENSASJON FRA GJELDENDE KOMMUNEPLAN - PBL. § 11-6 Rogaland fylkeskommune HHU 16/05153-007 2017/06/06
U TEK SALG AV PYROTEKNISK VARE KARMØY HAGESENTER AS - TILLATELSE TIL SALG OG OPPBEVARING AV PYROTEKNISK VARE KARMØY HAGESENTER AS Karmøy Hagesenter AS TSC 17/01649-002 2017/06/06
U TEK 148/873 - HAUGALAND EIENDOM BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 148/873 - HAUGALAND EIENDOM - PÅLEGG OM RETTING AV AVVIK OG FORHÅNDSVARSLING OM TVANGSMULKT Haugaland Eiendom AS TSC 12/01180-027 2017/06/06
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 58/64, 58/217 OG 58/218 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 58/64 OG 58/217 Steinar Olsen Eiendom AS MSA 15/01706-008 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/06/06
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT -15/597 - SJØHEIM EIENDOM AS - MELDING OM POLITISK VEDTAK - 15/597 EIENDOMSSKATT- Sjøheim Eiendom AS MSA 15/02006-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/06/06
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 15/733 - NÆRINGSEIENDOM - MELDING OM POLITISK VEDTAK - 15/733 - KLAGE EIENDOMSSKATT Rådhusgaten Invest MSA 15/01910-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/06/06
U TEK 15/165 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - 15/165 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Jon Eivind Jensen MSA 15/01423-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/06/06
U TEK 15/950 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - NÆRINGSEIENDOM ÅKREHAMN FRYSERI - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Åkrehamn Fryseri AS MSA 15/01967-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/06/06
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - NÆRINGSEIENDOM - 15/358 - FORELØPIG SVAR - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Ara Prosjekt AS MSA 15/02126-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/06/06
U TEK 53/54 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT HANSEN , ANNE MARIE - MELDING OM POLITISK VEDTAK - 53/54 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Anne Marie Hansen MSA 17/01443-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/06/06
U TEK 106/20 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - 106/20 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Harry Borgø MSA 17/01608-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/06/06
U TEK 13/304/0/3 + 4 - EIENDOMSSKATT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - 13/304/0/3 + 4 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Odd Kåre Tokheim MSA 17/01018-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/06/06
U TEK 13/304/0/1 - KLAGE EIENDOMSSKATT - HEDLEHOLMEN 13 - 13/304/0/1 - KLAGE EIENDOMSSKATT - HEDLEHOLMEN 13 Kenneth Knutsen MSA 17/01372-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/06/06
U TEK 13/304/0/2 - KLAGE EIENDOMSSKATT - HEDLEHOLMEN 13 - MELDING OM POLITISK VEDTAK KLAGE EIENDOMSSKATT Hild Ingunn Nes MSA 17/01655-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/06/06
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 15/1070 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Arild Bokneberg MSA 15/01344-008 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/06/06
U TEK 5/130 - TØKJEMYRVEGEN, VEA - TILBYGG SYKEHJEM - 5/130 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS JHE05 15/03946-023 2017/06/06
U TEK 122/4 - RAMSVIKNESET, RØYKSUND - NYBYGG PUMPEHUS - 122/4 - FERDIGATTEST - NYBYGG PUMPEHUS Bjørn Willy Kjær JKV 16/03537-005 2017/06/06
U TEK 123/172 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-1 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/146 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-1 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05103-006 2017/06/06
U TEK 119/152 - BJØRNHAUGVEGEN, MYKJE. TILBYGG ENEBOLIG OG FASADEENDRING - 119/152 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG OG ALTAN Prosjekt Konsult AS JKV 13/00089-005 2017/06/06
U TEK 123/170 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF10-1 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/146 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF10-1 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05063-007 2017/06/06
U TEK 123/171 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF10-2 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/146 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF10-2 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05064-006 2017/06/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 140/29 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED OSNESVEGEN. H2 Bygg & Eiendom AS BFH 17/00007-044 2017/06/06
U TEK 148/1013 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG KONTOR OG LAGERBYGNING - 148/1013 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - DELER AV TILTAKET (2) Aros Arkitekter AS JKV 16/02368-015 2017/06/06
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV VIKARIAT Anders Aarøy Liknes EHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
