Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 - GODKJENT 15.5.2017 - ANNONSE - PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 Karmøynytt / KK-nettside JST 15/02773-040 2017/06/02
I TEK OKTOBER ROCK - FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - SØKNAD OM DISPONERING AV KOMMUNALT AREAL - OKTOBERROCK 7. OKTOBER 2017 Inventum Servering AS HPE 12/02935-019 2017/06/02
U TEK 140/29 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER H2BYGG & EIENDOM AS RØRLEGGERMELDING NYBYGG 17/1738 - 140/29 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER H2BYGG & EIENDOM AS RØRLEGGERMELDING NYBYGG Rørlegger'n 1 as VEN 17/01739-002 2017/06/02
U TEK NY VANNLEDNING - NORDALVEGEN, KOPERVIK - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD - KRAV OM PÅLEGG OM PÅKOBLING - NY VANNLEDNING - NORDALVEGEN, KOPERVIK Torbjørg Andreassen HDO 15/03469-037 2017/06/02
U TEK NY VANNLEDNING - NORDALVEGEN, KOPERVIK - SVAR - SØKNAD OM STØTTE ETTER UTBEDRING AV VANN OG KLOAKK I NORDALVEGEN Tor Heggelund HDO 15/03469-038 2017/06/02
U TEK 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-A - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: 17/2260 - 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-A - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: Vassbakk & Stol AS MHV 17/02231-003 2017/06/02
U TEK 20/10 OG 20/26 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 18/3198, 18/3199, 183201 - 18/3203 - 20/10 OG 20/26 - OVERSENDELSE FOR UTTALE TIL DISPENSASJON - PBL § 11-6 Rogaland Fylkeskommune HHU 16/03723-008 2017/06/02
U TEK 140/29 - OSNESVEGEN, OSNES, NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 140/29 - OSNESVEGEN, OSNES, NYBYGG ENEBOLIG Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær KIS 17/01738-006 2017/06/02
U TEK PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 - GODKJENT 15.5.2017 - GODKJENT PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 Veldetun Velforening JST 15/02773-075 2017/06/02
U TEK PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 - GODKJENT 15.5.2017 - GODKJENT PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 STONG EIENDOM AS JST 15/02773-076 2017/06/02
U TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-A - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-A Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02260-002 2017/06/02
U SKU KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017 - 2020 - INNSPILL HANDLINGSPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017 - 2020 Skudenes Pistolklubb OFL 16/00556-017 2017/06/02
I TEK 113/54 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG ENEBOLIG - 113/54 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Urbanhus Haugesund AS JKV 16/00313-017 2017/06/02
U TEK 15/2294 - PERAVEGEN, ÅKRA, FASADEENDRING TOMANNSBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/2294 - PERAVEGEN, ÅKRA, FASADEENDRING TOMANNSBOLIG Torleiv Sverre Fagerland KHM 17/02253-002 2017/06/02
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/00694-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
U TEK 113/57 - KONSESJON - SØKER: RUTH ELLEN GIMNES - OVERDRAGER: PER MAGNE STAKKESTAD, KURT ÅGE STAKKESTAD, SIV ANITA S. KNUDSEN (113/57 + DEL AV 112/2) - KONSESJON - SØKER: RUTH ELLEN GIMNES IDEELL 1/2 AV GNR. 112 BNR.2 OG GNR. 113 BNR. 57 Lasse Gimnes BJP01 17/02245-003 2017/06/02
I TEK 25/26 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3128,3129 - 25/26 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR FRÅDELING AV KÅRBUSTAD OG GARDSTUN VED BRUKSRASJONALISERING Fylkesmannen i Rogaland HHU 17/01709-005 2017/06/02
I TEK 66/952 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, TILTAKSHAVER: HOLGERSEN BYGGESAK: 17/1740 - 66/952 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, TILTAKSHAVER: HOLGERSEN BYGGESAK: 17/1740 Hervik Rør AS MHV 17/02408-001 2017/06/02
U TEK FORSØPLING PÅ 114/310 OG 115/71 - FORSØPLING PÅ 114/310 OG 115/71 Hus28 AS PCH01 17/02394-001 2017/06/02
I TEK 148/947 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG LAGERBYGG MED KONTOR, SKILT OG GJERDE - 148/947 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG LAGERBYGG MED KONTOR, SKILT OG GJERDE Petter J. Rasmussen AS IGR 17/02410-001 2017/06/02