U TEK 147/705 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOENHETER BYGG 1 - 147/705 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE SEKSJON 2 Block Watne AS KMY 16/02442-010 2017/06/06
U TEK 86/144 - SEKSJON. 1 OG 2, PRESTANESBAKKEN, AVALDSNES, TILBYGG BOLIG, BOD, NYBYGG GARASJE - 86/144 - FERDIGATTEST Kjetil Grønås JHE05 15/00544-004 2017/06/06
I TEK 140/29 - OSNESVEGEN, OSNES, NYBYGG ENEBOLIG - 140/29 - PLANTEGNING 1. + 2. ET. Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær KIS 17/01738-008 2017/06/06
I TEK 12/374 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRITIDSBOLIG - 12/374 - VEDRØRENDE BYGGETILSYN OG SØKNAD OM BRUKSENDRING Geir Olav Våge JKV 17/02187-003 2017/06/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD BLI01 17/02401-003 25 Offl §25 2017/06/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD BLI01 17/02401-004 25 Offl §25 2017/06/06
I TEK 31/26 OG 31/4 - HAGA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2475 - 31/26 OG 31/4 - BER OM AT DET FORSLAGET LAGT TIL GRUNN I SØKNADEN IMØTEKOMMES Sissel Austnaberg Bø HHU 17/00939-004 2017/06/06
I TEK 87/196 - PRESTANESBAKKEN, NORDRE VELDE - TILBYGG; CARPORT OG TAK OVER TERRASSE - 87/196 - MOTTATT MANGLER - KVITTERING FOR NABOVARSEL Regine Grønnestad Velde KHM 17/01244-004 2017/06/06
I TEK 120/99 - TUASTAD - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 120/99 - INNSIGELSE TIL NABOVARSEL (OVERVANN) Elin K. og Carl Otto Jansen OHA 17/02440-001 2017/06/06
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 20.04.15 T.O.M 30.04.16 Elin Natterøy ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEAVTALE BMV 17/02421-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.16 T.O.M 30.04.16 Sonja Marie Munthe Sørensen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIE BMV 17/00456-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 2/55 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED SKUTEBERGVEGEN. Tor Alf Karlsen BFH 17/00007-045 2017/06/06
I TEK 19/24 - ØVRE LIKNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 19/24 - ØVRE LIKNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Henry Våge MNE02 17/02422-001 2017/06/06
I TEK 2/14 - SÆVIK - BRYGGE - 2/14 - MOTTATT MANGLER, TEGNINGER OG FOTO Hereid Hus AS IGR 17/01776-005 2017/06/06
I TEK 133/88 - FEØY - TILBYGG FRITIDSBOLIG - BOD - 133/88 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Reidar Pedersen JHE05 17/00848-005 2017/06/06
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIE BMV 16/02627-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 23.04.15 T.O.M 22.04.16 Eli Oline Utvik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTENGET TILKALLINGSAVTALE 5 F.O.M 24.05.17 T.O.M 30.06.17 Marie Lund RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 7 F.O.M 01.01.17 T.O.M 30.06.17 Lovise Ragnvaldjord RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER FOR STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIE BMV 17/02423-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
U TEK PERSONALMAPPE - ARBEIDSBEKREFTELSE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 22.05.17 Sylvia Myre RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
U TEK 142/326 - STORASUND - OPPARBEIDELSE AV VEG OG PARKERING - 142/326 - STORASUND - PÅLEGG OM STANS OG OPPHØR MED ØYEBLIKKELIG VIRKNING Tomasz Mariusz Witkowski KMY 17/01826-003 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIE BMV 17/02425-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - GARANTI NR. 00935-02-1780841 - HAUGALAND HANDELSPARK (KUN MOTTATT PÅ E-POST) Dnb Bank ASA KMY 17/01063-014 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIE BMV 17/02426-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK 86/189 - PRESTANESVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 86/189 - PRESTANESVEGEN, AVALDSNES - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE Rune Johannessen Erland EDH 17/02309-002 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK SALG AV PYROTEKNISK VARE - LERVIK ZOO AS - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD - SALG AV FYRVERKERI Lervik Zoo AS TSC 15/01455-005 2017/06/06
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV LEIEKONTRAKT BMV 17/02427-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIE BMV 17/02429-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-018 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SEN RAMMEAVTALE IKT-KONSULENT 2013 - PRISREGULERING Atea AS TRS 13/03256-004 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SKU FOLKEPULSEN - SØKNAD OM MIDLER - FOLKEPULSEN Kolnes Idrettslag, HU-laget OFL 14/03827-022 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-020 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK 15/579 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIMON LARSEN - 15/579 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIMON LARSEN S O Lund AS MHV 17/02430-001 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-021 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Anita Karin Nordskog Birkeland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - GJELDER TILKOBLING TIL KOMMUNAL KLOAKK - BER OM UTSATT FRIST Hilde Gudmundsen JTH 16/00196-076 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-022 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK 38/55 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIDSEL MERETHE SYRE - 38/55 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIDSEL MERETHE SYRE Vedavågen Rør AS MHV 17/02431-001 2017/06/06