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - FAGERHAUG SAMDRIFT DA - 18/1 - MANUELL UTBETALING AV AVLØSERTILSKUDD - BLÅSENBORG GARD V/LISA ROBERTSEN -25/26 Fylkesmannen I Rogaland LKS 15/02319-008 2017/06/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-939 25 Offl §25 2017/06/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-940 25 Offl §25 2017/06/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - INTERVJU HASB 17/00426-074 25 Offl §25 2017/06/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - INTERVJU HASB 17/00426-075 25 Offl §25 2017/06/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TRUKKET KHO 17/00571-514 25 Offl §25 2017/06/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-515 25 Offl §25 2017/06/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-516 25 Offl §25 2017/06/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TRUKKET KHO 17/00571-517 25 Offl §25 2017/06/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01381-008 25 Offl §25 2017/06/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01381-009 25 Offl §25 2017/06/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01381-010 25 Offl §25 2017/06/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01381-011 25 Offl §25 2017/06/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER/SYKEPLEIER, 65,73% FAST NATT, NORHEIM BBH - TILBUD AGB 17/01736-008 25 Offl §25 2017/06/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SPESIALSYKEPLEIER/SYKEPLEIER, 65,73% FAST NATT, NORHEIM BBH - ARBEIDSAVTALE AGB 17/01736-009 25 Offl §25 2017/06/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - DAG/KVELD - TILBUD AGB 17/01737-009 25 Offl §25 2017/06/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - DAG/KVELD - ARBEIDSAVTALE AGB 17/01737-010 25 Offl §25 2017/06/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - TILBUD RLE 17/01762-050 25 Offl §25 2017/06/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - ARBEIDSAVTALE RLE 17/01762-051 25 Offl §25 2017/06/02
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - INTERVJU HASB 17/01962-034 25 Offl §25 2017/06/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - SØKNAD HASB 17/02112-038 25 Offl §25 2017/06/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% VIKARIAT - SØKNAD ARO07 17/02399-002 25 Offl §25 2017/06/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER VED KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER 100% - SØKNAD BLI01 17/02401-002 25 Offl §25 2017/06/02
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - FAGERHAUG SAMDRIFT DA - 18/1 - MANUELL UTBETALING AV AVLØSERTLSKUDD - ARNE ROBERTSEN -25/26 Fylkesmannen I Rogaland LKS 15/02319-009 2017/06/02
I TEK 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3503 - 15/153 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Torbjørn Ånensen EDH 17/02395-001 2017/06/02
U TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RETUR TINGLYST AVTALE NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN Sølvi Hågenvik Danielsen JTH 16/00196-074 2017/06/02
I TEK 148/1013 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG KONTOR OG LAGERBYGNING - 148/1013 - TILLEGG TIL TIDLIGERE SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Aros Arkitekter AS JKV 16/02368-014 2017/06/02
I TEK 149/345 - STEMMEMYR, SPANNE, TILBYGG BOLIG, SOMMERSTUE/VERANDA - 149/345 - REVIDERT SITUASJONSKART Roy William Alcott KHM 17/02290-003 2017/06/02
I TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3625 - 66/165 - SITUASJONSKART MED FORSLAG TIL PLASSERING OG AVSTANDER Kjartan Fredriksen EDH 17/00874-012 2017/06/02
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - KONTROLLER - KONTROLL AV SØKNAD OM PRODUKSJONSTILLEGG Irene Kvåle Landenes LKS 13/03161-052 2017/06/02
U TEK UTSLIPP I HAVNEBASSENGET VED STONGSVINGEN - UTSLIPP I HAVNEBASSENGET VED STONGSVINGEN Storholmen Eiendom Stong AS ETS 17/01989-004 2017/06/02
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - GARANTIERKLÆRING 804114 - HAALAND & THUESTAD AS - PROSJEKT VEA SYKEHJEM , BYGGETRINN II Sparebank 1 Sr-Bank ASA JHK 14/01402-261 2017/06/02
U SEN INNBYGGERINITIATIV - GJELDER UTLEIEBOLIGER PÅ ØYGARDSHAUGEN - INNBYGGERINITIATIV - GJELDER UTLEIEBOLIGER PÅ ØYGARDSHAUGEN - INFORMASJON OM SAK TIL KOMMUNESTYRET 19.06.2017 Kåre Liknes KTV 17/02147-005 2017/06/02
U TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RETUR AV TINGLYST AVTALE NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN Hilde Gudmundsen JTH 16/00196-075 2017/06/02
U TEK 16/181 - ENGEVEGEN, MEDHAUG, RIVING AV TILBYGG OG GJENOPPBYGGING AV NYTT TILBYGG BOLIG - 16/181 - ENGVEGEN, MEDHAUG, RIVING AV TILBYGG OG GJENOPPBYGGING AV NYTT TILBYGG BOLIG Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KHM 17/02226-003 2017/06/02
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Jan Røgenes Smith ETS 16/03513-025 2017/06/02
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01222-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/02406-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/2129 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK Inge Kenneth Gabrielsen GEL 17/00012-258 2017/06/02
U TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - TILSAGN - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/02313-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Kjellaug Norun Fjelland ETS 16/03513-026 2017/06/02
U TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3094, 17/3099 - 17/3115 - 64/130 OG 64/164 - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Rett Bolig AS EDH 17/01895-004 2017/06/02
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Caroline Sørheim Pedersen SALF 17/00009-020 2017/06/02
U TEK HELGANES MOTORSPORTSENTER - TILBUD PÅ INNGJERDING - HELGANES MOTORSPORTSENTER - TILBUD PÅ INNGJERDING Håland & Karlson AS TIB 17/02407-001 2017/06/02
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02316-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Hallvard Børresen ETS 16/03513-027 2017/06/02
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV ARBEIDSFORHOLD JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
U TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2018 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA NÆRINGSINNTEKT I FORBINDELSE MED SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SJUKDOM Fylkesmannen I Rogaland LKS 12/00483-157 2017/06/02
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT PÅ SKUDENES UNGDOMSSKOLE - 15.06.17 Skudenes ungdomsskole JHN 17/00127-036 2017/06/02
I TEK OKTOBER ROCK - FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - REVIDERT SØKNAD - GJELDER DISPONERING AV KOMMUNALT AREAL - OKTOBERROCK 7. OKTOBER 2017 Inventum Servering AS JHN 12/02935-020 2017/06/02
I TEK MELDINGER OM OVERNATTING - MELDING OM OVERNATTING, TORSDAG 15. JUNI - NYBYGG ÅSEBØEN STADION Kopervik Idrettslag JHN 15/02165-094 2017/06/02
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - VEDRØRENDE ANKE OG INNVILGELSE AV PARKERINGSTILLATELSE NJO 14/01457-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
I TEK HELGANES MOTORSPORTSENTER - TILBUD PÅ INNGJERDING - MOTTATT TILBUD Ht-Gjerde AS TIB 17/02407-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/06/02
U SEN SPAR FRAKKAGJERD UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL - MELDING OM POLITISK VEDTAK - SPAR FRAKKAGJERD - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I FORBINDELSE MED NETTSALG I KARMØY KOMMUNE Petter Mortveit AS EVI1 17/01338-005 2017/06/02
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/02409-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Helge Magnar Revheim ETS 16/03513-028 2017/06/02
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Bára Benediktsdottir ETS 16/03513-029 2017/06/02
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-195 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/02557-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Hjörtur Örn Eidsson ETS 16/03513-030 2017/06/02
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Arleen Kay Endresen ETS 16/03513-031 2017/06/02
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - ANMELDELSESNR. 14106199 Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt IBR 17/00629-038 2017/06/02
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Bjarne Sigmund Engevik ETS 16/03513-032 2017/06/02
I HSE BEGJÆRING OM OFFENTLIG TILTALE - TRUENDE ATFERD - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - ANMELDESENR. : 14106195 CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/06/02
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Karin Helene Olsen ETS 16/03513-033 2017/06/02
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Anders Utne ETS 16/03513-034 2017/06/02
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Cosmin Dima ETS 16/03513-035 2017/06/02
U TEK GJERDEKLYVERE - SØKNADER - 63/14 TILDELING AV GJERDEKLYV Silje Erga Bore LKS 12/01708-079 2017/06/02
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02305-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - PARKSLIREKNE OG KJEMPESLIREKNE PÅ EIENDOM 114/310 MED FLERE Hus28 AS PCH01 12/00690-141 2017/06/02
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM FORLENGELSE AV OPPDRAG SOM VEILEDER Bjørn Rismyhr MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
I SEN OPPLEV AVALDSNES AS - PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 29.05.17 Opplev Avaldsnes AS KTV 12/02473-042 2017/06/02
I TEK 86/144 - SEKSJON. 1 OG 2, PRESTANESBAKKEN, AVALDSNES, TILBYGG BOLIG, BOD, NYBYGG GARASJE - 86/144 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Reidun Høvring JHE05 15/00544-003 2017/06/02
I TEK 148/250 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/250 - FULLMAKT OPPMÅLINGSFORRETNING Rune Holmstrand JHE 17/01515-011 2017/06/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 16/05142-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
I TEK 59/136 - ROALD AMUNDSENS GATE, NORDRE KOPERVIK - UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE - 59/136 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Harald Sander Paulsen JHE05 14/02341-005 2017/06/02
I TEK 112/211 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4908 - PARSELL 1 - 112/211 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Statens Kartverk Tinglysingen JHE 17/00728-017 2017/06/02
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Kwanruethai Nakornsri SALF 17/00009-021 2017/06/02
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
I TEK 149/51 - SPANNE - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 149/51 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen MAH 17/01398-006 2017/06/02
I TEK 109/108 OG 109/16 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - SIMONSEN, ROY ATLE - 109/108 OG 109/16 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET AV KJØP AV FAST EIENDOM - SIMONSEN, ROY ATLE Roy Atle Simonsen BJP01 17/02414-001 26 Off.l.26 2017/06/02
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - ÅKREHAMN VIDEREGÅENDE SKOLE Åkrehamn Vidaregåande Skole EVI1 16/05163-066 2017/06/02
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT VED BYGNES LEGESENTER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
I TEK 147/705 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOENHETER BYGG 1 - 147/705 - ANMODNING OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE SEKSJON 3 Block Watne AS KMY 16/02442-011 2017/06/02
I TEK 4/25 - SILJEBERGVEGEN, MUNKEJORD - SØKNAD OM DISPENSASJON - RIVING AV EKSISTERENDE BOLIG OG OPPFØRING AV NY BOLIG - 4/25 - MOTTATT MANGLER - FOTO, TEGNINGER, ERKLÆRING MM Skjærsund AS IGR 17/02206-003 2017/06/02
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 43/15 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - SKUDENES UNGDOMSSKOLE Vikanes Bungum Arkitekter AS SKM 17/00008-069 2017/06/02
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEILEDNING AV NYUTDANNET LEGE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
U TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - SVAR - LYNGTUNET - BK1, TEKNISK PLAN OG UTOMHUSPLAN TIL TEKNISK GODKJENNING Cowi AS BTH04 16/00642-064 2017/06/02
U TEK 119/353 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 119/353 - BER OM TILBAKEBETALING AV KOMMUNALE AVGIFTER Nokus AS ALS06 17/02377-002 2017/06/02
U HSE HOVEDTARIFFAVTALEN - MEDBESTEMMELSE M.M. - SVAR - BRUDD PÅ MEDBESTEMMELSE I HENHOLD TIL HOVEDAVTALEN HTV for NSF SALF 17/02223-002 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/06/02
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02417-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
U TEK 148/250 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/250 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Rune Holmstrand JHE 17/01515-015 2017/06/02
U TEK 113/54 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG ENEBOLIG - 113/54 - RAPPORT ETTER TILSYN/FERDIGBEFARING - DØLEVEGEN 99 Urbanhus Haugesund AS JKV 16/00313-018 2017/06/02
U TEK 148/250 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/250 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Bjørn Magnus Sæther JHE 17/01515-016 2017/06/02
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - 73/4 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL HIJAKT Einar Paulsen PCH01 12/00690-142 2017/06/02
I SKU PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 57/166 - BESTILLING AV EIERLISTE/NABOLISTE - SØKNAD OM NY UTKJØRSEL Inge Halvor Jakobsen GEL 17/00012-259 2017/06/02
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING - RBE08 17/01400-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SVAR - 73/4 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL HIJAKT Einar Paulsen PCH01 12/00690-143 2017/06/02
I TEK 72/173 - SKÅRSHAGEN, SKÅR - PARKERINGSPLASS OG NYBYGG GARASJE - 72/173 - SKÅRSHAGEN, SKÅR - PARKERINGSPLASS OG NYBYGG GARASJE Tove og Bård Bårdsen EDH 17/02418-001 2017/06/02
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - BYGGEMØTEREFERAT NR 11 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vassbakk & Stol AS HDO 15/04311-044 2017/06/02
U TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - SVAR - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV BYGGEMODNINGSPLANER FOR BOLIGFELT SLETTAVIKA Ing John Alvseike - rådgivende ingeniørfirma BTH04 17/01567-005 2017/06/02
I TEK 1/2 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - RAMSTAD, MARIT JOHANNE SÆRSTEN/HARKESTAD, REIDUN/RØNNEBERG, TURID OLAUG - 1/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - RAMSTAD, MARIT JOHANNE SÆRSTEN/HARKESTAD, REIDUN/RØNNEBERG, TURID OLAUG Turid Olaug Rønneberg BJP01 17/02419-001 26 Off.l.26 2017/06/02
U HSE PERSONALMAPPE - LEIEAVTALE PÅ KOMMUNALT BYGG - VEA LEGESENTER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING VED HELSESTASJON FOR RUS MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/02
U HSE ANSKAFFELSE AV REPARASJONER AV IPAD-SKJERMER - FORHANDLING - FORESPØRSEL OM NYE PRISER GoTech AS CBE02 17/01155-018 2017/06/02