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/1637, 1811 - BESTILLING AV NABOLISTE - NYBYGG Kjell Ole Jørgensen, Prohus GEL 17/00012-260 2017/06/06
U TEK 64/392 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 64/392 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE Servicetorget GER01 16/05160-013 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-023 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02284-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-024 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
U HSE BEKYMRINGSMELDING - DIALOGMELDING VEDRØRENDE HJEMMEBESØK ETTER MOTTATT BEKYMRINGSMELDING MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.06.17 T.O.M 31.01.18 Dunielkis Lamot Montero AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR SKJENKEBEVILLING TIL ENKELTANLEDNING MORTHOLMEN Odd Magne Lilleaas EVI1 16/05163-067 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-025 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
U TEK 12/374 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRITIDSBOLIG - 12/374 - SVAR PÅ REDEGJØRELSE ETTER BYGGETILSYN - NAUST, TVEITHOLMVEGEN Geir Olav Våge JKV 17/02187-004 2017/06/06
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR SKJENKEBEVILLING TIL ENKELTANLEDNING MORTHOLMEN Odd Magne Lilleaas EVI1 16/05163-068 2017/06/06
I TEK 149/71 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ANJA SOFIE MØGSTER ESPEDAL - 149/71 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - ANJA SOFIE MØGSTER ESPEDAL Apply Tb AS ALS06 17/02297-002 2017/06/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 05.2017 T.O.M 08.2018 Mona Irene Zinke Johnsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-026 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - UBETALT FAKTURA VEDR. KOMMUNALE GEBYRER 1. TERMIN 2017 IMK 16/04537-196 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-027 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I FEL ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ANSKAFFELSE - OPPFØLGING AV AVTALEN - INFORMASJON OM NYE EIERE Optimalassistanse AS CBE02 14/00789-255 2017/06/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 24.05.17 T.O.M 31.12.17 Ruth Anna Rusnes AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
U HSE BEKYMRINGSMELDING - ETTERLYSER INFO I SAKEN MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/06
U TEK 4/478 - EKRENE, MUNKAJORD - RIVING EKSISTERENDE BOLIG OG NYBYGG ENEBOLIG - 4/478 - RAPPORT HUSUTSETT I. K. Gabrielsen GER01 16/01899-019 2017/06/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 24.05.17 T.O.M 24.05.18 Tina Cecilie Hagland Bjørnerud AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE BEKYMRINGSMELDING - MAILKORRESPONDANSE 190517 - 310517 MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/06
I SKU ELEVMAPPE - ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 22.05.17 T.O.M 18.08.17 Julie Dagsland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 26.05.17 T.O.M 31.05.18 Maria Vågen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
U TEK 57/657 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE, MATRIKULERING AV UMATRIKULERT ENHET OG AREALOVERFØRING SAK 10 - 57/657 - BREV TIL IKKE MØTT PART SAK 17/1250 Kjell Einar Ellingen XXI 17/01250-003 2017/06/06
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 31.05.17 T.O.M 31.06.17 Oda Marie Dalland Olsen BLI01 17/02024-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 01.06.17 T.O.M 01.06.18 Monica Holden Simonsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE OMSORGSPLAN 2020 - INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER - OMSORGSPLAN 2020 - INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER INNVILGELSE AV TILSKUDD Fylkesmannen I Rogaland SGJ 17/02436-001 2017/06/06
I TEK 149/21 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - CHRISTIAN HESVIK - 149/21 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - CHRISTIAN HESVIK Apply Tb AS ALS06 17/02299-002 2017/06/06
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-298 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-299 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Åshild Lunde JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 19.06.17 T.O.M 31.12.17 Hans Olav Bråtå JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK 149/20 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - WILLIAM KJELL HANSEN - 149/20 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - WILLIAM KJELL HANSEN Apply Tb AS ALS06 17/02301-002 2017/06/06
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 38/223 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Dag Helge Ragnvaldjord GEL 17/00012-261 2017/06/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.06.17 T.O.M 31.05.18 Susanne Johannessen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ SAKSBEHANDLING TDA01 14/00277-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.06.17 T.O.M 31.05.18 Ludvig Andreassen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK 57/304 - RETTING I EIENDOMSKARTET , MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE - 57/304 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET , MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE ALA04 17/02438-001 26 Off.l.26 2017/06/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK STARTLÅN - PANTHAVERBEKREFTELSE/FORSIKRINGSATTEST Klp Skadeforsikring AS RBE08 17/01319-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV HELSEMESSIGE OG ANDRE VELFERDSGRUNNER HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-028 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARLÅN OG TILSKUDD TIL ETALBLERING RBE08 17/02441-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SKU KOMPETANSE FOR FREMTIDENS BARNEHAGE - TILRETTELEGGINGSMIDLAR FOR LOKALE PRIORITERINGAR, KULL 2017/18 Fylkesmannen i Rogaland RHO 16/03332-006 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-029 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
U TEK 109/18 - FOSNAVEGEN, FOSEN. PÅBYGG ENEBOLIG - 109/18 - FOSNAVEGEN, FOSEN. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TAKOPPLETT/ARK. Åge Hansen BFH 13/01897-004 2017/06/06
U TEK 1/2 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - RAMSTAD, MARIT JOHANNE SÆRSTEN/HARKESTAD, REIDUN/RØNNEBERG, TURID OLAUG - SVAR - 1/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - RAMSTAD, MARIT JOHANNE SÆRSTEN/HARKESTAD, REIDUN/RØNNEBERG, TURID OLAUG Turid Olaug Rønneberg BJP01 17/02419-002 2017/06/06
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIER ENJOY BODY & SOUL AS - GJELDER TILSYN - MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIEVIRKSOMHET ENJOY BODY & SOUL AS Enjoy Body & Soul AS BAN01 17/02066-002 2017/06/06
U TEK 109/108 OG 109/16 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - SIMONSEN, ROY ATLE - SVAR - 109/108 OG 109/16 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET AV KJØP AV FAST EIENDOM - SIMONSEN, ROY ATLE Roy Atle Simonsen BJP01 17/02414-002 2017/06/06
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02287-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02286-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-030 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS FRA OG MED 01.06.2017 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-031 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-032 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/04306-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - KV. 1613 VESTHEIMVEGEN I KARMØY KOMMUNE - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT (KOPIMOTTAKER) VEDTAKSNUMMER V-302-14-2017 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-285 2017/06/06
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK TEKNISKE PLANER - VEG TIL TOMT- GNR/BNR 112/264, DØLEVEGEN - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 221203/2017 (KOPIMOTTAKER) Statens Kartverk Tinglysingen BTH04 12/01955-017 26 Off.l.26 2017/06/06
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - ANMELDELSESNR.:14102516 Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt IBR 17/00629-039 2017/06/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM AMB.SPES.PED Susann Wiik Brekke BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - ANMELDELSESNR.:14108522 Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt IBR 17/00629-040 2017/06/06
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL KIRKENS SOS I ROGALAND FOR 2018 Kirkens SOS i Rogaland BSE02 18/01169-002 2017/06/06
U TEK PERSONALMAPPE - KORRIGERING AV PERSONALMELDING 2 - KORRIGERING ARBEIDSPLASS BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SKU HAUGALAND HESTESPORT ARENA - SØKNAD OM INTERKOMMUNAL STØTTE TIL HAUGALAND HESTESPORT ARENA Tysvær kommune OFL 16/05046-002 2017/06/06
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 13/575 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Ing. Reidar Bjelland SKM 17/00008-070 2017/06/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
U SKU PERSONALMAPPE - MØTERERFERAT KHO 04/02785-046 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 123/23 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Tor Kristian Ellingsen GEL 17/00012-262 2017/06/06
U SKU PERSONALMAPPE - BARNEHAGELÆRER 17/18 - PERMISJON SOM PED.LEDER 17/18 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SKU HELGANES MOTORSPORTSENTER - KLAGE PÅ STØY FRA HELGANES MOTORSPORTSENTER Frode Lodden OFL 12/02181-041 2017/06/06
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN - ÅLAVIKVEGEN 16 GNR.72 BNR.19 Ragn Sells AS ABU01 15/01750-054 2017/06/06
I TEK HELGANES MOTORSPORTSENTER - TILBUD PÅ INNGJERDING - OVERSENDER TILBUD PÅ INNGJERDING Håland & Karlson AS TIB 17/02407-003 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/06/06
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN - ÅLAVIKVEGEN 18 GNR.72 BNR.63 Ragn Sells AS ABU01 15/01750-055 2017/06/06
I TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - KLAGE PÅ TILDELT TILSAGN RBE08 17/02036-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN - ÅLAVIKVEGEN 12 GNR.72 BNR.16 Ragn Sells AS ABU01 15/01750-056 2017/06/06
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/02445-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
U TEK PERSONALMAPPE - KORRIGERING PERSONALMELDING 2 - KORRIGERING ARBEIDSSTED BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
U HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FOR 2018 Stiftelsen Pårørendesenteret BSE02 12/00098-238 2017/06/06
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV FASTLEGEHJEMMEL MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 01.06.17 T.O.M 01.06.18 Monica Holden Simonsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UBEHANDLET DRIKKEVANN - RÅVANN BREKKE - TATT DEN 15.05.2017 Slab AS ETS 17/00056-033 2017/06/06
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSE - PORSMYRVEGEN 1 GNR.72 BNR.18 Ragn Sells AS ABU01 15/01750-057 2017/06/06
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN - PORSMYRVEGEN 2 GNR.72 BNR.73 Ragn Sells AS ABU01 15/01750-058 2017/06/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - RENVANN BREKKE - TATT DEN 15.05.17 Slab AS ETS 17/00056-034 2017/06/06
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN - SUNDVEGEN 174 GNR.72 BNR.20 Ragn Sells AS ABU01 15/01750-059 2017/06/06
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN - SUNDVEGEN 176 GNR.72 BNR.168 Ragn Sells AS ABU01 15/01750-060 2017/06/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTAT - BEHANDLET DRIKKEVANN - SØRATRE 15 , VEAVÅGEN - TATT DEN 02.05.17 Slab AS ETS 17/00056-035 2017/06/06
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN - SUNDVEGEN 161 GNR.72 BNR.127 Ragn Sells AS ABU01 15/01750-061 2017/06/06
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN - ÅLAVIKVEGEN 20 GNR.72 BNR.62 Ragn Sells AS ABU01 15/01750-062 2017/06/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SEN GRAVESØKNAD - OSNESVEGEN 6, TORVASTAD - GRAVESØKNAD - OSNESVEGEN 6, TORVASTAD Hs Entreprenør & Eiendom AS TOG 17/02446-001 2017/06/06
I TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - GJELDER SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING - BOLIGFELT SLETTAVIK Ing. John Alvseike - rådgivende ingeniørfirma BTH04 17/01567-006 2017/06/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN , ENGV.2, ÅKREHAMN - TATT DEN 24.04.2017 Slab AS ETS 17/00056-036 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-701 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - REVIDERT RAPPORT 17/1292-1 Slab AS ETS 17/00056-037 2017/06/06
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-702 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - PRØVEMOTTAK 10.04.17 - TATT 03.04.2017 SLAM Slab AS ETS 17/00056-038 2017/06/06
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-047 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK 15/749 - IDRETTSVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG - 15/749 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JKV 17/00832-005 2017/06/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/05142-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK 32/175 - VIKRAVEGEN, VIKRA, NYBYGG GARASJE - 32/175 - REVIDERT TEGNING EI 60 I K Gabrielsen KHM 17/02244-003 2017/06/06
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/02406-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK PLAN 4077 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG VIKJÅ - HÅLANDSVEGEN - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 06.06.17 PLAN 4077 - DETALJREGULERING FOR G/S-VEG VIKJÅ - HÅLANDSVEGEN Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen YSL 17/01503-003 2017/06/06
I TEK PLAN 4076 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ HÅLAND - BØ - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 06.06.17 PLAN 4076 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ HÅLAND - BØ Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen YSL 17/01501-003 2017/06/06
I TEK HELGANES MOTORSPORTSENTER - TILBUD PÅ INNGJERDING - OVERSENDER TILBUD PÅ INNGJERDING Systemsikring AS TIB 17/02407-004 2017/06/06
I TEK 60/119 - BRATTHAMMAR, SØRSTOKKE - TILBYGG ENEBOLIG - 60/119 - BRATTHAMMAR, SØRSTOKKE - TILBYGG ENEBOLIG Astrid Stotesbury EDH 17/02448-001 2017/06/06
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING Kristianne Leithaug Bårdsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG BMV 16/03557-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06
U TEK SAMEIET KOPPAREN - 64/1137 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILFREDSSTILLENDE TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT 64/1137 - SAMEIET KOPPAREN Sameiet Kopparen TSC 12/01131-021 2017/06/06
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/06